Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Tre ting du skal vide om arveafgifter

  • Af Pia Eskildsen
  • 03. mar 2016
  • 155 Spørgsmål & svar

1: Boafgift/arveafgift


Boafgift hed tidligere arveafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven, inden den bliver udbetalt til arvingerne. Afgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem.

2: Bundfradrag


Alle personer, der dør, udgør hver ét dødsbo. Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Bundfradraget er på 276.600 kr. i 2016. 

Hvis boet ikke bliver skiftet efter en ægtefælle, fordi længstlevende vælger at sidde i uskiftet bo (dvs. at man venter med at udbetale arven til arvingerne), vil der være to bundfradrag i boet, når det skal skiftes efter den længstlevende ægtefælles død. Der vil altså være et samlet bundfradrag på 553.200 kr. i boet. Værdier ud over dette beløb skal der betales boafgifter af.

3: Boafgifter efter arveklasser


Hvor meget, man skal betale i boafgift af en arv, afhænger af, hvilken arveklasse man tilhører. Ægtefæller betaler ingen boafgift, mens børn, der arver fra deres forældre, stedforældre (eller plejeforældre med en særlig tilknytning), skal betale en boafgift af arven på 15 procent. Forældre, der arver efter et barn, betaler også en boafgift af arven på 15 procent.

Boafgift for arvinger uden for den nærmeste familie (fx søskende, nevøer og niecer) er på 15 procent plus en tillægsafgift på 25 procent. Tillægsboafgiften beregnes først efter, at de første 15 procent er trukket fra. Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

Samlevende med et testamente skal betale 15 procent i boafgift til staten, hvis parret har boet sammen i mere end to år eller har et fælles barn – ellers beregnes ligesom for søskende, nevøer og niecer. Er der intet testamente, er der ingen arveret mellem samlevende.


Find din boafgift: Prøv ADVODANs interative grafik her:

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Allan Fischer
07-04-2016 21:43:47

Hr. Advokat Bjarne Olesen.

Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan det forholder sig hvis en søn, enearving flytter hjem
for at passe sin mor i nogle år. Hvis moderen så dør og arver moderens lejlighed (Andelslejl)
til 1.700.000 kr. Hvordan ligger det så med arveafgiften hvor meget skal sønnen så betale.
Kan moderen mens hun er i live overdrage lejl. til sønnen for at slippe billigere.

Venlig hilsen
Allan Fischer

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
12-04-2016 15:02:14

Kære Allan

Boafgiften vil altid være 15 % af det beløb der overstiger bundfradraget.
Hvis din moder forærer dig andelen, skal der betales gaveafgift med 15 % af gavens værdi, minus det beløb der kan gives afgiftsfrit.
Din moder kan eventuelt sælge andelen til dig. Købesummen betales ved, at du udsteder et anfordringsgældsbrev til din moder. Et anfordringsgældsbrev forfalder til betaling, når kreditor forlanger det.
Din moder kan hvert år give dig en afgiftsfri gave. Gaven bruges til at nedbringe gældsbrevet.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn Petersen
12-04-2016 14:06:46

Jeg har været gift i 4 år. Min kone bor i mit hus i Sverige (særeje) men jeg har alle 4 år haft min adresse i Danmark, men opholder mig selvfølgelig meget i Sverige.
Har begunstiget hende i mit testamente, men hvad skal hun betale i arveafgift ?
Vi har jo ikke boet på samme adresse, officielt ihvertfald.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
12-04-2016 15:00:56

Kære Finn

Det er vielsesattesten der er afgørende og ikke adressen.
Efter de danske regler, skal der ikke betales afgift.
Aktiver i udlandet skal inddrages under skiftet i Danmark.
Jeg kender ikke de svenske regler, og kan derfor ikke udtale mig om, om der skal betales afgift af de aktiver der befinder sig i Sverige.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Birthe Kristensen
18-04-2016 08:46:57

Jeg har været gift i 52 år med min mand, vi har 3 børn.
Vi bor i eget hus, som næsten er betalt.
Vi vil gerne spørge om der bliver trukket fradrag på 276.600kr for hvert barn ved arv, eller er det kun 276.600,- en gang?
Mvh. Leif og Birthe Kristensen

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
18-04-2016 11:05:07

Kære Birthe og Leif Kristensen.

Der er ét bundfradrag for hver arvelader.
Skiftes boet først efter at længstlevende har siddet i uskiftet bo, er der to bundfradrag.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Margit Andersen
03-05-2016 09:27:30

Min eks. mand Martin (som har bedt mig skrive) er engelsk statsborger men har boet og arbejdet i DK siden 1979. Hans mor som er englænder er afgået ved døden som den sidste af forældrene. Der venter nu Martin en arv på ca. 500.000 kr. Hvordan er han stillet med hensyn til arveafgift. Er der et bundfradrag inden der skal betales afgift.
Moderen efterlader også vores 3 fællesbørn 1000 pund hver - skal de betale arveafgift af dette beløb.

På forhånd tak for svar

Margit/Martin

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
03-05-2016 15:36:44

Der skal ikke betales afgift i Danmark af arven fra England.
Jeg kender ikke de engelske regler, og ved derfor ikke, hvad der skal betale i England.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Simone
16-02-2018 12:46:09

Kære Bjarne Olsen.

Min svigermor er svensk statsborger, men bor i DK og har dansk bank. Hendes mor i sverige er død. Skal hun betale yderligere skat/afgifter for at få sin arv sat ind på hendes konto i danmark?

Bjarne Olesen
16-02-2018 13:46:13

Der skal ikke betales afgift i Danmark, af arv der modtages fra udlandet.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Nielsen
06-05-2016 19:55:22

Min mand og jeg har været gift i 4 år, men har i 8 år haft en testamente som også gælder nu her hvor vi er gift.
Vi har begge 2 særbørn (en på 16 år og 3 over 18) og ingen fælles. Vores testamente angiver, at alle 4 børn arver den længstlevende, dog får 2 af særbørnene tvangsarven, når egen forældre dør - alt efter hvem der dør først.
Jeg faldt over, at der i artiklen ovenfor stod, at man kun skal betale 15% i boafgift efter stedforældre, så betyder det, at alle 4 børn, når de arver efter den længstlevende, alle kun skal betale en boafgift på 15%?

PFT og MVH
Charlotte Nielsen

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
09-05-2016 09:31:13

Ja, børn og stedbørn stilles lige ved beregning af boafgiften.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Katja
19-06-2016 14:17:24

Min far har været samboende med min stedmor fra 1980-1994 hvor han afgik ved døden.
Min stedmor har begunstiget min bror og jeg i sit testamente, hvordan er arveregler og afgift i denne sammenhæng?
Mvh Katja.

Bjarne Olesen
20-06-2016 14:17:58

Hej Katja.

