Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Hvem har ret til ferie med barnet, når I er skilt?

  • 25. jun 2015
  • 114 Spørgsmål & svar

Hvis I går fra hinanden, bliver den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, automatisk bopælsforælder, og den anden forælder bliver samværsforælder. Det gælder også, selvom I har en samværsordning, hvor I ser barnet lige meget.

Hvis I er uenige om, hvor barnet skal have folkeregisteradresse, kan hver af jer indbringe sagen for Statsforvaltningen. Kan I ikke nå til enighed om retten til barnets bopæl med Statsforvaltningens hjælp, vil sagen kunne sendes i retten, som så vil afgøre sagen.

Bopælsforælderen har ferieretten
Bopælsforælderen har ret til at holde ferie med barnet, men det skal varsles til samværsforælderen. Med mindre I har aftalt noget andet, har samværsforælderen som udgangspunkt ikke ret til længerevarende samvær udover det almindelige samvær, som i forvejen følger af eksempelvis en samværsaftale.

"Når man laver en samværsaftale, råder vi imidlertid altid til, at man laver en aftale, der også forholder sig til ferierne. En sådan aftale bør være nedskrevet, og vi anbefaler altid, at man sikrer sig, at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten, da det ellers kan trække ud med en afgørelse, hvis den ene forælder ikke overholder sin del af aftalen," siger advokat Signe Brodtkorb fra ADVODAN Billund.

"Hvis I selv vælger at udarbejde en skriftlig samværsaftale, er den lige så gyldig, som hvis afgørelsen var truffet af Statsforvaltningen. Det afgørende er dog, at aftalen indeholder alle de væsentlige aftalepunkter, og at den er egnet til at kunne gennemføres med fogedrettens hjælp. Derfor anbefaler vi, at aftalen laves på Statsforvaltningens blanket om samvær eller hos en advokat. Aftalen bør være specifik og omfatte stillingtagen til, hvilken dag og hvilket tidspunkt feriesamværet starter og slutter, og hvem der skal hente og bringe barnet."


3 gode råd, når I skal enes om en samværsaftale

  • Husk at barnet er den vigtigste aktør. Det bør til hver en tid handle mere om at sikre barnet en god ferie end om at få mest muligt samvær

  • Sørg for at lave en nedskrevet aftale og gerne en, der gælder fremadrettet, så I ikke skal tage stilling til fordeling af ferie hvert eneste år

  • Sørg for at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten

Hvis I ikke selv kan blive enige om en samværsaftale, kan I indbringe sagen for Statsforvaltningen.

 

 

Vil du vide mere?
Ann-Louise Fjeldborg

Ann-Louise Fjeldborg

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Merete Sørensen
05-01-2016 20:26:31

Vil det sige at min eksmand som udgangspunkt ikke har ret til at holde ferie med vores børn?
Han har valgt kun at se dem hver 4. weekend, derfor er 14 dage meget lang tid at skulle undvære dem.

Besvar indlæg
Signe Horstmann
20-01-2016 16:00:19

Hej Merete

Tak for dit spørgsmål.

Hvis I ikke har en skriftlig aftale om at din eksmand skal holde ferie med børnene og heller ikke har en afgørelse fra Statsforvaltningen om feriesamvær er det op til dig, hvor meget samvær du vil tilbyde ham - hvis han ikke er enig må han søge Statsforvaltningen om en afgørelse

Besvar indlæg
Elma
06-05-2016 12:32:24

Hej. Min mand og hans ex har en aftale lavet i statsamtet hvor der er aftalt ferie i 3 sammenhængende uger. Er de begge forpligtet til at holde dem? Barnet har bopæl hos moren. Men hun holder slet ikke ferie med barnet. Og faren holder kun 2 uger.
Desuden. Hvis man har en 10-4 aftale, kan samværsforældren ændre det til 3-11? Er arbejdet lovlig grund?

Signe Brodtkorb
11-05-2016 13:28:20

Hej Elma,
Når parterne har en aftale om samvær, som ikke længere fungerer for den ene eller begge, kan de frit indgå en anden aftale. Det kræver dog, at de kan blive enige om den nye aftale, og far kan derfor ikke uden videre ændre aftalen alene.
Hvis de ikke kan blive enige, kan enhver af dem indbringe sagen for Statsforvaltningen med henblik på at få ændret aftalen.
Jeg har brug for lidt flere oplysninger, hvis jeg skal rådgive nærmere. Du er velkommen til at kontakte mig direkte på sibr@advodan.dk, hvis du ønsker dette.

Mvh
Signe Brodtkorb

Besvar indlæg
Ida
30-06-2016 23:43:42

Forud for 14 dages ferie for samværsforælder der går fra søndag til søndag frafalder samværsweekend umiddelbart før ferie så?

Signe Brodtkorb
01-07-2016 11:21:43

Hej Ida,

Samværsweekenden bortfalder ikke, medmindre bopælsforælder har ferie med barnet indtil den søndag, hvor der er ferie for samværsforælder.

Mvh Signe Brodtkorb

Besvar indlæg
Samværs far
14-10-2016 12:20:16

Ifølge statsforvaltningen, så er hovedreglen at man går ud fra skolens oplysninger om ferie.
Så går skolens efterårsferie fra lørdag uge 41 til søndag uge 42, så det bare ærgerligt. Så bortfalder samværet alligevel i uge 41.

Mvh. Samværs far i ulige uger

Besvar indlæg
Christina Hansen
29-08-2017 14:30:55

Samvær frafalder hvis bopælsforælderens ferie ligger blot delvist i samværet.
Men hvis samværsforælderens ferie starter i "din" weekend, så skal det aftales på skrift, hvis du ønsker at ændre samværet før eller efter ferien.

Besvar indlæg
Kristina
02-10-2016 20:26:35

Hej

Min kæreste og hans ex har meget svært ved at kommunikere. De har en datter på 2 år. De har lige været i statsforvaltningen hvor min kæreste her fik 2 ugers ferien med datteren. Efter endt møde skriver moren til ham at hun regner med at rejse fra den 1 juli til den 15 august næste år. Kan hun dette? Det er halvandenmåde og mere til at han ikke for hende at se. Aftalen hedder at han har hende 4dage og så har hun 9dage. Hun har endvidere sagt at hun regner med at holde alle ferieperioder med datteren som fx uge 42 hvor det er min kærestes weekend. Bortfalder hans fravære så? I så fald kan det så være rigtigt at han ikke får hende at se i halvanden måned før næste samvær igen falder?

Hilsen Kristina

Besvar indlæg
Signe Brodtkorb
06-10-2016 10:52:27

Hej Kristina,

Som udgangspunkt er bopælsforælder kun berettiget til at holde ferie med barnet i de sædvanlige ferier medmindre det direkte er fastsat i aftale eller afgørelse fra Statsforvaltningen, at der også kan holdes ferie på andre tidspunkter. Derfor vil hun ikke være berettiget til at holde ferie i 1½ måned, medmindre det er aftalt/afgjort.
Som udgangspunkt vil det almindelige samvær bortfalde, hvis det ligger på et tidspunkt, hvor bopælsforælder har meddelt ferie med barnet (forudsat det er i en af de sædvanlige ferier eller specifikt aftalt/afgjort). Det betyder, at der ikke er samvær den pågældende gang og der vil ikke være ret til erstatningssamvær. En undtagelse er, hvis andet er aftalt/afgjort.
Det afhænger derfor af, hvad der står i den aftale/afgørelse, der er. Jeg vil anbefale ham at søge rådgivning ved Statsforvaltningen eller en advokat i jeres område omkring hvordan han er stillet på baggrund af den konkrete samværsaftale/-afgørelse, de har.

Mvh
Signe Brodtkorb

Besvar indlæg
Carsten Sørensen
28-10-2016 13:06:57

Varsling af ferie
Jeg ved der i forældreansvarsloven står at ferie fra bopælsforælderen skal varsles i passende tid...
Jeg har prøvet at skulle have samvær og hente min datter i institution for flest her at erfare at bopælsforælderen havde taget ferie...
I fogedretten(anbefalt af statsforvaltningen) siger de, at passende varsel er individuelt og at der ikke findes nærmere beskrevet om hvad et rimeligt passende varsel er? Istedet henviste de til statsforvaltningen..her siger de, det er samværsforælderens resolution og de ikke uden samtykke må lave varsel for bopælsforælderen...
Skakmat?

Besvar indlæg
Dannie
15-02-2017 22:30:49

Hej

Jeg har en datter og 2 sønner, drengene bor hos mig og har ingen kontakt til deres mor. Min datter bor hos sin mor og jeg har kun samvær med hende hver anden weekend.
ifølge samværsaftalen fra statsforvaltningen skal hendes mor vælge ferie først i år og skal give besked om det senest 15 februar. Dette er nu modtaget efter jeg selv spurgte om det. Ifølge aftalen skal jeg have min datter i sommerferien 2 sammenhængende uger indenfor ugerne 27-29 jeg har derfor planlagt min ferie herefter. Moren oplyser nu at hun holder ferie og rejser med vores datter i uge 27,28,29 og 30 og dikterer at jeg kan få uge 31 og 32.
Hvordan skal jeg forholde mig til dette?

Hilsen
Dannie

Karina Sejersbøl
28-02-2017 14:55:57

Hej Dannie
Jeg er nødt til at kende det præcise indhold af en sådan aftale for at kunne give dig et svar. Mit råd er at du kontakter Statsforvaltningen, så du er helt sikker på at din fortolkning af aftalen er rigtig. I så fald skal moderen have besked om, at hendes ferieønsker ikke kan lade sig gøre.
Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl Christiansen
Karina Sejersbøl Christiansen Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Margitt Kallesøe
26-04-2017 08:08:34

jeg er bopælsforældre og min datters far har samvær skiftevis i efterårs- og vinter-ferien
efterårsferien er hele skolen ferien men han ønsker kun de sidste 5 dage af vinterferien som falder sammen med hans alm samvær. dette står skrevet i samvær aftalen.
jeg ønsker begge ferier - hele ferien (når han ikke har hende).
men der står ikke i aftalen hvornår jeg har ferierne og ifølge ham har jeg så ikke ret til hele ferie da han vil have sit alm samvær hvert år i alle ferier. og mener at jeg kun kan have ferien helt hvis jeg rejser fra hjemmet.
kan det passe ? har bopælsforældre ikke ret til at holde ferie i eget hjem ? skal min ferie skrives ind i aftalen før jeg har ret til den på samme vilkår som samværsforælder ?

jeg arbejder i weekenden og tager fri for at være hjemme og holde ferie både hverdage og weekend

Besvar indlæg
Karina Sejersbøl
28-04-2017 10:39:46

Hej Margitt
Dine ferie bør ligeledes været skrevet ind i samværsaftalen, da udgangspunktet så er, at samværsforælderens samvær med barnet bortfalder, når bopælsforælderen har ferie med barnet. Hvis dine ferier ikke er skrevet ind i samværsaftalen bør du derfor anmode Statsforvaltningen om at gøre det. Der er ikke noget krav om at man rejser væk, når man har ferie med barnet.
Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl Christiansen
Karina Sejersbøl Christiansen Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina Hansen
29-08-2017 09:50:31

En samværsaftale er for at kunne præciserer samværsforælderens samvær og jeg har i fogedretten fået stadfæstet, at samværsforælderen IKKE havde ret til erstatningssamvær, da min ferie faldt i hans weekend - og han dermed ikke havde samvær.

Besvar indlæg
Louise
26-04-2017 08:50:09

Hej, min eks mand har samvær med vores 2 børn på 6 og 4 år hver anden weekend og det fungerer fint. Vi havde en skriftlig aftale med statsforvaltningen om feriesamvær hvor han skal holde 2 uger sommerferie med dem også deler vi jule og påskeferie men han overholder ikke.
Sidste år skulle han holde sin 2 ugers sommerferie med børn og selv om jeg har minde ham om det flere gange men han har ikke reageret og har ikke holdt sommerferie med børn.
I året​ er det ham der skal placere først sin sommerferie skulle give mig besked senest d.1april men har endnu ikke høre fra ham, selv om jeg skriver til ham men han svarer ikke. Nu har jeg bedt ham holde sommerferie med børn i uge 29 og 30 så jeg kan rejse da vi lige er kommet tilbage fra en rejse og min søn har øndt i ørerne når vi flyver derfor ønsker jeg ikke at tage dem med igen men ham svarer mig ikke.
Nu har jeg skrevet til ham at hvis han ikke vil holde sommerferie med børn igen i året så jeg er nødt til at rejse med dem i alle sommerferie periode.
Kan jeg klage hvis han ikke overholder den skriftlige aftale med statsforvaltningen?

