PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvornår skal man betale skat af lejeindtægt?

Skal man betale skat, når man har lejet sin bolig ud i en forlænget weekend via Airbnb? Og hvad hvis man lejer et værelse ud til en kammerat i seks måneder? Få overblik over de grundlæggende regler for skat af lejeindtægt her.

Godt at vide, når du vil udleje din bolig

Der kan være mange ting at tage stilling til i forbindelse med boligudlejning. Her på siden får du overblik over de skattemæssige forhold, du skal kende til, når du udlejer din bolig eller et eller flere værelser i den. Har du brug for vejledning om fx lejekontrakt eller reglerne for husleje, kan du finde mere information på denne side, hvor vi har samlet en række guides om lejeret. Udlejer du din bolig til ferie- eller fritidsmæssigt formål, er udlejningen ikke omfattet af lejeloven.

Har du brug for personlig rådgivning om din konkrete situation, kan du kontakte en advokat fra Advodan med speciale i lejeret.

Beskatning af lejeindtægt

Når du udlejer din bolig, skal du betale skat af lejeindtægterne. Hvis lejer betaler for andre ydelser under udlejningen – fx sengelinned og rengøring – skal du også betale skat af dette.

Hvor meget af dine lejeindtægter, du skal betale skat af, afhænger bl.a. af, hvilken type fradrag du vælger.

Hvor meget, du skal betale i skat, afhænger bl.a. af, hvilken type bolig du udlejer, om du bruger et udlejningsbureau, hvor længe du udlejer din bolig ad gangen, og hvilken type fradrag du vælger.

Først bør du sætte dig ind i de to typer fradrag, du kan vælge imellem: bundfradrag og regnskabsmæssigt fradrag.

 

 

Bundfradrag

For bundfradrag gælder det, at det kun er den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget, du skal betale skat af. Hvis du fx lejer din ejerlejlighed ud i en periode for 20.000 kr., og du har et bundfradrag på 12.700 kr. (2024), skal du altså kun betale skat af 7.300 kr. af den samlede lejeindtægt.

Du skal skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse og i din forskudsopgørelse.

Hvor stort dit bundfradrag er, og hvor meget skat du skal betale af den overskydende lejeindtægt, afhænger af flere faktorer. Find det af de følgende afsnit på denne side, som passer på din situation, og læs mere:

  • Udlejning af helårsbolig i mindre end 4 måneder
  • Udlejning af helårsbolig i 4-12 måneder
  • Udlejning af helårsbolig i mere end 12 måneder
  • Udlejning af sommerhus

 

Regnskabsmæssigt fradrag

Når du vælger regnskabsmæssigt fradrag, skal du betale skat af lejeindtægten efter, at du har fratrukket de faktiske udgifter. Du skal skrive din indtægt fratrukket dine udgifter på din årsopgørelse og i din forskudsopgørelse.

Hvis du ejer din bolig, beskattes indtægten som kapitalindkomst. Hvis du lejer din bolig eller er andelshaver, kan du selv vælge, om indtægten skal beskattes som kapitalindkomst eller personlig indkomst.

Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du skal kunne vise Skat, hvis de beder om det. Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra. Dit samlede fradragsbeløb kan ikke overstige din lejeindtægt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at benytte regnskabsmæssigt fradrag, så kan du ikke senere skifte til metoden med bundfradrag.

 

Eksempler på udgifter der kan trækkes fra i skat

  • El, vand, varme
  • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer)
  • Ejerforeningsbidrag
  • Udlejningsannoncer

Du kan ikke trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra. Til gengæld kan du – hvis du ejer den bolig, du udlejer – trække en forholdsmæssig andel af grundskylden fra som en udgift, hvis du udlejer mindst 10 pct. af boligen. Hvis du fx udlejer 15 pct. af din bolig, trækker du 15 pct. af din grundskyld fra i den periode, hvor du lejer ud.

Udlejning af helårsbolig i mindre end 4 måneder

Du kan vælge mellem de to typer fradrag for din lejeindtægt, når du udlejer din helårsbolig eller et eller flere værelser i boligen. Du skal også være opmærksom på reglerne om moms.

 

Skat af lejeindtægt for udlejning i mindre end 4 måneder

Vælger du beskatning efter regnskabsmæssigt fradrag, når du udlejer din bolig i mindre end fire måneder, gælder det, som er beskrevet ovenfor i afsnittet ”Regnskabsmæssigt fradrag”. Vælger du bundfradrag, afhænger fradragets størrelse af, hvordan du udlejer boligen.

Du skal betale skat af 60 % af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.

Udlejer du din bolig gennem et udlejningsbureau eller en platform, som automatisk indberetter lejeindtægterne til Skat, er dit bundfradrag 32.300 kr. (2024). Udlejer du boligen privat, er dit bundfradrag kun på 12.700 kr. (2024).

Du skal betale skat af 60 % af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.

Moms ved udlejning af helårsbolig i mindre end 30 dage 

Hvis du udlejer et eller flere værelser i din helårsbolig i mindre end 30 dage pr. udlejning, skal du være opmærksom på reglerne om moms. Du skal nemlig betale moms af indtægten, hvis den overstiger 50.000 kr. inden for 12 måneder.

Udlejning af helårsbolig i 4-12 måneder

Du kan vælge mellem de to typer af fradrag for din lejeindtægt, når du udlejer din helårsbolig eller et eller flere værelser i boligen i 4-12 måneder. For regnskabsmæssigt fradrag gælder dét, som er beskrevet i afsnittet ”Regnskabsmæssigt fradrag” længere oppe på denne side. For bundfradraget kan du vælge mellem to forskellige regelsæt.

Det første regelsæt er det samme, som hvis du udlejede din bolig i under 4 måneder – altså som beskrevet i afsnittet ovenfor.

I det andet regelsæt afhænger bundfradraget af, om du ejer din bolig, eller om du er lejer eller andelshaver:

Ejerbolig: Bundfradraget er 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr. På din årsopgørelse kan du se ejendomsværdien. Indtægt ud over bundfradraget beskattes som kapitalindkomst.

Lejebolig/andelsbolig: Dit bundfradrag er 2/3 af din samlede årlige husleje/boligafgift. Indtægt ud over bundfradraget beskattes som personlig indkomst.

 

Er du i tvivl om, hvilket regelsæt der er mest fordelagtigt i din situation, kan en lejeretsadvokat fra Advodan hjælpe dig.

 

 

Udlejning af helårsbolig i mere end 12 måneder

Hvis du udlejer en ejerbolig, som du ikke bor i, i en periode på mindst 12 måneder, er det erhvervsmæssig udlejning. Du skal lave et regnskab og udfylde en udvidet selvangivelse. Det kan du læse mere om på skat.dk. De fordelagtige regler om bundfradrag gælder ikke for denne type udlejning.

 

 

Udlejning af sommerhus

Når du udlejer dit sommerhus eller en anden form for feriebolig, kan du ligesom ved udlejning af helårsbolig vælge mellem to slags fradrag: bundfradrag og regnskabsmæssigt fradrag. Udlejer du gennem et bureau, som indberetter lejeindtægter til Skat, får du automatisk bundfradrag.

Selv om du kun bruger dit sommerhus til udlejning, er det normalt ikke erhvervsmæssig udlejning. Det betyder, at du skal betale ejendomsværdiskat, selvom du ikke har benyttet sommerhuset.

 

Bundfradrag for udlejning af sommerhus

  • Bundfradraget er 12.700 kr. (2024), hvis du udlejer boligen privat
  • Bundfradraget er 46.100 kr. (2024), hvis du udlejer boligen gennem et bureau

Det betyder, at de første 12.700 / 46.100 kr. (2024) er skattefri. For det resterende beløb skal du betale skat af 60 %. Du fradrager således bundfradraget og 40 % af resten, men kan ikke fradrage andre udgifter. Dette gælder, uanset om du udlejer dit sommerhus i syv dage eller i syv måneder.

 

Regnskabsmæssigt fradrag for udlejning af sommerhus

Vælger du regnskabsmæssigt fradrag, skal du trække de faktiske udgifter fra lejeindtægten og betale indkomstskat af resten. Derudover kan du fratrække grundskyld for de uger, hvor du lejer sommerhuset ud. Du skal heller ikke betale ejendomsværdiskat for den tid, hvor boligen er udlejet.

 

Er du udlejer? – Få hjælp af en advokat fra Advodan

Som udlejer kan det være svært at bevare overblikket, da dele af lovgivningen bestemmes af boligreguleringsloven. Lovgivningen på lejeområdet kan derfor være meget komplekst. En specialiseret lejeretsadvokat fra Advodan kan hjælpe dig med de juridiske spørgsmål, der dukker op, hvis du udlejer en bolig, og hjælpe dig med at overholde reglerne ved fx opsigelse eller ophævelse. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale og få afdækket dine behov og planer.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

137 kommentar

Lisa Y

Hej Min kæreste og jeg skal til at flytte sammen i min lejlighed. Idet min kæreste er på en udstationeringskontrakt, bliver hans andel af husleje dækket af hans arbejdsgiver. Jeg skal derfor lave en lejekontrakt som bevis på at han faktisk lejer en bolig og ikke bor på fx et hotel. Pengene bliver også overført direkte fra hans arbejdsgiver til min konto, som skal gå til husleje og de faste boligrelaterede udgifter. Mit spørgsmål er om jeg skal betale skat af de penge jeg får ind fra hans arbejdsgiver?

Lars Emde Poulsen

Når din kæreste flytter sammen med dig, så bør der ikke være behov for at indgå en lejekontrakt mellem jer. Han bør ikke leje en del af boligen, men derimod bidrage til den fælles husførelse. Jeg tænker ikke at du bliver beskattet af beløbet - spørgsmålet er nok mere, om din kæreste skal beskattes af fri lejlighed. Der er sandsynligvis specielle regler omkring udstationering. Jeg vil anbefale at tage kontakt til din kærestes arbejdsgiver og forespørge herom.

Carina Abrahamsen

Hej Jeg har lige et spørgsmål. Min svigerfar vil gerne sælge sit hus og jeg har en kammerat der gerne vil købe, dog først om 1 år. Vi har snakket om muligheden for at leje med forkøbsret. Men hvordan gør vi så det er nemmest for os som pårørende? hvor meget eller for lidt må vi sætte lejen til på huset? kan skylder ikke rigtig noget i det så de faste udgifter er ikke så store. Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på i denne forbindelse?

Lars Emde Poulsen

Lejen skal sættes til det lejedes værdi. Det afhænger af hvilken type ejendom og evt. også i hvilken kommune den er beliggende, samt hvornår den er fra. Desuden skal der tages hensyn til vedligeholdelsesstand mm. Hvis huslejen ikke sættes til det lejedes værdi, så kan det have skattemæssige konsekvenser eller den konsekvens, at Huslejenævnet kan nedsætte/hæve lejen. I kan evt. spørge Huslejenævnet i jeres kommune hvad lejeniveauet skal være i jeres ejendom. Man kan godt lave en lejekontrakt indeholdende en forkøbsret til huset.

Ditlev B.

Jeg har også bemærket, at Skat har ændret reglerne for beregning af bundfradrag: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234798. I mange år har de skrevet, at à conto varme skulle inkluderes i den husleje/boligafgift, som bundfradraget skal beregnes af. Ved I noget om, hvornår denne ændring er indtruffet? Jeg har ledt højt og lavt, men kan ikke finde noget om det.

Lars Emde Poulsen

Se svaret ovenfor. Jeg ved ikke hvornår præcist det er blevet ændret, men det stod der ved årsskiftet 17/18.

Mikkel Estrup

Hej Advodan Jeg har netop læst jeres artikel og er blevet meget i tvivl, og har derfor et spørgsmål. I jeres artikel står der at hvis man lejer et værelse ud i en lejebolig, da bliver bundfradraget udgjort af huslejen, inklusiv a conto varme. Inde på SKAT's hjemmeside, da fremgår det at bundfradraget ved en lejebolig er lig med huslejen fratrukket a conto varme. Ser frem til jeres svar. Mvh Mikkel

Lars Emde Poulsen

Lovteksten (ligningslovens § 15 P) lyder således: "Lejere, der fremlejer en del af værelserne i egen lejet lejlighed til beboelse, kan ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på ⅔ af fremlejers egen årlige leje for hele lejligheden". Hvad der indgår i fremlejers egen årlige leje er ikke nærmere angivet. Artiklen er fra september 2015, hvor SKAT havde en anden ordlyd på sin hjemmeside. Som det fremgår nu på SKATs hjemmeside, skal a conto varme ikke medregnes i fremlejers egen årlige leje.

Marianne Fessel

Hej, jeg bor til leje og udlejer en gæstehytte på under 10 m2 på airbnb. Hytten er registreret som bolig, på grund af størrelsen. Hytten er isoleret og der er adgang til køkken og badeværelse i selve huset, inkluderet i lejen. Jeg overnatter også selv i gæstehytten til tider. Er gæstehytten at beregne som en 'ting' som er fuldt skattepligtig, eller kan jeg bruge bundfradraget?

Marianne Fessel

rettelse: hytten er IKKE registreret som bolig.

Lars Emde Poulsen

Det er et godt spørgsmål. Jeg kender ikke til lignende tilfælde. Umiddelbart vil jeg tro, at der kan være tale om værelsesudlejning, hvor hytten betragtes som et værelse. Jeg ville kontakte SKAT og høre hvordan de vil fortolke situationen.

Henrik

Hej Lars. Vi har købt en ejendom (alm. parcelhus) som vi har indrettet med 4 værelser, og udlejer disse som B&B. Helt reelt det dog uden morgenmad, men der er et mindre fælles tekøkken som lejerne kan anvende. Vi bor ikke selv i ejendommen. Vi udlejer til turister på korttidsbasis (1-5 dage), men også til offshore firmaer som lejer et værelse (til deres ansatte) for 1 - 3 måneder af gangen. Hvordan forholder vi os momsmæssigt ? Jeg er klar over, at B&B på korttidsbasis er momspligtig (vel også selvom der ikke serveres morgenmad ?), men hvordan med langtidsudlejningen på flere måneder ? Er denne momsfri ? Med venlig hilsen Henrik.

Lars Emde Poulsen

Hovedregel: Udlejning af fast ejendom er momsfri. Undtagelse: Udlejning af værelser i hoteller og lignende, udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, og udlejning af opbevaringsbokse, er momspligtig. Omvendt så er der momspligt for udlejning af hotelværelser og lignende der gælder uanset udlejningens varighed. Hoteller, der udlejer nogle af værelserne på langtidskontrakt (egentlig bolig for lejeren), er således ikke fritaget for at betale moms af denne udlejning, når virksomheden i øvrigt, eventuelt kun i en del af året, driver almindelig hotelvirksomhed. Udgangspunktet i din sag er, at sker der udlejning under 30 dage er det pålagt moms, ellers er det uden moms. Hvis det normale er udlejning under 30 dage kan det godt ske, og også enkelte langtidsudlejninger er omfattet af momspligten. Spørg evt. SKAT om et bindende svar.

Jakob Dall

Hej Lars Vi lejer værelser i vores hus ud gennem Airbnb på kortere tid end en måned, mens vi selv bor i huset. Skal vi betale moms af lejen ? Eller hvordan skal vi fortolke momslovens §13,1,8 "Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse." Er der nogle afgørelser på sager, hvor SKAT har opkrævet moms for Airbnb udlejning af egen bolig ? På forhånd tak Jakob

Jakob Dall

Der skulle stå: "vi udlejer værelser i vores hus ...."

Lars Emde Poulsen

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., omfatter fritagelsen i 1. pkt. ikke korttidsudlejning af værelser i virksomheder, dvs. udlejning for kortere tidsrum end 1 måned. Afgrænsningen mellem momsfri udlejning af fast ejendom og momspligtig korttidsudlejning af værelser skal sikre, at udlejning af værelser mv. til personer, der tager midlertidigt ophold uden at skifte bopæl, fx til ophold under ferie mv., bliver momspligtig. Afgrænsningen skal samtidig sikre, at der så vidt muligt ikke skal betales moms af udlejning af værelser og lejligheder, der bliver brugt som fast bolig for lejeren. Private husejere, der udlejer værelser på kortvarige lejemål, fx til turister, er også omfattet af momspligten. Jeg kan ikke lige finde praksis hvor Airbnb er involveret.

Hanne Würtz

Min datter har boet i England i sin 16 år, er stadig dansk statsborger. Hun købte 1. august 2017 hus i Danmark (ikke sommerhus) med henblik på at kunne bo her med sin familie i ferier, og hvor hendes børn kan bo, hvis de senere vil studere i Danmark. Hun har siden 1. september lejet et værelse ud formedelst 2.000 kr. om måneden - altså 6.000 kr. i 2017. Mit spørgsmål er, hvad hun skal skrive på årsopgørelsen. Ejendomsværdien er 650.000 kr. og bundfradraget 1,33 % deraf, 8.645 kr. og dermed højere end lejeindtægten. Skal hun så slet ikke skrive noget i rubrik 37 under kapitalindkomst? Og er det korrekt forstået, at ejendomsværdiskatten ikke nedsættes, selv om der er en lejeindtægt? På forhånd tak, Hanne

Lars Emde Poulsen

De nærmere udregninger vil jeg ikke gå ind på, dog vil jeg nævne, at hvis hun har udlejet siden 1. september, så er indtægten vel 8.000 kr. (4 måneder) Når ejendommen kun har været ejet en del af indkomståret, beregnes der kun et forholdsmæssigt bundfradrag. Det forholdsmæssige bundfradrag beregnes ved at gange bundfradraget for hele indkomståret med det antal dage, ejendommen har været ejet, og så dividere med 365.

Mette Rasmussen

Jeg udlejer en ejerlejlighed til min søn og bruger virksomhedsordningen. Ejerforeningen har stillet forslag om at forbruget til el og vand på fælle arealerne fremover bliver fordelt ligeligt til alle ejerne og man således betaler dette forbrug udenom ejerforeningen, altså ikke længere som en del af fællesudgifterne. Jeg fratrækker beløb indbetalt til fællesudgifter, men kan jeg også fratrække ekstra beløb til forbrug af el og vand på fælles arealerne, hvis ejerforeningen deler udgifter ud på de enkelte ejere?

Lars Emde Poulsen

Der er tale om en udlejningsvirksomhed, og ovennævnte regler vedrører ikke den form for udlejning. I forbindelse med udlejningsvirksomhed kan man fratrække driftsudgifter. Om der er tale om en driftsudgift er en konkret vurdering, og afhænger også af, om lejer betaler for forbrug.

Claus Jensen

Hej Jeg har for nyligt læst at det bliver tilladt for en “Husstand“ at udleje helt op til 4 sommerhuse forudsat man selv benytter dem. Hvordan er reglerne med hensyn til bundfradrag. Kan man vælge pr hus om det lejes via bureau eller kun privat eller skal der vælges det samme?Er der eet bundfradrag pr hus? Mvh Claus

Lars Emde Poulsen

Ovenstående artikel omhandler ikke reglerne for udlejning af fritidshuse, som er anderledes end udlejning til helårsbeboelse. Der er forskellige muligheder afhængig af, om man udlejer via udlejningsbureau eller selv udlejer direkte. Se evt. SKATs hjemmeside for disse regler: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234799, eller http://skat.dk/skat.aspx?oId=2048575&chk=214955

Annette Stadger

Hej, Jeg ejer en skøn lille land ejendom med 5,2 HK jord. Jeg har en aftale om at bortforpagte knap 2,4 HK jord i et år for 6.500,00. På ejendommen er der også en Hestestald som jeg gerne vil udleje/bortforpagte incl. rest af jord for 10.000,00 incl. el og vand. Kan jeg af de samlede indtægter bruge bundfradrags metoden ?? Hilsen Annette

Lars Emde Poulsen

Nej, ovenstående regler gælder alene for udlejning til beboelse.

