PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skal du vælge familielån eller pengegave?

Familielån og pengegaver er meget udbredt, da det blandt andet er lovlige måder at undgå at betale boafgift (tidligere kaldet arveafgift). Om du skal vælge familielån eller pengegave kommer helt an på formålet – og derfor skal du være opmærksom på flere ting, inden du beslutter dig.

“I udgangspunktet er familielån ikke anderledes end et banklån. Her aftaler man også vilkårene for lånet. Men hvis formålet med et familielån er at overføre værdi, som eksempelvis et sommerhus, så er det tæt forbundet med gaver. Fordi det er den måde, man årligt kan nedskrive gælden,” fortæller Per Nielsen, advokat hos Advodan Aalborg.

 

Fordele ved et familielån

Alle familiemedlemmer kan yde hinanden lån. Men det er kun familiemedlemmer i lige linje, der kan nedskrive gælden via det årlige gavebeløb. Det vil sige, at du som forælder både kan låne og afskrive via gavebeløb til børn, børnebørn og oldebørn – og som barn, barnebarn eller oldebarn kan du det samme. Men søskende kan ikke give skattefrie gavebeløb, og kan derfor kun låne og ikke nedskrive gælden via gavebeløb, uden at det bliver beskattet.

“Hvis man ønsker at lave et familielån, bør det ske som anfordringslån. Det indebærer, at långiver kan forlange lånet tilbagebetalt. På den måde kan man hvert år nedskrive gælden. Dette er normal praksis ved eksempelvis overdragelse af sommerhuse fra forældre til børn. Anfordringslån er krav, hvis man skal undgå problemer med kursfastsættelse”, forklarer Per Nielsen.

Der er flere situationer, hvor et familielån er god idé fremfor en pengegave. “For mange mennesker er det vigtigt, at børn behandles ligeligt og derfor skal arve lige. Derfor kan det i sådanne situationer være en god idé at yde et lån i stedet for at give beløbet som gave. For på den måde kan børnene arve ligeligt i sidste ende". 

Per Nielsen fortæller, at familielån kombineret med pengegaver også er en god måde at overdrage sommerhuse og familievirksomheder. Han uddyber: “I stedet for at sælge sommerhuset eller familievirksomheden til børnene, kan man bruge familielån som en del af købesummen, og så nedskrive gælden årligt med det tilladte gavebeløb. På den måde kan sommerhuset eller virksomheden overdrages til arvingerne over en årrække uden at der skal betales arveafgift – eller køberne skal låne penge i banken for at købe huset eller virksomheden.”

Hvis du ønsker at overdrage dit hus eller sommerhus til dine børn, skal du tage udgangspunkt i seneste offentlige vurdering, hvor du må sælge til dine børn til under 15 % af den offentlige vurdering. Det vil sige, at det beløb, du kan overdrage ejendommen for til dine børn, er 15 % under den offentlige vurdering, og det er det beløb, som familielånet skal være på. Forudsætningen for at bruge den offentlige vurdering er, at den er baseret på de rigtige forhold. Hvis en ejerlejlighed eksempelvis er vurderet som udlejet, kan vurderingen ikke benyttes.

Grænsen på de 15 % ændres, når de nye ejendomsvurderinger kommer. Læs mere om de nye ejendomsvurderinger her. 

 

Det skal du være opmærksom på ved et familielån

Hvis du vælger at lave et familielån, også kaldet et anfordringslån, er der flere ting, du skal være opmærksom på:

 • Gælden i lånet forældes efter 10 år. Derfor skal du huske at forny lånet inden det udløber, da restgælden ellers vil blive beskattet, ligesom der vil opstå utilsigtede forhold ved fordeling på et skifte.
 • Långiver skal hvert år skrive under på det originale gældsbrev, at gælden er blevet nedskrevet med det gavebeløb, der er gældende for afgiftsfrie gaver.
 • Hvis gavegivelse skal fortsætte efter långiver er blevet dement, skal långiver have oprettet fremtidsfuldmagt med indhold herom.
 • Du kan ikke skrive i gældsbrevet, at det bare nedskrives hvert år. Hvis du gør det, vil hele lånet anses som gave, og der skal derfor betales gaveafgift på 15 % på det resterende beløb.
 • I praksis kan du selv udfærdige et gældsbrev i forbindelse med et familielån, da et sådan hverken skal tinglyses eller opgives til Skat. Men det anbefales at få hjælp af en advokat, så du er sikker på, at det bliver gjort rigtigt, og der ikke opstår ubehagelige overraskelser.
 • Det kan overvejes at kombinere lån med pant i fx sommerhuset.
 • Hvis gaver skal være særeje for modtager, skal låntager skriver under på gavebrev eller påtegning på gældsbrev.
 • Når huset bliver erstattet af gældsbrev, kan det få betydning for sociale ydelser til långiver, idet gældsbrevet er likvid kapital.

Pengegaver medregnes ikke, når gavegiver dør og der skal beregnes boafgift. Det skal lånet til gengæld, da en af betingelserne for at oprette lånet er, at långiver kan forlange beløbet tilbage uden varsel. Det betyder i praksis, at det skal betales tilbage, hvis långiver dør. Dette kan der dog tages højde for i et testamente.

 

I 2024 er beløbsgrænsen for pengegaver 74.100 kr. for familiemedlemmer i lige linje

Familiemedlemmer i lige linje er:

 • Børn, stedbørn og deres børn, herunder adoptivbørn
 • Forældre
 • Stedforældre
 • Bedsteforældre

Derudover gælder samme beløbsgrænse for personer med fælles bopæl i mindst to år, eksempelvis en samlever. For svigerbørn er beløbet 25.900 kr. Ægtefæller kan hver yde afgiftsfri gaver.

Giver du mere end 74.100 kr. er gaveafgiften 15 % på beløb over. Giver du gave til andre, herunder søskende, er beløbet almindelig skattepligtigt, og skal oplyses som anden indkomst (kapitalindkomst) til skat.

Det er en god idé, at tage fat i en advokat, hvis du overvejer et familielån. På den måde sikrer du, at der er taget højde for alle juridiske forhold.

Indsender formularen...

Brug for rådgivning i forbindelse med familielån og pengegaver?

100 kommentar

0 / 700 tegn

Louise

Hej Per. Tak for artiklen. Vi er tre søskende. Min storebror og mor har netop købt et sommerhus sammen. Hvad vil være klogest og mest fair: #1 at min mor årligt overdrager sin del af sommerhuset til min storebror (de der 74.000 kr. årligt) og udbetaler samme beløb til os andre børn i kontant penge gave? #2 at sommerhuset vurderes af en uvildig egendomsmægler når min mor en dag ikke er her mere og min storebror betaler os søskende ud. Eller noget helt 3.? På forhånd mange tak

Per Nielsen

Det er din mors valg, om hun vil give et eller flere børn gaver. Det er op til din mor og din bror, om de vil aftale, hvad der skal ske med sommerhuset, når en af dem dør. Det vil være yderst fornuftigt at indgå en samejeaftale, hvoraf dette fremgår. Det kan aftales, at købesummen lægges til grund. Eller at den offentlige ejendomsvurdering – evt. med fradrag af 15 pct. – lægges til grund. Eller noget helt tredje. Det vigtigste er vel at sikre, at sommerhuset ikke nødvendigvis skal sælges til fremmede, når en af ejerne dør. Alternativ til en samejeaftale kan være et testamente, hvori din mor beskriver vilkårene for din brors overtagelse af din mors halvdel efter hendes død. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan et sådant testamente kan se ud. Det kan f.eks. bestemmes, at din bror får henstand med at betale, så han betaler løbende til hans søskende. Venlig hilsen

Andrea

Hej! Min kæreste og jeg har et lån, boliglån, på 144.000 kroner. Min kærestes bedsteforældre vil gerne låne os pengene, de er meget gamle. Umiddelbart er min tanke: vi kan vel få 74 af dem hver, til at betale lånet ud med - derefter kan vi vel “bare” oprette en overførsel månedligt hvor vi betaler dem tilbage? 6000 månedligt i 2 år. Hvis de dør kan aftalen os imellem vel bare være at deres børn får pengene tilsendt i stedet? Behøver banken være ind over? Vh. Andrea

Per Nielsen

Jeg forstår det sådan, at bedsteforældrene indfrier lånet, og at der oprettes gældsbrev, hvorefter I skylder beløbet til bedsteforældrene. Hvis lånet skal være rentefrit, skal det oprettes på anfordringsvilkår. Det giver den udfordring, at det er op til kreditor (bedsteforældrene eller de, som træder i stedet) at bestemme, hvornår der skal ske betaling. Hvis jeg var bedsteforældrene, ville jeg alene udlåne til barnebarnet – og ikke til dig som udenfor stående. Men der er juridisk set intet til hinder for jeres løsning. Venlig hilsen

Florinda

Hej Per Mig og min mand vil låne 90.000 euro fra min fætter i Kosovo. Er det Ok at vi opretter et lånedokument i Kosovo på engelsk? Og , er det helt op til os hvordan vi betaler lånet tilbage., og er det en max. beløb vi må låne, uden af have nogen konskvenser fra skat? Venlig Hilsen Florinda

Per Nielsen

I bør oprette et lånedokument. Hvis I ikke gør det, risikerer I sag om beskatning af gave i Danmark. Lånedokumentet kan oprettes her eller i Kosovo. Det vigtigste er, at det fremgår, at I skylder beløbet. I skal afklare, om gælden er i danske kroner eller i euro. Hvis gælden er i euro, vil evt. kursgevinst blive beskattet. I skal således underskrive gældsbrevet. Det kan gøres hos en notar eller i det mindste for vitterlighedsvidner. I kan gælde at oprette et anfordringsgældsbrev, så der først betales renter, når jeres fætter forlanger det. ”Anfordring” betyder, at det er op til jeres fætter, hvornår han forlanger hel eller delvis tilbagebetaling. Venlig hilsen

Mille

Hej Per. Mine søskende (halvsøskende) og jeg har arvet en formue efter vores far. Jeg er den eneste biologiske arving og der er ikke udarbejdet noget testamente. Jeg vil gerne dele med mine søskende og har tænkt på at yde et anfordringslån til dem begge. Hvilket årligt beløb må jeg afskrive lånet med? På forhånd tan. Mvh Mille

Per Nielsen

Det er ikke klart, om skiftet efter din far alene omfatter din fars formue. Hvis dette er tilfældet, vil din fars børn være ligestillede – med mindre din far efterlod sig testamente. Du kan tilgodese dine halvsøskende på forskellig vis. Hvis dødsboet ikke er afsluttet, kan du give delvis arveafkald, så dine halvsøskende arver mere, end de ellers ville have arvet. Arveafkald kan ofte ydes uden afgiftsmæssige konsekvenser. Du kan også udlåne et beløb til dine halvsøskende. Men beløbet skal betales tilbage. Hvis dette ikke sker, vil det udløse indkomstbeskatning eller bo- og tillægsboafgift hos modtagerne (altså dine halvsøskende). Søskende er ikke omfattet af reglerne om gaveafgift. Derfor er det indkomstskat, der skal betales ved gaver. Venlig hilsen

dorte

Hej Hvordan kan jeg afdrags og rentefrit forære mit eneste barn 400.000 til køb af hus. Jeg har pengene og skal ikke selv låne dem.

Per Nielsen

Du kan give en gave på 400.000 kr. I så fald skal indberettes gave og betales gaveafgift med 15 pct. af den del af gaven, der overstiger 74.100 kr. Du kan vælge at låne barnet beløbet. I så fald bør oprettes anfordringsgældsbrev efter de regler, der gælder for familielån. Uanset om du vælger den ene eller den anden løsning, er det nødvendigt med et stykke papir. Springer du over dét, er det vanskeligt efter din død at afklare, hvad du valgte. Dit valg har betydning i en række forskellige forhold, herunder også for visse sociale ydelser. Venlig hilsen

Claus

Hej Per Jeg har en dement mor. Min far er død for flere år siden. De lavede testamente for mange år tilbage hvor jeg står til at skulle arve 30% af formuen. Nu til spørgsmålet: Jeg vil gerne låne et beløb af min mor (forskud på arv). Hun har underskrevet et gældsbrev, men banken vil ikke overfører pengene, idet hun er dement. Er der en løsning på dette? Mvh Claus

Per Nielsen

Hvis din mor er så dement, at hun ikke kan disponere, kan hun ikke låne dig et beløb. I må overveje, om der er brug for at få din mor under værgemål. Det ændrer ikke på, at din mor ikke kan udlåne til dig. Hvis bankens afvisning af at overføre er uberettiget, kan din mor klage over banken. Set i bakspejlet kan jeg godt forstå bankens afvisning: Du kan tilsyneladende ikke skelne mellem lån og arveforskud. Det kan få katastrofale konsekvenser ved et skifte. Din mor skal ikke underskrive et gældsbrev – det er jo dig, der som låntager skal underskrive. Jeg ved ikke, hvorfra banken ved, at din mor er dement. Hvis det ikke er rigtigt, er der måske mulighed for at aftale et møde med din mor i banken, så banken kan foretage sin egen vurdering. Venlig hilsen

Lasse

Hej Per, Jeg har et anfordringslån hos min far på 1mio. I bund og grund blot et forskud på arv. Dette nedskrives hvert år med en pengegave til mig. Men er det egentligt muligt også at nedskrive lånet med årlige pengegaver til mine børn eller kone? Som vi læser det, så må børnene jo modtage samme årlige beløb som mig; min kone må dog maks få 25.000 i gave.

