Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Guide: Dine pligter som grundejer på offentlig og privat vej

  • 18. maj 2017
  • 418 Spørgsmål & svar

På de fleste kommuners hjemmeside har du mulighed for at se, hvilken type klassificering lige netop din vej har. Kommunen bestemmer, hvordan en vej skal klassificeres.

Her giver advokat Simon Mortensen fra ADVODAN Maribo overblik over dine forpligtelser som grundejer:

Offentlig vej
En offentlig vej er en vej, som kommunen er ansvarlig for. Vejen er åben for offentlig færdsel. At vejen er offentlig betyder, at kommunen er ansvarlig for, at selve vejen bliver fejet, ryddet for sne og vedligeholdt. Som grundejer står du ikke for vedligeholdelse af vejens stand. Du skal dog stadigvæk feje og fjerne ukrudt ud til fortovskanten, rydde fortovet for sne og salte/gruse, så fortovet ikke er glat.

Privat fællesvej
Private fællesveje er veje, som ejes af grundejerne. Det er en vej, som alle har adgang til. Til forskel fra en offentlig vej, er det her grundejernes ansvar at vedligeholde fortov, rabat og vej. Du har konkret ansvaret for at:

  • Fjerne ukrudt
  • Fjerne affald og andet, som kan genere færdslen på vejen
  • Beskære hække og træer, så de ikke generer forbipasserende
  • Feje fortov og vej, både flise-, brobelagt og asfalteret vej
  • Holde rendesten, nedløbsrister og afløbsrender rene, så vandet kan løbe frit
  • Rydde for sne og gruse eller salte hurtigst muligt, så der ikke er glat
  • Istandsætte og udbedre skader som fx. huller i vejen, knækkede fliser og løse chaussesten

Privatvej
En privat vej ejes af én eller flere grundejere. Det er typisk små vejarealer. I modsætningen til en privat fællesvej er en privatvej ikke underlagt kommunens myndighed, så den er ikke åben for offentlig færdsel. Du bestemmer som grundejer, hvem der har adgang til vejen. Vedligeholdelsen står du ligesom ved en privat fællesvej også for.

Hvis din vej går fra offentlig vej til privat fællesvej
Kommuner kan vælge at ændre en offentlig vej til en privat fællesvej. Hvis det er tilfældet med din vej, skal kommunen både offentligt og direkte meddele det til dig. Ændringen sker ofte i forbindelse med besparelser. Kommuner kan dog ikke nedklassificere en offentlig vej, der er i dårlig stand, til privat fællesvej og dernæst kræve, at grundejerne sætter den i stand. Vejen skal være i ’god og forsvarlig’ stand inden ændringen, som dokumenteres i en tilstandsrapport.

Du kan klage til Vejdirektoratet, hvis du ikke er enig med kommunens vurdering af vejen og ikke mener, at vejen lever op til lovkravene. Fra afgørelsen er meddelt, har du fire uger til at klage. 

Vil du vide mere?
Spørgsmål
jesper Holze
23-05-2017 07:18:39

Hej
Hvordan deles udgiften - til vedligeholdelse af privat fælles vej . vi er en vej med 3 grundejere, en boligforening med 42 boliger ligger i midten, en Autolakere der bor forenden af vejen, der dagligt køre med lastbiler frem og tilbage samt en taxaforretning der ligger lige i starten af vejen.

Mvh. jesper

Besvar indlæg
Simon Mortensen
02-06-2017 01:46:16

Hej Jesper.

Dit spørgsmål kræver lidt yderligere information, hvorfor du er velkommen til at kontakte mig for en snak herom. tlf. 46 14 59 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Larsen
22-06-2017 17:37:28

Hvis vejen er offentlig, så skal man stadig sørge for fx snerydning. Hvad så hvis man får registreret boligen som en flexbolig ?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
03-07-2017 10:30:06

Hej Jan.

Grundejeren skal holde fortovet rent, også selv om det er en del af en offentlig vej.

Det betyder en pligt til rydning for sne og glatførebekæmpelse, fjerne ukrudt fra skel til fortovskant, feje fortov og fjerne affald.

Det er ikke min opfattelse at ansvaret er anerledes for Flexboliger.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Gert Lindstrøm
15-08-2017 14:29:04

Hvad gør man hvis man er uenig i en gammel klassificering af en vej?
Kommunen har registreret den som privat fællesvej, men der er intet tinglyst på ejendommene ligesom lokalplanen ikke nævner denne specifikke vej som privat fællesvej (nabo vejen nævnes som privat fællesvej i lokalplanen).

Besvar indlæg
Simon Mortensen
17-08-2017 10:36:33

Hej Gert.

Udgangspunktet vil være, at der bør igangsættes en dialog med kommunen for afklaring af eventuelle usikkerheder omkring lokalplanen og den konkrete klassificering.

Kommunen kan anmodes om at redegøre for baggrunden for klassificeringen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Anni Jensen
12-09-2017 10:16:26

Jeg har et sommerhus der ligger ud til offentlig vej, men som er med i en grundejerforening, der ligger i nærheden. Resten af sommerhusene i grundejerforeningen har privat fællesveje. Jeg betaler 500 kr pr år til en vejkonto til nyt asfalt på de veje, men når mit sommerhus ligger uden for området og jeg kan komme til stranden uden at køre på de veje, er jeg så tvungen til at betale dertil? Asfalten på vejen udenfor mit sommerhus vedligeholdes af kommunen, da den fører ned til en offentlig parkeringsplads med toilet og adgang til stranden?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
18-09-2017 10:42:35

Kære Anni.

Medlemmer af en grundejerforening er forpligtede til at efterkomme det foreningen beslutter/vedtager, så længe det ligger inden for foreningens formålsbeskrivelse som anvist i vedtægterne.

Dette vil også gælde en beslutning/vedtagelse om betaling til fælles vedligeholdelse af veje i foreningen.

Forholdet vil naturligvis kunne tages op til drøftelse og afstemning på en kommende generalforsamling, såfremt man ønsker at ændre på forholdet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia Schøneberg
26-10-2017 13:37:35

Hej

Vi købte hus i 2015.

Vi blev oplyst, at vejen til og med vores hus var privat fællesvej og vejen efter vores hus var privat vej.

Hvor kan vi helt præcis se, hvilken form for vej det er ?

Med venlig hilsen

Pia

Besvar indlæg
Simon Mortensen
23-11-2017 13:02:10

Hej Pia.

I vil ved kontakt til kommunen kunne få oplyst hvorledes vejene er kategoriseret.


Med venlig hilsen

Simon Mortensen

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian Møller
10-11-2017 13:52:32

Jeg bor ved en privat fællesvej.
Vi er 20 grundejere ved vejen, men 2 af disse vil ikke være med til et vejlaug.
Regnvandsbrønde på vejen skal de vedligeholdes af den grundejer hvor regnvandsbrønden er placeret ud for ?
Jeg mener at have set det i en ny cirkulære, men kan ikke finde den igen.
mvh
Christian Møller

Besvar indlæg
Simon Mortensen
23-11-2017 13:04:11

Hej Christian.

Dit spørgsmål kræver lidt drøftelse, hvorfor du er velkommen til at kontakte mig direkte - 46 14 59 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina Ehrhorn
27-11-2017 12:15:07

Hej Christian .
Bor i landzone på privat Fælledvej til 3 ejendomme.
Spørgsmål . Den ene ejendom er solgt til Bo fællesskab, som vil nybebygge med 12 ny boliger hvor alt trafik til fra nybebyggelsen skal foregå forbi vores ejendom da det ligger først på fællesvejen. De først 740 meter vej står på vores matrikel . Er det lovligt at tilføre denne vej så meget mere trafik deriblandt tung trafik ? Mvh Christina

Besvar indlæg
Simon Mortensen
28-11-2017 17:08:55

Hej Christian.

Udgangspunktet er, at der vil være ret til benyttelse af vejen for de vejberettiget.

Det er dog normen, at udgifter til vedligeholdelse af den private fællesvej normalt bero på en fordeling mellem de vejberettiget ud fra en vurdering af den enkeltes brug, og slid, af vejen.

Brugerne kan frit aftale hvordan vejen skal vedligeholdes, og fordele enten arbejdet eller udgifterne mellem sig. Det kan evt. ske ved at oprette en grundejerforening eller et vejlav, der så har ansvaret for vejene.

Med venlig hilsen

Simon Mortensen

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Erland Pedersen
05-12-2017 09:21:26

Er der ikke en regel om, at man på en privat fællesvej i et sommerhusområde, har renholdningspligt ud til midten af vejen, mens beboeren på den modsatte side har ansvaret for den anden side af vejen? Kan du i så fald henvise til en paragraf, hvor man kan læse om det?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
06-12-2017 13:08:01

Hej Erland.

Udgangspunktet for vedligeholdelse af private fællesveje er, at det skal afklares imellem de vejberettiget, herunder hvordan der skal vedligholdes og hvordan udgifterne hertil skal fordeles.

Er intet aftalt er udgangspunktet at den enkelte grundejer vedligeholde vejen ud for egen matrikel ud til vejmidten - det kan dog variere alt efter om der er tale om by- eller landzone.