Jakob

Hej Jeg har overvejet at købe et hus, som jeg i første omgang vil leje ud til min far ind til jeg selv senere vil flytte ind i det. Jeg bor i øjeblikket selv til leje. Det vil nok blive et hus til omkring 800.000 kr. Hvordan vil det se ud i forhold til beskatning, hvis jeg f.eks. sætter en leje til ca. 5.500 kr. om måneden? Jeg kommer til at skulle låne pengene til det, men de udgifter kan jeg vel ikke trække fra nogen steder (andet en renter på min selvangivelse)? Vil jeg kunne fradrage omkostninger til istandsættelse af ejendommen? F.eks. ved omkostninger til enkelte nye vinduer/døre osv.? Hvad vil forskellen være på jeg udlejede det under 12 måneder og over 12 måneder? Håber dette er forståelig og på forhånd tak. Mvh Jakob

Lars Emde Poulsen

Når du udlejer under 12 mdr., så kan du benytte reglerne som artiklen beskriver. Når du udlejer over 12 mdr., så kan du ikke benytte reglerne, men du betragtes i stedet som havende en udlejningsvirksomhed, hvor du skal lave regnskab med alle indtægter og udgifter og selvangive resultatet. Som udgangspunkt kan du fratrække udgifter til vedligeholdelse, men ikke forbedring.

Connie Hansen

Jeg ønsker at leje et kælderværelse som lagerplads i min søsters hus for ca. 2.000 kr. om måneden. Det vil sige, jeg skal ikke bo der - kun leje kælderrummet. Vil det være lovligt. Får det skattemæssige konsekvenser for enten min søster eller mig. Skal det opgives nogen steder andet end i den kontrakt vi laver indbyrdes.

Lars Emde Poulsen

Der er ikke tale om udlejning af beboelseslokaler, hvorfor det vil være erhvervslejeloven - og ikke lejeloven - der gælder for lejeforholdet. Som udgangspunkt, så skal den løbende indtægt (fratrukket relevante fradrag) opgives til SKAT og beskattes.

Ditte Kristensen

Hej Jeg har et lille hus jeg vil leje ud, perioden er på 24 måneder og hvad jeg kan læse mig frem til er det så erhvervsmæssig udlejning hvor jeg ikke kan benytte mig af de 24.000kr der er skattefrit årligt - korrekt forstået? Den metode vil være det letteste og hvad der giver mest overskud for mig Hvad jeg kan læse mig til ved SKAT skal jeg indtaste overskydende indtægt efter jeg har trukket udgifter fra i rubrik 221? Og intet andet ? Såfremt det er korrekt forstået påtænker jeg at få hjælp med indberetningen således jeg ikke snyder mig selv ( dette kan jo alligevel også trækkes fra) Pft for svar

Lars Emde Poulsen

Det er korrekt, at du ikke kan benytte ovennævnte regler, da du udlejer hele ejendommen i en periode på over 12 mdr. Det er også korrekt, at resultatet er indtægterne med fradrag af de relevante udgifter.

Ditte Kristensen

Hej Lars. Mange tak for dit svar. Ville det være sådan at hvis jeg fremsendte de nødvendige dokumeter/info i ville kunne hjælpe med dette, så jeg er sikker på at få den mest fordelagtige model for mig.

Lars Emde Poulsen

At opgøre resultatet og indberette til SKAT er mere en revisoropgave.

bruno hein boysen

Beskatning af lejeindtægt: Vi er et dansk ægtepar som har folkeregister adresse i Italien. Vi modtager dansk folkepension,men modtager også pension fra Italien. Vi er derfor skattepligtige i Italien. Hvis vi lejer vores hus ud i Danmark,hvor skal vi så betale skat. De Italienske myndigheder siger,at vi skal skrive indtægten på vores selvangivelse i Italien. Vi har tidligere gjort det omvendte. Udlejet et hus i Italien,mens vi have folkeregister i Danmark. Her skulle skatten betales i Danmark, fordi det var her vi havde vor folkeregister adresse. Jeg kan ikke finde noget om denne situation på skats hjemmeside Håber i kan give os et svar mvh Bruno Hein Boysen

Lars Emde Poulsen

Dit spørgsmål drejer sig om beskatningsretten til afkast på fast ejendom. Som udgangspunkt skal der ske beskatning til både Danmark og Italien, men beskatningsretten kan være reguleret i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og Italien. Jeg vil anbefale at du søger rådgivning omkring dette internationale beskatningsforhold.

René

jeg lejer mit hus ud til et par da jeg ikke selv burger det. jeg trækker ikke noget fra I skat fra huset og dens udgifter, dog vil jeg gerne betale min del I skat af indkomsten. hvor skriver man det ind og er der er del som er skattefri ? nu har jeg læst om bundfradrag mm men det giver ikke lige mening for mig som jeg læser tråden. jeg har ikke moms nummer eller endet. på forhånd tak for svar :-)

Lars Emde Poulsen

Ovenstående regler gælder såfremt du udlejer hele dit hus under 12 måneder, eller alene dele af huset (værelser), og reglerne gælder også når du ikke er momsregistreret. Såfremt du udlejer hele huset i mere end 12 måneder, så er der tale om erhvervsmæssig udlejning, og så kan du ikke bruge ovenstående regler. Reglerne er forsøgt forklaret bedst muligt i artiklen - du kan også finde mere om reglerne på SKATs hjemmeside; http://skat.dk/skat.aspx?oid=2048573 - det kan være, at det er lettere at forstå hvis du læser dette også.

Svend Asger Poulsen

Jeg skal ud at køre Europa tynd og vil derfor leje mit hus ud på en 12 måneder- og tidsbegrænset lejekontrakt. Jeg forlanger max. kr. 5000/måned og lejeren betaler selv for forbruget. Jeg er pensionist og er lidt nervøst for og denne indtægt går ud over min pension. Jeg kender godt beskatningsreglerne, men ikke hvad indflydelse denne indtægt har på pensionen. På forhånd tak. :-)

Lars Emde Poulsen

Jeg ved faktisk ikke om der sker modregning. Det bør dog undersøges inden du går i gang med projektet. Ring evt. til dit pensionsselskab for at høre nærmere.

Kenneth

Hej Lars, Jeg har et spørgsmål. Ifm. udlejning af min kæreste lejlighed gennem Airbnb. Sagen er den, at vi skulle giftes i sommers. For at tjene nogle ekstra penge udlejede vi hendes lejlighed gennem udlejningstjenesten. Det var mig som stod for driften af udlejningen og vi delte derfor indkomsten ca. 50/50. Om ikke andet så endte det med en totalt indkomst på 49.000kr. - 26.000 kr. til mig og 23.000 kr. til hende. Vi havde dengang 2 lejligheder Mit spørgsmål er - hvem skal opgive denne indkomst på selvangivelsen?? Er det os begge med ovenstående beløb, er det mig som har afholdt driften af udlejningen eller er det min daværende kæreste som har haft lejligheden?? Udlejningen har stået på i 4 måneder. Håber du kan hjælpe mig med spørgsmålet. MHV Kenneth

Lars Emde Poulsen

Som udgangspunkt er det ejeren af den lejlighed der udlejes, som skal selvangive resultatet.

Merete Rostrup Fleischer

Jeg har et spørgsmål til formuleringen: "Hvis du udlejer en ejerbolig, som du ikke bor i, i en periode på mindst 12 måneder, er det erhvervsmæssig udlejning." Hvad så hvis man ikke bor i ejerboligen og gerne vil udleje på airbnb - altså korte udlejningsforhold? Er det det enkelte udlejningsforhold, der skal være +12 måneder for, at man ikke kan blive på bundfradragsordningen? Eller vil det blive betragtet som erhvervsmæssig udlejning hvis man udlejer mange gange i mere end 12 måneder i alt? (og ikke bor i boligen) Da ejendommen har en værdi af under 300.000 forestiller jeg mig ikke, at renteudgifterne er høje nok til, at det vil være en skattemæssig fordel at blive beskatte efter virksomhedsordningen.

Lars Emde Poulsen

Såfremt du ikke selv bebor ejendommen, og udlejer ejendommen i mere end 12 måneder, så vil det betragtes som erhvervsmæssig udlejning. Alt afhængig af forholdene, så kan en udlejning godt betragtes som erhvervsmæssig, selvom der udlejes for mindre end 12 måneder. Hvis f.eks. udlejningen ikke er midlertidig, eller hvis du driver virksomhed med udlejning, så er der tale om erhvervsmæssig udlejning.

Merete Fleischer

Så en række kortvarige udlejninger i kombination med at man selv bruger huset som fritidsbolig, vil blive betragtet som erhvervsmæssig udlejning, hvis man gør det gennem en årrække?

Lars Emde Poulsen

Ovenstående regler er for helårsboliger - der er andre regler for fritidsboliger/sommerhuse. Efter en konkret vurdering kan det godt blive betragtet som erhvervsmæssig udlejning.

Kirsten Joensen

Hej (Jeg ved slet ikke om I svarer på den slags, men ejg bliver glad hvis I gør) Vi har et spørgsmål om beskatning og hvad der mon bedst vil kunne betale sig. Vores søn skal til at flytte hjemmefra og overvejer at købe hus og leje et par værelser ud, således at stue, bad, have etc bliver fælles arealer. Økonomien ser overordnet således ud: Max pris for huset: 3.000.000. Han har 750.000 til udbetaling og lidt yderligere afdrag, så der skal lånes 2.250.000. Ejerudgifter pr måned 3.000, Vand, varme og el pr måned (for alle beboere incl min søn) 3.000. Lejeindtægt pr måned 3.000 fra kæresten som han skal dele værelse med og 2 x 4.000 fra 2 lejere (Lej er incl dækning af Vand, varme og el). I alt 11.000 pr måned. Tanken er at der skal lejes ud i 5 – 6 år. Offentlig vurdering 2.500.000. Spørgsmål 1: Kan der siges noget om hvilken af de to beskatningsformer der vil være mest rentabel (fradrag 24.000 pr år eller efter udgifter) Min mand og jeg overvejer at købe en sjettedel, således at vi lægger 600.000. Det betyder at vores søns gæld bliver på 1.650.000. Vi vil så skulle leje den del ud vi har købt således at vi får 2.000 pr måned i leje og vores søns leje indtægt falder tilsvarende til 9.000 pr måned. Man mand og jeg vil skulle låne til vores andel i vores nuværende hus. Spørgsmål 1: Kan der siges noget om hvilken af de to beskatningsformer der vil være mest rentabel for vores søn (fradrag 24.000 pr år eller efter udgifter). Vil min mand og jeg kunne få fradrag for den del vi lejer ud og i så fald efter hvilken metode? På forhånd 1000 tak for hjælpen

Lars Emde Poulsen

Jeg vil anbefale at I tager kontakt til en revisor eller advokat for mere konkret rådgivning i forbindelse med investeringen og rentabiliteten.

H. T. Hansen

Goddag Lars Er det korrekt forstået, at hvis jeg som forældrekøb overtager en andelsbolig og lejer den ud til mit barn, så er der ikke nogen indtægt at angive til skat, hvis boligafgift og lejeindtægt er samme beløb. Skal der evt. indtægtføres en fiktiv rente af andelsbeviset? (forbrugsafgifter som vand og el afregnes direkte af barn). Mvh H. T. Hansen

Lars Emde Poulsen

Der er umiddelbart tale om erhvervsmæssig udlejning, da du fremlejer hele boligen i mere end 12 måneder. Der skal udarbejdes regnskab osv., og reglerne ovenfor kan ikke benyttes. Det er muligt, at resultatet af udlejningen går i 0,-, såfremt fradragsberettigede udgifter går lige op med indtægterne, men det skal jeg ikke kunne sige uden at have alle oplysninger om sagen. Bemærk, at det kan være, at der i ejendommen ikke er fri huslejesættelse, således at huslejen skal sættes til et beløb, som f.eks. ikke engang kan dække udgifterne. Videre skal du være opmærksom på, at ikke alle andelsforeninger accepterer fremleje (ved forældrekøb).

H. T. Hansen

Tak for hurtig tilbagemeldning. Jeg har lidt problemer med at få svaret til at hænge sammen med et tidligere svar til Nadia det 16.1.2017kl 13:37:25 , som angiver at udlejning af andel ikke er erhverv selvom udlejningsperioden er over 12 måneder. Dbh H. T. Hansen

Lars Emde Poulsen

Du har ret, udlejning af andele betragtes som fremleje, og dermed ikke som direkte erhvervsmæssig udlejning. Du bliver dog nødt til at lave regnskab osv., som hvis det var erhvervsmæssig udlejning. At kalde det "erhvervsmæssig udlejning" var derfor forkert. Det vil være mere korrekt at kalde det hobbyvirksomhed.

Mik Vildbrad

Hej Advodan Jeg er pensionist, og har købt en lejlighed pr. 1.7.2017 med henblik på selv at flytte ind i lejligheden, senest 1.8.2018 hvortil lejeren er opsagt efter reglerne. Altså er der tale om beskatning af de maksimalt de 13 måneders lejeindtægt mm, der er og kommer mens jeg har lejer i min lejlighed. Dog kan lejeren meget vel tænkes, at flytte før tiden her i 2018 Månedlig husleje er på 6.000 kr, hvoraf 800 kr. er a`conto i varme og 150 kr i antennebidrag. Nu er denne leje jo opdelt med 6 måneder i 2017 og måske i 7 måneder i 2018. Hvilken besskatningsform bør jeg vælge? Og hvordan fordeles fradraget i begge år? 1. Fast fradrag på 24.000, gælder den for hele året 2017, eller kun den del af året jeg har lejet ud efter overtagelsen? 2. 2/3 fradrag, gælder den for hele året 2017, eller kun den del af året jeg har lejet ud efter overtagelsen? eller er det 3. Virksomhedsbeskatningsordningen der skal vælges? Og hvordan Håber du vil give mig eksempler der tydeligt viser, det for mig rigtige valg... På forhånd mange tak

Lars Emde Poulsen

Umiddelbart så er din udlejning ikke omfattet af reglerne ovenfor. Der er tale om udlejning over 12 md. (det gør ingen forskel, at det er over 2 år), og så er der tale om erhvervsmæssig udlejning, da det er en fortsættelse at udlejningsvirksomhed. Når der er tale om erhvervsmæssig udlejning, så kan du benytte virksomhedsordningen, men om det er en god ide afhænger af flere faktorer, og du bør spørge en revisor om dette.

S.Bartholdy

Hej min far har et firma og han bruger en del af sin kælderen til kontor ca. 40 kvm kan han så bruge bundfradrags modellen. Firmaet er et ApS . Eller er det kun privat udlejning man kan bruge bundfradrags modellen på ? Vores revisor sige man kan men vores advokat sige det kan man ikke når det er erhverv.

Lars Emde Poulsen

Du kan ikke bruge ovenstående regler på erhvervsmæssig udlejning. Det er alene privat beboelse reglerne omhandler.

gitte Andreasen

tog kontakt til skat idet ex og jeg har et samejet sommerhus, han har ladet dette forfalde fra 799.000 kroner og til nu 400.000 kroner, jeg har givet ham lov til at købe det, fordi jeg økonomisk ikke kan købe det. Tog kontakt til skat for at høre hvordan de fandt frem til en husleje, hvortil han svarede at, huslejen var 16,25 % af bolig værdien hvilket svarer til 65.000 kroner pr år, mægleren der vurderede sommerhuset sagde at huslejen lå i omreg af 3500 kroner. Da sommerhuset langt tidligere har været lejet ud til 1200 1600 2700 og 3500 kr pr uge passer skats husleje godt nok. men kan jeg trække det misligehold fra som ex har ødelagt sommerhuset med , da jeg har bevis i form af billeder. I 5 år har jeg betalt min andel til kredit foreningen, men til det sagde skat at , når jeg havde gjort det , havde jeg givet ex en gave der skulle betales skat af , jeg er mere end rystet .. pt har jeg ikke modtaget en krone fra ex, det endelige retsmøde er i febuar måned ... kan du sige mig hvor jeg finder det bevis der hedder at skat beregner 16.25 % af lejen af boligen På forhånd mange TAK vh Gitte

Lars Emde Poulsen

SKAT vil skønsmæssigt fastsætte lejen, hvis der sker udlejning til nærtstående, og den oprindelige fastsætte leje ikke svarer til markedslejen. SKAT skal fastsætte en leje, der svarer til markedslejen. At SKAT mener at markedslejen for dit sommerhus er 16,25 % af ejendomsvurderingen er et skøn (tommelfingerregel), som de højst sandsynlig ikke har skrevet nogen steder, da skønnet vil/kan være forskelligt fra sted til sted og ejendom til ejendom.

Jacob B.

I skriver at: "bundfradraget udgør 2/3 af den samlede årlige husleje inkl. a contovarme" (for lejer og andelshaver). På Skats hjemmeside finder jeg derimod at: "Hvis du betaler for aconto-varme som en del af din husleje, skal du fratrække aconto-varmen, inden bundfradraget beregnes, da aconto-varme ikke indgår i beregningen af bundfradraget." (http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234798) Misforstår jeg noget: Er varme (og vand?) en del af den "samlede husleje" (som både Skat og jer kalder det), eller påvirker posten ikke bundfradragets størrelse? Mvh

Lars Emde Poulsen

Lovteksten (ligningslovens § 15 P) lyder således: "Lejere, der fremlejer en del af værelserne i egen lejet lejlighed til beboelse, kan ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på ⅔ af fremlejers egen årlige leje for hele lejligheden". Hvad der indgår i fremlejers egen årlige leje er ikke nærmere angivet. Artiklen er fra september 2015, hvor SKAT havde en anden ordlyd på sin hjemmeside. Som det fremgår nu på SKATs hjemmeside, skal a conto varme ikke medregnes i fremlejers egen årlige leje.

C.Hansen

Hej. Hvis jeg lejer en lejelejlighed. Der består af eksempelvis 4 værelser. Huslejen er 15900 + 1005( EL, stofa og forsikring).- og jeg deler udgifterne lige op. og modtager 3x 4.226kroner fra hver. og derved ikke tjener på det. bliver jeg så stadig beskattet? Der er jo intet overskud ved det da vi deler alt lige op. mvh.

Lars Emde Poulsen

Hvis I alle 4 står på lejekontrakten, så vil du ikke skulle lave ovenstående regnskab. Såfremt det alene er dig der står på lejekontrakten, så lejer du værelser ud, og så skal du lave regnskab efter reglerne gengivet i artiklen ovenfor.

Cristian Hansen

Hvis man er 2 på lejekontrakten og vi udlejer de 2 andre værelser. Hvordan på virker det os så? Deles beregningen på bundfradraget i 2 eller er det på den 1. Person som modtager pengene og betaler huslejen i praksis. Hvad nu hvis vi er 2. Og vi deler leje udgifterne i 2. Og jeg er den eneste der angiver dem til skat. Hænger jeg så automatisk på hans “skattegæld” ? Altså vi er jo to til ansvar for udlejningsfirmaet men vores økonomi er jo adskilt?

