PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kæledyr og husdyr: Sådan er reglerne, når du bor i byen

Har du dyr og bor i byen? Her guider vi dig gennem reglerne om, hvilke og hvor mange dyr du må have i din bolig og i din have, når du bor i en byzone.

Der er forskel på, hvilke dyr du må holde i land- og byzoner. Det er de enkelte kommuner, der fastsætter reglerne for dyrehold i byzoner. Det forklarer advokat Trine Irmang Østengaard fra Advodan Lyngby, der gennemgår de vigtigste regler her.

 

Hvilke dyr er tilladte?

Som udgangspunkt må du gerne have kæledyr som fx hund, kat, hamster, kanin, mus, marsvin, ørkenrotter, akvariefisk, krybdyr, fugle og høns, når du bor en i byzone. Det er derimod ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder og heste i byzoner. Dog kan kommunen give dispensation i særlige tilfælde.

Husk at almene-, ejer- og andelsboligforeninger kan vedtage lokale forbud mod bestemte typer dyrehold. Det ser man især i forbindelse lejligheder i etageejendomme.

 

Hvor mange dyr må du have?

Som hundeejer må du højst have fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Har du flere end fire hunde, anses det for en kennel, og det kræver, at du får en særlig tilladelse.

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange katte du må have i din bolig – og det samme gælder for gnavere som kaniner, mus, marsvin, hamstere og ørkenrotter. Ifølge Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter” har kommunen dog mulighed for at gribe ind, hvis dit dyrehold kan anses for at være erhvervsmæssigt (fx som føde for krybdyr), eller hvis det giver store gener i forhold til forurening eller hygiejne.

Der er heller ingen begrænsninger for, hvor mange indendørsfugle som fx undulater, parakitter og kanariefugle du må have. Derimod udstikker kommunerne ofte særlige regler for fugle, der færdes udendørs. Det kan fx være høns, gæs, ænder, kalkuner og duer. Det er typisk regler om, hvor mange fugle du må have og krav til de fysiske forhold såsom indhegning, stalde/hønsehuse, opbevaring af foder og placering på din grund.

Har du høns, må du typisk have ca. 10 høns og én hane. Det er dit ansvar at sikre, at hanen ikke er til gene for dine omgivelser. Hvis dine naboerne klager over støj og lugtgener, kan kommunen kræve forbedringer af dit hønsehus, eller at din hane bliver slagtet. En hane må ikke gale udendørs før kl. 7 på en hverdag og kl. 8 i weekenden og på helligdage.

 

Hvor klager man over naboens dyr?

Hvis du vil klage over dine naboers dyr, fordi der fx er for mange af dem i forhold til, hvad loven tillader, eller hvis de larmer eller lugter, skal du i første omgang henvende dig til kommunen.

Hvis du har mistanke om, at dyrene mistrives, kan du ringe til Dyrenes vagtcentral på 1812. Herefter vil vagtcentralen fortælle dig, hvor du skal henvende dig eller sende hjælp ud.

 

Fakta: Se liste over forbudte dyr for private:

I Danmark har vi en lang liste over dyr, som er forbudte at holde som privatperson. Det kan enten være, fordi de er farlige, eller fordi ikke er muligt at holde dem på en forsvarlig måde. Se listen her.

Vil du vide mere?

34 kommentar

0 / 700 tegn

Line

Hej Jeg bor i en boligforening og her hvor jeg bor står der det kun er tilladt at holde en hund altså vi må ikke have kat. Men er der ikke noget med, at det har været i en ret for det er bestemt at de ikke kan sige man f.eks. ikke må have kat

Anette

Hej Trine Hvordan kontakter man bedst naboer med noget, man er utilfreds med? og er der regler for hvornår det er et legalt forsøg? Tænker hvis de er svære at komme i kontakt med.