Reglerne for private fællesveje fremgår blandt andet af privatvejloven.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeanette
06-12-2017 10:23:24

Fortov ud for vores indkørsel til vores ejendom har forkert hældning og dybe lunker, hvilket betyder at når det regner kraftigt så løber vandet ind i vores indkørsel og ned i vores kælder.
Kan vi forlange at kommunen udbedre fortovet så der ikke er hældning ind til os og vi dermed undgår at få alt vejvand ind til os
Hvilken lov og § kan jeg henvise til

Besvar indlæg
Simon Mortensen
06-12-2017 13:10:15

Hej Jeanette.

Spørgsmålet synes ikke konkret at vedrører regler om private fællesveje, og indikere ikke hvilken type vej der er tale om.

Hvis der er tale om offentlig vej, ville jeg kontakte kommunen med orientering om manglerne ved fortorvet, herunder de følger det medfører på jeres ejendom, og bede dem besigtige og udbedre forholdene.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla Skov
11-12-2017 14:03:52

Hej
Jeg bor på en lille stikvej med 3 huse. Kommunen oplyser mig, at stikvejen er en privat fællesvej. - som de kan se på et kort.
Vejen har et selvstændigt matrikel nr. - denne matrikel ejes af kommunen.
På ingen af de 3 huse står der opført vejarealer i BBR.
Hvem skal vedligeholde vejen?
Kommunen siger det er os der bruger vejen, der skal vedligeholde den.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
19-01-2018 16:23:52

Kære Ulla.

Hvis der reelt er tale om en privat fællesvej har de vejberettiget (dem der bruger vejen) pligt til vedligeholdelse - udgifterne deles imellem de vejberettigede.

I forhold til om der måske er tale om en offentlig vej, skal i anmode kommunen om en nærmere redegørelse for deres klassificering, hvis I ikke er enige i deres udlægning.


Med venlig hilsen

Simon Mortensen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
1/9/2020 10:51:11 AM

Hej Simon
Jeg læst dit svar til Ulla - om den situation hvor ejeren af en private vej er kommunen.
Hvordan står det til, at det er brugerne af vejen der er ansvarlig for drift og vedligeholdelse, og ikke den juridiske ejer?
Har den juridiske ejer ikke andel i f.eks. omkostningerne til reparationer af vejen?

På forhånd tak.
Hilsen Jens

Susanne O.
03-01-2018 21:27:50

hej
vi har et uafklaret spørgsmål vedr. fordeling af omkostninger på nyetablering og fremtidig vedligehold af en tinglyst privat fællesvej, der er placeret ifm. med 4 huse, som alle grænser op til den.

jf. §44 har alle 4 pligt til at deltage med mindre man kan dokumentere at man ikke har vejret.
Hvordan skal dette forstås ift. vejret, hvilken dokumentation gælder for at man kan fritages, eller modsat bliver pålagt at bære en større andel?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
19-01-2018 16:26:45

Hej Susanne.

I udgangspunktet mangler jeg lidt informationer for en fuldstændig besvarelse, herunder idet der er behov for en afklaring af grundlaget for "etableringen".

I udgangspunktet er oprettelse af vejen ikke omfattet af de gældende love der regulere private fællesveje, herunder idet der alene tages stilling til vedligholdelse heraf.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Simon Mortensen
19-01-2018 16:27:15

I er velkomne til at kontakte mig for nærmere - tlf. 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders Raabo
08-01-2018 10:33:08

Hej

I knapt 14 dage har en firma varebil stået parkeret foran på vores vej - foran vores hus og lidt tæt på vores indkørsel. Først troede vi at bilen kunne være stjålet og kontaktede derfor for 4 dage siden firmaet der ejer bilen.
Her fik vi at vide at de godt vidste at bilen stod er og at den ventede på en mekaniker. De kunne ikke oplyse hvornår denne mekaniker ville komme.
Vi har sendt dem en høflig men bestemt opfordring til at fjerne bilen på den ene eller anden vis - så hurtigt som muligt.
Vores vej har status af "Privat fælles" - og vi er usikre på hvordan vi står juridisk - om det i så fald er lovligt/ulovligt at have en bil parkeret på ubestemt tid. Kan I hjælpe med et svar ?

Med venlig hilsen
Anders Raabo

Besvar indlæg
Simon Mortensen
19-01-2018 16:34:12

Hej Anders.

Forholdet kan reelt set ikke reguleres via gældende love om private fællesveje.

Eneste forskel på en privat fællesvej og en offentlig vej er hvem der har vedligholdelsespligten (forsimplet sat op).

Parkering er reguleret af Færdselslovens bestemmelser, hvorfor du bør kontakte politiet for en afklaring.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kaj
2/18/2020 8:29:31 AM

Der kan også være en forskel i benyttelsen.

Annette Biltzing
13-01-2018 23:47:08

Vi er tilflyttere, og bor bagest på en privat fællesvej med grusbelægning. Der er 5 huse på vejen, og den ene er en landejendom med jorde længere ude af vejen. Han kører forbi os med tunge maskiner næsten dagligt. Dette giver meget store, dybe huller, og meget snavsede biler. Han lægger lidt knust astfalt i starten af vejen en gang imellem (ikke den del af vejen, vi bor på). Efter nogle uger er del del af vejen dog igen hullet.
Hvordan kan vi få ham til at jævne vejen, så vi fortsat kan bruge den, uden at få bilen ødelagt? Den er næsten umulig at køre på, og mange venner mm kommer ikke på besøg pga vejens tilstand

Besvar indlæg
Simon Mortensen
19-01-2018 16:37:17

Hej Annette.

Udgangspunktet for vedligeholdelsen, og fordelingen af omkostningerne hertil, beror også på en saglig vurdering af brugen af vejen.

Altså, kan det dokumenteres at landmanden forsager det primære slid på vejen, skal han afholde de primære omkostninger hertil.

Udgangspunktet vil være, at i skal kontakte landmanden herom for en afklaring. Kan en sådan ikke findes er der tale om en civilretlig tvist der kan afgøres ved domstolene.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Mogens Andersen
24-01-2018 10:46:31

Vedr. vedligehold af privat fællesvej.
Jeg bor på en koteletgrund med en 35 mtr. lang grusvej til mit hus. Jeg er reelt den eneste der bruger vejen, da de 2 andre grunde er udlagt som kommunal legeplads, med en anden indgang.
Kan kommunen som jo ejer 2/3 af vejen frasige som sig al form for forpligtigelse til at vedligeholde vejen, med den begrundelse at de jo ikke bruger vejen ?
Det er trods alt en privat fællesvej med hvad det indebærer af forpligtigelser.
Jeg har boet i huset i 35 år, så det er ikke et nyligt opstået problem.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
26-01-2018 11:04:31

Hej Mogens.

Privatvejloven § 44 foreskriver, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen. Vejret betyder, at de benytter vejen. Benytter de den, er de forpligtet til at deltage i vedligeholdelse.

Jeg forstår at du er den eneste der reelt benytter vejen, idet de to andre grunde er kommunale legepladser som har anden indgang har en anden indgang end den private fællesvej.

Kommunen vil efter min vurdering således ikke været forpligtet til at deltage i vedlighold, henset til § 44 sidste punktum, da de vil kunne frasige sig ansvaret henset til adgangsforholdene til legepladsen, og det forhold at de reelt ikke benytter den private fællesvej.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
2/3/2020 8:05:24 AM

Hej Simon. Du anfører i flere svar vedr. Privatvejslovens § 44, at vejret betyder, at grundejerne benytter den pågældende private fællesvej. Dette er vel ikke helt korrekt, idet en grundejer godt kan være tildelt vejret ved kommunens afgørelse(nedklassificering) om, at den offentlige vej(stikvej) overgår til privat fællesvej og grundejerne samtidig bliver pålagt den fremtidige vedligeholdelse af vejen. D.v.s. man har som grundejer vejret, selvom man rent faktisk ikke benytter den private fællesvej, men i det konkrete tilfælde har valgt at have udkørsel fra sin grund ud på en offentlig stamvej. Har den pågældende grundejer i denne situation pligt til at deltage i vedligeholdelsen af den private fællesvej, f.eks. lapning af huller i vejen ud for grundejerens matrikel indtil halvdelen af vejen ? Udtrykt på en anden måde: "Vægter" nedklassificeringskendelsens ordlyd om pligt til fremtidig vedligeholdelse højere end konsekvensen af bestemmelsen i Privatvejslovens § 44, hvorefter grundejeren kun ved faktisk brug af vejen kan pålægges vedligeholdelse ?

Curtis Lykholt
26-01-2018 20:34:16

Hej Jurist.
Jeg er formand for en grundejerforening, og vi (30 parceller), bor på en privat vej.
Har en beboer ret til at blive hentet i lastbil hver dag og afleveret, så vores rundkørsel snart ligner et ødelagt asfalt krater. Nr. 1 Spørgsmål Det jeg spørger om er jo kan man stoppe den trafik da det er kontinuerligt unødig kørsel, til gene for naboer Nr. 2 Spørgsmål: Da denne lastbil også larmer meget hver morgen. Nr. 3 Spørgsmål: Må en erhvervs beboer der har et stort transport lastbil firma, også have kørsel på vores private vej.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
15-02-2018 12:07:50

Hej Curtis.

