PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Huslejenævnet hjælper dig ved konflikt med lejer eller udlejer

Måske har du en lejer, der gang på gang overtræder husordenen, eller måske nægter din udlejer dig at fremleje din lejlighed, mens du skal på sommerferie. Når der opstår uenighed mellem lejer og udlejer, er der ofte hjælp at hente hos huslejenævnet – i visse situationer kan du dog få brug for en advokat.

Opstår der en konflikt mellem lejer og udlejer, kan huslejenævnet i mange tilfælde hjælpe med at løse den. Advokat Louise Brandt Rosenkilde fra Advodan Thisted fortæller dig her om muligheder og begrænsninger ved sagsbehandling i huslejenævnet og opridser, hvordan du skal forholde dig, når der er opstået uenighed mellem dig og din lejer eller udlejer.

 

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet kan både behandle sager indbragt af lejer og udlejer. Det kan eksempelvis være sager, der omhandler økonomi. ”Som regel er det lejeren, der er utilfreds på dette område. Fx kan det tænkes, at udlejer varsler en markant huslejestigning eller forlanger et urimeligt beløb til vand- og varmeregnskab,” fortæller Louise Brandt Rosenkilde og fortsætter:

”Udlejer kan dog også sagtens have grund til at klage, og klagerne kan også omhandle andre forhold end penge; eksempelvis vedligeholdelse og istandsættelse af lejemålet. Det er også muligt, at du som udlejer ser dig nødsaget til at klage over din lejers afspilning af høj musik efter klokken 23 på hverdage. Hvis det ikke hjælper at bede lejer om at overholde husordenen, kan huslejenævnet hjælpe med at løse konflikten.”

 

Hvilke sager kan ikke behandles hos huslejenævnet?

”Huslejenævnet kan ikke behandle alle typer sager. I de tilfælde, hvor huslejenævnet ikke kan behandle en sag, skal den indbringes for boligretten i form af en stævning. Det gælder blandt andet opsigelse af de fleste lejemål, og lejerens ret til at fremleje lejemålet,” fortæller Louise Brandt Rosenkilde.

Hvis sagen indbringes for boligretten, er der tale om en dyrere affære, end hvis den kan behandles i huslejenævnet. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere dine chancer for at vinde sagen, hvis du indbringer den for boligretten. Ser det lyst ud, behøver du nemlig ikke bekymre dig – retsafgift og sagsomkostninger vil typisk blive betalt af den tabende part i sagen.

 

Fra konflikt til løsning

Louise Brandt Rosenkilde giver dig her et overblik over forløbet, når du søger at få løst en konflikt med din lejer eller udlejer.

  1. Før du foretager dig andet, bør du altid tage kontakt til lejer eller udlejer og forsøge at løse konflikten. Denne kontakt kan med fordel foregå over e-mail eller sms, så du senere kan fremvise korrespondancen for huslejenævnet eller boligretten.
  2. Hvis din klage er kvalificeret til det, kan du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor lejemålet ligger. Denne henvendelse skal ske skriftligt og med nødvendig dokumentation vedlagt (fx en kopi af lejekontrakt eller husorden).
  3. Hvis huslejenævnet behandler din sag, vil modparten efter din klage få mulighed for at fremstille sin side af sagen. Efter sagsbehandlingen vil lejer og udlejer modtage en skriftlig afgørelse fra huslejenævnet.
  4. Er du utilfreds med udfaldet af en sag behandlet i huslejenævnet, kan du klage til boligretten indenfor 4 uger. I så fald bør du alliere dig med en advokat.
  5. Er din sag udenfor huslejenævnets kompetencer, skal den behandles af boligretten. I det tilfælde skal du indbringe den for byretten i det område, hvor lejemålet ligger. Her kan en advokat hjælpe dig med, hvilke dokumenter du skal sende ind.
  6. Normalt vil din modpart også kontakte en advokat, og der vil blive ført en retssag i boligretten, som vil ende med en afgørelse.

Vil du vide mere?

