PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sådan bliver du slettet fra RKI

Hvis du bliver registreret som dårlig betaler i RKI, kan det have store konsekvenser for dine økonomiske handlemuligheder i fremtiden. Læs her, hvordan du risikerer at komme i RKI, og hvordan du kan blive slettet igen.

Ribers Kredit Information (RKI) er en af Danmarks største registre over dårlige betalere, og her kan fx banker, teleselskaber og andre virksomheder slå dig op, hvis I er på vej til at indgå en forretnings- eller handelsaftale.

”Hvis du først står registreret i RKI, kan du derfor være rigtig dårligt stillet, hvis du ønsker at låne penge til et nyt hus, købe fx møbler på afbetaling, hyre håndværkere eller i det hele taget foretage dig noget, hvor din kreditværdighed skal vurderes,” fortæller advokat Simon Mortensen fra Advodan Maribo.

 

Ubetalte regninger kan betyde RKI

Du kan risikere at blive indberettet til RKI, hvis du ikke sørger for at betale dine regninger til tiden. Ifølge advokaten er der dog nogle klare krav, som skal overholdes fra kreditorens side, inden du kan ende i databasen over dårlige betalere.

”Kreditoren, som du skylder penge, skal have sendt dig mindst tre skriftlige rykkere på det skyldige beløb med minimum 10 dage mellem hver rykker. I den tredje rykker skal der varsles med RKI, før du kan blive indberettet. Hvis du skylder penge til det offentlige, er der en minimumsgrænse på 7.500 kroner, før du kan blive indberettet,” siger Simon Mortensen.

Hvis du bliver registreret i RKI, vil du altid blive informeret om det. Du kan også selv tjekke, om du er registreret i databasen med dit NemID.

 

Kun relevante personer må tjekke dig

Der findes både et lukket og åbent register i RKI. Hvis du skylder mellem 200-1.000 kroner, bliver du optaget i det lukkede register, og det er ikke muligt for andre udefra at se, at du står i RKI.

”Er beløbet over 1.000 kroner, bliver du derimod optaget i det åbne register, og her kan relevante virksomheder og myndigheder tjekke, om du står registreret som dårlig betaler. Alle og enhver kan dog ikke slå dig op – det skal være fx banker eller andre kreditgivere, som du gerne vil indgå en aftale med. Din kommende arbejdsgiver må fx ikke søge på dig, med mindre du skal bestride en særlig betroet stilling,” forklarer Simon Mortensen.

 

Sådan bliver du slettet

Hvis du vil sørge for at blive slettet fra RKI igen, er der ifølge advokaten kun en vej frem: Betal de penge, du skylder. Når gælden er ude af verden, kan du igen blive slettet.

”Husk at få en kvittering på, at du har betalt pengene og mind virksomheden eller myndigheden om, at de skal sørge for at få dig slettet fra RKI. Hvis du ikke betaler din gæld, vil din registrering automatisk blive slettet fra RKI efter fem år. Din gæld består dog, og du kan godt blive registreret i RKI igen for en anden skyldnersag,” forklarer Simon Mortensen og slutter:

”Vær dog opmærksom på, at der gælder lidt andre tidsfrister og regler for sletning, hvis du er optaget i RKI på baggrund af informationer fra Statstidende – fx ved konkurs, gældssanering, tvangsauktion eller rekonstruktion, det der tidligere hed betalingsstandsning.”

 

Fakta – RKI:

RKI står for Ribers Kredit Information og er ejet af Experian. Sammen med Debitorregistret er det en af Danmarks største registre over dårlige betalere.

Du kan blive registreret i RKI, hvis du ikke betaler dine regninger efter tre skriftlige rykkere.
Er du optaget i RKI, kan du have svært ved at låne penge i banken eller købe ting på afbetaling.

Hvis du vil slettes fra RKI, skal du betale din gæld. Ellers skal du vente fem år, inden du automatisk bliver slettet fra registret. Selvom du bliver slettet efter fem år, bliver din gæld ikke slettet.

Du kan tjekke, om du er registreret i RKI med dit NemID her: www.dininfo.dk

Vil du vide mere?