Lars Emde Poulsen

Bundfradraget er pr. ejendom. Såfremt I begge står som ansvarlige lejere på lejekontrakten med udlejer af ejendommen, så må I som udgangspunkt skulle opgøre et resultat for udlejningen, og dele resultatet af fremlejen 50%/50%.

Johannes Jensen

Hvis jeg udlejer 1 m2 af væggen af mit hus til at en udbyder af trådløst net, kan opsætte et teknikskab og et antennerør, bliver det så skattepligtigt og skal der laves et specilet regnskab for dette. Det drejer sig om et beløb på 6000 kr. årligt.

Lars Emde Poulsen

Det korte svar må være ja. Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtigt. Du kan i indkomsten fradrage udgifter, der har været afholdt for at sikre indtægten. Jeg kan desværre ikke umiddelbart komme på regler der betyder, at denne form for indkomst er undtaget for hovedreglen om beskatning.

Johannes Jensen

Tak for dit svar. Kan jeg tolke det således, at det betragtes som alm. udlejning og jeg derved har grundfradraget? Derved er der ikke noget skattepligtigt beløb?

Lars Emde Poulsen

Nej, der er ikke tale om udlejning i den forstand. Reglerne om udlejning som gengivet ovenfor er kun udlejning til beboelse.

Jette Alsing Larsen

Jeg bor i ejerlejlighed, som der ikke skyldes noget i. Skal jeg betale skat af lejeindtægt, når min kæreste flytter ind? Kan han risikere at skulle betale skat af lejeværdi, hvis vi sætter husleje til 0 kr. og deles om vand/varme/el, fællesudgifter, boligskat, licens, forsikring?

Lars Emde Poulsen

Skattemæssigt må I anses at være en fælles husstand (da I er kærester), og I betragtes således som havende en fælles økonomi vedrørende betaling af udgifterne til livets opretholdelse. Der skal således ikke betales husleje.

Ennamaria

Hej Hvis jeg står som lejer af et kontorlokale, altså et erhvervslejemål, ikke i en privat bolig, og derefter deler brugen af lokalet samt lejeudgiften med nogle kolleger, betragtes deres bidrag til lejen så som en skattepligtig indtægt for mig?

Lars Emde Poulsen

Det kommer an på en konkret vurdering. Hvem står på lejekontrakten, og hvordan opkræver du lejen fra de andre osv. Men umiddelbart vil min holdning være, at så længe de andre lejere alene betaler en forholdsmæssig del af huslejen, så behøver du ikke lave separat regnskab og dermed opgøre et skattepligtigt resultat osv. Bemærk, at det kan have mange forskellige konsekvenser, at de andre lejere ikke står på lejekontrakten.

Milan

Hej Jeg har et spørgsmål vedr. udlejning af hus og beskatning. Jeg ejer et hus som har en ejendomsværdi på 710.000 kr. Jeg vil gerne leje det ud til 4000kr om måneden, men hvad bliver jeg så beskattet efter? Hvad vil bundfradraget i dette tilfælde være?

Lars Emde Poulsen

Svaret fremgår af artiklen ovenfor. Læs den igennem og foretag dine udregninger på baggrund af det beskrevne. Som det også fremgår af artiklen, så er bundfradraget 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr.

Anne

Vedr. udlejning af værelse og adgang/benyttelse af køkken og bad, samt kælder- og luftrum i andelslejlighed. Vi er ved at undersøge, om det er muligt at leje et værelse ud (se ovennævnte beskrivelse) i en andelslejlighed, og hvordan det evt. vil blive beskattet. Andelshaverens udgifter ser således ud pr. måned: Boligafgift pr. md.: kr. 2.167,00 Kabel TV pr. md.: kr. 180,00 Vand a´conto: kr. 450,00 Varme a´conto: 500,00 El + gas: a´conto: kr. 350,00 udgifter til boliglån pr. md.:kr. 4.250,00 Indbo forsikring pr. md.: kr. 67,00 Internet pr. md.: kr. 239,00 Vi forestiller lejeindtægten mm. ser således ud: Lejeindtægt inkl. kabeltv: 3.451,50 Vand a´conto: 225,00 Varme a´ conto: 250,00 El og gas a´conto: 175,00 ialt pr. md. kr. 4101,50. Vi vil blive meget glade, hvis det er muligt, at opstille det skattemæssige resultat og meget gerne en forklaring. Vil sådan en lejeindtægt have indflydelse på f.eks. SU udbetaling? På forhånd tak for hjælpen. Venlig hilsen Anne

Lars Emde Poulsen

Opstilling af det skattemæssige resultat skal foregå efter de regler, som er gengivet i artiklen. Resultatet vil have indflydelse på SU-betalingen, da det skal medregnes i det beløb, som kan tjenes ved siden af SU.

Lennart Dahlrot

Den andelsboligforeninger jeg bor i har et par gæsteværelser som beboerne kan leje. Hvis foreningen beslutter at den vil udleje værelserne og evt. vores fælles samlingslokale til private, feks. via AirBnB, og foreninger, foredragsholdere etc, hvordan vil det påvirke foreningens økonomi og regnskab?

Lars Emde Poulsen

Det korte svar er, at det kommer an på hvad lejeindtægten og udgifterne er. Foreningen må anses for at drive erhvervsmæssig udlejning med hvad deraf følger.

Lennart Dahlrot

Jeg stillede et spørgsmål om min andelsboligforenings udlejning af værelser, og hvilke konsekvenser det får for regnskab og beskatning. Det svar I har valgt at sende til mig gælder privatpersoners udlejning.

Lars Emde Poulsen

Når andelsboligforeningen udlejer afhænger beskatningen af hvad lejeindtægten og udgifterne er. Foreningen må anses for at drive erhvervsmæssig udlejning med hvad deraf følger.

Flemming Rose

Jeg er ejer af et rækkehus, som vi indtil 1.09.2017 lejede ud til vores søn og svigerdatter. Ejendommen er pr. nævnte dato fraflyttet og sat til salg - den manglende lejeindtægt, der vil fremgå af ejendommens regnskab, er den fradragsberettiget som en driftsudgift (driftsunderskud) ??

Lars Emde Poulsen

Når ejendommen er fraflyttet, så kan der ikke foretages fradrag for et tab svarende til manglende husleje i perioden. Resultatet af udlejningsvirksomheden kan fradrages såfremt resultatet er negativt.

Peter

Hej Lars, Jeg håber, at du kan svare på mit spørgsmål her. Hvis jeg køber en lejlighed, som i første omgang er udelukkende til helårsudlejning. Ejerudgift og forbrug(5000,-), samt afdrag af huset efter skat er (9000,-) ialt. 14000,- og jeg lejer den til ex. 14000,- inkl. forbrug. Og det går lige op. Hvordan bliver man beskattet i dette tilfælde?

Lars Emde Poulsen

Afdrag på et lån er ikke en fradragsberettiget udgift. Der er også forskellige regler for hvordan du må sætte huslejeniveauet. Boligreguleringsloven kan gælde i din kommune, lejen bør svare til det lejedes værdi og skattemæssigt skal lejen også være korrekt. Du bør overveje at søge konkret rådgivning før du køber udlejningsejendommen.

André

Hej. Vi lejer 1. salen ud i vores villa hvor vi selv bor. Vi udlejer den via AirBnB, og vi er lidt usikre på momsen sammen med skatten. Vi er med på beskatningsdelen, men hvis den årlige leje overstiger 50.000, skal man så både betale skat og moms af hele beløbet, og eller trækker man momsen fra før fradraget, og så er resten til beskatning?

Lars Emde Poulsen

Som udgangspunkt er der ikke moms på indtægten. Der kan dog være specielle regler på området, som I kan komme ind under. SKATs gengivelse af reglerne fremgår her: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1947106&chk=214580

Lars Sørensen

Udlejning af privat bolig til kontor/erhverv Hej Lars Tak for den informative artikkel ovenfor og dine mange gode svar. Håber du også kan hjælpe mig med et spørgsmål. Jeg skal ansætte et par nye medarbejdere i mit firma og har ikke længere nok plads på mit nuværende kontor. Min kæreste ejer en lejlighed, med et stort rum som hun ikke bruger til noget. Rent praktisk ift placering osv. Vil det være oplagt at mit firma lejer lokalet af hende for at bruge det som kontor. Mit firma er en it-konsulentvirksomhed som ikke larmer, lugter, laver mad eller andet i den retning. Er der mon nogle regler der vil forhindre sådan en ordning? Jf. et svar du har givet ovenfor ser det ud som om det er muligt at udleje privat bolig til erhverv. – Jeg vil bare gerne lige være sikker? Hvordan vil min kæreste blive beskattet af indtægten? Ud fra et af dine tidligere svar ser det ud til, at hun vil blive beskattet af hele indtægten men at driftsudgifter kan trækkes fra. Hvis det er rigtigt forstået hvad vil driftsudgifter så sige i denne sammenhæng? Har det nogen betydning om min kæreste selv har bopæl i lejligheden eller ej? Er der i øvrigt noget vi bør være opmærksomme på hvis vi laver sådan en aftale? På forhånd tak.  Mvh. Lars Sørensen

Lars Emde Poulsen

Hvordan en beboelsesbygning kan benyttes (udover til beboelse) i et bestemt område fremgår som udgangspunkt af lokalplaner, lejeaftaler, vedtægter og lignende. Så om det er muligt for privat at udleje til erhverv i et lejlighedskompleks, der vil jeg nok starte med at kigge på ejerforeningens vedtægter og lokalplan for området. Udlejning til erhverv vil være udlejningsvirksomhed, hvorfor der skal ske bogføring, laves årsregnskab osv. Årets resultat til beskatning er de skattepligtige indtægter fratrukket de fradragsberettigede udgifter. Driftsudgifter kan være mange forskellige ting, se evt. SKATs egen forklaring her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2048548

Charlotte

Er det ikke noget med, at man kan leje et værelse ud til ens børn. Jeg bor i et lejet hus med mine 2 børn, hvor den ældste lige er blevet 18 år. Han kan først få SU til januar 2018, og tænker på hvis jeg udlejer et værelse til ham, er det så ikke som udeboende, og dermed en højere SU, og han skal betale for værelset. Men kan jeg det, syntes nemlig jeg hørte på et tidspunkt, at man kunne udleje et værelse til sine egne børn. Og vil denne lejeindtægten få indflydelse på den boligsikring jeg får for min datter der under 18 år

Lars Emde Poulsen

Jeg kender ikke til hvordan SU vil fortolke reglerne om udeboende, men min umiddelbare opfattelse er, at der er tale om omgåelse af reglerne, og at de ikke vil acceptere, at der er tale om et udeboende barn. Såfremt du foretager udlejning vil du skulle opgøre indtægterne (efter reglerne om værelsesudlejning), og det vil kunne få indflydelse på de offentlige ydelser du modtager.

jan olsen

Jeg skal leje et værrelse hos min bror, hvad er grænsen for huslejen uden at han bliver beskattet af det, på forhånd tak

Lars Emde Poulsen

Det afhænger af flere ting, som du ikke nævner i dit indlæg. Læs artiklen igennem ovenfor hvor reglerne er beskrevet, så tænker jeg, at du godt kan finde svaret på dit spørgsmål.

Sussi

Hej Min mand har et lille rækkehus han lejer ud hele året. På den måde er der tale om erhvervsmæssig udlejning, korrekt? Mit spørgsmål er så om man kan lave sin selvangivelse om så man betale skat på en anden måde end at nulstille hans personfradrag? Jeg har svært ved at forstå at det netop skulle gå op med hans personfradrag. Vi har en lejeindtægt på 42000 om året (hvor ejendomsværdiskat er fratrukket). Hvad nu hvis han i teorien fik det dobbelte i lejeindtægt - vi kan jo ikke justere mere i fradraget. Jeg er måske ikke helt klar over forskellen på virksomhedsordningen og kapitalordningen

Lars Emde Poulsen

Som du præsenterer sagen, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Der skal udarbejdes regnskab for udlejningen. Resultatet skal angives på selvangivelsen. Hvordan det præcist skal angives og hvordan det skal forskudsangives afhænger af flere faktorer, og jeg kan ikke rådgive om dette i et indlæg. Jeg vil foreslå, at I tager kontakt til en revisor/advokat for yderligere rådgivning, alternativt kontakter SKAT for at høre hvad jeres muligheder er.

Maria Lund

Hey! Håber du kan og vil hjælpe mig :-) Jeg vil gerne købe en lille lejlighed som investering, og som jeg vil leje ud til min lillesøster. Jeg vil betale de 20% i banken og alle de udgifter der er ved køb af en lejlighed, tinglysning, advokat etc. Så ingen det betyder ingen banklån, men kun et realkredit lån. Det hele skal sådan bare løbet rundt for mig, jeg behøver ikke tjene på det. Jeg ønsker bare at min indtægt fra huslejen dækker mine udgifter i banken/realkredit. Jeg afdrager selvfølgelig på lånet med det samme :-) Men er der andet jeg skal tage hensyn til? SKAT? Banken råder mig til at få en revisor til at kigge på skattemæssig delen, er det noget de skal råde en til? men forstår ikke helt hvorfor jeg skal have det?

Lars Emde Poulsen

Jeg vil også råde dig til at få noget rådgivning omkring dette. For det første skal der laves en korrekt lejekontrakt. Derudover skal du sikrer dig, at lejen er fastsat korrekt. Det skal være markedslejen. Såfremt det ikke er markedslejen, så vil SKAT kunne fiksere en leje og dermed beskatte udlejer af en fikseret indkomst og lejer af en gave. Du skal også huske at lave regnskab over din udlejningsvirksomhed, og selvangive resultatet. Slutteligt skal du være sikker på, at den lejlighed du køber, også kan udlejes.

merete

Hej Lars, Vi købte 01.08.2011 en lejlighed igennem virksomhed med henblik på udlejning til vores datter. Pga. udlandsophold flyttede vores datter først ind i lejligheden 01.09.2015, og frem til der har vi udlejet til fremmede. 01.10.2016 solgte vi lejligheden til vores datter til vurderingen, altså noget under markedsværdien, tænker vi. Vores datter er så pr. 01.08.2017 flyttet ind i sin kærestes lejlighed, men ønsker at beholde sin lejlighed. Hun har så udlejet sin lejlighed tidsbegrænset til 31.07.2018 til en gymnasiekammerat og dennes kæreste. Hun betaler så skat af den lejeindtægt, der ligger over bundfradraget. Mit spørgsmål er, om hun kan blive ved at leje ud, altså i over 12 mdr. uden at skulle betale skat af advance ved senere salg af lejlighed? Hvis ja, hvorlænge kan man det? Med venlig hilsen Merete

Lars Emde Poulsen

Spørgsmålet har intet at gøre med udlejning, men jeg kan oplyse, at der ikke er en regler for hvor lang tid man skal have beboet en lejlighed, for at avance ved et salg er skattefrit. Der er tale om en konkret vurdering. For at undgå avancebeskatning skal man have beboet og ejet lejligheden. I jeres eksempel har datter kun opfyldt bestemmelsen i perioden 01.10.2016 til 01.08.2017 - altså lidt under et år. Om SKAT vil acceptere dette ved jeg ikke, men indhent evt. et bindende svar fra SKAT om dette, hvis I ønsker sikkerhed omkring det.

merete

Hej Lars, Tak for svar:) Vores datter har beboet lejligheden fra 01.09.15 til 01.08.17, altså knap 2 år, det burde vel være nok til at advance ved salg er skattefrit? Hun har dog kun ejet lejligheden i knap 1 år. Men hun må altså leje ud lige så længe hun vil uden at det påvirker om advancen bliver skattepligtig? Med venlig hilsen Merete

Lars Emde Poulsen

Der er tale om en konkret vurdering, så jo længere datteren lejer lejligheden ud uden selv at bebo den, jo mere kan det have betydning for vurderingen. Men der er ikke en officiel tidsmæssig grænse

Jeanette

Jeg har et spørgsmål vedr. udlejning til erhverv - Jeg er privat person som har privat bolig og dertilhørende hal på matriklen men jeg vil leje hallen ud til erhverv, lejer istandsætter selv hallen til det formål som han skal bruge det til (kontor og lager). Men hvordan er jeg så stillet med lejeindtægten - hvis nu jeg lejer ud til 3.000 kr. i mdr. og ejendommen har en værdi på 2.500.000 hvad bliver jeg beskattet af og hvordan skal jeg oplyse skat min lejeindtægt ??- skal jeg lave et regnskab på lejeindtægten ??? og hvad med fradrag på det udlejede hvis jeg får nogle vedligeholdelses udgifter på det ?? håber mit spørgsmål er forstående Takker på forhånd Jeanette

Lars Emde Poulsen

Reglerne i artiklen gælder ikke for udlejning til erhverv. Der er i dit tilfælde tale om, at du har udlejningsvirksomhed, og du skal følge reglerne for at være selvstædig, såsom udarbejdelse af regnskab, foretage bogføring, evt. moms osv. Du bliver beskattet af overskuddet.

Emma

Hej :-) Hvordan er reglerne for, at udleje hele den ene sal i sit hus? Min bror og hans kæreste og deres lille baby bor i stue og kælder etagen. 1. Sal er selvstændig lejlighed med køkken + bad. Vi snakker om, at jeg skal leje mig ind på 1. Sal. Hvad kan de kræve i husleje uden at skulle betale skat? Hvordan med forsikringer osv, skal begge have dette?

Lars Emde Poulsen

Reglerne fremgår af artiklen ovenfor - værelsesudlejning. Er der tale om at bygningen er registreret som et to-families hus, så kan der være andre regler. Huslejeniveauet afhænger af i hvilken kommune og hvornår bebyggelsen blev opført. Som udgangspunkt skal det være markedslejen - ved du ikke hvad markedslejen i området er, så kan du evt. spørge det lokale huslejenævn. Udlejer skal sørge for at forsikre ejendommen.

Kirsten Cadogan

Hvad er % satsen til skat for udlejning af værelse?

Lars Emde Poulsen

Resultatet ved benyttelse af ovenstående regler er som udgangspunkt kapitalindkomst. Er du lejer/fremlejer er resultatet som udgangspunk personlig indkomst. DU kan se nærmere omkring hvordan skatterne beregnes her: http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2017

henrik mathiasen

Hvordan er beskatnings reglerne med hensyn udlejning/bortforpakning af landbrugsjord. Kan man bruge den samme model som ved udlejning af fast ejendom hvor man bruger grundfradrag, 1,33% af ejendomsværdiskatten og min 24000 kr

Lars Emde Poulsen

Nej, disse regler er alene lavet til udlejning af beboelse.

henrik mathiasen

hvordan skal det så gøres, jeg har set nogle der skrev på nettet at sådan var de blevet beskattet af deres lejeindtægt.

Lars Emde Poulsen

Kontakt evt. din lokale landbrugsforening - ellers er udgangspunktet, at alle indtægter er skattepligtige, og at du kan fratrække de udgifter, der går til at drifte bortforpagtningen.

Lizzie

Jeg ejer et hus med min ex.kæreste. Jeg bor ikke i huset, det gør han, nu på 7. år. Han vil ikke sælge og kreditforeningen vil ikke godkende ham til at sidde i huset alene - håbløs situation for mig. Nu er spørgsmålet, skal han betale husleje til mig? Hvordan skal jeg evt. betale skat af denne indtægt? Bonus info. jeg betaler kun det halve af ejendomsværdiskatten. Kan jeg slippe for dette?

