PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skal du vælge familielån eller pengegave?

Familielån og pengegaver er meget udbredt, da det blandt andet er lovlige måder at undgå at betale boafgift (tidligere kaldet arveafgift). Om du skal vælge familielån eller pengegave kommer helt an på formålet - og derfor skal du være opmærksom på flere ting, inden du beslutter dig.

“I udgangspunktet er familielån ikke anderledes end et banklån. Her aftaler man også vilkårene for lånet. Men hvis formålet med et familielån er at overføre værdi, som eksempelvis et sommerhus, så er det tæt forbundet med gaver. Fordi det er den måde, man årligt kan nedskrive gælden,” fortæller Per Nielsen, advokat hos Advodan Aalborg.

 

Fordele ved et familielån

Alle familiemedlemmer kan yde hinanden lån. Men det er kun familiemedlemmer i lige linje, der kan nedskrive gælden via det årlige gavebeløb. Det vil sige, at du som forælder både kan låne og afskrive via gavebeløb til børn, børnebørn og oldebørn - og som barn, barnebarn eller oldebarn kan du det samme. Men søskende kan ikke give skattefrie gavebeløb, og kan derfor kun låne og ikke nedskrive gælden via gavebeløb, uden at det bliver beskattet.

“Hvis man ønsker at lave et familielån, bør det ske som anfordringslån. Det indebærer, at långiver kan forlange lånet tilbagebetalt. På den måde kan man hvert år nedskrive gælden. Dette er normal praksis ved eksempelvis overdragelse af sommerhuse fra forældre til børn. Anfordringslån er krav, hvis man skal undgå problemer med kursfastsættelse.” siger Per Nielsen.

Der er flere situationer, hvor et familielån er god idé fremfor en pengegave. “For mange mennesker er det vigtigt, at børn behandles ligeligt og derfor skal arve lige. Derfor kan det i sådanne situationer være en god idé at yde et lån i stedet for at give beløbet som gave. For på den måde kan børnene arve ligeligt i sidste ende,” forklarer advokaten.

Per Nielsen fortæller, at familielån kombineret med pengegaver også er en god måde at overdrage sommerhuse og familievirksomheder. Han uddyber: “I stedet for at sælge sommerhuset eller familievirksomheden til børnene, kan man bruge familielån som en del af købesummen, og så nedskrive gælden årligt med det tilladte gavebeløb. På den måde kan sommerhuset eller virksomheden overdrages til arvingerne over en årrække uden at der skal betales arveafgift - eller køberne skal låne penge i banken for at købe huset eller virksomheden.”

Hvis du ønsker at overdrage dit hus eller sommerhus på denne måde, skal du tage udgangspunkt i seneste offentlige vurdering, hvor du må sælge til dine børn 15 % under den. Det vil sige, at det beløb, du kan overdrage ejendommen for til dine børn, er 15 % under den offentlige vurdering, og det er det beløb, som familielånet skal være på. Forudsætningen for at bruge den offentlige vurdering er, at den er baseret på de rigtige forhold. Hvis en ejerlejlighed eksempelvis er vurderet som udlejet, kan vurderingen ikke benyttes. Grænsen på de 15 % ændres, når de nye ejendomsvurderinger kommer.

 

Det skal du være opmærksom på ved et familielån

Hvis du vælger at lave et familielån, også kaldet et anfordringslån, er der flere ting, du skal være opmærksom på:

 • Gælden i lånet forældes efter 10 år. Derfor skal du huske at forny lånet inden det udløber, da restgælden ellers vil blive beskattet, ligesom der vil opstå utilsigtede forhold ved fordeling på et skifte.
 • Långiver skal hvert år skrive under på det originale gældsbrev, at gælden er blevet nedskrevet med det gavebeløb, der er gældende for afgiftsfrie gaver.
 • Hvis gavegivelse skal fortsætte efter långiver er blevet dement, skal långiver have oprettet fremtidsfuldmagt med indhold herom.
 • Du kan ikke skrive i gældsbrevet, at det bare nedskrives hvert år. Hvis du gør det, vil hele lånet anses som gave, og der skal derfor betales gaveafgift på 15 % på det resterende beløb.
 • I praksis kan du selv udfærdige et gældsbrev i forbindelse med et familielån, da et sådan hverken skal tinglyses eller opgives til Skat. Men det anbefales at få hjælp af en advokat, så du er sikker på, at det bliver gjort rigtigt, og der ikke opstår ubehagelige overraskelser.
 • Det kan overvejes at kombinere lån med pant i f.eks. sommerhuset.
 • Hvis gaver skal være særeje for modtager, skal låntager skriver under på gavebrev eller påtegning på gældsbrev.
 • Når huset bliver erstattet af gældsbrev, kan det få betydning for sociale ydelser til långiver, idet gældsbrevet er likvid kapital.

