PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Opdateret januar 2021

Advodan Aalborg er etableret på følgende adresse(r):

Mølleå 1, 1 sal tv.

9000 Aalborg

og 

Håndværkervej 1

9700 Brønderslev

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 96 31 33 00 samt på e-mailadressen aalborg@advodan.dk.

Advodan Aalborg er organiseret som et aktieselskab. Vores CVR-nummer er: 19 26 48 90

Advokaterne hos Advodan Aalborg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Forsikring

Alle advokater hos Advodan Aalborg er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark A/S, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan Aalborg uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Klientmidler

Advodan Aalborg har samleklientbankkonto i Danske Bank A/S. Kontoen føres i danske kroner.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning (”Garantiformuen”). Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

 

Offentlig eller forsikringsdækket retshjælp

Når Advodan Aalborg påtager en opgave for en klient, undersøger vi, om der er mulighed for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Hvis vores salær udlægges af det offentlige eller et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastlæggelse af vederlag mv. samt om de mulige konsekvenser for klienten.

 

De advokatetiske regler   

Advokaterne hos Advodan Aalborg er omfattet af retsplejeloven og de advokatetiske regler om god advokatskik. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Reglerne indeholder blandt andet regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til vores kundeoplysninger?

0 kommentar

0 / 700 tegn