PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kend reglerne for tvangsarv, når du vil oprette et testamente

Hvis du overvejer at oprette et testamente, skal du være opmærksom på reglerne for tvangsarv og tvangsarvinger. Er du i en familie med sammenbragte børn, er det også vigtigt at kende reglerne for tvangsarv til særbørn. Uden et testamente vil det nemlig altid kun være dine biologiske børn og din ægtefælle, der arver.

Tvangsarv er en del af din formue, som du ikke kan testamentere til andre end tvangsarvinger.

Tvangsarven kan variere afhængigt at, om du er gift og har børn. Tvangsarven er ifølge arveloven 25 % af din formue. Det betyder, at hvis du enten har en ægtefælle og/eller livsarvinger, skal de minimum have 25 % til deling. Efterlader du dig både ægtefælle og livsarvinger, vil de 25 % blive delt med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til livsarvingerne.

Ifølge advokat Hanne Bruun Jacobsen fra Advodan Aalborg kan tvangsarvinger ikke gøres arveløse, men skal arve en fjerdedel af din formue: ”Du kan ikke undgå, at din ægtefælle og/eller dit barn modtager tvangsarv, medmindre du bruger alt hvad du ejer og ikke efterlader dig noget.”

Tvangsarvinger har ikke pligt til at tage imod arven, men kan give afkald på den både før og efter dødsfaldet.

 

Hvem er livsarvinger og tvangsarvinger?

Ifølge arveloven er det kun dine livsarvinger og din ægtefælle, der er tvangsarvinger efter dig. Livsarvinger er dine børn – herunder adoptivbørn, børnebørn, oldebørn osv. Forældre, søskende og andre familiemedlemmer er således ikke tvangsarvinger.

Har du ingen børn eller ægtefælle, har du derfor ingen tvangsarvinger og du kan bestemme over hele din formue, hvis du laver et testamente.

 

Hvad er særbørn?

Særbørn er børn, som kun den ene ægtefælle eller samlever er forælder til. Det vil sige, at det er et barn fra et tidligere forhold eller ægteskab.

Juridisk set er særbørn anderledes stillet end fællesbørn, især i forhold til arv efter deres biologiske forælder eller stedforælder. Kun en persons biologiske børn og adoptivbørn arver automatisk efter personen. Det vil sige, at særbørn arver efter deres biologiske forælder, men ikke efter den biologiske forælders samlever eller ægtefælle.

”Hvis du ønsker at alle jeres børn, både særbørn og fællesbørn, skal kunne arve på lige fod, skal du derfor oprette et testamente. Det gælder også for en sammenbragt familie, der kun har særbørn og ingen fællesbørn,” forklarer Hanne Bruun Jacobsen.

 

Fakta – tvangsarv, tvangsarvinger og særbørn:

  • Tvangsarv er en del af din formue, som du ikke kan testamentere til andre end tvangsarvinger, når du afgår ved døden.
  • Hvis du ikke har nogen tvangsarvinger, kan du bestemme over hele din formue, hvis du laver et testamente.
  • Tvangsarvinger er din ægtefælle og dine livsarvinger og skal arve deres del af tvangsarven.
  • Tvangsarven er ifølge arveloven 25 % af det, du efterlader dig.
  • Har du kun en ægtefælle, får ægtefællen de 25 % og tilsvarende, hvis du kun har livsarvinger. Har du flere livsarvinger deles de 25 % ligeligt mellem dem.
  • Har du både en ægtefælle og livsarvinger, skal de 25 % deles med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til livsarvingerne.
  • Særbørn er børn, som kun den ene af de to ægtefæller eller samlevere er forælder til. Det vil sige, at det er et barn fra et tidligere forhold eller ægteskab. Hvis du ønsker at alle jeres børn, både særbørn og fællesbørn, skal være ens stillet, skal du oprette et testamente.
  • Ved oprettelse af testamente kan du begunstige din ægtefælle til at arve 87,5 % af din formue og dine livsarvinger 12,5 %.
  • Ved oprettelse af testamente kan du begunstige dine livsarvinger til at arve 87,5 % af din formue og din ægtefælle 12,5 %.
  • Ved oprettelse af udvidet samlevertestamente kan du begunstige din samlever til at arve 87,5 % af din formue og dine livsarvinger 12,5 %.
Indsender formularen...

Skal du have oprettet et testamente?

Vil du vide mere?

Hanne Bruun Jacobsen

Advokat, Partner, Autoriseret Bobestyrer
Læs mere om Hanne

13 kommentarer

Hanne

Vi har 2 børn hvoraf det ene barn er udviklingshæmmet Barn 1 udviklingshæmmet Barn 2 normal fungerende Vi har derfor valgt at barn 1 kun får sin tvangsarv. Jeg kommer nu i tvivl - hvad nu hvis vores barn 2 går bort, vil barn 1 så modtage den fulde arv trods tvangsarv såfremt barn 2 ikke er gift eller har børn. Vi har valgt denne ordning for at barn 2 Kan hjælpe barn 1 når vi ikke er her mere. Men bliver pludselig i tvivl om barn 1 kun vil få tvangsarv, for dette er ikke meningen da vi ikke ønsker barn 1 kommer til at mangle noget.