34 kommentar

Birgit

Min mand og jeg har indgået en afdragsordning med en onlinebank i fogedretten. Banken har også foretaget udlæg i vores ejendom (privatbolig). Ved at indgå en ny aftale og afdragsordning, troede vi, at sagen var i orden. (Banken ville ikke indgå aftale med os uden om fogedretten). Nu har vi erfaret, at banken efter indgåelsen af den ny aftale har indberettet os til RKI, hvilket undrer os. Er det i orden, at de gør det?

Marc

Jeg har en sag vedr en gas regning der kommer over 2 år efter den skulle have været betalt, jeg siger til selskabet at jeg ikke anderkender denne regning. Da jeg har undersøgt at det er en forældelses frist på 3 år på sådan en regning. Men nu er jeg kommet i RKI, bortfalder forældelses fristen på 3 år således ved denne registrering?

Mona Lisa larsen

Hej jeg vil godt spørge hvad forskel der er på en Dansker og en indvandre.De kan komme til DK.og stifte en stor gæld,så rejser de til deres hjem land,og. Får gælden efergivet????????Hvad er Forskellen.mvh.mona Larsen.

kasper

Hej. Hvis jeg lejet et værelse hos min søster vil det så gå udover dem?

kasper

Hej. Hvis jeg lejet et værelse hos min søster vil det så gå udover dem? Hvis jeg står i rki.

Simon Mortensen

Hej Kasper. Hvis dit spørgsmål skal forstås således, at du er registeret i RKI og vil vide om det har indflydelse på udlejer(din) søster, så er svaret nej. Din gæld er din, og vil ikke have indflydelse på andre end dig selv, i udgangspunktet. Kreditor vil kunne foretage udlæg i eventuel betalt depositum, men vil først kunne gøre krav herpå efter du fraflytter, og efter udlejer har modregnet det udlejer måtte have til gode for eventuel istandsættelse mv.

Peter s

Hej Simon Har et lidt anderledes spørgsmål Min kone står i den situation at hun for lidt over et halvt år siden fik en penge overførelse af sin far som så døde en 3 måneders tid efter, nu bliver boet så gjort op af bobestyrer Jeppe S. han siger nu at han er blevet gjort bekendt med denne overførelse og vil nu kræve omstødelse af boet som han i første omgang havde erklæret insolvent han truer nu med at registrere hende i RKI og en tur i fogedretten hvis ikke hun indbetaler de penge hun har modtaget af sin far så mit spørgsmål er kan han registrer hende i RKI sådan uden videre? Mvh Peter

Simon Mortensen

Hej Peter S Advokaten kan registrere din kone i RKI i det ”lukkede register” , såfremt hun ikke betaler det skyldige beløb og har modtaget 3 rykkere samt advarsel om indberetning til RKI, - og hun ikke har indsigelser mod kravet. Advokaten kan registrere din kone i RKI i det ”åbne system”, såfremt der er et fundament for gælden i form af skylderklæring, dom eller andet tilsvarende, eller han har fremsendt betalingspåkrav til fogedretten og din kone ikke har indsigelser mod kravet.

Betina Thomsen

Hvis man er røget i RKI og har underskrevet en afdragsordning, må de gerne tage dine evt overskydende skat. Det er ikke gæld til det offentlige.

Simon Mortensen

Hej Betina Du kan godt være registreret i RKI uagtet du har en afdragsordning. En privat kreditor (ikke offentlig) kan kun få udbetalt din overskydende skat, såfremt du har givet kreditor transport heri eller der er foretaget udlæg i evt. overskydende skat i fogedretten. Registrering i RKI og udlæg i evt. overskydende skat er ikke noget, der således ”følges ad”.

Betina

Jeg har givet dem min underskrift på gældsbrevet. Og ser først bagefter at der står de vil tage skat og hvad der ellers måtte komme. Han var så ubehagelig en mand og jeg fortryder jeg skrev under. Fandt også ud af efter han var gået, at det var lige inden de famøse 5 år. Meningen var jeg ville prøve at søge gældssanering. Sagen blir taget op igen om 1 år. Det skal jeg så ikke skrive under vel ? Tak for din hjælp.