Du og din broder arver kun jeres stedmor, da hun har oprettet testamente.
Hvis jeres far og stedmor har været gift, skal der betales en boafgift på 15% af det beløb der overstiger bundfradraget, som i 2016 er kr. 276.600,00.
Har de ikke været gift, skal der betales en tillægsboafgift på 25% af arvebeholdningen, med fradrag af det beløb der er betalt i boafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
susanne funder
27-06-2016 12:01:47

Hej,

hvordan forholder jeg mig over for arven fra tyskland.
Der er pege i forskellige former og en immobillien.
Min onkel dø i maj måneden i tyskland.(Heidelberg)
Jeg er tysk statsborger, bor her i danmark siden 16 år.
Hvor skal jeg betale hvad?

M.v.h Susanne Funder

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
27-06-2016 13:36:54

Hej Susanne

Da aktiverne befinder sig i Tyskland, er det de tyske regler der er gældende.
Der skal ikke betales afgift i Danmark.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit Borchert
18-08-2017 12:15:16

Jeg er i samme situation som Susanne og vil gerne høre, om ikke dobbeltbeskatningsoverenskomsten tager fat her? Deraf fremgår, at Danmark kan kræve boafgifter efter dansk lov og modregne den skat, der er blevet betalt i Tyskland. Er det rigtigt?
Mvh, Birgit Borchert

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
21-08-2017 10:39:29

Hvis arvelader er hjemmehørende i Tyskland, siger dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 25, at der skal der betales boafgift i Danmark, af en fast ejendom beliggende i Danmark. Det samme gælder et foretagendes rørlige formue i et fast driftssted beliggende i Danmark, eller som anvendes ved udøvelsen af frit erhverv, eller anden virksomhed af selvstændig karakter, og som hører til et fast sted i Tyskland.
Al anden formue, som udgør en del af dødsboet efter en person som er hjemmehørende i Tyskland, kan, uanset hvor den befinder sig, kun beskattes i Tyskland.
Hvis et aktiv beskattes i Danmark, skal der indrømmes fradrag for den betalte skat.
Er arvelader hjemmehørende i Danmark, gælder det samme for aktiver i Tyskland.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Betina Lærke
09-07-2016 16:05:26

Hej. Jeg ville hører omkring arveafgift. Skal arve min morfar (da min mor døde for år tilbage). Skal arve sammen med min moster og min morfars lillebror. Min moster og jeg er stestementeret 1/4 hver og 1/2 til hans lillebror.
Hvordan er arveafgifterne? Det er en samlet arv på ca. 480.000kr.
Hilsen Betina

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
11-07-2016 09:41:04

Børn og børnebørn betaler en boafgift på 15% af det beløb der overstiger bundfradraget på kr. 276.600,00(2016).
Hvis din morfar sad i uskiftet bo efter din mormor, er der to bundfradrag.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Elin P Nielsen
25-07-2016 12:22:43

Min mor døde sidste år. Vi er 5 søskende, som skal arve. Der bliver ca 300.000 til deling. En af mine søstre bor i Sverige og hun mener, at hun både skal betale afgift i Danmark og Sverige. Er det korrekt?
Mvh Elin P Nielsen

Besvar indlæg
Elin P Nielsen
25-07-2016 12:24:57

Som tillæg til til tidligere spørgsmål vil jeg lige tilføje, at min mor sad i uskiftet bo efter min far.

Mvh Elin P Nielsen

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
09-08-2016 09:44:15

Kære Elin P. Nielsen

Da din mor har siddet i uskiftet bo, er der to bundfradrag. Er arvebeholdningen mindre end bundfradragene, skal der ikke betales boafgift i Danmark.
Jeg er ikke bekendt med de svenske afgiftsregler.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
jørgen jensen
25-07-2016 22:24:01

jeg hedder Jørgen og er gift med kirsten, som har en søn freddy, fra tidl. forhold.
freddy har fået 2 børn, karina og kristian. vi har oprettet et testamente, som giver både kirsten og jeg ret til at sidde i uskiftet bo. når engang både kirsten og jeg er borte, arver freddy, kirstens halvdel af boet, og skal vel betale 15% i afgift, mens jeg via testamentet har bestemt at karina og kristian, altså mine bonusbørnebørn, skal arve min halvdel. så er spørgsmålet, hvad skal de betale i afgift (jeg har ikke selv nogle biologiske børn), men har i 40 år betragtet freddy som min søn

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
09-08-2016 08:57:57

Kære Jørgen Jensen

Freddy og dine bonusbørnebørn skal betale 15% i boafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Tove Olsen
29-08-2016 07:17:50

Jeg er dansk men permanent bosidende I USA .Skal jeg oprette et testamente I Danmark hvis jeg onsker at mine 3 kusiner skal arve mit pengedepot i min danske bank ? Og hvad er arve afgifterne?
Er der arveskat paa hele indestaaende belov som et Eller beskattes alle 3 hver issuer?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
06-09-2016 08:56:22

Tove Olsen.

Er du ved din død bosat i USA, skal boet behandles efter de regler der gælder der. Et testamente bør derfor oprettes i USA.
Hvis du flytter til Danmark, bør du oprette et testamente i Danmark.
Efter de danske regler, skal der betales en boafgift af det samlede beløb.
Boafgift for kusiner er på 15 procent plus en tillægsafgift på 25 procent. Tillægsboafgiften beregnes først efter, at de første 15 procent er trukket fra.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Alice kjøge
06-09-2016 18:50:04

Hvor meget må jeg give mine børn årligtg

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
07-09-2016 13:20:51

Kære Alice Kjøge.

I 2016 kan du afgiftsfrit give dine børn kr. 61.500,00.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Ernst Larsen
11-10-2016 18:04:02

Mine børn gav afkald på deres arv, da min kone døde, så jeg kunne blive gift igen. Min nuværende kone og jeg har særeje. Vi skal ikke arve hinanden. Jeg har 3 børn. Hvis jeg har 500.000 kr. når jeg dør, hvor meget skal de så betale i arveafgift?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
17-10-2016 09:11:22

Der skal betales 15% i boafgift af det beløb der overstiger bundfradraget.
Bundfradraget er i 2016 kr. 276.600,00.
Der skal således betales 15% af kr. 223.400,00, eller kr. 33.510,00.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Kjeld Madsen
16-10-2016 16:26:27 (1)

Vores søn bor og er gift i Singapore. Der er ingen børn hverken i nuværende eller tidligere forhold. De vil oprette testamente hvor afdødes familie forlods arver et beløb - ens for begge ægtefæller. I min søns tilfælde vil arvemodtager være broder og/eller os.
Hvis jeg forstår ovennævnte svar rigtigt, skal der ikke betales boafgift i Danmark, hvis situationen opstår. Er det korrekt?
Så vidt min søn er orienteret er der ingen afgift i Singapore. Vil det betyde noget afgiftsfritagelse i Danmark?