Pengegaver medregnes ikke, når gavegiver dør og der skal beregnes boafgift. Det skal lånet til gengæld, da en af betingelserne for at oprette lånet er, at långiver kan forlange beløbet tilbage uden varsel. Det betyder i praksis, at det skal betales tilbage, hvis långiver dør. Dette kan der dog tages højde for i et testamente.

 

I 2020 er beløbsgrænsen for pengegaver 67.100 kr. for familiemedlemmer i lige linje

Familiemedlemmer i lige linje er:

 • Børn, stedbørn og deres børn, herunder adoptivbørn
 • Forældre
 • Stedforældre
 • Bedsteforældre

Derudover gælder samme beløbsgrænse for personer med fælles bopæl i mindst to år, eksempelvis en samlever. For svigerbørn er beløbet 23.500 kr. Ægtefæller kan hver yde afgiftsfri gaver.

Giver du mere end 67.100 kr. er gaveafgiften 15 % på beløb over. Giver du gave til andre, herunder søskende, er beløbet almindelig skattepligtigt, og skal oplyses som anden indkomst (kapitalindkomst).

Det er en god idé, at tage fat i en advokat, hvis du overvejer et familielån. På den måde sikrer du, at der er taget højde for alle juridiske forhold.

Indsender formularen...

Brug for rådgivning i forbindelse med familielån og pengegaver?

Vil du vide mere?

30 kommentarer

Ghita

Vi har givet vores søn et familielån på 500.000 ifm. hans og kærestens huskøb. Hvordan er vi stillet, hvis han dør? Vi ønsker ikke, at lade lånet overgå til hans kæreste (eller hustru, hvis de bliver gift). Vil kreditforeningen have 1. krav? På forhånd tak for svar. Mvh. Ghita

Per Nielsen

Hvis jeg havde været jer, havde jeg alene udlånt penge til sønnen - og så ladet parret selv ordne deres økonomi. Hvis det var tilfældet, og jeres søn dør, skal hans dødsbo gøres op. Huset har måske en værdi på 2 mill. kr., og til købet er lånt 1,5 mill. kr. hos realkreditinstitut og resten hos jer, og jeg forudsætter, at der ikke er andre aktiver og passiver. I så fald ejer jeres søn ½ hus til 1 mill. kr. og har et tilgodehavende hos kæresten på 250.000 kr. Og der er gæld på 750.000 kr. og 500.000 til jer. Dette regnestykke løses alene, såfremt kæresten er begunstiget til jeres søns livsforsikringer, så hun kan overtage huset og betale jeres søns gæld. Et familielån er oftest ydet uden sikkerhed i huset. Og var der sikkerhed i huset, ville realkreditinstituttet forlange at stå først for at undgå at komme i risiko. Et familielån bør oprettes ved en fysisk oprettet gældsbrev.

KM

Hej. Kan min mor godt låne os børn pengene til køb af hendes sommerhus vha et anfordringslån, kan hun årligt give os pengegaver til de ca 67.000, og kan gælden nedskrives vha disse helt uden, at der på noget tidspunkt er overført én enkelt krone imellem vores bankkonti, eller skal alt også kunne dokumenteres vha banktransaktioner? På forhånd tak. Mvh

Per Nielsen

Ja. I kan købe sommerhuset af jeres mor. Købesummen kan være et miks af gaver på 67.100 kr. og gældsbreve. Og jeres mor kan komme i gavehumør næste år og afskrive et beløb på 67.100 kr. på hvert gældsbrev. Gældsbrevene bør udstedes rent fysisk, ligesom afskrivninger/betalinger bør påføres gældsbrevene på tidspunktet for ydelse af gave eller betaling. Din mor skal være klar over konsekvenserne, som er beskrevet ovenfor. F.eks. på betydningen for visse sociale ydelser.

Kenneth

Min kone og mig forventer at der bliver en større arv til vores 5 børn (2 særbørn hver og 1 fælles) og ville gerne reducere arveafgiften hvis mulig. Vi påtænker at give alle 5 børn en årlig pengegave (indenfor bundgrensen) for derefter at låne dem tilbage af vores børn, rente og afdragsfrit. Lånet skal først tilbagebetales når vi begge er gået bort (eller længstlevende evt. er tvunget til at skifte) Der vil blive lavet gavebreve og gældsbreve hvert år. Er dette en god fremgangsmåde ?