I forhold til vedligeholdelsen af vejen, og fordelingen af omkostningerne hertil, skal der foretages en saglig vurdering ift. brugen af vejen. Kan det dokumenteres at beboeren med lastbilen forsager det primære slid på vejen, skal han afholde de primære omkostninger hertil.

Udgangspunktet vil være, at I skal kontakte den pågældende beboer herom for en drøftelse/afklaring. Kan en sådan ikke findes, er der tale om en civilretlig tvist der kan afgøres ved domstolene.

Du spørger også til om trafikken er tilladt og om man kan stoppe den pågældende trafik, da den er til gene og larmer.

En ikke nærmere defineret vejret, herunder eksempelvis en vejret der følger af at vejen tjener som adgangsvej til boliger, giver kun ret til færdsel som må anses som nødvendig for at en ejendom kan anvendes efter sit formål. Øvrig færdsel må i princippet ikke forekomme, og såfremt dette ikke overholdes kan forholdet indbringes for domstolene med påstand om anerkendelse at vejrettens begrænsede omfang.


Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Østergaard
30-01-2018 20:31:03

Jeg bor på en privat vej med 7 parceller. Vejen ejes, i flg. OIS.DK matrikkelkort, af en person som ikke bor på vejen. Hvordan står vi beboere med hensyn til vedligeholdelse? Er det ejeren eller os der skal betale?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
15-02-2018 12:11:20

Hej Peter

Privatvejloven § 44 foreskriver, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen. Vejret betyder, at de benytter vejen. Benytter de den, er de forpligtet til at deltage i vedligeholdelse.

Det vil derfor være min opfattelse at I som vejberettiget er forpligtet til at foretage nødvendigt vedlighold.

Dette forudsætter naturligvis at der er tale om en privat fællesvej.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Winther
06-02-2018 17:08:28

Vi bor på en gård, og benytter en privat fællesvej, som vi i 30år også har vedligeholdt og betalt for vedligeholdt med sten
for 3 år siden lage det første hus på vej knust asfalt på ude foran deres grund. Selvgjort.
men det holdt ikke og nu 3 år efter har vi haft et vejmøde hvor de ikke mødt op. vi andre 6 grunde var tilstede og beslutte at lægge sten på igen, hvilket er gjort ad 2 omgange, Dem der bor i huset har efterfølgeren valgt at fjerne dem, så vi igen køre i store huller. og de på råber sig suverænt at da det er tinglyst vejareal på deres matrikel, bestemmer de hvordan den skal holdes og vi andre skal bare betale.
Hvordan står vi ?
Der er en del trafik på vejen, vi har et landbrug med store maskiner, og en mælkebil hver anden dag, der gerne skulle kunne køre uden at hoppe rundt inden i førerhuset

Besvar indlæg
Simon Mortensen
15-02-2018 12:15:21

Hej Charlotte.

Jeg antager at de omtalte naboer er vejberettiget til den private fællesvej, hvorfor de derfor også er forpligtet til at deltage i den nødvendige vedligeholdelse.

Nægter de at deltage kan forholdet indbringes for de civile domstole for at opnå dom om spørgsmålet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Preben Hyldahl Barra
13-02-2018 19:56:40

Jeg ejer et hus, hvor der er et servitut om vej ret til 2 matrikler bag mit hus, det blev tinglyst i 1916, på det tidspunkt var der jo lidt kørsel på vejen, men i dag er der nye ejer på de 2 matrikler som driver erhverv fra deres huse, med deraf følgende øget trafik, lastbiler og varebiler, kan jeg forbyde dette ??

Besvar indlæg
Simon Mortensen
15-02-2018 12:18:29

Hej Preben.

Det afgørende i denne forbindelse vil være formuleringen af vejretten.

Er der tale om en generel formulering, hvor der ydes en ubetinget vejret, hvor du som grundejer må tåle den til ejendommene til enhver tid værende trafik, så er der ikke noget at gøre.

Er der derimod tale om en formulering der i sin ordlyd begrænser omfanget af trafikken til at vedrører kørsel til boligejendomme eller lignende, kan der være grundlag for at anlægge en sag ved domstolene for at tvinge parterne til at anerkende begrænsningen af vejretten.

Det er derfor afgørende hvorledes vejretten er formuleret.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Preben
15-02-2018 18:04:36

I Servitutten som er inddraget i skødet af 1916 står der flg. ejeren skal tåle den langs parcellens sydlige skel udlagte 6 alen brede vej til afbenyttelse for ejerne af matr. nr. 1ot og 1ou til enhver tid. På det tidspunkt var ejeren af ovennævnte matr. nr. et alderdomshjem og bestyrerbolig, trafikken bestod af gående, cyklende og hestevogn. I dag har trafikken udviklet sig til enormt, med et tømrerfirma et autoglasfirma og en vinhandel, skal jeg tolerere deres leverandører og kunders trafik på min vej ? Renovationsfirma og post.

Nalle Pedersen
21-02-2018 09:04:29

Hej Simon. Mange tak for gode artikler. Et vejlaug med privat vej har vel i al sin enkelthed brug for en Ansvarsforsikring til afdækning af ect krav mod foreningen og ikke mindst Bestyrelsen ? Tillægsspørgsmål, en Bestyrelselsansvarsforsikring dækkende både Vejlaug og Ejerforeningen er vel også ret fornuftigt.? På forhånd tak for svaret. Mvh Nalle Pedersen mob. 21247714

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/5/2018 9:39:46 AM

Hej Nalle.

Det er aldrig en dårlig ide at sikre bestyrelser el. lignende via forsikringer.

Om der konkret forligger mulighed herfor, ville jeg drøfte med relevante forsikringsselskaber for en afklaring af hvad de kan tilbyde, og på hvilket grundlag.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels Sørensen
25-02-2018 10:10:24

Hej
Vi bor på en privat fælles vej i København, hvor vi med tiden har fået mange parkeringer af biler, der ikke hører til kvarteret. Det betyder at vi ofte ikke selv kan finde et lovlig sted at parkere vores biler. Kommunen har lavet en regulering af parkeringen i området - 3 timer i tidsrummet 8 til 19 i hverdagene. Men det har ikke løst problemet.

Mit spørgsmål er så, har vi mulighed for som grundejerforening/Vejlaug, at indføre en betalingsordning for de veje, vi har ansvar for?

mvh

Niels Sørensen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/5/2018 9:32:38 AM

Hej Niels.

Hvis I ønsker at indføre parkeringsrestriktioner i form af betalingsordninger m.v. kræver det samtykke fra kommunen, jf. privatvejlovens § 57, stk. 1 og fra politiet. I skal således tage kontakt hertil.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Holger Lunden
2/28/2018 2:06:16 PM

Er der en minimumshøjde på kantsten fra færdig asfalt, så overfladevand ikke løber ind på parcellerne, men ledes til vejkloakkerne?
Det drejer sig om en ny udstykning, hvor vejene udlægges som privat fællesvej uden fortov og beregnet til opholds- og legeområder.
Spørgsmålet er stillet inden Grundejerforeningen overtager fællesvejen fra kommunen.
Håber på et opklarende svar, på forhånd tak.
Venlig hilsen
Holger Lunden

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/5/2018 9:36:56 AM

Hej Holger.

Tak for dit spørgsmål.

Minimumshøjder på kantstene, på veje i agter at overtage fra kommunen, bør afklares direkte med kommunen.

Der forligger en række standarder for "håndværksmæssigt korrekt udførelse" af kanstene, men det er nærmere et håndværksmæssigt spørgsmål, som jeg vil undlade at gøre mig klog på.

Jeg ville drøfte forholdet med kommunen så det var afklaret forinden eventuel overtagelse af vejstykket.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Mark Hansen
3/6/2018 2:54:14 PM

Hej,
Vi bor på en privat fællesvej, hvor den lokale Grundejerforening står for vedligeholdelse af vej m.m. Selv om der bliver ryddet sne, bliver der ikke engang saltet (for at skåne asfalten) , Efterhånden løber vejudgifterne op i millioner af kroner, og kontingentet stiger og stiger, og jeg må indrømme at jeg mindre og mindre forstår det rimelige i at jeg skal betale for den slags, når andre får det betalt over skatterne.

Så egentlig var spørgsmålet bare: Kan man ikke få sin vej "tilbage-klassecisfiseret" som offentlig vej - og hvad kræver det i så fald?

Mvh
Mark

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/7/2018 2:01:53 PM

Hej Mark.

Såfremt vejen skal klassificeres tilbage til offentligvej kræver det kommunens godkendelse, hvilket er sjældent set. Dialogen herom bør dog tages direkte med kommunen, men vil kræve en enighed blandt de vejberettigede.

Øvrige forhold omkring kontingentet i grundejerforeningen mv., er et internt anliggende i foreningen og ikke noget jeg kan kommentere så meget på.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Mark Hansen
3/7/2018 2:58:00 PM

Hej.
Tak for dit svar. Egentlig var spørgsmålet måske også mere generelt. Hvis først ens vej er klassificeret som "Privat fællesvej", så hænger man på udgifterne for evigt. Kommunen har sådan som jeg forstået det - sluppet for en stor udgift - så nu sidder de og "jubler". Skulle man søge om at få den tilbage klassificeret, så "slår de sig nærmest på lårerne af grin" og siger "Not a chance - I hænger på den".