Lars Emde Poulsen

Forholdet behandles efter de alm. skatteretlige regler om udlejning. Så han skal betale husleje til dig, og du skal indtægtsføre, og lave regnskaber. Der skal betales skat af et evt. overskud ved udlejningen. Kapitalindkomsten (renter) skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen hos den person, den vedrører. Det betyder, at der sker en ligelig fordeling af renter mellem jer, hvis I hæfter for gælden i fællesskab. Du skal som udgangspunkt ikke betale ejendomsværdiskat, når du ikke selv bebor huset.

Benedikte Sommer

Et stuehus i landzone er udlejet til virksomhed, der bruger det til overnatning af medarbejdere. Ingen ansatte heller ikke ejer af virksomheden må bo på adressen, det er udelukkende overnatning hvor de ansatte selv køber og laver mad når de overnatter. De ansatte er opdelt i sjak på op til 10 personer og ingen af dem har eget værelse i stuehuset. Virksomheden der lejer betaler for alle udgifter til forbrug på overnatnings stedet. Der blev derfor indgået erhvervs lejekontrakt, ikke boliglejekontrakt, da der her ikke var tale om bolig, men udelukkende et opholdssted til overnatning, mens ansatte var på job i få dage af gangen. Det er ikke tilladt de ansatte eller lejer at tilmelde sig folkeregistret, kun selve virksomheden må have adresse på stedet. Skulle det have været udlejet som et bolig lejemål, eller har vi gjort det rigtige ved at udleje det på erhvervlejekontrakt ? Ps. (udlejer kan opsige med 1 års varsel og virksomheden med 1/2 år. Der er ikke afståelsesret.

Lars Emde Poulsen

Så længe det er et alm. stuehus, der benyttes til beboelse, så gælder lejelovens regler ved udlejning - uanset om du udlejer til personer eller selskaber. Selvom I har benævnt kontrakten som en erhvervslejekontrakt, så vil lejelovens regler altså gælde. Det fremgår af lejelovgivningen.

Benedikte Sommer

I dit svar vedr. udlejning af stuehus på 300 m2 til virksomhed for ophold med overnatning ikke BOLIG for de ansatte, oplyser du at udlejning skulle være indgået på boliglejekontrakt, ikke erhvervsleje kontrakt. Betyder det at erhvervsleje kontrakten indhold over lejer er ugyldig og udlejer derfor ikke har en gældende lejekontrakt, idet erhvervsleje kontrakten omfatter udvidet vedligehold, som følge af at lejer anvender det til overnatning med op til 10 personer af gangen, og derved belaster lejemålet meget mere end hvis det var udlejet til en familie på 4 eller 5. herudover har lejer i samme erhvervsleje kontrakt lejet bygning på 100 m2 til lager til virksomheden + oplagsplads op til 5 m. fra denne. Jeg blev ikke klogere af dit svar.

Lars Emde Poulsen

Ved erhvervslejemål er erhvervslejelovgivningen gældende. Ved boliglejemål er lejeloven gældende. Jeg ved af gode grunde ikke hvilke aftaler I har skrevet ned, men selvom jeres aftale er benævnt erhvervslejekontrakt, så er det lejelovgivningen, og ikke erhvervslejelovgivningen, som er gældende for forholdet for så vidt angår boligdelen. Forhold, som I har aftalt omkring boligdelen, kan tilsidesættes, hvis det strider mod lejelovgivningen.

Benedikte Sommer

OK, må jeg sende erhvervs lejekontrakten til dig i en fil, så du kan se indholdet, og hvad koster det mig at du for at gennemgå den og oplyse mig om på hvilke punkter den kan tilsidesættes hvis punktet i denne strider mod boliglejelovgivningen? Kontrakten blev indgået 28.11.2014, og virksomheden har opsagt den. Lejer har afleveret nøgler på fraflytnings dagen d. 31.08 og er indkaldt til fraflytnings syn nu på Torsdag d. 7/9 kl. 10, hvor vi sammen syner det lejede. I mellemtiden er der foretaget besigtigelse uden lejer, da der har været en del uregelmæssigheder bl.a. fusk i teknikskabet for EL måler. Og mislighold at nyt badeværelse fra 2014, ved ikke at bruge el ventilator, så badmiljø og loftet er stærkt angrebet af fugt og skimmel. Bygning til lager indgår ikke i oprindelig lejekontrakt, den blev lejet senere af samme og er opsagt for længe siden, men indgik som tillæg til kontrakt på et tidspunkt. Ud over det har virksomheden mulighed for at lave kontor, mødelokale og lager i stuehuset.

Lars Emde Poulsen

Kontakt mig på mail - og send kontrakten med - så vender jeg tilbage med pris mm. Min mail er lepo@advodan.dk

inge nielsen

Kan jeg købe og udleje en ejerlejlighed til mine venner. Kan jeg lave en lejekontrakt, der er uopsigelig fra min side? Jeg er gammel og de er unge!

Lars Emde Poulsen

Det må være op til din økonomi om du kan købe og udleje en lejlighed. En lejekontrakt er som udgangspunkt uopsigelig fra udlejers side.

Lis Sønderborg

Udlejer købte en villa udelukkende til udlejning, og lejer flyttede ind samme dag, som handelen var endelig. Udlejer er hermed erhvervsmæssig udlejer og pligtig til at udfylde udvidet selvangivelse fra dag 1 - er dette korrekt? Udlejer kan samtidigt trække sine driftsudgifter fra i skat - korrekt? Lejer betaler i husleje 6.000 kr. mdl. og vand a'conto med 600 kr. mdl. Skal lejer kun betale for vandforbruget iht individuelt opsat vandmåler i lejemålet - men skal lejer også betale for vandafledningen, der jo henhører under kloakafledningen? Lejer har aldrig modtaget regnskaber vedr. vandforbruget - er dette lovligt?Hvad er lejers sanktioner over for udlejer. - og hvad siger SKAT? Udlejer var eneejer af udlejningsejendommen fra september 2009 og til sin død i slutningen oktober 2012, fra hvilken dato efterlevende hustru overtog udlejningen, velsagtens også en fortsættelse som erhvervsudlejer, som hun stadig er? Er skatteforholdet automatisk overført til hustruen, da intet undervejs er ændret med hensyn til den efterhånden mangeårige udlejning af udlejningsvillaen? Venlig hilsen Lis Sønderborg

Lars Emde Poulsen

Der ses at være tale om erhvervsmæssig udlejning, og udlejer er den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Lejelovgivningen oplyser, at såfremt der er en individuel måler, så skal vandforbruget udregnes efter denne, og der skal laves vandregnskaber. Hvad der kan medtages i vandregnskaber fremgår af lejeloven. Såfremt regnskaber ikke er lavet, kan vandopkrævningerne tilsidesættes. Det kan LLO oplyse meget mere op.

Poul Ingildsen

Hvordan forholder det sig skattemæssigt, såfremt et voksent barn med familie (kone og 2 små børn) flytter hjem til far og mor i et enfamilieshus i en længere periode. Der betales kun for forbrug af varme og el. Skal forældrene betale skat af en konstrueret lejeindtægt? Eller skal det voksne barn og familie betale skat af sparet lejeudgift? Eller skal ingen af parterne betale skat?

Lars Emde Poulsen

Er der tale om en kort midlertidig flytning, så giver det nok ikke skattemæssige problemer. Men er flytningen mere permanent, så er der tale om udlejning, da sønnen med familie som udgangspunkt ikke er en del af hustanden. Det vil sige, at der skal opkræves husleje, som skal svare til markedslejen. SKAT kigger meget kritisk på lejens størrelse, når der er tale om interesseforbundne parter, hvorfor I skal være sikre på, at lejeniveauet er korrekt.

Henning Nielsen

Jeg overvejer at købe en lejlighed og udleje (som forældrekøb). Lejligheden køber min kæreste og jeg i fællesskab 50/50. Med hensyn til skat regner vi med at anvende KAO. Min situation er således at jeg betaler topskat, men min kæreste er lang fra topskattegrænsen. Kan man lovligt påføre den samlede "personlige indkomst" af virksomhedens resultat i hendes selvangivelse, og intet på min selvangivelse. Eller skal "Resultat efter skat" deles 50/50 på hver vores selvangivelse. Med andre ord kan jeg slippe for at få den ekstra indtægt? Jeg går ud fra at hvis jeg kan, får jeg selvfølgelig heller intet fradrag.

Lars Emde Poulsen

Når lejligheden ejes 50/50, vil det skattemæssige resultat også blive fordelt 50/50. Bemærk, at du kan ikke anvende kapitalafkastordningen på andelslejligheder.

Martin

Er der juridiske ting jeg skal være opmærksom på når jeg låner et værelse ud til min nevø? F.eks kan værelset ændre status til lejemål eller lign. ?

Lars Emde Poulsen

Er der tale om udlejning, så skal du følge reglerne for værelsesudlejning. Er der tale om udlån (i en kort periode), så vil der nok ikke være skattemæssige og juridiske konsekvenser. Det afhænger af de faktiske forhold, f.eks. hvor gammel nevøen er, om han betaler for at bo på værelset, om han har folkeregisteradresse på adressen, osv.

Lars

Hej Vi korttids udlejer nogle værelser ud til turister og håndværkere(typisk 1-5 dage) Vi har et bundfradrag på ca 40.000kr før vi skal betale skat. Men hvordan er reglerne med moms ? Er der nogen forskel omkring moms og skat såfremt der indgår morgenmad i udlejningen ? Mvh Lars

Lars Emde Poulsen

SKATs gengivelse af reglerne fremgår her: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1947106&chk=214580

Kristine

Hejsa Vi bor på en ejendom i landzone og skal igang med at bygge ny garagebygning. I den forbindelse overvejer vi at bygge en lejlighed på ca 80 kvm i den ene ende til min mor. Vi er dog i tvivl om, hvordan vi smartest fastlægger husleje størrelse, for at tage hensyn til beskatning og hendes fremtidige boligstøtte. Kan det overhovedet lade sig gøre? Mvh Kristine

Lars Emde Poulsen

Det kan sagtens lade sig gøre. Spørgsmålet er bare hvilke regelsæt I vil bruge. Der er faktisk specielle regler for fribolig for forældre og svigerforældre og bolig i egen udlejningsejendom - prøv at kigge på dem: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948980

Hanne Lorenzen

Hej. Min datter og hendes veninde har sammen lejet en lejlighed i en boligforening, men de må ikke begge stå på lejekontrakten i følge boligforeningen. Veninden står på lejekontrakten, og så siger skat, at hun skal betale skat af den del af huslejen, som min datter betaler, da det betragtes som, at min datter lejer et værelse hos hende. Begge piger får SU. Veninden får ca. 400 kr i boligsikring Det er blevet noget rigtig rod. Skal veninden kun betale skat af den del af huslejen, der overstiger 24000 kr. pr. år? Må de selv sætte huslejen til det de synes er rimeligt, for eksempel 2000 kr. om måneden? På forhånd tak Mvh Hanne

Lars Emde Poulsen

Det afhænger af, om I bruger den regnskabsmæssige eller den skematiske metode (med bundfradrag), og hvad din datters veninde selv betaler i husleje (se artiklen ovenfor - under "Lejer eller andelshaver"). SKAT vil altid forlange, at huslejen skal være på markedsvilkår, altså hvad en uafhængig vil betale for tilsvarende ydelse - så de har ikke frit råderum i forhold til fastsættelse af huslejeniveauet.

Dorthe Vous

hej jeg har et sommerhus som jeg lejer lidt ud ca. 10-15 uger om året og køre efter 40% reglen mit spørgsmål er så hvis jeg køber et mere, lægger man så indtægten sammen og køre som en indtægt eller er der 2 x Bundfradrag eller vil jeg komme ud i noget erhvervs udlejning? mvh Dorthe

Lars Emde Poulsen

Ovenstående artikel omhandler ikke udlejning af fritidsboliger/sommerhuse, og der gælder andre regler for den slags udlejning. Som udgangspunkt skal man udregne for hver enkelt ejendom.

Susanne Otto

Hej eksemplet med Peter i har lavet passer meget godt på min datters situation, dog er hendes en andelsbolig på 926.000 og hun har sat lejeindtægten til 3.000 inkl. el, varme og vand. Er det så også ca. 15.000,- man skal regne med at betale om året i skat? m.v.h. Susanne Otto

Lars Emde Poulsen

Eksemplet med Peter er, hvis der er tale om en ejerlejlighed. Der er andre regler for andelslejligheder, se artiklen overfor. Hvis man som andelshaver skal benytte et bundfradrag, så udgør bundfradraget 2/3 af den samlede årlige husleje inkl. a contovarme, fratrukket eventuel boligstøtte.

Lea

Hej, Vi bor i udlandet og er begrænset skattepligtige i Danmark. Vi lejer vores lejlighed ud på fuld tid og opgør skatten som kapital indkomst. Vi vil gerne udleje vores sommerhus via Airbnb på del tid og vil i den forbindelse høre om vi kan benytte os af bundfradragsreglen for disse indtægter? Mvh Lea

Lars Emde Poulsen

Reglerne om værelsesudlejning mv gengivet overfor er alene gældende for helårsbeboelse. Der er andre regler for udlejning af sommerhuse (fritidsboliger). Se evt. her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234799.

Birgitte Schwartz

Vig udlejer værelser i vores private ejendom som værelsesudlejning og benytter reglen om bundfradrag. Desuden har vi et privat sommerhus. Hvis vi køber endnu et sommerhus til udlejning - privat, skal det da beskattes sammen med værelsesudlejningen eller kan det betragtes separat?

Lars Emde Poulsen

Reglerne om værelsesudlejning mv gengivet overfor er alene gældende for helårsbeboelse. Der er andre regler for udlejning af sommerhuse (fritidsboliger). Reglerne kan ikke kombineres. Se evt. her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234799.

Kristoffer

Hej, Jeg overvejer at købe en lejlighed som min datter på sigt kan flytte ind i (15-18) år. Hvilken model vil i den forbindelse være optimal, privatkøb eller skal jeg lave et selskab. Den skal lejes ud til min datter er gammel nok til at flytte ind. Hvis jeg køber flere lejligheder, vil det være muligt, at lave en lønnet bestyrelse og få fradrag for bestyrelses arrangementer etc.

Lars Emde Poulsen

Det er svært at rådgive om dette ved at svare på spørgsmålet i dette forum. Det kommer an på om der er tale om en ejer- eller andelslejlighed, hvad tidshorisonten er, osv. Desuden vil det være svært at udleje en lejlighed tidsbegrænset med den begrundelse som du fremhæver. Ring eller skriv direkte til mig, eller an anden rådgiver for at få svar på spørgsmål.

Suzanne Engelbrecht

Hej, Jeg bor til leje hos en af mine bekendte. Mit spørgsmål er, hvor meget kan han opkræve i leje inden han skal betale skat af indtægten?? Med venlig hilsen Suzanne Engelbrecht

Lars Emde Poulsen

Det afhænger af situationen. Hvor lang tid bor du til leje, hvad er udlejers omkostninger osv. Reglerne fremgår af artiklen overfor.

Marie

Hej, jeg overvejer at leje et mindre (studievenligt)'værelse' ud (15kvm lejlighed med eget køkken), som jeg selv lejer fra et ejendomsselskab (4 år). Jeg overvejer enten a) at leje det ud til fx studerende i en længere periode, eller b) AirBnB-udlejning. Jeg starter på min kandidat til september og får derfor SU, men har fået tilbudt en større lejlighed - jeg ønsker dog (hvis muligt) at beholde den lille (studie)lejlighed da den ligger centralt i KBH og derfor er velegnet itl udlejning. På min lejekontrakt fremgår den ikke som studielejlighed. Der bor flere AirBnB's i de andre lejligheder i ejendommen. Jeg vil derfor høre, hvad jeg skal være opmærksom på hvis jeg vælger enten mulighed a) eller b). Hvilke skattemæssige forhold bør jeg undersøge/kende? Jeg har både eget firma og alm. lønarbejde ved siden af studier, så jeg ønsker naturligvis ikke at overskride SU-grænsen og skulle tilbagebetale. Mvh. Marie.

Lars Emde Poulsen

Undersøg med SU-kontoret hvad grænsen er før det modregnes i din SU. Indtægter fra udlejning vil tælle med i dette forhold. Når du udlejer en lejlighed, som du selv lejer (fremlejer), så kan du benytte et bundfradrag eller fratrække et forholdsmæssigt beløb, jf. reglerne ovenfor i artiklen. Om udlejningen foregår privat eller via Airbnb har umiddelbart ingen betydning, men politisk tales der tale om, at der skal vedtages nye regler vedr. Airbnb på et tidspunkt. Du skal undersøge, om det er lovligt (i henhold til lejekontrakten), at du fremlejer.

tine

Jeg skal til Norge og studerer i 3 år. Jeg har en andelslejlighed i København som jeg skal fremleje. Jeg har fået tilladelse til 2 år af bestyrelsen. Men hvordan foregår det skattemæssigt så jeg får dækket alle mine udgifter? Jeg betaler stadig af på lån som helst også skulle dækkes ind da jeg jo skal betale husleje i Norge også og kun kommer til at have min SU. Ren husleje 3000kr så kommer der aconto varme, vand og fibernet oveni som trækkes hver måned derudover har jeg udgift på 2500kr til lån. Hvordan kommer jeg udenom at tabe penge eller få skat på nakken ved min fremleje?

Lars Emde Poulsen

Du vil ikke få SKAT "på nakken" hvis du følger reglerne som SKAT har oplyst vedrørende udlejning, når udlejningen er mere end 12 måneder, og hele lejligheden udlejes. Det vil sige, at reglerne i ovennævnte artikel ikke gælder i din situation. Se nærmere her: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2048574&chk=214580. Du skal være opmærksom på, at der evt. kan være loft over hvad du må tage i husleje for fremleje af lejligheden. Du kan evt. kontakte Huslejenævnet for at finde det korrekte lejeniveau for din lejlighed.

Lise Pedersen

Kære Advodan, Hvis man har en udvekslingsstuderende eller to boende (gratis) som del af et udvekslingsforhold, er der så specielle regler - eller skal man beskattes af de penge, man IKKE modtager i husleje? Jeg bor i eget hus - og har ikke problemer i forhold til boligsikring eller andet. Jeg går ud fra, der måske kunne være specielle regler, f.eks. også som på lignende vis som ved au pairs? Har før haft problemer, da jeg ejer nogle landbrugsejendomme sammen med mien brødre og den ene boede det ene sted og den anden det andet sted, men de ikke betalte husleje men kun deres andel af forholdsmæssige udgifter. Der fastlagde skat en fiktiv husleje, jeg så blev beskattet af. UHA UHA Det vil jo kunne afholde en del fra at have unge udvekslingsstuderende mv. boende?? mvh LISE

Lars Emde Poulsen

Der er specielle regler på området, der gør, at tilskud til denne form for udlejning (kost og logi)kan være skattefrit for udlejeren. Men hvis I ikke falder ind under disse regler, så er ovennævnte regler i artiklen som udgangspunkt gældende. Der findes organisationer i Danmark der faciliterer udlejning til udvekslingsstuderende - tag evt. kontakt til en sådan for at høre nærmere.