Karina Sejersbøl
28-04-2017 10:48:46

Hej Louise
Der er ikke noget krav om, at en samværsforælder udnytter det samvær man har ret til med børnene. Hvis børnene imidlertid lider under det, fordi faderen ikke kommer, aflyser samværet eller de ikke ved om de skal holde ferie med ham, kan du bede Statsforvaltningen om at ophæve eller begrænse samværet. Hvis han ikke svarer dig på hvilke uger han ønsker at holde samvær, så har du ret til at vælge først, men du kan ikke bestemme hvilke uger han så skal holde ferie med børnene, eller i det hele taget pålægge ham at holde ferie med børnene. Mit råd er at du kontakter Statsforvaltningen og beder dem bestemme hvilke uger det skal være, og eventuelt bestemme om sommerferie-samværet skal begrænses/ophæves.
med venlig hilsen
Karina Sejersbøl

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl Christiansen
Karina Sejersbøl Christiansen Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
peter gram.
21-05-2017 11:45:52

hej.
jeg var bosat i næstved, vi har en fælles søn på 6 år med min ex.
vi har fælles forældremyndiged.
min søn har bopælsadresse hos min ex.
han er fast hos mig fra fredag til mandag hver anden uge samt onsdag til torsdag den uge hvor jeg ikke har weekend med ham.
jeg er flyttet til mine nye kæreste i københavn.
vi var eninge om sommerferie deling, til dels, først ønskede jeg 3 uger, men det blev frarådet i statsamtet vi var til mægling hos.
jeg accpterede dernæst 2 uger samlet.
min ex og jeg var enige i starten, men nu vælger hun at sige at mine 2 uger skal splittes op så det hedder 1 uge hos mig tilbage til hende og sidste uge hos mig.
Det er virkeligt svært at skulle planlægge ud fra de "krav".
jeg føler mig virkelig taget med bukserne nede.
ydermere vælger hun at sige at i den sidste uge at hun vil have ham hjem om fredagen fordi han skal starte i 0 klasse om mandagen.
min kæreste og jeg har ud fra fra "hendes impulsive ønsker planlagt sommerferie i udlandet i den sidste uge af min ferie med min søn. (Det var den mulighed der var om ferie i udlandet)
vi kommer hjem søndag morgen, men nu kræver hun ham hjem fredag..
hvad gør jeg, statsamtet fortæller mig det er sommerferieperiode og en sag ikke kan blive optrettet og afsluttet inden ferien starter..
jeg har virkelig tænkt hvad jeg skal stille op her....
håber virkeligt på et fyldstgivende svar til en frustrerende far som ønsker den beste ferie med sin søn og nye familie med børnene..
mvh. peter gram

Besvar indlæg
Karina Sejersbøl
23-05-2017 10:46:01

Hej Peter
For at jeg kan svare dig bedst muligt er jeg nødt til at se den gældende samværsaftale I har. Jeg vil derfor foreslå dig, at du sender den aftale til min mail-adresse kasc@advodan.dk, så skal jeg give dig et konkret svar på dit spørgsmål.
Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl Christiansen
Karina Sejersbøl Christiansen Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Maibritt jensen
01-06-2017 21:31:09

Jeg er bopælsforælder og Jeg har en resolution lavet af SF , hvor der står at samværet bortfalder i bopælsforælderens ferie. Der er ikke fastsat feriesamvær.
Må jeg splitte min sommerferie op i to i skolernes sommerferie og må jeg holde 4 ugers ferie samlet?
F.eks 3 uger og 1 uge- alt sammen inden for skolernes sommerferie ? Jeg betaler selv min ferie og har derfor mulighed for længere ferie.
Med venlig hilsen
Maibritt

Besvar indlæg
Pernille Bøgh
14-07-2017 19:47:18

Hej Maibritt

Når der ikke er fastsat feriesamvær fortsætter samværsaftalen medmindre I aftaler andet eller en af jer beder Statsforvaltningen om at fastsætte samvær. Din eks-mand har med andre ord krav på at det faste samvær overholdes også i skolernes sommerferie.

Håber, at det må lykkes jer at finde en løsning.

Med venlig hilsen

Pernille Bøgh
Advokat - Advodan Horsens

Besvar indlæg
En fortvivlet mor
20-06-2017 10:45:53

Hej,
Jeg har virkelig brug for et godt råd. Min ex og jeg har været fra hinanden i 1 1/2 år nu. Vi har to piger sammen på 3 og 6 år. De bor fast hos mig. Siden vi flyttede hver til sit, har vi ikke haft nogle helt faste aftaler, da faderen et meget impulsiv og har mange planer og travlt med sit job. Sådan har det alle dage været. Jeg har altid stået 24/7 for pigerne - også da vi boede sammen alle fire. Pigerne har det godt og trives i deres hver dag. Jeg er begyndt ikke at fortælle dem om planer ift. samværet med deres far, førend jeg er helt sikker på, at det bliver overholdt. For at give et eksempel har han siden påske kun haft den en enkelt weekend fra fredag-søndag og en helligdag fra søndag-mandag. Dermed mener jeg ikke at tilhørsforholdet er til en længerevarende ferie med deres far. Han ønsker at have dem med til Bornholm, hvilket jeg har accepteret, da jeg ønsker dem gode oplevelser og selvfølgelig samvær med deres far. Jeg har forslået max 5-6 dage, da de ikke er vant til at være sammen mange dage sammenhængende. Specielt den mindste har forsat meget brug for sin mor. Nu har han meldt ud, at der er bestilt ferie i 9 dage til Bornholm. Jeg føler ikke, at de er 'rustet' og klar på at være hjemmefra og ude af faste rutiner osv i 9 dage. Jeg beder venligst om et godt råd i denne sammenhæng. Bemærk venligst at faderen blot havde bestilt billetter uden at konferere med mig forinden, hvilket jeg er meget skuffet over. Jeg kender børnene bedst af alle og ved, at 9 dage er for meget for dem.
Mvh. en meget fortvivlet mor

Besvar indlæg
Ditte
21-06-2017 21:45:42

Hej fortvivlet mor ...
Hvis DU mener, at børnene ikke er rustet til 9 dages ferie sammen med deres far, så mener jeg, at DU ikke skal lade dem tage afsted. DU kender dem bedst og vil dem det bedste og må derfor handle ud fra DIN vurdering og passe på dem bedst muligt. DU passer på dem ved at tage hånd om dem, så de ikke får nogle oplevelser, de kunne være foruden. Ja sorry hvis jeg er lidt direkte, men tænker på din rolle som mor og hermed dit ansvar og din bekymring. Som jeg læser det, er faren ikke bevidst om børnenes trivsel og dagligdag, viser dermed ikke omsorg overfor dem ved ikke at være lydhør overfor dig og at han har købt billetter inden at varsle dig, er bare ærgerligt.
Jeg håber, du forstår, hvor jeg vil hen med det. At han karter rundt, betyder ikke at du skal lade dig karte med ;-)
Mvh Ditte

Pernille Bøgh
14-07-2017 19:39:15

Det er rigtig fint, at du er indstillet på at medvirke til at dine børn får gode oplevelser. Det er dog altid deres behov som er i fokus, når man skal vurderer omfanget af samvær herunder feriens længde. I dine børns tilfælde, kan 9 dage virke uoverskuelige, når de ikke har fast samvær med deres far.

Som du selv er opmærksom på er det ikke godt for dine børn, at de ikke ved hvornår de skal have samvær med deres far. Med et så begrænset samvær som du beskriver, vil jeg ikke tro, at Statsforvaltningen havde fastsat feriesamvær for din eks-mand, hvis han havde søgt om fastsættelse af sommerferie.

En samværsforældre har ret til ferie samvær, men det forudsætter at det enten er aftalt eller fastsat af Statsforvaltningen. Din eks-mand har derfor ikke haft ret til at bestemme, at han ville holde ferie med børnene i 9 dage.

Det er en uholdbar situation, at du ikke ved hvornår børnene skal have samvær og ferie med deres far. Jeg vil derfor anbefale dig, at du anmoder Statsforvaltningen om at fastsætte samvær. I den forbindelse bør du gøre Statsforvaltningen opmærksom på, at din eks-mands svingende lyst til at overholde samværet påvirker børnene og at han derfor alene bør have et samvær som det er realistisk at han overholder. Vælger din eks-mand igen at aflyse samvær, vil du have en mulighed for at få samværet ophævet helt eller delvist.

En samværsforældre har ret til samvær, men det forudsætter, at man viser så meget interesse for sine børn, at de har glæde af samværet. Gentagne aflysninger er skadelige for børnene og derfor kan det ende med, at det er bedre, at der ikke er samvær.

God sommer til dig og dine børn.

Med venlig hilsen
Pernille Bøgh
advokat - Advodan, Horsens

Besvar indlæg
Charlotte
26-07-2017 19:01:18

Jeg er ved at lave ferie samvær for faren. Jeg er dog noget i tvivl om reglerne.
Hvis nu vi gør sådan at den som har samvær i den weekend påsken falder får påsken. Kan jeg om bopælsforældre så godt meddele faren at vi skal på ferie i påsken og at hans samvær så bortfalder?

Besvar indlæg
Pernille Bøgh
01-08-2017 13:17:43

Hej Charlotte

Hvis I er enige om, at påsken skal tilfalde den, som har barnet i den weekend, hvor påsken falder kan I frit aftale dette.

Som bopælsforældre kan du ikke ændre jeres samværsaftale uden at barnets far accepterer dette eller Statsforvaltningen helt undtagelsesvis beslutte, at du kan holde ferie i en periode, hvor han skulle have samvær.

I praksis er det vanskeligt at få tilladelse til at holde ferie på et tidspunkt, hvor barnet skulle have samvær med den anden forældre. I praksis vil der kunne opnås tilladelse, hvis Statsforvaltningen vurderer, at du ikke selv har valgt at placerer ferien netop i en samværsperiode. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis I bliver inviteret på en ferie i forbindelse med en af dine forældres runde fødselsdag.

Med venlig hilsen
Pernille Bøgh

Besvar indlæg
Natasia
02-08-2017 22:50:25

Hej.
Mine børns far og jeg har fået lavet en aftale om samvær i statsforvaltningen, der hedder at han har samvær med vores børn på 4 og 6 år fra fredag til mandag, hver anden weekend. Dette samvær overholder han ikke. Henter dem max fra lørdag til søndag, hver anden weekend, hvis han ellers vælger at dukke op. Han har et polititilhold mod mig, men kræver stadig at jeg står på tungen for at finde nogen der kan hjælpe med udlevering af aflevering af børnene, da han ellers prøver at true mig til selv at stå for det.
I vores aftale er der ikke taget stilling til feriesamvær. Jeg har spurgt ham, hvad han ønskede af ferie, men han svarede ikke. Nu har jeg valgt at holde ferie med dem i uge 30-31 og 34, fordi det er den eneste mulighed jeg har i forhold til mit arbejde, dette er han meddelt i juni måned, men han kræver nu at se dem og truer med foged mv. Jeg føler mig virkelig chikaneret af ham. Hvad er mine rettigheder i forbindelse med afholdelse af vores ferie, skal jeg udlevere midt i vores ferie og lade mine børn stå på stand-by til han vælger at dukke op eller kan jeg nægte at udlevere i de uger?

På forhånd tak.

Mvh. Natasia

Besvar indlæg
Karina Sejersbøl
29-08-2017 10:01:54

Hej Natasia

Hvis børnenes far ikke henter børnene til det samvær han har ret til, vil jeg råde dig til at indbringe sagen for Statsforvaltningen med en påstand om, at han tilkendes mindre samvær. Det vigtige er under alle omstændigheder, at samværet ikke bliver fastsat til mere end han kan overholde. Hverken du eller børnene er tjent med at skulle vente og se, om han dukker op eller ej.