Nette

Hej .. jeg blev i 1950 adopteret væk til nogle dejlige adoptivforældre .. min spørgsmål går på om jeg er arveberettiget efter mine biologiske forældre .. og i så fald .. hvordan kan jeg vide om de stadig er i live?

Peter

Hej Først godt at i lægger info på nettet og jeres hjemmeside,godt gået Nå lige spørgsmål i forbindelse m jeres super gode artikel. Min far døde for lidt over 3 uger siden Han har en kone,de har boet sammen og været gift i rigtig mange år. Der er så 2 børn,min lillebror og jeg. Min far har fået lavet et testamente Og hvis jeg forstår jer ret, så står der et sted at 25% er tvangsarv Min fars advokat kom med testamentet kort tid efter han gik bort Men jeg fik ikke lov at se testamentet,det er nu hos min bror,og vi har et anstrengt forhold til hinanden. Så derfor. Når der nu er 25% tvangsarv og jeg er en at de to Der så står til at arve halvdel af de 25% Kan det så være rigtigt at jeg ikke har ret til at se testamentet Eller får nogen som helst info fra min mor,bror og min fars advokat. Hvordan kan jeg så vide hvad jeg arver Mvh peter

Leif

Min kone og jeg har 2 voksne fælles børn og ikke andre. Der er kun formue og ingen gæld i ægteskabet. Hvis vi opretter et testamente er det så korrekt, at børnene skal have mindst 1/16 af arven, hvis en af os dør? og så fordeles resten, når den længstlevende dør. (Det er i hvert fald det vi ønsker) Fungerer det så som et uskiftet bo, og at hvis den længstlevende evt. gifter sig, så skal der skiftes med vores 2 børn, så de får halvdelen af afdødes arv. Man kan vist også i testamentet skrive, at arven skal gå til vores børn og ikke deres ægtefælle (særeje?) Men hvis de i deres ægteskab har fælleseje, hvordan foregår det så?

Lilli Andersen

Vi er gifte og har ingen fællesbørn. Jeg har to børn fra tidligere ægteskab og min mand har et barn. Mine børn ønsker at min mand sidder i uskiftet bo ved min bortgang . Hans barn ønsker ikke at jeg sidder i uskiftet bo, ved hans bortgang. Min mand ønsker at hans barn arver mindst muligt og at mine børn skal efter ham , hvis han bliver den længst levende. Hvad gør vi, kan vi selv oprette et testamente med vidner. Hvor lille kan han gøre sit barns tvangs arv og er det muligt at mine børn kan arve mest muligt efter ham.

Christian Lund Agerbæk

Hej Lilli Din mands særbarns arv kan begrænses meget. Den største begrænsning sker ved, at I opretter en ægtepagt, og kombinerer den med et testamente. Det er muligt selv at udarbejde et testamente, men jeg anbefaler - især i jeres situation - at I får advokatbistand til dette. Det er muligt at oprette vidnetestamente, men det er noget, som man gør meget sjældent. Dette hænger sammen med, at der vil kunne opstå for mange usikkerheder omkring testamentets gyldighed. I stedet anbefaler jeg, at testamentet underskrives ved notaren.

Susanne

Hej Jeg er gift og min mand og jeg har ingen fælles børn, men børn hver især Jeg ved, jeg vil modtage en stor arv fra min far, som jeg gerne ser går til min datter ved min død. Arven er af min far i et testamente nedskrevet som særeje ved skilsmisse og død. Men nu har jeg forsøgt at læse lidt om særeje og er blevet i tvivl: Kan det virkelig passe at jeg ikke vil kunne oprette en ægtepagt hvori denne familiearv alene vil kunne gå videre til min datter ? Min mand er indforstået med dette. Vh S. Madsen

Christian Lund Agerbæk

Hej Susanne Arven efter din far vil være dit særeje jf. hans testamente. Dette betyder blandt andet, at denne arv ikke skal indgå i delingsformuen ved din død. Det ændrer dog ikke på, at særejet indgår i den samlede arv, som du efterlader dig. Har du ikke oprettet testamente, vil din mand og din datter hver arve 50% efter dig. Hvis du vil ændre i denne fordeling til fordel for din datter, skal du og din mand oprette et testamente. Jeg anbefaler klart, at du kontakter en advokat for at sikre, at det bliver din datter som arver denne "familiearv".