LISE PEDERSEN

Kære lars, jeg har spurgt en organisation veddr udvekslingsstuderende - og det kunne de ikke svare på. Har du et sted, hvor man kan læse op på reglerne?

Lars Emde Poulsen

Du kan altid ringe til SKAT og forklare situationen, men prøv ellers DIS; https://dis-kbh.dk/vaertsfamilie/oekonomi-og-forsikring/

Bente Rasmussen

Min kæreste og jeg bor hver for sig, men overvejer at købe bolig sammen, hvor jeg kan bo. Pga af arbejde flytter han først sammen med mig i vort fælles hus om ca. 2 år. Skal jeg betale leje til ham - eller må jeg bo gratis (skattemæssigt)

Lars Emde Poulsen

Som kærester er I at betragte som en husstand. At han midlertidigt ikke bor på ejendommen bør ikke gøre nogen forskel skattemæssigt.

Helle

Hej Min mand og jeg overvejer at købe et hus og indrette en aflukket del af huset med selvstændig indgang - ca. 10 pct. af huset til vort firma, hvor vi begge vil arbejde i hverdagen og begge få hovedindtægt fra. Jeg tænker at vi fastsætte lejen efter markedsniveau, men hvordan bliver vi beskattet af lejeindtægten? Som jeg forstår det kan vi fradrage 10 pct. af udgifter til el og varme. Og få reduceret ejendomsværdskatten.

Lars Emde Poulsen

Når man driver egen virksomhed fra hjemmet, så er der forskellige skattemæssige måder at behandle "hjemmekontoret" på. Jeg vil foreslå, at I kontakter en skatterådgiver omkring dette.

Lise Nørding

Hvis jeg lejer min mark og læskur ud til hestefold til 2000kr om måneden altså 24000kr om året og man har et fradrag på 24000kr, skal man så skrive det på selvangivelsen ? Venlig hilsen Lise Nørding

Lars Emde Poulsen

Ovennævnte regler gælder kun ved udleje af bolig. Hvis du driver virksomhed med forpagtning eller udleje af hestefolde eller andet, og resultatet af virksomheden bliver 0 kr., så skrives 0 kr. på selvangivelsen.

inge qvist

hvilke udgifter kan jeg trække fra, når jeg udlejer en lejlighed på 45 m i et hus med to lejligheder, hvor jeg selv bebor den anden lejlighed? hvilke udgifter kan jeg trække fra på min personlige selvangivelse? jeg er pensonist (75 år). på forhånd tak Inge Qvist

Lars Emde Poulsen

Tofamilieshuse er ejendomme med to selvstændige lejligheder, hvoraf den ene normalt tjener til bolig for ejeren. Jeg tænker, at der i dit tilfælde er tale om en sådan bolig. Når ejeren bebor den ene lejlighed i tofamilieshuset medregnes lejeindtægten for den anden udlejede lejlighed i kapitalindkomsten. Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan ikke fratrækkes. Udgifter i forbindelse med selve udlejningen er fradragsberettigede. Betaler lejeren udgifter til el, vand, varme m.v. efter forbrug til forsyningsselskaberne, medregnes lejers betalinger ikke til huslejeindtægten. Tilsvarende kan udlejer ikke foretage fradrag for nogen del af udgiften. Betaler lejer derimod et fast beløb for el, vand, varme m.v., skal denne betaling medregnes i lejeindtægten, mens udlejer kan fratrække den forholdsmæssige andel af udgifterne, der kan henføres til det udlejede. Reglerne om bundfradrag overfor, gælder kun hvis du udlejer den lejlighed, hvor du selv bor.

Bente

Hej Har et byhus som min søn bor i og som jeg tænker på at fraflytte, da jeg hellere vil bo i min fritidsbolig som er et helårshus i et sommerhus område. Jeg tænker på stadig at leje ud via airbnb og måske også stadig via Novosol, og vil i de perioder så bare bo kort ved min søn eller en af mine andre børn. Hvordan ser det ud med beskatning ? - Nu har jeg valget at trække 10700 fra hvis jeg selv lejer ud eller 21000 når jeg bruger Novosol. For kan vel ikke bruge begge fradrag ? Kan nu her også bruge 40 pct reglen og kan altså trække 40 pct fra fra overskydende udover bundfradraget, så betaler jo ikke så meget i skat. Hvordan ser det ud med bundfradrag hvis jeg får adresse i mit fritidshus? Ved ikke om det smarteste er at jeg benytter mit bundfradrag i huset i byen Han er kortvarigt lige flytte ned til hans søster men vil hjem igen og skal jo på ny til at have adresse her. Når jeg får adresse i min fritidsbolig kan jeg vel ikke få bundfradraget på de 24900 (er det vidst.. ) som man kan få i en alm bolig hvis man har en lejeindtægt f. Eks fra et par vær. På forhånd tak Fra den lidt forvirrede

Lars Emde Poulsen

Hvis din søn bor i byhuset, så må det være ekstra værelser som du udlejer. Og du lejer så også ud til din søn regner jeg med. Så har du umiddelbart et helårshus, som du udlejer 100% ud over 12 måneder. Så kan du umiddelbart ikke benytte bundfradrag, da der er tale om erhvervsmæssig udlejning. Indtægter og udgifter i det tilfælde følger reglerne for udlejningsvirksomhed.

Bente

Hej igen Tusind tak for hurtigt svar, - men ville også gerne vide hvordan det ser ud med 40 pct reglen? Må jeg benytte den når jeg selv også bor og har adresse i mit fritidshus ?

Lars Emde Poulsen

Umiddelbart er 40%-reglen, som du henviser til, en regel der kan benyttes når der sker udlejning af sommerhus eller ferielejlighed. Et byhus er ikke at betragte som dette.

Ann

Hej Går udbygninger ind under reglerne for udlejning af en del af en privat bolig? Hvis man fx. lejer et skur, en stald eller lignende ud vil det så være skattefri udlejning, så længe det holder sig under bundfradraget? På forhånd tak!

Amanda

Jeg overvejer at leje et værelse ud i min andelsbolig når jeg starter studie. I den forbindelse har jeg et bundfradrag og betaler skat af det resterende beløb, som overstiger bundfradraget. Hvad udgør min personlige indkomst i forhold til SU-loftet? Er det hele lejeindtægten eller er det differencen mellem lejeindtægten og bundfradraget? Det er nemlig kun beløbet, som overskrider bundfradraget, som jeg skal indberette til SKAT. Mvh Amanda

Lars Emde Poulsen

Umiddelbart er det differencen der er din indkomst, da det er det selvangivne beløb. Men spørg SU - http://www.su.dk - for en sikkerheds skyld.

Morten munch

Hej Lars. Jeg har købt et 2 familiers hus i Middelfart. Den nederste etage med egen indgang, bad, køkken mm. Skal udlejes til min mor. Jeg havde forstået at de første 24.000 ikke var skattepligtige. - men har nu fået besked på at jeg ikke kan trække noget fra, grundet det er et to familie hus. Er det korrekt? Mvh Morten

Lars Emde Poulsen

Da der er to beboelsesenheder, er der efter det oplyste tale om et 2-families hus, hvorfor der ikke er tale om udlejning af værelse. Der er tale om en udlejningsejendom, og du kan som udgangspunkt ikke bruge ovenstående regler. Men der er specielle regler for fribolig for forældre og svigerforældre og bolig i egen udlejningsejendom - prøv at kigge på dem: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948980

Palle

Hej Lars. Har lige et par spørgsmål . Har et hus som udlejes til 5200 pr mdr plus forbrug. Jeg har fået af vide af revisor at jeg skal bruge kapitalafkastordning de har regnet frem til, at overskuddet er ca 48000 kr årligt og har anført dette som et overskud i rubrik 111 på min selvangivelse. Jeg er dog i tvivl om, om dette er korrekt, da det jo - som jeg ser det - er indtægten, ikke overskuddet. Når jeg trækker afdrag på lån i huset, renovationsudgifter osv videre fra, kan jeg regne mig frem til, at der er et negativt overskud på ca 4800 årligt. Er det ikke dette tal, der bør anføres i rubrik 112 for underskud? Egentlig er jeg blot i tvivl om, hvordan man definerer overskud/underskud i Deanne sammenhæng? Skal jeg ikke trække alle mine udgifter fra indtægten inkl. udgifter til afdrag på ejendommen? Mvh palle

Lars Emde Poulsen

Jeg skal ikke kunne sige om din revisor har opstillet regnskabet korrekt. Men reglerne er således, at du kan fratrække de udgifter, der går til at drifte udlejningsvirksomheden. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vedligeholdelse, administration og revisorbistand til regnskabet, kontingent til ejerforening, el, vand og varme. Du kan ikke fradrage afdrag på lån, men du kan godt fradrage renteudgifter. Hvis du har foretage renovering af ejendommen kan du heller ikke fratrække udgifter, der har medført en forbedring, du kan alene fratrække udgifter til vedligeholdelse.

Jacob Nielsen

Hej Advodan Jeg lejer en lejlighed ud fast i henholdsvis Berlin og i København. Er der nogle fradrag jeg kan trække fra inden jeg indberetter mit overskud før renter til SKAT? - Og er fradraget tilkyntet boligen eller mig som person? Mvh Jacob

Lars Emde Poulsen

Det er ejeren eller fremlejeren af udlejningsejendommen, der kan få fradrag. Når der er tale om en erhvervsmæssig udlejning (som jeg går ud fra, at det er), så kan du fratrække de udgifter, der går til at drifte udlejningsvirksomheden. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vedligeholdelse, administration og revisorbistand til regnskabet, kontingent til ejerforening, el, vand og varme.

MK

Hej Lars Jeg skal til at udleje en ejendom, som jeg lejer, og i ejendommen er der fire værelser. Da jeg selv har boet i et af værelserne, har jeg benyttet mig af bundfradraget på 2/3 af huslejen. Da jeg nu udlejer samtlige værelser, og dermed hele boligen kan hele huslejen så trækkes fra? Jeg henviser til: "Hvis du udlejer hele boligen, kan hele huslejen trækkes fra".

Lars Emde Poulsen

Reglerne kan kun benyttes såfremt du udlejer hele boligen i en periode på under 12 måneder.

Anette Klit

Vi ejer en villa vi har boet i 30 år. Efter børnene er flyttet hjemmefra, er vi begyndt at leje værelser ud ind i mellem, til turister og håndværkere. De benytter det samme køkken, bad og toilet som vi selv gør. Vi lejer ud gennem booking.com Jeg kan ikke finde ud af om vi burde være moms registrerede eller ej. Har altid fået at vide man ikke kunne være momsregistreret når man selv benyttede det man ville leje ud, eller selv bor der. Hvad er det rigtige svar. Med venlig hilsen Anette

Lars Emde Poulsen

Som udgangspunkt er udlejning af fast ejendom momsfritaget. Der er dog undtagelser, bl.a. ved korttidsudlejning af værelser. Udgangspunktet for korttidsudlejning er under 1 måned (normalt på ugebasis). Som jeg læser dit spørgsmål er jeres udlejning derfor momspligtig.

Anette Klit

Men jeg forstår det ikke, for jeg har søgt i alle domme og afgørelser, og alle steder falder der dom i at folk ikke kan være momsregistrerede når det er et privat hjem de selv bor i, eller et privat hjem som de har blot den mindste smule adgang til at bruge privat. I momsloven snakker man om at også privat udlejning til gæster der kun er der få dage, er moms pligtig, men det er virksomheder der lejer ud til privat personer. Kan du henvise mig til en dom eller et sted hvor jeg kan læse om at man kan blive momsregistreret som privat person, så ville jeg være meget glad. Spørgsmålet er højaktuelt i disse tider, hvor man diskuterer vidt og bredt om private må leje værelser ud gennem airbnb og andre steder. Hvis kommunen kan sige man lejer ud erhvervsmæssigt (Momsregistreret), så kan de forbyde det ifølge planloven. Hvis ikke det er erhvervsmæssigt, så kan de ikke forbyde det i forhold til planloven

Lars Emde Poulsen

SKATs gengivelse af reglerne fremgår her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947106&chk=214126 Det er svært at sige hvornår man driver virksomhed med værelsesudlejning - men en systematisk korttidsudlejning må betragtes som virksomhed. Der er samtidig ikke noget krav om, at man skal momsregistreres, hvis omsætningen er under 50.000 kr. om året.

Anette Klit

Men hvorfor er der så ingen private der får lov til at moms registrere sig når de selv bruger ejendommen? http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1898971&chk=214126

Lars Emde Poulsen

Jeg kender ikke til, at SKAT vil afvise at foretage momsregistrering af udlejningsvirksomhed på en ejendom, hvor ejeren selv beboer del af ejendommen. Den afgørelse du henviser til vedrører andre retsregler end værelsesudlejning. Afgørelsen vedrører udlejning af sommerhuse/fritidsbolig.

Gitte

Hvorledes er skattereglerne ved foraeldrekoeb af lejlighed i Koebenhavn for udenlandsk danskere. Kunne I eventuelt give et eksempel. Paa forhaand tak

Lars Emde Poulsen

Der skal I have konkret rådgivning. Det kan være, at I som udlandsdanskere ikke kan få lov at købe fast ejendom i DK, eller at I bliver fuldt skattepligtige til DK ved købet. Som udgangspunkt bliver I beskattet af den faste ejendom i DK. Hvordan I bliver beskattet afhænger af hvilke regler I benytter (og hvor I er bosiddende).

Gitte

Mange tak. Jeg er bosiddende i Tyskland. Saa vidt jeg kan laese kan jeg godt koebe fast ejendom i Danmark da jeg tidligere har vaeret bosat i landet for mange aar (38). Vil det vaere muligt at faa reglerne oplyst?

Lars Emde Poulsen

Reglerne kan altid findes på SKATs hjemmeside, bl.a.: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234784. Men da der er tale om dobbeltbeskatning (bosiddende i udlandet), vil jeg stadig anbefale konkret rådgivning.

Thomas

Hej, Jeg ville høre nærmere omkring bundfradraget, følger det boligen eller personen der lejer ud? Mig og min kæreste har 2 lejligheder, vi bor i den ene(lejlighed A), den anden er lejet(lejlighed B) ud til maks af bundfradraget på hendes konto. Kan jeg oprette hendes bolig (lejlighed B) og ligeledes leje den ud til bundfragdraget på min konto? Eller skal vi flytte i lejligheden (lejlighed B) der er lejet maks ud i henhold til bundfradraget for at leje den vi boede i (lejlighed A), for at vi begge kan få gavn af bundfradraget? Mvh Thomas

Lars Emde Poulsen

Det er ejeren/ejerne af udlejningsejendommen, som kan benytte fradraget, når der er tale om en ejerbolig, eller udlejer, når der er tale om en udlejningsbolig.

Zi

Jeg har solgt mit hus og kunne tænke mig at investere pengene i køb af en mindre ejendom i UK til ren udlejning. Kan det betale sig at oprette et "ejendomsselskab" og dermed stå bedre rent skattemæssigt, både i DK og i UK eller er det bedre som privatperson at købe & udleje en ejendom UK?

Lars Emde Poulsen

Dit spørgsmål drejer sig om udenlandsk skat, herunder dobbeltbeskatningsregler. Det fordrer rådgivning, som jeg ikke kan give i denne tråd.

Jeanett Nielsen

Hej, Er artiklen "Hvornår skal man betale skat af lejeindtægt?" stadig gældende? Altså er den sikret at der ikke er sket ændringer siden 2015? På forhånd tak Venlig Hilsen Jeanett Nielsen

Lars Emde Poulsen

Reglerne fremgår af ligningslovens § 15 P, og denne paragraf er ikke blevet ændret i den mellemliggende periode.

Hanne

Jeg påtænker at købe 2 ejerlejligheder til en samlet pris på 6,4 mil, hvor den ene er privat bolig og den anden er erhverv. Erhvervsdelen er udlejet til restaurant med en årlig leje på 384.000. Hvilke konsekvenser er der rent skattemæssigt når jeg selv bor i den ene lejlighed. Hilsen Hanne

Lars Emde Poulsen

Det er svært at svare på dit spørgsmål ud fra de oplysninger du giver - svaret kommer an på hvilken konstruktion du opretter. Men som udgangspunkt driver du erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed på den ene lejlighed, hvor du beskattes efter disse regler, mens den anden lejlighed udelukkende er til privat brug, hvorfor du alene beskattes af denne som alm. ejerbolig.

Mia

Kære Lars, Hvordan kan jeg regne beskætningsprocent af skattepligtigt indtægt? Er der et fast procent eller afhænger det af mit overordnet indtægt? På forhånd tak. Mia

Lars Emde Poulsen

Det afhænger af din øvrige indtægt samt andre forhold, herunder om du betaler kirkeskat og hvilke fradrag du har. Du kan evt. prøve at lave en "fiktiv" forskudsopgørelse på skat.dk, for at se hvad indtægten betyder for dig.

Jonas

Hej. Mine forældre har lavet et forældrekøb. Det er en stor 4-værelset lejlighed på 133 kvm., og er derfor essentiel til at leje 2 værelser ud. Jeg selv skal stå som lejer, og har tænkt at fremleje de to værelser ud (3000 kr. pr. værelse inklusiv forbrug). Huslejen -----> 7500 kr. pr. md. Forbrug ------> 1600 kr. pr. md. I alt ------------> 9100 kr. pr. md Dvs. 2/3 af 9100 kr. er 6000 kr. Betyder det rent principielt, at jeg ikke skal betale skat af lejeindtægterne fra fremlejen ? Hilsen Jonas

Michael Christensen

Hej Min kone og mig har købt en erhvervsandel, som min kone nu driver forretning i. Erhvervsandelen er købt privat og ikke i hendes firma - firmaet en enkelmandsvirksomhed. Som det er nu, låner hun i princippet bare butikken af hende selv og mig uden beregning. Spørgsmålet går på, hvad der bedst kan betale sig rent skattemæssigt. Kan det betale sig, at vi personligt udlejer butikken til hendes firma - eller bliver beskatningen rent personligt for lejeindtægten så høj, at det ikke kan betale sig. Eller er der en anden løsning som vil være at fortrække? Det skal lige nævnes at hun allerede betaler de månedlige udgifter til andelsforeningen gennem firmaet, herunder leje og forbrug. Mvh. Michael

Lars Emde Poulsen

Dit spørgsmål kræver personlig rådgivning, da der er mange facetter der skal undersøges nærmere for at give den bedste rådgivning.

Gustav

Hej Jeg er en studerende der har et år som udvekslingsstudent, i den forbindelse har jeg lejet min lejlighed ud (som jeg lejer af mine forældre) til 2 venner i hele perioden (12 måneder) Lejen jeg betaler til mine forældre er 7000 (heraf 500 i vand og varme) Lejen jeg modtager fra mine venner er 7000 (heraf 500 i vand og varme) Hvordan skal jeg behandle det skattemæssigt? Skal jeg betale skat af lejeindtægten når jeg i princippet ikke har nogen indtægt når udgifterne til huslejen er trukket fra? Mvh Gustav

Lars Emde Poulsen

Du skal benytte de regler som fremgår af artiklen ovenfor. Ud fra dine oplysninger ser det ud til, at der er tale om en lejelejlighed. Jeg vil nok anbefale at du benytter den regnskabsmæssige metode. Hvis resultatet er, at du ingen indtægt har, så skal der ikke betales skat.