Per Nielsen

Nej, lån og arveforskud er to forskellige begreber. Og du er nødt til at være helt klar: For det næste du spørger om, er, om din far kan give gaver til sin svigersøn og børnebørn. Her er svaret ja – grænser for afgiftsfrihed er i 2023 hhv. 25,000 kr. og 71.500 kr. Så spørger du, om din kone og børn kan give gaver til dig. Også her er svaret ja – hvis børnene er myndige. Så spørger du endeligt, om du må nedbringe gælden til din far ved at betale kontante afdrag. Også her er svaret ja. Men I skal være meget påpasselige med, at der ikke er sammenhæng mellem de mange transaktioner. Er der dét, må I forvente, at der statueres omgåelse af afgiftsreglerne. I så fald betragtes gælden til din far som ikke nedbragt. Og så vender jeg tilbage til indledningen: Har du lånt 1 mill. kr. af din far? Hvis han blot har nedskrevet, at han skylder dig 1 mill.kr., foreligger der næppe en retshandling, som bliver tillagt betydning ved et skifte. Det betyder på dansk, at gælden – i hvert fald i afgiftsmæssig forstand – er fiktiv. Venlig hilsen

Dorte

Hej Per Er det muligt at lave et rentefrit familielån til sine forældre? Grunden til, at jeg spørger er, at mine forældre ejer et landsted og gerne vil blive boende der, sålænge de kan. De er lidt tvedelte, da de på den ene side gerne vil give børnene det maximale gavebeløb hver år. Men samtidig vil de gerne beholde pengene til at renovere ejendommen for. Derfor frigives pengene først når ejendommen sælges og det er først ved dette salg, at der er midler til at indfri gældsbrevet til børnene. Kan man forestille sig den situation, at børnene hvert år får det tilladte gavebeløb og at børnene hvert år laver et rentefrit anfordringslån til forældrene på tilsvarende beløb? På forhånd tak

Per Nielsen

Ja, du kan godt udlåne til din forældre. Men hvis dine forældre skal give gaver af lånte penge, begynder det at ligne omgåelse af gaveafgiftsreglerne. Et gældsbrev, der i virkeligheden er ”gave på kredit”, vil blive tilsidesat ved et skifte. Det kan give en række udfordringer – ikke mindst mellem arvinger. Så min anbefaling er, at dine forældre optager lån i bank eller realkreditinstitut, som de så kan give eller videreudlåne. Det er i dag ganske vanskeligt at låne penge for pensionister - det er der måske en mening med? Venlig hilsen

Gitte

Hej Per Min mor har ydet et familielån til mig på 600.000. Jeg har bl.a. brugt pengene til køb af hus sammen med min daværende kæreste, nu mand. Gældsbrevet, vi har udformet, har udelukkende mig som debitor, så det er mig, der skylder min mor penge. Hvis hun dør (hun sidder i uskiftet bo efter min fars død), modregnes min gæld til hende selvfølgelig i arven, så jeg modtager mindre end min bror. Men hvad nu, hvis jeg dør før hende og stadig skylder hende fx 500.000? Min mand vil jo i så fald arve mig, men arver han også gælden, eller taber min mor bare pengene? Skal vi gøre noget for at sikre os, at min mand, ved min død, stadig skylder min mor penge og afdrager? Og hvad med min bror? Vh

Per Nielsen

Din gæld til din mor er ”rigtig gæld”. Det vil sige, at din mor er kreditor i dit dødsbo. Som ægtefæller bør I gennemgå de frygtelige scenarier for at checke, at I har taget højde for alt. I skal således se på, om I har formuefællesskab, ligesom I skal se på jeres pensioner og livsforsikringer, og om I bør oprette testamente. Der er mange forskellige måder at skifte på. Så det vigtigste råd til din mand efter din død er: Hold kuglepennen i ro, indstil de forskellige muligheder er undersøgt incl. de skattemæssige konsekvenser. Venlig hilsen

Theodor

Hej Per, Min mor har en herskabslejlighed i KBH, men ingen rede kontanter. Min søster har nu fået tegnet et anfordringslån via min mors lejlighed til køb af bolig og derudover bliver lånet bliver nedskrevet årligt ved max afdragsfri gave - med hele deres familien bliver det stadig en sjat. Hvilke muligheder har vi for at arven stadig bliver nogenlunde ligeligt fordelt?

Per Nielsen

Din beskrivelse er desværre så uklar, at jeg ikke kan tyde, hvad der er foregået. Hvis situationen er, at din mor har optaget et lån i sin ejerlejlighed og brugt pengene til at videreudlåne til dig, er situationen: Din mor vælger at nedskrive lånet. Dermed har hun givet din søster – og ikke dig – en gave. Det vil de fleste forældre ikke gøre (hvis de forstår, hvad der sker). Men det kan næppe tilsidesættes, selv om din mor måtte sidde i uskiftet bo. Der er flere muligheder for at ligestille jer to børn: - Din mor kan give dig en tilsvarende gave. Hvis likviditeten til dette mangler, kan din mor betinge gaven til din søster af, at hun tilbagebetaler et tilsvarende beløb (som din mor så kan bruge som gave til dig) - Din mor kan i et testamente bestemme, at du som arv forlods skal modtage et beløb, der svarer til de gaver, der er givet til din søster - Din mor kan i tilføjelserne på gældsbrevet om nedbringelse tilføje, at der er tale om arveforskud (og ikke om gave). Svært at forstå? Ja. Men så skal man måske lade være med at give gaver til sine børn. Venlig hilsen

Birgit

Er det tilladt at give sit barn den skattefri gave på 74.100 (2024), og SAMTIDIG yde et såkaldt anfordringslån til barnet?

Doris

Hej Per Min kone og jeg ønsker at optage et anfordringslån fra hendes forældre i Kina. Der er dog beløbsgrænse på, hvor mange penge de må overføre internationalt fra Kina til Danmark hvert år. Vi ønsker at optage et lån på 500.000 DKK, mens beløbsgrænsen for overførelses for et givent år er 350.000. Må et anfordringslån optages ved 2 udbetalinger dvs. År 1: 300.000 DKK År 2 200.000 DKK Hvis nej, er der nogen regler for at optage flere anfordringslån dvs. År 1 – Anfordringslån 1: 300.000 DKK År 2 – Anfordringslån 2: 200.000 DKK Hertil skal overførelser/udbetalinger fra lånegiver til lånetager datobestemmes i anfordringslånet? På forhånd mange tak

Per Nielsen

Jeg vil tilråde, at der oprettes et lånedokument for hver overførsel, og at I hæfter overførselsbilag sammen med gældsbrevet. Overførsel og underskrift skal i princippet ske samtidigt, men det lader sig sjældent gøre i den praktiske verden. I vil evt. kunne underskrive elektronisk på eg gældsbrev. Gældsbrevet kan oprettes her, evt. på dansk. Eller det kan oprettes i Kina, evt. på kinesisk. Vælger I den sidste løsning, kan oversættelse blive nødvendig. Det kan også oprettes på engelsk. Gældsbrevet skal være på anfordringsvilkår. Venlig hilsen

Inka

Hej Per, Kan man udarbejde et familielån på i dette tilfælde ca 100.000, hvor man skriver ind, at hvis kreditor dør, bortfalder gælden? Eller SKAL der afdrages på det lige meget hvad, ifølge reglerne, selvom kreditor ikke vil at man gør det efter døden. Det er et lån fra et familiemedlem i lige linje.

Martin

Hej Per, Er det muligt at overføre en gave fra forældre til arvinger, og derefter yde familielån tilbage til forældrene, og dermed undgå boafgift. Det kunne være relevant når forældren ikke hr specielt mange kontanter, men mange penge i aktier og mursten. Vh Martin

Per Nielsen

Jeg forstår, at tankegangen bag spørgsmålet er, at dine forældre giver dig 2 x kr. 71.500, som de i virkeligheden ikke har råd til at give dig. Derfor låner du beløbet tilbage til dine forældre. Og vips, har de fået en gæld til dig. I praksis opstår problemet efter et dødsfald i skifteretten, hvor det skal afklares, om gælden er reel. Det er typisk søskende, der ikke synes det. Og så bliver der forskel på søskende. Resultatet kan blive søskende, der ikke mødes længere. For at gælden er reel, skal beløbet i virkeligheden komme fra barnet. Det kan man så prøve sig med på forskellig vis. I virkeligheden er det et gode for forældre, at de har et gældfrit hus. Sætter de ikke pris på dette gode, kan de optage lån, som så spredes for alle vinde som gaver. Det spændende spørgsmål, som der naturligt graves efter i disse sager er: Hvorfor gjorde de ikke det? Venlig hilsen

Mads

Hej Per. Tak for denne brevkasse, den er virkelig guld værd. :) Jeg har et spørgsmål angående gaver mellem forældre og børn, hvis gaven er tiltænkt uddannelse. Umiddelbart skulle man tro at en gave er en gave er en gave. Men nu er hjælp til uddannelse jo noget som kulturelt set kan betragtes som forældres legitime opgave. Så hvordan forholder det sig egentlig, hvis forældre giver en større sum til f.eks. at dække udenlandske universitetsgebyrer, en pilotuddannelse el.lign., som nemt kan løbe op i sekscifret? Er det virkelig det samme som hvis man giver en halv million til sjov og spas? Vh Mads

Per Nielsen

I boafgiftsloven gøres ikke forskel på afgift efter, hvad gaven skal anvendes til. Det er alene beløbsgrænsen på kr. 71.500, der afgør, om der er afgiftspligt for børn. Men der kan være andre gavmilde familiemedlemmer, så det samlede årlige beløb forøges. Og det kan lade sig gøre at udlåne til den uddannelsessøgende. Det kan søskende måske finde rimeligt? Venlig hilsen

Marie

Hej Per. Jeg står i den situation, at jeg skal flytte i ny lejlighed men har ikke penge til depositum. Min søster har været så sød, at ville låne mig dette beløb, vi skal bare være sikre på at vi må? Ved du hvordan denne situation håndteres korrekt? Og har mage penge hun må låne mig. Vh Marie

Per Nielsen

Selvfølgelig må din søster låne dig et beløb. Jeg vil foreslå, at I opretter en skriftlig aftale om, at du skylder beløbet – og at du gennem den sammen med kontoudtog, hvor man kan se overførslen. Det kan sagtens gøres mere indviklet. F.eks. kan din søster betinge sig, at hun får sikkerhed for, at du betaler tilbage. Venlig hilsen

Henriette

Hej Per Jeg forsøger at finde oplysninger om den modsatte situation, nemlig når børn låner penge til deres forældre. Jeg har for nogle år siden lånt mine forældre 500.000 kroner, med den forsikring, at jeg får pengene tilbage den dag de ikke er her længere, og jeg sælger deres lejlighed. Vi har lavet et gældsbrev med vidner osv. Men nu er jeg blevet lidt i tvivl om hvorvidt det er nok bevis for, at jeg ikke kommer til at betale 15 % i arveafgift af de 500.000 kroner, som jeg har lånt dem. Min far er død i mellemtiden og min mor sidder i uskiftet bo. Skal jeg gøre yderligere for at sikre at det lån jeg har ydet dem fratrækkes i den arv jeg får efter min mor. Med venlig hilsen Henriette

Per Nielsen

Gældsbrevet vil være et passiv i boet efter din mor. Det forudsætter dog, at det ikke er forældet. Derfor skal gældsbreve fornyes inden udløb af forældelsesfristen på 10 år. Det kan gøres ved påtegning af gældsbrevet. Det er en god idé at vedhæfte de bankoverførsler, som gældsbrevet handler om. Typisk er de meget svært at finde, hvis der bliver behov herfor – det kan være på foranledning af andre arvinger, skifteretten eller Skattestyrelsen. Det originale gældsbrev bør være hos dig, idet du er kreditor. Venlig hilsen

Jeppe

Hej Per Min farmor og farfar ønsker at give mig i alt 500.000 kr. Da de ikke er gift, er det så nødvendigt at oprette to separate anfordringslån, ét fra hver af dem på 250.000 kr. Så vi kan nedskrive gælden med det afgiftsfrie gavebeløb for hver af dem? Hvordan skal dette angives i gældsbrevet eller gældsbrevene, når gælden skal nedskrives? Er det tilladt at gøre dette på et separat dokument, der knyttes til gældsbrevet eller gældsbrevene? For eksempel: "Dato: [Indsæt dato]. Jeg, [Indsæt fulde navn], bekræfter hermed at have nedskrevet gælden på [Indsæt oprindelig gæld] med det afgiftsfrie gavebeløb på [Indsæt gavebeløb]. Den nye gæld er nu [Indsæt ny gæld]."? Venlig hilsen Jeppe

Per Nielsen

Ja, der bør oprettes to gældsbreve. Af gældsbrevene må ikke fremgå aftale om afvikling (for så er det ikke anfordringslån). Betaling af afdrag efter eftergivelse skal fremgå af påtegning på det originale gældsbrev, om kreditor (farmor/farfar) daterer og underskriver. Jeg kan ikke tilråde et separat dokument, idet det kan forekomme ”konstrueret”. Kursen i Skifteretten og hos Skattestyrelsen er stram. Venlig hilsen

Elsebeth

hej , kan jeg låne min datter penge og er det okay hun skriver under på beløbet fratrækkes ,når hun engang skal arve mig sammen med sine to andre søskende

Per Nielsen

Hvis du har lånt din datter et beløb, og din datter har underskrevet et gældsbrev, er det klart, at gældsbrevet indgår som et aktiv i dødsboet. Det er således ikke nødvendigt at oprette andet dokument end gældsbrevet. Hvis arven bliver mindre end gældsbrevet, skal din datter betale det overskydende beløb til dødsboet. Hvis det er ikke dit ønske, kan der være grund til at oprette testamente. Det er vigtigt, at der ikke af gældsbrevet fremgår ”uvedkommende” bestemmelser, der kan gøre, at hele ideen med et familielån kan forsvinde. Venlig hilsen

Arthur

Efter gennemlæsning af jeres link forstår jeg følgende: 1. Jeg fremstiller et gældsbevis på huset pris til min søn. rentefrie lån. 2: han underskriver. 3: Da jeg if.skattelovgivningen har ret til at forære ham et gavebeløb på 71.500 kr årligt, uden afgift. Gør jeg følgende: eksempel: huset sælges til vurderingsprisen minus 15%.... f.eks 710.000 kr vurderingspris minus 15% = 106.500 kr, så kan jeg sælge huset på gældsbeviset for 603.500 kr, (710.000 kr. - 106.500 kr) som hvert år modregnes med de 71.500 kr således at 603.500 kr :71.500 kr = 8 år 7 måneder og så ejer han huset... 4: Et gældsbrev skal ikke nødvendigvis tinglyses. Er dette korrekt forstået ?

