Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Entrepriseret

Menu

Entrepriseret

Entrepriseret omfatter reguleringen af de kontrakter som indgås mellem en bygherre og entreprenør/håndværker om opførsel af anlæg og bygninger. Et byggeprojekt kræver præcise aftaler, der skaber klarhed over dine og de øvrige parters pligter og rettigheder. En god entreprise- og rådgiveraftale minimerer risikoen for tvister og beskriver, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. ADVODAN hjælper dig både med at forebygge og håndtere konflikter. Uanset om vi repræsenterer dig som bygherre eller entreprenør, arbejder vi kun for at sikre dine interesser.

print

Entrepriseret og entreprisekontrakt

En præcis og skriftlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør er den bedste måde til at forebygge konflikter om et byggeri. Samtidig er det som regel langt billigere at lade en advokat rådgive om entrepriseaftalen, end det er at få hjælp til at løse en konflikt senere.

Entreprisekontrakten skal tydeligt beskrive alle væsentlige dele af byggeriet som eksempelvis levering, betaling, dagbøder, kvalitet, krav til udførelse og materialevalg.

Din entrepriseaftale kan tage udgangspunkt i AB92 eller ABT93, der begge er et sæt standardvilkår for aftaler om fag- og hovedentrepriser. Selvom din aftale følger AB92 eller ABT93, kan du med fordel få advokaten til at gennemgå aftalen for at tjekke, at alle basale oplysninger er i orden og sikre, at aftalen ikke indeholder urimelige vilkår. Kun på den måde undgår du de typiske faldgruber, ligesom aftalen kan tilpasses dit konkrete byggeprojekt.

Hos ADVODAN rådgiver vi om tydelige og præcise entrepriseaftaler. Vi gennemgår aftalerne sammen med dig, så du opnår de bedste vilkår og er sikret bedst muligt mod potentielle konflikter. 

 Entrepriseret

Entreprenør og entrepriseret

Som entreprenør er præcise aftaler med bygherrer, arkitekter, ingeniører, underentreprenører og leverandører den bedste vej til at undgå konflikter. Ofte er det også billigere at lade en advokat hjælpe med aftalerne, end det er at få hjælp til at løse en konflikt senere.

Uanset hvem du indgår aftale med, skal aftalerne skabe overblik over dine og dine aftalepartneres rettigheder og pligter i forbindelse med den enkelte opgave. Derfor bør alle dine aftaler tydeligt beskrive, hvem der gør hvad og hvornår.

ADVODAN rådgiver dig og din virksomhed om, hvordan du bedst udarbejder aftaler med bygherrer, rådgivere og underentreprenører, så du er sikret bedst muligt mod potentielle konflikter. 


Akutte spørgsmål

Hvem skal stille sikkerhed?

Som regel kræver bygherren, at entreprenøren stiller sikkerhed forud for et byggeri, hvilket normalt sker ved kautionsforsikring. Omvendt kan entreprenøren også kræve, at bygherren stiller med en bankgaranti for betaling.

Kunden vil ikke betale for ekstraarbejder

Som entreprenør kan du få svært ved at opnå betaling for ekstraarbejder, medmindre du har indgået skriftlige aftaler med bygherren om ekstraarbejder.

Hvad gør jeg, hvis byggeriet ikke lever op til forventningerne?

I første omgang anbefaler ADVODAN, at du prøver at finde frem til en passende løsning med entreprenøren. Mener du, at der er mangler, som entreprenøren ikke vil udbedre, bør du kontakte din advokat, der rådgiver dig om den videre proces.

Typiske faldgruber

Lav skriftlige aftaler om ekstraarbejder

Uden en skriftlig aftale om ekstraarbejder er det svært for både bygherre og entreprenør at bevise, hvad der er aftalt.

Sørg for overensstemmelse mellem total- eller hovedentreprenøraftaler og aftaler med underentreprenører og leverandører

Uoverensstemmelse mellem byggeriets forskellige aftaler vil oftest ende med et utilfredsstillende byggeri og en konflikt. Derfor bør du som entreprenør tjekke, at aftalerne ikke er modstridende.


Har du brug for hjælp til Entrepriseret?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.


 

 

 

Du er her
GØR SOM 12.300 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.300 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.