PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nye låneregler gør det billigere at købe sommerhus

Folketinget har vedtaget en lovændring, der gør det muligt at låne op til 75 procent i realkredit til sit sommerhus. Reglerne træder i træft 1. maj 2017.

Hvis du overvejer at købe sommerhus, og du har brug for et realkreditlån til at finansiere dit køb, så er dette en rigtig god nyhed, vurderer boligadvokat John Jørgensen fra Advodan Bornholm. Han tilføjer dog, at det naturligvis er rigtig vigtigt at have styr på den resterende finansiering, inden man skynder sig ud og byder på et sommerhus.

Her giver John Jørgensen sit bud på en række andre forhold, som du også bør tænke over, inden du køber sommerhus. Du skal blandt andet overveje, hvad du vil bruge boligen til. Det har nemlig betydning for, hvilke regler og dokumenter du skal sætte dig ind i på forhånd.

 

Hvilken status har sommerhuset?

Langt de fleste sommerhuse må kun benyttes til beboelse i sommerperioden. Fra oktober til marts må du derfor kun overnatte i sommerhuset, hvis der er tale om kortere ophold. Ønsker du derimod at bruge sommerhuset hele året, skal du være opmærksom på, at huset som udgangspunkt skal ligge i en by- eller landzone for at have status som helårsbolig. Du kan undersøge husets status ved at lave en søgning i BBR-registret.

Ligger sommerhuset i et sommerhusområde, kan der godt være givet dispensation til, at det kan bruges som helårsbolig. Det vil også fremgå af BBR-registret. Der kan også være bopælspligt, hvis sommerhuset har status af helårsbolig.

 

Vil du leje sommerhuset ud?

Overvejer du at udleje sommerhuset for at supplere din indtægt, skal du vide, at hvis du udelukkende vil bruge dit sommerhus til udlejning, bliver det betragtet som erhvervsmæssig udlejning. Det kræver, at du indhenter en tilladelse af Erhvervsstyrelsen, og den kan være svært at få.

En del af dine lejeindtægter er skattefrie gennem et fradrag. Hvor meget du skal betale, afhænger blandt andet af, om du udlejer privat eller gennem et udlejningsbureau.

 

Skal sommerhuset gå i arv?

Hvis du planlægger at overdrage dit sommerhus til dine børn på et tidspunkt, kan du gøre det, så det er med økonomisk fordel for begge parter. Reglerne er, at du må sælge sommerhuset til 15 procent under den seneste offentlige vurdering, uden at dine børn skal betale gaveafgift.

Du vil ikke blive beskattet af fortjenesten, hvis du selv har benyttet sommerhuset, og hvis grunden er mindre end 1.400 kvadratmeter. Hvis du ønsker at give sommerhuset som gave, kan du give en del af husets værdi afgiftsfrit for dine børn. Resten af husets værdi skal de betale 15 procent i gaveafgift af.

Læs mere om boligkøb her.

7 kommentar

0 / 700 tegn

Per Nielsen

Det korte svar er ja. Det lidt længere svar er, at der jævnligt justeres på regler for udmåling af realkreditlån. I praksis er det pengeinstitutterne, der administrere disse regler. Derfor bør du kontakte dit pengeinstitut for rådgivning. Du skal bl.a. have et budget, der viser, at dit rådighedsbeløb tillader køb. Herudover er der regler om gældsfaktor (forholdet mellem din indkomst og det ønskede lån). Normalt vil dit pengeinstitut kende dig så godt, at du kan få svaret i en telefonsamtale.

Henrik Pedersen

Hej Gælder de samme låneregler for realkreditlån for køb af sommerhus 2 som til det første sommerhus. Hvis man køber et til. Har hus i forvejen. Mvh Henrik

Niels

Er det korrekt, at KD ikke belåner op til 75% af den af KD´s vurderede salgspris, f.eks. 2 millioner DKK med et lånebeløb på 1,5 millioner DKK med afdragsfrihed, men fastholder grænsen på 60%? Der er tale om et fritidshus/sommerhus.

John Jørgensen

Jeg går ud fra, at du mener Realkredit Danmark. De svarer sådan her: Når vi taler om belåning af fritidshus, så er det korrekt, at vi ikke tilbyder afdragsfrihed op til 75% af værdien.

Christina

Mit spørgsmål går på de nye regler om 75 % kreditforeningslån til sommerhuse. Er det rigtigt at man stadig kun kan låne 60 % kreditforeningslån hvis man bor i udlandet ( men er dansker) og køber sommerhus i Danmark ?

John Jørgensen

Det er en vurdering som realkreditinstituttet gør hvor meget de vil låne ud. Det er ikke sådan, at man har krav på at kunne låne 75%, men det er max for hvor meget man kan låne.

Jørgen Ulrich

Vi har et hus som er næsten gældfri, kan vi på en eller anden måde overdrage det til børnene med det lovlige om året, vi har 3 børn, de 2 med ægtefælde

John Jørgensen

Ja. Det kan f.eks. overdrages til et eller flere børn for en overdragelsessum på 15% under den offentlige ejendomsvurdering. Købesummen kan hvis det ønskes betales ved overtagelse af lån (hvis kreditor akcepterer) og resten på et gældsbrev eller hvis ønsket et pantebrev. Gælden kan i givet fald nedskrives hvert år med et beløb på ca 61.000,- til hvert barn og fra hver af de to sælgere. Det anbefales at kontakte en advokat for at gennemgå nøjere.

Rene'

Hej, hvordan går det med reglen om hvor længe man skal have ejet sit sommerhus for at kunne søge om at bebo det hele året ? på forhånd tak. Rene'

John Jørgensen

Det bliver ændret til et år. Det gælder dog kun pensionister. Kommunen kan ændre boligens status Hvis man ønsker at ændre sit sommerhus' status til helårsbeboelse, skal man søge hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sommerhuset ligger. Herefter er det op til kommunen at vurdere, om sommerhuset er i tilstrækkelig god stand til at fungere som helårsbeboelse. Aftalen om revision af planloven er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Det forventes, at planloven træder i kraft den 1. juli 2017

Hanne Johannesen

Hej John. Dejligt med de nye regler om 75% RD-lån til køb af sommerhus/fritidsbolig. Mit spørgsmål går ud på hvorvidt det også er muligt med 10. års afdragsfrihed på disse lån? Er der bestemte regler og krav vedr. dette, - i så fald hvilke? Med venlig hilsen Hanne

John Jørgensen

I princippet ja. Men: Et af realkreditinstitutterne tilbyder p.t. ikke afdragsfrihed på den del af belåningen, der overstiger 60 pct. i en ejerbolig til helårsbrug, 45 pct. i et fritidshus eller 30 pct. i en ubebygget grund. Så det afhænger af låneinstitut og en konkret vurdering.