Christen

Hej Simon Jeg er står i rki. pag. konkurs. Jeg har nu fået gældssanering og har betalt. hos rki er det registret at jeg har betalt, men jeg er stadig registreret, kan jeg få mit navn fjernet før de 5 år er gået? VH. Christen

Simon Mortensen

Hej Christen Du burde kunne få fjernet din registrering før de 5 år er gået, da en registrering max må stå i 5 år. Når du har betalt den fulde dividende til en kreditor, så skal kreditor slette din registrering. Eventuelle registreringer, der er lavet ud fra indberetninger i Statstidende, står sædvanligvis i 2 år. For at kunne give dig et mere præcist svar, skal jeg kunne se registreringerne.

Peter

Hej, Min gæld til et kreditkortselskab er overgået til inkasso. Jeg har indgået en afdragsordning med inkassovirksomheden som overholdes til punkt og prikke. 14 dage efter indgåelse registreres jeg i RKI på anmodning inksssovirksomheden. Kan de det? Er det lovligt? Afdragsordningen var en mulighed for IKKE at blibe betragtet som dårlig betaler i 5 år. Troede jeg.

michael rasmussen

har har betalt mig ud af rki og er også fjernet fra deres register var så inde for at søge om et lån men blev afvist hvad kan det skyldes

MIchael

Hej Simon. Har du til til et spørgsmål i disse corona tider. Jeg har søgt gældssanering, men syntes at det forslag der Er kommet fra den beskikkede advokat er lige over grænsen af hvad jeg kan magte. Men mit Egentlige spørgsmål går på at jeg ikke før ansøgningen var registreret i rki. Men det bliver man når man ansøger. Hvis jeg siger nej til det forslag der er stillet. Bliver man så slettet igen. Til en evt. kreditor ønsker at registrerer mig. Håber at du vil kunne besvare mvh michael.

Simon Mortensen

Hvis du tilbagekalder ansøgning om gældssanering, vil din Registrering blive markeret som ”gældssanering tilbagekaldt” og slettes 1 år efter. Accepterer du gældssaneringsforslaget og gældssanering bliver godkendt, vil registreringen vedrørende gældssanering bliver slettet. Bliver gældssanering nægtet, vil registreringen markeres som ”gældssanering nægtet” og slettes 1 år efter.

Simon Mortensen

Hvis du tilbagekalder ansøgning om gældssanering, vil din Registrering blive markeret som ”gældssanering tilbagekaldt” og slettes 1 år efter. Accepterer du gældssaneringsforslaget og gældssanering bliver godkendt, vil registreringen vedrørende gældssanering bliver slettet. Bliver gældssanering nægtet, vil registreringen markeres som ”gældssanering nægtet” og slettes 1 år efter.

Niclas w

Hej. Vil der være mulighed for at låne penge efter de Fem år er gået, og man er slettet i rki? Er der en hjemmeside, hvor man kan finde en samlet gæld på ens cpr nummer eller står det hele på rki? Venlig hilsen Niclas

Simon Mortensen

Når du ikke længere er registreret i RKI og/eller Debitorregistret, vil andre ikke kunne se, at du skylder penge, hvorfor det kan være muligt at låne penge på ny. Der er ikke et sted, hvor du kan se din samlede gæld, da ikke alle kreditorer indberetter til RKI og/eller Debitorregistret. Banker og kreditforeninger m.fl. indberetter dog renter m.v. til Skat, hvorfor du på din skattemappe vil kunne se en del af dine gældsposter, alt efter hvem du skylder penge til.

Karina

Hej Simon. Jeg står desværre i gæld hos 4 kreditorer.( ja det er min egen dumme fejl) Jeg er registreret i rki for én af de kreditorer. Men de andre vil nok også ende i rki. Hvad sker der hvis jeg ikke kan betale til rki? Der er så store renter på alle dem jeg skylder, at det vil være umuligt at blive gældfri. Vil man blive slettet fra rki efter 5år, selvom man ikke betaler. Jeg betaler flere renter end på selve lånet.

Simon Mortensen

Fordringen vil max kunne være registreret 5 år fra indberetningstidspunktet. Dette uanset om du afdrager på skylden eller ej. Er der tale om ældre forbrugsgæld, kan du evt. undersøge mulighederne for gældssanering, hvis ikke du har mulighed for at betale den samlede gæld og ikke kan indgå en aftale med kreditorerne, evt. med rentestop, hvis du overholder afdragsordning.