Pia Sørensen

Min datter som skal påbegynde videregående uddannelse, har lejet en 4-værelses lejlighed med henblik på at dele den med 2 andre unge - det vil sige de får hver sit værelse og så deler de fællesrum/køkken/bad. Min datter skal betale kr 12.500 i husleje/måned + aconto varme/vand kr 700/måned = total kr. 13.200 (måned). Dertil kommer el og fælles udgifter til internet. Min datter forestiller sig at de hver især skal betale 1/3 af den samlede udgift - men kan hun udleje på denne måde uden at blive beskattet af det?

Lars Emde Poulsen

Der er tale om værelsesudlejning. Reglerne for dette fremgår af artiklen ovenfor.

Karen Hansen

Hvis min søn udlejer sin Andelsbolig i en periode på 1 år med mulig forlængelse med 1 år yderligere, skal han så beskattes af dette. Iflg vedtægterne har man lov at tage + 20% oveni huslejen. Han er selvstændig og skal bo med adresse c/o hos mig indtil videre

Lars Emde Poulsen

Din søn kører en udlejning, hvor han kan fratrække de relevante udgifter fra i sin lejeindtægt. Han skal betale skat af et evt. overskud, og kan ikke få fradrag for et evt. underskud, da der ikke er tale om erhvervsmæssig udlejning.

Karen L. Hansen

Tak for svaret.... skal han notere noget på sin selvangivelse at han fremlejer ?

Lars Emde Poulsen

Han skal notere årets resultat på selvangivelsen. Er der tale om et underskud, så skal han notere 0 kr. i resultat.

Burak Güler

Til rette vedkommende. Jeg har et rækkehus, som jeg har lejet ud i mere end 12 måneder. Min revisor siger at jeg skal udfylde rubrik 37 i min årsopgørelse ind på skats hjemmeside, han siger det ikke bliver anset som erhvervsvirksomhed/erhversvirksomhed, da jeg ikke har har flere hus end det ene, og ikke har til formål at drive virksomhed. Ind på skats hjemmeside ser det dog ud somom jeg skal udfylde rubrik 111 i årsoprgørelsen? Hvilken passer ? Er det revisoren der har ret eller...?

Lars Emde Poulsen

Såfremt der er tale om at du selv ejer rækkehuset, så vil det som udgangspunkt være at anse som virksomhed at foretage udlejning af rækkehuset over 12 måneder. Ud fra de oplysninger du skriver, så er jeg enig med SKAT.

Jens M Svendsen

Min søn har lånt min datters lejlighed 1 år og 9 mdr., i perioden 2014-2016 (hun havde en kæreste andetsteds og tilmeldt der, min søn og svigerdatter manglede et sted at bo i nævnte periode og tilmeldte sig hendes lejlighed). De aftalte en leje på 2.000 kr. (af rimelig fornuftige grunde) og min datter har siden - efter nogen forhandling med skat - måtte acceptere - at blive beskattet af en markedsleje på 5.000 kr. Min søn har til gengæld netop fået en regning på de 3.000 kr. dvs. beskatning af i alt 63.000 kr., som en modtaget gave fra hans søster. Min søn vil nu efterbetale min datter den leje, som hun er blevet pålagt, dvs. betale hende 63.000 kr. , som efterregulering af for lidt betalt leje (med en aftale om tilbagebetaling, såfremt det medfører ekstraskat fra nogen af dem). Så kan SKAT vel ikke længere hævde, at han har modtaget en gave og min datter kan vel ikke blive beskattet af det samme beløb x 2? Er der nogen risiko ved det og kræver det jeres støtte?? I givet fald, hvad vil det koste?? VH Jens M Svenden 3026 5154 Her kommer jeg ind, som hjælper og tænker ganske enkelt: er det lovligtkan hun m - kan skat

Lars Emde Poulsen

Hej Jens Vi fik klaret spørgsmålet over telefonen, men ring gerne tilbage hvis du har yderligere spørgsmål.

judy erichsen

For nogle år siden overtog jeg en forretning i en andelsforening for et relativt lille beløb (knap 17.000 kr.) hvilket jeg har fået et andelsbevis på. Jeg har udlejet forretningen i nogle måneder, da jeg ikke selv skal bruge den. Jeg har ikke opgivet til SKAT, at jeg har dette andelsbevis, og vil så høre om jeg skal opgive lejeindtægten fra min lejer, og hvad det betyder for mig økonomisk. Nu har jeg tillige set, at værdien af forretningen er kommet op på et par milioner i værdi, i forbindelse med at lejeren overvejer at købe forretningen, hvilket har chokeret mig lidt, da jeg i sin tid jo ikke har betalt noget i nærheden af dette beløb. Såfremt jeg sælger til lejer til den høje pris, hvad skal jeg så betale i skat af dette beløb? Og skulle jeg allerede have indberettet mit køb af forretningen?

Lars Emde Poulsen

Da du har overtaget en forretning går jeg stærkt ud fra, at du har drevet virksomhed. Du skulle derfor have lavet regnskaber mv., og opgjort resultatet overfor SKAT. Når du udlejer et lejemål skal du også lave regnskaber mv. vedr. udlejningsvirksomheden. Hvis du ikke har gjort dette, så vil jeg foreslå, at du tager kontakt til en rådgiver for at finde en løsning på dette. Du skal sandsynligvis betale skat af avancen ved et salg, men igen vil jeg foreslå, at du kontakter en rådgiver, da reglerne på dette område afhænger af flere forhold, som ikke er oplyst i dit indlæg.

Kim

Jeg har et række hus jeg gerne vil leje ud. (jeg bor der ikke selv) Tænkte at hvis jeg tog 4800 kr og det er ink. fri varme og vand, El skal der betales for. Skal jeg så betale fuld skat af de 4800 eller er der muligheder for at trække det fra når jeg får opgørelser for varme og vand fra boligforeningen ,som rækkehuset hører under ? Eller er der en fordel ved at lave aconto beløb separat til vand/varme ?

Lars Emde Poulsen

Jeg går ud fra, at du påtænker at lave erhvervsmæssig udlejning (udleje i mere end 12 måneder af en ejerbolig). Når der er tale om erhvervsmæssig udlejning, så kan du fratrække omkostninger i forbindelse med udlejningen. Som eksempler på driftsudgifter, der kan anses for erhvervsmæssigt begrundede driftsomkostninger, kan nævnes: Udgifter til renovation og skorstensfejning, vej- og kloakafgifter, vandafgifter, brand- og andre forsikringspræmier, kontingent til grundejerforening, udgifter til administration af ejendommen og udgifter til revisorbistand. Det vigtigste er, at omkostningen har forbindelse til udlejningen. Hvordan du skruer din lejekontrakt sammen i forhold til leje/a conto bestemmer du selv, men du kan kun kræve a conto vand og el såfremt der er individuel måler på forbruget. Hvis forbrug er inkluderet i lejen, så kan du ikke foretage reguleringer efterfølgende, hvis f.eks. forbruget har været uventet højt.

Louise

Hejsa Lars Har søgt og søgt men syntes at jeg har svært ved at gennemskue reglerne, og siderne jeg skal finde dem på. Jeg har to senarier jeg gerne vil blive klog på. 1. Vi ønsker at udleje 2 værelser i kælderen til den NGO virksomhed jeg arbejder for. i dags timerne. som behandlings/samtale rum. Er der krav til rummene eller kælderen som jeg skal være opmærksom på ift udlejning? Og hvordan ift moms og skat? 2. Vi Ønsker at udleje et lokale til privatpraktiserende massører ect. på dagsbasis ? Hvordan er reglerne her? Mvh Louise

Lars Emde Poulsen

Der er tale om erhvervsmæssig udlejning og således ikke udlejning til privat beboelse, som ovenstående artikel omhandler. Du skal ind i erhvervslejeloven for de nærmere regler omkring udlejningen, og skattemæssigt/momsmæssigt er der tale om, at du driver udlejningsvirksomhed. Der kan være tale om, at du skal opfylde krav fra brandmyndighederne, og der skal være mulighed for at drive erhverv fra lokalerne. Der er mange forhold der skal afklares i din situation. Jeg foreslår at du kontakter en rådgiver, da jeg ikke kan svare på dine spørgsmål før jeg kender situationen mere præcist.

magnus

Hej, Hvis man er to ejere af en lejlighed har man så 2*24000=48000 i bundfradrag ifm. udlejning?

Lars Emde Poulsen

Hvis I ejer ejendommen 50%/50% vil overskuddet umiddelbart skulle deles ligeligt mellem jer, herunder vil bundfradraget også blive delt ligeligt mellem jer.

Connie

Hej, Jeg har et spørgsmål til dig vedr. udlejning af andelslejlighed - for at forstå de tidligere givne informationer korrekt. Jeg har erhvervet en andelslejlighed, som jeg lejer ud til min søn - ubegrænset dvs. i mere end 12 mdr., så jeg kan ikke benytte ligningslovens § 15P. Lejen er kr 6000/md incl. a conto vand/varme/el - 72.000 kr/år. Som jeg forstår det kan jeg fratrække 2/3 =48.000 kr. Dermed skal jeg opgive 24.000 som alm lønindkomst ? kan jeg oveni de relevante udgifter til vedligehold, reparationer mv ? eksempel: vedligehold kr 4000. Hvilket betyder jeg skal opgive kr 20.000 som alm lønindkomst ? MVH Connie

Lars Emde Poulsen

Du kører en udlejning, hvor du kan fratrække de relevante udgifter fra i din indtægt, men dog således, at du ikke kan få fradrag for et underskud, da der ikke er tale om erhvervsmæssig udlejning. Hvis du har en indtægt på 72.000 kr. kan du i indtægten fratrække relevante udgifter i forbindelse med udlejningen - du kan ikke bare bruge et bundfradrag. Relevante udgifter kan være dokumenterede udgifter du har haft ved at eje andelen, f.eks. din boligafgift, vedligehold og lign. Husk, at når du lejer ud til en nærtstående, skal der være tale om en lejebetaling på markedsniveau, ellers kan SKAT blande sig.

Connie Rosendahl

Hej, Først og fremmest tak for hurtigt svar og beklager min egen forsinkede tilbagemelding. Som nævnt er min lejeindtægt kr 72.000 og den er identisk med mine udgifter til boligafgift, forbedringsomkostninger for forbrugsafgifter (el, vand, gas). betyder det at jeg ikke skal opgive noget beløb til skat når jeg ikke har overskud på udlejningen

Lars Emde Poulsen

Hvordan reglerne nærmere er, kan ses her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2048528 Hvis du ikke har et overskud, så skal der ikke svares skat af noget. Men det fritager dig ikke fra at foretage bogføring og udarbejde skatteregnskab.

Connie Rosendahl

Hej, Mange tak for svar - of tak for reminder om bogføring af udgifter/MVH Connie.

Mikkelstrup

Hvis den ene part efter skilsmisse bor i en endnu uafviklet fælles ejerlejlighed (og derved betaler alle udgifter i den forbindelse som lån, fællesudgifter, ejendomsskat mm.) udlejer boligen til Airbnb i ny og næ, kan den anden part så modsætte sig udlejen og gøre krav på indtægter fra udlejen eller hvilke juridiske regler er der i den forbindelse?

Lars Emde Poulsen

Det er mere et spørgsmål til familieretsadvokaten. Det afhænger også af, hvad I har aftalt i forbindelse med bodelingen. Når den anden part står som juridisk ejer, har parten som udgangspunkt også medbestemmelse over brugen.

Johansen

Hej. Jeg har købt min gamle lejelejlighed som andel. Jeg boede ikke fysisk i lejligheden da jeg fik mulighed for at købe den som andel. I vedtægterne fremgår det, at man kan udleje andelen ubegrænset. Min plan er derfor at jeg i den næste årrække vil udleje/fremleje lejligheden af max. 2 år pr gang. Jeg er usikker på hvordan jeg skal beskattes. Efter hvad jeg har forstået kan man ikke bruge bundfradragsmetoden og den regnskabsmæssige metode hvis man vil udleje andelen i flere år? (LL § 15P) Og er det ikke kun ved erhvervsmæssig udlejning man kan få fradrag for alle ens udgifter til lejligheden hvis man udlejer i flere år? Jeg vil helst have fradrag for alle mine udgifter ala den regnskabsmæssige metode da jeg med bundfradraget 2/3 vil få minus på årsbasis. Hvad er mine muligheder? og skal det oprettes som personindkomst hos skat selv om jeg fast lejer den ud?

Lars Emde Poulsen

Da der er tale om en andelslejlighed, så er der ikke tale om erhvervsmæssig udlejning, hvilket betyder, at du bl.a. ikke kan benytte virksomhedsskatteordningen. Der da er tale om udlejning over 12 mdr., så kan du heller ikke benytte ligningslovens § 15P. Du kører således en udlejning, hvor du kan fratrække de relevante udgifter fra i din indtægt, men dog således, at du ikke kan få fradrag for et underskud, da der ikke er tale om erhvervsmæssig udlejning.

Kjær

Udleje af sommerhus gennem bureau giver et bundfradrag på 20.000 kr, privat udleje et bundfradrag på 10.000 kr. Hvilket bundfradrag får man, når man udlejer gennem airbnb? Sidestilles airbnb med et bureau? airbnb indberetter vist ikke til SKAT.

Lars Emde Poulsen

Nej, Airbnb indberetter ikke selv til SKAT i Danmark, og er således ikke et udlejningsbureau. Et udlejningsbureau er ifølge lovgivningen forpligtet til at indberette fortjenesten til SKAT på vegne af udlejer. Udleje gennem Airbnb giver det lave bundfradrag.

Maria

Hvis man har en lejlighed man lejer ud igennem Airbnb, siger man at bundfradraget er 1,33% af lejlighedens offentlige vurdering. Hvis lejligheden er helt ny og der der ikke er blevet lavet en offentlig vurdering endnu, hvad er ens muligheder? Skal man så bare gætte sig frem til et ca beløb? Hvis man vælger at undlade at betale skat indtil der bliver foretaget en offentlig vurdering, hvad er konsekvenserne? Får man bare et giro-kort med posten med det beløb man skylder? Eller kan man risikere at få en bøde og plet på strafattesten?

Lars Emde Poulsen

SKAT vil lave en offentlig vurdering pr. 1. oktober, og de bliver som udgangspunkt offentliggjort omkring 1. marts det efterfølgende år. Du skal ikke undlade at betale skat, det har konsekvenser, og du kan i værste fald få en bøde oveni at skulle betale den manglende skat. Hvis vurderingen ikke er kommet når det er tid til at udfylde selvangivelsen, så ring til SKAT og hør hvad du skal gøre.

Jesper

Jeg har et spørgsmål til bundfradragsordningen ved periodevis udlejning af et værelse, da jeg er andelsbolighaver. Både min kæreste og jeg står på andelsbeviset, og ejer derfor begge andelen. Har vi begge i så fald bundfradrag, eller er bundfradraget husstandsbestemt? Eksempel: Andelen har et bundfradrag på 40.000 kr. Er det 40.000 kr. i alt for hele andelen (og derved husholdningen) Eller er det 80.000 kr. i alt, da vi er to personer på beviset, og derved begge har et bundfradrag? Tak,

Lars Emde Poulsen

Hvis I ejer ejendommen 50%/50% vil overskuddet umiddelbart skulle deles ligeligt mellem jer, herunder vil bundfradraget også blive delt ligeligt mellem jer.

Hansen

Hej. Jeg ejer en andelsbolig, men har fået job i England. Jeg kan leje den ud i max 2 år. Jeg har ingen indkomst i DK, men kun i UK. Hvormed jeg heller ikke har et rentefradrag eller lignende i DK. Eks. Hvis jeg lejer lejligheden ud for 10.000 kr (inkl. vand og varme) + forbrug (lys + gas+el). Min boligafgift er på 3.120 kr. + 600 kr. i aconto varme dvs. 44.640 kr årligt + renter. Jeg har forstået at min "ikke skattepligtige del" er 2/3 af de 44.640 kr? Er dette korrekt eller kan jeg trække mere fra (øge bundfradraget)? Hvor meget skal jeg betale i skat af de resterende indtægter når jeg ingen anden indkomst har i DK og er fuldt skatteberettiget i UK? Mvh.

Lars Emde Poulsen

Bundfradraget er 2/3 af den huslejeindtægt som du modtager fra lejer. Du vil som udgangspunkt være skattepligtig til Danmark af indkomsten fra Danmark. Hvor meget du præcist skal betale i skat afhænger af flere forhold, så jeg vil foreslå at du kontakter SKAT for at få den korrekte udregning.

Nadia

Altså. Mit bundfradrag er i så fald 10.000*12 = 120.000 * 0, 75 = 90.000 Er mit bundfradrag pludselig dette på et år? Det lyder da fjollet. Mvh

Lars Emde Poulsen

Jeg var lidt for hurtigt ved tasterne der - bundfradraget er 2/3 af din husleje. Hvis din årlige husleje er 44.640 kr., så er bundfradraget 29.760 kr. Og du kan ikke trække mere fra.

Nadia

Ok. Så det eneste jeg må trække fra er 2/3 af boligafgift og varme årligt. Er der noget jeg skal være OBS på hvis det bliver over 12 mdr? Tak. Mvh

Lars Emde Poulsen

Ved udlejning af en andelslejlighed er der ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed, selvom udlejningsperioden bliver over 12 måneder. Reglerne om bundfradrag gælder kun ved værelsesudlejning og udlejning op til 12 måneder. Ved udlejning over 12 måneder, og når der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed, så kan man fratrække relevante udgifter i indtægten. SKAT oplyser på sin hjemmeside, at de udgifter, der kan trækkes fra ved udlejningen, er normalt den husleje/boligafgift, du selv betaler. Du kan til gengæld ikke fratrække et evt. underskud eller benytte f.eks. virksomhedsskatteordningen.

Ingelise

Min datter som er udlandsdansker siden (1985) har købt en lejlighed (3,4 mill), vi skal leje den (forældre) huslejen sat til kr. 9.000 pr. måned. Har hun sit personfradrag (kr. 45.000) i 2017 + ejendomskat ejendomsværdiskat hun kan fratrække. På forhånd tak

Lars Emde Poulsen

Det er besværligt at svare på dit spørgsmål ud fra de sparsomme oplysninger som du giver. Så vidt jeg kan se, så er der tale om, at din datter bliver begrænset skattepligtig til Danmark, og driftsomkostninger kan fratrækkes i indkomsten, herunder ejendomsskatter. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for personfradrag ved indkomst fra ejendomme, når man er begrænset skattepligtig til Danmark.

Andersen

Min udenlandske arbejdsgiver ønsker at leje et værelse i vores private ejerbolig. Formålet er primært at kunne stille en arbejdsplads til rådighed for mig, men der skal også være mulighed for at en enkelt anden kollega arbejder herfra i perioder, ligesom der skal være mulighed for at afholde lejlighedsvise møder. Mit spørgsmål er hvordan denne lejeindtægt skal beskattes hos mig? Der er tale om udlejning af et enkelt værelse, men da "kunden" er erhverv kan bundfradraget næppe anvendes eller? Det er vel ikke nødvendigt at oprette et firma for at kunne udleje et værelse til ham?