Trine Irmang Østengaard

Kære Anette. Hvis ikke du kan komme i kontakt med dine naboer ved at banke på eller ringe til dem, så vil jeg foreslå, at du skriver et brev og oplyser, hvad det er, som du er utilfreds med – evt. suppleret af et løsningsforslag / krav eller lignende, og at du sender det såvel med anbefalet som almindelig post. Du bør i brevet skrive at det er sendt med både anbefalet og almindelig post. Så har du dokumentation for, at du har sendt brevet til din nabo, og det vil juridisk set blive betragtet som modtaget af naboen. Med venlig hilsen

Cecilia

Hej Trine Min veninde bor i en andelsboligforening, hvor det er tilladt at have hund. Min veninde har boet i samme forening, i snart 20 år og i 10 af årerne med hund, vel og mærke med den samme hund. Min veninde har aldrig modtaget klager. Nu er der nye overboer, som er flyttet ind og de klager over hundene. De mener, hunden er til gene og larmer. Hunden er alene i tidsrummet kl. 12 - 18, alle hverdage og ellers er den ikke alene. Min veninde har over en længere periode optaget hunden og ja den gør meget lidt, højst 10 min. samlet i de timer, den er alene hjemme. Hvordan defineres til gene? Og hvad larm er? Dette ud fra et regelsæt om at man gerne må have hund i foreningen. Cecilia

Trine Irmang Østengaard

Kære Cecilia. Tak for din henvendelse. Det beror på en konkret vurdering hvad ”til gene” og ”larm” er. Ud fra det, du forklarer, lyder det ikke til at hunden er til gene – i hvert fald ikke i væsentligt omfang, hvilket understøttes af, at hunden har boet der i 10 år uden at andre naboer har klaget. Hvis din veninde får en advarsel eller lign. fra andelsboligforeningen, vil jeg foreslå, at hun kontakter mig telefonisk. Med venlig hilsen

Sys

Hej For nogle måneder siden flyttede en beboer ind ved siden af mit hus, hendes er en lejebolig, og hun har fire katte med. Kattene bor inde på min terrasse, og hvis jeg har dør eller vindue til at stå åben, er de inde med det samme og æde min kats mad. Jeg har selv en gammel kat, som var inde det meste af tiden, men den er nu væk, kommer og miaver om natten og vil ind, men lige så snart den bliver lukket ud, kommer den ikke hjem. Førhen var den højst ude en halv- til en hel time. Jeg føler mig fuldkommen besat af naboens katte, jeg har prøvet at tale om det, men hun bliver fuldstændig rasende og chikanerer med potter med visne blomster i indkørslen, o.m.m. Hvad gør jeg?

Trine Irmang Østengaard

Kære Sys. Tak for din henvendelse. Din nabo er forpligtet til at holde sine kæledyr hos sig selv. Hvis ikke naboen er indstillet på at indgå i en dialog og på at gøre noget ved det, og dyrene er til væsentlig gene, hvilket jeg vil mene de er her, når de trænger ind på din grund og i dit hus, så kan du melde naboen til politiet. Inden du går til politiet, kan du evt. forsøge at tale med udlejer af din nabos lejebolig, og bede ham/hende tage affære. Du kan oplyse, at hvis dyrene forvolder skade, vil du kunne kræve erstatning. Du kan også selv forsøge at skræmme kattene væk f.eks. med vand. Med venlig hilsen

Marie

Hej! Jeg har et spørgsmål. Vi har anskaffet os en kat som går frit ude i vores fælles gårdhave som er tilknytter lejlighederne omkring. Hvilket vi kun har gjort da det var lovligt i gården. Nu begynder forældre at være utilfredse over ham og vil have lavet en regel om at forbyde katte i gården og smide vores kat ud. Er der noget der ved om man bare sådan kan ændre regler og tvinge folk til at smide en kat ud af en fælles gård? ... Venlig hilsen en forfærdelig trist katte ejer

Trine Irmang Østengaard

Kære Marie. Tak for din henvendelse. Hvis det på det tidspunkt, du anskaffede katten, ikke var i strid med din lejekontrakt/vedtægter/husorden at anskaffe husdyr, så kan udlejer/andelsbolig- eller ejerforeningen ikke efterfølgende uden videre ”smide din kat ud”. Et forbud vil alene gælde fremtidige husdyr og ikke eksisterende. Hvis husdyret imidlertid er til gene eller utryghed for naboerne, kan det medføre at der stilles krav om, at du skal skille dig af med katten, og hvis du ikke efterkommer sådan et påkrav, kan det medføre en opsigelse/eksklusion.

