PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Det er blevet lettere at få anerkendt en arbejdsskade

1. januar i år trådte en ny lovændring i kraft, der vil lette processen med at få anerkendt arbejdsskader. Med lovændringen bliver processen omkring sagsforløbet delt op, så arbejdsskader kan vurderes, uden at der tages højde for erstatning.

“Med lovændringen bliver administrationen lettere og hurtigere - og som skadelidt får du hurtigere afklaring - og i små portioner. Det er en klar lettelse for skadelidte kun at skulle forholde sig til én ting ad gangen, frem for før, hvor det hele skulle afklares på samme tid, og derfor hurtig blev stort og komplekst,” siger Fatma Yandim, advokat hos Advodan Næstved.

 

Sagsforløbet bliver opdelt

Indtil 1. januar skulle Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tage stilling til, både om det var en arbejdsulykke og spørgsmålet om godtgørelse og erstatning på samme tid. Det gjorde, at mange opgav at anmelde skader, da det var svært at få anerkendt en skade som arbejdsskade, når det også afhang af spørgsmålet om erstatning. “Mange har været tilbageholdende med at anmelde skader som arbejdsskader. Det handler også om, at man siden 2013 har sagt, at hvis der er tale om forbigående skader, har det ikke været anerkendt som arbejdsskade, fordi der ikke var udsigt til erstatning. Med lovændringen kan man nu få anerkendt en skade, uden at den er erstatningsberettiget. Selv forbigående gener kan nu blive anerkendt som en arbejdsskade,” siger Fatma Yandim.

Lovændringen betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nu har mulighed for at træffe afgørelse om anerkendelse af skaden som arbejdsskade, uden at samtidig skulle tage stilling til spørgsmålet om erstatning. Det vil lette sagsgangen hos dem, og vil derfor give skadelidte hurtig afklaring.

“Før i tiden behandlede man de to spørgsmål om anerkendelse og erstatning samlet. Derfor var mange tilbageholdende med at anmelde, fordi skaden slet ikke ville blive anerkendt, hvis ikke der var varige gener og tab af erhvervsevnen, og dermed grundlag for erstatning. I dag ser man bort fra hele spørgsmålet om erstatning, når man ser på skaden. Og det vil gøre, at flere skader vil blive anerkendt som arbejdsskader, selvom de ikke allesammen vil udløse erstatning,” siger Fatma Yandim.

 

Erstatningsdelen er uændret - men du vil hurtigere få afklaring

Kravene for erstatning, og hvordan den udmåles, er uændret. Du skal stadig have varige mén for at blive berettiget til godtgørelse og et erhvervsevnetab på 15 % eller over for at være berettiget til erstatning. Men fordi sagsforløbet er delt op, vil spørgsmålet om erstatning formentlig også blive hurtigere afklaret. Fatma Yandim fortæller, at sagsbehandlingstiden tidligere var to år, men at man med lovændringen har sagt, at der skal være afklaring på, om det er en arbejdsskade i løbet af seks måneder.

“Erstatningsdelen bliver derfor formentlig også hurtigere afklaret, når man har delt forløbet op. For hvis skaden ikke er en arbejdsskade, eller hvis det er en arbejdsskade, der ikke er erstatningsberettiget, så vil man lukke sagsbehandlingen allerede efter første behandling.”

Samtidig fortæller hun, at lovændringen også giver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udvidet mulighed for at revurdere deres sager, hvis der blev klaget over dem:

“ Før ændringen omfattede revurderingen alene de faktuelle og retlige elementer i afgørelserne, men nu kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring revurdere deres skøn, hvis der er grundlag for ændring af deres skøn. Det vil være tidsbesparende, at de kan genoptage deres tidligere skøn og revurdere den og træffe en ny afgørelse. Det vil muligvis gøre, at klagesager også vil blive hurtigere afgjort, når de ikke længere skal afgøres af en ankeinstans med en hjemvisning.”

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Vil du vide mere?

1 kommentar

Dorth Aastrøm

Den nye arbejdsskadelov er kun gældende fremadrettet og gælder ikke de klage sager der ligger og ikke er afgjort i nu - hen over årskiftet ??

Fatma Yandim

Hej Dorthe Det er korrekt at lovændringen gælder kun for skader, der er sket fra 1. januar 2020. Ændringen i klagereglerne indebær dog, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved genvurderingen af alle klager, der er under behandling den 1. januar 2020, eller som modtages den 1. januar 2020 eller senere, vil kunne tage stilling til faktiske og retlige såvel som skønsmæssige elementer i afgørelsen.