Er der ikke nogen "saglige" argumenter - eller ting man kan komme med/bruge over for kommunen, som kan få dem til at tilbage-klassificere vejen?

Med venlig hilsen
Mark

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/10/2018 1:57:34 PM

Hej Mark.

Det er konkret subjektiv vurdering fra sag til sag, og kan være svært at sige noget generelt om. Du er dog velkommen til at give mig et kald for en uforpligtende samtale - tlf. 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
3/9/2018 11:26:13 AM

Hej Simon.

Jeg bor ved en offentlig vej. Kommunen har klassifiseret vejen som en c-vej, og oplyser, at de har fritaget den for vintertjenenste, og at dette er godkendt af politiet. Kommunen oplyser, at de har hjemmel i lovgivningen til at undtage mindre betydende veje i vintertjenesten.

De oplyser endvidere: "Desværre er det sådan, at der er ingen lovgivere, som så har taget stilling til, om det så er en pligt, som dermed er overdraget til tilgrænsende grundejer i lighed med fortovet. Det står derfor hen i det uvisse, hvem der har ansvaret, hvis der sker en ulykke, som kan henføres til manglende vintertjeneste. Vi har spurgt jurister, og de siger, at hvis der sker en ulykke, så vil det være op til domstolene, at skulle afgøre skyldspørgsmålet".

Kommunen skriver endvidere: "men hvis man vil undgå at havne i den situation, at man kan blive skyldig og idømt erstatning, vil det være en god idé, at I selv vintervedligeholde vejen".

Kan det virkelig passe, at jeg som privat grundejer, kan blive idømt et erstatningsansvar, hvis kommunen ikke rydder en offentlig vej for sne?

Simon Mortensen
3/16/2018 5:17:53 PM

Kære Pia.

Hvis politiet har godkendt fritagelse for vintertjeneste, vil min umildbare vurdering være, at det vil være vanskeligt for eventuelle tilskadekomne at gøre et ansvar gældende.

Dine forpligtigelser som grundejer ville jeg dog foreslå at du til enhver tid overholder, netop for at sikre det at du ikke potentielt kan ifalde ansvar.

Problemstillingen er interessant, og du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse i lidt mere specificeret grad.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
4/1/2018 5:08:04 PM

Hej Simon
Tak for dit svar.
Jeg er helt enig i, at jeg skal overholde mine forpligtelser som grundejer, - derfor også mit spørgsmål :-)
Spørgsmålet er jo så, om jeg har en forpligtelse til at rydde en offentlig vej?

Mvh Pia

Louise
3/11/2018 12:06:03 PM

Kære Simon,

Jeg har et spørgsmål ang. en privat fællesvej i landzone: er det de vejberettigede eller grundejeren (som ikke er vejberettiget) der skal stå for beskæring af vegetation, vedligehold af grøfter, fjernelse af væltede træer mm? Jeg er klar over, at det er de vejberettigede (og ikke grundejeren) som skal stå for vedligehold af vejens overflade (grus), men jeg er i tvivl om de andre opgaver.

Tusind tak for din hjælp.

Mvh,
Louise

Simon Mortensen
3/16/2018 5:24:51 PM

Hej Louise.

Det overordnede ansvar for vejens vedligeholdelse, herunder fremkommelighed mv., påhviler de vejberettiget.

Det vil derfor være de vejberettigede der har en forpligtigelse til at tage sig af vejen, hvilket dog ikke betyder at omkostninger hertil ikke kan videreføres, hvis eksempelvis grundejeren ikke sørger for at træer er tilstrækkeligt beskåret, eller vælter ud på vejen.

Altså de vejberettiget skal sørge for at vedligeholdelse og holde vejen fremkommelig, men kan sagtens gøre det via påkrav til grundejer eller anden 3. mand som måtte være direkte årsag til forholdene.

Du er velkommen til at kontakte mig for nærmere hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Grønlykke
3/14/2018 4:05:25 PM

Vi er i vores grundejerforening i tvivl om, evt erstatningsansvar såfremt en borger falder på vores private fællesvej f.eks. pga glatføre eller en skade i vejen. Er det lovpligtigt eller anbefaler du at man får en forsikring i grundejerforeningen?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/16/2018 5:27:11 PM

Hej Heidi.

Det er afgørende i denne forbindelse, at undersøge om der foreligger et vinterbekæmpelsesdirektiv i den pågældende kommune, og få afklaret om jeres vej indgår heri.

Jeg vil dog altid anbefale at man for en sikkerheds skyld tegner en forsikring.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
J Nystrøm
3/14/2018 6:41:35 PM

De årlige tømninger af septiktanke i Horsens kommune - har nu medførte at vores privte indkørelse fra offentlig vej nu er blevet ødlagt - pga. Bla. at indkørelsen er blød pga. smeltet sne / vand og ikke er udført til at bære en tankvogn på 20 tons eller mere.
kommunen ejen vej/park folk ikke selv kunne finde på at køre på veje / områder som ikke er beregnet til tungvægt.

Hvem kan stilles til ansvar ????

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/16/2018 5:29:32 PM

Hej Nystrøm.

Ansvaret kan alene placeres hos dem/de der har været den direkte årsag til skaden. Der skal derfor kunne dokumenteres årsagssammenhæng mellem eventuelle kørsler og skaden.

Det vil i tilfælde af en tvist om sagen skulle afgøres ved domstolene, hvor det vil være nødvendigt at kunne dokumentere hvem der har kørt, og ved syn og skøn om det netop er den kørsel der er årsagen til skaden.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristian madsen
3/19/2018 1:00:07 AM

Hej Simon.
Ejer et kolonihavehus i en kolonihaveforening i aalborg hvor alle vejene er offentlige veje (Grusveje).

Det stykke vej som går ned til vores hus er en græsplæne, hvilket resultere i at der bliver meget mudret og man ikke kan kører ned og parkere uden for huset pågrund af vejens dårlige stand.
Skulle der ske en ulykke kunne det volde problemer for udrykningskørertøjer efter min vurdering.
Spørgsmål: Hvem har det økonomiske ansvar for at vores græsvej bliver lavet til grusvej hvis min klage er bejbegrundet?

På forhånd tak

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/19/2018 12:40:01 PM

Hej Kristian.

Udgangspunktet er at kommunen har ansvaret for at offentlige veje er i rimelig stand, og i øvrigt efter omstændighederne tillader fremkomst af eksempelvis udrykningskøretøjer.

Der kan dog være særregler når det kommer til specifikt indrettede områder, herunder kolonihaver.

Såfremt vejen imidlertid ikke er i rimelig stand, vil det være kommunens ansvar at foretage de nødvendige foranstaltninger således at vejen lever op til de krav der måtte være for området mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Petersen
3/20/2018 1:40:07 PM

Ifølge skødet på mit hus (anno 2002) er vores vej privat fælles vej. Blandt de af vores naboer, der har boet på vejen siden dens etablering i 1966 er det opfattelsen, at vejen fra starten var offentligt ejet og at den med et snuptag (annoncering i ugeavisen) pludselig blev erklæret som privat fællesvej af kommunen, uden hensyntagen til vejens stand ved overdragelsen. Vej og fortov ser forfærdeligt ud. Blandt som følge af et kommunalt fjernvarme-arbejde i 1990'erne, der aldrig er blevet afsluttet helt med fuldt genetablering af slidlag på vejen. Kommunen har erkendt, at de "skylder" et slidlag, men kun svarende til ca. 1/3 af det samlede vejareal og anbefaler derfor en fælles renovering, hvor grundejerne finansierer resten af projektet. Kommunens påstand er, at vejen aldrig har været offentlig, men efter at have været i arkiverne (kommunens hovedbog anno 1966) mener vi nu at kunne dokumentere kommunens beslutning dengang om at optage vejen som offentlig ved etableringen. Hvordan står vi som grundejere juridisk, hvis vejen oprindeligt har været offentlig og der ikke foreligger dokumentation fra kommunen for vejens stand ved kommunens ændring af vejens status til privat fælles vej? Kan vi som grundejere blive ramt af forældelsesfrister i en sådan sag? Vi har først i 2014 fået etableret en grundejerforening og har derfor dels rent praktisk svært ved at rejse den nødvendige økonomi til renoveringen. Dels er der ikke enighed blandt grundejerne om projektets størrelse og praktiske gennemførelse. Derfor ønsker vi en principiel afgørelse inden vi går videre.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/21/2018 3:42:49 PM

Hej Lars.

Det er helt afgørende om vejen er "født" offentligt eller etableret og fra start udlagt som privat fællesvej.

Det er ligeledes afgørende præcis hvornår vejen måtte være blevet udlagt som privat fællesvej, da det er min klare opfattelse, at I som grundejere og vejberettiget, uanset i først har organiseret jer som forening i 2014, vil kunne blive mødt med synspunktet om retsfortabende passivitet.

Der skal/bør, hvis vejen har været offentlig, foreligge en stadeopgørelse af tilstanden på tidspunktet for omdannelse til privat fællesvej. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det tale for jeres sag imod kommunen, at de ikke kan dokumentere staden på vejen ved omdannelsen.