Per Nielsen

Ja. Gældsbrevet skal være et anfordringsgældsbrev for at få den tilsigtede retsvirkning. Du kan yde din søn en gave, som nedbringer gældsbrevet. På det originale gældsbrev påfører du en påtegning herom, så det er klart, hvad der herefter skyldes. Gældsbreve tinglyses alene, såfremt de er forbundet med pant i fast ejendom. Du bør overveje om overdragelsen til sønnen og gaven skal have betydning i forhold til andre børn. Venlig hilsen

John

Hej Per, min far bor ikke I DK. Jeg flyttede hertil for 20 år siden, mens mine brødre stadigvæk bor i Holland og Tyskland. Min far ønsker at give os et lån på 40.000 euro hver som ved hans død skal hengives. Vi skriver det ned i et dokument , både lånet samt at det hengives ved hans død. Hvis han dør før lånet er betalt tilbage, betyder det så at jeg skal betale skat over det jeg skylder ham på det tidspunkt ( jeg skal jo ikke længere betale det tilbage).

Per Nielsen

Din far bor i udlandet og vil låne dig et beløb. I bør oprette et gældsbrev. Der skal ikke betales afgift af lån i Danmark. Din får vil eftergive gælden ved død. Det kræver, at din far opretter testamente i land, hvor han bor. Ved død vil der skulle betales afgift til det pågældende land af lånet på samme måde som anden arv. Du vil ikke skulle betale afgift til Danmark (da arven er et lån og ikke fast ejendom). Venlig hilsen

Carl

Hej Per. Må et familielån udformes således det udbetales i rater❓ Vh. Carl

Ann

Hej Per For at undgå kreditforeningslån låner min bror og jeg penge til vores forældre til renovering af hus. (250000kr) Der bliver oprettet et anfordringslån. Spørgsmålet er om vi skal overføre hele beløbet til deres konto på en gang eller vi løbende kan betale regningerne til beløbet er nået. Hvis nu de 250000kr ikke er nok, vil man så kunne oprette endnu et anfordringsbevis? Mvh Ann

Per Nielsen

Ja. I låner til jeres forældre. Det er i princippet ligegyldigt, hvad de bruger pengene til. Af hensyn til efterfølgende dokumentation anbefaler jeg, at overførselsbeløbet svarer til det beløb, der fremgår af gældsbrevene. Din bror og du bør have hvert sit gældsbrev. Det indebærer i princippet, at jeres forældre kan betale tilbage til den ene af jer. Med venlig hilsen

Ole

Hej Per. Jeg er pensioneret og overvejer at oprette et familielån til min søn på hele min likvide formue minus et mindre beløb. Hvis lånet ikke er et anfordringslån, altså er uopsigeligt, men afdrages med fast beløb pr år, vil dette lån så være at betragte som likvid kapital for mig i relation til sociale ydelser. Mvh Ole

Per Nielsen

Ja. Du vil udlåne din formue til din søn. Så har du stadig en formue. Det kan diskuteres, hvad værdien er af denne formue, men den vil normalt kunne værdiansættes til kurs 100. Men start med at afklare hvilke sociale ydelser, du modtager. Der er forskellige regler for ældrecheck, medicinkort og boligydelse. Med venlig hilsen

John

Hej Per Vi er en sammenbragt familie, gift med 4 børn. Hun har to, jeg et og et fælles. Vi har lavet testamente hvor i det fremgår at hendes stedbørn ikke skal arve mig og omvendt. Vi vil gerne hjælpe dem ved at oprette ens familielån til alle 4, men også sikre os at testamentets ordlyd overholdes. Er det så et anfordrings lån hvor i står skrevet at det først skal tilbagebetales når den første af os dør og det derved tages med i boet. Vh John

Per Nielsen

Anfordringslån betyder, at lånet forfalder til betaling ved anfordring fra långiver. Det er betingelsen for, at familielån kan være rentefrie og sættes til kurs 100. Men det er op til långiver – jer – om lånet skal forfalde. Hvis lånet ikke er tilbagebetalt inden långivers død, modtages det i arv. Men det forudsætter, at låneforholdet ikke er forældet. Gældsbreve skal således fornyes inden 10 år fra udstedelsen. Der vil skulle skiftes efter førstafdødes død – med mindre førstafdødes særbørn har givet arveafkald. Det fremgår ikke klart, om det er dét, der er sket. Eller om særbørnenes arv ”blot” ved testamentet er begrænset til tvangsarven. Hvis testamentet er oprettet før 2007, bør der ses på det – for tvangsarven blev reduceret, og så kan man komme i tvivl, om det gamle regelsæt eller det nye regelsæt skal anvendes. Med venlig hilsen

Yorn

Hej Per. Jeg står til at flytte til job i Grønland, uden plan for hvor længe. I den forbindelse har min udenlandske fadder (EU-land) kigget på, om han kan give mig en pengegave. Dette har vi hidtil set bort fra, fordi gaven ville være indenfor et fribeløb i hans land, men udløse indkomstskat i Danmark. Så vidt jeg forstår det tørre lovstof, er det vores bopæle som er afgørende for gaver, og ikke øvrige skatteforhold? Jeg har nemlig sommerhus i Danmark, og fast ejendom udløser mig bekendt skattepligt. Hvis bopælen vil spare os for dansk beskatning, hvordan er denne egentlig defineret, og hvor er fælderne (varighed, ombestemme, tilbagevirkende)? Skat anerkender næppe hvad som helst som bopæl?

Per Nielsen

Du skal først afklare, om du skattemæssigt fraflytter Danmark. I så fald skal du indgive en opgørelse over dine indtægter i Danmark – den såkaldte havelåge-beskatning. Det kan være en udfordring at fraflytte Danmark, når du opretholder ejendom i Danmark. Det er næppe et problem her, hvis sommerhuset er registeret som sommerhus. Hvis du skattemæssigt er fraflyttet Danmark, vil du være begrænset skattepligtig af sommerhuset. Det betyder, at du beskattes af lejeindtægt i Danmark og også skal betale ejendomsværdiskat til Danmark. Det er rigtigt, at modtager af gave, der bor i Danmark, beskattes efter danske regler. Jeg tør ikke uden yderligere undersøgelser udtale mig om grønlandsk skatteret. Vi har 3 sæt skatteregler i vores kongerige. Med venlig hilsen

Marie Louise

Hej Per Hvis man opretter et familielån og ens forældre et år ønsker at give en pengegave, skal hele pengegaven så bruges på nedskrivning af familielånet eller må man fx nedskrive familielånet med halvdelen af pengegaven og bruge resten på privat forbrug (fx udbetaling på bil eller lignende)? Med venlig hilsen Marie Louise

Per Nielsen

Der kan afgiftsfrit ydes gaver på tilsammen indtil 71.500 kr. indenfor et kalenderår. Hvordan det gøres, er der ingen, der blander sig i, og det skal ikke indberettes. Udfordringerne opstår først, når man gør noget andet end dét, der var tænkt! Altså typisk lader være med give gældsbrevet en påtegning om nedbringelse ved gave. Eller glemmer at få oprettet et gældsbrev ved en større pengeoverførsel. Med venlig hilsen

Emilia

Hej Per Jeg har to voksne børn. Jeg ønsker at lægge 100.000 kr. til et kommende lån i en ejerlejlighed, som det ene barn kan bo i og afdrage løbende på lånet. Ved min død, ønsker jeg at barnet som har afdraget på lånet, får lejligheden som særeje. Alt andet skal deles ligeligt mellem dem, bare ikke lejligheden. Hvad skal man gøre for at sikre sig det?

Per Nielsen

Jeg læser, at du foretager et forældrekøb. Du kan i form at testamente bestemme, hvorledes værdierne skal fordeles efter din død. Ved dit salg af forældrekøbslejligheden sker beskatning af evt. fortjeneste ved salget. En sådan beskatning udløses også, såfremt dit dødsbo sælger – men kun hvis dit dødsbo er skattepligtigt. Der er således mange hensyn at tage. Jeg tænker, at du gør det bedst ved at oprette et testamente – gerne efter rådgivning fra en advokat, der kan stille dig de nødvendige spørgsmål. Med venlig hilsen

Christina

Hej Per Min farmor vil gerne låne mig 700.000 der afdrages med det årlige gavebeløb. Er der nogle problemer i det såfremt afdraget påskrives årligt? Jeg tænker også på om SKAT skal have en form for dokumentation såfremt der går 700.000 ind på min konto "ud af det blå"? Er det datoen for den oprindelige transaktion der tæller for lånets indgåelse? Vi har aftalt lånet og fået detaljerne på plads i 2022, men banken har været ret sløve til at oprette lånet i hendes lejlighed, så beløbet kunne overføres i 2022. Det bliver først overført i næste uge. Er det bare "bad luck" mht. at få lånet nedskrevet med 2022 gavesatsen? Mvh Christina

Per Nielsen

Du underskriver et anfordringsgældsbrev til din farmor. Hvis dette ikke er sket i 2022, kan der ikke afskrives på gældsbrevet med tilbagevirkende kraft. Din farmor kunne have overført et kontant beløb til dig i 2022, som du kunne have anvendt som afdrag på lånet i 2023. Men er dette ikke sket, er heller ikke dette muligt med tilbagevirkende kraft. Lånet skal ikke indberettes til Skattestyrelsen. Det skal afdrag heller ikke, når de holder sig under beløbet for årlige gaver, der i 2023 er på 71.500 kr. Din farmor skal huske, at gældsbrevet er et likvidt aktiv på den måde, at hun til enhver tid kan kræve beløbet af dig. Det har den konsekvens, at det også betragtes som likvidt aktiv ved beregning af sociale ydelser, der er formueafhængige. Det er f.eks. medicinkort og boligydelse. Din bank vil måske interessere sig for, at der dukker et stort beløb op på din konto. Hvis der stilles spørgsmål efter hvid vask-lovgivningen, kan du svare med at vise gældsbrevet til banken. Med venlig hilsen

Tina

Hej Per Jeg har to hjemmeboende børn over 18 år. Jeg har, som den eneste i husstanden, en konto med indlånsrente (næsten 3%). Må børnene føre deres opsparinger over til mig for at få rente? Der er jo hverken tale om et lån eller en gave. De har næsten 200.000 tilsammen, så det er alligevel over 5000 kr. om året i rente. Hvis der bliver problemer for mig med, at det bliver betragtet som en indtægt, så kan jeg måske bare tilbageføre beløb + tilskrevne renter inden årets udgang? Mvh. Tina

Per Nielsen

Ja, du kan aftale med børnene, at du låner deres penge, og at du betaler tilbage sammen med den høje rente. Det bliver lidt rodet, for banken vil indberette den høje rente på dig. Du skal så redegøre for en mindre rente overfor Skattestyrelsen, og dine børn skal opgive renteindtægter, som ikke er indberettet. Med venlig hilsen

Jacob

Kære Per, Min kone og jeg har fået overdraget mine forældres sommerhus, finansieret med et anfordringslån, som de ønsker at nedskrive med det årlige skattefrie gavebeløb. Er det et krav, at der foretages en egentlig transaktion, hvor gaven først overføres til vores konto som gave med oprettelse af gavebrev, hvor vi efterfølgende tilbagefører pengene med en tekst der angiver, at der er tale om afdrag på gælden, eller er det tilstrækkeligt, at mine forældre bare skal skrive på gældsbrevet en gang om året, at der er givet en gave i form af gældnedskrivning med angivelse af ny restgæld? - og skal der anvendes en bestemt formulering på gældsbrevet, for at det er juridisk gældende? Mvh. Jacob

Helle

Kære Per Min mor vil låne hver af hendes 3 børn 1 mio, til nedbringelse af deres respektive kreditforeningslån. Lånes ud på anfordringslån, uden renter og afdrag. Når hun dør, skal lånene så fysisk betales tilbage til boet, hvorefter der betales arveafgift og “nettoarven” udbetales til os 3 arvinger? Eller kan os 3 børn bare betale arvegift af lånene, uden at indfri gælden. Det ville jo være det mest smidige, da der ellers skulle frigøres midler hos os arvinger, til at indfri lånene med.

