PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Rettigheder ved graviditet og barsel: Få et overblik her

Mange gravide og barslende er i tvivl om, hvorvidt de er beskyttet mod opsigelse. Her giver vi dig et overblik over dine rettigheder, når du er gravid eller på barsel.

Din arbejdsgiver skal udvise hensyn til dig, som er gravid

Hvis du er gravid, skal din arbejdsgiver tage særligt hensyn til dig som medarbejder. De hensyn skal sikre, at du ikke pålægges at udføre et stykke arbejde, der er skadeligt for dig eller barnet under graviditeten. Det kan fx være særlige hensyn i forhold til:

  • Fysisk arbejde
  • Kontakt med kemikalier
  • Høj stressbelastning

Hvis du er udsat for ovenstående under din graviditet, skal din arbejdsgiver forsøge at omplacere dig, så du undgår dem. Er dette ikke muligt, kan lægen eventuelt give dig en erklæring, så du bliver fritaget for arbejde, indtil din arbejdsgiver finder en løsning, eller indtil du går på barsel.

 

Graviditet og sygdom

Under graviditeten og barslen er du omfattet af særlige beskyttelsesregler i forhold til eventuel opsigelse. Reglerne omfatter alle områder, der kan relateres til din graviditet eller orlov – det vil sige sygdom, udsigt til orlov, lægebesøg, jordemoderbesøg i arbejdstiden og lignende. Det betyder at din arbejdsgiver som hovedregel ikke har ret til at opsige dig på grund af graviditetsbetinget sygdom/fravær. Dette gælder også, i forhold til 120 sygedagsreglen, hvis den er aftalt.

 

Graviditet og barsel skaber ikke immunitet

Hvis din arbejdsgiver kan godtgøre, at din graviditet eller barsel ikke er årsag til opsigelsen, så kan det efter omstændighederne være i orden for arbejdsgiver at opsige dig. Det vil eksempelvis sige, at omstruktureringer og nedskæringer, efter omstændighederne godt kan være saglige grunde til at opsige dig.

 

Er du gravid eller på barsel og blevet opsagt?

Er du gravid, og bliver du opsagt af din arbejdsgiver, så skal du sikre dig, at opsigelsen ikke skyldes din graviditet eller barsel. Det er vigtigt, at din arbejdsgiver godtgør, hvilke konkrete og saglige årsager, der er til opsigelsen. Du kan derfor godt blive opsagt, selvom du er gravid, men det kræver, at din arbejdsgiver kan godtgøre, at opsigelsen ikke kan relateres til din graviditet eller barsel. Bliver du opsagt på grund af din graviditet eller barsel, har du krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Denne godtgørelse vil normalt udgøre 6-12 måneders løn.

 

Er du gravid, og er du blevet opsagt enten uden saglig grund, eller har du mistanke om, at din opsigelse er relateret til din graviditet eller barselsorlov, kan vi hos Advodan hjælpe dig på vej, så du får det, du er berettiget til.

Indsender formularen...

Skal vi hjælpe dig?

0 kommentar

0 / 700 tegn