PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Husk at lave aftale om rentefradraget, hvis I går fra hinanden

Hvis du og din partner bliver skilt eller flytter fra hinanden, og den ene bliver boende i jeres hus eller ejerlejlighed, skal I være opmærksomme på at fordele rentefradraget ordentligt. Ellers kan det blive dyrt for den ene part.

Når mange par bliver skilt eller flytter fra hinanden, kan det være svært at få solgt huset med det samme eller til den ønskede pris, og så vælger en af parterne måske at blive boende og afholde alle udgifter til huset.

Men ifølge advokat Per Nielsen fra Advodan Aalborg er mange ikke klar over, at selv efter en skilsmisse deler det tidligere par rentefradraget ligeligt, selvom det kun er den ene af dem, der bor i huset og betaler af på lånet.

”Det bliver ofte en kilde til konflikt, når huset senere hen skal sælges, og udbyttet skal fordeles mellem det tidligere par. Så opdager de, at den, der siden skilsmissen har betalt af på lånet, kun har fået halvdelen af rentefradraget, mens eks-partneren har nydt godt af den anden halvdel uden at have haft byrden med at betale udgifterne for ejendommen.”

 

Lav en ordentlig aftale

For at undgå at ende i den situation anbefaler advokat Per Nielsen, at ægtefællerne eller det samlevende par udarbejder en aftale om fordeling af rentefradraget, lige så snart de flytter fra hinanden.

”I aftalen skal det klart og tydeligt fremgå, at hvis fx kvinden bliver boende i huset efter skilsmissen, så får hun også det fulde rentefradrag. Begge parter skal samtidig huske selv at rette det til i deres årsopgørelse, så Skat også er klar over, hvordan rentefradraget skal fordeles.”

 

Kan risikere beskatning

Ifølge advokaten er det dog ikke nok bare at fælde et par ord ned på et stykke papir og lægge det i skuffen.

”Det er utroligt vigtigt, at en sådan aftale laves ordentligt og efter bogen af en fagperson. Ellers kan den person, der er fraflyttet, i stedet risikere at blive beskattet af en såkaldt fiktiv lejeindtægt for boligen, selvom personen reelt set ikke bor der eller hverken har udgifter eller indtægter i forhold til boligen længere,” forklarer Per Nielsen.

 

Fakta – skilsmisse og rentefradrag for fast ejendom:

  • Hvis et ægtepar bliver skilt, og den ene part bliver boende i huset og overtager alle udgifter, vil rentefradraget fortsat automatisk blive fordelt på begge parter. Det gælder også, hvis et samlevende par flytter fra hinanden, eller hvis den ene person dør.
  • Det kræver en skriftlig aftale og tilretning i begge parters årsopgørelse, hvis den part, som bliver boende, skal have fuldt rentefradrag efter skilsmissen.
  • Det er vigtigt, at aftalen udfærdiges ordentligt og af en fagperson, ellers risikerer den fraflyttede part at blive beskattet af en fiktiv lejeindtægt.

Vil du vide mere?

1 kommentar

Frank Christensen

Hvis den ene part fraflytter deres fælles ejerbolig og den anden part vælger at blive boende ind til boligen kan sælges eller evt. overtages, men begge stadigvæk betaler til kredit/boliglån, kan den fraflyttet part vel forlange at den boende part betaler husleje til den som er fraflyttet så længe de begge står på skødet - right ? Og i givet fald hvad vil en fair husleje være i forhold til en given terminsydelse m.m. ? Venlig hilsen Frank Christensen.

Per Nielsen

Det rigtigste er naturligvis at indgå en bodelingsaftale. Den bør indeholde aftale om, hvorledes I har delt fællesboet (indbo, bil, konti, evt. pensionsordninger og depoter), samt at I deler provenuet ved salg af huset. I den forbindelse bør aftales en "husleje" - eller I kan måske aftale, at den blivende part betaler på alle lån, alle udgifter vedr. huset samt hele ejendomsværdiskatten samt får rentefradragsretten. Det er normalt en fordel, at huset er beboet indtil salg, og hvis blot lånet nedbringes, får du i realiteten husleje. Et salg kan desværre trække ud, og i den tid må den fraflyttede part indstille sig på ikke at kunne købe nyt hus, fordi han ikke kan blive godkendt til lån i et nyt hus. Jeg vil anbefale, at I deler indboet. Det kan godt gøres således, at den fraflyttede parts del af indboet bliver stående i huset indtil salget. Kan I ikke blive enige om en sådan aftale, kan det tænkes, at I kan bruge banken som mellemmand - det er jo i alles interesse, at I finder en løsning. Et argument kan være, at den fraflyttedes nye husleje skal indregnes i budgettet. Når det stilles sådan op, kan det være nemmere at forstå for den blivende part, at der skal findes en løsning.