Per Nielsen

Den er i hvert fald på kanten. I afgiftslovgivningen opererer man med en omgåelseshensigt, og der vil her ikke skulle meget til for, at Skattestyrelsen kan komme igennem med, at der ikke er tale om et reelt lån til jer. I så fald bliver beløbet jo afgiftspligtigt, og så er I lige vidt. En bedre og mere sikker metode er, at optage lån i huset i stedet for at låne af børnene. Så vil der ikke kunne stilles spørgsmål. I jeres familie er der 2 gange 2 særbørn. Disse kan afgiftsfrit modtage 67.100 kr. årligt fra hver af jer på samme måde, som jeres fællesbarn kan det. Man kan diskutere, om det er hensigtsmæssigt. Og det bør I diskutere - og evt. løse i form af et testamente, så der ikke bliver grundlag for diskussion efter jeres død.

Thomas

Hej Per Jeg og mine børn har modtaget en penge gave fra min far som ligger lige under hvad der er tillaldt inden for skats grænser. Min far har lavet et brev hvor han skriver at hver barn skal have de her penge og at de ikke må få dem før de er 21 år. Det er hans ønske. Da mine børn ikke er så gamle endnu og et par af dem ikke har egen bankkonto har han overført pengene til mig ( det fremgår også af brevet som han i øvrigt havde med ned i banken og de stemplede) . Også kommer mit spørgsmål. Da der er ret mange år til de bliver 21 og jeg synes det er fjollet at de bare skal stå på en konto uden renter. Vil det så være ok at jeg investere pengene for dem selv om kontoen det gøres fra står i mit navn ? Jeg tænker hvis SKAT skulle have lyst til at grave i det, har jeg hans gave brev som hans bank har stemplet og vi kan med kontoudtog vise pengenes vej. På forhånd Tak Mvh Thomas

Per Nielsen

Det dur ikke. Din far er nødt til at oprette en konto til børnene. Hvis han gerne ser, at pengene investeres, bør han i et gavebrev beskrive, at pengene ikke skal omfattes af sædvanlige regler for umyndiges midler, og at de er båndlagt indtil det 21. år. Så kan du som værge investere pengene. Hvis I på nogen måde blander dig ind i det, kan der ske der uventede skattemæssige konsekvenser. Det særlige stemplede brev kan måske afbøde, men sikker er jeg ikke. En af disse konsekvenser kan være, at du kan risikere beskatning af børnenes afkast: Forældre beskattes af indtægter, som børn har af gaver fra forældrene. Men dette gælder ikke gaver fra bedsteforældre. Så alene for at sikre, at børnene får glæde af lavere beskatning af kapitalavancer, gør, at I bør følge de formelle regler. De fleste banker tilbyde børneopsparing eller børnebørnsopsparing, så din far selv står som indskyder og dermed selv bestemmer, hvorledes opsparingen skal investeres. Det er mange år siden, at der var fradragsret for sådanne konti, men lige præcis i jeres situation kan de være en god løsning.

Rene Larsen

Min hustru og jeg er i gang med at købe mine forældres sommerhushus i Sverige, til en pris vurderet af ejendomsmægler. Er der noget i vejen med, at vi køber huset i en reel handel, og derefter modtager et arveforskud, der bruges til at nedbringe gælden?

Per Nielsen

I køber sommerhuset. Der fastsættes en pris. Hvordan betaler I købesummen? Hvis der er gæld i huset, skal denne indfries eller overtages. Så enten kan I betale kontant eller søge om tilladelse til at overtage gælden. Alternativet er, at sælger skal have penge op af lommen. Købesummen kan berigtiges helt eller delvis ved gave eller arveforskud. Forskellen er, at arveforskud modregnes ved beregning af arv, når dine forældre dør. I begge situationer skal der for dit vedkommende betales boafgift på 15 pct. i Danmark af den del, der overstiger 67.100 kr. Boafgift undgås/udsættes, hvis I som en del af købesummen udsteder gældsbrev. I bør undersøge, om der vil skulle betales skat i Sverige ved de angivne muligheder. Derudover skal der typisk betales skat af fortjenesten ved salget til det svenske Skatteverket.

Per Nielsen

Ja, en kvittering er tilstrækkelig. Ofte sker tilbagebetalingen ved gaver. For at kunne dokumentere sådanne er det nødvendigt, at der på gældsbrevet er kvittering fra långiver om at ydet gaver. Det originale gældsbrev bør befinde sig hos långiver (kreditor).