Martin

Er tjeneste og servicehunde omfattet af reglerne for husdyrhold generelt i boligforeninger, I min optik er det jo som sådan ikke et kæledyr men et arbejdsredskab hvorfor argumentationen for at det ikke er et kæledyr må siges at være i orden.

Trine Binderup

Hej Martin Brugere af tjeneste- og servicehunde har ret til at have hund i deres lejeboliger, også selvom udlejer har regler, der forbyder dette. Det er imidlertid et krav, at lejeren har en vedvarende psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør den pågældende afhængig af servicehunden, samt at servicehunden er trænet til at kunne udføre de nytteopgaver, som ejeren har brug for, jf. § 130 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Såfremt der opstår en tvist mellem udlejer og lejer, må det derfor komme an på en konkret vurdering.

Agnes

Må man holde and?

Trine Irmang Østengaard

Kære Agnes Tak for din henvendelse. Idet jeg henviser til artiklen, kan jeg oplyse at kommunerne ofte udstikker særlige regler for fugle, der færdes udendørs, herunder for ænder. Det er typisk regler om, hvor mange fugle du må have og krav til de fysiske forhold. Jeg vil derfor anbefale dig at rette henvendelse til din kommune.

Henning

Hvad så, når man bor indenfor byskiltene i landzone, aktuelt Jungshoved b?y

Trine Irmang Østengaard

Kære Henning Tak for din henvendelse. Det fremgår af zonekortet, som forefindes på erhvervsstyrelsens hjemmeside, om et område er beliggende i byzone, landzone eller sommerhusområde. Hvis ikke du kan finde det, kan du kontakte den kommune, du bor i og få det oplyst. Det er afgørende at finde ud af, da det er den zone, din ejendom er registreret i, der er afgørende for, hvilke regler der finder anvendelse.

Julie

Jeg er ved at finde ny lejlighed til min søn og jeg. De fleste er med “husdyr ikke tilladt” og vi har en lille inde kat, som vi har fået bevilliget fra kommunen, som en støtte til min søns psykiske udfordringer. Ligesom man kan få bevilliget en social service hund, kan man også få en social service kat. Min spørgsmål er om udlejer så må bruge begrundelsen “husdyr ikke tilladt”, som årsag til at de ikke vil have os som lejere? Mvh Julie

Trine Irmang Østengaard

Kære Julie. Ja, det vil jeg umiddelbart mene, at en udlejer godt må. Reglerne om servicedyr omfatter alene servicehunde og ikke katte. For at en hund kan betragtes som et servicedyr kræver det i øvrigt at det er trænet til at udføre de nytteopgaver som er relevante for den handicappede – og altså ikke ”bare” har en social funktion. Mvh

Tine

Kan en kolonihave forening på lejet jord hvor man ikke må bo helårligt vedtage at man kun må have 2 kæledyr dyr inkl kat, når er i byzonen hvor reglerne er 4 kæledyr ?

Amalie

Så vi er med i Lyngby's boligforening og der står at man må have husdyr. Tæller høns som husdyr og må man gerne have lidt flere høns end hvad der bliver sagt at man må have af husdyr? Må man evt. Godt udruge hønseæg og så give dem videre når de er blevet store, uden det skal registreres som husdyr?

Marianne

Hej. Vi bor i alment boligbyggeri, hvor der er tilladt at have 1. husdyr..hund eller kat. Nu er spørgsmålet : Må man få/have hundehvalpe i lejeboligen ? Vil de være at betragte som flere husdyr ? Og hvad kan udlejer egentligt kræve, hvis det bliver et problem ?

Trine Irmang Østengaard

Kære Marianne. Jeg vil foreslå, at du retter henvendelse til Boligselskabet herom. Umiddelbart vil jeg mene, at du kan have hvalpe indtil det er forsvarligt at tage dem fra moderen – men jeg vil anbefale, at du forespørger Boligselskabet herom inden det bliver relevant. Konsekvensen af at have flere husdyr end tilladt er, at lejeren kan få en advarsel, og hvis den ikke efterkommes, kan det medføre, at lejemålet opsiges eller ophæves. Mvh Trine I. Østengaard

Sonni

Når man bor i en grundejerforening og der i forvejen er regler om at man ikke må have andet i forhaven end et bed og man så vælger at placere sine høns derude hvordan skal man forholde sig til det det jo midt i byen?

