Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Sådan undgår du fælderne ved leasing

  • Af Pia Eskildsen
  • 15. aug 2012
  • 17 Spørgsmål & svar

Leasingaftaler er i princippet aftaler om leje. Derfor kan leasing være et attraktivt alternativ til køb, da der er mulighed for større fleksibilitet og likviditetsmæssige fordele. Men det kræver, at virksomhederne også er opmærksomme på faldgruberne.

Finansiel leasing eller operationel leasing

Grundlæggende skelnes der mellem finansiel og operationel leasing. Det sidste er korttidsleje, hvor virksomheden typisk lejer en genstand til en bestemt opgave, mens finansiel leasing er langtidsleje af eksempelvis biler eller kopimaskiner. På den måde minder finansiel leasing om køb, da virksomheden får rådighed over genstanden i længere tid. Alligevel er leasingtageren ikke beskyttet af lovgivningen i samme grad, som når man ejer selv.

Det er altid vigtigt at læse en aftale igennem, inden man skriver under. Men det er særligt vigtigt med leasingkontrakter, da aftalerne til forskel fra almindelige køb ikke er underlagt købeloven eller andre generelle regler, der beskytter leasingtageren.

Det betyder bl.a., at aftale om finansiel leasing ikke automatisk kan ophæves på trods af væsentlige fejl og mangler ved produktet. Selv aftaler med meget byrdefulde vilkår kan være stort set umulige at komme ud af," forklarer advokat Erik Matthiesen fra ADVODAN Helsingør.

Tænk langsigtet

Netop leasingkontrakternes generelle vilkår, herunder opsigelsesvarsler, er et punkt, hvor virksomheder ofte kommer i klemme. For selvom en virksomhed ifølge kontrakten kan opsige aftalen midtvejs i leasingperioden, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man undgår at skulle betale leasingydelserne i hele perioden, der typisk er 36 til 48 måneder.

"Det kan være lang tid, hvis virksomheden allerede efter et år ikke længere har behov for en ekstra bil, men stadig er forpligtet til at betale i yderligere to-tre år. Derfor er det afgørende, at virksomhederne kender vilkårene og vurderer deres behov i hele leasingperioden, inden de vælger at lease," understreger Erik Matthiesen og fortsætter:

"Det betyder, at især håndværksvirksomheder og andre konjunkturfølsomme brancher skal tænke sig rigtig godt om, når de overvejer langvarige leasingaftaler. Rammer krisen pludseligt, er det relativt nemt at skille sig af med ti mand, men det er straks sværere eller i hvert fald dyrt med leasingbilerne."

Risiko for værditab

Selv når en leasingkontrakten udløber, risikerer virksomhederne at rende ind i nye problemer. Især ved finansiel leasing, der minder om et traditionelt køb, kan leasingtageren være forpligtet til at finde en ny køber til bilen eller maskinen, hvis ikke man selv ønsker at købe den.

"En ting er at skulle finde en ny køber. Men virksomheden hænger også på et eventuelt værditab. Er værdien ved leasingperiodens udløb fx fastsat til 100.000 kroner, men kan bilen kun sælges for 80.000 kroner, så skal leasingtager betale differencen. Desværre opdager mange først faldgruberne, når problemerne opstår, og på det tidspunkt er det stort set umuligt at rydde op i," påpeger Erik Matthiesen, der derfor anbefaler at få leasingkontrakter gennemgået af en advokat.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Charlotte
15-05-2016 18:16:43

Vedr. leasing:

Hvordan er leasingtager stillet, hvis der er en så væsentlig mangel ved køretøjet ( fx anden motorstørrelse end oplyst eller lignende, der først kan opdages ved reparation), at værdien er meget lavere end det oprindelige forlangende? Kan aftalen ophæves, så leasingtager fortsat har udbetalingen i behold?

Besvar indlæg
Erik Matthiesen
17-05-2016 09:09:09

Kære Charlotte

Spørgsmålet lader sig ikke besvare uden kendskab til aftaleindgåelsen og de konkrete dokumenter.

Udgangspunktet er imidlertid, at ved finansiel leasing kan indsigelser om mangler ikke rettes mod leasingselskabet. Imidlertid indeholder mange leasingaftaler bestemmelse om at leasingtageren kan indtræde i leasingselskabets rettigheder over for sælgeren (forhandleren).

Det betyder at man i den situation i udgangspunktet er forpligtet til at betale sin leasingydelse samtidig med, at man retter krav om forholdsmæssigt afslag/erstatning mod forhandleren.

Jeg håber ovennævnte bevarer din henvendelse, ellers er du velkommen til at kontakte mig for drøftelse.

mvh

Erik Matthiesen
Advokat (H)


Med venlig hilsen
Erik Matthiesen
Erik Matthiesen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Knud Bay Smidt
20-05-2016 11:05:14

Vedr ændring af ydelse i operationel leasingaftale i en 5(7) årig aftale
( Leasingtager har ret til at forlænge perioden yderligere 2 år- men ikke en pligt)
Kan en udbyder frit ændre ydelse 2 år inde i en 5(7) årig leasingaftale, med den begrundelse at udbyder ved kontraktens indgåelse desværre havde regnet forkort ?

