Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Ny dom om trappevask: Er du ramt som udlejer?

  • Af Stina Askholm Hansen
  • 15. dec 2015
  • 21 Spørgsmål & svar

”Trappevask kan faktisk aftales til at være lejernes forpligtelse, men det må ikke være en tvungen ordning med fast månedlig betaling, som er listet særskilt i lejekontrakten på linje med vand og varme. Derfor har Landsretten netop afgjort, at en udlejer fra Skanderborg skal tilbagebetale 10.000 kr. til en lejer for uretmæssig opkrævning af trappevask,” siger administrationschef Daniel Grøndal fra ADVODAN Hillerød.

Er du én af de mange, som lige nu opkræver betaling for trappevask? Så få svar på, hvad du bør gøre her.

Hvordan får jeg så vasket trapperne?

Ifølge Daniel Grøndal skal du hurtigst muligt afklare med dine lejere, om de selv vil stå for at vaske trapperne – eller om du skal finde fx et eksternt rengøringsfirma. Er alle lejere enige om selv at stå for trappevask, skal de have mulighed for det. Ellers har du lov til selv at stå for det til et rimeligt beløb, som fordeles på lejerne.

Du behøver som udgangspunkt ikke at ændre i lejekontrakterne. Det er blot vigtigt, at du sender en skriftlig oversigt over omkostningerne og oplyser om, at det er en frivillig aftale – så fungerer det som et slags tillæg til den eksisterende lejekontrakt. Du bør fremsende en årlig oversigt over fordelingen af trappevask i forhold til den afholdte udgift – lige som der gøres med forbrugsregnskaber.

Hvad gør jeg over for nye lejere?

Over for kommende beboere skal du sørge for at ændre din standard lejekontrakt, så trappevask ikke opkræves særskilt. I stedet for skal der stå, at trappevask er lejers forpligtelse – og i §11 noterer du, hvordan den nuværende ordning for trappevask er i opgangen.

Kan jeg stadig risikere at skulle betale penge tilbage?

Du kan ikke sikre dig bagud i tid, hvis betaling for trappevask har været en fast del af lejekontrakten. Så dine lejere kan teoretisk set godt starte en sag om at få penge tilbage for de seneste tre års trappevask. Ifølge Daniel Grøndal kan du dog være med til at afhjælpe en sådan sag, hvis du hurtigst muligt får fundet en accepteret løsning med lejerne fremadrettet.

Betyder det noget for mine andre forpligtelser?

Nej, som udgangspunkt ikke. Det har i mange år været gældende, at man ikke må lægge tillægsydelser for fx snerydning, renovation og skorstensfejning oven i huslejen, og det ændrer sig ikke. Det er udgifter, du som udlejer selv skal afholde, men du må godt lægge det ind som en del af det samlede budget, der er grundlag for huslejen.

Spørgsmål
Rasmus Falck Østergaard
22-12-2016 12:51:42

Hvorfor kan lejer kun få udbetalt ulovligt opkrævet trappevask 3 år tilbage?

Hvis man har betalt ulovligt trappevask i f.eks. 5 år, kan man så ikke få alle 5 år tilbage?

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
23-12-2016 10:15:44

Hej Rasmus

Det er hovedreglen i forældelsesloven fra 2007, at alle krav forældes på 3 år, hvorfor dette som udgangspunkt følger dette.

Besvar indlæg
Lisbeth Fuglsang
16-02-2017 15:33:28

Hej Daniel

Du skriver, at udlejer ikke må lægge tillægsydelser oven i huslejen. Gælder det også f.eks. vask?
I min lejekontrakt står der - ud over ekstra opkrævning på 50 kr/mdr for trappevask(!) - også ekstra opkrævning for vaskekælder (vaskemaskine og tørretumbler), som jeg betaler 150 for hver måned, til trods for at jeg har egen (af udlejer godkendt) vaskemaskine i lejligheden jeg bruger. Jeg betaler derfor 150,- om måneden for noget jeg ikke benytter....

Mvh Lisbeth

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
08-05-2017 09:45:19

Hej Lisbeth. Det kommer helt an på hvordan din lejekontrakt ser ud og hvilken ejendom du bor i, men udlejer kan godt i situationer opkræve ved siden af for vaskeri.

Besvar indlæg
Hugo Nyrup
05-03-2017 19:24:51

Den afsagte dom, som Stina Askholm Hansen har skrevet et resume på, omkring opkrævning af fast betaling for trappevask - er der et sted på nettet, hvor den kan læses/findes i sin fulde længde?

Venlig hilsen

Hugo

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
08-05-2017 09:46:33

Hej Hugo.

Jeg er desværre ikke bekendt med om du kan finde den på nettet.

Besvar indlæg
Dorte Pedersen
08-09-2017 12:19:12

Vi fik for et år siden. Ny ejer af i alt 65 lejemål
Han har nu sendt os brev om at vi skal pille haveskur ned
Samt udestuer.
Nogen fik skriftlig tilladelse hos tidligere ejer
Og anden overtog lejemålet med udestue
Så de har jo sagt ja til et lejemål med udestue /haveskur
Han skriver det er misligholdelse af lejemålet at der er udestue /haveskur

Ha. Har deslige tilbudt os 20.000 kr for at flytte hvilket er alt for lidt til at vi ønsker at flytte da det er dyrt at flytte og vi alle har det sp godt sammen. Kan du hjælpe her.

Besvar indlæg
Daniel Hesner Grøndal
18-09-2017 11:01:38

Kære Dorte

Tak for din besked.