Trine Irmang Østengaard

Kære Sonni. Det er desværre ikke muligt at give dig et brugbart svar på baggrund af dine oplysninger. Det vil i vid udstrækning bero på indholdet af foreningens vedtægter. Kommunerne udstikker som beskrevet også ofte særlige regler for fugle der færdes udendørs. Jeg vil derfor anbefale dig, at rette henvendelse til den relevante kommune. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Jonas

Hi sorry for posting in english, me and my wife we are the new owners of a house and next to our fence our neighbour has a big cage with 6-8 *polecat* i believe is their names in danish, question what is the minimum distance in between ther cage and fence, and in between cage and my house? im asking hoje taastrup comune hedehusene area. Thank you really appreciate!

Grethe ahrensbach

Bor i senior bolig rækkehus andel - min nabo som er ny tilflytter har fået lov at opføre kæmpe bur til 3 katte - det er hæsligt at se på og vores regler siger at bestyrelsen ikke kan godtage en beslutning hvis til gene for andre beboere- hvad det i høj grad er Vil gerne vedhæfte billede buret er sat fast til taget og fylder halvt af forhus og Max 5 meter fra min have

Trine Irmang Østengaard

Kære Grethe. Jeg vil foreslå at du undersøger vedtægterne til andelsboligforeningen. Hvis ikke du finder støtte for dine synspunkter her, må du jo gå til bestyrelsen - alternativt bringe forholdet op på en generalforsamling. Hvis du mener, at buret er af sådanne dimensioner, at der er tale om et skur, så kan der være andre regler, der gælder i forhold til bl.a. placering, højde m.v. Her vil kommunen kunne hjælpe dig. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Charlotte

Vores genbo har installeret 10 patagoniske parakitter i deres have, de er nogle ekstremt larmende dyr over hele dagen. Vi bor i et tæt bebygget parcelhus kvarter. Vi har selvfølgelig prøvet at tage kontakt til fugle ejer men de kan ikke se det store problem og spørger bare hvad vi synes de skal gøre ved det. Når vi har gæster er folk chokeret over at de må holde så larmende fugle sådan et sted. Vi har sendt en klage til kommunen med lydoptagelser fra forskellige tidspunkter af dagen men har intet hørt. Flere andre naboer er også utilfredse og så er der en del som håber det hele går over af sig selv. Er der noget lovmæssigt vi kan gøre?

Trine Irmang Østengaard

Kære Charlotte. Tak for din henvendelse. Hvis der er væsentlige støjgener fra jeres genbo, er det kommunens opgave at undersøge forholdene, og om nødvendigt give påbud om at nedbringe støjen fra fugleholdet, f.eks. ved at nedbringe fugleholdets størrelse, ved påbud om mørklægning m.v. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt der er tale om væsentlige gener. Kommunen er således tillagt en skønsmæssig beføjelse til at vurdere, hvornår der er tale om væsentlige gener. Hvis ikke kommunen opfylder sin tilsynspligt, vil du kunne klage til Ankestyrelsen, som påser, at kommunerne overholder den lovgivning der gælder for offentlige myndigheder. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Svend Erik Jensen

Vi har et hus som er udlejet I lejekontrakten stå der at husdyr er tilladt 1 hund eller 1 kat :lejeren har nu uden tilladelse etableret hønsehold i haven . Er det lovligt ? Mvh

Teddy

Hej . Vores naboer har fået 10 papegøjer. Som larmer stort set hele døgnet . Vi bor i vemmelev i villakvarter . Untagen mellem kl 10 om formiddagen og 14 eftermiddag virker somom de sover . De bliver ikke lukket ind om natten . Hva kan vi gøre . Vi kan ikke holde ud at sidde i vores have vinduer er nød til st være lukket for at man kan holde ud at sove . Ejeren mener de vil stoppe. Med at larme efter nogen dage men nu er der gået en uge og de skrapper lige meget som første dag de kom hva er regler for den slags fugl

Trine Irmang Østengaard

Kære Teddy. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen og høre, hvad kommunens retningslinjer er. I en række kommuner er der helt specifikke regler om, hvad der gælder i forbindelse med fuglehold f.eks. om at fuglene skal holdes inde i visse tidsrum i mørklagte lokaler m.v. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Bjarne Jensen