En konkret vurdering af udfaldet af en eventuel sag vil kræve afklaring og dokumentation for ovenstående punkter, hvorfor jeg ikke for nuværende vil kunne give en egentlig konkret vurdering.

Måtte i fremskaffe dokumentation mv., er I velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Petersen
3/21/2018 11:23:55 PM

Mange tak for tydeligt svar, der giver mod på at grave videre. Med den foreliggende dokumentation for vejens oprindelige status som offentlig tænker jeg dog, at det er kommunen, der må dokumentere, hvornår vejen er udlagt som fælles offentlig og vejens stand på overdragelsestidspunktet. Jeg har tidligere har bedt om aktindsigt i alle dokumenter vedr vejen, uden at denne type dokumentation er kommet for dagen.

Besvar indlæg
Lars Petersen
3/21/2018 11:27:55 PM

Jeg mente naturligvis at kommunen skal dokumentere hvornår vejen er udlagt som PRIVAT fælles vej :-)

Besvar indlæg
Poul Erik Jensen
3/22/2018 12:39:05 PM

Min matrikel har en vej hvor flere andre har færdselsret. Er det kun beboerne af de andre matrikler der må køre bil på vejen, eller må deres gæster også bruge den? Er det lovligt at der parkeres på vejen, den er 4 meter bred? Kan man forbyde ophold på vejen?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/26/2018 3:22:16 PM

Hej Poul.

Vejen tjener til brug for de boligerne der tilhøre de vejberettigede. Det er derfor tilladt at gøre brug af vejen i det omfang det er tilknyttet til den "almindelige" brug af ejendommen. Gæster og andre besøgende kan derfor godt benytte vejen, ligesom man gerne må parkere på vejen.

I forhold til muligheden for at få forbrudt parkering, så skal det drøftes med den konkrete myndighed på området og ikke de vejberettigede imellem.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Leo Hansen
3/27/2018 9:59:22 PM

Jeg bor i et rækkehus. Bag baghaverne er der en sti, som er beboernes adgangsvej til deres baghaver.
Beboerne bag bagstien er parcelhuse, som ikke har adgang til vores sti.
I Lokalplanen af 2001 er stien betegnet som en Fællessti udlagt med en bredde på 2m.
Der er opstået en vis uenighed om, hvad man må på denne sti. Lige nu er kodexet i det skriftlige Ordensreglement, at man skal kunne passere med en stor trillebør, men ikke noget om, hvad man må anvende fællesstien til. Jeg har den mening, at der ikke på placeres affald, materiel, opmagasinering mv. på stien - sagt på en anden måde, så skal der ikke placeres noget på Fællesstien.
Jeg er kommet frem til Loven om private Fællesveje og at den også gælder for Fællesstier, par. 2. 3) stk 2.
I par. 66 står der vel faktisk, at der ikke må placeres noget, hverken midlertidigt eller permanent. Er det noget jeg kan påberåbe mig i en diskussion. Jeg vil helst ikke helt til kommunen, men jeg gerne have en pejling af det lovmæssige grundlag for min holdning.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/3/2018 1:33:35 PM

Hej Leo.

Stien skal benyttes som gangbar vej i det omfang der i øvrigt beskrives. Den bør derfor ikke benyttes til andet, herunder opbevaring eller andet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
True de Choen
3/29/2018 8:55:15 AM

Jeg bor på en privat fællesvej, kræver det tilladelse at opsætte blå skilte med anbefalet hastighed eks. 30 km.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/3/2018 1:28:47 PM

Hej True.

Forholdet kan reelt set ikke reguleres via gældende love om private fællesveje, da hastighedsbegrænsninger m.v. er reguleret af Færdselslovens bestemmelser, hvorfor du bør kontakte politiet for en afklaring.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Shirley
3/31/2018 3:50:26 PM

Hejsa, Jeg har et spørgsmål. Hvordan finder man ud af om det område man bor i, er en offentlig vej eller privat fælles vej og dermed skulle der være begrænsninger for uvedkommnede kørsel og eller parkering? Jeg ved at der hvor jeg bor, her hører vi til en ejerforening som er medlem i den samme grundejerforening samme med 3 øvrige grundejere. Men da vi begynder at opleve udfordringer omkring uvedkommende parkering og vi beboere er med til at betale kontingentet til denne fælles grundejerforening - og som jeg huske det så blev man lovet 1½ parkeringsplads til hver beboere, da vi købte ejendommen i sin tid, kan man ikke håndhæve at man kan få sin egen parkeringsplads om end ikke at opsætte et skilt om at parkering i området er kun for beboere?
Jeg kan nemlig forstå at man tidligere har rejst emnet over for grundejerforeningen, men her har man dræbt emnet, da der blev sagt, at det er dem der ejer grundene - dette kan jeg bare ikke forstå.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/3/2018 1:29:48 PM

Hej Shirley

På de fleste kommuners hjemmeside har du mulighed for at se, hvilken type klassificering lige netop din vej har.

Kommunen er vejmyndighed, og bestemmer, hvordan en vej skal klassificeres.

Hvis I ønsker at indføre f.eks. parkeringsrestriktioner m.v. kræver det samtykke fra kommunen, jf. privatvejlovens § 57, stk. 1 og fra politiet. I skal således tage kontakt hertil.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmine
4/5/2018 7:26:32 PM

Hej Simon
Vi er en lille sommerhus grundejerforening. Vores veje er alle private fællesveje, med en enkelt undtagelse; de sidste 4 huse på en blind vej.

Den blinde del af vejen er privat vej, ejet af een af grundejerne.
Områdets beskaffenhed gør at der er meget vand på vejen, som består af grus og klistret ler. Sten hårdt om sommeren og vådt i dybden og sart i de andre årstider.

I 1988 så situationen noget anderledes ud end i dag, vandet var ikke noget problem. Grundejerforeningen godkendte da vejens vedligeholdelsestilstand, og overtog herefter vedligeholdelsen af vejen. Det blev dokumenteret i referatet på generalforsamlingen.

Nu 30 år senere har klimaet og “vejsituationen” ændret sig en del. Ligesom grundejeres brug af vejen.
Vejen er nu meget våd og ustabil, det er vandet naturligvis en stor årsag til. Men beboernes manglende hensyn til vejens tilstand er bestemt også en medvirkende faktor.
To af sommerhusejerne (dem der ikke er ejerne af vejen) fastholder at de vil have tømt deres skraldespande på matriklen, også selvom de selv anerkender at renovationsbilerne ødelægger vejen.

De bestiller ligeledes byggematerialer fra byggemarkeder der bliver afleveret på store lastvogne med kraner. Sidst men ikke mindst har den ene gravet en lang grøft mellem vejen og sin grund. Det underminere den våde og bløde vej, da lastbilers tyngde nu presser vejen nedad og udad mod grøften. Altså synker vejen i huller.

Renovationsfirmaet nægter nu at køre de sidste 40 meter op til sidste makrikel for afhentning af affald pga huller og ler-ælde

Nu stiller sommerhusejerne krav til grundejerforeningen om at leve op til vores forpligtelse om at istandsætte vejen så renovationsbilerne igen kan køre helt frem.
Vejens fundament er i følge entreprenør i så dårlig stand, pga lerjorden og vandspejlet at den ikke udelukkende kan vedligeholdes med grus i hullerne.
Vi vil meget gerne at vi har fred og hyggeligt samvær i vores forening. Det er dog en meget stor udgift som foreningen vil skal stå overfor, i forhold til sommerhusejernes manglende villighed til at tage hensyn til vejens tilstand.

Vores spørgsmål er derfor:

Er grundejerforeningen forpligtet til at betale omfattende renovationsarbejde på en privat vej, når vi har vedligeholdelsespligt, men ikke ejerskab?

Kan foreningen stille specifikke krav om ansvarlig brug af en sart vej, mod fortsat samme vedligeholdelse som på resten af foreningens fællesveje? (Dvs løbende opfyldning af huller med grus).

Hvis ikke der kan findes anden løsning, kan generalforsamlingen så beslutte at opsige den gamle aftale, ved afstemning?

Vi håber at du kan give os lidt rammer, som kan hjælpe os frem til en fair løsning.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/18/2018 10:31:19 AM

Kære Rasmine.

Når grundejerforeningen har overtaget pligten til vedligeholdelse, hæfter grundejerforeningen herfor.

Det kan derfor berettiget forventes, at foreningen foretager vedligehold i en sådan grad, at husene kan benyttes til deres formål, herunder at de kan få foretaget afhentning af renovation mv.

Når det er sagt, så er det klart, at ejerne ikke er berettiget til at benytte vejen til formål der ligger udenfor normen ved normal beboelse. Kan det dokumenteres, at en ejer har foretaget en disposition der har været til direkte skade for vejen, vil denne ejer skulle afholde omkostninger hertil.

Det er ud fra din beskrivelse ligeledes interessant, om aftalen omkring overdragelse af pligten til vedligehold er tidsubegrænset, og i hvilken form aftalen ligger i.

