PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Per Nielsen

Advokat, Partner

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

1994
Møderet for Højesteret
2014
Optaget på listen over advokater der kan bistå børnebortførelsessager

Om Per

Jeg er advokat hos Advodan Aalborg og har været partner siden 1994. Jeg arbejder primært med fast ejendom og sager i tilknytning hertil – det kan være dødsbobehandling, ejerforeninger, retssager, overdragelse, skat, matrikulære forhold og fonde. På disse områder har jeg oparbejdet en bred viden og kan derfor bidrage med professionel rådgivning og erfaring.

 

Børnebortførelse, forældremyndighed og bopæl

Siden 2014 har jeg været optaget på listen over advokater, som kan anvendes i sager om børnebortførelse. Det har givet en grundlæggende viden om internationale familieretlige forhold, ligesom jeg har en del sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Også sager om anbringelse udenfor hjemmet er en del af mine interesser.

 

Undervisning mv.

Jeg har tidligere undervist på Aalborg Universitet i bl.a. international privatret, insolvensret og fast ejendom. Fra 1994-2006 var jeg medlem af Nordjyllands Amtsråd og fra 2006-2009 af regionsrådet for Region Nordjylland. Herfra har jeg erfaringer med planlægning, taksation, sygesikring og jordforurening. Derudover har jeg været medlem af Skatteankenævnet i Aalborg, ligesom jeg siden 2010 har været frivillig i Forbrugerrådets Gældsrådgivning. Endvidere, er jeg formand for Grundejerforeningen Grønhøj Nord og sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune samt forbrugervalgt medlem af Jammerbugt Forsyning A/S. Det giver mig et grundigt kendskab til sommerhusmarkedet – og til området ved Jammerbugten i særdeleshed.

Jeg har siden 1994 haft møderet for Højesteret. Mange års erfaring fra domstolene gør, at jeg altid først prøver at finde en løsning, der ikke involverer domstolene. Men retssager kan være nødvendige!

 

Hvis du har spørgsmål til fast ejendom eller andet, så ring gerne til mig hos Advodan Aalborg på 9631 3360 eller skriv til mig på pern@advodan.dk

Vise mere

Mere om Per

Medlem af

Medlem af

1994-2006
Nordjyllands Amtsråd
2006-2009
Regionsrådet for Region Nordjylland
2010-nu
Frivillig i Forbrugerrådets Gældsrådgivning
Formand for Grundejerforening Grønhøj Nord
Jammerbugt Forsyning A/S
Skatteankenævnet