Per Nielsen

Normalt aftales, at lånene modregnes i arven. Men der kan være eksempler, hvor det ikke er sikkert, at arver rækker til, hvorfor der skal indbetales. Lånene regnes med ved opgørelse af dødsboets formue. De kan således få betydning for, om dødsboet er skattefrit. Dette forhold kan få stor skattemæssig betydning. Derfor bør det undersøges, om gaver er en bedre løsning end lån – uanset at det udløser gaveafgift. Med venlig hilsen

Jesper

Kære Per, Min svigermor vil låne min kone og jeg penge via et anfordrings lån til et husbyggeri. Skal vi begge to stå på lånet eller kun min kone ? Og hvad er fordele og ulemper ved den en eller anden løsning? Mvh Jesper

Per Nielsen

Kære Jesper Jeg anbefaler, at der ikke er økonomi mellem dig og svigermor – og anbefalingen bygger ikke på kendskab til din svigermor! Anbefalingen bygger på, at din svigermor selv må klare ærterne med sin datter, såfremt der bliver konflikter. Det er så op til din ægtefælle, om hun vil indskyde det lånte beløb i huset – og på hvilke betingelser. På den måde opnår i rene linjer. I aner jo ikke, hvordan vilkårene for et salg vil være om mange år. Det er ikke rimeligt, at det skal påvirke forholdet til din svigermor – og endnu værre: til hendes nye mand og øvrige børn. Med venlig hilsen

Heidi

Kære Per Vi har lånt penge (bankdelen til vores huskøb af min veninde). Lånet er på 250.000 og vi afdrager med 2000 kr. i mdr. så der er en fast nedskrivning og det er rentefrit. Vi er nu blevet i tvivl, om vi kan komme i problem med skat, eller andre regler vi ikke har kunne læse os frem til. Det er oprettet som et anfordringslån rentefrit, der er nedskrevet at vi afbetale de 2000 kr. og nogen gange mere. Det skal jo ikke indberettes til skat, men er der andet vi skal være opmærksomme på? Mvh Heidi og Lone

Per Nielsen

Kære Heidi I har formentlig oprettet et skriftligt lånedokument, så der ikke er tvivl. I opfylder ikke betingelserne for et rentefrit familielån (fordi I ikke er i familie). Det værste, der kan ske, er at din veninde bliver beskattet af renter, hun ikke har fået – og at du får rentefradrag af renter, du ikke har betalt. Der kan være forskel i jeres beskatning, så det ikke går lige op. Under alle omstændigheder er det mindre beløb. Jeg har her forudsat, at din venindes penge kommer fra privat opsparing, og at jeres hus er privat bolig. Med venlig hilsen

Michael

Kære Per Jeg har læst mange af dine gode svar vedr. gavebrev og anfordringslån. Hvad nu hvis man ønsker at gøre det omvendt. Det vil sige at jeg låner min mor 65.000 som anfordringslån rentefrit. Dem overfører jeg til hendes konto digitalt. Efterfølgende giver min mor mig en gave på 65.000, som hun overfører til mig digitalt. Resultatet er at hverken min eller min mors likviditet påvirkes, men at jeg har et krav i et kommende bo på 65.000. Jeg formoder at det krav afregnes før der beregnes arveafgift når min mor engang går bort. Tanken er så at gentage ovenstående en gang årligt. Kan ovenstående fungere? Mvh Michael

Per Nielsen

Kære Michael Ja, modellen er farbar. Men der er den usikkerhed, der hedder omgåelseshensigt. Hvis der er sammenhæng mellem, at du yder lånet, og at du modtager gaven, er der ikke tale om et reelt lån. I så fald kan gælden blive tilsidesat på et skifte. Det er svært at sige, hvor grænsen går. Vi kan alene henholde os til sager, der allerede er afgjort. Og det må forventes, at der kommer mange flere af denne type sager. Et advokatråd er derfor altid: Vær på den sikre side. Og den sikre side er, at det klart skal være muligt for din mor at give dig gaverne uden at optage lånene hos dig. Svaret på dette spørgsmål afhænger igen af, hvorledes den mors økonomiske situation er. Ejer hun f.eks. et gældfrit hus? Med venlig hilsen

Carina

Kære Per Min kæreste og jeg skal købe en lejlighed sammen, og i den forbindelse skal vi låne nogle penge fra familien. 1) Min søster vil gerne låne mig nogle penge rentefrit. Vil det være tilstrækkeligt at lave et gældsbrev, hvori der står, at jeg optager et lån via hende, og afdrager efter aftale indtil lånet er tilbagebetalt? Det hun får tilbage, skal hun vel ikke betale skat af, da hun ikke har tjent på det? 2) Hans forældre vil gerne låne os penge rentefrit, men vi er lidt i tvivl om, hvad der bedst vil give mening, da vi ikke er gift. Vil det give mest mening, at det oprettes et gældsbrev mellem dem, og yderligere et mellem ham og jeg, hvor der står at jeg skylder 50% af beløbet?

Per Nielsen

Der bør i begge tilfælde oprettes anfordringsgældsbreve. Det betyder f.eks., at din søster med kort varsel kan forlange tilbagebetaling. Din søster opnår ingen gevinst og skat derfor ikke betale nogen form for skat. Ja, jeg synes ikke, at du skal have et økonomisk mellemværende med dine svigerforældre, men kun med din kæreste. Ja, der bør til allersidst oprettes et gældsbrev mellem din kæreste og dig. Når jeg skriver til allersidst, skyldes det, at I først skal have styr på den præcise ubalance mellem jer. Med venlig hilsen

Zizo

Hej Per Min kone og jeg har købt min forældres lejlighed til en million kroner. 800 tusinder lånt i banken 200 tusinde oprettet som et gældsbrev/anfordningslån. Mine forældre vil gerne eftergive gælden til os. Hvordan gør man det? På forhånd tak

Kurt

Hej Per Jeg vil gerne låne min mor penge til et indskud i en lejlighed. Hendes nuværende bolig er for stor og vi vil også gerne have hende tættere på. Men hun står dog i RKI. Hvordan står jeg så, når hun evt. dør eller hvis hun vil flytte. Kan andre kreditorer gøre krav på indskuddet/ de penge jeg har lånt hende? På forhånd tak

Per Nielsen

Du kan sikre dig ret til indskuddet ved at aftale dette med din mor. Aftalen noteres så hos udlejer. Aftalen sikrer ikke, at der kommer noget til udbetaling ved lejeforholdets ophør. Ofte ”spises” indskud op af lejerestance og istandsættelse. Din mor kan måske låne til indskuddet hos socialforvaltningen. Det bør undersøges, så du ikke skal lægge ud. Hvis din mor har gæld i større stil, bør hun overveje at søge gældssanering, så der kan blive ryddet op. Ja, øvrige kreditorer kan foretage udlæg i indskuddet i det omfang, dette ikke er ”øremærket” til dig. Med venlig hilsen

Mogens

Hej Per. Min søn vil købe mit hus af mig. Pris 600.000 kr. og jeg vil lave et anfordringslån på 600.000 kr. Har jeg forstået det rigtig, at det ikke må stå nogen steder at lånet afdrages med 60.000 kr. årlig (5.000 kr./ mdr.). Muligheden for at han vil få nogle af pengene retur er tilstede men jeg har også en anden søn som jeg skal tilgodese. Havde tænkt mig at oprette en konto i mit navn hvor han skal indbetale 5.000 kr. hver mdr. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, findes der så en anden måde?

Per Nielsen

Du bør undersøge, om prisen på 600.000 kr. ligger indenfor den (gamle) offentlige vurdering plus/minus 15 pct. Ja, i et anfordringsgældsbrev aftales ikke tilbagebetalingstakten, idet det jo er kreditor (dig), der bestemmer. Hvis vil give søn 1 en gave, kan det ske ved eftergivelse af gæld. Det påføres gældsbrevet. Hvis du vil give søn 2 en gave, men mangler likviditet, kan du bede søn 1 betale et beløb kontant, som du så kan bruge som grundlag for at give gave til søn 2. Hvis søn 1 tilbagebetaler et beløb, skal også dette påføres gældsbrevet. Med venlig hilsen

Kristoffer

Hej Per, Mine forældre vil låne mig pengene til et hus af værdi 1,5 millioner. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg stå i RKI? Jeg afdrager fuldt ud, men er registreret. Bedste løsning?

Per Nielsen

Hej Kristoffer Hvis du er registreret i RKI, skylder du nok til nogen. Dine forældre bør sikre deres krav mod din ved aqt få tinglyst pant i huset. Gør de ikke dét, er der risiko for, at friværdien tilfalder dine kreditorer. Dine forældre bør af samme årsager ikke yde dig kontante gaver i form af afdrag på gældsbrev.

Anne-Marie

Hej Per Kan jeg uden problemer låne min søn 250.000 kr. på gældsbrev/ anfordringslån uden der er nogen (banken eller skat), der stiller spørgsmål? Jeg har mulighed for at låne ham dem nu, og min søn skal så bruge dem nu og her. Jeg vil nødig komme i klemme med noget, og min søn skal heller ikke have nogen problemer.. Der bliver ikke aftalt hvor meget han skal afdrage, og der vil heller ikke blive pålagt renter. Kan jeg en gang om året give ham arveforskud på pt. 69.500kr, til nedbringning af gældsbrev? Jeg har printet et gældsbrev/ anfordringslån ud på nettet. Er det godt nok, eller skal der juridisk bistand til? På forhånd tak

Per Nielsen

Ja, du kan udlåne et beløb til din søn. Der bør oprettes et anfordringsgældsbrev. ”På anfordring” betyder, at det er dig, der afgør tilbagebetalingstakten. En anfordringsgældsbrev er at betragte som likvid kapital. Hvis du modtager visse sociale ydelser, der er formueafhængige, vil udlånet kunne have betydning. Din søn skal som hovedregel ikke redegøre for lånet. Beløbet bør overføres digitalt, og din søns bank kan stille spørgsmål efter lov om hvidvaskning, som din søn kan besvare ved at give banken en kopi af gældsbrevet.

Tommy

Hej Per Jeg har opført et sommerhus som er betalt kontant - salgsværdi ca. 2.000.000,- Jeg har 2 børn, som jeg tænker skal have hver en part på kr. 600.000,- i sommerhuset. Er det da nok at oprette et anfordringspantebrev til hvert af børnene og herefter tinglyse dem som pant i sommerhuset? Det er herefter planen at gælden afskrives med størst mulig gave hvert år indtil det er indfriet. Mvh. Tommy

Peter

Hej Per, min mor sidder i uskiftet bo efter min fars død, Min mor ønsker at hendes to børn, min bror og jeg, kan låne penge af hendes formue som anfordringslån. Kan hun lån os penge så længe hun sidder i uskiftet bo?

Karin

Hej Per, jeg er tysk statsborger med bopæl og skattepligt her i Danmark. Vil gerne køb hus og min bror med tysk bopæl vil lån ca 70 t€ og jeg slipper af bank/realkreditlån, Jeg betaler tilbage inden for ca 1 år - er det muligt, er der skatteforhold jeg skal tage hensyn til? På forhånd tak Karin

Per Nielsen

Kære Karin Du er berettiget til at købe helårsbolig, når du som EU-borger bor og arbejder i Danmark. Ja, du må gerne låne et beløb af din bror. Jeg anbefaler, at der oprettes et gældsbrev mellem jer, så der ikke opstår tvivl om, at der er tale om lån (og ikke gave). Dokumentet kan du evt. underskrive for notaren i Danmark. Det vil kunne forevises din og din brors banker, hvis de kræver dokumentation for pengeoverførslen. Du bør gemme overførselsbilaget sammen med kopi af gældsbrevet (din bror skal have originalen). Du betaler ikke skat af lån eller tilbagebetaling af lån. Din bror bør undersøge, at han ikke kommer i klemme i tyske regler.

Debbie

Hej Per, Håber du kan hjælpe mig med min situation. Jeg har været gift med min mand i omkring 16 år og vi har et ægtepagt. Jeg har ca. 500.000 kontant og min mand vil låne pengene til at købe en veteranbil og vil derfor lave et gældsbrev. Men jeg er usikker på betingelserne. Hvad skal jeg være opmærksom på? På forhånd mange tak.

Per Nielsen

Kære Debbie Du kan udlåne et beløb til din ægtefælle. Det er en god idé at oprette et lånedokument (f.eks. anfordringsgældsbrev), så der ikke opstår problemer senere med at huske det aftale. Lånedokumentet bør vedhæftes kontoudskrift, så det er klart, hvad der skete. Det er op til dig som långiver at afgøre, om du skal forlange renter og sikkerhed. Du er til at undersøge, hvad der står i jeres ægtepagt. Står der f.eks., at hele din formue er dit særeje, er der ingen fortolkningsproblemer. Men står der f.eks., at arven efter dine forældre er dit særeje, er der rum for fortolkning. Dette løses måske med kontoudskriften, men det er ikke sikkert – det afhænger af indholdet af jeres ægtepagt. Tilsvarende gælder på din ægtefælles side: Bil og gæld skal gerne følges ad rent formuemæssigt. Det går galt, hvis bilen bliver særeje, og lånet til anskaffelsen er delingsformue (formuefællesskab).

Teodora

Hi Per! Really useful article, thank you so much. I am in the situation of receiving a loan of 800,000 from my parents, but they live outside of Denmark (in the EU, in Romania). Do you think this could affect the tax consequences in Denmark? Thank you so much.

Per Nielsen

Kære Spørger Det er vigtigt at vide, om der er tale om en gave eller et lån. Hvis du modtager en gave, skal du betale gaveafgift på 15 pct. af den del af gaven, der overstiger 69.500 kr. (årligt). Det er derfor vigtigt, at du overfor Skattestyrelsen kan dokumentere, at der er tale om et lån. Det kan du gøre ved, at der er oprettet et lånedokument – det kan være en anfordringsgældsbrev. Det er ligegyldigt (for dette spørgsmål), om det er oprettet i Rumænien eller i Danmark. Det vigtigste er, at det er underskrevet af begge parter. Det er en god idé at vedhæfte kontoudskrifter, så ikke senere opstår tvivl, om hvad aftalen gik ud på.

Kim

Vedr. familielån Hej Per Mine svigerforældre opretter to gældsbreve (anfordringslån) til deres datter (min kone) på hver 1 mio. kr., som samlet skal bruges ifm. vores huskøb. De ønsker, at der ifm. købet skal laves særeje på de 2 mio. kr., således at det kun er min kone, der får glæde af de indskudte 2 mio. kr. i tilfælde af skilsmisse. Hvordan kan dette gøres og hvor noteres dette? De vil spontant hver især forære det maximale gavebeløb hvert år, som gældsbrevet så nedskrives med. Mvh Kim

Per Nielsen

Kære Kim Din ægtefælle har lånt 2 mill. kr. Hun har således ikke modtaget noget, der kan være særeje. Jeg vil gætte på, at din ægtefælle udlåner dig 1 mill. kr., og at huset anskaffes i begge navne. I bør oprette et gældsbrev herom, så der ikke kan opstå tvivl om, at det er lån – og ikke gave. I kan i jeres ægteskab aftale, at (noget af) din ægtefælles halvdel af huset skal være hendes særeje. Det sker i givet fald ved ægtepagt. I skal få den rigtigt formuleret, så I ikke risikerer, at din ægtefælle har 2 mill. kr. som særeje samtidigt med, at der af hendes delingsformue skal fratrækkes 2 mill. kr. som gæld! Hvis svigerforældrene giver gaver, som skal være særeje, kan der oprettes gavebreve med bestemmelse herom. Tilsvarende kan svigerforældrene bestemme, at arv efter dem skal være særeje. På den måde bliver gælden på 2 mill. kr. til særeje.