Lars Emde Poulsen

Reglerne (bundfradraget) kan ikke anvendes, hvis der påbegyndes erhvervsmæssig udlejning. Det beror på en konkret vurdering af forholdene, om der er tale om påbegyndt erhvervsmæssig udlejning. Men som jeg læser dit indlæg, så skal der ikke ske udlejning til beboelse, og så må udlejningen betragtes som erhvervsmæssig. Når du foretager erhvervsmæssig udlejning, så driver du en udlejningsvirksomhed, og du skal derfor lave regnskab mv.

T. Hansen

Jeg overvejer at købe en landejendom, over 10 hektar. Der er tre længer uover bebeoelsen og spørgsmålet er om jeg i længerne kan indrette fx fem værelser med bad til udlejning om sommeren. Jorden skal bortforpagtes. Ejendommen grænser op til et sommerhusområde. Endnu et spørgsmål, lidt ved siden af, hvis jorden er bortforpagtet, hvem har ret til jagten? Med venlig hilsen, T. Hansen

Lars Emde Poulsen

Dit spørgsmål har intet med beskatning af lejeindtægter at gøre. Mit forslag er, at du tager kontakt til din kommune for at få en tilkendegivelse om hvorvidt det kan lade sig gøre at ændre indretningen. For så vidt angår jagtretten, så beror det på hvad der er aftalt mellem parterne.

Marie Sørensen

Hej Hvordan er reglerne når min kæreste og jeg ejer 50% hver af vores hus, hvor vi gerne vil have bed and breakfast kan den ene bare modtage indtægter og derfor også betale skat eller skal det deles ? Vil indtægten komme til at påvirke min SU hvis det er min kæreste som modtager indtægten og dermed også står for skat Venlig hilsen Marie Sørensen

Lars Emde Poulsen

Du taler om at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, og dette kan ske under mange forskellige former. Det har umiddelbart ingen forbindelse til ovenstående regler om udlejning. Ved opstart af erhvervsvirksomhed er der en del regler som du skal være opmærksom på, herunder skatteregler, men også om det er lovligt at benytte ejendommen til B&B. Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere rådgivning om dette.

Niels

Hej. Min kone og jeg ejer et to-familie hus (to lejligheder vi benytter begge i dag) og overvejer at leje den ene lejlighed ud. Skal indtægten så deles eller kan vi lade den ene af os have indtægten / beskatningen? Vi har kun vurderingen på hele huset - hvordan regnes bundfradraget ud for den ene lejlighed? Efter m2? Mvh Niels

Lars Emde Poulsen

Hvis I ejer 50%/50% er udgangspunktet også, at I skal deles om resultatet. Som udgangspunkt er bundfradraget 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr. I dit tilfælde, hvor der er tale om udlejning af et to-familieshus, kan der være specielle regler afhængig af hvordan udlejningen foretages. Jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til en rådgiver omkring udlejningen.

Jørgen Kjærgaard

Jeg har en parkeringsplads i et parkeringslag, som jeg udlejer. Der er tale om en årlig lejeindtægt på ca. DKK 12.000.- Jeg betaler fællesudgifter på ca DKK 3.000 årligt. Hvorledes skal dette opgives. Er der også her et bundfradrag?

Lars Emde Poulsen

Fremleje af parkeringspladser er ikke omfattet af reglerne om værelsesudlejning mv. Som udgangspunkt er en enkelt parkeringsplads heller ikke omfattet af lejeloven. Der er sandsynligvis tale om at du skal opgøre resultatet som ved erhvervsmæssig virksomhed, hvor resultatet er indtægterne fratrukket udgifterne. Jeg vil dog ikke mene at SKAT vil godkende at du får fradrag for et evt. underskud.

Susan Vaaben

Min ven har en landejendom hvor han bor selv. Der er yderligere to mindre lejligheder hvoraf en er lejet ud. Huslejen herfra er beskattet med det, der overstiger bundfradraget. Hvis han lejer den anden lejlighed ud, vil denne så skulle beskattes fuld ud som alm. indtægt? Jeg imødeser dit snarlige svar! På forhånd tak og med venlig hilsen Susan Vaaben

Lars Emde Poulsen

Som du beskriver situationen, så lyder det som at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, og bundfradragsmetoden således slet ikke kan benyttes.

Søren Dengsø

Hej. Jeg her 2 spørgsmål. Jeg bor til leje i et mindre boligselskab med 8 lejligheder. Hertil hører en dobbelt garage som jeg lejer ud til opbevaring og til en bil. Her får jeg Kr. 700.- pr md. Lejeselskabet skriver at jeg ikke må udleje garagen. Må de det? Envidere skriver de at vi ikke må opbevare andet end vores egen bil da der også er små kælderrum. Må de blande sig i hvad vi har i vores garager? Den ejendomsmægler som "solgte" udlejningen af lejligheden brugte det argument at jeg kunne opbevare de ting jeg ikke havde plads til, efter salg af mit tidligere hus. Jeg håber på positiv svar. Mvh. Søren Dengsø

Lars Emde Poulsen

Da jeg ikke kender nærmere til indholdet af din lejekontrakt mv. kan jeg ikke med sikkerhed svare på spørgsmålene. Da garage ikke er beboelse kan udlejer dog umiddelbart godt sætte en begrænsning på dine muligheder for fremleje og benyttelse af arealet.

Søren

Hej Lars. Tak for svar. Garagen er en del af mit lejemål. Ændrer det noget? De kan vel ikke forhindre mig i at stille en bil i garagen, også selv om det er en veteranbil uden plader? Et spørgsmål mere: Har lejeselskabet (8 boliger) ikke pligt til at lave en vedligehold konto til de enkelte lejemål? Således at der er til f.eks gulvslibning og maling ved fraflytning. Mvh. Søren

Lars Emde Poulsen

Der er regler i lejeloven om fremleje af beboelsesrum, men ikke andre, såsom garage. Så umiddelbart ændrer det ikke noget, når der ikke er tale om beboelsesrum. Det afhænger af indholdet af din lejekontrakt (hvad der står om indvendig vedligeholdelse), om der er pligt for udlejer til at lave en vedligeholdelseskonto. Såfremt udlejer står for den indvendige vedligeholdelse, så skal han som udgangspunkt lave en vedligeholdelseskonto.

Martin

RETTELSE: Hvis man udlejer en del af sit enfamiliehus - bliver lejeindtægten så beskattet som kapitalindkomst med en skatteprocent på 42% i 2016?

Lars Emde Poulsen

Hvis du er ejer af huset, og foretager værelsesudlejning, så bliver resultatet beskattet som kapitalindkomst.

Martin

Hvis man udlejer en del af sit enfamiliehus - bliver lejeindtægten så beskattet som kapitalindkomst med en skatteprocent på 16% i 2016?

Sune

Hej Allan, Jeg overvejer at købe en grund og bygge et hus til min eks-kæreste og så leje det ud til hende (vi har et handicappet barn sammen, bor ikke sammen mere og kommunen ikke kan finde en egnet bolig til hende i den kommune vi bor i). Jeg er bare i tvivl om jeg skal benytte mig af kaptilafkast metoden eller virksomhedsordningen (for at sige det lige ud, så ved jeg ikke hvad der er bedst for mig - kan ikke lige læste mig ud af det) Banken har regnet ud at jeg vil have et likviditetens underskud i alt på 30.000 kr. ved virksomhedsordningen. De kan dog ikke regne det ud på kapitalafkast metoden. Kan du fortælle mig om det bedste for mig er kaptilafkast metoden eller virksomhedsordningen og hvad det helt forkromet forskel er?

Lars Emde Poulsen

De skattemæssige fordele ved at benytte virksomhedsordningen er i hovedtræk, at man kan opnå højere skatteværdi af rentefradrag på lån, der indgår i virksomhedsordningen. Det sker ved, at virksomhedens nettorenteudgifter trækkes fra ved opgørelsen af virksomhedens indkomst, dvs. i den personlige indkomst. Endvidere kan man lade hele eller en del af overskuddet blive stående i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat. På denne måde sker der en form for ligestilling mellem personligt drevne virksomheder og aktieselskaber mv. Regnskabskravene til virksomhedsordningen er større end til kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen er et valgfrit, forenklet alternativ til virksomhedsordningen. Ved at vælge denne ordning kan selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke har brug for hele virksomhedsordningen, opnå nogle af virksomhedsordningens fordele på en mere enkel måde. Det sker ved, at der beregnes et kapitalafkast af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. Som hovedregel indgår gæld ikke i beregningsgrundlaget. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. I kapitalafkastordningen gives der på skematisk vis fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens renteudgifter. I det omfang kapitalafkastet overstiger nettorenteudgifterne, indebærer ordningen, at forrentningen af egenkapitalen i virksomheden beskattes som kapitalindkomst. Det vil sige, at der som regel er en lempelse af beskatningen i forhold til personskattelovens regler. Hvad der er det bedste at benytte afhænger af omstændighederne. Jeg vil foreslå at du igen søger rådgivning hos din bank eller en revisor.

Allan

Hej Lars Jeg er indehaver af en andelsbolig hvis årlige boligafgift incl. vand/varme er ca. 48.000 kr. Jeg lejer den periodevis ud gennem airbnb. Skal jeg så indberette alt det jeg får i lejeindtægt som er over kr. 32.000 (2/3 dele) på min årsopgørelse? Dvs. hvis min lejeindtægt for et år er kr. 100.000 skal jeg så indberette kr. 68.000? Der står at det indberettede vil blive beskattiget som personlig indkomst. Hvor stor en del er det i % af det indberettede? Er det lige som alm. løn-indtægt? Er der skattemæssig forskel om jeg selv har adresse i lejligheden eller ej? Tak for hjælpen. Venligst Allan

Lars Emde Poulsen

Bundfradraget på 2/3 er 2/3 af den årlige husleje, som fremlejer skal betale, ikke hvad du selv betaler. Personlig indkomst er lige som lønindtægten. Hvis du ikke selv har adresse i lejligheden i over 12 måneder, så vil det være en indikation af, at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, og ikke korttidsudlejning.

Allan

Lars, Det forstår jeg ikke helt. Kan du uddybe hvad det betyder. Jeg forstår det som at hvis jeg udlejer min andelslejlighed med en årlig leje-indtægt til mig på 99.000 kr. så er bundfradraget på 2/3 altså 66.000 kr. Skal jeg så kun indberette de resterende 33.000 kr. på årsopgørelsen som jeg så bliver beskattiget af som alm. løn-indtægt (personskat)? Venligst Allan

Lars Emde Poulsen

Det er korrekt forstået, såfremt du benytter den skematiske metode. Reglerne for den regnskabsmæssige metode fremgår også ovenfor i artiklen. Ifølge den kan du fratrække den forholdsmæssige husleje for det udlejede fra i skat. Hvis du udlejer hele boligen, kan hele huslejen trækkes fra.

Lars Emde Poulsen

Hej Allan Det korrekte er som du skriver, at bundfradraget er 2/3 af din boligafgift incl. vand/varme, som du oplyser er ca. 48.000 kr. Du skal så indberette alt det du får i lejeindtægt som er over kr. 32.000 (2/3). Beklager, jeg har været lidt for hurtigt på tasterne med besvarelsen.

Michael

Hej Min mor døde for et par år siden og min far bor nu alene i en et andelsrækkehus. Jeg overvejer at flytte ind, sammen med ham, i hans hus i en periode - idet jeg tilflytter fra en anden landsdel. Jeg vil ikke leje noget af hans bolig - blot bo i et par af værelserne. Jeg påtænker at bidrage økonomisk til mit ophold. Jeg opfatter det dermed ikke som at jeg lejer, men blot at jeg er samboende. Er dette rigtigt opfattet og - kan det påvirke min fars forhold til SKAT? Med venlig hilsen - og tak

Lars Emde Poulsen

Når nærtstående indgår i et lejeforhold, f.eks. som du beskriver når en søn flytter ind til sin far (og sønnen ikke kan betragtes som en del af husstanden), så skal der fastsættes en markedsleje. Min opfattelse af det beskrevne er, at du ikke skattemæssigt kan betragtes som en del af husstanden. I skal derfor fastsætte en markedsleje, som du skal betale til din far. Da I er far og søn kan I kigge på reglerne omkring afgiftsfrie gaver således at din betaling kan erstattes med gave. Men din far skal beskattes efter reglerne om udlejning.

Michael

Tak for svaret. Kan der være tilfælde hvor sønnen kan betragtes som en del af husstanden - og far derfor ikke skal beskattes efter reglerne om udlejning? På forhånd tak

Lars Emde Poulsen

Ja. Hvis forældre og voksne børn, der ikke tidligere har været fraflyttet, bor sammen uden lejekontrakt er der tale om en fælles husstand. Voksne børn, der tidligere har været fraflyttet, hører som regel ikke under husstandsbegrebet. Der er tale om en konkret vurdering, men som du beskriver det, ses du ikke at være en del af husstanden.

Dennis

Min datter tager et semester i udlandet fra 1/9-31/12-16. Hun bor i en lejelejlighed. Nu vil hendes bror godt bo i hendes lejlighed mens hun ikke er hjemme og han betaler noget af huslejen. Skal hun beskattes af det. Han betaler ikke den fulde husleje da hu stadig har sine møbler stående. Hun tjener ikke noget på det men har derimod selv en udgift svarende til knap 15% af huslejen pga hun stadig har sine ting stående i lejligheden

Lars Emde Poulsen

Reglerne for beskatning når man fremlejer en lejelejlighed fremgår af ovenstående artikel.

Tommy

Hej Lars, Min kæreste og jeg har kig på et hus, hvor vi overvejer at udleje 2 værelser på 1. sal som 'bed and breakfast'. Jeg har efterhånden fået styr på regler og tilladelser fra kommune og fødevarestyrelsen, men har svært ved at overskue det skattemæssige. Er det korrekt forstået, at jeg ikke skal indberette moms ved udlejning af de to værelser - også når der er tale om bed and breakfast-virksomhed. Når jeg sender en gæst afsted med en kvittering, hvorpå moms er udspecificeret, skal jeg så ikke indberette et momsregnskab..? Vil jeg, når jeg driver bed and breakfast, kunne tage udgangspunkt i ovenstående eksempel om "udlejning af værelse hele året"..?

Lars Emde Poulsen

Der er tale om erhvervsmæssig udlejning, så du kan ikke bruge reglerne gengivet ovenfor. Du skal udarbejde regnskab mv. som en erhvervsdrivende. Som udgangspunkt er der ikke moms på udlejning af fast ejendom, dog kan B&B være omfattet af momspligten, da der må være tale om en virksomhed, der driver korttidsudlejning. Når der er moms på ydelsen skal der også laves et momsregnskab.

Henrik Valbirk

Kære Avodan, Hvodan skal jeg selvangive udleje af en del af min kælder til en virksomhed? Er der nogen godkendelse som går forud for underskrivelse af en lejekontrakt? Er der minimums/maksimuns krav til lejen? MVH, Henrik

Lars Emde Poulsen

Det er ikke lige til at svare på ud fra de oplysninger, som du har givet. Der er tale om erhvervsmæssig udlejning, når du foretager denne form for udlejning. Der skal indgås en erhvervslejekontrakt og lejen bør som udgangspunkt svare til markedslejen. Tag gerne kontakt til mig, så du kan uddybe dit spørgsmål.

Anders

Jeg overvejer at leje et værelse ud til en ven for 3300 om mdr. Jeg bor sammen med min kæreste og betaler nu 9900 om mdr. Min ven vil komme til at betale 1/3 af huslejen og jeg vil derfor ikke tjene på det, blot nedsætte min egen nuværende husleje. Er dette bidrag til huslejen skatpligtigt? Eller gælder det kun hvis der er et overskud?

Lars Emde Poulsen

I artiklen fremgår også dine muligheder når du er lejer eller andelshaver. Indholdet burde svare på dit spørgsmål. Du kan enten benytte et bundfradrag på 2/3 af din vens husleje, eller du kan benytte den regnskabsmæssige metode, hvor du kan trække den forholdsmæssige husleje for det udlejede fra i skat.

david

Min mor udlejer hendes andelsbolig til mig (12.000 kr. pr. måned - betaler hendes udgifter til hendes lån også). Jeg er hæftig bruger af airbnb og har lejet for over 120.000 kr i år. Jeg er dermed udlejer af en lejebolig. Hvis min mor hæver den månedlige husleje til f.eks 13.000 kr om måned for at øge mit bundfradag så jeg kan leje mere ud, hvorledes vil dette påvirke hendes økonomi? Nogle ideer. Philip

Lars Emde Poulsen

Din mor skal indtægtsføre huslejen, hvorfor hun vil skulle indtægtsføre 12.000 kr. mere om året. Jeg ved ikke hvordan din mor administrerer huslejeindbetalingerne, så jeg kan ikke komme med et mere konkret svar.

Henrik Toft

1) Hvordan fakturerer man lejer, hvis man som ejer er i en ejerforening jeg tænker her på fællesudgifter til ejerforening, viderefakturerer man dem til lejer og lægger dem oven i lejen, eller er de en del af lejen? 2) Opretter man ikke lejer separat (i deres eget navn) til el, vand og varme eller betaler de a conto til udlejer, som så viderefakturerer udgiften?

Lars Emde Poulsen

Det er svært at svare på sådan spørgsmål uden at kende mere til omstændighederne. Umiddelbart skal udgifter til en ejerforening være indeholdt i lejen. Udgifter til el, vand og varme kan enten afregnes ved at udlejer opkræver a conto betalinger og udarbejder årsregnskab, eller at lejer afregner direkte overfor forsyningsselskabet.

Andi Kidmose

Hey lars Jeg har lige et spørgsmål? Jeg lejer et hus til 6500kr om mrd! Jeg skal flytte i noget andet men er bundet i lejekontrakten til maj 2018! Jeg har fået lov til at fremleje huset af ejer og til samme pris men hvad er skattereglerne når jeg fremlejer det? Hilsen Andi

Lars Emde Poulsen

Hvis du fremlejer en lejebolig, er der normalt ikke tale om erhvervsmæssig udlejning. Det betyder: •At du ikke skal bruge en udvidet selvangivelse. •At overskud skrives i rubrik 20 på selvangivelsen og i felt 250 på forskudsopgørelsen. •At du ikke kan fratrække et eventuelt underskud. •At du ikke kan bruge kapitalafkast- eller virksomhedsordningen. De udgifter, der kan trækkes fra ved udlejningen, er normalt den husleje/boligafgift, du selv betaler.

Anne

Hvis man er studerende og lejer sin ejerlejlighed ud gennem Airbnb - betragtes ens lejeindtægt på lige fod med ens lønindtægt? Dvs. at hvis man samlet på sit arbejde og på airbnb tjener mere end 143.064 før skat (som fribeløbet for studerende på en videregårende uddannelse) skal man så betale sin SU tilbage?

Lars Emde Poulsen

Beløbet skal skrives på selvangivelsen som kapitalindkomst, når du ejer den ejendom, der udlejes. Beløbet tæller med som egenindkomst i forhold til SU.

Sebastian

Hej Lars Hvad hvis man lejer lejligheden, men har indtægter på omkring 150.000 kr grundet udlejning via airbnb?

Lars Emde Poulsen

Jeg vil mene at svaret er det samme uanset om men lejer eller ejer lejligheden.

William

Hej Lars, Jeg tjener penge på Airbnb samtidig med at jeg er på SU. Jeg tjener ikke mere end mit bundfradrag. Jeg er dog i tvivl om det jeg tjener tæller med i det max beløb jeg jeg må tjene ved siden af SU? På forhånd tak for svar. Mvh

Lars Emde Poulsen

Så vidt jeg er orienteret, så tæller beløbet med i opgørelsen.