Michael Sommer

Hej Per Er der noget krav om at nedskrivning af et familielån skal nedskrives på familielånet, eller kan man vedhæfte lånet en kvittering fra banken om at man har overført pengene? Mange hilsner Michael

Sahin

Jeg er bosat i udlandet. Min søn skal købe ejerlejlighed og mangler et beløb på ca. DKK 1.000.000, - for at få regnskabet til at ga op. Kan jeg og min kone som forældre give en anfordringslån til sammen på DKK 1.000.000, - Kan vi så derefter hvert år afdrage lånet som gave på 2x67.100 (2020) = DKK 143.200, - Mvh. Sahin

Per Nielsen

Ja. Lånet indebærer, at der ikke er tale om gave. Og gaver i forbindelse med afvikling er af en sådan størrelse, at der ikke udløses gaveafgift. Gældsbrevene bør oprettes skriftligt, gerne på dansk. Du skriver ikke, hvori udlandet du bor. Du bør for en sikkerheds skyld undersøge, om din plan kan have utilsigtede konsekvenser i dit hjemland.

Abdul

Jeg vil overdrage min udlejet ejerlejlighed til mit barnebarn dvs offentlig vurdering ÷15% Og nedskrive gældsbrev nedskrive med lovlige skattefrit gave beløb.Jeg er 73 år gammal og ugift.Finds det en bedre måde at overdrag ejerlejlighed. På for hånd tak.Mvh mvh.Abs

Steen

Kan man i forb. med et rentefrit familielån der ydes til køb af en bil med fast mdl. rentefri afdrag - tage pant i bilen? - og anføre at hvis afdragene ikke betales til tiden, kan bilen inddrages og omregistreres?

Per Nielsen

For at undgå beskatningsmæssige udfordringer bør et familielån være på anfordringsvilkår og uden fastsættelse af renter. Det indebærer, at låntager ikke kan være sikker på at kunne nøje med at betale tilbage over en årrække. Det er op til långiveren, om der skal være sikkerhed i form af pant i bilen. Det vil give långiver en tryghed - men den tryghed er der måske i forvejen i familien sådan, at omkostningerne ved etablering af sikkerhed kan spares? Ved at undlade sikkerheden er bilen "fri" på den måde, at låntagers øvrige kreditorer kan foretage udlæg i bilen. Den risiko må vurderes. Hvis der er pant i bilen, skal der først foretages udlæg i bilen, forinden bilen kan tvangssælges. Långiver kan således ikke uden videre tage bilen fra låntageren, med mindre dette aftales på misligholdelsestidspunktet. Hvis långiver har solgt bilen til låntager, kan han tage ejendomsforbehold således, at han kan tage bilen tilbage, hvis låntager ikke betaler. I så fald er der en række regler i Kreditaftaleloven, der skal overholdes, inden bilen overgives til låntager.

Anna

Hej Jeg er ikke dansker, så undskyld i forvejen for mine danske fejl. ;) Jeg kan forstå hvordan en familielån kan laves hvis det handler kun om en direkt overdragelse af penge. Men jeg er lidt forvirret om hvordan at klare det når en bil er involveret... Mine kære gamle svigeforældre har købt en bil for nylig. Nu vil de gerne at bilen bliver vores (skifte/overdrage bilregistreringen fra svigefar til sønen, min ægtemand). De vil gerne lave en familielån med sønen for prisen af bilen (som de vil nedskrives ved bruge af de årlige gavebeløb for 2021/2022, uden at skrive den detalje i gældsbrevet). Er det virkelig muligt at skifte registrering af bilen til sønens navn uden en krav fra regeringen om en penge betaling fra sønens bankkonto til deres, og uden skat vi skal betale til regeringen på værdien af bilen når registreringen overdrages? (Jeg kender ikke hvordan bil systemet fungerer her i danmark endnu.) Hvad skal skrives i gældsbrevet for at beskrive situationen korrekt? Mange tak for hvad som helst råd du kan dele.

Per Nielsen

Dine svigerforældre vil sælge bilen til din mand (deres søn). De aftaler prisen. Bilen omregistreres med NemID. Det skal ikke dokumenteres, hvordan bilen er betalt. Men det er en god idé at oprette et gældsbrev, hvor der står, hvad din mand som køber skylder sine forældre. Gældsbrevet kan så løbende nedbringes, såfremt svigerforældrene kommer i gavehumør. Jeg forudsætter, at gavemodtager (din mand) bor i Danmark.