Du er velkommen til at kontakte mig for en yderligere drøftelse/afklaring - 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ricco
4/14/2018 9:06:25 AM

Hej. Vi bor på en landejendom med noget skov til. Gennem vores skov er der udlagt en vej, hvor en landmand har vejret for at kunne komme til sin mark på den anden side af skoven. Vi bruger kun vejen som sti til at gå på, mens landmanden kører med tunge maskiner. Landmandens brug af vejen betyder, at den flere steder er ved at skride ud, da den ligger ud til en skrænt, og at den er fyldt med dybe hjulspor. Hvem har pligt til at vedligeholde vejen?

Simon Mortensen
4/18/2018 10:34:49 AM

Hej Ricco.

Du omtaler en konkret vejret, som formentlig er tinglyst ved deklaration på ejendommen.

Det afgørende er om der i deklarationen foreligger en beskrivelse/aftale om hvorvidt vejretten er forbundet med en samtidig pligt til at vedligeholde, eller bidrage hertil.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere - tlf. 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ricco
4/18/2018 12:16:27 PM

Hej Simon
Vejretten er tinglyst på vores ejendom, men der er ikke beskrevet noget omkring vedligeholdelse.
Tinglysningen er fra 1901, og der står blot placering af vejretten og at den skal være i 6 alens bredde.

Simon Mortensen
4/25/2018 9:45:52 AM

Hej Ricco.

Udgangspunktet for vejretten vil være, at eventuelle betingelser herfor skal være beskrevet i deklarationen. Hvis det eksempelvis ikke fremgår at han som følge af vejretten skal afholde omkostninger til vedligehold, vil han ikke kunne tvinges hertil.

Deklarationen udgør det eneste aftalegrundlag der reelt eksistere omkring brugen af vejen, og ordlyden heraf er derfor afgørende.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ricco
4/25/2018 11:03:54 AM

Hej Simon
Tak for dit svar. Vil det på den anden side så også betyde, at vi ikke kan tvinges til at vedligeholde vejen?
Altså at hvis han beskadiger vejen så meget, at den ikke kan benyttes, så kan han bare ikke komme frem til sine marker, medmindre han selv reparerer den (for at skære det ud i pap)?

Simon Mortensen
4/25/2018 11:16:56 AM

Hej Ricco.

En vejret der er tinglyst ved deklaration er en vedvarende ret til benyttelse af vejen - i vil være forpligtet til at bibeholde ham muligheden for at benytte vejen, idet der i modsat fald vil være tale om et brud på den aftale deklarationen udgør.

Jeg vil foreslå du sender mig indholdet af deklarationen, alternativt skriver/ringer til mig for en nærmere afklaring.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus Nielsen
4/20/2018 10:13:29 PM

Hej.

Jeg bor på en vej hvor der er nogle huse som har udsigt ud over vandet. På nabogrunden (udenfor grundejerforeningen) er der nogle træer, der på længere sigt, kan vokse sig op og skygge for nogle bestemte huses udsigt. Ejerne af disse huse, vil opstille et forslag på vores generalforsamling om at vi alle skal betale for beskæring af disse træer (efter aftale med ejeren af disse træer). Der er dog nogle huse i vores grundejerforening, som ikke vil få glæde af denne beskæring.

Kan man som grundejer blive påtvunget af betale til denne beskæring, hvis det bliver besluttet på generalforsamlingen, selvom denne jord ikke tilhører foreningen eller lokalplanen?

Mvh
Rasmus

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/23/2018 12:17:19 PM

Hej Rasmus.

Dit spørgsmål vedrører foreningsret, som ikke er emnet for nærværende artikel. Du er dog velkommen til at kontakte mig for en uddybende samtale.

Kort kan det siges at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan derfor træffe afgørelser på vegne af alle foreningsmedlemmer, hvis der er flertal herfor. Dog kan særligt indgribende forhold kræve kvalificeret flertal (typisk at 2/3 eller alle stemmer for forslaget). Den konkrete vurdering vil afhænge af foreningens vedtægter.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole Kjær
4/22/2018 5:11:53 PM

Påbudsskilte på 15 km
Jeg bor i Kerteminde Sommerby hvor vejene er overgået til private veje ejet af foreningen. Skal vi spørge om lov hvis vi ønsker at opsætte påbudssskilte med 15 km
Mvh
Ole Kjær

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/23/2018 12:19:11 PM

Hej Ole.

Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, med henblik på regulering af færdslen.

Ændringer kan imidlertid ske hvis man kan få kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse (Politiets godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen)

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole Kjær
4/23/2018 2:56:18 PM

Hej Simon

Det drejer sig ikke om private fællesveje men private veje.
Området hvor vejene er er ejet af grundejerforeningen.
Mvh
Ole Kjær

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/23/2018 3:08:21 PM

Hej Ole.

Udgangspunktet er at færdselsloven gælder alle steder hvor der er adgang for almindelig færdsel uanset om der er tale om offentlig eller privat vej.

Derfor vil samme betingelser være gældende hvis der er generel adgang til området - altså det vil kræve tilladelse fra kommune og politi hvis I ønsker at ændre ved vejens indretning eller anlæg med henblik på regulering af færdsel.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla
5/8/2018 1:30:10 AM

Hej Simon

I vores grundejerforening (ca. 230 medlemmer) har vi søgt om tilladelse til trafiksanering på nogle af vores veje (private fællesveje i lukket område). Vi får tilladelsen efter offentligretslige regler men vi er usikre på de privatretslige regler.

Kan etableringen besluttes ved simpelt flertal på en generalforsamling?
Hvad hvis der er medlemmer, der er imod beslutningen?
Der er oprettet et vejlaug hvis formål er at vedligeholde vejene i området. Er det vejlauget eller grundejerforeningen, der skal betale for etableringen og efterfølgende vedligeholdelsen?
Er der specielle forhold vi skal være opmærksomme på?

Venlig hilsen
Ulla

Simon Mortensen
5/8/2018 1:53:28 PM

Hej Ulla.

Dit spørgsmål kræver lidt yderligere oplysninger før jeg kan svare:

1. Om det alene kræver simpelt flertal at vedtage trafiksaneringen beror på en vurdering af vedtægterne samt indholdet af forslaget - altså er der tale om trafiksanering der medfører eksempelvis opholds- og legeområder eller stilleveje mv., og har det indflydelse på adgangen for nogle medlemmer til deres huse osv.

2. Jeg vil antage at vejlauget har påtaget sig opgaven omkring vedligeholdelsen hvis det er indskrevet i formålsparagraffen i vedtægterne. Hvem der skal "etablere" må og bør være aftalt parterne imellem.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ib Matras
5/9/2018 5:15:44 PM

Hej
Under pligter for offentlig vej nævnes, at grundejeren er pligtig til at feje og skrabe sne ud til fortovs kanten.
Når der ikke er fliser men en græsrabat, er grundejeren så pligtig til, at slå græsset?
Vi er en grundejerforening der vejmæssigt fødes af 2 blinde stamveje hvorfra stikveje fører ind til husene.
Det skal nævnes at jvf. Den oprindrindelige byplanvedfægt for området kun tillader udgang til stikvejene.
Stamvejene tilhører kommunen, og det gør græsset vel også.
Grunden til spørgsmålet er, at hidtil (i 42 år) har grundejerne ud til stamvejen slået græsset. (Måske ikke alle lige frivilligt)
Men på kommende generalforsamling vil en ny grundejer rejse et spørgsmål om det rimelige i dette, set i lyset af at det kun drejer sig om 20 grunde ud af 65.
Med ven hilsen
Ib

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/29/2018 2:20:49 PM

Hej Ib.

Udgangspunktet er at der skal foretages vedlighold. De steder, hvor der ikke er skel ud mod vej, skal grundejer passe den beplantning, der står 70 cm. fra vej, vejgrøft eller vejskråning.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla David
5/12/2018 11:40:21 PM

Hej
Jeg bor på en privat fælles vej, min genbo vil ikke have jeg parkerer lige overfor hans indkørsel, da han mener han ikke er istand til at komme ud med sin firma varebil med extra lang trailer, kan han godt bestemme det, ?
Den holder lovligt via færdselsloven

Besvar indlæg
Simon Mortense
5/29/2018 2:31:41 PM

Hej Ulla.

Det vil være et forhold der netop skal reguleres af færdselsloven og ikke af reglerne om private fællesveje.

Jeg vil foreslå at du ringer til politiet og søger en afklaring, herunder så du kan orienterer din nabo/genbo herom.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte
5/14/2018 8:43:47 AM

Jeg bor på landet uden for byzone på en gennemgående grusvej som 1. oktober 2017 blev omlagt til privat vej af kommunen. Vi er 7 husstande på vejen som nu har overtaget alle forpligtelserne.
Vores problem er at folk stadig benytter vejen i bil/lastvogne selv om der er sat skilt op i begge ender af vejen med gennemkørsel forbudt - ikke kun at de slider på vejen og det støver meget, men de kører også temmelig stærkt da det er uden for byzonen. Det er en "nem" smutvej til et villakvarter og folk slipper for at køre omvejen ned gennem byen. Det er til tider "farligt" for os - især vores børn - at færdes på vejen og vi har mistet mange katte mm. Det har irriteret os i mange år men vi har ikke kunne gøre noget da det har været offentligvej.
Nu har vi så overtaget vejen og flere af os ønsker at lukke den på midten hvilket virker naturligt i forhold til husenes beliggenhed på vejen. Kommunen har sagt at vejen kan lukkes hvis alle på vejen er enige - hvilket desværre ikke er tilfældet. Der er en enkelt beboer - selvfølgelig den som ikke har jord op til vejen - som ønsker at have tilgang fra begge sider og derfor mener at vi ikke kan lukke vejen.
Nu er spørgsmålet - er der nogen måde vi kan få den veje lukket når flertallet ønsker det?
Kan vi stifte et ejerlaug som ved flertal kan bestemme at vejen kan lukkes?
På forhånd tak

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/29/2018 2:34:58 PM

Hej Birgitte.