Anders Vork

Når man udlejer et værelse, opgiver man på selvangivelsen vel kun del, der overstiger bundfradraget på 24.000 årligt. Men ved til beregning af af egenindtægten i forhold til SU fribeløbet, er det så den skattepligtige del af lejeindtægten, eller den fulde lejeindtægt, der ligger til grund? Og hvis det er den fulde lejeindtægt, hvordan finder SU-styrelsen ud af, hvad den er?

Lars Emde Poulsen

Umiddelbart er det alene det beskattede beløb der medregnes, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg kender ikke til SU-styrelsens procedurer, og jeg vil derfor anbefale, at du tager kontakt til dem for at høre nærmere.

Jette Jørgensen

Min søn har en stor motorsejler og vil leje en kahyt ud til mig gennem airbnb når jeg kommer på forretnings rejse i området. 1-3 gange pr. Md. Vi regner ikke med at han skal momsregistreres. Hvad skal regningen / bilaget indeholde så min arbejdsgiver kan fratrække et airbnb bilag i virksomhedens regnskab eller en hjemmelavet faktura ?

Lars Emde Poulsen

Hvis airbnb bruges til forretningsrejsende, kan der oprettes en særskilt konto omkring dette. Udlejer laver en reservationskvittering, hvor alle oplysninger fremgår. Ellers skal et bilag som udgangspunkt indeholde: Fakturanummer, dato, adresse, hvad der sælges, prisen pr. overnatning, salgsbeløb i alt og hvor meget momsen er og udlejer skal kunne identificeres (navn/virksomhedsnavn og CVR-nr.). Du bør selv tilføje hvem der overnattede og hvad formålet med rejsen var.

Jette Juhl Jørgensen

Tak for dit svar - det er vel ikke nødvendigt at han bliver momsregistreret pga. af de få udlejninger? Skal der overhovedet moms på sådan en overnatning? Jeg sidder med et bilag fra DanHostel - der står ikke noget om moms? Så han kan vel skrive en regning/faktura til mig - uden moms i sit eget navn, og med CPR. nr. som jeg vil give videre til min arbejdsgiver. De kan jo selvfølgelig ikke fratrække moms - som ikke er lagt på :-) Er det korrekt ?

Jette Juhl Jørgensen

Der kom mail vedr. et nyt svar fra dig - men der kom ikke noget svar ?

Lars Sørensen

Hej! Jeg er gift men har en andelslejlighed, der kun står i mit navn - og et sommerhus sammen med min kone. Vi tænker på at leje lejligheden ud gennem Airbnb 6-10 uger om året - og sommerhuset 10-12 uger. (Vi bor selv begge steder.) Hvordan fordeler vi indtægterne - og er der bundfradrag for både andelen - og sommerhuset - og hvordan fordeler vi i givet fald det imellem os? Jeg må indrømme, jeg er svært forvirret! Vh Lars

Lars Emde Poulsen

Med den form for udlejning du beskriver, kan der godt være tale om erhvervsmæssig udlejning. Det beror på en konkret vurdering af forholdene, om der er tale om påbegyndt erhvervsmæssig udlejning. Indtægterne fordeles i henhold til ejerandel. Ejer du 100%, skal du også medtage 100% af indtægterne. Bundfradraget for andelslejligheden udgør 2/3 af den samlede årlige husleje. Reglerne omkring udlejning af sommerhuse (ferieboliger) er lidt anderledes end ovenstående. Det afhænger f.eks. af, om du udlejer privat eller gennem et bureau.

Kent Møller

Hej Jeg påtænker at udleje min ejerlejlighed i en periode på to til tre år. Af ovenstående og via SKATs hjemmeside kan jeg forstå at der så er tale om erhvervsmæssig udlejning. På SKATs hjemmeside står der også, at der ved et senere salg vil en eventuel fortjeneste være skattepligtig. Der står dog også at den muligvis kan være skattefri hvis jeg selv har boet i den. Hvad er jeres erfaring. Bliver man typisk skattepligtig af en eventuel fortjeneste ved salg af en ejerbolig der har været udlejet en periode på over 12 måneder ? På forhånd tak. Kent Møller

Lars Emde Poulsen

Efter min erfaring bliver du ikke beskattet af en evt. avance, hvis ejendommen har tjent som centrum for dine livsinteresser/din husstand i årene inden den tidsbegrænsede udlejning finder sted. Der er dog forskellige faktorer som SKAT vil lægge vægt på. Tag gerne kontakt til mig, så du kan uddybe dit spørgsmål.

ulla

Jeg lejer ud via booking.com og airbnb. Hvor meget kan man leje ud for, før man skal betale moms. Og bliver udlejning af 2 værelser betragtet som erhverv. I ejerforeningens vedtægter står der: forbud med erhverv. Indtægten nærmer sig 80.000 på årsbasis. Men jeg mener at man kan leje værelser ud til turister uden at det bliver betragtet som erhverv. tager jeg fejl? vh. Ulla

Lars Emde Poulsen

Der er som udgangspunkt ikke moms på udlejning af fast ejendom - uanset omsætningens størrelse. Udlejning via booking.com og airbnb kan godt betragtes som erhvervsmæssig udlejning. Det beror på en konkret vurdering af forholdene, om der er tale om påbegyndt erhvervsmæssig udlejning. På den måde du beskriver forholdet ligner det systematisk udlejning med indtjening for øje, og hvis det er tilfældet, så er der tale om erhvervsmæssig udlejning.

JENS JENSEN

jeg ejer en garagebygning,hvor jeg udlejer 2 stk garager,og får 10800,00 ind i leje om året,er det at betrakte som erhvervsudlejning?eller kan det bare skrives på selvangivelsen. vh jens jensen

Lars Emde Poulsen

Ud fra det beskrevne er der tale om erhvervsmæssig udlejning.

Anders

Jeg skal udstationeres i 3 år og vil i den forbindelse leje mit hus ud for at undgå konflikt med SKAT og skattepligt. Hvilken metode er mest hensigtsmæssig kapitalafkast eller virksomhedsordningen?

Lars Emde Poulsen

Ved kapitalafkastordningen er der ikke de samme krav til regnskab og skattemæssige specifikationer som ved virksomhedsordningen. Til gengæld kan du i visse tilfælde ikke få fuld fradragsret for alle dine renteudgifter. Det kommer an på de konkrete omstændigheder. Jeg vil anbefale, at du tager kontakt til din bankrådgiver, som evt. kan give dig svar på, om du kan få fradragsret på alle dine udgifter. Tag også gerne kontakt til mig, hvis du vil uddybe dit spørgsmål, så jeg har bedre mulighed for at svare.

Benjamin Ole Wolthers

Vi lejer et helt hus ud i 6 måneder. Leje indtægt ca 100.000kr Bundfradraget for den periode er på 60.000kr. Grundskylden for samme periode er på 30.000kr Jeg er klar over at med kan trække lidt mere fra på "Grundskyldsmetoden", men tænker du ikke at det er Bundfradragsmetoden der giver klart mest mening for os ? Mvh Benjamin

Lars Emde Poulsen

Det kan jeg desværre ikke svare på ud fra de oplysninger som du har givet. Jeg kender ikke udgifterne til forbrug, evt. vedligeholdelse og afskrivning samt ejendomsværdiskatten. Tag gerne kontakt til mig, hvis du vil uddybe dit spørgsmål, så jeg har bedre mulighed for at svare.

John Paustian

Spørgsmål ang. beskatning af lejeindtægter ved udlejning af ejers bolig (hele boligen udlejes og 100% til beboelse). Jeg forstår den ovenstående (iøvrigt glimrende ) gennemgang således, at såfremt udlejningsperioden er mere end 12 måneder, er udlejningen af boligen erhvervsmæssig. Der skal derfor beskattes i forhold til virksomhedsordningen (eller kapitalafkastordning?) MEN er udlejningsperioden een sammenhængende periode på mindst 12 måneder? (og hvordan afgøres det i praksis i et påbegyndt kalenderår/skatteåret). Ligger det implicit i, at lejemålet ikke er begrænset i f.eks. lejekontrakten? Er der nogen (logisk) begrundelse for, at udlejers faktiske udgifter til f.eks. vedligeholde af boligen (udlejningsaktivet i "virksomheds"-termer) ikke er fradragsberettiget. I en "rigtig" virksomheds regnskab ville man jo medtage de årlige driftsomkostninger til afskrivninger på værdien af bygningen? Så reparation af vaskemaskinen er fradragsberettiget (fordi det er inventar) men ikke den årlige træbeskyttelse af vinduerne (fordi det er bygningen)? Med venlig hilsen John Paustian

Lars Emde Poulsen

Lejeperioden kan strække sig over to indkomstår, men den samlede udlejningsperiode skal være under 12 måneder, for at udlejningen kan være omfattet af reglerne. Reglerne kan ikke anvendes, hvis der påbegyndes erhvervsmæssig udlejning. Det beror på en konkret vurdering af forholdene, om der er tale om påbegyndt erhvervsmæssig udlejning. Det kan dog bemærkes, at erhvervsmæssig virksomhed - i modsætning til ikke-erhvervsmæssig virksomhed - vil være indrettet på systematisk indtægtserhvervelse, dvs. at det afgørende formål er den fortjeneste, der opnås, og f.eks. ikke at man udlejer grundet udstationering mv. At det ikke er muligt at fratrække udgifter/afskrivninger vedr. selve boligen er en begrænsning, som er lovbestemt (ligningslovens § 15 J, stk. 1 og stk. 2.).

Torben Smith

Jeg vil gerne i en flerårig periode udleje en stor del af min ejendom (en tilbygning) til et erhvervsmæssigt formål - Hvilken form for beskatning pålægges lejeindtægten. (Kr 140.000 pr år)

Lars Emde Poulsen

De i artiklen nævnte regler gælder kun ved udlejning af privat bolig, der ikke er erhvervsejendomme. Erhvervsejendomme er blandt andet ejendomme, der delvist anvendes til bolig for ejeren og delvist anvendes erhvervsmæssigt. Du skriver således om erhvervsmæssig virksomhed, og du kan derfor ikke benytte reglerne nævnt i artiklen. Alle indtægter er skattepligtige i dit tilfælde, mens du kan fratrække driftsudgifterne i forbindelse med driften af den erhvervsmæssige del af den faste ejendom.

Karen Ansbjerg

Jeg har et hus i 2 etager , hver etage på 85 m,2 .( ikke kælder ) jeg tænker at flytte og leje stue etagen ud 1,sal skal stå tom . huset har en vurdering på 900.000 kr. og er gældsfri . jeg tænker en mdr. leje på 4500,00 kr. lejer betaler forbrug efter måler . hvad skal jeg betale SKAT af beløbet ?

Lars Emde Poulsen

Det kommer helt an på omstændighederne. Udlejer du ud i mere end 12 måneder, eller mindre ? Hvilken ordning vælger du at benytte ? Hvad er dine omkostninger ved udlejningen ? Jeg kan således ikke svare på spørgsmålet ud fra de oplysninger, som du angiver. Tag gerne kontakt til mig, hvis du vil uddybe dit spørgsmål, så jeg har bedre mulighed for at svare.

Karen Ansbjerg

Huset jeg har bor jeg i nu . jeg vil flytte og leje det ud . og har tænkt på husleje 4500,00 kr. mdr. jeg mener man kan trække noget af lejen fra inden skat af det beløb , men hvor meget ? det er ikke tidsbegrænset leje , det er uden forbrug, det skal lejer selv afregne med vand varme og strøm.

Lars Emde Poulsen

Da der ikke er tale om tidsbegrænset leje, så er det erhvervsmæssig udlejning. Du skal derfor lave et regnskab. Du kan trække driftsomkostninger fra i indtægten. Hvor meget du kan trække fra afhænger af omkostningerne. Jeg kan desværre ikke svare mere konkret på spørgsmålet. Du skal også være opmærksom på reglerne i lejeloven omkring udlejning.

Lone schmidt

Til rette vedkommende Er det korrekt forstået, at når jeg har en andelslejlighed med en årlig samlet husleje inkl aconto varme på 87.600, så skal jeg kun beskattes af alt over 58.400 kr (2/3 dele af 87.600 kr.) og dette uanset hvor mange kvm jeg lejer ud af min lejlighed? Skal jeg oplyse på min selvangivelse at jeg lejer et værelse ud hvis min indtægt er under de 58.400 kr? Håber du kan hjælpe mig. Venlig hilsen Lone Schmidt

Lars Emde Poulsen

Nej, ved den skematiske metode kan du få et bundfradrag der svarer til 2/3 af den husleje du får fra lejeren. Hvis din indtægt fra udlejningen ikke er skattepligtig fordi den ikke overstiger bundfradraget, så skal du ikke skrive resultatet på selvangivelsen.

Lars Emde Poulsen

Rettelse - jeg har været lidt for hurtigt på tasterne her - Dit bundfradrag er 2/3 af din egen husleje på 87.600 kr., så du bliver beskattet af alt over 58.400 kr.

Bo Bendix

Hvis man udlejer et værelse til f.eks en studerende i sin leje-lejlighed i mere end 12 måneder, er der så andre regler for beskatning end hvis man kun udlejer en del af året?

Lars Emde Poulsen

Nej, så længe der er tale om, at du kun udlejer et værelse, og ikke hele din bolig.

Bo Bendix

SKAT siger, at hvis man lejer et værelse ud i sin lejebolig i mere end 12 måneder, er det at regne som "erhvervsudleje" og man skal så beskattes efter andre regler?

Lars Emde Poulsen

Det vil jeg ikke mene. Reglerne fremgår af ligningslovens § 15 P. SKAT har selv beskrevet reglerne i sin juridiske vejledning: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2048573. Der står bl.a. følgende: "Reglerne skal anvendes, uanset hvor lang eller kort udlejningsperioden er. Dog gælder, at udlejning i forbindelse med en helårsbolig kun finder anvendelse ved udlejning af lejligheden en del af indkomståret."

Anna Poulsen

Jeg har et bundfradrag på kr. 52.500, - I året 2015 har jeg tjent ca. kr.30.000,- ved udlejning. Jegg har talt med skat og fået oplyst, at jeg ikke skal skrive noget på selvangivelsen, da det først skal opgives, når beløbet overstiger kr. 52.500,- mit spørgsmål er derfor er det det rigtige svar? Er det også først når det overstiger kr. 52.500,- , at der skal skrives et beløb på som kapitalindkomst?

Lars Emde Poulsen

Hvis din indtægt fra udlejningen ikke er skattepligtig fordi den ikke overstiger bundfradraget, så skal du ikke skrive resultatet på selvangivelsen.

Azad

Hejsa Jeg har et spørgsmål vedrørende et moderselskab i Tyskland der sælger sine chokoladevare via sin hjemmeside til private kunder i Danmark - De omsætter for ca 350.000 årligt til salg af privatpersoner i Danmark, og varerne bliver leveret som postpakker. Hvordan beskattes moderselskabet (moms,fradrag mm) og privatpersonerne? Og er der noget særligt de skal være opmærksomme på :)

Lars Emde Poulsen

Dit spørgsmål drejer sig ikke om skat på lejeindtægter, men jeg vil selvfølgelig gerne svare på det alligevel. Jeg skal bruge nogle flere oplysninger for en besvarelse, så derfor skal jeg bede dig om at kontakte mig - enten telefonisk på 57864611 eller på mail: lepo@advodan.dk.

Joakim Hornemann

Jeg overvejer at købe et værksted. Jeg skal udleje noget af det til 2 firmaer og noget skal jeg selv bruge. Hvad vil den bedste løsning være her? Hvordan forholder det sig når jeg selv bruger noget af det, og resten er udlejet til 2

Lars Emde Poulsen

Der er tale om at du skal påbegynde erhvervsmæssig udlejning. Du skal lave en erhvervslejekontrakt, og reglerne i erhvervslejeloven er gældende.

Tina Petersen

Har et ejet hus på 121 kvm. Anneks på 15 kvm , muret værksted og garage på ca 40 kvm. have i alt 860 kvm grund. 3 værelser, stue, badeværelse og et værksted bryggers på 15 kvm indgang fra gården. Offentlig vurdering 850000kr. hvad må jeg maks tage i husleje? Det er bopæl Rønne Bornholm. ( Jeg har selv kreditforeningslån og boliglåns udgifter) i alt for ca 70000 kr faste udgifter til lån og ejendomsskatter om året. Venlig hilsen Tina Petersen Bornholmeren

Lars Emde Poulsen

Du må som udgangspunkt ikke tage mere i leje ”end det lejedes værdi”, som det fremgår af lejeloven. Lejeloven er kompleks, når det kommer til fastsættelse af husleje. Hvad du må tage i husleje afhænger af, om lejemålet er i en såkaldt reguleret kommune, hvornår din bolig er opført, hvad standen på boligen er, og egentlig også herlighedsværdien. Det kan være en konkret vurdering. Prøv evt. at spørge Huslejenævnet i din kommune om lejeniveauet for dit lokalområde. Du skal passe lidt på med at sætte en husleje, der ikke er fastsat i overensstemmelse med det lejedes værdi. Din lejer har mulighed for at klage til huslejenævnet hvis han/hun mener at lejen er for høj. Huslejenævnet vil herefter gå ind og lave en konkret vurdering og kan nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft.

Lilje Juhl

Huslejenævnet kan nedsætte med tilbagevirkende - 11 mdr og sagen skal indberettes i år 1 man bor i det lejede

Lise Pedersen

Hej:-) Hvad har det af betydning for udlejning af værelser/hele lejligheder i en andelsboligforening fx gennem AIRBNB, når der i andelsforeningens vedtægter står at 1. erhverv ikke er tilladt, og 2. at fremleje kun er tilladt for et begrænset og i forvejen fastsat tidsrum, dog højst 2 år, når andelshaverens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold eller midlertidig forflyttelse, og at fremleje i øvrigt kun tillades med bestyrelsens godkendelse?

Lars Emde Poulsen

Du skal følge indholdet af foreningens vedtægter. Som du refererer vedtægternes indhold betyder det, at andelshaver kun må fremleje hele andelslejligheden såfremt andelshaver midlertidigt fraflytter grundet sygdom, forretningsrejse, studieophold eller midlertidig forflyttelse. Derudover skal andelshaver have bestyrelsens accept. For så vidt angår udleje af enkelte værelser, står der ofte i vedtægerne, at »fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.«. Udlejning af værelser kan få karakter af hoteldrift, og det betragtes som erhverv, og det strider mod reglerne. Bemærk, at i yderste konsekvens vil vedtægtsstridig fremleje/udleje medføre eksklusion.

Jan pedersen

Hej hvordan er reglerne når man lejer et sommerhus ud ?

Lars Emde Poulsen

Hvis fritidsboligen også benyttes af ejeren selv, findes der en bundfradragsmetode og en regnskabsmetode, der kan benyttes. Anvendelsen af bundfradragsmetoden og størrelsen af bundfradraget afhænger af, om der udlejes gennem et bureau eller udlejning sker privat. Reglerne er meget lig med gennemgangen i ovenstående artikel, men der er dog visse forskelligheder, bl.a. kan man udover bundfradraget også få et standardfradrag på 40% af indtægten. Se mere om reglerne på SKATs hjemmeside: https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2047819. Hvis fritidsboligen alene bruges til udlejning, er der tale om erhvervsmæssig virksomhed.