Besvar indlæg
Kjeld Madsen
16-10-2016 16:26:27

Vores søn bor og er gift i Singapore. Der er ingen børn hverken i nuværende eller tidligere forhold. De vil oprette testamente hvor afdødes familie forlods arver et beløb - ens for begge ægtefæller. I min søns tilfælde vil arvemodtager være broder og/eller os.
Hvis jeg forstår ovennævnte svar rigtigt, skal der ikke betales boafgift i Danmark, hvis situationen opstår. Er det korrekt?
Så vidt min søn er orienteret er der ingen afgift i Singapore. Vil det betyde noget afgiftsfritagelse i Danmark?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
17-10-2016 09:17:33

Der skal ikke betales afgift i Danmark af arv der modtages fra udlandet.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Tove christensen
17-10-2016 12:06:40

Jeg har en moster der er død .Hvad skal vi af med i afgift ....

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
17-10-2016 14:17:46

Der skal betales boafgift med15% af det beløb der overstiger bundfradraget på kr. 276.600,00 + en tillægsboafgift på 25% af arvebeholdningen efter fradrag af det beløb der skal betales i boafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit Thomsen
10-11-2016 12:28:09

Min svigerindes far er død i Danmark, hun bor i Tyskland. Skal hun betale dansk boafgift?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
11-11-2016 09:52:03

Da arvelader bor i Danmark, skal der betales boafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Gyda Nielsen
14-11-2016 10:43:34

Jeg har arvet min tante, som var gift med min morbror. Han døde i 1991. Regnes jeg som niece? Hvis ikke, hvordan er boafgiften så sat sammen?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
14-11-2016 15:32:03

Ja, du regnes som niece.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Poul Christensen
13-01-2017 13:03:28

Hvis man har gennemført en skilsmisse og senere vil gifte sig med en nuværende samlever.
Skal ens børn så give samtykke.
Kan de stille andre krav hvis giftemålet gennemføres.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
18-01-2017 08:17:25

Der kan svares nej til begge spørgsmål.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne Schmidt
02-02-2017 09:15:46

Min bror dør i juni 2016 og efterlader sig hverken børn eller forældre. Vi er 2 søskende, som arver. Er det korrekt forstået, at der ikke er et bundfradrag, når man som vi søskende tilhører arveklasse 2 ?

Venlig hilsen Hanne

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
02-02-2017 15:42:12

Søskende skal betale boafgift med 15% af den arvebeholdning som overstiger bundfradraget på kr. 276.600,00 og tillægsboafgift med 25% af arvebeholdningen minus det beløb der er betalt i boafgift.
Er nettoarvebeholdningen under kr. 276.000,00 skal der således kun betales tillægsboafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Kaj Petersen
19-02-2017 12:27:08

Min kone skal arve ca 250,000 kr efter sin broder vi bor til leje i en boligforening og vi få boligydels og ældrecheck tager kommunen nu det væk.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
20-02-2017 15:50:56

Arven vil ikke have indflydelse på boligydelsen.
Ældrecheck bortfalder, hvis man har en formue over kr. 84.300.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Sima
25-02-2017 11:26:37

Er boafgiften reelt højere end gaveafgiften? Er det ikke korrekt at gaveafgiften, ved gaver til børn, reelt kan reduceres ved at lade gavegiver (far) betale afgiften, således at den effektive gaveafgift falder til 15/115=13,04%. Er noget tilsvarende muligt ved boafgift, eller er den effektive boafgift her altid 15%?

Bjarne Olesen
28-02-2017 14:14:41

Det er korrekt, at gaveafgiften kan reduceres som du beskriver. Dette følger af boafgiftslovens § 24, stk. 5.
Det vil i visse tilfælde være muligt, ved oprettelse af et testamente, at spare boafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisbeth
03-04-2017 16:04:32

Min meget gamle mor er kommet på plejehjem, og hendes hus er blevet solgt. Hun ønsker nu at give sine børn et lidt større beløb end de 62.900 kr, som hun kan give uden, at vi skal betale 15 % gaveafgift. Hvis hun nu dør senere i år, kan vi så risikere også at skulle betale boafgift af dette (større) beløb, selvom vi betaler gaveafgift? Altså 2 x 15 %?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
04-04-2017 10:08:25

Hvis der indsendes gaveanmeldelse og gaveafgiften betales, skal der ikke betales yderligere.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Vita skov
15-04-2017 13:00:25

Jeg er single og uden nogen form for familie,
Jeg viL gerner testamentere mine bedste venner min formue,
Hvorledes er reglerne.?
Mvh
Vita Skovo

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
18-04-2017 09:46:27

Vita Skovo

Du kan frit testamentere din formue til dine venner.
Jeg vil anbefale, at du opretter et notartestamente.
For at sikre, at det bliver gjort korrekt, bør du kontakte en advokat.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Vita Skov
18-04-2017 13:23:15

Med regler mener jeg også hvad er boafgiften?
Når det et venner der arver?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
18-04-2017 13:49:49

Der skal betales 36.25% i afgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorete Birk Christensen
10-09-2017 19:09:15

Jeg er blevet tilbudt at arve min tantes hus - værdi 2.5 mio uden gæld. Hvad skal jeg betale i arveafgift? Skal der også betales arveafgift af indbo?
M v h
Dorete Birk Christensen

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
11-09-2017 09:58:32

Der skal betales 36,25% i afgift.
Hvis indboet medfølger, som en del af ejendommens værdi, skal der ikke betales afgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan
23-10-2017 11:49:09

Jeg er enearving til et hus.

Hvor meget skal jeg betale for at overtage det?

Offentlig vurdering: 1.450.000

Lad os for nemhedens skyld sige at der ar andre aktiver der går ud over bundfradraget, så hele huset skal "beskattes".

Jeg har regnet mig frem til at jeg så skal af med 15% af 1,45 mill (evt 15% af 1.232.500 som er 15% under vurdering)

Er dette korrekt, eller har jeg overset/misforstået noget?

Bjarne Olesen
27-10-2017 15:13:23

Det er korrekt.
Skat accepterer som regel, at fast ejendom arve udlægges til 85% af den offentlige vurdering.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
09-11-2017 19:14:17

Kære Advodan!

Jeg er enlig uden børn. Min Far lever. Jeg har 2 søskende.

Hvis jeg ønsker, at lave testamente til min nevø (som f.eks. enearvning) og min Far f.eks. dør før mig, skal min nevø, så stadig betale både 15% + 25% såfremt min Far (direkte arvning) ikke lever? Min Mor er død for mange år siden.