Er der ikke fastsat feriesamvær i afgørelsen fra Statsforvaltningen har han ingen ret til feriesamvær, men må søge Statsforvaltningen om at få det fastsat. Du har derfor ingen pligt til at udlevere til ham til feriesamvær, uanset hvor meget han truer med fogedret.

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl Christiansen
Karina Sejersbøl Christiansen Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina Hansen
29-08-2017 10:11:19

Min eksmand og jeg har været fra hinanden i 18 måneder og det har været en kamp lige siden, 4 gange stf, by- og landsret, samt fogedretten 2 gange.
Vi har en 10/4 aftale, hvor hans samvær løber fra torsdag-mandag i lige uger.
Jeg er ved at være træt. Jeg har netop fået af vide, at jeg har fri i uge 42 og vil gerne holde hele ugen med vores tre børn på 3, 5 og 7 år. Dermed frafalder hans samvær i uge 42. Jeg frygter blot, at han vil kræve ferie i uge 7 uden ændring af hans normale samvær. Dvs. at vores børn skal være 4 dage hos far, 5 dage hjemme, 11 dage hos far og så kun 3 dage hjemme for igen at være 4 dage hos deres far.
Jeg finder ikke dette hensigtsmæssigt for vores børn, kan jeg inddrage fars samvær i den efterfølgende weekend altså i uge 44?

Far henter i institution torsdag, kører frem og tilbage fredag og afleverer igen mandag. Kan jeg godt tillade mig at bede ham om at hente og bring i forbindelse med feriesamvær? Vi bor en times kørsel fra hinanden.

Der er intet samarbejde og hver gang, vi har lavet en ferieaftale forsøger han at true sig til samvær og ellers hiver han mig i retten for at betvivle aftalen.

Besvar indlæg
Karina Sejersbøl
01-09-2017 14:16:39

Hej Christina
Det er svært at svare på dine spørgsmål uden at kende det præcise indhold af jeres samværsaftale. Hvis du holder ferie i uge 42 vil faderens ret til samvær bortfalde i den uge, medmindre der fremgår noget andet af jeres samværsaftale. Hans ret til ferie vil også fremgå af jeres aftale. Du kan ikke inddrage faderens samværsret i en weekend, hvor du ikke holder ferie. Hvis faderen står for al transport til og fra samvær vil jeg mene, at han også skal bringe dem hen til dig, når du afholder ferie med dem.
med venlig hilsen
Karina Sejersbøl

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl Christiansen
Karina Sejersbøl Christiansen Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina Hansen
07-09-2017 09:27:38

Vi har kun samværsaftale på 10/4 og derfor ingen aftale om ferie.
Han har lige meddelt, at han ikke vil accepterer min ferie i efterårsferien, mm jeg giver ham råderet over ferie for resten af året. Jeg synes, det er langhårede, at der ikke findes konkrete regler på området.

Besvar indlæg
Karina Sejersbøl
12-09-2017 14:28:06

Hej Christina
Du har som bopælsforælder ret til at afholde ferie med dit barn i sædvanlige ferieperioder, hvilket efterårsferien er. Du skal varsle det overfor barnets far i god tid, men derudover kan han ikke bestemme at du ikke må holde den ferie, eller stille krav om at han vil have råderet over de øvrige ferier. Hvis han vil have ferie med børnene må han aftale det med dig, eller søge Statsforvaltningen om at få fastsat samvær. Der findes i øvrigt meget konkrete regler på dette område.
Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl

Med venlig hilsen
Karina Sejersbøl Christiansen
Karina Sejersbøl Christiansen Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
13-09-2017 12:11:39

Tak for dit svar Karina.
Hvor kan jeg finde disse regler?
Statsforvaltningen vil ikke udtale sig om, hvad jeg kan forvente, når min eks igen forlanger et møde og jeg kan kun se, at samværsforælderen som udgangspunkt skal have hver anden jul/nytår.

Med venlig hilsen
Christina

Besvar indlæg
Thomas
18-12-2017 18:43:16

Hej Christina.

I 2015 kom der nye regler vedr. Ferie. Det er tilsigtet at bopælsforældren ikke blot skal kunne varsle og holde ferie på tidspunkter hvor det har indflydelse på samvær med samværsforældren, og at det automatisk udløser erstatningssamvær at aflyse samvær. En lille forbedring ifht. Det meget gamle og dybt diskriminerende regelsæt der stadig udgør lovgivningen på området. Bopælsforældren har med sine beføjelser igennem tiden og er stadig uhørt forfordelt, og der er stadig ikke lagt op til et ligeværdigt samarbejde omkring barnet/børnene. Statsforvaltningen har fået rollen som mægler eller udstikker for retningslinjerne for et samarbejde mellem forældrene, men de regler de skal forvalte efter, tilsigter ikke et ligeværdigt samarbejde. Den ene part tillægges væsentligt flere beføjelser end den anden... gavner det barnet at der gøres stor forskel på dets to forældre, næppe. Svensk forskning (vi er desværre ikke ret langt på området i DK) viser at netop i sager hvor der er uenighed mellem forældrene, sager som typisk vil ende i Statsforvaltningen er det vigtigt at sidestille de 2 parter.
Så... du spørger til reglerne, du er som bopælsforældren stadig meget forfordelt, og reglerne varetager efter min mening stadig ikke barets tarv, og ligger på ingen måde op til samarbejde. Noget så simpelt som at fædrene tildeles de ulige uger, ja det er næsten obligatorisk, når man ser fordelene ved at have de lige uger i forbindelse med jul, helligdage og skoleferien så vil man forstå at selv her er der forfordeling. Mit råd er at begge parter holder kortere ferier end 3 uger. Vælger bopælsforældren 3 uger der passer dårligt med samværsweekenderne kan det betyde over 5 uger mellem barnet ser sin anden forælder, hvilket jeg ikke kan anbefale.
Jeg har netop selv erfaret at en 5/9 aftale hen over julen kan blive en 2/19 aftale.... hvis bopælsforældren har den lyst. Statsforvaltningen har blot bekræftet at det er helt efter bogen. Selvom vi har aftale om at barnet holder jul med os hvert andet år, falder denne jo altid i en ulige uge, hvorfor det altid bliver barnets samvær med den der har mindst samvær der bliver reduceret yderligere, hvilket jo skriger til månen i disse #metoo tider. Dette bør du have i tankerne når du planlægger julen med dine børn.

Venlig hilsen

Thomas Sørensen

Far til et barn der ønsker mere samvær

Louise Pedersen
04-10-2017 20:14:17

Hej, min mand og hans ex. har 3 børn sammen, de har delt samværet mellem dem 7/7, de har registret bopæl hos hende, hun modtager pt alle børnepengene trods vi selv står for børnenes tøj mm i den uge de er hos os. Hvordan er reglerne, hvis vi gerne vil have lavet denne ordning om vil vi blive bedre stillet...lige nu har vi børnene i lige uger. Vi vil muligvis gerne på ferie i det nye år i 10 dage men så kommer vi jo til at tage nogle dage af hendes samvær, har man ret til det, hvis man varsler dette i god tid. Ekskonen holder fast i, at hendes uger er hendes uger med børn, hvis vi vil ud og rejse må det være i vores uger. Har vi nogle rettigheder i sådan et tilfælde? Louise

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
09-10-2017 16:00:08

Hej Louise,

Det er ikke helt klart, om I vil have ændret samværsordningen, eller om I "blot" vil undgå at betale for tøj m.v.

Hvis samværsordningen bliver ændret så den ene af forældrene har børnene mere end 8 dage i løbet af en 14-dages periode, vil den anden forælder blive pålagt at betale børnebidrag, medmindre forsørgelsespligten opfyldes på anden måde. Bopælsforælderen skal i så tilfælde sørge for, at samværsforælderen har tøj m.v. til barnets ophold hos samværsforælderen.

Når der er en 7/7-deleordning, er udgangspunktet, at samværsforælderen opfylder sin forsørgelsespligt, såfremt forælderen betaler for nogle af de ting, som barnet har brug for i sin dagligdag, fx tøj og sko, fritidsaktiviteter, lommepenge, mobilabonnement, receptpligtig medicin og lignende.

For så vidt angår ferien, så skal forældrene være enige om det, hvis ferien skal strække sig ud over det almindelige samvær. Hvis det ikke er muligt, kan man søge Statsforvaltningen om at få samvær til afholdelsen af ferien. I den forbindelse bør man være klar over, at Statsforvaltningen generelt er tilbageholdende med at give tilladelse til ferie uden for de sædvanlige skoleferier, såfremt børnene går i skole. Hvis det kun er en lille del af ferien der ligger uden for de almindelige skoleferier, vil der være større sandsynlighed for, at Statsforvaltningen vil give tilladelse til ferien.

Jeg skal i den forbindelse bemærke, at generel afholdelse af ferie med børn uden for de almindelige skoleferier ikke kræver Statsforvaltningens samtykke, hvis forældrene er enige om det.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Sandra
05-10-2017 15:40:54

Kan jeg holde efterårsferie fra lørdag i uge 41 til lørdag i uge 42? Det vil i praksis betyde, at samvær lørdag/søndag i uge 41 og onsdag i uge 42 bortfalder.

Der er ikke fastsat noget feriesamvær i samværsresolutionen.

Ann-Louise Fjeldborg
09-10-2017 16:05:20

Hej Sanda,

Ja, hvis du er bopælsforælder. Bopælsforælderen har ret til at holde ferie med barnet i de sædvanlige ferieperioder, dvs. i skoleferierne, hvilket omfatter efterårsferien. Retten til ferie gælder fra skoleferiens start til skoleferiens afslutning.

Når bopælsforælderen holder ferie med barnet i de sædvanlige ferieperioder bortfalder samværsforælderens ret til erstatningssamvær.

Ferien skal dog varsles over for samværsforælderen med rimeligt varsel.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Marlene
13-10-2017 00:10:05

Mit spørgsmål er ang. Ferie i sammenbragt familie.
Vi er en familie på 7. Med børn på 10-16 år. Jeg har 3 børn, som bor hos os, og min kæreste har 2 børn, som bor ved deres Mor, hvor de har en 9/5 løsning, som bare kører fint.
Men nu vil vi rigtig gerne inviterer alle børn på ferie i uge 42 næste år. ( Vi har normalt børnene i alle lige uger fra tirsdag til søndag) Moderen har børnene fast hele uge 7 og har dem påske, samt bestemmer altid de 3 uger, hun ønsker om sommeren, da hun forlanger det, så ofte har vi kun 1-2 uger sammen alle 7. Så spørger vi, om vi må låne dem næste år fra søndag uge 41 til søndag uge 42, og det vil hun under ingen omstændigheder love, hun fastholder, at uge 42 kun er tirsdag til søndag for os, som de normale uger. Vi har prøvet at fortælle hende, at det er pga. En rejse vi gerne vil give børnene, men hun kan ikke se det, og forlanger hendes ex mand må blive hjemme fra ferien og være ved sine børn tirsdag til søndag uge 42. Har han da slet ikke lov på en uges ferie i uge 7 eller 42? Jeg kommer så fint ud af det med min ex og vi har lavet aftale på skrift fra statsamtet. Min kæreste må vel også have lov til lidt ferie i skolens ferie med sine børn eller hvad. Og vi spørger pænt et år før. Børnene på 16 og 12 vil rigtig gerne med.
Håber du kan hjælpe med et svar.
Venligst
Marlene

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
13-10-2017 09:33:48

Hej Marlene,

For det første, er børnene jo store, og når de giver udtryk for, at de gerne vil med jer på ferie i efterårsferien til næste år, så bør moderen respektere dette.

Hvis hun fortsat ikke vil acceptere, at børnene skal med jer på efterårsferie til næste år, så kan din kæreste søge Statsforvaltningen om at fastsætte feriesamvær i efterårsferien til næste år. I kan overveje, hvis der heller ikke er aftaler om andre større ferier, fx vinterferie, påske, eller der er en ordning om sommerferien som I mener er urimelig, at bede Statsforvaltningen om også at tage stilling til disse ferier.