Karima

Hej Simon. Jeg står desværre i gæld hos 4 kreditorer.( ja det er min egen dumme fejl) Jeg er registreret i rki for én af de kreditorer. Men de andre vil nok også ende i rki. Hvad sker der hvis jeg ikke kan betale til rki? Der er så store renter på alle dem jeg skylder, at det vil være umuligt at blive gældfri. Vil man blive slettet fra rki efter 5år, selvom man ikke betaler. Jeg betaler flere renter end på selve lånet.

Simon Mortensen

Fordringen vil max kunne være registreret 5 år fra indberetningstidspunktet. Dette uanset om du afdrager på skylden eller ej. Er der tale om ældre forbrugsgæld, kan du evt. undersøge mulighederne for gældssanering, hvis ikke du har mulighed for at betale den samlede gæld og ikke kan indgå en aftale med kreditorerne, evt. med rentestop, hvis du overholder afdragsordning.

Chris

Hej Simon jeg er kommet ud af registrering af RKI, men er stadig registret hos debitor registret, kan man på nogen måde ved at starte afbetaling få firmaet til at fjerne registreringen hos debitor registret, altså såfremt men vedligholder din afdragsordning.

Johanne

Hejsa angående kviklån 😲. Der står at jeg bliver slettet fra RKI i år 2021-2022.men de får aldrig deres penge fra mig (pga de tårn høje renter, de forlader. Bliver jeg så slettet? Bliver min gæld ved med at vokse de næste 30 år hvad er regler for sådanne onde lån (kviklån) Vh johanne.

Simon Mortensen

Hej Johanne. Din registrering vil blive slettet 5 år efter tidspunktet for registreringens oprettelse. Det betyder bestemt ikke at din gæld forsvinder. Gælden består så længe kreditor opretholder sit fundament herfor, altså ved at fremsende sagen til fogedretten med jævne mellemrum. Herved bliver renterne også tilskrevet og opretholdt. Så gælden består, og vokser løbende med tilkomne renter så længe kreditor værger sig imod forældelse.

Jesper

Hej Simon Mit hus blev desværre bortsolgt på tvangsauktion sidste år. Nu har jeg indgået afviklingsaftaler med alle panthavere, der ikke blevet af højeste bud på tvangsauktionen. Panthaverne har som led i afviklingsaftalerne bekræftet, at gælden ikke længere er misligholdt, og panthaverne har endda samtykket til, at jeg kan blive slettet af RKI. Men RKI vil ikke slette mig af registret, fordi gælden ikke er fuldt indfriet. De vil have have en saldokvittering fra alle panthaverne. Må RKI godt dette? Venlig hilsen Jesper

morten

Hej Simon Jeg har leveret en bil tilbage hvor finansieringsselskabet have ejendomsforbehold til fuld indfrielselse. Dog er jeg stadig blevet registreret i RKI uden at jeg på nogen måde kan gøre noget. Kan det være rigtigt? for jeg skylder jo ingen penge og gælden står også til 0 på deres side. Tak.

Simon Mortensen

Hvis der ikke er opgjort nogen restgæld som følge af særlig misligholdelse af bilen der har nedsat værdien væsentligt, så er bilen taget tilbage til fuld og endelig afgørelse, og du har således ikke noget gældsforhold der kan registreret i RKI i den henseende. Du skal kontakte kreditor, og bede dem aflyse registreringen med det samme, alternativt RKI med udskrift af domsbogen hvor bilen blev tage tilbage til fuld og endelig afgørelse.

Henning

Efter min kone død af cancer gik vores hus på tvangsauktion. Jeg blev registreret i RKI med tvangsaution. Denne registrering udløber januar 2020. Når denne udløber bliver jeg registreret for det beløb jeg skylder ?

Jimmy

Hej Jeg har været inde på dininfo.dk og se hvor jeg er RKI - registreret. Sagen er, at der på denne side står et 'registreringsdato' dog ved jeg at f eks den ene sag er over 10 år gammel. Efter hvad jeg kan læse er en sag forfalden/skal denne slettes i registret efter 5 år - skal jeg kontakte kreditor og henvise til loven for at få denne slettet?

Siti Hatija isa

Hej Simon Jeg har 2 spørgsmål: Kan man blive registreret i RKI når man er under 18 år? - Fordi jeg bliv registreret i RKI med et fejl, pga. mit kort bliv misbrugt og jeg står nu med at, jeg skal betale 1.056kr uden af jeg har købt noget i online. Hvad skal jeg gøre??

