Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Entrepriseret

Entrepriseret omfatter reguleringen af de kontrakter, som bliver indgået mellem en bygherre og entreprenør/håndværker om opførelse af anlæg og bygninger.

Et byggeprojekt kræver præcise aftaler, der skaber klarhed over alle parters pligter og rettigheder.

En god entreprise- og rådgiveraftale minimerer risikoen for tvister og beskriver, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

Her på siden har vi samlet gode råd om entrepriseret både til dig, der er bygherre og til dig, der er entreprenør. Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores advokater med speciale i entrepriseret.

Læs mere


Nye regler om entreprise og byggeri
08. aug 2018 2 kommentarer

I juni 2018 kom der nye standardregler for byggeriet. AB92 bliver afløst af AB18 – dog først fra 1. januar 2019, og kun hvis parterne selv ønsker at bruge regelsættet i deres aftaler.

Brug advokaten som tovholder på dit investeringsprojekt
09. maj 2017

Hvis du overvejer at poste penge i et større anlægsprojekt, kan du med fordel bruge din advokat som tovholder på projektet. På den måde får du en proces med høj grad af sikkerhed og kontrol.

5 steps til det gode konsortium
24. feb 2017 1 kommentar

Skal din virksomhed byde ind på en større opgave eller deltage i et udbud, kan det være en god idé at gå sammen med andre. Men hvem må du samarbejde med, hvordan byder I bedst ind, og hvordan sikrer I det bedste samarbejde? Her får du en guide til konsortiedannelse fra Advodan.

Ny udbudslov: De 5 vigtigste regler for SMV’ere
15. dec 2015 4 kommentarer

Efter nytår træder en helt ny udbudslov i kraft. Dermed bliver reglerne om offentlige udbud både enklere og mere fleksible. Det er godt nyt for de små og mellemstore virksomheder, som får lettere ved at byde ind på opgaverne.

Seks vigtige råd til entreprisekontrakter
15. apr 2015 14 kommentarer

Når du som håndværksmester indgår entreprisekontrakter med en bygherre eller en hovedentreprenør, skal du se dig godt for og vide, hvad du skriver under på. Følg ADVODANs gode råd og undgå problemer.

Strategiske alliancer kan bane vejen til store udbud
01. okt 2012

De opgaver, der i dag sendes i udbud, bliver stadig større. Det betyder, at mange SMV’er ikke selv kan løfte opgaverne økonomisk og fagligt. Et joint venture kan være løsningen.


Entrepriseret og entreprisekontrakt
En præcis og skriftlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør er den bedste måde til at forebygge konflikter om et byggeri. Samtidig er det som regel langt billigere at lade en advokat rådgive om entrepriseaftalen, end det er at få hjælp til at løse en konflikt senere.

Entreprisekontrakten skal tydeligt beskrive alle væsentlige dele af byggeriet som eksempelvis levering, betaling, dagbøder, kvalitet, krav til udførelse og materialevalg.

Din entrepriseaftale kan tage udgangspunkt i AB-systemet, der er et sæt standardvilkår for aftaler om fag- og hovedentrepriser. Selvom din aftale følger AB-systemet, kan du med fordel få advokaten til at gennemgå aftalen for at tjekke, at alle basale oplysninger er i orden og sikre, at aftalen ikke indeholder urimelige vilkår. Kun på den måde undgår du de typiske faldgruber, ligesom aftalen kan tilpasses dit konkrete byggeprojekt.

Hvordan afgøres en konflikt?
Opstår der en konflikt i forbindelse med et byggeprojekt, bestemmer aftalen mellem konfliktens parter i første omgang, hvordan og hvor konflikten skal løses. De fleste standardkontrakter, hvor AB-systemet er vedtaget, medfører, at en tvist afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægsvirksomhed.

En rets- eller voldgiftssag kan hurtigt blive en dyr og tidskrævende løsning på en konflikt. Derfor anbefaler vi,  at du lader en advokat vurdere, om det kan svare sig at føre en sag, eller om der er mulighed for en billigere løsning som forhandling eller mediation.

For at sikre en optimal vurdering af din sag er det vigtigt, at du fra begyndelsen giver præcise og korrekte informationer, så vi hurtigst muligt kan finde den rette model og afslutte sagen.

Vi hjælper dig med at foretage en grundig vurdering ud fra sandsynligheden for at vinde, omkostninger, mulig gevinst og alternative løsninger. På baggrund af de faktorer, vurderer vi hver enkelt sag med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige løsning på bundlinjen.

Hvem er ansvarlig for mangler ved byggeriet?
Selve definitionen af en mangel betyder, at ansvaret for mangler altid ligger hos entreprenøren eller håndværkeren, der har udført arbejdet. Som udgangspunkt er entreprenøren ansvarlig for mangler i fem år fra det tidspunkt, hvor arbejdet er udført.

Det er bygherrens opgave at bevise eventuelle mangler. For både bygherre og entreprenør er det en god idé, at en entrepriseaftale indeholder en præcis beskrivelse af byggeriets udførelse og materialer. Det forebygger nemlig risikoen for mangler.


Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.