PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Derfor skal I huske testamentet, når I køber bolig

Når I køber bolig sammen, forpligter I jer samtidig økonomisk til hinanden mange år frem. Derfor bør I også forholde jer til, hvordan I er stillet juridisk, hvis det uventede skulle ske, og en af jer dør.

”Når der sker store forandringer i ens liv, bør man altid stoppe op og overveje, om man er godt nok sikret rent juridisk. For langt de fleste par, der køber bolig sammen, er det en god idé at oprette et testamente – særligt hvis man også har børn sammen eller planlægger at få det. Uden et testamente er det arveloven, der bestemmer, hvad der skal ske med boligen, hvis den ene dør. Og det kan have store konsekvenser for den efterladte, som kan blive tvunget til at flytte fra boligen”, fortæller advokat Uffe Thorlacius fra Advodan i Lyngby

Han forklarer her, hvorfor testamentet er vigtigt i forbindelse med boligkøb.

 

Ugifte par arver ikke hinanden

Er I ikke gift, arver I ikke hinanden, uanset hvor længe I har boet sammen – heller ikke den andens andel af jeres fælles bolig.

Hvis I har børn og en af jer dør, betyder det, at børnene arver førstafdødes andel af boligen. Den længstlevende skal derfor enten købe børnene ud af boligen eller sælge den, så børnene kan få udbetalt deres arv. Det gælder uanset, hvor gamle børnene er. Er børnene under 18, siger loven, at arven – hvis der er tale om mere end 75.000 kr. - skal indsættes på en spærret konto, til barnet er myndigt. Har I ikke børn, er det den afdødes forældre eller søskende, der arver.

 

Testamente sikrer længstlevende

Med et testamente kan I bestemme, at den, der lever længst, arver mest muligt efter den anden. Det betyder, at børnene i første omgang kun arver deres tvangsarv, og den længstlevende arver resten af formuen. Har I ikke børn, kan I med et testamente bestemme, at den længstlevende arver alt efter den anden. Som ugifte skal I være opmærksomme på, at den længstlevende skal betale arveafgift til staten på 15 procent. Det forudsætter dog, at I har boet sammen i minimum to år eller har et barn sammen. Ellers er afgiften cirka 36 procent.

 

Livsforsikring og pensionsordning

Ud over testamentet er det også en god idé at begunstige hinanden i jeres livsforsikringer og pensionsordninger, så de udbetales til den længstlevende. På den måde kan I sikre, at den der lever længst, har råd til at betale udgifterne til boligen, selv om den anden dør. Det kan også være en god idé at tegne krydslivsforsikringer, som et ekstra økonomisk sikkerhedsnet. Med krydslivsforsikring bliver en eventuel erstatning udbetalt uden om dødsboet, og forsikringstageren skal derfor ikke betale boafgift af forsikringssummen, som ellers er tilfældet ved almindelige livsforsikringer.

 

Testamente også relevant for gifte par

Er I gift, er det også relevant at oprette et testamente – særligt hvis I har børn sammen eller fra tidligere forhold.

Har I ikke lavet et testamente, skal den længstlevende nemlig betale halvdelen af arven til afdødes børn, når boet skal skiftes. Det kan betyde, at han eller hun ikke har råd til at blive boende i huset. Med et testamente kan I sikre, at den efterladte får mest muligt af den fælles formue, og at børnenes arv i første omgang begrænses til tvangsarven.

Hvis den efterladte skal sidde i uskiftet bo, kræver det tilladelse fra alle arvingerne, og samtidig er den efterladte underlagt en række begrænsninger for, hvad han eller hun må bruge formuen til. Hvis formuen misbruges, kan børnene kræve, at boet bliver skiftet.

Indsender formularen...

Skal du oprette testamente?

Vil du vide mere?

8 kommentar

0 / 700 tegn

Mai

Min kæreste og jeg har købt hus sammen. Jeg har to børn fra et tidligere forhold, og i fremtiden ønsker vi et fælles. Den ene af os skal kunne blive siddende i huset, hvis den anden skulle gå bort. Vi er ikke gift. Hvilken/hvilke slags testamente(r) vil du anbefale her?

Uffe Thorlacius

Kære Mai Den bedste løsning er ægteskab. Man kan så overveje en ægtepagt om særeje således, at I er stillet på samme måde ved skilsmisse som i den situation, hvor I ikke er gift. Hvis I fravælger ægteskab kan I overveje at oprette et fælles testamente for ugifte samlevende. Uanset om i vælger eller fravælger ægteskab bør der oprettes testamente. Det må tilrådes at få bistand fra en advokat om vilkårene i testamentet.

Ida

Hvor meget ville testamenter og samejeoverenskomster koste? Jeg flytter sammen med min kæreste i et hus, der skal sættes i stand over flere år. Han har to børn med en Ex. Så en dag, når vi har penge til det snarest, skal vi have tegnet begge dele.

Gurli

Har det betydning for længstlevende at ejerforholdet er 1/3 og 3/4 på huset. Vi har 2 voksne børn? Vi er gift.

Uffe Thorlacius

Ejerforholdet til fast ejendom er uden betydning, hvis 1) I er gift med delingsformue (formuefællesskab), og 2) hvis I begge er solvente (ejer mere end I skylder). Hvis I har særeje, er det en anden historie. Men jeg vil foreslå, at I under alle omstændigheder opretter et testamente, hvoraf fremgår, at den længstlevende skal arve mest muligt, hvis den længstlevende vælger at skifte boet i stedet for at sidde i uskiftet bo. Der kan bl.a. være skattemæssige fordele ved et skifte i stedet uskiftet bo, og hvis en af jer dør i en tidlig alder, kan et skifte ofte være en hensigtsmæssig løsning.