Som kommunen anviser kræver det enighed mellem parterne. Hvis dette skal kunne omgås kunne et alternativ godt være et vejlaug eller lignende hvor man med majoritet ville kunne bestemme forhold omkring vejen.

En beboer vil dog kunne udlade at indgå i vejlauget, og herved fortsat have "veto-ret" når det kommer til spørgsmålet, idet han ved ikke at indgå i vejlauget ikke er underlagt dets vedtægter om eksempelvis majoritetsbeslutninger.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Karl Åge Pedersen
5/14/2018 10:49:04 AM

Hej Simon
Jeg bor i et område hvor vi har private fællesveje (ejer huse). I midten af dette område skal der nu bygges et område med lejede huse. Da det er lejede huse kan de jo ikke være medlem af vores grundejerforening, hvor vi hæfter for ansvaret af vejene. Deres vej må, da de ikke hæfter for vejene, blive en kommunal vej, men da den eneste udkørsel er på vores private fællesvej vil der være en del slid på vejen. Dette slid kommer vi ejere til at betale på et tidspunkt. Hvordan kan vi sikre os, at de lejede huse kommer til at betale ? Er det lovligt at have udkørsel fra en kommunalvej til privat fællesvej eller skal der være udkørsel fra kommunalvej til kommunalvej ?
Med venlig hilsen
Karl Åge Pedersen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/29/2018 2:38:19 PM

Hej Karl Åge Pedersen.

Udgangspunktet er at "alle" som er vejberettiget skal deltage i afholdelse udgifter til vedligehold af en privat fællesvej. Det er derfor min opfattelse, at ejeren af de nye huse, såfremt de ikke har adgangsvej andre steder end fra jeres vej, skal indgå i afholdelse af omkostningerne.

Jeg ville kontakte kommunen herom for deres skriftlige tilkendegivelse herom.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Sus
5/16/2018 11:16:48 PM

I skriver "Kommunen er vejmyndighed, og bestemmer, hvordan en vej skal klassificeres".
Det er sådan, at jeg har et skøde med to matrikelnumre - det ene er grunden med min ejendom og det andet er hele den vej grunden ligger ud til. 13 andre grunde ligger også ud til vejen, og har adgang til deres grunde via denne vej.
Mit spørgsmål er så, hvis jeg ejer vejen, er det så stadig kommunen, der bestemmer klassificeringen?

Simon Mortensen
5/29/2018 2:41:52 PM

Hej Sus.

Det afgørende er ikke om vejen ligger på din grund, men om den er oprettet som offentlig- eller privat fællesvej. Hvis det er tilfældet så er det fortsat kommunen der har kompetencen til at klassificere.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jørgen Nielsen
5/22/2018 8:10:40 PM

Hej med jer.
Jeg har et spørgsmål vedr. §44 der er omtalt i flere af indlæggene. Situationen er som følger:
Vi har stiftet en Grundejerforening for vores private fællesvej for nogle år siden da vi skulle have sat gadelys op. Alle parceller på vejen blev medlemmer og betaler som de skal for både snerydning og vedligehold af vejen. Der er dog en række parceller der anvender vejen som kørselsadgang til deres parceller selvom deres adresser er på andre tilstødende veje. Kan vi som Grundejerforening og dermed vejlaug tvinge dem til at betale for snerydning og vedligehold da de anvender vejen dagligt som indkørsel ? Udgangspunktet er naturligvis at vi via en dialog kan få dem med til at betale. Sekundært spørgsmål er: Hvad gør vi den dag der skal skiftes asfalt på vejen (Dette skal gøres snart) ? Kan vi så gøre et krav gældende for at de er med til at betale ?
På forhånd tak for svaret og tak for en god og oplysende side.

Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/29/2018 2:44:51 PM

Hej Jørgen.

Hvis ikke der er tale om eneste adgangsvej for de øvrige billister, og hvis der ikke er tale om slid udover hvad normaltrafik ville medfører, så er det ikke min opfattelse at i vil kunne gøre krav gældende ift. vedlighold fra andre end de vejberettigede.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jørgen Nielsen
5/29/2018 6:49:10 PM

Hej Morten
De parter det drejer sig om har adgang til deres parceller fra andre veje.
Hvorledes stiller det os som forening ?
Med venlig hilsen
Jørgen

Besvar indlæg
Lise Merkel Lauritzen
5/23/2018 6:13:28 PM

Hej

Vi er 12 grundejer der i dag bor på en lille privat fælles vej. Vil der være mulighed for at komme over på kun en privatvej?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/29/2018 2:46:48 PM

Hej Lise.

Det vil du kunne drøfte direkte med kommunen da det vil være den kompetente myndighed - holdningerne til at klassificerer til privateveje kan divagere mellem de forskellige kommuner.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper Jensen
5/24/2018 10:44:21 PM

På mit matrikelkort står, at vejen uden for min matrikel er en privat vej. Vejen fører kun rundt om min matrikel og ned til haven, hvor der i haven er parkeringsplads og indgang til et sommerhus. Hvordan er reglerne for en privat vej på kommunens jord?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/29/2018 2:49:17 PM

Hej Jesper.

Jeg tror ikke helt jeg forstår dit spørgsmål - du er velkommen til at kontakte mig på telefon 30 78 87 45 for lidt mere info så jeg kan give et svar.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Carina Jensen
6/9/2018 1:26:37 PM

Hej

Vi bor på en blind vej, hvor vi ikke har en grundejerforening, men hver grundejer har en del af vejen i deres matrikel. Altså vejen er den del af vores grund. Vejen er defineret som en privatfælles vej, og kommunen er derfor vejmyndighed.
Hvad har vi af rettigheder, i forhold til instanser der ønsker at sætte brønde, elskabe og ligende på vejen? Kan vi modsætte os dette, da det er vores grund?

Med venlig hilsen
Carina

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/11/2018 10:39:49 AM

Hej Carina.

Det er ikke afgørende om vejen ligger på jeres grund eller ej, det er alene afgørende hvordan den er klassificeret.

En privat fællesvej er stadig en vej hvor "alle" har adgang, og kan ikke sidestilles med en privatvej. Det vil derfor være begrænset hvad i har af muligheder for at modsætte jer kommunens dispositioner på ejendommen.

Jeg kan kun anbefale at tage fat i kommunen for en dialog, hvis der er konkrete tiltag i ønsker en drøftelse af.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jørgen Jakobi Østoft
6/14/2018 8:26:34 AM

Hej Christian.
Jeg er formand for en grundejerforening i et sommerhusområde.
Vores vedtægter pålægger os at sørge for,at vores fælleseje er i god stand.
For fem år siden meldte omkring 15 medlemmer sig ud af foreningen ,fordi de var uenige om noget andet end vejvedligeholdelsen.
Vi andre har siden vedligeholdt vejen.
I juni i år har vi så sendt dem et brev, hvor vi beder om,at de i hvert fald betaler deres del af vejudgifterne.
Ingen har gidet at svare.
Hvad kan vi gøre
Mvh
Jørgen Jakobi Østoft

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/15/2018 9:44:32 AM

Hej Jørgen.

Hvis der er tale om en privatfælles vej, hvor alle, herunder nuværende medlemmer af grundejerforeningen og de tidligere medlemmer, er vejberettigede, så er de forpligtet til at afholde udgifter til vedligeholdelse uanset om de er medlemmer eller ej.

Inddrivelse af et udestående i denne forbindelse vil kunne inddrives via domstolene.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Stine Schwennesen
6/14/2018 11:22:14 AM

Kære Simon.

Jeg har et spørgsmål ang. beplantning opad skel/stakit - IKKE med nabo ved siden af.

En beboer 4 huse væk fra mit sommerhus har plantet hindbær, stikkelsbær og brombør lige op ad mit stakit. På den anden side er en privat vej (3,77 meter)

Det er jeg ret ked af da det skæmmer privatlivet - når der luges og plukkes bær men det vokser også ret meget ind haven.

Må han det?


På forhånd mange tak for svar.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/15/2018 9:46:22 AM

Hej Stine.

Dit spørgsmål afføder behov for lidt ekstra information.

Du er velkommen til at kontakte mig på telf. 30 78 87 45, for en snak.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Stine
6/15/2018 11:17:42 AM

Kære Simon,

Mange tak for svar.

Det vil jeg gøre.

Håber jeg når det i dag!

DBH Stine

Birgitte Nellemann
6/18/2018 9:31:31 AM

Hej.