Jim

Hej Simon Lige et spørgsmål. Jeg er blevet registreret i rki og har ingen breve modtaget. Det viser sig at dem som sender brevene har registreret en 5/6 år gammel adresse. Ved kommende der bor på dem adresse har gjort posten opmærksom på jeg ikke bor der. Men når jeg prøver og forklare dem det. Så virker det som om de bare trække på skuldrene. Hvad gør jer her??

Simon Mortensen

Hej Jim RKI plejer normalt at opdatere adressen til din folkeregisteradresse og du vil få brev fra RKI, når der sker registrering. Jeg vil opfordre dig til at kontakte kreditor, oplyse din korrekte aftale og forsøge at indgå en betalingsaftale mod, at din registrering i RKI slettes. Har du indsigelser mod registreringen, fordi der er strid og ikke foreligger en dom eller frivilligt forlig, skal du kontakte RKI herom.

Camilla

Kan firmaer lave anmærkninger i RKI uden at jeg bliver registreret? Jeg er kommet ud af RKI i år, og prøver at tage et samlelån for at kun få et afdrag. Jeg får nej til lån og to steder har de skrevet det er fordi jeg har anmærkninger i RKI. Venligst Camilla

Simon Mortensen

Hej Camilla Hvis du har en anmærkning i RKI, så er du også registreret i det åbne system. Såfremt du ikke kan se nogle registreringer i RKI, kan det være, at du har en registrering i DebitorRegistret og kreditor (tillige) har søgt her.

Camilla Meyer

Der står jeg heller ikke. Så hvorfor jeg får det svar forstår jeg ikke🤔 Venligst Camilla

Lars Thomsen

det er fordi der gemmes info om dig uden at du ved det, på den helt lyssky måde. Læg venligst mærke til Simon Mortenses formuleringer på de andre indslag hvor folk spørger ind til hvorfor de stadig får afslag, og har besværligheder trods at deres RKI registrering er fjernet, de er alt andet end helt stålfaste og udelukkende, men mere i den lidt usikre ende.: 'min opfattelse er at du bliver slettet' 'udgangspunktet er at du bliver fjernet' osv! Faktum er at du bliver ikke fjernet helt, kun fra den del du selv kan se og beder du om agtindsigt så fremgår der heller intet om at du fortsat er registreret. Det er det der kaldes et lukket register og er tilgængeligt for banker og andre finansering samt forsikringsselskaber. Yes, det er sådan en verden vi lever i :)

trine

Hej jeg har solgt et hus på tvangsauktion! .. og den annoncerede tvangsauktion fra statstidende er stadig reg i rki og rki nægter og slette den, statstidende, siger den er afsluttet og ikke skal stå der.. der er stadig regninger der skal betales som var med i tvangsauktionen, men de har været reg i rki seperat før (inden annoncen) og udløbet, andre er forældet.. hvordan forholder jeg mig ?

C

Hej, jeg står desværre i RKI og den anden for noget gamle gæld. Gælden er ved at blive afviklet så der er styr på det. Men sagen er den at min kæreste og jeg gerne ville giftes men kommer min registrering til at påvirke ham? Vi har snakket om jeg evt kan kunne få særeje på min gæld og han kunne få særeje på hans værdier, men er det over hovedet en mulighed? Mvh C.

Simon Mortensen

Hej C. Dit spørgsmål går udover hvad min artikel behandler, men jeg kan kort sige, at i som ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld. Det skal forstås således at din ægtefælle ikke kan "røres" af dine kreditorer. Tilgengæld kan det få en konksekvens i tilfælde af skilsmisse mv., herunder idet der ved bodelingen kan ske en skævvridning af aktiver hvis du har en stor gæld, og han alene har begrænset gæld. I er velkomne til at ringe for nærmere - tlf. 46 14 59 45.