For at kunne hjælpe omkring dette forhold er der lidt flere ting jeg skal vide.

Du er velkommen til at kontakte mig direkte, så vi kan snakke nærmere omkring din udfordring.

Besvar indlæg
Susanne
13-10-2017 18:50:41

Jeg bor i en privat udlejningsejendom, hvor man efter aftale med udlejer skal vaske trapper efter et bestemt system.Det er der bare desværre ingen der gør. Jeg har foreslået udlejer, at lade et rengøringsselskab varetage vasken og lægge prisen på huslejen, for jeg er træt af en meget beskidt opgang! Er det ikke en mulighed? Har lidt svært ved at overskue indlægget desangående! Hvis det handler om, at udlejer skal spørge lejerne, om de selv vil vaske trapperne eller vælge at betale for det, vil de med garanti sige, at de selv vil vaske og derefter ikke gøre det. Hvad er op og ned på det, der er beskrevet?????

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
12-02-2018 13:39:44

Kære Susanne

Jo, det er muligt at udlejer vælger at få et rengøringsfirma til at varetage trappevasken og at lejerne betaler herfor i stedet for selv at vaske trappen.

Jeg vil foreslå at du kontakte udlejer omkring dette ønske.

Besvar indlæg
Bent Sørensen
12/8/2018 2:28:10 PM

Hei....
Har lige fået en skriftlig henvendelse fra min udlejer om at de vil hæve beløbet for brug af vaskemaskine og tørretumbler....
Der står i min lejekontrakt at der er fri benyttelse af disse mod et månedligt beløb.... Må de godt hæve beløbet?
Vi er 2 lejemål i ejendommen og vi er de eneste der har fået skrivelsen...

Bh. Bent

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
12/11/2018 2:59:40 PM

Kære Bent

Udlejer må gerne opkræve et særskilt beløb for benyttelse af vaskekælder.

Ved forhøjelse af beløbet bør udlejer godtgøre, at udgifterne ved at drive vaskekælderen modsvarer det månedlige beløb.

Besvar indlæg
Bent Sørensen
12/12/2018 6:59:37 PM

Tak for svar 😉
Må jeg så som lejer sige nej tak til at bruge dem og nægte at betale det beløb som de mener det koster..?

Besvar indlæg
Daniel
3/19/2019 11:17:48 AM

Hej Bent

Faste gebyrer for vaskeri er normalt ikke lovligt, men hvis udlejer opkræver det faktiske forbrug af vaskeriet, må han gerne det. Så hvis I ikke benytter det, så er der heller ikke noget faktisk forbrug som I skal betale.

Det vil sige samme vilkår som når I eksempelvis betaler varme efter forbrug.

Camilla hansen
6/27/2019 3:02:57 PM

Hej.

Jeg flyttede i april 2015 ind i min lejlighed, hvor min udlejer hver måned har taget 80kr betalt for trappevask.
Som jeg læser det, så må han ikke tage betaling for det eller forstår jeg det forkert?
Kan jeg godt kræve mine penge tilbage?

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
7/2/2019 12:06:57 PM

Hej Camilla

Hvis det fremgår i lejekontrakten, som et fast beløb på linje med eksempelvis aconto varme og husleje, så nej, det må han ikke.

I så fald vil du kunne kræve dine penge tilbage. (maksimalt tre år)

Besvar indlæg
Camilla Hansen
7/2/2019 12:19:48 PM

Tusind tak for dit svar!
Kan du måske pege mig i retningen af, hvor jeg finder lovhjemmel for dette?
Når jeg konfronterer vil jeg gerne have fakta til ham og jf. hvilken lovgivning og paragraf :-)

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
7/2/2019 12:36:16 PM

Hej Camilla

Det er som udgangspunkt lejelovens §53, stk. 1. Men det er gældende domspraksis som der skal tages højde for. Her kan der eksempelvis henvises til TBB2016.311.

Besvar indlæg
Camilla
7/3/2019 6:47:09 PM

Hmm øv. Kan ikke helt gennemskue den paragraf ift. trappevask, da der står: Reglerne i §§ 47-52 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.
Så det forstår jeg desværre ikke lige helt ift. trappevask! Haha

Besvar indlæg
Jann Otto Nielsen
8/29/2019 7:38:58 PM

Undertegnet bor i en større boligforening i Horsens, boligforeningen har ansat 2 rengøringsdamer til at vaske vores trapper 1 gang om ugen. Men nu er det så uheldigt at den ene dame går på efterløn i Oktober og vedkommen startede på sin ferie først i august, nu er det sådan at vores damer har delt arbejdet op i mellem sig, så lige nu er det kun halvdelen af beboerne her i Boligforeningen der får vasket trapper, vi andre må vente til oktober med at få vasket trapper, der bliver ikke ansat en afløser, men jeg kan se ud fra vores fællesudgifter at vi stadig betaler for trappevask, kan det have sin rigtighed.
Venligst. J.O. Nielsen

Besvar indlæg
Daniel Grøndal
9/16/2019 7:30:10 AM

Kære Jann

I forhold til en boligforening, så er det jo fælleskabet, som beslutter hvordan boligforeningens midler skal bruges. Når der er valgt ikke, at ansætte en afløser kunne boligforeningen jo i stedet vælge, at frekvensen for trappevask blev nedsat i perioden indtil oktober måned således, at den tilbageværende rengøringsdame fordelte sin tid på hele boligforeningen.

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.