Hej Trine Vi er en lille grundejerforening, der består af 7 huse. Grundejerforeningen blev oprettet i 2007, vi skal nu til vores generalforsamling og bestyrelsen har på vores dagsorden et punkt der hedder ordensregler. Vi har ikke haft nogle ordensregler før et af punkterne er at vi kun må have en hund eller en kat. Problemet er at vi har tre små udstillingshunde som vi altid har haft. Mit spørgsmål er skal vi til at aflive vores hunde fordi der kommer nye regler til vi købte vores hus 2006 for at få plads til vores hunde. Med venlig hilsen Bjarne Jensen

Flemming Nielsen

Hej Trine. Hvor finder jeg oplysninger om tilladelser/regler om fåre hold. Her mener jeg regler i forhold til nabo, skelgrænse, krav om afstand til skel, hvor mange får er det lilladt at have, indenfor byzonen? Generelt reglerne om de beskrevne forhold. Mvh. Flemming Nielsen

Irene

Hej Trine Jeg vil gerne høre din mening om, hvor jeg retsligt står i nedenstående sammenhæng. Jeg har boet til leje i en ejerlejlighed i 30 år, hvor det i al den tid i følge husorden, har været tilladt at holde husdyr/kæledyr. Ejendommen var tidligere lejelejligheder, men blev i 80'erne lavet om til ejerlejligheder. Jeg har tidligere haft kat og for 7 år siden fik min datter og jeg 2 små hunde. Jeg har desværre fornylig fået en klage over støjgener( i en kortere periode), i forbindelse med at vores hunhund er i løbetid. Dette er naturligvis er utilsigtet og vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at forbygge støjgener i fremtiden. De 2 foregående ejere har aldrig anfægtet min ret til at have husdyr, men der er nu kommet en ny ejer, som i forbindelse med klagen påstår, dels at jeg ikke har kontraktlig hjemmel til at holde husdyr og dels at jeg tydeligvis er til gene for de andre beboere og har sendt et påkrav om, at jeg skiller min af med hundene og at jeg ellers kan blive smidt ud af lejemålet. Min lejekontrakt er en typeformular A 1979 og i den er der ikke specifikt anført om jeg må/ikke må have husdyr. Venlig Hilsen Irene Hansen

Trine Irmang Østengaard

Kære Irene. Tak for din henvendelse. Det afgørende er, hvad der fremgår af din lejekontrakt. Du kan som lejer ikke få lov til at holde husdyr ved en husordensvedtagelse, hvis det er forbudt i kontrakten. Jeg forstår din henvendelse således, at der intet står i lejekontrakten herom. Her vurderer jeg, at hvis ikke der står noget i kontrakten (hvilket der normalt vil være afkrydset), så er der gode holdepunkter for at antage, at husdyr må være tilladt ud fra princippet om, at en lejer har uindskrænket brugsret til lejemålet, med mindre brugsretten er aftalt indskrænket idet der her ikke er tale om en usædvanlig brug af lejemålet. Du skal imidlertid være opmærksom på, at der er nogle dyr, der kan være forbudte, selv om lejeaftalen tillader husdyr - for eksempel hvis de er forbudte efter hundeloven, krybdyrloven eller andre regler. Hvis dine husdyr er til gene for andre beboere i ejendommen, hvilket vil bero på en konkret vurdering - kan det være i strid med husordenen og kan i nogle tilfælde medføre en advarsel, opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Jeg vil klart anbefale dig at kontakte en advokat med kendskab til lejeret, og som kan hjælpe dig med at udfærdige en indsigelse. Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk for en drøftelse af sagen. med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Cindy

En tysk kvinde har købt et hus i vores landsby, og nu vil holde heste i en "mark " bagved mit hus, marken er faktisk en byggegrundt og har matr.nr. Jeg har hørt at hun er ved at søge om tilladelse til at holde 2 heste på grunden. Jeg er særlig følsom overfor insekt stik, hestebremser i særdelsehed. Jeg har ingen forhave, og hele min haven ligger lige op til denne tom grund bagved. Jeg har hørt at der skal nok en nabohøring til, når kommunen modtager ansøgning om dispensation. Der er kun 4 huse der støder direkte op til den tomme byggegrund og det er helt åben til vest og nord, hvorfra vinden kommer fra hele året, derfor kommer der også luft gener, såvel som luftbåren insekter. Hvor hvor mange ud af de 4 husejer skal laver indsigelser mht at forhindre hestehold lige op til ens have? mvh cindy