Det er vigtigt at understrege, at børn som er 16 år som udgangspunkt selv kan bestemme hvem af forældrene de ønsker at være hos, og hvor meget de vil være der. Barnet på 12 vil også have en relativt høj grad af selvbestemmelsesret.

Hvis du har supplerende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Janne
29-11-2017 23:14:42

Hej.
Min kæreste har sine børn på 6 og 8 i en 5-9 aftale, med 5 dage hos ham.
De har lavet en skriftlig samværsaftale via statsamtet blanket, hvor de har skrevet " ferie efter aftale". Nu vil børnenes mor ikke give ham lov til at holde sine tre ugers ferie sammen med sine børn, hun vil have han skal dele det op. Dermed kan han ikke holde tre ugers ferie. Der står øverst på denne side at bopælsfoældren har krav på ferie med sine børn, og at samværsforældren ikke har, andet end sin normale samvær. Mit spørgsmål er så om hun kan tage børnene når det er hans samværssager, eller hendes ferie skal ligges i hendes dage. Ellers bliver han jo snydt for samvær med sine børn fordi de skal være hjemme ved mor på ferie. Er det virkelig rigtigt????
Har man virkelig ingen rettighed som samværsforældre???
Mvh janne

Ann-Louise Fjeldborg
08-12-2017 11:02:46

Hej Janne,

Bopælsforælderen kan afholde ferie inden for de almindelige ferieperioder, herunder sommerferien, og når det sker, bortfalder samværsforælderens normale samvær uden ret til erstatningssamvær. Bopælsforælderen kan dog ikke lægge sin ferie, hvis det er et tidspunkt hvor samværsforælderen har ret til feriesamvær med barnet.

I jeres tilfælde er der tilsyneladende ikke aftalt noget konkret omkring sommerferie, og bopælsforælderen vil derfor kunne lægge sin ferie, hvorefter din kæreste kan lægge sin ferie. Umiddelbart forstår jeg det sådan, at der har været en fast praksis om, at din kæreste havde børnene i 3 uger i sommerferien, men det lader ikke til, at aftalen er formuleret sådan, men alene at der er ferie "efter aftale".

Min anbefaling er, at de udarbejder en mere konkret aftale omkring sommerferien, dvs. hvor mange uger har far ret til at holde sommerferie med børnene, skal de ligge i forlængelse af hinanden, eller evt. 2+1/1+2, skal samværet være i nogle faste uger, eller skal det kunne ændres fra år til år, og i sidstnævnte tilfælde, hvem skal vælge først (kan gå på skift) og hvornår skal ferieafholdelsen senest være meddelt den anden forælder.

Hvis de ikke selv kan blive enige om en mere konkret aftale, kan din kæreste bede Statsforvaltningen om hjælp. Husk at være i god tid i forhold til sommerferien, da der er sagsbehandlingstid hos Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Andreas
07-12-2017 22:15:41

Hej.
Jeg har tre børn med min ekskone, 9,13, og 16 år, har været skilt i 4½ år. Vi har en frivillig, skriftlig aftale om at vi har 2+1 ugers sommerferie begge to med børnene. Jeg mener at den mindste til næste år (hun fylder 9 til august) er stor nok til tre ugers sammenhængende ferie, men min ekskone mener hun fremdeles er for lille til tre uger.
Den yngste og ældste har 9/5 hos moren, den mellemste har 9/5 hos mig (efter hendes eget ønske om at bo mere hos mig)
Hvornår og hvordan finder man ud af, at den mindste er klar til 3 uger?
Mvh Andreas

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
08-12-2017 11:16:40

Hej Andreas,

Det er meget individuelt hvornår et barn er klar til at undvære den anden forælder i 3 uger. Jeg vil mene, at 8/9 år er lige på grænsen generelt. Det afhænger derfor af, hvor moden den yngste er, og - til dels - hvad hun selv giver udtryk for.

Det er min erfaring, at langt de fleste børn trives med en 2+1-ordning i sommerferien, da de ikke skal undvære den anden forælder alt for længe, men efterhånden som de bliver ældre, kan der komme et ønske - fra både børn og forældre - om, at ferien holdes i 3 uger i træk.

Hvis I ikke kan blive enige, kan I få Statsforvaltningens hjælp, eller hvis I i første omgang måske nærmere har behov for hjælp til at blive enige, og ikke har behov for en egentlig afgørelse, har Statsforvaltningen mulighed for at tilbyde konfliktmægling. I kan læse nærmere om konfliktmægling på Statsforvaltningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
10-12-2017 21:13:18

Jeg er bopælsforældre og mine piger på 11 og 12 år 24/7 og har været det i snart 10 år. Da mig og min ex gik fra hinanden kunne vi ikke blive enige om bopæl, så det var på vej i retten, indtil han trak sig. De er hos deres far hver anden weekend. Vi har ikke nogle nedskrevne aftaler om samvær eller noget fastsat fra SF, kun mundtlige aftaler.
Mine piger er ikke altid glade for at være hos deres far, og nogle gange ønsker de ikke samvær med ham. Det hænder at de er kommet hjem og været kede af det. Hvordan forholder jeg mig i den situartion ?
Nu kommer sommerferien snart !! aftalen er at han har dem 3 uger. Deres far er på kontanthjælp / førtidspension. Jeg er i arbejde. Kan han bestemme hvilke 3 uger han vil have dem på sommerferie ?
Vi kommunikere ikke særlig godt sammen, så derfor vil jeg gerne være sikker på mine og hans rettigheder ifht bestemmelse af samvær og bestemmelse af ferier, inden jeg begynder at " næbbe" op.
Håber I kan gøre mig lidt kloger.

Christina.

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
12-12-2017 09:30:27

Hej Christina,

Det er dig som bopælsforælder der bestemmer, hvornår du vil holde ferie med børnene (så længe den ligger inden for skoleferierne), og så må din eks lægge sin ferie med børnene efterfølgende, når der er ikke er nogen specifik aftale herom. Du bør dog ikke lægge din ferie, så han ikke har mulighed for at holde 3 ugers ferie, som I jo har aftalt mundtligt.

Hvordan du skal forholde dig når børnene kommer hjem og har været kede af at være hos deres far, så afhænger det af, hvad årsagen er. Ligger årsagen hos børnene, fordi de fx ikke har fået deres vilje, må du tale med dem om, at når de er hos deres far, skal de følge de regler han har der. Skyldes det i stedet forhold hos far, må du fortælle det til din eks, og så må I drøfte, hvordan samværet kan gøres til en bedre oplevelse for børnene.

Det er afgørende for børnene, at der er en god kommunikation mellem forældrene, og I kan derfor overveje, om konfliktmægling via Statsforvaltningen kan være en idé, eller eventuelt et kursus om forældersamarbejde.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym.
10-01-2018 17:44:59

Er det udelukkende bopælsforældren der bestemmer over sommerferie?

Min kæreste har et delebarn, hvor han er samværsforælder. Statsamtet har aldrig været ind over. Han har tvungen sommerferie fra jobbet i uge 28+29, og derfor ville vi holde ferie med barnet i uge 27+28.
Nu nægter moderen os det og vil selv holde ferie med barnet der.

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
11-01-2018 14:09:59

Hvis der ikke er nogen aftale eller afgørelse over fordeling af sommerferie, så kan bopælsforælderen lægge sin ferie med barnet når hun vil, og så må de aftale, hvilke uger din kæreste kan få samvær med barnet.

Hvis de ikke kan opnå enighed om sommerferiesamvær, kan din kæreste bede Statsforvaltningen om hjælp til at fastsætte dette. Det er min erfaring, at Statsforvaltningen tager hensyn til, at nogle forældre har tvungne ferieuger, og dermed har begrænset mulighed for at lægge sin ferie på andre tidspunkter.

Et fastsat sommerferiesamvær vil typisk enten indeholde en ret til et bestemt antal ugers samvær i sommerferien, og med en fortrinsret til den ene forælder til at vælge uger i lige år, og en fortrinsret til den anden forældre i ulige år, eller en ret for samværsforælderen til at holde sommerferie med barnet i nogle bestemte, faste uger.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Sárah
11-01-2018 08:27:00

Min X-mand mener han ud over helligdagene har ret til 5 ugers ferie med vores søn. Er dette korrekt?

Ann-Louise Fjeldborg
11-01-2018 14:14:58

Hej Sárah,

Der er ikke nogen begrænsning på, hvor meget ferie et barn kan holde, dog bør der alene afholdes ferie i skoleferierne, når barnet går i skole.

En samværsforælder har dog ikke krav på, at få 5 ugers ferie med barnet, uanset om man tæller helligdage med eller ej. Men hvis forældrene er enige om, at samværsforælderen har fx 5 ugers ferie med barnet, kan det godt lade sig gøre.

Fokus bør altid være barnets bedste, og udgangspunktet er, at barnet skal kunne holde ferie med begge sine forældre.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mia
31-01-2018 19:03:37

Vi har fælles forældremyndighed over vores 8 årige dreng. Min X vil rejse til udlandet i 3 uger i streg i sommerferien. Har han ret til det?? Jeg mener det er alt for lang tid at være væk og jeg ved savnet bliver stort for vores dreng, da han både skal undvære mig og hans søster, som han meget tæt knyttet til. Jeg troede det max var 2 uger han havde ret til at rejse? Vi har normalt 7/7 ordning.

Ann-Louise Fjeldborg
08-02-2018 15:50:28

Hej Mia,

Hvis det er aftalt eller bestemt af Statsforvaltningen at samværsforælderen kan holde 3 ugers sammenhængende ferie med barnet, så kan samværsforælderen godt vælge, at al ferien afholdes i udlandet.

Hvis du mener, at barnet vil trives bedre med at feriesamværet med samværsforælderen med 2 sammenhængende uger og 1 uge på et andet tidspunkt i sommerferien (2+1/1+2), så synes jeg, at du bør bede Statsforvaltningen om at træffe afgørelse om det, medmindre I selv kan tale om det. I kan evt. få hjælp hos Statsforvaltningen til konfliktmægling.

Jeg kan ikke udelukke, at 3 ugers sammenhængende ferie med samværsforælderen er i overkanten når han er 8 år, selvom samværet ellers er en 7/7-ordning. Det vil dog være en konkret vurdering.

Med venlig hilsen,
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mimi Rasmussen
07-02-2018 16:51:18

Jeg har 2 børn med hver deres far. Vi har for en del år siden lavet en mundtlig aftale om at fædrene skal have ferie i de samme uger i sommerferien, så vi kan planlægge laaaaaaaang tid før.
Det har kørt upåklageligt og det er nemt og overskueligt for alle.
I år er det pludselig blevet noget andet. Den ene far vil have ferie i 2 andre uger og den anden vil hellere have ferie uden for skolens ferier da det er billigere at rejse og han ikke har fået lov til at holde ferie i sommerferien af sin arbejdsgiver. Jeg har som sædvanligt planlagt min sommerferie i god tid. Begge børnene går i skole og vi har ellers gode faste aftaler.
Jeg er bopælsforælder for begge 2.
Der er fast lukkeferie i SFO/klubben i uge 29 og jeg plejer at tage ferie netop dér, da samtlige bedsteforældre stadigvæk er på arbejdsmarkedet.
Jeg synes at det er noget rod, hvis ferierne bliver spredt for meget, også fordi mine børn er tæt knyttede. Og det bliver helt umuligt for mig at give en arbejdsgiver besked om ferie hvis fædrene vælger forskelligt fra år til år.

Jeg føler at det er bedst at vi holder os til de samme ferieuger, således der kan planlægges i god tid og give arbejdsgiver besked derom.
Og for børnenes skyld så de også kan holde ferie sammen.
Skal jeg opfylde fædrenes ønsker pt, så kommer børnene ikke til at se hinanden i 4 uger.

Dette ferieår er planlagt for mig, og jeg har givet besked om det før flere år siden (da det er vores faste aftale). Men jeg har forslået dem (fædrene) at de kan aftale hvilke uger de ønsker ferie i sommerferien 2019 og så må jeg følge trop.
Begge fædre er gift og har nye familier hvor børnene føler sig trygge. Jeg er alene.

Hvad synes I?
Kan jeg stå fast ved vores aftale selvom den er mundtlig?