Karsten

Min far er død, min mor sidder i uskiftet bo, og fælles testamente blev oprettet før min fars død. Hvor stor en del af det testamenterede kan min mor ændre? Livsarvingerne består af søskende.

Helene

Jeg har 2 voksne børn af første ægteskab. Jeg overvejer at gifte mig igen. Skal jeg spørge mine børn om lov til at sidde i uskiftet bo. Hvis børnene siger nej og vil have skifte hvor stor en del af min formue har de ret til. Hvad skal jeg gøre hvis det ene barn vil skifte nu og det andet ikke vil. Det skal hertil siges at jeg har været skilt fra børnenes far i 25 år og været gift med en anden, hvor børnene gav tilladelse til at vente til vi begge var væk. min man døde for nogle år siden og jeg har nu mødt en anden mand og vil gerne gøre tingene rigtigt

Hanne Bruun Jacobsen

Hej Helene. Jeg skal forsøge at besvare dit spørgsmål. Jeg forudsætter, at de 2 børn du har, er fra et ægteskab, der blev opløst ved skilsmisse. I den situation kan du sagtens gifte dig igen og du skal overhovedet ikke spørge dine børn, om lov til at gifte dig og dine børn skal heller ikke have nogen arv. Hvis du sidder i uskiftet bo nu, er det fordi din sidst afdøde mand har nogen børn som accepterede, at du sidder i uskiftet bo, men det vedrører ikke dine børn, men kun hans børn. Hvis du sidder i uskiftet bo med din seneste afdøde mands børn, skal du skifte, hvis du ønsker at gifte dig igen.

Rslf

Min søster er enke og hendes datter er også død. Hun har et barnebarn. Er barnebarnet tvangsarving?

Helge

Om man lever i uskiftet bo i mange år efter ægtefællens død, gælder tvangsskiftet så værdien af boet på den tid ægtefællen døde, eller værdien af boets nuværende værdi ved et eventuelt nutidigt nyoprettet testamente ?

Vibeke Andersen

Kære Helge Den længstlevende ægtefælle har ret til at bruge af midlerne i det uskiftede bo men må ikke misbruge midlerne. Det er værdien på skiftetidspunktet. Har den længstlevende ægtefælle ved misbrug af sin rådighed over det uskiftede bo væsentligt formindsket dette, kan enhver livsarving, når boet skiftes, kræve vederlag derfor af det beholdne bo. Livsarvinger kan kræve boet skiftet såfremt der er misbrug men der er snævre tidsmæssige grænser for anmodningen i sammenhæng med misbruget. Jeg forstår ikke helt det du skriver omkring et testamente. Det kan være lettere at du ringer til mig på 9631 3308.

Mette

Min mand og jeg er et ældre barnløst ægtepar, og vore forældre er døde. Dvs. der er ingen tvangsarvinger. Vi vil nu oprette ét fælles testamente, hvori der skal stå følgende: Vi har fælleseje. Længstlevende arver alt efter først afdøde. Når længstlevende så efterfølgende dør, arver 2 niecer og en humanitær forening hele boet. Hvis en af os senere ønsker at ændre testamentet, kræver det så, at vi begge er enige? Er det mere smidigt at oprette hver sit testamente fra starten? På forhånd tak for svaret.

Vibeke Andersen

Kære Mette Jeg vil mene at I kan gøre begge dele - opretter I et fælles anfører man hvordan man i fremtiden kan ændre i testamentet. Mange humanitære organisationer betaler for oprettelse af et testamente, hvis de bliver begunstiget i testamentet. Det vil den advokat der skal hjælpe jer med testamentet vide, hvordan man gør. Jeg tænker derfor I skal til en advokat.

Lasse

Hvilke ting skal et dokument om familielån indeholde, for at være juridisk gyldig overfor skat.

Vibeke Andersen

Kære Lasse Jeg tænker det vil være en god ide at kontakte en advokat som kan udarbejde en skriftlig aftale som bevis for lånet og med bestemmelse om at gælden kan inddrives. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at vende tilbage.

Lars

Min søster er gift med Poul. Poul dør og efterlader sig 2 børn fra et andet ægteskab. Der udstedes et testamente hvor min søster og Poulś 2 biologiske børn arver hver 1/3 del. Nu har jeg hørt, at den formulering ikke kan anvendes uden et såkaldt særeje. Er det rigtigt? Mvh Lars

Vibeke Andersen

Hej Lars Jeg er ikke helt med på dit spørgsmål - Var din søster og Poul gift uden særeje - så havde de formuefællesskab og så skal der ske opgørelse af begge ægtefællers delingsformue på skiftet - er de begge positive aflevere man halvdelen til hinanden og når det er sket så beholder din søster den ene del og den anden falder i arv efter Povl. Povl kan så i testamente have bestemt at hans ægtefælle og to særbørn hver arver 1/3. Du er velkommen til at ringe mig op hvis du har spørgsmål på 96313308.