Ligeledes har jeg en andelslejlighed. Vil jeg kunne overdrage den til min nevø - såfremt jeg dør? så han på den måde kan spare i alle de her afgifter?

Mvh.
Hanne

Bjarne Olesen
10-11-2017 10:41:07


Hvis du ikke laver testamente, og du dør før din fader, vil dit bo blive delt med ½ til din fader og ½ til dine søskende.
Din fader skal betale boafgift(15%). Dine søskende skal betale boafgift og tillægsboafgift(25%).
Bestemmer du i et testamente, at din nevø skal arve dig, skal han betale boafgift og tillægsboafgift.
Det er uden betydning, om din fader lever.
Ønsker du, at din nevø skal overtage din andelsbolig når du dør, skal det bestemmes i et testamente.
Der er ikke mulighed for, at spare afgift, med mindre, du i testamentet indsætter en velgørende organisation, som er fritaget for afgift, og samtidigt bestemmer, at boet skal betale afgiften af det din nevø arver.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Mei
11-11-2017 09:17:23

Kære Advodan.

Hvad er boafgift, når svigerbørn arver efter sine svigerforældre?

Mvh
Mei

Bjarne Olesen
15-11-2017 14:24:46

Svigerbørn, som ikke er fraseparerede, skal betale 15% i afgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Nana
08-01-2018 21:07:06

Min far døde i 2001 og jeg er først nu blevet opmærksom på om min bror og jeg ikke skulle have arvet efter ham i den forbindelse? Vi er helsøskende.
Mine forældre har altid boet til leje, så der var ikke noget med at min mor skulle sidde i uskiftet bo. Der er ikke skrevet testamente.

Bjarne Olesen
10-01-2018 13:35:52

Selvom der ikke er den store formue, kan jeres mor godt have fået boet udleveret til uskiftet bo. Dette er en ret hun har, så det krævede ikke din og din brors medvirken.
Hvis formuen var meget lille, kan boet eventuelt være blevet udlagt til jeres mor efter den da gældende skiftelovs regler.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte Bjerre
17-01-2018 03:07:36

Jeg har en god ven der ønsker at jeg skal arve hans hus. Min ven har ingen børn, men en far der stadig lever.
Jeg er i tvivl om hvorvidt jeg har råd til at arve. Husets offentlige vurdering er ikke meget mere end 250.000.
Hvad vil det koste mig?

Med venlig hilsen Birgitte

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
18-01-2018 09:17:40

Det er ikke muligt at give et endeligt svar på dit spørgsmål, da afgiftsberegningen er afhængig af boets nettoformue.
Den afgift du skal betale, vil udgøre minimum 25% og maksimum 36,25% af værdien af det du arver.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristine Westerdahl
18-11-2017 18:21:11

Jeg arver (sammen med andre) fra en gammel ven, som ingen familie havde. Jeg er med på arveafgifterne i den forbindelse, men er usikker på, om jeg skal betale indkomstskat af det endelige beløb, jeg arver? Vh Kristine

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
20-11-2017 11:30:48

Der skal ikke betales indkomstskat af beløbet.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Nina Nørgaard
29-01-2018 08:47:17

Min mand og jeg har været gift siden 2007 - vi har oprettet testamente vedr. vores hus, som min mand ejer alene. Hans datter skal arve huset, men jeg er sikret boligret/brugsret til huset til min død. Min mand er døende desværre, og i nær fremtid skal jeg bo her alene. Hvordan er min steddatter stillet i forhold til arve/boafgift - udskydes den til huset sælges? Eller skal hun rejse de 15% nu?
Tak for svar

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
29-01-2018 09:20:05

Efter boafgiftslovens § 36, kan der søges om henstand med betaling af boafgiften.
Ansøgning indgives til skifteretten.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Lina Olsen
26-02-2018 23:23:19

Vi er ikke gift og har ikke det samme folkeregister adresse. Vi er kæreste i mange år men bor ikke sammen. Min kæreste er alvorlig syg og bor i huset værdi 2,2 mio og har oprettet testamente at jeg skal arve hans hus.Han har også gæld ca 500.000.
Han har en datter og han ønsker at hans datter skal arve kun tvang arv 12,5%. Kan jeg beholde huset after hans død eller skal sælge det? Hvordan kan betales de 12,5% til hendes datter?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
27-02-2018 10:21:37

Da I ikke har haft fælles bopæl i mindst 2 år, skal du betale boafgift og tillægsboafgift af det du arver, og datteren skal have sin arv udbetalt.
Der skal derfor skaffes en del penge. Dette kan gøres ved, at du enten optager et lån i huset, eller ved at du sælger huset.
Hvad du skal, beror på en konkret vurdering.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Lina Olsen
27-02-2018 17:22:20

Tak for svaret. Jeg bor i en ejerlejlighed og min kæreste bor i huset, vi har oprettet gensidigt testamente.
Hvis vi bliver gift og vi vil ikke flytte til hinanden. Skal betales boafgif og tillagsboafgift til længstlevende for huset eller ejerlejligheder?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
3/1/2018 10:13:58 AM

Der skal ikke betales boafgift af arv efter en ægtefælle.
Dette gælder også, hvis ægtefællerne ikke har fælles bopæl.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Lotte
8/25/2018 10:30:16 AM

Min svigerfar har valgt at skifte efter min svigermor er død. De er 4 børn, heraf min mand. Min mand har netop modtaget et brev, hvori det fremgår
1. At børnene arver 25 %, faderen 75%. Er dette korrekt? Vi troede det var 50/50. 2. At børnene skal betale boafgift, men ikke får nogen arv udbetalt før efter faderens død. Skulle han så ikke have undladt at skifte? Kan man det?

Bjarne Olesen
8/27/2018 10:13:24 AM

Hvis der i ægteskabet er almindeligt formuefællesskab, vil din svigerfars boslod udgøre 50% af nettoformuen og arvebeholdningen vil udgøre 50% af nettoformuen.
Arvebeholdningen deles med 50% til ægtefællen og 50% til børnene.
Dette betyder, at den samlede nettoformue deles med 75% til din svigerfar og 25% til børnene.
Efter arvelovens § 35, kan skifteretten give en ægtefælle henstand med at udbetale arv til livsarvinger, hvis arven ikke kan udbetales uden afhændelse af fast ejendom, løsøre eller andre aktiver, som er nødvendige for, at ægtefællen kan opretholde hjem eller sit erhverv.
Det er den efterlevende ægtefælle der vælger, om der skal skiftes, eller om boet skal udleveres til uskiftet bo.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
8/25/2018 2:23:06 PM