Kan jeg sige "nej, det er ikke muligt".

Jeg vil gerne hvad der er bedst for mine børn, og ville gerne give min planlagte ferierejse væk hvis fædrene nu var enige om samme ferieuger.

Jeg har hellere ikke noget imod at de tager børnene med på en uges ferie uden for skolernes ferie.

Igen skal det siges, at der ikke har været problemer de sidste mange år (6år)

Åh jeg er forvirret....

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
08-02-2018 16:24:19

Hej Mimi,

Da der ikke er nogen skriftlig aftale/afgørelsen kan du principielt bestemme, hvornår fædrene kan holde ferie med deres børn. Dog er mundtlige aftaler også gyldige, og da I har haft den samme aftale igennem mange år, kan det være fornuftigt at holde fast i den, ligesom man formentlig vil lægge stor vægt på den mundtlige aftale, når den har været praktiseret så længe, selvom den ikke kan dokumenteres på anden måde end jeres praksis.

Det undrer mig, at den ene far ikke kan få lov til at holde ferie i skolesommerferien. Det er yderst sjældent, at en arbejdsgiver ikke kan planlægge virksomhedens drift således, at de ansatte der har skolebørn, kan afholde ferie med børnene i skolesommerferien. Men det kan som sagt forekomme.

Du har altså ret til at fastholde jeres hidtidige aftale, men samtidig ville jeg også forsøge at undgå, at jeres tilsyneladende gode samarbejde bliver forringet ved at du fastholder aftalen.

Du skriver ikke hvor gamle børnene er, eller hvordan fædrene ønsker ferie i forhold til de uger du holder, og det er derfor svært at komme med et mere konkret løsningsforslag. Dog synes jeg, at det er meget positivt og udviser stor samarbejdsvilje, at du har meddelt dem, at de kan få love til at lægge deres ferie med børnene i 2019 først.

For at kunne give dig et mere konkret svar, er du velkommen til at kontakte mig eller en lokal ADVODAN-advokat.

Under alle omstændigheder bør I - for at have noget at falde tilbage på - lave en aftale om, hvordan ferien planlægges. I kan evt. få hjælp hos Statsforvaltningen eller en advokat til at lave denne aftale.

Med venlig hilsen,
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mimi Rasmussen
08-02-2018 16:48:56

Tak for svar 😊.

Jeg har allermest lyst til at holde fast i vores faste aftale men jeg ved også at der er chance for at det kommer til at koste på mor kontoen at "kæmpe" mod to fædre. Og dermed også på vores samarbejde.

Jeg er en rigtig large bopælsforælde, og tilsidesætter altid mit behov, for at børnene har det bedst muligt.
Vi holder os til vores aftaler og bytter kun samværsaftaler ved store begivenheder i familien.
Dog har jeg taget rigtig mange ekstra af den enes fars weekender(der vil holde uden for ferien) da han har været ramt af psykisk sygdom og ikke kunne overskue vores søn. Og jeg har gerne gjort det da jeg gerne vil være så meget sammen med mine børn som muligt. (Vi bor i forskellige dele af landevejen, så der er ikke mulighed for bare lige at give en eftermiddag)
Så jeg har ikke haft mange dage hvor jeg har kunnet være Mimi og ikke mor. Så liiiige der i sommerferien er det bare rigtig rart ikke at skulle stå til rådighed.

Jeg går i tanke om bare helt at skippe min sommerferie, for simpelthen at undgå alle de konflikter der eventuelt kan komme.

Mine børn er 7 og 10 år og er desværre ikke super glade for at de skal afsted til deres fædre i længere tid ad gangen.
At være på ferie i en uge-14dage er ikke et behov de føler at de har, de ønsker ikke at rejse men bare at være sammen med deres fædrer i koncentreret form med fokus på samvær og ikke på oplevelser.


Besvar indlæg
Mimi Rasmussen
08-02-2018 16:52:38

Det skal siges at jeg bestemt mener at de skal have tid med deres fædre, børn skal se begge deres forældre. Men jeg mener også at vi som forældre bør sætte vores børns behov først og lytte til deres ønsker. Og ikke bare hive noget ned over deres hovede

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
13-02-2018 11:11:59

Hej Mimi,

Det lyder til, at du har den rigtige indstilling, nemlig at have børnene i fokus.

Du kender børnene og deres fædre bedst, og derfor kan jeg ikke give et mere konkret svar her. Du er dog altid velkommen til at kontakte din nærmeste ADVODAN-advokat for at få nærmere rådgivning.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Anita Hansen
13-02-2018 04:30:35

Ang ferie.
Far fik fastsat ferie sidste år i statsamtet. Men der står ikke, hvordan ferien skal være i år.
Jeg har sagt jeg vælger først i år, da han valgte sidste år.

Sms fra far:
fredag uge 26 til torsdag i uge 27 holder jeg ferie med Kia .. weekenden i uge 28 og 30 er jeg Ikk hjemme og kan Ikk have Kia på weekend.. Hvad siger du til jeg henter Kia mandag uge 29 og du henter i Slagelse torsdag .. og vis du siger et til ord om du ingen ting ved om den ferie du har plejet mig om det sidste halve år jeg skulle finde ud af . så kontakter jeg stats amtet og vi snakker ferie derigennem... du har bolden nu . kontakt mig hurtigst muligt med svar.. ses ...

Jeg har sagt at jeg ikke ved ugerne for min ferie endnu, men kan først give besked nær vi nærmere os den 1. April. Dette var ikke godt nok for far, som så sendte denne sms.

Kan han bare bestemme ferie når han også bestemte ferie sidste år? Og er der ikke en regel for, hvornår man senest skal melde ferie? Før den anden kan bestemme?

Han har samvær med sin datter i de lige weekender. Og jeg har i de ulige weekender.

Mvh Anita.

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
13-02-2018 11:08:56

Hej Anita,

Når I ikke har en afgørelse eller aftale om hvordan samvær i sommerferien placeres, så er det dig som bopælsforælder der vælger, hvornår du holder ferie med barnet. Samværsforælderen må derefter placere sin ferie med barnet.

Hvis I ikke kan blive enige, kan blive enige, kan I få Statsforvaltningen til at hjælpe jer. Enten ved at samværsforælderen beder om at der bliver fastsat feriesamvær, eller ved at I benytter jer af Statsforvaltningens tilbud om konfliktmægling. I sidstnævnte tilfælde kan I dog ikke få en afgørelse.

Der er ikke nogen regler om, hvornår man senest skal melde ferie. Mange aftaler og afgørelser om placering af sommerferie med barnet går ud på, at forældrene skiftes til at vælge hvornår denne forælder vil afholde ferie med barnet, og at denne ferie skal oplyses til den anden forælder inden en aftalt/fastsat frist.

Den forælder, som skal vælge først i det pågældende år, skal herefter give besked til den anden forælder inden fx 1. april. Herefter kan den anden forælder placere sin ferie med barnet, og besked gives til den anden forælder inden fx 1. maj. Giver den forælder, der har førsteret til placering af ferie, ikke besked inden sin frist, overgår førsteretten til at placere ferie til den anden forælder.

Der er ikke nogen regler for hvornår ferie senest skal være meddelt den anden forælder, dog er det oplagt, at ferie i hvert fald skal være meddelt i rimelig tid inden feriens afholdelse.

Hvis I ender med at få Statsforvaltningenshjælp til at få fastlagt ferien, vil jeg anbefale, at I samtidig får lavet en aftale/afgørelse der også tager stilling hvornår samværsforælderen har samvær med barnet i de fremtidige ferieår. Statsforvaltningen vil som udgangspunkt tage højde for, hvornår forældrene kan/skal aftale ferie med deres arbejdsplads.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte
18-02-2018 16:05:14

Min eksmand og jeg har følgende aftaler omkring vores børn. De er fast i en 10/4 ordning hos mig - med samvær hos deres far fra onsdag til søndag i de lige uger. Vi er uenige i hvornår deres samvær med min eks starter i forbindelse med feriesamvær.

Helligdags-og feriesamvær

I skolernes vinterferie i lige år fra fredag kl 16 til søndag 9 dage senere kl 16
I påskeferien i lige år fra fredag kl 16 til onsdag kl 16 - 5 dage senere.

Hvis det almindelige weekend og hvedagssamvær falder sammen med helligdags og feriesamvær bortfalder det almindelige samvær

Dette er udarbejdet af en advokat.
Min eksmand mener at han kan have børnene fra onsdag op til vinterferien - da hans almindelige samvær falder i lige uge. Jeg mener, at samværet i forbindelse med ferie frafalder jvf der specifikt står at feriesamvær starter fredag kl 16 og almindeligt samvær bortfalder.

Kan I hjælpe med at tolke hvad der er korrekt

Ann-Louise Fjeldborg
22-02-2018 10:08:47

Hej Dorte,

Din eksmand har ret. Ferien løber fra onsdag i uge 6, til søndag i uge 7.

Den del af hverdagssamværet der er sammenfaldende med feriesamværet bortfalder, uden at han har ret til erstatning herfor. Dvs. de dage hvor hverdagssamværet og feriesamværet lapper over, i dit tilfælde fredag, lørdag og søndag, er der ikke tale om hverdagssamvær, men feriesamvær, og at han ikke har ret til at få dette hverdagssamvær på et andet tidspunkt.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte
22-02-2018 10:20:33

Hej igen
Jeg forstår ikke helt dit svar.
Dog har jeg i mellemtiden fået svar fra både statsforvaltningen og af den advokat der udfærdigede samværsaftalen.
Min eks mand tager fejl.
Almindeligt hverdagssamvær ophæves i forbindelse med ferier jfv aftalen

Ann-Louise Fjeldborg
22-02-2018 10:45:29

Hej Dorte,

Jeg er glad for at høre, at du har fået et svar fra anden side. Jeg er dog ikke sikker på, at det aftaleretligt er den rigtige fortolkning af jeres aftale.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
23-02-2018 19:37:27

Hej
Jeg er skilt og har 3 børn med min eksmand - han ser de to yngste hveranden torsdag til mandag, og det fungerer fint. Den ældste ser han ikke.
Vi har i statsforvaltningen underskrevet en aftale om, at vi hver især har ret til 2 x 10 sammenhængende dages ferie i sommerferie. I efteråret lavede vi en mundtligt aftale om, at vi skal have 2 sammenhængende uger hver. I år skal min eksmand vælge først, og han har meddelt, at han vil have børnene fra torsdag i uge 29 til torsdag i uge 31. Det kommer bag på mig, at han lægger ugerne forskudt, og det skaber kaos i forhold til min ferie, da jeg skal dække halve uger ind hos både børn og på arbejde.
Kan jeg kræve, at en ferieuge går fra lør-lør eller må jeg bare acceptere, at det er hans ret?
Mvh
Hanne

Ann-Louise Fjeldborg
3/8/2018 1:42:30 PM

Hej Hanne,

Normalt vil feriesamvær i sommerferien følge hele uger mandag til mandag, eller fx lørdag til lørdag (af hensyn til leje af feriebolig i Danmark). Sjældent ser man det som en forlængelse af det almindelige hverdagssamvær, og så kan det godt være "skæve" dage.

Det er altså usædvanligt, at skiftedagen ved sommerferiesamvær sker midt i ugen, når der er tale om hele ugers sommerferie.

Jeg vil foreslå, at I forsøger at finde en løsning, men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan I få Statsforvaltningen til at hjælpe. Enten ved konfliktmægling eller ved at de træffer en afgørelse.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
nadin
3/5/2018 12:52:10 PM

Hej.

Mim datter bor hos mig og far har samvær med hende hver anden weekend. Jeg kan godt blive i tvivl med hvor meget sommerferie jeg har ret til og få med min datter. Har hørt at jeg har ret til 3 ugers ferie med hende. Passer det eller hvordan hænger det sammen?

Hilsen Nadin

Ann-Louise Fjeldborg
3/7/2018 9:04:02 AM

Hej Nadin,

Der er ikke noget maksimum for mængden af ferie en bopælsforælder kan holde med et barn, så længe ferien afholdes i skoleferierne, og at det ikke er sammenfaldende med samværsforælderens feriesamvær.