3 kommentarer

Jessica

Hejsa! Jeg er lige flyttet ind i en lejlighed den 1. April 20. Da jeg var og kigge på lejligheden i marts så det hele fint ud syntes jeg. Haven passer mig glimrende. MEN desværre opdager jeg til min store skræk når jeg skal klippe græs den første gang, at det næsten er umuligt at køre med plæneklipperen. Plænen er fuldstændig ujævn, og det er med møje og besvær at jeg kan slå den. Jeg kan se at der har været plantet planter her og der og man har valgt at putte løs jord og lecakugler i hullerne, og plæneklipperen synker selvfølgelig ned i. Nu er det tid til at klippe 2. gang, men næste problem er at der er fyldt med mælkebøtte, tidsler og andet ukrudt. Så jeg brugte hele lørdagen og søndagen på at fjerne mælkebøtter. Mandag var planen at forsøge at slå plænen, men der var igen flere hundrede mælkebøtter når solen kom. Det skal siges at jorden er hård og knoldet, og når man går på den så vrikker man om på fødderne. Jeg kontakter udlejer, men de vil ikke hjælpe. Jeg har beskrevet problemet for dem og fremsendt billeder af den gule mark. Der står i vedtægterne at man som lejer har pligt til at klippe hæk, græs samt fjerne ukrudt. Men som jeg ser det, er det ikke blevet gjort i årevis. Mistænker at man har slået "græsset" og det er det. Nu er det ikke sådan at det skal være en golfbane, men bare det at spille petanque med plastikkugler sammen med datteren er umuligt. Kuglerne triller fra højre til venstre. Boligselskabet skriver til mig, at det bare skal være i samme stand som ved indflytning, og at de vil gemme billeder indtil den dag jeg fraflytter. Jeg havde set frem til at bo her i mange år, men som jeg skrev til udlejer, så frasiger jeg mig pligten til at vedligeholde arealerne. Da jeg ikke ønsker at bruge så mange timers arbejde og mange penge på at bekæmpe og oprette plænerne både i baghaven og forhaven. Spørgsmålet går på, bør boligselskabet ikke sørge for at plænen er i nogenlunde stand, så man ihvertfald kan gå på den uden at fødderne knækker. Og er jeg i min ret til at sige at jeg nægter at arbejde i den, men at jeg selvfølgelig nok skal klippe den ved fraflytning. Jeg har også nævnt for dem, at hvis mine naboer klager over at de også får mælkebøtter, så er det ikke min skyld. Er jeg urimelig, og hvad er ret og forkert? På forhånd mange tak for hjælpen. Hilsen Jessica

Brian Frandsen

Hej Rasmus Min søn er fraflyttet sin lejlighed og udlejer, er nu kommet med en opgørelse. I lejekontrakten står der: I lejen indgår skatter og afgifter og så er der tilføjet med kuglepen ”dog ikke forbrugsafgifter”. Har udlejer lov til at påføre renovation på, som forbrugsafgift? Med venlig hilsen Brian Frandsen

Rasmus Lund Petersen

Hej Brian Udgiften til renovation skal være indeholdt i lejen og må ikke opkræves særskilt i tillæg til lejebetalingen. En eventuel stigning i udgiften kan pålægges lejeren i form af en huslejestigning.

Karsten

Hej Rasmus Lund Petersen. Beboerklagenævnet i Roskilde er desværre ALTID på Boligselskabet Sjællands side! Har selv haft flere sager i Roskilde Beboerklagenævn, som slet ikke accepterer beboernes synspunkter! • Kort sagt: Det er umuligt for en beboer at få ret selv om han eller hun HAR ret! Beboernes repræsentant i nævnet er en katastrofe!! Han holder altid med boligselskabet! Kan det være rigtigt, når man henvender sig til Roskilde Kommune med en klage over beboerklagenævnet, får den besked tilbage, at man skal rejse sag mod beboerklagenævnet?

Rasmus Lund Petersen

Hej Karsten Hvis man er utilfreds med nævnets afgørelse, kan man indbringe sagen for boligretten, som behandler sagen og træffer en afgørelse. Bliver sagen ikke indbragt for boligretten, vil nævnets afgørelse være gældende. En generel klage over Beboerklagenævnet savner efter min opfattelse mening, hvis ikke man indbringer de tabte sager ved boligretten, idet en manglende indbringelse af sagerne alt andet lige betyder, at man accepterer Beboerklagenævnets afgørelser. Min anbefaling til dig er, at du retter henvendelse til en advokat næste gang der opstår en sag, således at du i den konkrete sag får vejledning og assistance i sagen.