Tina

Min kæreste og jeg står for at skulle købe hus sammen og han foreslår at han står med hele gældforpligtelsen. Jeg har et mindre hus nu som vi sælger i forbindelse med dette. vi er ikke gift, ej har vi planer om det. Jeg har 3 børn fra tidligere ægteskab, og vi påtænker at vi i fremtiden vil have et barn sammen. Hvordan er jeg stilet i tilfælde af "skilsmisse" - kan han smide mig ud uden en mønt ? ved Dødsfald - han har ikke børn men har en bror. Vi har ikke boet sammen i 2 år, og vi har ikke testamente. Kan et testamente sikre mig 100% ved dødsfald og hvad hvis vi går fra hinanden?

Uffe Thorlacius

Hej Tina Det bedste råd er efter min opfattelse at indgå ægteskab. I kan så i den forbindelse eventuelt oprette ægtepagt om særeje således, at I stilles i samme situation ved samlivsophævelse som hvis I ikke er gift. Ved ægteskab sikrer I hinanden langt bedre end ved et samliv, som stort set er uden retsregler. Under alle omstændigheder bør I oprette testamente, som sikrer hinanden bedst muligt og samtidig tager stilling til, hvordan der skal forholdes ved længstlevendes død. Hvis I fravælger ægteskab, bør der udover testamente oprettes en samejeoverenskomst som regulerer ejerforholdet m.v. til huset i tilfælde af samlivsophævelse og død m.v. Hvis I køber huset sammen, og ikke indgår ægteskab eller ikke opretter en samejeoverens-komst, er der som udgangspunkt ingen regler for, hvem der har ret til at blive boende og hvordan der skal forholdes med ejendommen i tilfælde af samlivsophævelse og død. Uden enighed i en sådan situation, skal man igennem en lang og opslidende sag om ophævelse af samejet og salg af ejendommen på auktion. I bør drøfte den rette juridiske konstruktion med en advokat.

Andreas

Hvis man har købt en bolig og er uden partner og børn. Giver det så mening, at lave et testamente?

Sus

Vores søn og svigerdatter køber hus sammen, men skal først giftes om et år. Bør de skrive testamente, når der ikke er opsparet formue? - eller kan de bruge pengene på bryllup i stedet?

Cecilie

Hvis min kæreste er ene ejer af huset, og han gik bort, ville man igennem testamente kunne sikre at huset gik til mig, fremfor vores børn. Sådan at de arver hans pengeformue, men at huset gik til mig?

Uffe Thorlacius

Kære Cecilie Ugifte samlevende med fællesbørn (eller samliv i mere end 2 år) kan oprette et testamente, hvor samleverne arver hinanden, som ægtefæller med særeje. Det betyder, at din samlever kan testamentere op til 7/8 af sin formue til dig. I den sammenhæng kan din samlever testamentere ejendommen til dig og hvis ejendommens værdi sat i forhold til din samlevers samlede formue overstiger 7/8, kan det anføres at du alligevel arver hele ejendommen mod at indbetale et beløb til boet, således at der er 1/8 af din samlevers formue til deling mellem din samlevers børn.

Mogens K

"Er I gift, er det også relevant at oprette et testamente – særligt hvis I har børn sammen" "Har I ikke lavet et testamente, skal den længstlevende nemlig betale halvdelen af arven til afdødes børn, når boet skal skiftes." Hvis jeg forstår ovenstående ret, skal der altså også betales halvdelen af arven til fællesbørn, når den ene ægtefælle dør?

Uffe Thorlacius

Kære Mogens K Den halvdel der tilfalder børnene efter førstafdøde (halvdel af formuen hvis særeje eller 1/4 af formuefællesskabet) skal fordeles mellem alle førstafdødes børn (og herunder fællesbørn). Længstlevende kan efter eget valg sidde i uskiftet bo med fællesbørnene, men dette er ikke altid den bedste løsning. Under alle omstændigheder er det vigtigt at drøfte oprettelse af et testamente med en advokat.

Louise

Vi har oprettet testamente, således at børnene arver tvangsarven. Resten har vi begunstiget hinanden. Vi har sammenbragte børn. Jeg er dog blevet i tvivl om, hvorvidt det har nogen betydning, at det kun er min mand der står på skødet til huset? Har det nogen betydning for hvor meget børnene kontra den efterladte ægtefælle arver?

Uffe Thorlacius

Kære Louise Hvis I er 1) gift med 2) delingsformue (således at ejendommen er en del af den fælles formue i ægteskabet), og hvis I 3) begge er solvente, har ejerforholdet til ejendommen som udgangspunkt ikke nogen betydning for arveforholdene. Hvis en eller flere af de nævnte 3 betingelser ikke er opfyldt, er der i høj grad behov for at overveje omstændighederne. Under alle omstændigheder vil jeg anbefale, at I opretter en fremtidsfuldmagt på www.tinglysning.dk, således at du kan disponere i tilfælde af din mands manglende evne til handle fornuftsmæssigt.

Uffe Thorlacius

Når en person dør, skal vedkommendes livsarvinger, d.v.s. vedkommendes børn og herunder fællesbørn tage arv. Dog kan den længstlevende ægtefælle vælge at sætte sig i uskiftet bo med fællesbørn i stedet for at skifte med disse. Man skal blot være opmærksom på, at det ikke altid er hensigtsmæssigt at vælge det uskiftede bo.