Pernille

Hej Per Min stedfar var gift med min mor i 10 år og sammen har de min søster. Han er atter gift med ny kone, som har 2 børn fra tidligere forhold. De ønsker at låne mig 150.000 kr. og der er aftalt et afdrag på 4000 kr. md. Jeg er ikke skrevet ind i noget testamente som stedbarn, men opfylder arveafgiftsreglerne som stedbarn. Hvordan er jeg stillet, hvis én af dem dør, før lånet er tilbage betalt? Samme ordning er lavet med hendes biologiske børn og med fast afdrags ordning. Jeg ved ikke om der er oprettet låne/gældsbevis. Hvordan er de stillet, hvis én af dem dør, før deres lån er tilbagebetalt? Mvh Pernille

Per Nielsen

Kære Pernille Hvis du har lånt et beløb, skal det tilbagebetales – enten ved, at du betaler beløbet eller ved, at du modtager gaver. Der er intet i vejen for, at långiver (stedfar) i testamente bestemmer, at lånet eftergives ved død. Det bør samtidigt bestemmes, om dødsboet eller du skal betale boafgiften.

Lone

Hej Per. Jeg vil gerne hjælpe min søn og svigerdatter til at kunne købe hus. Jeg er med på muligheden for at give årlige pengegaver, men kan ikke rigtig finde hoved og hale i, hvad der er bedst i fm. anfordringslån. Er det korrekt opfattet, at sådan et lån betragtes på lige fod med andre lån, så det får betydning for, hvad de kan få “lov” at købe for? Jeg har mulighed for at hjælpe dem med ca. 500.000 inkl. gavebeløbet på 163.000 (søn/barnebarn og svigerdatter). Så grundlæggende er mit spørgsmål vist, hvordan pokker hjælper jeg bedst? Venligst Lone

Per Nielsen

Kære Lone Hvis du vil låne din søn et beløb til køb af hus, er et anfordringslån den rigtige løsning for at sikre klarhed – ikke mindst om den skattemæssige side af sagen. Ja, din søn skylder dig beløbet – og det er op til dig, hvornår det skal betales. Det kan evt. betales i rater i form af afgiftsfrie gaver. Når din søn skal godkendes som låntager, er han nødt til at oplyse, hvor pengene kommer fra. Det er så op til at banken at vurdere konsekvenserne af dette. Set med bankens øjne kommer pengene udefra sådan, at de ikke rokker ved bankens sikkerhed hos din søn. Når jeg nævner din søn – frem for din søn og svigerdatter – er det for at råde dig til at overveje, om du ikke skal ”nøjes med” at have økonomisk relation til din søn. Og så lade ham råde, som han finder bedst. Det vil være ganske kompliceret at være farmor efter en skilsmisse, hvor du skal til at inddrive penge hos barnebarnets mor! Du kan naturligvis ikke give dit barnebarn en gave, som indgår i forældrenes huskøb. Med mindre barnebarnet er myndig og accepterer dette.

Alex

Hej Per, Super god artikel! Jeg ejer pt. en ejerlejlighed og ønsker at lave et “generationsskifte”, så lejligheden bliver overdraget til mine børn. Vil man kunne lave en ordning med at lejligheden overdrages til mine børn mod betaling ved et sælgerpantebrev? Hvis dette er muligt, vil jeg så kunne give dem afgiftsfrie gaver og nedskrive gælden herved?

Elle

Hej Per, Jeg er norsk og bor og skatter i Danmark. Har et SU lån i norge på et par hundre tusen kr som mine forældre gerne vil betale for mig, ved at direkte betale til lånekassen.no i et endgangsbeløb. Vil dette skulle inberættes til skat.dk? Og vil jeg så skulle betale gaveskat på 15% af beløbet de nedbetaler på mine vegne? Tak for guidance. Mvh Elle

Per Nielsen

Hej Elle Du bor i Danmark og er fuldt skattepligtig i Danmark. Der skal betales gaveafgift, når enten giver eller modtager bor i Danmark. Hvis dine forældre overtager lånet fra lånekassen – altså at dine forældre indfrier lånet, hvorefter du udsteder et gældsbrev på indfrielsesbeløbet til dine forældre – er der ikke ydet en gave. Og så skal du ikke betale gaveafgift. Dine forældre kan hver afgiftsfrit give dig gave på 69.500 kr. (2022). Gaverne kan evt. gives ved at nedbringe det nye lån til dine forældre.

Michael L.

Hej Per, Jeg vil gerne hjælpe min søn og svigerdatter i forbindelse med huskøb. I den forbindelse har jeg snakket med min bank om at lave et tillægslån til mit realkreditlån på 600.000 kr., som jeg skal overføre til dem i forbindelse med udbetalingen til huset. De vil betale lånet af over 10 år. Er ovenstående noget, som bør laves som en anfordringslån - eller bør det ske på en anden måde? Mvh. Michael

Per Nielsen

Hej Michael Du vil låne i dit eget hus og videreudlåne beløbet til din søn og svigerdatter uden sikkerhed i deres hus. Det kan du fint gøre med et anfordringslån – det vil så indebærer, at du betaler afdrag, renter og gebyrer på dit lån, men alene modtager hovedstolen (afdragsdelen) fra din søn og svigerdatter. Du får således et mindre underskud, som du har fradrag for. Anfordringslån betyder, at du kan forlange gælden indfriet uden varsel. Det giver utryghed hos låntager – til gengæld har du fat i den lange ende, hvis du fornemmer, at noget er ved at køre af sporet. Normalt er der ikke renter på et sådant gældsbrev, men det kan aftales. Der er intet i vejen med, at du ”nøjes med” at kræve månedlige afdrag på 5.000 kr. (så afvikling kan ske over 10 år). Du bør overveje, om det alene er din søn, du udlåner til (og så må din søn selv afklare mellemværendet med din svigerdatter). Overvejelserne kan gå på, at det vil være rart ikke at skulle blandes ind i deres økonomiske forhold, såfremt de går fra hinanden. Du bør sikre dig, at låntager underskriver et gældsbrev i forbindelse med overførslen af beløbet.

Åse

Hej Per. Jeg har et spørgsmål ang. fremtidsfuldmagt og afdragsfrie gaver. Fremtidsfuldmagten er trådt i kraft. Kan fuldmagtsgiver give afdragsfriegaver til fuldmægtig, som i denne situation er steddatter. hvis man tidligere har gjort dette? Inden fuldmagten blev sat i kraft. Og hvis det står i fremtidsfuldmagten, at fuldmægtig gerne må overfører afdragsfrie pengegave hvis dette før har været en tradition. Er det interessekonflikt? Eller er det ok?

Per Nielsen

Hej Åse Jeg læser det sådan, at du er datter af den pågældendes afdøde ægtefælle. Dit spørgsmål er rigtigt godt. Ingen kan svare på det endnu, for situationen er ikke forekommet. Hvis den opstår vil worst case være, at beløbet skal tilbagebetales, så jeg tænker, at I kan vove det under følgende omstændigheder: - Der er tradition for, at den pågældende giver sådanne gaver - At disse gaver ydes til alle indenfor gavekredsen – i hvert fald børn og stedbørn - Det fremgår af fremtidsfuldmagten, at der må gives gaver Jeg vil tilråde, at du gør lidt ud af at sikre dig beviser for de to første forhold. Det er ofte sådan, at gamle bevægelser er meget svære eller umulige at få belyst.

Gerry

Hej Per. Du skriver at et familielån ikke skal tinglyses. Men hvis långiver ønsker at få tinglyst lånet med hus som sikkerhed, kan man så bare gøre det? Eller vil långiver så opføre sig for meget "som en bank" og invitere til "dumme spørgsmål" angående lånets karakter som familiært?

Per Nielsen

Hej Gerry Det er ikke et krav, at et lån tinglyses. Men det giver naturligvis en større risiko for, at låntager opfører sig uhensigtsmæssigt, hvis der ikke stilles sikkerhed for lånet. Sikkerhed i huset kan gives på flere måder: - Det kan gives underpant i et eksisterende ejerpantebrev - Det kan tinglyses et ny pantebrev (tidligere anvendtes ofte begrebet sælgerpantebrev for det beløb, som sælger lod blive stående, fordi køber ikke kunne låne dette beløb i sin bank). Tinglysningsafgiften er 1,5 pct. + grundbeløb kr. 1.730 - Der kan tinglyses en deklaration med bestemmelse om pantsætningsforbud

Jakob

Hej Per. Tak for en god artikel. I december 2012 fik jeg et anfordringslån på 420.000 kr. hos mine forældre ifm. huskøb. Aftalen indeholder en passus om, at lånet er afdraget efter 10 år, nedbragt med pengegaver á 42.000 kr. årligt. Til december i år, er lånet tilbagebetalt jf. aftalen. Der er lavet påtegninger på gældsbrevet, hvert år, hvor det fremgår, at gælden er nedskrevet med 42.000 kr. og hvad den resterende hovedstol faktuelt er på derefter. Banken har så for nylig gjort mig opmærksom på, at der SKAL ske en fysisk overførsel frem og tilbage (pengegave til mig - afdrag til dem - 42.000 frem og tilbage). Det har vi ikke gjort. Kan en sådan formalitet ende med at spænde ben?

Per Nielsen

Hej Jakob Nej, det er ikke et krav, at der er betalt kontant. Gældsbrevet afvikles ved de årlige nedbringelser. Det er vigtigt, at nedbringelserne er sket ved årlige påtegninger. Långiver må ikke forpligte sig til at yde gaver i fremtiden. En gave skal opstå som en spontan handling. Derfor opfylder lånet – sådan som du beskriver det – ikke de almindelige regler for anfordringslån. Det kan diskuteres, om denne spontanitet er tilstede her – og det er formentlig baggrunden for bankens rådgivning. Det er noget vanskeligt at reparere på det skete. Det vigtigste er, at lånet er afviklet. Hvis I vil have sikkerhed for, at der ikke kan opstå problemer senere – det kan være i form af gaveafgift af hele hovedstolen – kan I forelægge spørgsmålet for Skattestyrelsen i form af et bindende ligningssvar. Men det er et lidt tveægget sværd: For hvis I er enige om, at lånet er afviklet, er det noget svært senere at argumentere for, at du stadig skylder beløbet, så I kan omgøre afviklingen. Derfor kan det være svært at handle på negativt svar fra Skattestyrelsen.

Anders

Hej Per - Jeg er enebarn - min far som bor alene ønsker at hjælpe mig økonomisk da han har midlerne til det , med et huskøb - Vi er i tvivl om hvordan vi gør , er det nok at vi laver et gældsbrev , hvor i vi nedskriver gælden årligt ?

Per Nielsen

Hej Anders Din far kan låne dig et beløb. Du underskriver et anfordringsgældsbrev. Det er så op til din far, om han vil afskrive på gælden ved at give gaver, eller om han vil have afdrag. Du skal formentlig have et realkreditlån til huset. Du skal huske, at handlen fra din side bliver betinget af, at finansiering kan ske – og måske også af din advokats godkendelse. Gældsbrevet til din far kan oprettes i forbindelse med handlen. Din far kan også købe huset, som du så bor til leje i. Det er skattemæssigt måske ikke den bedste løsning. Det må I regne på.

Christina

Hej Per Vi er tre søskene der i 2021 overtog vores fars sommerhus og i den forbindelse blev der oprettet et rentefrit gældsbrev med ham som lånegiver. I år (2022) vil han gerne give hver af os en pengegave på 69.500 kr, som han vil nedskrive gældsbrevet med. Vores mor vil også gerne give os en tilsvarende gave, som vi også gerne vil bruge til at nedskrive gælden til min far. Kan vores far blot nedskrive glæden på et såkaldt '' justering af restgæld i tilfælde af ekstraordinæt afdrag'' bilag til gældsbrevet med 6x 69.500kr? Hvordan dokumenterer vi af halvdelen af pengene kommer fra min mor? Kan hun evt skrive et gavebrev? Det skal lige siges at vores forældre er gift og har fælles eje.

Per Nielsen

Hej Christina Hvis jeres mor kommer i gavehumør og giver jer hver 69.500 kr., kan I vælge at bruge beløbet til at nedbringe gældsbrevet med 69.500 ved kontant betaling til jeres far. Kommer jeres far også i gavehumør, kan han vælge at give en gave på 69.500 kr., der afskrives på gældsbrevet. Og så skylder I hver 139.000 kr. mindre. Løsningen kan selvfølgelig kun praktiseres, såfremt jeres mor har mulighed for være så generøs.

Emilie

Hej Per, Min søster og jeg vil gerne give vores mor en bolig. Boligen koster ca. 4.000.000 kr. Er det tilladt at låne hende det fulde beløb og så nedskrive gælden med 134.200 kr. årligt, eller er der en hage ved det?

Per Nielsen

Hej Emilie Ja, I må gerne låne jeres mor 4 mill. kr. Jeres mor bør underskrive et gældsbrev til jer. I kan godt give gaver til jeres mor. Jo mere jeres mor ejer ved sin død, des mere arver I – og des mere skal I til sin tid betale i boafgift. Så er der nogen grund til at give gaver? Huset bliver måske mere værd. Det er fornuftigt, at jeres mor bliver ejer af huset – hun skal så afholde alle udgifter. Hun vil naturligvis ikke kunne få boligydelse.

AF

Hej Per Min mor vil gerne give mig, min mand og vores to børn de maksimale beløb for afgiftsfrie gaver til vores boligprojekt. Må hun give vores børn pengegaven og må vi se efterfølgende spytte de penge i vores nye hus?

Per Nielsen

Hej AF Hvis dine børn er under 18 år, er der en udfordring: Dine børn må gerne modtage gave af deres bedsteforældre. Du skal som værge sørge for at passe på pengene – og er barnets formue over 75.000 kr., skal den som udgangspunkt anbringes i forvaltningsafdeling, hvilket igen indebærer, at frigivelse af pengene kræver tilladelse fra Familieretshuset. Det er ikke at passe på pengene, at dine børn forærer dig penge! Men er børnene over 18 år, må de gerne forære dig gaver eller udlåne til dig.