Frank

Hej Min nabo har høns Desværre er de begyndt og rende ind i vores have. Jeg har påtalt at vi IKKE er int. i deres høns hos os, men de smiler bare og siger vi bare kan jage dem væk. Jeg gider ikke rende og være bussemand for deres dyr. Hvad gør jeg for at de forstår at fordi de gerne vil have høns er det ikke alle naboernes int. Mvh. Frank

Pia Manniche

Hej jeg hat en chihuahua hund på 4 1/2 år og en kat på 10 1/2 år. Har haft dyr i de 14 år jeg har boet i min lejlighed hvilket ejendomskontoret har været vidende om, nu har Lejerbo slået sig sammen med Bovita og vil have alle husdyr ud. Jeg er vel vidende om at der i lejekontrakten står at det ikke er tilladt, men man har hidtil accepteret dette, jeg har en udtagelse fra min læge at jeg af helbredmessige grunde behøver at have min lille hund. Hvor søger jeg dispensation ? Venlig hilsen Pia

Trine Irmang Østengaard

Kære Pia. Hvis udlejer har været bekendt med, at du har holdt husdyr og har accepteret dette, vurderer jeg, at udlejer ikke kan kræve, at du skaffer dig af med dem nu. Hvis du skal søge om dispensation skal dette typisk ske skriftligt til udlejer. Jeg foreslår, at du vedlægger udtalelse/erklæring fra lægen. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Sarah Jeppesen

Hej. Jeg bor til leje i et seperat hus på en stor gård, hvor der bor et ægtepar i hovedhuset som ejer gården. De har selv 2 hunde, og min kæreste og jeg har også 2. Nu er min hanhund blevet far, og vi vil gerne have en hvalp fra kuldet. Hvad skal vi gøre for at få tilladelse til at få en hund mere? Hvad jeg er bekendt med, hører vi alle under den samme adresse. Med venlig hilsen Sarah

Trine Irmang Østengaard

Kære Sarah. Hvis der på ejendommen er flere end fire voksne hunde, anses det for en kennel, og det kræver, at du får en særlig tilladelse. Jeg vil derfor anbefale, at du retter henvendelse til kommunen for at høre om evt. dispensationsmuligheder eller muligheder for at få kenneltilladelse. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Lone Jensen

Hej. Jeg bor i Faxe kommune, i by zone. Villa kvarte. Vi har en nabo som har kennel. Pt 5 store hunde primært schæfer. De gør mange gange, meget længe og meget højt. Både kl 05 og kl 23. De gør hvis vi er i vores have, hvis nogen går forbi huset på fortovet. Selv hvis hundene er inde og vi har lukket døre Og vinduer kan vi høre dem. Jeg synes at jeg har læst noget om 100m fra kennel til nærmeste beboelse og 15m fra løbegård til skel. Men kan ikke finde det. Lone

Henning Jespersen

Der er tale om byzone og her har genboen en meget støjende hund - læs, gø'er fra morgen til aften. Har kikket efter kommunale regler, men der er ikke noget specifikt herom? Findes der overordnet et regulativ om støj fra hunde? Henning

Trine Irmang Østengaard

Kære Henning. Det fremgår af Hundelovens § 4, at såfremt en hund forstyrrer de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden kan der indgives klage derover til politiet, som kan give ejeren af hunden pålæg om at holde hunden indelukket, eller hvis det ikke hjælper, til at lade hunden fjerne. Der er ikke faste retningslinjer for, hvor grelt det skal stå til, førend hundeejeren får et påbud, men af praksis kan det udledes, at der skal en hel del til. Generelle regler om støjgener fra hundehold findes også i bkg 2017 844 om miljøregulering af visse aktiviteter, hvorefter kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger eller, hvis generne ikke kan afhjælpes, kræve hundeholdet fjernet, jf. § 10. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Lars

Hunde store+små må ikke gø uhæmmet i byområder. Min nabo har en lille hund (+høns og en gris)som står og gø'er helt vildt og uhæmmet og de kan ikke selv få den til at holde bøtte selv indenfor står den i vinduet og gø'er når man går forbi de går aldrig tur med den men de tager nu selv affærre, en gang imellem smutter den ok det er ikke noget at tale om. Så man skal tale med hinanden og blive enige om tingene så skal det nok gå den rigtige vej. Det var bare det hej hej.