Det betyder, at du kan holde al ferie med jeres datter i skoleferierne, bortset fra de ferier/tidspunkter hvor faderen har feriesamvær. Under din ferie med jeres datter, bortfalder det almindelige weekendsamvær med faderen uden at han har ret til erstatningssamvær. Han kan dog have ret til erstatningssamvær, hvis du planlægger din ferie på en måde, som har til formål at forhindre hans samvær med jeres datter, dvs. chikane.

Vær dog opmærksom på, at der kan stå andet i en samværsaftale/samværsafgørelse.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lenarth Kirkegaard
4/1/2018 8:16:19 PM

Hej som jeg har forstået det må min tidl hustru tage vores børn på ferie. de har et gyldigt pas. men hvis de i fremtiden skal have et nyt pas så skal jeg skrive under da der er fælles forældremyndighed. det giver jo ikke så meget mening at man ikke kan forhindre hende i at få nyt pas til børnene men ikke i at tage i dette tilfælde til hendes hjemland med børnene. Børnene bor pt. hos hende og jeg er bange for hun ikke returnerer danmark med børnene hvorefter jeg ingen mulighed har for at se dem igen. da det er et land uden nogen som helst aftaler med andre lande på det område.

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
4/3/2018 1:19:05 PM

Hej Lenarth,

Det er korrekt, at når forældre har fælles forældremyndighed kan de hver især taget til udlandet med børnene uden den andens samtykke, men at fornyelsen af passet kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere.

Retten til at tage børnene til udlandet uden samtykke fra den anden forælder gælder dog kun så længe, at der ikke er uenighed om forældremyndigheden. Hvis der uenighed om forældremyndigheden, kræver udlandsrejser samtykke fra den anden forælder, eller tilladelse fra Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen,
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Alexandre
4/20/2018 1:55:48 PM

Hej

Jeg har fuldforældremyndigheden over vores søn på 7 år. Han er ho mig 11 dage, og hos faren 3 dage.

Hvor mange dage i løbet af sommerferie vl være ok for barnet, med særlig behov, at være med samværforældre? 10 eller 14 dage?

Skal man Påske ferie dele eller en forældre skal holde den på et år, og den anden på andet år?

Hvad er med Jule ferie? Er det nok at vi sige, at v vil dele Juleferie på den måde, at barnet er med en forældre et år til Jul og med anden til Nytårs aften, eller skal man dele den ferie også?

Bedste hilsen
Alexandre

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
4/23/2018 1:09:36 PM

Hej Alexandre,

Det er altid en konkret vurdering hvor lang tid et feriesamvær skal være, og særligt hvis barnet har særlige behov.

I vurderingen indgår også, om barnet er vokset op sammen med samværsforælderen og i dit tilfælde også hvorfor samværet "kun" er på 3 dage i løbet af en 14-dages periode.

For så vidt angår påskeferie og jule-/nytårsferien er det individuelt hvad, der bliver aftalt. Påskeferien deles nogle gange, og jule-/nytårsferien deles som oftest omkring den 27./28. december, men man kan jo selvfølgelig vælge en anden løsning.

Du er velkommen til at kontakte din lokale ADVODAN-advokat for at få nærmere rådgivning.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
4/30/2018 3:39:06 PM

Hejsa.

Jeg er skilt og har to børn med den samme.

Må min ex svigermor tage vores fælles barn/børn med ud og rejse i udlandet, uden mit samtykke?

Mvh Niels

Ann-Louise Fjeldborg
5/3/2018 4:22:16 PM

Hej Niels,

Jeg vil mene, at et ferieophold i udlandet, hvor barnet/børnenes varetægt overlades til en anden end en forældremyndighedsindehaver, er en væsentlig beslutning, som kræver enighed mellem begge forældre, når der er delt forældremyndighed.

Har moren forældremyndigheden alene, kræver det ikke dit samtykke.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Betina
5/1/2018 3:06:56 PM

Hejsa jeg vil høre om min mor må tag min datter med i en uge til udlandet uden min datter s far skal skrive under på noget når jeg har bopælrette over hende

Ann-Louise Fjeldborg
5/3/2018 4:26:02 PM

Hej Betina,

Det afgørende er efter min mening ikke, hvem der har bopælsretten, da det ikke er omfattet af de dagligdags beslutninger, som bopælsforælderen kan træffe.

Hvis der er fælles forældremyndighed, vil et udlandsophold, hvor barnets varetægt overlades til en anden end en forældremyndighedsindehaver, være en så væsentlig beslutning, at den kræver enighed mellem forældrene, og dermed samtykke.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Andreas
5/25/2018 3:43:22 PM

Hejsa. Jeg er lidt forvirret. Lidt baggrund: Vi har aftalt en 7-7 ordning uden at have aftalt noget andet om ferierne. Jeg er bopælsforælder.

Nogle steder står der at bopælsforælderen har ret til at afholde samlet ferie i sommerferien så længe man varsler til samværsforælderen. Andre steder svares der at man ikke må afholde sådan samlet ferie hvis det går ud over de perioder hvor samværsforælderen skulle have haft barnet (dvs. man er tilbage ved 7-7 og det første punkt om varsling synes ikke at være en reel mulighed).

Jeg vil gerne holde samlet ferie på 3-4 uger i sommerferien for at rejse til udlandet. Nogle siger at jeg ikke skal gøre andet end at varsle dette for samværsforælderen og så ellers kan tage afsted. Andre steder svares der f.eks. dette "Når der ikke er fastsat feriesamvær fortsætter samværsaftalen medmindre I aftaler andet eller en af jer beder Statsforvaltningen om at fastsætte samvær. Din eks-mand har med andre ord krav på at det faste samvær overholdes også i skolernes sommerferie."

Hvis samværsforælderen har et krav på at det faste samvær fastholdes også i ferien betyder det vel at bopælsforælderen ikke kan afholde ferie og blot skal varsle?

Jeg vil gerne høre hvordan de to signaler der virker modstridende skal forstås og også hvad du tilråder jeg gør?

Mange hilsner,
Andreas

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
5/30/2018 12:49:03 PM

Hej Andreas,

Jeg kan godt forstå, at du bliver forvirret.

Når der ikke er aftalt noget feriesamvær, fortsætter det almindelige hverdagssamvær også i ferierne. Dog kan bopælsforælderen varsle ferie med barnet i de almindelige ferieperioder, og i de tilfælde bortfalder det løbende samvær med samværsforælderen.

I loven er der ingen øverste grænse for, hvor meget ferie bopælsforælderen kan holde med barnet, men i praksis har domstolene fx tilsidesat ferie i sommerferien med bopælsforælderen på mere end 3 uger, når der ikke er aftalt noget feriesamvær med samværsforælderen.

Hvis du gerne vil holde sommerferie med barnet, vil jeg råde dig til at varsle dette overfor den anden forælder hurtigst muligt. Husk at angive i hvilken periode du ønsker at afholde ferie med barnet.

Hvis du ønsker mere konkret vejledning, er du velkommen til at kontakte mig eller dit lokale ADVODAN-kontor.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
6/25/2018 12:58:02 AM

Jeg er skilt 8. år. De seneste år har samvær været udfordrende, da min eks. ikke ønsker at kommunikere, indgå aftaler eller møde op i statsforvaltningen. Der er intet samvær med vores ældste.
Den yngste på 11 år er på samvær, hveranden weekend. Der foreligger ikke en resolution, ej heller en færdig aftale. For nogle år siden mødtes vi omkring en aftale, men den blev aldrig færdig, effekturet og siden er de flyttet længere væk. Så for yngsten har det sidste år heddet fredag-søndag. Det er hver weekend en overraskelse hvornår barnet kommer retur fra samvær. Ferier udover sommereferie har samværsforælder ikke givet det store udtryk for. Alle år har vi haft delt sommerferien mellem os, de første 3 uger hos samværsforælder og de sidste 3 uger ved bopælsforælder. Nu er udfordringen at barnet ikke er kommet hjem efter weekendsamvær, og jeg er blevet meddelt at de holder sommerferie. Skoleferien er ikke startet, der er en uge til. Derefter starter iflg egentlig sms-aftale samværsforælders ferie med yngstebarnet. 3 uger. Det betyder at barnet ikke er i skole den sidste uge, ikke har fået sagt farvel til ut og sin søskende, og ikke kommer tilbage før om 4 uger. Jeg har ikke givet samtykke og der findes ikke en aftale herfor.
Jeg har opfordret til en resolution flere gange, og har siddet selv i Statsforvaltningen til råd og vejl. i forbindelse hermed. Jeg blev dengang fortalt at ut ikke kunne bede om resolution, da det er samværsforælders ret. Men hvad kan jeg så. Jeg ønsker at barnet har samvær, men jeg er ved at være ret mat over ikke at kende tider for hjemkomst efter samvær, samværsforælder holder barn fri fra skole, uden accept og skelen til skoleplaner samt har nu overtager "min" uge inden der reelt er ferie. Dernæst har jeg ikke haft mulighed for på nogen måde at give barnet tøj mm. med. En "formildende omstændighed" er at jeg tænker det er glippet at få orienteret sig på skoleintra, og således opdage at ferien starter en uge senere end vanligt.
Kan jeg reelt, når barnet er hjemme igen, lukke ned for samvær indtil der anmodes om en resolution, hvor jeg så orienterer at ønskes der samvær i mellemliggende periode må det blive på bopælsadressen, så jeg sikrer at barnet ikke er sendebud kommer i klemme pga manglende kommunikation og samarbejde.? Barnet ved ikke hvornår han kommer fra samvær, og heller ikke tilsyneladende hvornår der er ferie.
Jeg ønsker at mine børn kommer på masser af samvær, og jeg behøver ikke kommunikation for min skyld, men en resolution vil præcisere en ramme, og giver fortsat mulighed for aftaler udover rammen.

Ann-Louise Fjeldborg
6/25/2018 4:57:39 PM

Hej Sanne,

Jeg går ud fra, at I har fælles forældremyndighed. Du er i en situation, som jævnligt giver anledning til udfordringer, og som i praksis er svært at løse, desværre.

Da I ikke har nogen samværsresolution, bestemmer du omfanget af samvær - også i ferier. Du kan derfor tilbageholde barnet, men når I har fælles forældremyndighed, forhindrer det ikke, at samværsforælderen rent faktisk afhenter barnet i skole/SFO, og personalet kan ikke tilbageholde barnet.

Når samværsforælderen ikke overholder det samvær som du har givet tilladelse til, kan du få fogedens hjælp til at få barnet udleveret. Omvendt kan samværsforælderen ikke via fogedretten kræve at få udleveret barnet til samvær når der ikke er nogen samværsresolution, medmindre der i den konkrete situation (skriftligt) er aftalt samvær.

For at finde den strategi, som i din konkrete situation vil være den bedste, vil jeg anbefale, at du kontakter dit lokale ADVODAN-kontor for en drøftelse af situationen. Alternativt er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin Kofoed
7/9/2018 1:04:08 PM

Jeg er bonusfar til 3 børn. De er alle teenagere. Børnene bor fuld tid hos min kone (deres mor) og jeg, og har gjort det siden de var små. Der er delt forældremyndighed. Deres meget begrænsede samvær med deres biologiske far aftaler de selv, efter aftale indgået i statsforvaltningen.
Deres far vil - trods adskillige tilbagevendende opfordringer fra både os og børnene - ikke holde ferie med børnene eller inviterer dem med på de dyre ferier, han selv er på. Ej heller vil han have samvær med dem ud over enkeltdage i ferieperioder. Sidst børnene holdt mere end 2 dages sommerferie med ham var i 2010.

Det pålægger naturligvis os en ekstraudgift, ved at han ikke løfter en del af samværet.
Når vi nu ikke kan få overbevist ham om det moralske/etiske i at holde ferie med sine børn, kan han så pålægges at betale en ekstra ferieydelse til os/børnene som kompensation fra sin manglende deltagelse i sine børns ferie?
Eller kan man som biologisk forældre og forældremyndighedsindehaver kvit og frit trække sig fra det økonomiske ansvar ved at have børn, ud over den fast børnebidragssats (han tjener ikke nok til at vi kan få forhøjet børnebidrag)?