Norman

Jeg er bosat og fuldt skattepligtig i Danmark, og har familie i Tyskland, hvor der kan gives meget store afgiftsfrie gaver (flere hundrede tusind Euro). Hvis man får papir på, at en sådan gave er skattemæssigt behandlet i Tyskland (dvs. oplyst til tysk skat, fundet indenfor fribeløbet, og derfor ikke opkrævet afgift), skal jeg så stadig påregne at dansk Skat opkræver fuld dansk gaveafgift, eller anden skat? Jeg har hørt at aftalen for undgåelse af dobbeltbeskatning ikke gælder i praksis mhp. netop gaver fra/i udlandet. Og ændrer forholdene sig hvis jeg i en periode kun er begrænset skattepligtig herhjemme?

Per Nielsen

Hej Norman Der skal betales gaveafgift i Danmark, hvis enten giver eller modtager har hjemting i Danmark. Så du vil skulle betale gaveafgift i Danmark, selv om gaven kommer fra familiemedlem i Tyskland. Du skal være opmærksom på, at gaveafgiftsreglerne alene gælder familie i lige linje. Er dette ikke opfyldt, skal du betale indkomstskat i Danmark. Det er uden betydning for afgiftspligten, hvorledes reglerne er i giverens land (Tyskland). I visse tilfælde af dobbeltbeskatning kan der være regler aftalt mellem landene. Men det er ikke tilfældet her. Du skal selv angive og betale gaveafgiften. Det skal ske samtidig senest 1. maj i året efter gavens modtagelse. Sker det ikke, bliver det tale om renter. Hjemting er beskrevet i Boafgiftslovens § 9 og er ikke det samme som fuld skattepligt. Svar på denne del af dit spørgsmål kræver flere oplysninger.

Pernille

Hej Per Mine forældre vil give mig 500.000 kr. til køb af hus via et familielån. Vi vil oprette et anfordringslån, der på sigt nedskrives med årlige afgiftsfrie pengegaver. Mine forældre er gift, men har kun én konto i min fars navn, hvorfra pengene ville komme. Kan de begge stå på lånet som långiverer (selvom kontoen kun står i min fars navn), så jeg derved kan få det dobbelte afgiftsfrie beløb hvert år? Eller er det kun min far der kan stå som långiver, da pengene er fra hans konto? Jeg vil jo kunne nedskrive lånet dobbelt så hurtigt hvis jeg kan bruge begge årlige afgiftsfrie beløb.

Per Nielsen

Hej Pernille Du kan få to gaver, hvis der er noget at give af. Hvis din mor ingen aktiver har – og heller ingen indtægter har – kan hun ikke give gaver. Hvis dine forældre begge har indtægter, men af en eller anden historisk årsag alene har én konto, der står i den fars navn, kan din mor give gave, selvom beløbet rent teknisk overføres fra denne konto. Det er en smagssag, om I opretter et fælles gældsbrev eller to gældsbreve på hver 250.000. Det afgørende for, om man vælger gældsbrev, der afdrages som beskrevet, er dels ønsket om ikke at betale gaveafgift, dels ønske om at stille børn ligeligt. Denne sidste del er ikke belyst i dit spørgsmål. Du skal huske, at begge dine forældre skal skrive under på nedbringelse af fælles gældsbrev.

Jette

Hej Per Vi vil gerne låne vores datter og svigersøn 600.000 til køb af hus. Det gør vi ved, at vi låner pengene i vores bank, og vores datter og svigersøn herefter afdrager til vores bank. Er der noget særligt, vi skal være opmærksomme på i et gældsbrev? På forhånd tak.

Per Nielsen

Principielt synes jeg, at I skal holde jeres svigersøn udenfor økonomiske transaktioner. I kan hjælpe jeres datter, og det er så op til hende at hjælpe videre. Modellen er mulig. I skal ikke anvende den sædvanlige løsning med anfordringsgældsbrev, idet I ønsker, at der afdrages og sker forrentning. Gældsbrevet skal således ligne det gældsbrev, som I underskriver i banken. Begge parter skal huske at indberette renter til Skattestyrelsen: I modtager jo renter, der går op med betalte renter, og låntager betaler renter og skal have rentefradrag. Måske var det lettere, at svigerdatteren optager lånet med pant i jeres hus og evt. mod kaution? Jeg har forstået, at I ikke ønsker at give jeres datter fordele, men alene lette på krav til lånevilkår.

Birte

Hej Per. Jeg er ved at oprette et gældsbrev mellem min søn og jeg. Skal formuleringen :"Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5. " med i gældsbrevet for at det er juridisk gyldigt ? Og hvad indebærer retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5. ? På forhånd mange tak for dit svar. Venlig hilsen Birte

peter

Vi er et forældrepar, der gerne vil låne vores søn 1.000.000 til huskøb. Vi vil gerne have det afdraget hvert år jvn. gaveregulativet. Hvilke dokumenter bør der laves. 1. For lånet - særeje til vores søn 2. Han nedskrives lånet med et beløb tilsvarende gaveregulativet pr. år. Vi vil gerne kunne klare det vha. papir, frem for at vi fysisk hvert år skal føres penge frem og tilbage for at nedskrive beløbet.

Per Nielsen

Lånet oprettes ved et anfordringsgældsbrev, evt. med pant i sønnens hus. De årlige gaver, der består i afdrag på gældsbrevet, kan være særeje. I så fald skal det fremgå af et gavebrev, der nemmest kan være en påtegning på det originale gældsbrev. Øvelsen skal gentages hvert år, hvis I som givere kommer i gavehumør hvert år. Der findes ikke noget gaveregulativ – der findes en lov, om at der skal betales gaveafgift på 15 pct. af den del af den årlige gave, der overstiger 68.700 kr. – for hver af jer. Det kan være praktisk, at jeres søn udsteder et gældsbrev på 500.000 kr. til hver af jer.

Sonja

Hej Per Jeg har været sammen med min mand i 26 år, gift i 12 1/2 år. Jeg/vi vil gerne lave en arveforskud til min eneste barn/børn datter, som er ikke hans biologiske datter til at købe sit eget hus. Min mand og mig har desværre ingen børn. Hvormeget er beløbs grænsen til at lave arveforskud/anfordringsgæld/familielån ? Og hvordan foregår det ?

Per Nielsen

Du kan give en gave til din datter. Hvis gaven ikke overstiger 68.700 kr. (2021), er den skattefri. Din mand kan tilsvarende give en gave til din datter, idet din datter er hans stedbarn. Afgiftsregler for gaver gælder også for arveforskud. Der er ikke afgift/skat af udlån, herunder familielån eller anfordringsgældsbreve, fordi der ikke formuemæssigt flyttes noget.

Chris

Den her er nok ret usædvanlig: gaveafgift er jo bestemt af, hvilket tilhørsforhold man har til gavegiver. I sjældne tilfælde vil dette kunne afvige fra land til land. For eksempel hvis et ægteskab er indgået efter regler i udlandet, eller der er tale om adoption efter udenlandske regler. Findes der en regel om, hvorvidt en gave i udlandet skal beskattes efter det andet lands regler om tilhørsforhold (dvs. om Skat skal anerkende de familiære præmisser for gaven som er gældende i det andet land)? Eller vil Skat kunne sige, at person A ikke er ægtefælle/adoptivforælder el.lign. efter dansk opfattelse, og herved beskatte en familiegave som indkomst?

Per Nielsen

Regler om gaveafgift er dansk lovgivning. Der skal betales gaveafgift i Danmark, hvis giver eller modtager (eller begge) har hjemting i Danmark. Hvis giver bor i andet land, kan det tænkes, at der skal betales skat/afgift dér – det reguleres efter det pågældende lands lovgivning. I de meget sjældne tilfælde, hvor der skal betales afgift i to lande, har landene ofte i en dobbeltskatningsoverenskomst afgjort, hvorledes der skal forholdes. Du skal derfor først finde svaret i modtagers lovgivning. Og herefter finde svaret i givers lovgivning. I nogle tilfælde vælger man en løsning med lån i stedet – for lån er ikke beskattet i Danmark.

Cecilie

Hej Per, min mor sælger sit sommerhus til min bror og mig, og vi aftaler at hun afskriver noget af gælden hvert år svarende til hvad hun må give os uden at vi skal betale afgift. Men hvad sker der, hvis hun dør inden gælden er afdraget? Kan banken inddrive penge fra os for at dække evt. gæld i hendes helårsbolig? Mvh Cecilie

Per Nielsen

Hvis du skylder penge til din mor ved hendes død, skal beløbet betales til dødsboet. I dødsboet vil du være arving – hvis der er tilstrækkelig midler til, at der bliver tale om arv – og i praksis vil man aftale modregning. Hvis dødsboet behandles som privat skifte, vil I som udgangspunkt hæfte for betaling af dødsboets gæld.

Klaus

Hej. Sidste år lånte jeg penge af min mor og der blev udfærdiget et gældsbrev (anfordringslån). Jeg har nu fået en økonomisk gave af min mor som jeg gerne vil bruge til at afdrage på gælden. Hvordan dokumenteres dette på det oprindelige gældsbrev? Er det nok at skrive; hovedstol, afdrag, nye hovedstol, dato samt begge vores underskrifter og tape dette på bagsiden af det oprindelige gældsbrev? Tak. Mvh Klaus

CP

Hej Per Jeg spørger på vegne af min svigerinde. Hun er enlig (fraskilt) tdl. Ægtefælde er afgået ved døden og han havde ikke nogen formue, tværtimod. Der er 2 Voksne børn , min svigerinde er på plejehjem , fysisk handicappet, 69 år gammel. Min svigerinde ejer et sommerhus med en friværdi på ca. 1 mill. Kr. Og en kontantbeholdning som svinger mellem 50 og 100.000 kr.. De 2 børn benytter sommerhuset ofte og tager del i driftsudgifterne. De vil gerne reducere boafgift ved deres moders død. De har en plan. 1. Deres mor overdrager kr. 67.100 til hver barn, hvert år, i form af et gældsbrev., som så kan fratrækkes boopgørelsen ved deres mors død og reducere boafgiften. 2. Deres mor tager hvert år stilling til om gælden i gældsbrevet skal forhøjes. Det er ikke en pligt moderen påtager sig. Det er vigtigt for moderen at beholde ejerskabet 100% af sommerhuset, men hun giver gerne den skattefri gave i form af gældsbrev.et. 3. De 2 børn har foreslået at de låner moderen de penge hun bruger til sommerhusets drift, så hun opnår en bedre daglig økonomi og lidt frihed til at gøre ting og sager, samtidig med at gælden til børnene vokser og kan fradrages boets aktiver ved moderens død. Er de 2 forhold lovlige og gangbare i forhold til at reducere boafgiften Glæder mig til at høre fra dig. Mvh. CP

Per Nielsen

Moderen kan yde gaver til sine børn, men gaverne skal ydes reelt – det er ikke en gave, at moderen senere vil betale et beløb. Så pkt. 1 og 2 dur ikke. Pkt. 3 er ok: Moderen skal skrive under på, at hun skylder pengene, og dokumentation for overførsler til moderens konti bør gemmes. Hvis børnene arver sommerhuset, vil arveudlæg efter nuværende regler kun ske til offentlig ejendomsvurdering minus 15 pct. Af bobeholdningen er de første kr. 308.800 afgiftsfri, så boafgiften bliver formentlig ikke så stor.

Piotr

Hej Per, Jeg har læst din artikel, og jeg har fundet den meget informativ. At have en 70 år gammel far, der er polsk bosat, har aldrig været i Danmark, men vil gerne overføre mig 650.000 kr. Takket være det ville jeg være i stand til at tage et pant og bruge de penge til min ejerbolig i København. Jeg vil gerne spørge dig, om aftalen mellem os skal ske på papir (anfordringslån), eller om den kan oprettes oralt? Skal det være skrevet ned i dansk eller engelsk version er nok? Skal det også gøres af den juridiske eller notariustjeneste enten i Polen eller skal det gøres i Danmark? Hvis jeg forstår korrekt, skal et sådant lån fornyes hvert år med fradrag (skattefrie penge 67100 DKK i 2020). Bør det også dokumenteres, eller skal jeg bare skrive det i min Årsopgørelsen på skat.dk? Tak for din hjælp. Piotr

Per Nielsen

Din far kan låne dig kr. 650.000. Der bør oprettes et gældsbrev. Det er ok, at det er på dansk. Det bør forsynes med vitterlighedsvidner eller underskrives for notar. Din far behøver ikke skrive under på gældsbrevet. Gældsbrevet kan nedbringes ved, at din far påtegner gældsbrevet herom. Det kan ske på polsk eller engelsk. Det skal ske på det originale gældsbrev, som er hos din far. Du skal ikke indberette gaver under grænsebeløbet.

Ghita

Vi har givet vores søn et familielån på 500.000 ifm. hans og kærestens huskøb. Hvordan er vi stillet, hvis han dør? Vi ønsker ikke, at lade lånet overgå til hans kæreste (eller hustru, hvis de bliver gift). Vil kreditforeningen have 1. krav? På forhånd tak for svar. Mvh. Ghita

Per Nielsen

Hvis jeg havde været jer, havde jeg alene udlånt penge til sønnen - og så ladet parret selv ordne deres økonomi. Hvis det var tilfældet, og jeres søn dør, skal hans dødsbo gøres op. Huset har måske en værdi på 2 mill. kr., og til købet er lånt 1,5 mill. kr. hos realkreditinstitut og resten hos jer, og jeg forudsætter, at der ikke er andre aktiver og passiver. I så fald ejer jeres søn ½ hus til 1 mill. kr. og har et tilgodehavende hos kæresten på 250.000 kr. Og der er gæld på 750.000 kr. og 500.000 til jer. Dette regnestykke løses alene, såfremt kæresten er begunstiget til jeres søns livsforsikringer, så hun kan overtage huset og betale jeres søns gæld. Et familielån er oftest ydet uden sikkerhed i huset. Og var der sikkerhed i huset, ville realkreditinstituttet forlange at stå først for at undgå at komme i risiko. Et familielån bør oprettes ved en fysisk oprettet gældsbrev.