Jeg har fået at vide af min veninde, hun vil lave testamente, hvor jeg skal arve alt fra hende. Min veninde har eget hus, hvor der skyldes 300.000,- derudover har hun ingen gæld. Jeg har lovet hende, jeg nok skulle sørge for begravelse. Hun har en søster, som hun ikke har snakket med i mange år. Mit spørgsmål er: skal jeg betale gælden i huset for at kunne få indboet? Kan min veninde slippe udenom, at søsteren får andel i arven. Kan jeg komme til at betale for begravelsen, hvis ikke der er penge på bankkontoen.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
8/27/2018 10:50:00 AM

Hvis der ikke er nok penge i boet til at betale gælden i huset, kan indbo og personlige effekter af beskeden værdi udleveres til arvingerne. Det kan dog betinges af, at arvingerne ryddeliggør boligen.
Efter loven, skal rimelige udgifter til begravelsen betales før anden gæld.
Hvis du påtager dig at sørge for begravelsen, og bestiller bedemand og andre ydelser, hæfter du for betalingen af disse ydelser. Er der ikke nok penge i boet til betaling af ydelserne, skal du betale det manglende beløb.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene Mathiasen
8/28/2018 4:02:19 PM

Min mand er ene barn, hans far døde for 3 år siden, og hans mor er lige død.
De har en ejerlejlighed til 1400000 kr. som han skal arve.
Skal han betale mindre, i arveafgift, hvis han flytter ind i ejerlejlighen, eller er det bedre at sælge
den. Han siger han får mest ud af at flytte ind i den.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
8/30/2018 8:24:17 AM

Uanset om ejerlejligheden sælges eller overtages, skal der betales boafgift af ejerlejlighedens værdi.
Hvis din mand overtager ejerlejligheden, kan det ske til 85% af den offentlige ejendomsværdi.
Man skal dog være opmærksom på, at en eventuel fortjeneste ved salg af ejerlejligheden vil blive beskattet, såfremt man ikke selv har boet i lejligheden.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene Mathiasen
8/30/2018 9:22:41 AM

Er der noget han kan gøre nu, mens hun lever, for at få mest ud af at sælge den.

Besvar indlæg
Lene Mathiasen
8/30/2018 10:32:29 AM

Kan min mand købe ejerlejligheden af hende til off. vurdering som er 790000.
De gav 948000 for den i 2000. Kan man få noget af det som gave eller laver
man en gældsbrev.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
8/30/2018 10:50:59 AM

Der er forskellige muligheder, men da det afhænger af de konkrete forhold, hvilken løsning der skal vælges, vil det være for omfattende at gennemgå i dette forum.
Jeg vil anbefale, at din mand kontakter en advokat.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina D.
9/11/2018 5:50:25 PM

Vores far har i sit Testamente valgt at give en større gave til en nevø og ønsket at gaven skal være afgiftsfri for nevøen. Vores far sad i uskiftet bo. Vi er to børn, der nu af boet får udbetalt vores tvangsarv på 5/16 hver, men vi er derudover i boopgørelsen påført at betale tillægsafgiften der dækker for gave til nevøen. Må vores far disponere over vores tvangsarv og indskrænke denne per Testamente, for det er jo reelt hvad der sker? Vi mener at afgiften skal betales udelukkende fra den del af arven som vores far disponerede frit over. Denne del har han testamenteret til en forening. Foreningen betaler dog i boopgørelsen kun 6/16 af tillægsafgiften for gaven til nevøen.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
9/12/2018 2:56:46 PM

Efter teorien antages det, at en arvelader er begrænset af reglerne om tvangsarv.
Er denne antagelse rigtig, skal afgiften betales af den eller de der modtager friarven.
Jeg har ikke kunne finde nogen afgørelser om spørgsmålet.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
June Carlsen
11/21/2018 7:26:42 PM

Hvis jeg arve 200,000 kr fra min bror , hvor meget skal jeg betale iskassen osv

Besvar indlæg
June Carlsen
11/21/2018 7:29:29 PM

Sorry ...skulle sige ...hvor meget skal jeg betale i skat ...osv ..

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
11/23/2018 11:15:19 AM

Hvis boets nettoformue er kr. 200.000,00 og du er eneste arving, skal der betales 25% i tillægsboafgift.
Der skal ikke betales skat.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Leila Dalsgaard
12/8/2018 12:56:34 PM

Min søn er testamenteret enearving efter min mors veninde. Der er altså ingen familiemæssige bånd. Når boet er gjort op, forventes der at være et sted mellem 100.000 - 170.000 kr. Hvor meget skal han betale i arveafgift?

Den afdøde havde et tilgodehavende i en bolig som drives som et udlejningsselskab af efterkommerne fra en ven som hun engang købte udlejningsboligen sammen med (det var også udlejning dengang. De var blot økonomiske samarbejdspartnere). Vennen døde for 8 år siden og hendes anpart var på 80.000 + et beløb på 10900. De 10.900 har min søn fået oplyst skal udbetales under alle omstændigheder. De oprindelige 80.000kr var det påtænkt skulle nedbringes løbende. Det er dog kun nedbragt til 55.000. Min søn har yderligere fået oplyst, at de 55.000 er afhængige af om huset ved salg kan sælges til den offentlige ejendomsvurdering som er på 630.000. Udlejningsfirmaets revisor har meldt ud at der er et bud på huset på 250.000, da den lokale brugs ved siden af gerne vil bruge grunden til parkering (huset vil så rives ned). Vi er dog vidende om at huset blev renoveret med bl.a nyt tag, med vindues karnapper for bedre udnyttelse af 1.salen, samt nyt køkken og bad i den ene lejlighed og ydermurs isolering for ca 10-12 år siden. Prisen de selv gav for huset i sin tid var 380.000 og renoveringen løb alt i alt op i 360.000 - heri er ikke medtaget ydermursisoleringen. Der er to lejemål i boligen, som ligger centralt midt i byen. Begge lejemål er udlejet og efterspurgte. Vi har derfor en berettiget formodning om at boligens reelle salgsvurdering ligger tættere på den offentlige vurdering end det bud som revisoren kom med.
Hvis min søn ønsker det, hvordan kan han så få boligen vurderet, når han ikke har adgang til denne?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
12/10/2018 12:55:29 PM

Da boets nettoformue er under kr. 289.000 skal der betales 25% i tillægsboafgift.

Hvorledes der skal forholdes med andelen i udlejningsejendommen, kan jeg ikke svare på, ud fra de givne oplysninger.
Det afhænger af hvilke aftaler der er indgået.
Jeg vil foreslå, at der tages kontakt til ejeren af ejendommen. Det må formodes, at ejeren af ejendommen er interesseret i at få så meget som muligt ved et salg.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
1/18/2019 2:47:15 PM

Vi er 4 søskende som skal dele en arv efter vores halvbror. Vi er de eneste arvinger. Det samlede beløb udgør 270.000 kr, hvordan bliver det fordelt, og hvor meget skal der betales i afgift? Er der ikke noget bundfradrag først ?