Ilzan

Hej, jeg har lånt penge til mine forældre vedr. deres huskøb tilbage for et par år siden. Nu er tiden kommet til jeg skal købe mit eget. Mine forældre vil tilbagebetale lånet til mig, samt give mig en gave på den tilladte størrelse. Giver det nogle udfordringer? Og skal jeg udarbejde et dokument hvori der står at gælden er tilbagebetalt? Vh. Ilzan

Per Nielsen

Blev der oprettet et dokument, da dine forældre lånte penge af dig? Hvis ja, bør du på dette kvittere for, at du har fået beløbet tilbage. Du bør udlevere det kvitterede gældsbrev til dine forældre (husk at tage kopi til dig selv). Hvis der ikke blev oprettet et dokument (gældsbrev), bør du give dine forældre en kvittering ("jeg udlånte i 20xx kr. til mine forældre. Beløbet er d.d. tilbagebetalt. Der er herefter intet økonomisk forhold mellem os"). Når jeg opfordrer til, at der oprettes dokument i forbindelse med pengeoverførsler, skyldes det ikke mindst, at Skattestyrelsen kan sætte spørgsmål ved pengeoverførsler længe efter, at de har fundet sted. Gaver under grænsen for afgiftspligt (67.100 kr. i 2020) skal ikke indberettes.

Dan

Hej Per, Jeg har 3 børn, hvoraf de to har modtaget familielån af forskellig størrelse. Kan jeg anføre i mit testamente, at jeg ved min død eftergiver den restgæld, der måtte være på familielånene og boafgiften på 15% skal betales af boet, hvorefter alle 3 børn deler det tilbageværende med 1/3 til hver mvh Dan

Anders

Hej Jeg står og vil købe en lejlighed i København, og min kæreste vil gerne låne mig pengene kontant, hun er ikke Dansk statsborger, så vi snakker om en overførelse fra et andet EU land til Danmark, er der nogle problemer i det skattemæssigt ?

Per Nielsen

Jeg vil anbefale, at der udfærdiges et gældsbrev, hvor du erkender at skylde beløbet til din kæreste. Det kan udarbejdes på dansk. Så har din kæreste mulighed for at få beløbet tilbage, hvis forholdet brister. Og du har mulighed for at bevise, at du ikke har fået en gave. En gave vil være skattepligtig. Skattestyrelsen bruger lang tid på at gennemgå transaktioner med udlandet for at afklare, om disse udløser skattepligt.

Rasmus

Mine forældre står og skal låne penge til en ny bil, ca. 100.000. Min bror og jeg overvejer at hjælpe til med 50 % hver på et anfordringsgældsbrev. Vi har en søster, som ikke har midlerne til at hjælpe. Giver det nogle udfordringer i forhold til en evt arv på et senere tidspunkt?

Henrik Fries

Hej Spg vedr. Familielån og tilbage betaling ved pengegave: Kan hver forœldre give sit barn/børn Dkr 67,100 dvs. 134,200 årligt - og dette kan benyttes som afdrag på et eventuelt familielån, under forudsœtningen allerede beskrevet i tidligere korrespondance dvs. ikke udstede annuitets/serielån, men må dokumenteres ved hver afdrag (f.eks. årligt).

Per Nielsen

Svaret er ja, hvis begge forældre er kreditorer på lånet (gældsbrevet). Hvis du alene skylder et beløb til f.eks. din mor, kan alene din mor afgiftsfrit eftergive 67.100 kr. Men din far kan give dig en kontant gave på 67.100 kr., som du kan anvende til at nedbringe din gæld til din mor. Det er vigtigt at være meget omhyggelig, når påtegning om nedbringelse af gæld udformes.

Simon

Hej Per Kan man hjælpe andre med at indfri deres lån, uden at det betragtes som gave og uden at det skal beskattes? Det er en samlevers lån som jeg gerne vil indfri men vi er bange for at pengene bliver beskattede når jeg overfører dem til hende elle hvis jeg indfrier direkte til banken på hendes vegne? Tak, Simon

Per Nielsen

Ja, du må gerne overtage bankens tilgodehavende hos din samlever. Rent teknisk indfrier du gælden. Herefter oprettes en gældsbrev, hvor din samlever erkender at skylde dig beløbet. Gældsbrevet bør oprettes på anfordringsvilkår. Det indebærer, at du på et hvilket som helst tidspunkt kan kræve beløbet betalt. I skal være opmærksom, at løsningen kan være en dårlig løsning, hvis din samlever har væsentlige andre gældsposter, så hun bør have saneret sin gæld.