Annett

Hej. Vedr. Frivilligt forlig og rki. I 2012 underskrev jeg et frivillig forlig. Nu har et nyt inkasso firma overtaget gælden og vil have mig til at underskrive endnu et forlig, trods de har kopi af det gamle. Jeg tænker at det er fordi de ikke vil risikere forældelse, hvilket er forståeligt. Mit spørgsmål går på, hvis jeg underskriver nyt frivilligt forlig, kan de så bruge den nye dato og sende mig i rki. Det oprindelige forlig var jo fra 2012. Der er noget med at gælden eller fundament ikke må være mere end 5 år gammel hvis det skal i Rki. Hvis jeg skriver under på nyt forlig, ændre det så på de 5 års frist? Jeg vil gerne afdrage og jeg vil gerne underskrive, men vil ikke skyde mig selv i foden. Håber i kan svare

Simon Mortensen

Hej Annett. Hvis man har været registreret i 5 år slettes registreringen og du kan ikke registreres for samme gæld igen. Din bekræftelse af samme gæld på en ny aftale, burde ikke ændre det faktum at det er samme gæld der er tale om, og derfor også betyde at ny registrering ikke kan foretages. Jeg ville kontakte RKI direkte for deres tilkendegivelse omkring politikken på netop dette område, for at være sikker.

anette pia madsen

hej vil høre om man skal stå 5 år i rki og yderlige 5 år i debitor registret for samme sag mvh anette madsen

Anders

Hejsa. Min kone er i den situation at hun gik konkurs med sit firma. Hun havde en afbetalings ordning med den gamle ejer som hun købte firmaet af. Den gæld var så oversag til at hun kom i RKI. Hun fik så en ny afbetalings aftale gennem fogedretten. Imellem tiden har den gamle ejer så solgt gældsbrevet til et andet firma. Hvor de så ville have oprettet en ny aftale. Men kan hun ikke blive slettet fra RKI i og med hun er i gang med at afbetale sin gæld, og personen som har indberettet hende til RKI har solgt gældsbrevet. Så er det i pricippet ikke hende der skyldes penge længere.

sandra

hvordan kan jeg tjekke hvor meget der står i rki.og min kærestes gæld også

Erik

Hej Simon.. Jeg har 2 spørgsmål: Jeg blev optaget i RKI ifm. en tvangsauktion for 5 år siden - den udløber 5. nov. d.å. - men selvom jeg har fået en gældssanering, og betalt alt hvad jeg skylder - vil RKI ikke slette anmærkningen, hvilket de iflg. RKI ikke må ifh. til gældende lovgivning. Kan det være korrekt - at selvom man ikke skylder noget væk, at RKI kan fastholde en anmærkning ?? I øvrigt vil eet af de pengeinstitutter ikke slette gælden, selvom jeg har overholdt alle forpligtelser ifm gældssaneringsagen - hvad kan jeg gøre i sagen ? På forhånd tak for din ulejlighed ! Venlig hilsen Erik

Christina

Goddag, Jeg har fået gældssanering , men lige inden var der et firma som registrerede mig i RKI. De får ikke del i udlodningen, men er det så ok at jeg skal være registreret i RKI i 5 år for de får jo ikke nogen penge og jeg kan ikke betale del ud?

Simon Mortensen

Hej Christina. Udgangspunktet er at forhold i RKI slettes ved afsigelse af gældsaneringskendelse, hvis dividenden er 0. Hvis der foreligger dividende, er gælden først "slettet" når 5 års perioden fra indberetningen passeres. Der kan ligeledes være forhold gæld der udspringer fra tvangsauktion, som forbliver uanset gældsaneringskendelse.

Tanja Rossau

Hej Når man nu har betalt sin Rki ud og er slettet derfra, kan det så passe at man stadig kan se Rki registreringe i 2-5 år bagefter ???. Det drejer sig om et arbejde med noget værdihåndtering som kørels ??? de info at der skal 2 år før den er slettet ??? Kan det ses nogle steder at man har være registrer i RKI

Lisa Nielsen

Hvis en person er registreret i det lukkede RKI register, kan andre så søge det ud fx banker osv. eller er det ikke muligt at se at personen er registreret når det er i det lukkede register ?

Jette Kristensen

Hvordan kan jeg blive slettet af RKI? Jeg er ikke klar over i forbindelse jeg er registreret. Kan jeg selv/jeres advokat kontakte RKI? Mvh Jette Kristensen

David Stray Jørgensen

Kære Simon Jeg havnede i RKI ved en fejltagelse. Problemet er at RKI har ikke har nulstillet mig, så jeg stort set selæv skal kontaket alle de virksomheder, der f.eks. har lukket mit bensinkort etc. skal de ikke sende dementi ud?