På forhånd tak.

Bjarne Olesen
1/21/2019 11:22:04 AM

Hvis I er de eneste arvinger, arver I hver 1/4.
Der er to afgifter.
Boafgiften på 15%, der betales af det beløb der overstiger bundfradraget på kr. 295.300,00(2019) og tillægsboafgiften på 25%, der betales af arvebeholdningen med fradrag af den betalte boafgift.
I Jeres tilfælde, skal der betales 25% i tillægsboafgift af arvebeholdningen.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
1/23/2019 11:00:05 AM

Hej,

Min moster ønsker at min bror og jeg skal arve nogen penge (jeg ved ikke præcis hvor meget, men mindst 300.000 kr hver). Som hendes testamente er nu, arver min mor alle pengene, og hun skal, så vidt jeg forstår betale 15% af boafgiften? Er det bedre at ændre min mosters testamente, så pengene går direkte til min bror og jeg, eller vil den samlede afgift være mindre, hvis min mor giver os pengene efterfølgende?
Mvh. Christian

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
1/25/2019 12:57:46 PM

Hverken din moder, eller du og din broder kan ikke slippe med at betale 15% i boafgift. I skal alle betale en tillægsboafgift på 25%.
Din moder kan højest give Jer hver kr. 65.700 (2019) afgiftsfrit.
Hvis Jeres moder giver Jer hver kr. 300.000, udløser det en ekstra afgift på 2 gange kr. 35.145,
hvorfor det ikke er nogen god idé, at lade Jeres moder arve det hele.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Katharina
2/10/2019 6:06:58 PM

Hej Bjarne,
jeg er tysk statsborger og har boet i Danmark siden 2011. Nu har jeg arvet et beløb i Tyskland og jeg vil høre, om jeg skal betale afgift/svare skat for dette i Danmark? På forhånd tak for din hjælp.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
2/12/2019 12:11:00 PM

Nej. Der skal ikke betales afgift eller skat i Danmark.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Anthony Waidtløw
2/11/2019 3:36:01 PM

min mor er død og vi var 4 børn. Den mindste har boet hjemme i alle 60 år og vil fortsætte med at blive boende. Den ene tvilling er død efter et trafik uheld, så vi er 3 børn der er tilbage.
Bedemanden fortalte os at den afdøde søsters 3 børn derfor arver 1/4 af det min mor efterlader. Hende der er boende på adressen hvor min mor boede har betalt alle udgifter og husleje i de sidste 20 år, fortæller at min mor har lidt over 900.000,00 kr. og at hun derfor regner med at vi hver i sær skal vente at få ca.200.000,00 hver er det rigtigt forstået ?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
2/12/2019 12:18:48 PM

Det er korrekt, at din afdøde søsters 3 børn skal arve 1/4 til deling, og at hver af I øvrige arver 1/4.
Om der bliver udbetalt ca. 200.000 kr. til Jer hver, kommer an på, hvor mange udgifter der er i boet, og hvor meget der skal betales i boafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens Koefoed
3/5/2019 5:07:16 PM

Kære Bjarne

Jeg har arvet pension (154.486,64,-) efter min fars død. Pensionsselskabet har skrevet en statsafgift på 61.0760,- + en boafgift på 13.909,-.

Jeg tvivler på disse beregninger, da jeg har læst, at der er et bundfradrag på omkring 300.000,-.

Derimod har jeg også fået fortalt, at situationen er anderledes, hvis man har været ansat hos staten.

Hvad er rigtigt?

Mvh Jens

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
3/7/2019 4:47:19 PM

Pensionsselskabets beregning er rigtig.
Det er kun i dødsboer der er et bundfradrag ved beregning af boafgiften. Der er ikke noget bundfradrag ved udbetaling af pensionsopsparinger.
Jeg har ikke hørt, at det skulle være anderledes for statsansatte.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens Olpindo
3/8/2019 9:16:29 AM

Tak for svar Bjarne.

Besvar indlæg
Thomas
3/7/2019 6:21:13 PM

Min bror og jeg skal arve efter vores mor, som sad i uskiftet bo. Jeg har haft en ejendomsmægler på huset som vores mor ejede og det blev vurderet til 295,000.
Jeg har regnet frem til at der skal betales 44,250 Kr. i arveafgift og så tilhøre huset os. Er det korrekt?

Bjarne Olesen
3/8/2019 9:27:04 AM

Hvis Jeres mor ikke ejer andet, skal der ikke betales boafgift/arveafgift, da arven er under bundfradraget, som i 2019 er 295.300 kr.
Da Jeres mor har siddet i uskiftet bo, er der to bundfradrag, så bundfradraget er i alt 590.600 kr.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
3/9/2019 6:21:24 PM

Det samelede bo overstiger ikke 590.600 med den nye mæglervurdering selvom der også er nogle penge i banken! men hvad hvis vi bliver enig om at den ene får huset og den anden får pengene Skal der så stadig ikke betales afgifter fra nogen af os?

ps. Der er intet testermente.

Bjarne Olesen
3/11/2019 7:51:49 AM

Det afgørende er størrelsen på nettoformuen. overstiger den ikke bubdfradraget, skal der ikke betales boafgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
3/11/2019 12:22:27 PM

Netto formuen er under bundafdraget. Det jeg mener er bestemmer vi selv hvordan vi vil dele arven, eller skal det være nøjagtig 50/50 fordelt hvis vi er enige om 60/40 hvis den ene arver huset og den anden pengene? Det jeg tænker på nu er arvelov og ikke afgifter.

Bjarne Olesen
3/12/2019 9:33:07 AM

En arving kan godt give afkald på en del af sin arv, så arvefordelingen bliver en anden end hvad der følger af loven.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
3/12/2019 3:05:51 PM

Mange tak for hjælpen Bjarne du har været til stor hjælp da jeg ikke har tålmodighed til at sidde og spilde en halv time på at komme igennem på telefonen til skifteretten hvergang at jeg har et spørgsmål.

Thomas
3/13/2019 4:20:42 PM

Vil det sige at det som den ene`giver afkald på kan den anden arve uden problemer hvis det er det man er enig om?

Bjarne Olesen
3/14/2019 8:08:26 AM

Ja. Hvis der gives et blankt arveafkald.
Det vil sige, at arveafkaldet også skal gælde for afkaldsgivers livsarvinger.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
3/14/2019 3:19:18 PM

Men hvis A giver afkald på de 295.000 som svare til huset nøjes med de penge der tilbage i banken som er lidt over 100.000 Kr. For at B kan arve huset, så kan B vel godt oprette et testermente til As´børn hvis B ønsker at de skal arve ham hvis B ikke har andre livs arvinger?

Ps det med fordelingen er As´ eget foreslag!