KM

Hej. Kan min mor godt låne os børn pengene til køb af hendes sommerhus vha et anfordringslån, kan hun årligt give os pengegaver til de ca 67.000, og kan gælden nedskrives vha disse helt uden, at der på noget tidspunkt er overført én enkelt krone imellem vores bankkonti, eller skal alt også kunne dokumenteres vha banktransaktioner? På forhånd tak. Mvh

Per Nielsen

Ja. I kan købe sommerhuset af jeres mor. Købesummen kan være et miks af gaver på 67.100 kr. og gældsbreve. Og jeres mor kan komme i gavehumør næste år og afskrive et beløb på 67.100 kr. på hvert gældsbrev. Gældsbrevene bør udstedes rent fysisk, ligesom afskrivninger/betalinger bør påføres gældsbrevene på tidspunktet for ydelse af gave eller betaling. Din mor skal være klar over konsekvenserne, som er beskrevet ovenfor. F.eks. på betydningen for visse sociale ydelser.

Kenneth

Min kone og mig forventer at der bliver en større arv til vores 5 børn (2 særbørn hver og 1 fælles) og ville gerne reducere arveafgiften hvis mulig. Vi påtænker at give alle 5 børn en årlig pengegave (indenfor bundgrensen) for derefter at låne dem tilbage af vores børn, rente og afdragsfrit. Lånet skal først tilbagebetales når vi begge er gået bort (eller længstlevende evt. er tvunget til at skifte) Der vil blive lavet gavebreve og gældsbreve hvert år. Er dette en god fremgangsmåde ?

Per Nielsen

Den er i hvert fald på kanten. I afgiftslovgivningen opererer man med en omgåelseshensigt, og der vil her ikke skulle meget til for, at Skattestyrelsen kan komme igennem med, at der ikke er tale om et reelt lån til jer. I så fald bliver beløbet jo afgiftspligtigt, og så er I lige vidt. En bedre og mere sikker metode er, at optage lån i huset i stedet for at låne af børnene. Så vil der ikke kunne stilles spørgsmål. I jeres familie er der 2 gange 2 særbørn. Disse kan afgiftsfrit modtage 67.100 kr. årligt fra hver af jer på samme måde, som jeres fællesbarn kan det. Man kan diskutere, om det er hensigtsmæssigt. Og det bør I diskutere - og evt. løse i form af et testamente, så der ikke bliver grundlag for diskussion efter jeres død.

Thomas

Hej Per Jeg og mine børn har modtaget en penge gave fra min far som ligger lige under hvad der er tillaldt inden for skats grænser. Min far har lavet et brev hvor han skriver at hver barn skal have de her penge og at de ikke må få dem før de er 21 år. Det er hans ønske. Da mine børn ikke er så gamle endnu og et par af dem ikke har egen bankkonto har han overført pengene til mig ( det fremgår også af brevet som han i øvrigt havde med ned i banken og de stemplede) . Også kommer mit spørgsmål. Da der er ret mange år til de bliver 21 og jeg synes det er fjollet at de bare skal stå på en konto uden renter. Vil det så være ok at jeg investere pengene for dem selv om kontoen det gøres fra står i mit navn ? Jeg tænker hvis SKAT skulle have lyst til at grave i det, har jeg hans gave brev som hans bank har stemplet og vi kan med kontoudtog vise pengenes vej. På forhånd Tak Mvh Thomas

Per Nielsen

Det dur ikke. Din far er nødt til at oprette en konto til børnene. Hvis han gerne ser, at pengene investeres, bør han i et gavebrev beskrive, at pengene ikke skal omfattes af sædvanlige regler for umyndiges midler, og at de er båndlagt indtil det 21. år. Så kan du som værge investere pengene. Hvis I på nogen måde blander dig ind i det, kan der ske der uventede skattemæssige konsekvenser. Det særlige stemplede brev kan måske afbøde, men sikker er jeg ikke. En af disse konsekvenser kan være, at du kan risikere beskatning af børnenes afkast: Forældre beskattes af indtægter, som børn har af gaver fra forældrene. Men dette gælder ikke gaver fra bedsteforældre. Så alene for at sikre, at børnene får glæde af lavere beskatning af kapitalavancer, gør, at I bør følge de formelle regler. De fleste banker tilbyde børneopsparing eller børnebørnsopsparing, så din far selv står som indskyder og dermed selv bestemmer, hvorledes opsparingen skal investeres. Det er mange år siden, at der var fradragsret for sådanne konti, men lige præcis i jeres situation kan de være en god løsning.

Rene Larsen

Min hustru og jeg er i gang med at købe mine forældres sommerhushus i Sverige, til en pris vurderet af ejendomsmægler. Er der noget i vejen med, at vi køber huset i en reel handel, og derefter modtager et arveforskud, der bruges til at nedbringe gælden?

Per Nielsen

I køber sommerhuset. Der fastsættes en pris. Hvordan betaler I købesummen? Hvis der er gæld i huset, skal denne indfries eller overtages. Så enten kan I betale kontant eller søge om tilladelse til at overtage gælden. Alternativet er, at sælger skal have penge op af lommen. Købesummen kan berigtiges helt eller delvis ved gave eller arveforskud. Forskellen er, at arveforskud modregnes ved beregning af arv, når dine forældre dør. I begge situationer skal der for dit vedkommende betales boafgift på 15 pct. i Danmark af den del, der overstiger 67.100 kr. Boafgift undgås/udsættes, hvis I som en del af købesummen udsteder gældsbrev. I bør undersøge, om der vil skulle betales skat i Sverige ved de angivne muligheder. Derudover skal der typisk betales skat af fortjenesten ved salget til det svenske Skatteverket.

Per Nielsen

Ja, en kvittering er tilstrækkelig. Ofte sker tilbagebetalingen ved gaver. For at kunne dokumentere sådanne er det nødvendigt, at der på gældsbrevet er kvittering fra långiver om at ydet gaver. Det originale gældsbrev bør befinde sig hos långiver (kreditor).

Michael Sommer

Hej Per Er der noget krav om at nedskrivning af et familielån skal nedskrives på familielånet, eller kan man vedhæfte lånet en kvittering fra banken om at man har overført pengene? Mange hilsner Michael

Sahin

Jeg er bosat i udlandet. Min søn skal købe ejerlejlighed og mangler et beløb på ca. DKK 1.000.000, - for at få regnskabet til at ga op. Kan jeg og min kone som forældre give en anfordringslån til sammen på DKK 1.000.000, - Kan vi så derefter hvert år afdrage lånet som gave på 2x67.100 (2020) = DKK 143.200, - Mvh. Sahin

Per Nielsen

Ja. Lånet indebærer, at der ikke er tale om gave. Og gaver i forbindelse med afvikling er af en sådan størrelse, at der ikke udløses gaveafgift. Gældsbrevene bør oprettes skriftligt, gerne på dansk. Du skriver ikke, hvori udlandet du bor. Du bør for en sikkerheds skyld undersøge, om din plan kan have utilsigtede konsekvenser i dit hjemland.

Abdul

Jeg vil overdrage min udlejet ejerlejlighed til mit barnebarn dvs offentlig vurdering ÷15% Og nedskrive gældsbrev nedskrive med lovlige skattefrit gave beløb.Jeg er 73 år gammal og ugift.Finds det en bedre måde at overdrag ejerlejlighed. På for hånd tak.Mvh mvh.Abs

Steen

Kan man i forb. med et rentefrit familielån der ydes til køb af en bil med fast mdl. rentefri afdrag - tage pant i bilen? - og anføre at hvis afdragene ikke betales til tiden, kan bilen inddrages og omregistreres?

Per Nielsen

For at undgå beskatningsmæssige udfordringer bør et familielån være på anfordringsvilkår og uden fastsættelse af renter. Det indebærer, at låntager ikke kan være sikker på at kunne nøje med at betale tilbage over en årrække. Det er op til långiveren, om der skal være sikkerhed i form af pant i bilen. Det vil give långiver en tryghed - men den tryghed er der måske i forvejen i familien sådan, at omkostningerne ved etablering af sikkerhed kan spares? Ved at undlade sikkerheden er bilen "fri" på den måde, at låntagers øvrige kreditorer kan foretage udlæg i bilen. Den risiko må vurderes. Hvis der er pant i bilen, skal der først foretages udlæg i bilen, forinden bilen kan tvangssælges. Långiver kan således ikke uden videre tage bilen fra låntageren, med mindre dette aftales på misligholdelsestidspunktet. Hvis långiver har solgt bilen til låntager, kan han tage ejendomsforbehold således, at han kan tage bilen tilbage, hvis låntager ikke betaler. I så fald er der en række regler i Kreditaftaleloven, der skal overholdes, inden bilen overgives til låntager.

Anna

Hej Jeg er ikke dansker, så undskyld i forvejen for mine danske fejl. ;) Jeg kan forstå hvordan en familielån kan laves hvis det handler kun om en direkt overdragelse af penge. Men jeg er lidt forvirret om hvordan at klare det når en bil er involveret... Mine kære gamle svigeforældre har købt en bil for nylig. Nu vil de gerne at bilen bliver vores (skifte/overdrage bilregistreringen fra svigefar til sønen, min ægtemand). De vil gerne lave en familielån med sønen for prisen af bilen (som de vil nedskrives ved bruge af de årlige gavebeløb for 2021/2022, uden at skrive den detalje i gældsbrevet). Er det virkelig muligt at skifte registrering af bilen til sønens navn uden en krav fra regeringen om en penge betaling fra sønens bankkonto til deres, og uden skat vi skal betale til regeringen på værdien af bilen når registreringen overdrages? (Jeg kender ikke hvordan bil systemet fungerer her i danmark endnu.) Hvad skal skrives i gældsbrevet for at beskrive situationen korrekt? Mange tak for hvad som helst råd du kan dele.

Per Nielsen

Dine svigerforældre vil sælge bilen til din mand (deres søn). De aftaler prisen. Bilen omregistreres med NemID. Det skal ikke dokumenteres, hvordan bilen er betalt. Men det er en god idé at oprette et gældsbrev, hvor der står, hvad din mand som køber skylder sine forældre. Gældsbrevet kan så løbende nedbringes, såfremt svigerforældrene kommer i gavehumør. Jeg forudsætter, at gavemodtager (din mand) bor i Danmark.

Ilzan

Hej, jeg har lånt penge til mine forældre vedr. deres huskøb tilbage for et par år siden. Nu er tiden kommet til jeg skal købe mit eget. Mine forældre vil tilbagebetale lånet til mig, samt give mig en gave på den tilladte størrelse. Giver det nogle udfordringer? Og skal jeg udarbejde et dokument hvori der står at gælden er tilbagebetalt? Vh. Ilzan

Per Nielsen

Blev der oprettet et dokument, da dine forældre lånte penge af dig? Hvis ja, bør du på dette kvittere for, at du har fået beløbet tilbage. Du bør udlevere det kvitterede gældsbrev til dine forældre (husk at tage kopi til dig selv). Hvis der ikke blev oprettet et dokument (gældsbrev), bør du give dine forældre en kvittering ("jeg udlånte i 20xx kr. til mine forældre. Beløbet er d.d. tilbagebetalt. Der er herefter intet økonomisk forhold mellem os"). Når jeg opfordrer til, at der oprettes dokument i forbindelse med pengeoverførsler, skyldes det ikke mindst, at Skattestyrelsen kan sætte spørgsmål ved pengeoverførsler længe efter, at de har fundet sted. Gaver under grænsen for afgiftspligt (67.100 kr. i 2020) skal ikke indberettes.

Dan

Hej Per, Jeg har 3 børn, hvoraf de to har modtaget familielån af forskellig størrelse. Kan jeg anføre i mit testamente, at jeg ved min død eftergiver den restgæld, der måtte være på familielånene og boafgiften på 15% skal betales af boet, hvorefter alle 3 børn deler det tilbageværende med 1/3 til hver mvh Dan

Anders

Hej Jeg står og vil købe en lejlighed i København, og min kæreste vil gerne låne mig pengene kontant, hun er ikke Dansk statsborger, så vi snakker om en overførelse fra et andet EU land til Danmark, er der nogle problemer i det skattemæssigt ?

Per Nielsen

Jeg vil anbefale, at der udfærdiges et gældsbrev, hvor du erkender at skylde beløbet til din kæreste. Det kan udarbejdes på dansk. Så har din kæreste mulighed for at få beløbet tilbage, hvis forholdet brister. Og du har mulighed for at bevise, at du ikke har fået en gave. En gave vil være skattepligtig. Skattestyrelsen bruger lang tid på at gennemgå transaktioner med udlandet for at afklare, om disse udløser skattepligt.

Rasmus

Mine forældre står og skal låne penge til en ny bil, ca. 100.000. Min bror og jeg overvejer at hjælpe til med 50 % hver på et anfordringsgældsbrev. Vi har en søster, som ikke har midlerne til at hjælpe. Giver det nogle udfordringer i forhold til en evt arv på et senere tidspunkt?

Henrik Fries

Hej Spg vedr. Familielån og tilbage betaling ved pengegave: Kan hver forœldre give sit barn/børn Dkr 67,100 dvs. 134,200 årligt - og dette kan benyttes som afdrag på et eventuelt familielån, under forudsœtningen allerede beskrevet i tidligere korrespondance dvs. ikke udstede annuitets/serielån, men må dokumenteres ved hver afdrag (f.eks. årligt).

Per Nielsen

Svaret er ja, hvis begge forældre er kreditorer på lånet (gældsbrevet). Hvis du alene skylder et beløb til f.eks. din mor, kan alene din mor afgiftsfrit eftergive 67.100 kr. Men din far kan give dig en kontant gave på 67.100 kr., som du kan anvende til at nedbringe din gæld til din mor. Det er vigtigt at være meget omhyggelig, når påtegning om nedbringelse af gæld udformes.