Mathias

Hej Per, i forbindelse med et rente- og afdragsfrit anfordringslån, vil jeg høre om proceduren for nedskrivningen af lånet uden brug af gaveteknikken. Her er tale om et reelt lån, som jeg skal tilbagebetale. I gældsbrevet fremgår det naturligvis, at långiver til enhver tid kan kræve hel eller delvis indfrielse af lånet samt at låntager til enhver tid kan indfri lånet helt eller delvist. Er jeg i min gode ret til at tilbagebetale långiver et fast beløb fx hver måned og dermed nedskrive lånet? og er det korrekt formuleret at lånet er afdragsfrit? Der er ikke meget viden at hente omkring tilbagebetalingproceduren, da langt de fleste benytter den såkaldte gaveteknik.. Afventer derfor dit svar med spænding. Vh Mathias

Per Nielsen

Ja til begge dele. Den særlige formulering af anfordringsgældsbreve er nødvendig for, at disse kan fastsættes til kurs 100. Og det er igen forudsætningen for, at prisen kan holdes inden den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15 pct. Ja, du kan tilbagebetale. Du bør gemme kvitteringerne. Du har krav på, at kreditor afskriver beløbet på gældsbrevet. Men det er måske lige voldsomt nok at gøre det hver måned. Afskrivning sker ved, at kreditor påfører det originale gældsbrev påtegning om, at gælden er nedbragt til x kr. ved betaling af afdrag med x kr. Hvis det ikke er påført, vil du skulle godtgøre at have betalt, og det kan være svært f.eks. efter dødsfald.

Christian

Hej. Jeg er i gang med at købe mine bedsteforældres sommerhus. I den forbindelse tænker min søster og jeg på at få lavet et gældsbrev med mine bedsteforældre således, at vi kun skal betale dem 400.000 nu, og så kan de give os 4 x 67.000 i gave ved at nedskrive lånet. Men må de godt nedskrive lånet fx dagen efter vi har lavet gældsbrevet? (Synes jeg læste et sted, at man fører måtte nedskrive i det efterfølgende år). Men problemet i vores tilfælde er, at de begge er oppe i årene, så vi tør ikke løbe den risiko. På forhånd mange tusind tak.

Per Nielsen

Jeg forstår, at såvel du som din søster køber sommerhuset. Som en del af prisen kan gives gaver. Gaver er afgiftsfri, hvis der indenfor et kalenderår ydes højst 67.100 kr. (2020). Hvis jeres bedsteforældre begge ejer sommerhuset, kan de begge give gaver til jer begge - altså i alt 4 x 67.100. For restbeløbet kan I udstede gældsbreve. Kommer bedsteforældrene senere i gavehumør, kan de eftergive en del af gælden. Men der må stadig ikke gives gaver over 67.100 kr. indenfor et kalenderår, hvis gaveafgift skal undgås. Ved overdragelsen af sommerhuset kan I formentlig handle til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 pct. Denne regel er under ændring. Læs om det i Advodans seneste nyhedsbrev. Vores råd er, at det kan være en god idé at få familiehandler på plads inden 1. juli.

Lene

Hej. Er det muligt at lave et familielån til et barn under 18 år som så afdrages ved det årligt mulige beløb for skattefri gave? Altså fx et familielån på 300.000 kr som afdrages med et årligt gavebeløb på fx 60.000 kr. der laves lånebevis til lånes og separat allonge til afdrag, dvs fuldstændig det samme som hvis man var over 18 år. Det er min mor der ønsker at gøre det til sit barnebarn for at kunne lave en investering for barnebarnet. Mvh Lene

Per Nielsen

Jeg forstår konstruktionen således, at din mor låner barnebarnet 300.000 kr., som barnet kan investere i værdipapirer. Det går ikke, for et barn kan ikke påtage sig betalingsforpligtelse overfor mormor. Din mor kan yde en gave til barnebarnet på 67.100 kr. Hvis det i gavebrevet bestemmes, at pengene ikke skal anbringes i forvaltningsafdeling, kan pengene overføres til barnebarnets konto. Barnebarnet kan herefter købe værdipapirer. Det er muligt, at banken vil blande sig i barnebarnets dispositioner. Hvis det er tilfældet, kan mormor i stedet overdrage værdipapirer til barnebarnet.

Maria

Hej, kan anfordringslånet ydes af svigerfar til svigerdatter, der ikke er gift med svigerfars søn, men “kun” samlevende gennem 2 år? På forhånd tak for svar!

