PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny pakkerejselov giver forbrugere flere rettigheder

Den 1. juli 2018 træder en ny lov om pakkerejser i kraft. Det betyder bl.a., at begrebet pakkerejser bliver udvidet, så flere rejser bliver omfattet af loven.

Køber du din rejse efter den 1. juli – og er rejsen et såkaldt sammensat rejsearrangement, vil du som noget nyt også være dækket af pakkerejseloven.

”Sammensatte rejsearrangementer adskiller sig fra pakkerejser ved, at ydelserne ikke behøver at være købt ved det samme firma. Der skal bare være en forbindelse, som leder dig fra købet af en rejseydelse hos et firma over til købet af en anden ydelse hos et andet firma. De to køb skal være sket i løbet af 24 timer”, forklarer advokatfuldmægtig Nina Munk Andersen.

Et eksempel på et sammensat rejsearrangement kunne være, at du har købt en hotelovernatning og lejet en bil. Begge dele er bestilt over nettet men ikke på samme hjemmeside. Grunden til du lejede bilen, var fordi hjemmesiden med hoteller linkede til biludlejningshjemmesiden. Bilen er lejet under 24 timer, efter du bestilte overnatningen.

For både pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer gælder det, at der indgår mindst to rejseydelser. En rejseydelse kan være en af følgende – indkvartering, transport, udlejning af køretøj eller en anden turistmæssig ydelse. En turistmæssig ydelse kan fx være et liftkort på skiferien eller musicalbillet i London.

”Den nye lov er nu blevet mere tidssvarende, så den passer bedre til, hvordan de fleste køber ferie. Hvis man selv sammensætter ferien på nettet, er man bedre beskyttet” siger advokat Nina Munk Andersen.

 

Fakta: Sådan er dine rettigheder

Det er altid en god ide at få en skriftlig aftale, som beskriver, hvad der indgår i rejsen (fx pris, hotellets standard eller inkluderede udflugter). Når rejsen er bestilt, står aftalen fast. Du er ikke forpligtet til at betale gebyrer, som ikke er beskrevet i aftalen.

Her er en guide over, hvad du har ret til og hvilke klagemuligheder du har, når du har købt en pakkerejse:

 

Afbestilling

  • Du har altid ret til at afbestille. Du kan dog blive pålagt at betale et afbestillingsgebyr. Prisen afhænger ofte af, hvor sent du afbestiller (det skal stå oplyst i aftalen).
  • Du kan overdrage rejsen til en anden person, hvis han/hun opfylder rejsearrangørens krav. Rejsearrangøren kan dog kræve, at du betaler omkostningerne forbundet med overdragelsen. Husk at informere rejsearrangøren senest syv dage før afrejse.

 

Prisændringer  

  • Rejsearrangøren må ikke ændre prisen, medmindre det står i aftalen. Du skal kende den præcise prisændringen senest 20 dage før afrejse.
  • Du kan blive løst fra aftalen og få pengene tilbage, hvis der bliver lavet væsentlige ændringer på rejsen, eller prisen stiger mere end otte procent.
  • Rejsearrangøren kan tilbyde dig en anden pakkerejse (hurtigst muligt). Hvis den nye rejse er af lavere kvalitet end den købte, har du krav på at få et afslag i prisen.

 

Klagemuligheder

  • Du kan klage, hvis rejsen er mangelfuld (fx en aflyst udflugt, et værelse uden lovet badekar). Husk straks at informere rejsearrangøren om manglen, ellers kan du miste din ret til kompensation. Fejlen skal udbedres hurtigst muligt. Får du ikke et lige så godt alternativ, har du ret til et prisafslag.
  • Du kan kun klage over noget, der står skriftligt i aftalen. Du har ikke krav på et mundtligt løfte.
  • Hvis du ønsker et nedslag i prisen, efter du er kommet hjem, skal du klage skriftligt til din rejsearrangør (det kan kun lade sig gøre, hvis du også har klaget under rejsen).
  • Hvis rejsearrangøren afviser din klage, kan du indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet. 
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning omkring dine rettigheder, når du skal på ferie?

4 kommentarer

Jørgen sand Pedersen

Vi er en fam. på 10 der har bestilt en rejse til Kreta til 4.juli 2020 Rejsen blev bestilt i januar 2020, før corona blev kendt. To af rejsedeltagerne har en diagnose der er under kontrol, og derfor ingen hindring for at rejse, under normale forhold De to er nu i risikogruppen, der skal undgå at blive smittet. Depositum på 18000 kr. er betalt. 62000 kr. skal betales 4. maj. Vi mener nu at rejsebetingelserne i en sådan grad er ændret, at vi er berettiget til at få rejsen aflyst, og depositum retur. Rejseudbyder har en anden mening, de mener at aflyser vi turen er de depositum 18000 kr. tabt Mvh. Jørgen

jens jørn møller

Vores pakkerejse arrangør nægter at dække hjemrejse-omkostninger (Corona) i utide på grundlag af §28 stk.2 i lov om pakkerejser. Når jeg søger i omtalte lov kapitel 7 §28 står der en helt anden tekst i stk.2 : Formidleren indtræder i kundens krav mod arrangøren. Formidlerens krav kan bortfalde eller nedsættes, hvis kundens krav skyldes formidlerens forhold. Hvad er rigtigt? Jens Møller "Vi dækker desværre ikke - I henhold til nedenstående paragraf imidlertid Loven for pakkerejser paragraf 28. § 28. Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes 1) den rejsendes egne forhold, 2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller 3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Stk. 2. Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes de samme forhold, som der er nævnt i stk. 1. Stk. 3. Erstatning og godtgørelse i medfør af stk. 1 og 2 skal ydes uden unødig forsinkelse"

Lotte

Hej Som følge af corona-krisen er vores rejse blevet annulleret. Det var tre uger til Mexico og USA incl hotel m.m. Rejsebureauet siger, de vil ombooke, genbooke eller give pengene tilbage, men de kan først siger noget om tidligst en mdr. Kan de det? Er der ikke en frist for, hvornår jeg har krav på at vide besked? Vi skulle være fløjet i dag, d. 26, og fik annulleret rejsen for ca 10 dage siden. Vh

Søren

Vi er en gruppe personer, som har bestilt en samlet Golf tur til Tyrkiet. Syntes der er meget usikkerhed om hvad der sker når vi lander, efter der er indført indrejsekontrol j.f. um.dk .. Når jeg kigger på aftalen, er der formuleret nedenstående omkring afbestilling .. kan det bruges til at få pengene tilbage ?? ... "Afbestilling: 2b) Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører levering af pakkerejsen eller befordring af passagerer til destinationen. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i en aktuel ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. "