Lisa

Hej. Der står i min lejekontrakt at jeg ikke må have husdyr, men i husordenen står der, at det er tilladt at have 2 husdyr pr. lejlighed. Mit spørgsmål går så på, om udlejer kan nægte mig at anskaffe mig et hamster?

Trine Irmang Østengaard

Kære Lisa. Tak for din henvendelse. Uden at kende indholdet af din lejekontrakt og husordenen ud over det, du kort refererer, er jeg af den opfattelse, at det er indholdet af lejekontrakten, som du primært skal henholde dig til. Hvis det heraf fremgår, at du ikke må have husdyr, så gælder det i princippet også et hamster. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Emma

Jeg skal flytte til Danmark med en undulat. Kan utleier forby fugl som bor i bur?

Trine Irmang Østengaard

Kære Emma. Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt må du godt have kæledyr som en undulat når du bor i byzone, men det afhænger af, hvad der fremgår af din lejekontrakt og evt. husorden. Hvis ikke det fremgår af lejekontrakten om du må have husdyr, vil jeg anbefale dig at spørge udlejer, således at du ikke risikerer efterfølgende - når kæledyret er anskaffet - at blive mødt med krav om at du skal skille dig af med det. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Anita Andersen

Hejsa I min leje kontrakt står der, at jeg ikke må holde husdyr, men intet om kæledyr? Hvor går grænsen mellem de 2 kattegorier hvis der er nogen? Har tænkt mig en lille kat, og ser den som et kæledyr, og ikke et husdyr, men mener loven det samme? Mvh. Anita

Marianne Skou

Hvor mange dyr må man have i landzone førend det anses for kennelvirksomhed og kræver særlig tilladelse?

Hanne Johannesen

Er det tilladt at holde høns, højst 10 stk. + én hane, i sommerhus område, - når man som pensionist bor og har fast adresse i sommerhuset? Mvh. Hanne

Trine Irmang Østengaard

Kære Hanne. Tak for din henvendelse. Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag svare entydigt på dit spørgsmål, da det afhænger af, hvilken kommune dit sommerhus er beliggende i. I Odsherred Kommune, som er Danmarks absolut største sommerhusområde, er det for eksempel tilladt at have op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt andre dyrehold af tilsvarende størrelse (bortset fra svin, kvæg, får, geder og heste). Det er derimod ikke tilladt i Odsherred Kommune at holde fjerkræ i sommerhusområder, hvilket fremgår af kommunens regulativ for fjerkræhold. Du kan se mere herom på: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-og-byggeri/min-bolig/dyrehold-i-byzone-og-sommerhusomraade. Hvis det er en anden kommune dit sommerhus er beliggende i, kan du undersøge reglerne for den pågældende kommune på kommunens hjemmeside. Desuden bør du være opmærksom på, om der er tinglyst deklarationer, om der er lokalplaner eller byplanvedtægter, som forhindrer fjerkræhold i dit område - ligesom det er nødvendigt at undersøge, hvad der fremgår af vedtægterne for en eventuel grundejerforening. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Christina Jensen

Hvis man har problemer med sine kloarker/kloakering (eget hus) - og det falder tilbage på, at det sikkert stammer fra husets opførelse (bygget 1967) - kloarkmester er død nu... Og man nu har mistanke om, at en fornyligt opstået skimmelsvamp udspringer herfra... Forsikringen (TopDanmark) er mildest talt ikke særlig hjælpsomme ej heller Odsherred kommune😔 (Havde Kloarkskade sidste år som forsikringen dækkede - men stadig udfordret ifht. kloarker😔) Hvad går man så?

Birgitte Albrechtsen

Hvordan ansøger man om kennel tilladelse, hundene skal bruges til noget forskning i adfærd? vh. Birgitte Albrechtsen