Per Nielsen

Principielt er svaret ja. Men jeg vil ikke tilråde det: De fordele, der gælder for familieoverdragelse, gælder ikke for svigerbørn - og da slet ikke for "ugifte svigerbørn". Tilsvarende gælder regler om gaveafgift ikke ikke for "ugifte svigerbørn" - og kun delvist for svigerbørn Endelig er økonomiske mellemværende en dårlig ting udenfor den nære familie. Mit råd er derfor, at din "svigerfar" låner penge til sin søn - så må denne overveje, om du skal have glæde af det. Rådet er ikke undtagelsesfrit. Din samlever kan være i en sådan økonomisk situation, at "svigerfar" er nødt til at springe over ham.

Mathias

Hej Per, Ved udarbejdelse af gældsbrev ifm. anfordringslån mellem mor og søn, er vi i tvivl om hvorledes lånet kan tilbagebetales. Må der afdrages fx 1 gang om måneden indtil at det fulde lånebeløb er tilbagebetalt (selvfølgelig indenfor 10 år) og skal denne afdragsmodel fremgå af gældsbrevet? Samtidig er vi i tvivl om, hvorvidt de enkelte tilbagebetalinger skal registreres i fx bilag til gældsbrevet i takt med at lånebeløbet afdrages - eller er netbankens historik tilstrækkelig? Vh Mathias

Per Nielsen

Ideen i et anfordringslån er, at det forfalder på anfordring. Kreditor skal således på et hvilket som helst tidspunkt kunne kræve at få pengene. Det er betingelsen for, at Skattestyrelsen betragter gældsbrevet som et kontant beløb. Der må således ikke fremgå afviklingsbetingelser af gældsbrevet. Gældsbrevet kan afdrages ved eftergivelse (gave). På det originale gældsbrev kvitterer kreditor for nedbringelsen. Debitor bør gemme kvitteringer for betaling af afdrag. Det er ikke et krav, gældsbrevet afvikles indenfor 10 år. Men er der en restgæld efter 10 år, er der risiko for, at restgælden er forældet. Derfor bør gældsbrevet fornyes, inden der er gået 10 år.

Sofie

Hej, Vi har i øjeblikket et familielån mellem mor og datter der er baseret på et lån til køb af lejlighed - adressen for den lejlighed står på familielånet. Nu skal lejligheden sælges, for at kunne købe en ny bolig. Kan man overdrage det nuværende gældsbrev til den nye bolig eller skal man lave et helt nyt gældsbrev?

Per Nielsen

Datter har købt en ejerlejlighed og har lånt pengene til købet af mor. Der er oprettet et anfordringsgældsbrev, hvoraf fremgår, at mor kan bestemme, hvornår hun vil have afdrag. Gældsbrevet er ikke kombineret med pant i ejerlejligheden (pantebrev/ejerpantebrev). Hvis situationen er som beskrevet, har gældsbrevet ikke noget med salget af ejerlejligheden at gøre. Det kan fortsætte. Vær opmærksom på forældelsesfristen på 10 og sørg evt. for at forny gældsbrevet.

Liff

Hvis man som kærestepar køber hus og den ene har fx 300.000kr mere end den anden part, opretter man så særeje eller gældsbrev i det tilfælde at man går fra hinanden, for at sikre sig selv ? Eller er særeje kun for ægtefolk ?

Per Nielsen

Særeje er udtryk for, at et ægtepar ikke følger ægteskabslovgivningens hovedregel om formuefællesskab. I den situation, du beskriver, låner den ene part 150.000 kr. af den anden part - i stedet for at låne pengene i banken. Det giver god mening. Den anden part bør sikre sin retsstilling. Det sker f.eks. ved at sikre sig, at den ene part har underskrevet et gældsbrev. Retsstillingen kan forbedres yderligere ved pant i ejendommen eller ved anden sikkerhed.

Per Nielsen

Svaret er ja. Men der er lige formaning: Hvis man forpligter sig til at betale et beløb i fremtiden uden modydelse, vil der kunne være tale om en dødsgave. Det kan betyde, at der ikke er tale et lån. Det betyder igen, at den afgiftsmæssige fordel kan være forsvundet. Og endnu være: Det kan betyde, at den balance mellem børnene, som du havde tænkt, forrykkes. Hvis der er en modydelse - f.eks. at du har solgt dit sommerhus til din datter mod, at hun skylder dig et beløb (gældsbrev) - ser situationen anderledes ud. Det er med dette forbehold, at svaret er ja. Du har formentlig ydet gave i 2019, hvor grænsebeløbet for afgiftsbetaling var 65.700 kr. I 2020 kan du yder gave ved at nedskrive din datters gæld til dig med 67.100 kr. Beløbet kan på forskellig vis forøges, såfremt dette måtte ønskes.