Udbyders regnefejl skyldes at de ikke havde indregnet at leverandørens garanti udløb efter 24 mdr og at der herefter skulle betales for "fri" service

Beløbets størrelse er 1450 kr/pr mdr i 36(60) mdr- dvs ialt 52200(87000) kr for hele perioden.

Kan et professionelt leasingfirma dække sig ind under at skrive "Sorry , men vi havde desværre regnet forkert og hæver derfor lige din månedlige ydelse med 1450 kr !

Vi har afvist den nye kontrakt og fortsat med at betale den oprindelige ydelse.
Men leasingudbyder har afvist at betale det firma som de selv oprindeligt har henvist til at skulle forestå al service og vedligehold.
Det betyder at vi nu sidder med en regning for en reparation på 16500 kr.

Iflg kontrakten skal servicen foretages af det af leasingudbyder anviste, men de vil jo ikke gøre det gratis
Og da vi afviser at betale herfor med henvisning til kontrakten samt at leasingudbyder afviser deres regninger grundet vi ikke vil betale den nye højere leasingafgift, vil de selvsagt ikke foretage dem mere før end dette er afklaret.

Hvad er jeres råd ?

Besvar indlæg
Erik MAtthiesen
01-08-2016 11:50:43

Tak for henvendelse, som er indkommet i min ferie.

Udgangspunktet er, at leasinggiver ikke har ret til at ændre ydelsen i et tilfælde som det beskrevne. Konkret svar kræver dog gennemgang af den aktuelle leasingaftale, hvorfor jeg skal foreslå, at du indledningsvis kontakter mig på 49250958 for drøftelse.

Med venlig hilsen

Erik Matthiesen

Med venlig hilsen
Erik Matthiesen
Erik Matthiesen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Karina
6/18/2019 9:24:59 AM

Ved en finansiel leasing må virksomheden så godt skrive i kontrakten, at leasingtager er forpligtet til at købe det leasede for et givent beløb?

Jørn
10/3/2019 4:31:02 PM

Hvad sker der hvis leasinggivers firma går konkurs i løbet af leasingperioden, og leasingtager har forudbetalt leasingydelsen for hele perioden? Kan konkursboets kurator kræve det leasede udstyr udleveret fra leasingtager, og så må leasingtager lægge krav ind på boet? Er der forskel på svaret, hvis leasingperioden er 12 måneder, 36 måneder eller eksempelvis 60 måneder?

På forhånd tak


erik Matthiesen
10/22/2019 5:53:21 PM

Hej Jørn

Tak for spørgsmålet.

Udgangspunktet er, at kurator i sådanne tilfælde kan bringe leasingaftalen til ophør og det betyder samtidig, at konkursboet i samme forbindelse vil have krav på at få bilen udleveret til sig.

I forbindelse med sådan tilbagetagelse vil leasingydelserne, herunder 1. gangs ydelsen være tabt, hvorfor det kan sætte leasingtager i en meget uheldig situation. Det taler for at undersøge om ens leasinggiver er økonomisk velfunderet inden aftale indgås, ligesom risikoen taler for at sørger for ikke at lægge en stor 1. gangs ydelse.

Efter min opfattelse vil forpligtelsen til at betale en eventuel scrapværdi ved leasingaftalens ophør eller pligt til at anvise køber samtidig bortfalde i forbindelse med konkursboets tilbagetagelse.

Retsstillingen er uafhængig af, om der er tale om 12 mdr. eller 36 mdr.,


Med venlig hilsen
Erik Matthiesen
Erik Matthiesen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian
1/16/2020 9:28:02 PM

Hvis man har erhvervsleaset sin bil i ens CVR-nummer og SKAT lukker ens firma pga. skattegæld, hvad sker der så med bilen? Kan leasingkontrakten fortsætte så længe man betaler ydelsen? Får leasingfirmaet overhovedet besked om at CVR nummeret er ophørt?

K
5/16/2020 1:35:35 PM

Hvis leasinggiveren ophæver kontrakten grundet manglende betaling og derved misligeholdelse i følge dem. Og opgører resten af ikke forfaldne fakturaer for hele leasingperioden. Kan man stadigvæk afleverer bilen tilbage og de sælger den for en og modregner beløbet i opgørelsen? Eller skal man “købe bilen” med denne betaling og skal man så selv sørge for at komme af med den efterfølgende?

Jørgen Christensen
7/8/2020 10:46:46 AM

Vi har leaset en Printer i perioden 01.07.15-30.06.20 - og som der står i aftalen er aftalens løbetid på 20 kvartaler.
Nu hævder leasing selskabet at aftalen automatisk videreføres, da den ikke er opsagt. Er det lovligt? Yderligere har de hævet prisen betragteligt.

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.