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
7/10/2018 11:18:38 AM

Hej Martin,

Man kan ikke tvinge en forælder til at have samvær med sine børn, da det ikke vil være til børnenes bedste, men det kan jeg forstå, at I - til dels - er afklaret med.

Der er desværre ikke mulighed for at få nogen økonomisk kompensation for, at den ene forælder ikke løfter en del af samværet, som du skriver, bortset fra børnebidrag, som I allerede får. Jeg kan godt se, at i jeres situation forekommer det urimeligt.

I kan dog overveje at drøfte det økonomiske aspekt med faderen. Hvis han har råd til dyre rejser, så kunne han måske også være villig til at betale mere end normalbidraget, også selvom hans indkomstforhold normalt ikke ville medføre et højere bidrag end normalbidraget.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte jensen
8/9/2018 8:33:13 PM

Min søn har fået tildelt samværs hver anden lørdag ,men har ikke lov til ferie med sin datter. Hvad med samvær i ferien her. Han havde hende i uge 26 om lørdagen og moderen har ikke meddelt ferie før vores søn skriver om fredagen i uge 28 da han mente han skulle have hende om lørdagen. Så siger hun at hun holder ferie og holder stadig ferie her i uge 32 hvor han så stadig ikke får sin datter til samvær. Hvor meget ferie må moderen holde

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
8/20/2018 11:42:36 AM

Hej Gitte,

Normalt skal ferie varsles i rimelig tid, men der er ikke i loven givet nogen sanktionsmuligheder, hvis der kun gives kort varsel.

Du skriver ikke, hvor gammel dit barnebarn er, men som udgangspunkt er der ikke noget maksimum for, hvor meget ferie en bopælsforælder må afholde med barnet, når der ikke er aftalt eller fastsat noget feriesamvær. Dog har man i retspraksis tilsidesat ferieafholdelse ud over 3 uger, og ferie som er lagt alene i samværsugerne.

Hvis din søn mener, at moderen afholder for meget ferie, kan han dels bede Statsforvaltningen om hjælp, men også bede om at modtage erstatningssamvær ugen efter det samvær, som han ikke har fået. Modsætter moderen sig erstatningssamvær, skal din søn straks - og senest den dag, som samværet/erstatningssamværet skulle have været afholdt - indgive en begæring om udlevering/erstatningssamvær til fogedretten.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mai-Britt Jensen
8/30/2018 7:21:52 AM

Jeg har i marts 2018 varslet ferie med min søn på 5 år i ugerne 30-32 som bopælsforælder. Samværsforælderen havde ikke fastsat feriesamvær og søgte statsforvaltningen i andre uger.

Min søns bopæl blev ved dom i maj ændret og i den forbindelse ville far indkøre min søn i børnehaven i uge 31.

Statsforvaltningen inddrog derfor vores ferie 3 uger inden afholdelse og gav os to forlængede samvær fra mandag til søndag i samværsugerne 30 og 32, trods min søn end ikke var skrevet op til børnehave ved mødet i statsforvaltningen, og far ved breve efter dommen til statsforvatningen fortalte han ville have del i min ferie.

Statsforvaltningen har begrundet vores afbrudte ferie med indkøring og giver mig fremadrettet 3 ugers sammenhængende ferie, hvilket jeg også altid har haft da jeg altid har været bopælsforælder.

Må statsforvaltningen gerne inddrage en varslet ferie 3 uger før afholdelse, alene med den begrundelse at far bevidst vælger at barnet skal indkøres i børnehave i den uge? Jeg mener at have læst at man ikke må hindre barn og samværsforælder i at afholde ferie. Og det fremgår at min søn har et tæt forhold til sin mor, og hvor det også vurdere at han vil bo og væres hos mig.

Et forlænget samvær fra mandag til søndag kan vil ikke sidestilles med en ferie.?

På forhånd tak

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
8/31/2018 9:26:33 AM

Hej Mai-Brit,

På baggrund af din beskrivelse af sagen, virker Statsforvaltningens afgørelse umiddelbart uhensigtsmæssig, men da jeg ikke kender til grundlaget for ændringen af bopælen og hvad Statsforvaltningen har lagt vægt på ved afgørelsen, er det svært at afgøre, om deres beslutning har været forkert. Hvis man er uenig i en afgørelse fra Statsforvaltningen kan man klage til Ankestyrelsen.

Statsforvaltningen har dog ret til at ændre på varslet ferie - selv fra bopælsforælderen - hvis de vurderer, at det er til barnets bedste. Samværsforælderen har selvfølgelig ret til at holde ferie med barnet som aftalt/fastsat, og det er korrekt, bopælsforælderen ikke må forhindre dette, fx ved kun at lægge sin ferie med barnet i de uger, hvor der er samvær.

Det ændrer dog ikke på, at Statsforvaltningen kan bestemme, hvornår der skal være ferie. Normalt vil Statsforvaltningen være tilbageholden med at ændre i aftalt/fastsat ferie, medmindre de der er klare holdepunkter for at antage, at det vil være til barnets bedste, at ferien ligger på et andet tidspunkt.

I den konkrete situation mener jeg godt, at et udvidet samvær, som dit, kan betragtes som ferie.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Memis
9/30/2018 11:04:09 PM

Hej..
Mig og min eks kæreste er gået fra hinanden for præcis 2 år siden og vi har fra dag 1 haft en 7-7 ordning, jeg har min søn i ulige uger og hun har i de lige uger. vi har ingen problemer med denne ordning og det køre rigtig godt. men når det kommer til ferie så kan vi godt være uenig. men som regel finder vi ud af det. men nu har vi så et problem, efterårsferien er nær, og jeg vil gerne have ham i år da hun havde ham sidste år. hun fortæller mig at hun har bestilt en ferie til Spanien så jeg kan ikke få ham:( må hun gerne gøre det uden at infomere mig? vi har fælles forældremyndighed, men hun har bopælsadressen? har vi ikke lige meget og skulle have sagt og skal man ikke informere den anden om at man tager barnet med ud og rejser ? kan jeg nægte hendes at rejse, ikke at jeg ønsker at gøre det men hvad har jeg af rettigheder når vi har en 7-7 ordning og denne ordning har kørt uden problemer i 2 år. håber i kan hjælpe med svar.

hilsen en far som ikke ønsker at være på tværs men som bare ønsker at vi er lige som mor og far:(

Anonym
10/3/2018 10:06:03 PM

Hej,

Min datter er 1,5 år og min eks og jeg er gået fra hinanden for ca 3 måneder siden.
Jeg har hende pt nærmest 24/7 da han pt ikke har noget fast sted at være og derefter vil det nok hovedsageligt være i weekender at han har hende.
Jeg har så idag sagt ar jeg gerne vil tage hende med til Lalandia i slutningen af November fredag-søndag. Det siger han at han ikke synes om, at han vil ikke have det osv.
Har han nogen ret til at nægte mig det? Det skal lige siges at pt er der ikke aftalt noget ift samvær. Pt når han ser hende er det hjemme hos mig, sammen med mig. Så det er jo ikke sikkert det render sammen med hans samvær og har sagt at vi kan aftale han har hende weekenden før og efter. Evt også ses hverdage før eller lign.
Men han synes 3 dage væk er for meget. Og at han også vil opleve hendes første tur i vandland.

Ann-Louise Fjeldborg
10/9/2018 1:25:46 PM

Hej Anonym,

Du anses for at være bopælsforælder, selvom der ikke er aftalt noget særligt om det. Det betyder, at du fastsætter omfanget af samvær, når der ikke er nogen aftale eller afgørelse om samvær.

Du har derfor ret til at tage i Lalandia med jeres datter, uanset om synes om det eller ej.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Westergaard
1/7/2019 11:13:39 AM

Hvor finder man lige netop den blanket, som i omtaler i forhold til samvær?

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
1/9/2019 1:12:36 PM

Hej Tina,

Du finder blanketten her: https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/Blanketter/Samv%C3%A6r/Aftale_samv%C3%A6r.pdf

Bemærk, at fra den 1. april 2019 bliver spørgsmål om samvær behandlet af Familieretshuset, og Statsforvaltningen ophører. Derfor må det forventes, at blanketten efter dette tidspunkt vil være at finde et andet sted.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla
1/26/2019 11:32:07 PM

Mine ex-mand og jeg står deres i en konflikt som deres bliver værre og værre. Vi kan ikke tale sammen og forstår på ingen måde hinanden.
Vi har været i statsforvaltningen og fået lavet en fast aftale om samvær. Faderen har valgt, at han gerne vil have dem hver 3. weekend fra fredag-søndag. De har siden november kørt efter denne aftale - en enkelt gang gik der 4 uger mellem samvær. Forinden aftalen havde han dem, når det passede ind, hvilket ca var 1-2 overnatninger om måneden. Børnene er nu 5 og 7 år gamle, og vi har været skilt i 3 år nu. Jeg har et par spørgsmål hertil.

1. Børnene har fritidsinteresser, som de passer i løbet af ugen hos. Faderen ønsker ikke at sørge for, at de kommer afsted hver 3. fredag, hvor de går til musical/sang sammen. Kan jeg på nogen mulig måde gøre noget, så mine børn kan passe deres fritidsaktiviteter hver gang?

2. Hvis der er diverse aktiviteter med skole og børnehave i faderens weekend, ønsker han ikke, at de skal deltage heri. Det kunne f.eks en diskofest med klassen, som min datter gerne vil deltage i, en bio tur med klassen eller f.eks. en danseturnering. Hvad kan jeg gøre for at sikre, at de får lov til fortsat at passe deres, som de selvfølgelig ønsker. Hvis de ikke deltager i aktiviteterne i f.eks klassen, så er de ikke en del af det fællesskab. Kan fadere blot frit vælge, at de ikke skal være en del af det?

3. Vi har ikke fastsat feriesamvær. Vi afventer pt. statsforvaltningen, der skal afgøre for os, hvor meget børnene skal have ferie med deres far. Vi er her meget langt fra hinanden, da faderen taler meget om sine grund rettigheder som far. Jeg ser på børnene og ser på, hvad der er deres behov udfra, hvor meget de hidtil har været vant til at være sammen med ham. Hvilke muligheder har jeg her?

4. Imidlertid har faderen valgt at opholde sig i den anden ende af landet, når han har dem på samvær. Han har fortsat adresse i den by, hvor vi bor. Står det en frit for, hvor samværerne skal foregå, eller skal faderen varsle mig herom? Børnene ønsker selv at være i vores by - tæt på kammerater osv. De ønsker ikke den længe rejse hver 3. weekend. Hvad er der af muligheder her?

5. Som tidligere nævnt har vi endnu ikke fastsat feriesamvær. Faderen har børnene på samvær weekenden op til den kommende vinterferie. Han oplyser mig, at han beholder dem, så han har dem fra fredag-fredag. Dette ønsker jeg selvfølgelig ikke, da det er for længe for dem. Jeg er nu bange for, at han ikke udlevere dem søndag kl. 16, som aftalen i statsforvaltningen lyder på. Hvordan skal jeg forholde mig her? Kan jeg meddele far, at vi afholder ferie i vinterferien, så hans weekendsamvær bortfalder? Eller hvordan sikre jeg bedst mine børn?

På forhånd tusind tak for jeres svar.

Ann-Louise Fjeldborg
2/7/2019 12:36:14 PM

Hej Ulla,

Ud fra dine spørgsmål er det min vurdering, at du har behov for rådgivning, som går ud over hvad jeg kan give i besvarelse her, og jeg vil derfor anbefale dig at kontakte dit lokale ADVODAN-kontor og drøfte sagen med en advokat der.

Her er nogle meget korte svar på dine spørgsmål:

Vedr. 1, 2 og 4, så bestemmer samværsforælderen, hvad barnet laver under samværet, og hvor samværet udøves (som udgangspunkt inden for Danmarks grænser). Generelt tilråder jeg dog, at samværsforælderen i videst muligt omfang sørger for at barnet deltager i de arrangementer og fritidsaktiviteter som barnet plejer at deltage i, herunder også skolearrangementer. Samværsforælderen skal ikke varsle, at samværet ikke holdes "hjemme".

Vedr. 3 så skal der altid træffes afgørelse efter, hvad der er bedst for børnene. En nærmere rådgivning om, hvor meget feriesamvær du kan forvente at faren får, må du drøfte med en advokat.

