PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sådan fungerer delt bopæl

Regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 giver mulighed for, at I som forældre, begge to kan være bopælsforældre. Det betyder, at barnet kan have bopæl hos jer begge, hvis I laver en såkaldt aftale om delt bopæl.

“Lovgivningen giver forældre mulighed for at lave en aftale, hvor barnet har bopæl hos begge forældre. Det er ikke noget, som familieretshuset eller familieretten kan pålægge parterne, men en ny mulighed man har fået, i håbet om, at det vil være lettere for forældrene at enes om, hvad der er bedst for barnet,” siger Rikke Frødstrup, advokat hos Advodan Glostrup.

En aftale om delt bopæl vil samtidig ligestille jer begge som omsorgspersoner. Men det betyder også, at I skal være enige om alle de ting, som det ellers er den primære omsorgsperson, der kan bestemme, når der ikke foreligger en aftale om delt bopæl.

 

To slags delt bopæl

Med de seneste regler er der i dag også indført tvungen delt bopæl de første tre måneder efter en skilsmisse eller samlivsophør, hvor I begge betragtes som bopælsforælder. Dette er for at sikre overgangsperioden, og bevare status quo indtil tingene er faldet på plads. Derfor kan ingen af jer lægge sag an om bopæl i den periode, og der kan kun søges om samvær, hvis en af jer har ønske om at fastsætte dette.

“Det handler om barnets tarv. Og derfor er der også indført automatisk delt bopæl de første tre måneder, og dette kan forældrene så vælge at forlænge ved at lave en privat aftale,” siger Rikke Frødstrup.

Hvis I begge ønsker det, og kan blive enige om tingene, kan I efter de første tre måneder vælge at lave en aftale om delt bopæl. “Det er altafgørende for en aftale om delt bopæl, at forældrene er enige om alt, der vedrører barnet. Lige fra hvor det skal gå i skole eller børnehave til barnets fritidsinteresser, hvor barnet skal have folkeregisteradresse, samvær osv. For med en delt bopæl har begge forældre lige stor indflydelse på de beslutninger,” siger Rikke Frødstrup.

 

En privat aftale mellem forældrene

En aftale om delt bopæl er ikke noget, det offentlige forholder sig til. Det er udelukkende en privat aftale mellem jer som forældre. Derfor kan I heller ikke få myndighederne til at fastsætte samvær, hvis I ønsker at have delt bopæl. Det er enten eller.

“Når man laver en aftale om delt bopæl, skal man være enige om det hele. Det gælder også samvær. Derfor skal man være sikker på, at samarbejdet med den anden forælder fungerer, ligesom alle forventninger skal være afstemt,” siger Rikke Frødstrup.

Aftalen kan også omfatte geografi, og en aftale om, hvor langt væk I hver især kan flytte. “Hvis man flytter længere væk end der er aftalt, kan den anden opsige aftalen, og barnet får bopæl hos den, som har overholdt aftalen.”

Samtidig påpeger hun, at en privat aftale altid kan revideres. Hvis man fx har indskrevet, at man ikke må flytte længere end 12 km væk, og den ene forælder gerne vil flytte 13 km væk, så er der intet til hinder for, at man laver den om. “Man bestemmer jo selv grænserne i aftalen, og hvis de virker uhensigtsmæssige hen ad vejen, så står det en frit for at lave aftalen om. Og her er det jo en fordel, at man ikke behøver inddrage det offentlige."

 

Det skal du være opmærksom på ved aftale om delt bopæl

Delt bopæl er udelukkende en aftale mellem jer som forældre, og ikke ensbetydende med ligeligt fordelt samvær. Hvis man ønsker en deleordning, skal det aftales mellem parterne.

En aftalt delt bopæl kan ikke give jeres barn to folkeregisteradresser. Jeres barn vil stadig kun være tilmeldt én, som de offentlige ydelser også går til. Dette er også noget, der bestemmes af aftalen mellem jer.

En aftale om delt bopæl ophører enten, når jeres barn fylder 18 år, eller hvis en af jer bryder aftalen - eller hvis en af jer, eller begge, ønsker at opsige aftalen, hvilket kan ske til enhver tid.

“Det er vigtigt at tænke sig rigtig godt om, når man indgår en aftale om delt bopæl. Både hvilke betingelser og konsekvenser, der gælder i aftalen. Og så skal man overordnet set huske på, at det handler om barnets tarv,” siger Rikke Frødstrup.

Indsender formularen...

Ønsker du rådgivning om forholdene ved delt bopæl?

Vil du vide mere?

2 kommentar

0 / 700 tegn

Anders

Hej. Hvad er konsekvensen af at bryde en aftalte om delt bopæl? Mit barns mor har adressen på vores søn. Vi har delt forældremyndighed, delt bopæl og aftalt i hvilken bydel, man skal bo. Men hvad sker der, hvis hun pludselig vælger at flytte til en anden by? Kan hun tage min søn med?

Rikke Frødstrup

Hej Anders Hvis mor måtte vælge at flytte til en anden by, og dermed ikke overholder betingelserne i aftalen om den delte bopæl, kan du vælge at opsige aftalen. Hvis du opsiger aftalen inden 1 måned efter at mor er flyttet, får jeres barn bopæl hos dig, og indtil I evt. måtte indgå aftale om noget andet, eller familieretshuset/familieretten måtte træffe afgørelse om noget andet. Venlig hilsen

Sanne L. Larsen

Når den ene fraflytter fælles adr. og vi dermed har automatisk delt bopæl, så står der at dette ophører automatisk efter 3 mdr. medmindre vi har indgivet at det skal fortsætte. Hvis den delte bopæl ophører automatisk efter 3 mdr. hvem tilfalder bopælen så? Vedkommende der bliver i huset (det står til salg) eller vedkommende der er fraflyttet, men som har mest samvær?