Marianne

Jeg har oprettet et rente- og afdragsfrit familielån til mit barn på et par hundrede tusinde i 2019. Mit spørgsmål er, om jag allerede i 2019 kan afskrive på lånet, og i givet fald med hvilket beløb, og afskrive igen i år 2020 med 67.000 kr.? Mvh

Per Nielsen

Gave kan ydes ved at nedskrive gældsbrevet. Det gøres ved en påtegning på det originale gældsbrev, der dateres og underskrives af begge. Hvis det ikke er gjort i 2019, kan det ikke gøres med tilbagevirkende kraft. Det maksimale beløb for afgiftsfrie gaver til børn var i 2019 på 67.100 kr. I år er det 65.700 kr.

vibeke olesen

tak for svar på mit spm om arv ovenfor .Der er fuldstændigt særeje mellem ægtefællerne.Det er førstafdøde, der har ydet de 2 familielån, som er inkluderet i de 5.9 mio kr. som er førstafdødes særeje. Gør det nogen forskel på, hvad længstlevende og de 2 fællesarvinger arver? der er stadig intet testamente.

Per Nielsen

Længstlevende ægtefælle modtager ikke boslod, når der er fuldstændigt særeje i ægteskabet. Når der ikke er testamente, arver længstlevende ægtefælle halvdelen eller 2,995 mill. kr. De to børn deler den anden halvdel. Hver modtager således 1,4975 mill. kr., hvori de to gældsbreve modregnes. Jeg har ikke indregnet boafgiften.

per

Hvis min mor giver mig en pengegave 1 gang om året, f.eks. 50000,- skal det så indberettes noget sted, eller er det bare det.

Per Nielsen

Årlige gaver, som der ikke skal betales gaveafgift af, skal ikke indberettes nogen steder. Men modtager du pengene, som modtager af visse offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp, kan du være forpligtet til at underrette kommunen. Hvis du har søskende, kan det være en god idé at sikre sig bevis for din mors ønske. Det kan f.eks. være en kontooverførsel eller et brev.

Lise

Hej. Jeg har fire børn og et helårshus, som skal overgå til dem, når jeg dør. Værdien er 4,5 mio iflg vurderingen. Der er 2 mio lån i huset. Min ældste søn bor i huset, og jeg bor der, når jeg er i DK (bor i Frankrig). Jeg er enke og firs år. Kan vi lave et anfordringslån på de 2,5 mio og så nedskrive det med det lovlige gavebeløb hvert år??? Venlig hilsen

Per Nielsen

Du skal først og fremmest have afklaret, om du bor i Danmark og/eller i Frankrig. Det får betydning for skiftet. Jeg kan ikke ud af dit spørgsmål læse, om alle børn skal arve huset, eller om det alene er din ældste søn, der skal arve huset og så betale et beløb til sine 3 søskende. En model kan være at overdrage huset nu til sønnen mod, at han overtager gælden og udsteder et gældsbrev på 2,5 mill. kr. Efter din død er det ikke huset, men alene gældsbrevet, der skal deles. Og det sker ved, at din søn betaler 1,875 og modtager resten som arv. Jeg har bortset fra boafgift, som også vil skulle betales ved dødsfaldet. En anden model kan være at oprette testamente, hvori den ønskede situation beskrives. En tredje model er en kombination af de to modeller, så du kan yde årlige gaver til din søn, eller så din søn kan overtage huset til familiepris (altså den offentlige ejendom minus 15 pct.) kombineret med et arveafkald.

vibeke olesen

Hvordan fordeles en arv,hvor førstafdøde efterlader et fuldstændigt særeje på 5.9 mio kr., der bl.a. består af 2 familelån på 500.000 kr. og 400.000 kr. ydet til 2 fællesbørn. de 2 lån forfalder ved førstafdødes død Der er ikke testamente mellem ægtefæller

Per Nielsen

Jeg går ud fra, at der er efterlevende ægtefælle, intet testamente og intet særeje. Endelig går jeg ud, at de 5,9 mill. kr. er begge ægtefællers delingsformuer, og at de 2 lån er medregnet i de 5,9 kr. Ægtefællen modtager sit boslod med halvdelen eller 2,995 mill. kr. samt halvdelen af resten som arv, i alt 4,425 mill. kr. Tilbage er til hvert barn en fjerdel eller 737.500 kr., hvoraf 500.000 kr. modregnes for A og 400.000 kr. modregnes for B. Jeg har ikke taget højde for evt. skat samt for boafgift, der skal beregnes af 1,475 mill. kr.