Vedr. 5 så kan han ikke holde vinterferie med dem, når der er ikke er aftalt eller fastsat feriesamvær medmindre I er enige.

Det er min klare anbefaling, at du henvender dig til en advokat for at få nærmere rådgivning vedrørende dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Louise
2/14/2019 9:54:19 PM

Jeg har læst, at hvis det almindelige weekend- og hverdagssamvær falder sammen med helligdags og feriesamvær bortfalder det almindelige samvær. Betyder det, at hvis samvær f.eks. starter en torsdag, der er en helligdag/Kristi himmelfartsdag, må jeg så aflyse samvær som bopælsforældre og holde ferie med mit barn?

Ann-Louise Fjeldborg
2/19/2019 1:21:16 PM

Hej Louise,

Ja, det gør det. Når samvær helt eller delvist ligger i hellig- eller feriedage, hvor bopælsforælderen holder ferie med barnet, bortfalder samværet.

Husk at give besked om afholdelse af ferie med barnet med et rimeligt varsel.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg, advokat
ADVODAN Helsingør

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
3/20/2019 10:03:25 AM

Min kæreste har en datter med sin ex mand , hun har bopåladressen og vi skal på ferie i uge 29-30-31 med afrejse fra 12/7-4/8-2019. Det er det eneste tidspunkt vi kan rejse på, da det er der hun har ferie fra uddannelse . Hun har rykket ex manden flere gange om hvornår han vil holde ferie og bedt ham om svar inden d.1/4-2019. Han svare at han vil holde ferie i 28-29 altså i hendes ferie. Hvem bestemmer hvem der skal holde ferie hvornår?
Har min kæreste retten til at holde ferie, og så be ex manden om ferie på et andet tidspunkt ?

Ann-Louise Fjeldborg
3/25/2019 5:29:42 PM

Hej Thomas,

Hvis der ikke er nogen aftale eller afgørelse om samvær i sommerferien, er det din kæreste der, som bopælsforælder, bestemmer, hvornår hun holder ferie med barnet. Så må barnets far holde ferie i en anden periode.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars jeppesen
3/25/2019 7:38:39 PM

Jeg har spurgt min ex kone om jeg kan have min søn i uge 30. Hun har ferie i uge 28,29,30. Jeg havde planer om at tage ham med i et vandland ved Berlin. Hun vil ikke sige om eller hvornår jeg kan få ham, og hun vil aldrig give tilladelse til at jeg må tage ham til Tyskland, eller om jeg må ha ham i uge 30. Har forklaret hende at hvis jeg skal bestille noget til vores ferie, så var det jo rart at vide om jeg havde ham i uge 30. Jeg har ham hver anden weekend. Kan hun det ?
Mvh Lars

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
3/26/2019 11:37:35 AM

Hej Lars,

Hvis I ikke har nogen aftale eller afgørelse om feriesamvær, er det din ekskone der bestemmer, hvornår hun holder ferie med jeres søn. Du kan derfor kun holde ferie med jeres søn uden for denne periode.

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan hun ikke forhindre dig i at tage jeres søn med til udlandet under jeres samvær, og hun må ikke tilbageholde hans pas. Dette gælder dog kun så længe der ikke er uenighed om forældremyndigheden.

Jeg vil anbefale, at I får en aftale eller en afgørelse om feriesamvær, så der er helt klare linjer for valg og omfang af ferie i sommerferien. I kan få en afgørelse via Statsforvaltningen (Familieretshuset pr. 1. april 2019), herunder kan du også søge specifikt om at holde ferie med jeres søns i uge 30 i år.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Gunhild
3/28/2019 7:41:06 AM

Hej.

Jeg har et spørgsmål angående feriesamvær i udlandet.

Jeg har fuld forældremyndighed over min datter, der nu er 13 år.

Hendes far og jeg har for nogle år siden været i statsforvaltningen for at få aftalt samvær. Her blev det aftalt at han har hende hver anden weekend fra fredag efter skole til søndag eftermiddag. Og ferier skal vi aftale indbyrdes.

Min datter og hendes far, har aldrig holdt ferie i mere end 7 dage og altid her i Danmark.

Nu har jeg fået besked om, at min ex og hans nuværende kæreste, planlægger 14 dages ferie i USA i sommerferien. Og de vil gerne have min datter med.
Må han gerne holde ferie i udlandet? Jeg synes ikke om en ferie så langt væk og med den varighed, når der aldrig har været ferie her i Danmark og aldrig i andre lande i mere end en uge..
Kan jeg godt sige nej til den ferie? Hvad er reglerne for samværsferie uden forældremyndighed?

Hilsen Gunhild

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
3/28/2019 1:54:53 PM

Hej Gunhild,

Din datters far kan kun tage jeres datter med til udlandet med dit samtykke, da det er dig der har den fulde forældremyndighed. Du kan derfor godt sige nej til ferien.

Jeg vil synes at det vil være naturligt, at du hører din datter hvad hun mener om ferien. Hun har en alder, hvor hendes synspunkt og holdning også kan inddrages.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicholine Pedersen
5/2/2019 12:54:35 PM

Hej

Mit spørgsmål går på om jeg som bofællesforældre må holde tre uger i træk med min datter eks 28-29-30 i vores samværsaftale står der at jeg må vælge ferie i ulige år og min datters far må vælge først i lige år.

Hilsen Nicholine

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
5/3/2019 12:56:55 PM

Hej Nicholine,

Ja, som udgangspunkt kan du godt lægge din ferie i de tre uger.

Hvis det af jeres samværsaftale fremgår, at samværsforælderen skal kunne holde et bestemt antal ugers sommerferie med jeres datter i træk, eller blot et bestemt antal ugers ferie med jeres datter, så skal det kunne lade sig gøre.

Husk at overholde en eventuel frist for meddele ferie over for samværsforælderen.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicholine Pedersen
5/7/2019 11:34:31 AM

Hej

Mange tak for dit svar :)

Besvar indlæg
Kasper Müllertz
5/30/2019 11:14:34 AM

Hej Advodan!

Har min steddatters far ret til at kræve 5 par bukser til en 5 dags ferie ?
Hvis vi i forvejen har givet bukser (3 par), shorts (1 par) og leggins (3 par) med til 6 dage ?

Med venlig hilsen
Kasper M

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
6/4/2019 1:19:55 PM

Hej Kasper,

Som bopælsforælder, der modtager børnebidrag fra samværsforælderen, er forpligtet til at sørge for, at barnet har passende tøj med under samværet. Dette gælder også feriesamvær.

"Passende tøj" skal derfor dække over tøj, der er passende og relevant for årstiden, og evt. forventninger til vejret/aktiviteter.

Umiddelbart er det tøj der er givet med fint. Samværsforælderen kan selv supplere op, hvis han finder behov for det. Udgiften til supplering bør afholdes af samværsforælderen selv.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Tanja
6/19/2019 11:50:37 AM

Hej.

Min eks som har bopæl har meldt ud at han holder ferie med vores datter uge 29-31.
Jeg har været sent ude (ifl. samværsaftale var fristen 1/5.) til at melde at jeg gerne ville ha hende i uge 28, da vi har en planlagt familietur der.
Da jeg meddeler min eks dette, siger han at det ikke kan lade sig gøre, da hans mor vil ha ferie med vores datter i uge 28. At jeg derfor kun må få uge 27, “ellers må jeg vente til næste sommerferie”, skriver han.

Har farmor mere ret til ferie end jeg? Og endvidere vil det betyde at min datter ikke ser mig i en hel måned, hvis hans mor skal ha 28 og min eks skal ha 29,30 og 31.

Mvh. Tanja.

Ann-Louise Fjeldborg
6/21/2019 12:09:06 PM

Hej Tanja,

Du kan holde ferie med jeres datter i de uger, hvor han ikke holder ferie med jeres datter. Den ferie, som faderen mener, at jeres datter skal holde med farmor, skal som udgangspunkt ligge i hans egen ferie, i hans eventuelle samvær med jeres datter eller på et andet tidspunkt, såfremt I begge er enige om det.

Dette er dog ud fra en forudsætning om, at I har fælles forældremyndighed.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Karina
11/2/2019 1:19:42 AM

Hej Ann-Louise

Har jeg som bopælsforældre ret til, at melde ferie i samtlige helligdage og i påskeferien? Min ex og jeg har ingen skriftlige aftaler om ferier.

Vi skiftes til at have børnene i vinterferien og i efterårsferien, så hvis børnene er hos mig i vinterferien, så er de hos deres far i efterårsferien, og min ex har børnene om sommeren i 2 uger efter eget valg.
Jeg vil gerne til udlandet i påskeferien, men min ex mener, at vi skal dele påskeferien lige mellem os, så jeg har den første halvdel, og han har den anden halvdel. Kan han kræve det?

Og hvad mht til jul. Har min ex krav på, at vi deler jule- og nytårs dagene lige mellem os. Hvad har han som samværsforældre krav på?

Vi har fælles forældremyndighed over vores 3 børn. Vi har 2 børn på 13 år og en på 15 år. Min ex har 2 af børnene hver anden weekend i en frivillig 9/5 ordning, og et barn i en 11/3 ordning hver anden weekend efter barnets ønske.
Jeg vil gerne være fair over for ham, men vil stadig gerne vide, hvad jeg egentlig har ret til.

Kh Karina

Ann-Louise Fjeldborg
11/4/2019 12:57:14 PM

Hej Karina,

Når der ingen aftale eller afgørelse er angående påskeferie og jule-/nytårsferie, så kan du som bopælsforælder godt varsle ferieafholdelse i disse ferier med det resultat, at der ikke er noget samvær.

Såfremt børnenes far beder Familieretshuset om at fastsætte feriesamvær i disse ferier, skal du være forberedt på, at de som udgangspunkt vil dele ferierne mellem jer.

Derudover har jeres børn en alder, hvor de i høj grad selv er med til at bestemme, hvor meget og hos hvem, de ønsker at opholde sig.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Cathrine
11/12/2019 7:32:52 PM

Hej.

Samværsfar har siden vores søn startede i skole taget på ferie med ham uden for skoleferien. For nylig spurgte han mig for første gang, om det var okay at tage på ferie i skoletiden. Mit svar var, at jeg ikke mener, at det er ok at tage afsted i skoletiden. Især med den meget gode økonomi og rådighed over egen tid, som faderen har. Far meddeler mig så, at han vil spørge klasselæreren om lov til at tage fri til den kommende skole/hjem-samtale. Vores søn bor hos mig. Må far godt tage vores søn ud af skolen ved hver ferie uden mit samtykke? Hvordan forholder jeg mig i forhold til hans intention om at “misbruge” samtalen til egen vinding.

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
11/19/2019 4:35:45 PM

Hej Cathrine,

De er flere udgangspunkter her. Først og fremmest bør ferier altid afholdes i skoleferierne. Det er også Familieretshusets udgangspunkt, og de fastsætter ikke feriesamvær uden for skoleferierne.

Dernæst skal du samtykke til fars ferie med jeres søn, når den ligger uden for de ellers aftalte eller fastsatte feriesamvær. Du har altså en veto-ret, og kan sige nej.

Du bør dog overveje, om I igennem dialog måske kan blive enige om, at feriesamvær evt. skal holdes i skoleferierne, og ellers med et minimalt overlap med dage uden for skoleferierne.

Alt efter jeres søns alder, kan det også være relevant at overveje, hvordan han vil reagere på at en måske allerede planlagt ferie må aflyses.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Cathrine
11/22/2019 1:23:18 PM

Tusind tak for svar.
Vi har en aftale fra det tidl. Statsforvaltning om både samvær og årlig feriefordeling. Ferien ligger her i forlængelse af hans samvær. Gælder veto-retten så stadig?
Jeg vil aldrig kræve en aflysning eller andet, der går ud over vores søn. Jeg søger viden og værktøjer til at undgå, ikke hele tiden at skulle acceptere, at far gør hvad han synes han har ret til eller vi er uenige om.

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
11/22/2019 1:25:46 PM

Ja, din veto-ret gælder stadig for den del af ferien der ligger ud over det fastsatte samvær og feriesamværet.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.703 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.703 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.