Bjarne Olesen
3/15/2019 10:48:27 AM

Ja.
Hvis B ikke har livsarvinger, kan han ved testamente råde over hele sin formue, og kan derfor testamentere det hele til A's børn.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
3/15/2019 2:32:03 PM

Mange tak for hjælpen igen. Så har jeg fået styr på det hele også takkevære din hjælp!

Gitte Lykkeland
3/14/2019 1:06:44 PM

Må jeg arve en bil efter min ven igennem 5 år ? i slutten af vores venskab var vi til demens prøve d.21/1/19 i Aarhus og hans kørekort blev indraget.Han havde altid sagt at hvis det skete ville han begå selvmord ,90 år gammel og jeg skulle have bilen. Han begik selvmord som han sagde.Inden da,havde han overdraget sin bil til mig.Hans demens var i begynder fasen, og han havde mange klare dage.Nu stiller arvingerne sig på benene 4 voksne døtre og de tog sig ikke af min ven ,selvom jeg har været ven med deres far i 5 år og hvor han opholdt sig hos mig i dagtimerne,lavede mad,købte ind og alt det der hører til en " familie" et ægteskab på en anden måde.Vi boede ikke hos hinanden,men hver for sig.Har jeg nogen ret eller skal min bil leveres tilbage ?

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
3/14/2019 3:54:02 PM

Som udgangspunkt kunne din ven godt forære dig bilen.
Der er dog en regel om, at gaver der gives kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående og giveren var klar over det, kræver at der er oprettet et testamente.
Der kan også være andre forhold som gør, at din ven ikke kunne give dig bilen som gave.
Det vil være et spørgsmål der skal afgøres af retten.
Du skal være opmærksom på, at du er skattepligtig af gaven.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
4/24/2019 7:51:02 PM

Hej,
Hvor er det rart at man har mulighed for at stille et kort spørgsmål. tak for det.

Min fars bror er død. Han er tysk statsborger og har boet i Hamborg hele sit liv. Min far og resten af hans familie er død for mange år siden.

Jeg og min familie bor i DK og er danske statsborgere.

Der er oprettet et testamente hvor jeg får 1/4 del, min datter får en 1/4 del.
herunder også min mor får en 1/4 del og min bror som ikke har samme far får en 1/4 del.
pgl. onkel har ikke selv børn eller anden familie.

Vi har fået solgt min onkels lejlighed for 325.000,- euro og der er ca 10.000,- euro på hans konto. vi har forsøgt at regne ud, hvilken skatteklasse vi hver er i og evt. hvilke fribeløb der gælder for os hver. vi har dog ikke kunne finde frem til fyldestgørende information. myndighederne i Tyskland kommer med meget forskellig information og nogle myndigheder nægter at vejlede, vi er vant til en lidt anden tilgang i DK. under sagens behandling har vi selv skulle betale driftsudgifter i forbindelse med boligen, i DK er det normalt boet der dækker disse udgifter.

Kan du fortælle os hvilken skatteklasse vi hver især hører under, procentsats og evt. fribeløb?


På forhånd mange tak.

Bjarne Olesen
4/25/2019 2:05:26 PM

Jeg går ud fra, at din onkels lejlighed var beliggende i Hamborg.
Hvis det er tilfældet, skal der ikke betales skat/boafgift i Danmark.
Jeg har ingen kendskab til reglerne i Tyskland.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
5/21/2019 5:36:40 PM

Min kones forældre bor i Danmark, men en betragtelig del af deres formue er placeret i udlandet i form af fast ejendom, aktier og kontanter. Selv er vi bosiddende i Thailand.

Hvad skal der betales i boafgift den dag den længstlevende er væk?

Bjarne Olesen
5/23/2019 2:53:31 PM

Alle aktiver skal inddrages under skiftet i Danmark.
Der skal derfor betales almindelig boafgift med 15 % af det beløb der overstiger bundfradraget.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Reinhold
7/4/2019 2:41:59 PM

Kære Bjarne,

Min kone og jeg er tysk men bo i nogle år. Da vi har hus har vi en banklån. Jeg kunne låne penge fra min mor/søster uden rente da de har penge stående.
Hvis jeg nu få sendt penge via banken til DK fra Tyskland skal jeg så betale en afgift/skat/moms?
Hvis jeg betaler penge løbende tilbage skal min mor så betale en afgift? (Hun er pensionist)

Tak for hjælpen - Reinhold

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
7/9/2019 8:12:47 AM

Der skal ikke betales afgift, skat eller moms af et lån.
Når lånet betales tilbage, skal långiver ikke betale skat eller andre afgifter af de modtagne penge.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Reinhold
7/9/2019 9:16:17 AM

Tusind tak for dit hurtige svar!

Besvar indlæg
Jens
7/31/2019 10:16:29 PM

Min morbror er død i Tyskland, hvor han har boet de siden 1956 og er Tysk stadsborger.
Min morbror har testamenteret 30 tusinde euro til mig. Skal jeg betale skat af det beløb her i Danmark hvor jeg bor? og hvad er i så fald skatteprocenten?
Mvh. Jens

Bjarne
8/6/2019 8:07:56 AM

Du skal ikke betale skat i Danmark af arven fra Tyskland.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
August
8/7/2019 1:08:05 PM


Min far er død, vi er 3 børn, 2 helsøskende og 1 halv. Den halve er i testamente beskåret til tvangsarven. Vi andre to arver resten fordelt med 50/50.
Der er dog et sommerhus, som jeg ifølge testamentet arver forlods.
Skal værdien af sommerhuset fratrækkes boets værdier, inden tvangsarven udregnes?

Venlig hilsen August

Bjarne
8/8/2019 1:46:38 PM

Nej. Alle aktiver indgår i boet ved beregning af tvangsarven.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Charlotte pietsch
9/9/2019 8:52:54 AM

Jeg skal arve efter min stedmor,, som sidder i skiftet bo efter min fars død. Hvor stor er arveafgiften? Jeg var 12 år da de blev gift..mvh.