Simon

Hej Per Kan man hjælpe andre med at indfri deres lån, uden at det betragtes som gave og uden at det skal beskattes? Det er en samlevers lån som jeg gerne vil indfri men vi er bange for at pengene bliver beskattede når jeg overfører dem til hende elle hvis jeg indfrier direkte til banken på hendes vegne? Tak, Simon

Per Nielsen

Ja, du må gerne overtage bankens tilgodehavende hos din samlever. Rent teknisk indfrier du gælden. Herefter oprettes en gældsbrev, hvor din samlever erkender at skylde dig beløbet. Gældsbrevet bør oprettes på anfordringsvilkår. Det indebærer, at du på et hvilket som helst tidspunkt kan kræve beløbet betalt. I skal være opmærksom, at løsningen kan være en dårlig løsning, hvis din samlever har væsentlige andre gældsposter, så hun bør have saneret sin gæld.

Mathias

Hej Per, i forbindelse med et rente- og afdragsfrit anfordringslån, vil jeg høre om proceduren for nedskrivningen af lånet uden brug af gaveteknikken. Her er tale om et reelt lån, som jeg skal tilbagebetale. I gældsbrevet fremgår det naturligvis, at långiver til enhver tid kan kræve hel eller delvis indfrielse af lånet samt at låntager til enhver tid kan indfri lånet helt eller delvist. Er jeg i min gode ret til at tilbagebetale långiver et fast beløb fx hver måned og dermed nedskrive lånet? og er det korrekt formuleret at lånet er afdragsfrit? Der er ikke meget viden at hente omkring tilbagebetalingproceduren, da langt de fleste benytter den såkaldte gaveteknik.. Afventer derfor dit svar med spænding. Vh Mathias

Per Nielsen

Ja til begge dele. Den særlige formulering af anfordringsgældsbreve er nødvendig for, at disse kan fastsættes til kurs 100. Og det er igen forudsætningen for, at prisen kan holdes inden den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15 pct. Ja, du kan tilbagebetale. Du bør gemme kvitteringerne. Du har krav på, at kreditor afskriver beløbet på gældsbrevet. Men det er måske lige voldsomt nok at gøre det hver måned. Afskrivning sker ved, at kreditor påfører det originale gældsbrev påtegning om, at gælden er nedbragt til x kr. ved betaling af afdrag med x kr. Hvis det ikke er påført, vil du skulle godtgøre at have betalt, og det kan være svært f.eks. efter dødsfald.

Christian

Hej. Jeg er i gang med at købe mine bedsteforældres sommerhus. I den forbindelse tænker min søster og jeg på at få lavet et gældsbrev med mine bedsteforældre således, at vi kun skal betale dem 400.000 nu, og så kan de give os 4 x 67.000 i gave ved at nedskrive lånet. Men må de godt nedskrive lånet fx dagen efter vi har lavet gældsbrevet? (Synes jeg læste et sted, at man fører måtte nedskrive i det efterfølgende år). Men problemet i vores tilfælde er, at de begge er oppe i årene, så vi tør ikke løbe den risiko. På forhånd mange tusind tak.

Per Nielsen

Jeg forstår, at såvel du som din søster køber sommerhuset. Som en del af prisen kan gives gaver. Gaver er afgiftsfri, hvis der indenfor et kalenderår ydes højst 67.100 kr. (2020). Hvis jeres bedsteforældre begge ejer sommerhuset, kan de begge give gaver til jer begge - altså i alt 4 x 67.100. For restbeløbet kan I udstede gældsbreve. Kommer bedsteforældrene senere i gavehumør, kan de eftergive en del af gælden. Men der må stadig ikke gives gaver over 67.100 kr. indenfor et kalenderår, hvis gaveafgift skal undgås. Ved overdragelsen af sommerhuset kan I formentlig handle til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 pct. Denne regel er under ændring. Læs om det i Advodans seneste nyhedsbrev. Vores råd er, at det kan være en god idé at få familiehandler på plads inden 1. juli.

Lene

Hej. Er det muligt at lave et familielån til et barn under 18 år som så afdrages ved det årligt mulige beløb for skattefri gave? Altså fx et familielån på 300.000 kr som afdrages med et årligt gavebeløb på fx 60.000 kr. der laves lånebevis til lånes og separat allonge til afdrag, dvs fuldstændig det samme som hvis man var over 18 år. Det er min mor der ønsker at gøre det til sit barnebarn for at kunne lave en investering for barnebarnet. Mvh Lene

Per Nielsen

Jeg forstår konstruktionen således, at din mor låner barnebarnet 300.000 kr., som barnet kan investere i værdipapirer. Det går ikke, for et barn kan ikke påtage sig betalingsforpligtelse overfor mormor. Din mor kan yde en gave til barnebarnet på 67.100 kr. Hvis det i gavebrevet bestemmes, at pengene ikke skal anbringes i forvaltningsafdeling, kan pengene overføres til barnebarnets konto. Barnebarnet kan herefter købe værdipapirer. Det er muligt, at banken vil blande sig i barnebarnets dispositioner. Hvis det er tilfældet, kan mormor i stedet overdrage værdipapirer til barnebarnet.

Maria

Hej, kan anfordringslånet ydes af svigerfar til svigerdatter, der ikke er gift med svigerfars søn, men “kun” samlevende gennem 2 år? På forhånd tak for svar!

Per Nielsen

Principielt er svaret ja. Men jeg vil ikke tilråde det: De fordele, der gælder for familieoverdragelse, gælder ikke for svigerbørn - og da slet ikke for "ugifte svigerbørn". Tilsvarende gælder regler om gaveafgift ikke ikke for "ugifte svigerbørn" - og kun delvist for svigerbørn Endelig er økonomiske mellemværende en dårlig ting udenfor den nære familie. Mit råd er derfor, at din "svigerfar" låner penge til sin søn - så må denne overveje, om du skal have glæde af det. Rådet er ikke undtagelsesfrit. Din samlever kan være i en sådan økonomisk situation, at "svigerfar" er nødt til at springe over ham.

Mathias

Hej Per, Ved udarbejdelse af gældsbrev ifm. anfordringslån mellem mor og søn, er vi i tvivl om hvorledes lånet kan tilbagebetales. Må der afdrages fx 1 gang om måneden indtil at det fulde lånebeløb er tilbagebetalt (selvfølgelig indenfor 10 år) og skal denne afdragsmodel fremgå af gældsbrevet? Samtidig er vi i tvivl om, hvorvidt de enkelte tilbagebetalinger skal registreres i fx bilag til gældsbrevet i takt med at lånebeløbet afdrages - eller er netbankens historik tilstrækkelig? Vh Mathias

Per Nielsen

Ideen i et anfordringslån er, at det forfalder på anfordring. Kreditor skal således på et hvilket som helst tidspunkt kunne kræve at få pengene. Det er betingelsen for, at Skattestyrelsen betragter gældsbrevet som et kontant beløb. Der må således ikke fremgå afviklingsbetingelser af gældsbrevet. Gældsbrevet kan afdrages ved eftergivelse (gave). På det originale gældsbrev kvitterer kreditor for nedbringelsen. Debitor bør gemme kvitteringer for betaling af afdrag. Det er ikke et krav, gældsbrevet afvikles indenfor 10 år. Men er der en restgæld efter 10 år, er der risiko for, at restgælden er forældet. Derfor bør gældsbrevet fornyes, inden der er gået 10 år.

Sofie

Hej, Vi har i øjeblikket et familielån mellem mor og datter der er baseret på et lån til køb af lejlighed - adressen for den lejlighed står på familielånet. Nu skal lejligheden sælges, for at kunne købe en ny bolig. Kan man overdrage det nuværende gældsbrev til den nye bolig eller skal man lave et helt nyt gældsbrev?

Per Nielsen

Datter har købt en ejerlejlighed og har lånt pengene til købet af mor. Der er oprettet et anfordringsgældsbrev, hvoraf fremgår, at mor kan bestemme, hvornår hun vil have afdrag. Gældsbrevet er ikke kombineret med pant i ejerlejligheden (pantebrev/ejerpantebrev). Hvis situationen er som beskrevet, har gældsbrevet ikke noget med salget af ejerlejligheden at gøre. Det kan fortsætte. Vær opmærksom på forældelsesfristen på 10 og sørg evt. for at forny gældsbrevet.

Liff

Hvis man som kærestepar køber hus og den ene har fx 300.000kr mere end den anden part, opretter man så særeje eller gældsbrev i det tilfælde at man går fra hinanden, for at sikre sig selv ? Eller er særeje kun for ægtefolk ?

Per Nielsen

Særeje er udtryk for, at et ægtepar ikke følger ægteskabslovgivningens hovedregel om formuefællesskab. I den situation, du beskriver, låner den ene part 150.000 kr. af den anden part - i stedet for at låne pengene i banken. Det giver god mening. Den anden part bør sikre sin retsstilling. Det sker f.eks. ved at sikre sig, at den ene part har underskrevet et gældsbrev. Retsstillingen kan forbedres yderligere ved pant i ejendommen eller ved anden sikkerhed.

Per Nielsen

Svaret er ja. Men der er lige formaning: Hvis man forpligter sig til at betale et beløb i fremtiden uden modydelse, vil der kunne være tale om en dødsgave. Det kan betyde, at der ikke er tale et lån. Det betyder igen, at den afgiftsmæssige fordel kan være forsvundet. Og endnu være: Det kan betyde, at den balance mellem børnene, som du havde tænkt, forrykkes. Hvis der er en modydelse - f.eks. at du har solgt dit sommerhus til din datter mod, at hun skylder dig et beløb (gældsbrev) - ser situationen anderledes ud. Det er med dette forbehold, at svaret er ja. Du har formentlig ydet gave i 2019, hvor grænsebeløbet for afgiftsbetaling var 65.700 kr. I 2020 kan du yder gave ved at nedskrive din datters gæld til dig med 67.100 kr. Beløbet kan på forskellig vis forøges, såfremt dette måtte ønskes.

Marianne

Jeg har oprettet et rente- og afdragsfrit familielån til mit barn på et par hundrede tusinde i 2019. Mit spørgsmål er, om jag allerede i 2019 kan afskrive på lånet, og i givet fald med hvilket beløb, og afskrive igen i år 2020 med 67.000 kr.? Mvh

Per Nielsen

Gave kan ydes ved at nedskrive gældsbrevet. Det gøres ved en påtegning på det originale gældsbrev, der dateres og underskrives af begge. Hvis det ikke er gjort i 2019, kan det ikke gøres med tilbagevirkende kraft. Det maksimale beløb for afgiftsfrie gaver til børn var i 2019 på 67.100 kr. I år er det 65.700 kr.

vibeke olesen

tak for svar på mit spm om arv ovenfor .Der er fuldstændigt særeje mellem ægtefællerne.Det er førstafdøde, der har ydet de 2 familielån, som er inkluderet i de 5.9 mio kr. som er førstafdødes særeje. Gør det nogen forskel på, hvad længstlevende og de 2 fællesarvinger arver? der er stadig intet testamente.

Per Nielsen

Længstlevende ægtefælle modtager ikke boslod, når der er fuldstændigt særeje i ægteskabet. Når der ikke er testamente, arver længstlevende ægtefælle halvdelen eller 2,995 mill. kr. De to børn deler den anden halvdel. Hver modtager således 1,4975 mill. kr., hvori de to gældsbreve modregnes. Jeg har ikke indregnet boafgiften.

per

Hvis min mor giver mig en pengegave 1 gang om året, f.eks. 50000,- skal det så indberettes noget sted, eller er det bare det.

Per Nielsen

Årlige gaver, som der ikke skal betales gaveafgift af, skal ikke indberettes nogen steder. Men modtager du pengene, som modtager af visse offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp, kan du være forpligtet til at underrette kommunen. Hvis du har søskende, kan det være en god idé at sikre sig bevis for din mors ønske. Det kan f.eks. være en kontooverførsel eller et brev.

Lise

Hej. Jeg har fire børn og et helårshus, som skal overgå til dem, når jeg dør. Værdien er 4,5 mio iflg vurderingen. Der er 2 mio lån i huset. Min ældste søn bor i huset, og jeg bor der, når jeg er i DK (bor i Frankrig). Jeg er enke og firs år. Kan vi lave et anfordringslån på de 2,5 mio og så nedskrive det med det lovlige gavebeløb hvert år??? Venlig hilsen

Per Nielsen

Du skal først og fremmest have afklaret, om du bor i Danmark og/eller i Frankrig. Det får betydning for skiftet. Jeg kan ikke ud af dit spørgsmål læse, om alle børn skal arve huset, eller om det alene er din ældste søn, der skal arve huset og så betale et beløb til sine 3 søskende. En model kan være at overdrage huset nu til sønnen mod, at han overtager gælden og udsteder et gældsbrev på 2,5 mill. kr. Efter din død er det ikke huset, men alene gældsbrevet, der skal deles. Og det sker ved, at din søn betaler 1,875 og modtager resten som arv. Jeg har bortset fra boafgift, som også vil skulle betales ved dødsfaldet. En anden model kan være at oprette testamente, hvori den ønskede situation beskrives. En tredje model er en kombination af de to modeller, så du kan yde årlige gaver til din søn, eller så din søn kan overtage huset til familiepris (altså den offentlige ejendom minus 15 pct.) kombineret med et arveafkald.

vibeke olesen

Hvordan fordeles en arv,hvor førstafdøde efterlader et fuldstændigt særeje på 5.9 mio kr., der bl.a. består af 2 familelån på 500.000 kr. og 400.000 kr. ydet til 2 fællesbørn. de 2 lån forfalder ved førstafdødes død Der er ikke testamente mellem ægtefæller

Per Nielsen

Jeg går ud fra, at der er efterlevende ægtefælle, intet testamente og intet særeje. Endelig går jeg ud, at de 5,9 mill. kr. er begge ægtefællers delingsformuer, og at de 2 lån er medregnet i de 5,9 kr. Ægtefællen modtager sit boslod med halvdelen eller 2,995 mill. kr. samt halvdelen af resten som arv, i alt 4,425 mill. kr. Tilbage er til hvert barn en fjerdel eller 737.500 kr., hvoraf 500.000 kr. modregnes for A og 400.000 kr. modregnes for B. Jeg har ikke taget højde for evt. skat samt for boafgift, der skal beregnes af 1,475 mill. kr.