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
9/18/2019 11:08:02 AM

Boafgiften for stedbørn er 15% af det beløb der ligger over bundfradraget.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
9/11/2019 2:21:39 PM

Hej Bjarne. Hvor er det fantastisk, man kan få lov til at stille spørgsmål her i tråden. Min mand er tysk statsborger, men har boet i Danmark i mere end 15 år. Hans mor er tysk og bor i Tyskland. Hun har givet ham en pengegave, og mit spørgsmål lyder nu, om min mand betale skat af gaven? I givet fald hvor meget? Mvh. Lene

Bjarne Olesen
9/18/2019 11:14:32 AM

Det fremgår af boafgiftslovens § 25, at der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har hjemting her i landet. Da din mand bor i Danmark, skal der betales gaveafgift.
Gaveafgiften er 15% af det beløb, der ligger over den afgiftsfrie bundgrænse, der i 2019 er kr. 65.700.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Benny Mertz
9/26/2019 11:47:24 AM

Jeg sidder i uskiftet bo efter men kone som døde i 2010, jeg har fundet en vidunderlig kvinde som jeg gerne vil giftes med, hvordan opgøres det uskiftede bo

Besvar indlæg
Bjarne Olesen
9/27/2019 1:26:39 PM

Det er alle de aktiver og passiver der er i det uskiftede bo, på det tidspunkt hvor boet bliver udleveret til skifte, der indgår.
Halvdelen af nettoaktiverne er din boslod. Den anden halvdel deles med halvdelen til dig og halvdelen til dine børn.
Du udtager således 3/4 og børnene 1/4.
Der kan dog være andre skiftefordele. Dette er dog afhængig af boets størrelse.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders
10/26/2019 12:03:56 PM

Hvor mange år skal man have været gift for at slippe for arveafgift ?
Mvh. Anders

Bjarne Olesen
10/29/2019 8:06:06 AM

Det gælder fra ægteskabets indgåelse.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Besvar indlæg
Sisse
10/29/2019 6:33:56 PM

Hej jeg har arvet 101.000 kr. efter en moster. Hvor meget skal jeg betale i arveafgift? På forhånd tak

Bjarne
11/5/2019 8:22:04 AM

Hvis du er eneste arving, skal du betale 25% af beløbet.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Ella
11/20/2019 9:58:58 PM

Min svigerfar er udrejst af Danmark, boede i Thailand og var gift med en thai kvinde. Han er død nu. Han har aktiver/penge i banken i Danmark. Han havde et hus i Thailand.
Hvem har ret til at arve huset i Thailand og aktiver i Danmark? Hvorden er proceduren? Hvad er afgifterne?
På forhånd mange tak.

Ella
11/20/2019 10:04:20 PM

Der er ikke et testamente.

Bjarne
11/27/2019 10:43:31 AM

Det er reglerne i det land man har bopæl ved dødsfaldet der er gældende. Det er derfor reglerne i Thailand der skal anvendes. De thailandske regler har jeg ikke kendskab til.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Eddy
11/25/2019 4:29:57 AM

Hej,

Hvis man er bosat i Thailand, og har virksomhed i Thailand og dør. Arver ens børn efter danske regler eller efter thailandske regler?

Bjarne
11/27/2019 10:44:35 AM

Det er reglerne i det land man har bopæl ved dødsfaldet der er gældende. Det er derfor reglerne i Thailand der skal anvendes. De thailandske regler har jeg ikke kendskab til.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Helle
12/20/2019 11:49:49 AM

Hej.
Min mor er død i 2016 og min far er død i 2018.
Er bundfradraget på 2x2018-satsen eller er det på 1x2016-satsen og 1 på 2018-satsen?
Vh
Helle johnsen

Bjarne
12/27/2019 8:47:09 AM

Det er satsen på tidspunktet for skiftet af det uskiftede bo der anvendes.
I dit tilfælde er det altså 2 gange 2018 bundfradraget.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Michael
12/21/2019 4:24:50 PM

Hvorledes arve-beskattes løsøre herunder kostbare designmøbler, kunst, sølvtøj etc. ?

Besvar indlæg
Bjarne
12/27/2019 8:49:48 AM

Der betales boafgift og eventuel tillægsboafgift af værdien af aktiverne.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Stig
1/6/2020 2:06:46 PM

Min hustru og jeg har fælles-eje. Vi har været gift i 18 år. Jeg har tre børn, hvoraf de to var over 18 år, da vi blev gift. Ingen af børnene har boet hos os, som mindreårige. Min Hustru og jeg har oprettet et testamente, hvorefter de tre børn skal arve ligeligt, efter den længst levendes død. Min børn har underskrevet erklæringer om at min hustru, i tilfælde af at jeg dør først, skal kunne sidde i uskiftet bo.
Spørgsmål: Hvis jeg dør først og min Hustru sidder i uskiftet bo, til sin død, hvor meget skal mine børn så betale i arveafgift af vores fælles formue, som så skal arves af børnene???

Bjarne
1/6/2020 4:34:15 PM

Børnene skal betale 15% i boafgift af det beløb der overstiger to gange det bundfradrag der er gældende på tidspunktet for skiftet.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Stig
1/6/2020 4:37:55 PM

Er det alt hvad de skal betale,; 15% af summen der bliver efter min Hustru??

Stig
1/6/2020 4:41:13 PM

Det svarer så til, det de skulle betale, såfremt det havde været fælles børn. Eller har jeg ikke forstået det korrekt??

Bjarne
1/7/2020 8:08:42 AM

Du har forstået det korrekt.
Stedbørn betaler den samme afgift som fællesbørn.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Per
1/18/2020 7:18:52 PM

Arv eller gave?
Min mor sidder i uskiftet bo efter min far. Hun bor i Sverige og al ejendom findes i Sverige hvor skiftet også foregår. Der er ingen skat eller afgift i Sverige uanset om der er tale om arv eller gave.
Jeg forstår at jeg modtager min del af arven uden at der skal betales dansk afgift.
Hvis min mor udbetaler et arveforskud til os søskende (2 bor i Sverige og jeg bor i Danmark) vil det blive betragtet som en del af det fremtidige arv dvs ingen boafgift i Danmark eller som en gave der skal betales afgift af til den del der overstiger bundfradraget ved gave mellem forældre/børn?

på forhånd tak!

Per

Bjarne
1/22/2020 10:02:25 AM

Efter boafgiftslovens § 23, stk. 3, anses arveforskud som gave, og der skal derfor betales gaveafgift af det beløb der overstiger bundfradraget.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Martin
5/15/2020 3:22:47 PM

Jeg skal arve efter min fars moster og onkel, som var gift. Min fars onkel er afgået ved døden. Vil der, når min fars moster dør, være to bundfradrag? Eller har min hun haft mulighed for, at sige ja tak til at skifte? Hvis ja, har det givet hende en fordel, eller har det blot givet mig et bundfradrag mindre?

Bjarne
6/4/2020 11:43:21 AM

Der er to bundfradrag, hvis længstlevende har hensiddet i uskiftet bo med livsarvingerne.
Har ægtefællerne ingen livsarvinger, overtager den længstlevende boet som eneste arving.
Der betales ikke boafgift når det er en ægtefælle der arver.

Med venlig hilsen
Bjarne Olesen
Bjarne Olesen Advokat | ADVODAN Bornholm Se faglig profil
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Testamente og arv Testamente og arv

Vil du vide mere? Se videoguides og prøv vores interaktive grafik over arveklasser og boafgifter. Du kan også tage en arvetest, der afdækker dit behov for et testamente.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.744 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.744 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.