Jeg bor i ejerbolig i et større område med en del stikveje (ca. 10-15 stikveje á ca. 9 huse på hver vej). Hele området udlægges snart fra offentlig til privat vej. Af en eller anden grund eksisterer der ingen grundejerforening i området, som ellers kun består af ejerboliger, hvor alle veje - også stikvejene - hører ind under samme navn, nemlig Skoleparken. Mit spørgsmål går nu på, hvad vi kan gøre. Skal der ved overgåelse til privat vej oprettes en grundejerforening, som alle så indbetaler til? Eller et vejlaug - på fx hver enkelt stikvej? Umiddelbart tænker jeg, at en større forening, hvor alle huse i Skoleparken er samlet, virker mest oplagt. Hvor meget kan det anbefales, at hver ejer indbetaler?

På forhånd mange tak for svar.

Mvh Birgitte Nellemann

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/18/2018 10:24:17 AM

Hej Birgitte.

Det er ikke absolut nødvendigt at oprette en forening/vejlaug, men klart at foretrække.

De konkrete vurderinger i forhold til indbetaling er en konkret vurdering ud fra hvor mange meter vej der er tale om og i hvilket miljø de ligger i forhold til benyttelse osv. Det vil være vanskeligt at besvarer uden at kende området konkret.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens Galsøe
6/21/2018 12:48:27 AM

Grundejere, der bor ud til offentlig kommunal vej betaler vejvedligeholdelse over kommuneskatten.
Grundejere, der bor ud til en privat fællesvej skal derimod betale til vedligeholdelse af deres private fællesvej og til vejvedligeholdelse af bla. samme private fællesvej over kommuneskatten.

Er det lovligt, at kommuner kræver dobbeltbetaling for vejvedligeholdelse af grundejere, der bor ud til en privat fællesvej?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/24/2018 9:38:56 PM

Hej Jens.

Jeg forstår din overvejelse, men det korte svar er ja.

Alle betaler til over skatten til vedligeholdelse af offentlige veje, uanset om de bor ud til offentlig- eller privat fællesvej.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens Galsøe
6/25/2018 3:01:53 PM

Kære Simon Mortensen
Mener du virkelig, at dobbelt betaling til vedligeholdelse af privat fællesvej og til offentlige veje er rimelig, når andre i samme kommune kun skal betale til vedligeholdelse af offentlig vej? Der bør da være lighed for loven, således at kommuner ikke kan behandle udvalgte grundejere økonomisk anderledes.
Med venlig hilsen
Jens Galsøe

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/26/2018 12:26:06 PM

Hej Jens.

Om det er rimeligt tager jeg ikke stilling til, men faktum er, at der faktuelt er en retstilling, hvor du ikke undtages eller fradrages i øvrige skattemæssige betalinger fordi du har forpligtelser der tilknytter sig til private fællesveje.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens galsøe
6/26/2018 1:32:07 PM

Tak for dit svar, men hvilken lovhjemmel (faktuel retsstilling) muliggør denne procedure “dobbeltbetaling” til kommunen?
På forhånd tak.
Jens Galsøe

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/26/2018 1:33:23 PM

Hej Jens.

Du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse - tlf. 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle
7/6/2018 2:21:48 PM

Hej.
Vi bor ud til en privat fællesvej, der ud over os, også har indkørsel til en andelsboligforening med 12 boliger, beboet af ældre, hvor ikke ret mange har bil.

Vejen ligger midt i byen og er en gennemkørselsvej, hvor kun en lille del er privat fællesvej, der fortsætter over i offentlig vej. Der er to andre veje der kan benyttes til at nå området efter den private fællesvej, uden at man skal køre en længere strækning.

Som jeg forstår lovgivningen, så giver en privat fællesvej adgang til grundejerne, ærinder hos grundejerne, og er ikke en gennemkørselsvej.
Vi har spurgt kommunen, om vi kan lukke den af, da der er to andre mulige indgangsveje til området, efter den private fællesvej, og fordi vi ikke finder det rimeligt at vi står for vedligehold af en vej, der egentlig tjener som offentlig og bliver brugt flittigt af alle borgere uden ærinde på vejen, samt af store lastbiler der levere vare til erhvervsdrivende, der ligger efter den private fællesvej.
Kommunen, har lavet en tælling med én måler, og eneste svar er, at de ikke synes at der er så meget trafik. Det er efter min opfattelse ikke retvisende med kun en måler, da den ikke viser hvor mange kørsler der har ærinde på den private fællesvej, og hvor mange der er gennemkørsler.

Hvordan er vores chance for at få vejen lukket, eller som minimum begrænse tung trafik?.
Mvh. Helle

Simon Mortensen
7/6/2018 2:34:18 PM

Kære Helle.

I har grebet sagen korrekt an, herunder ved at udfordrer kommunen på forholdet om hvorvidt vejen reelt med rette bør være en privat fællesvej, og ved at søge det dokumenteret at der er særlig trafik mv.

Udgangspunktet, hvis i er uenige med kommunen vil være en klage, og efterfølgende et sagsanlæg. Her vil bevisbyrden dog være jeres, og som du selv siger kan det netop blive vanskeligt at dokumentere hvilken trafik der udgør kørsel til hvad.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en yderligere drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Tony Grant
7/4/2018 2:35:45 PM

Hej
Vi har et skel op til et private fællesvej, fællesvejen deles af to boligforeninger og to private bolig det er et lukket område.
I skel er der et hæk, jeg vil have bruger af private fællesvejen til at klip deres side af hækken.
Den ene boligforening siger de har kun brugsret til vejen og er ikke forpligtet til noget (dog er det dem der holder den grusvej med grus) de ejer ikke matriklen.
Matriklen (Halling 5KN) ejes af Skovparken andelsboligforening, og de mener det er mit pligt til at holder begge side af mit hæk og fjerne ukrudt fra fællesvejen.
Vores matrikel er (Halling 5KU).
Der er ingen fortov på fællesvejen, og for at kommer ud på Vestergade Hou 8300 odder, skal bilerne fra fællesvejen køre hen over Vestergade fortovet, lige som vi skal køre over fortovet for at kom ud på vejen fra carporten. er det et private fællesvej eller en indkørsel når man krydse et fortov?
Og går det nogen forskel?
Mvh Tony

Besvar indlæg
Simon Mortensen
7/4/2018 4:20:34 PM

Hej Tony.

Det er nok nødvendigt at vi lige tager en nærmere snak om ovenstående - du er velkommen til at ringe til mig på telefon 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jonna Nielsen
7/31/2018 2:53:28 PM

Hej.

Da jeg er kommet i store problemer angående min nuværende nabo, som i 2003 overtog ejendommen langs mit nordlige skel og noget tid efter overtagelsen anlagde en privat vej, som gav stor højdeniveauforskel.
Dette bevirker nu, at min grund skrider og mine bygninger slår revner og min garage synker og slår revner, da min nabo ikke har sikret min grund før vejen blev udgravet og anlagt.
Jeg har kontaktet teknisk forvaltning i Morsø kommune gentagne gange, men de er hverken til at hugge eller stikke i. Teknisk forvaltning har fyldt mig med løgne såsom:

”Forkert overtagelsesdato og år – teknisk forvaltning august 2005 men ifølge tingbogsattest 18. november 2003;

Vejen er ikke tegnet på matrikelkort hos kort- og matrikelstyrelsen (hvilket undrer dem);
Ifølge BBR ejermeddelelsen fra 2017 for Gammel Færgevej 30 er arealet på grunden 1955m2 og heraf vej 0m2.

Teknisk forvaltning i Morsø kommune sender ingen dokumentationer på vejens lovlighed lige meget hvor mange gange jeg spørger efter dette (heller ikke efter aktindsigt i sagen!);”

Efter loven om vejudlæg kan jeg se, at der SKAL ansøges ved kommunen og at der skal være nabohøring (hvilket der aldrig har været), kommunen skal give tilladelse til at anlægge vejen og kommunen skal godkende vejen efter denne er anlagt og kommunen skal sørge for tinglysning af vejen og intet af dette er sket.

Direktøren for Morsø kommunes Teknik og Miljø, Arne Kirk, skriver, at der IKKE er krav om tinglysning af vejen, når færdsel foregår over egen ejendom.
I min sag forekommer det mig, at mange ting er foregået forkert og i strid med gældende lovgivning.

Landinspektør John Jeppesen satte ingen skelpæle ved mit nordlige skel i juli 2005, da min nabo havde ham ude i forbindelse med udstykning og sammenlæggelse af Havnevej 5 og Gammel Færgevej 30;

Mit forsikringsselskab kræver beviser på, at skaderne på min ejendom og bygninger skyldes vejen og de kræver en landskabsingeniørs vurdering for at de vil tage affære.

(Kan det være rigtigt? - Bør det ikke være en kvalificeret syns- og skønsmands vurdering i stedet for?).

Venlig hilsen

Jonna Nielsen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/6/2018 8:11:49 AM

Hej Jonna.

Udgangspunktet for ovenstående er, at det ikke vedrører forhold omkring private fællesveje, som min artikel handler om.

De forhold du beskriver vil skulle afgøres ved de civile domstole, hvor det afgørende naturligvis vil være, at sikre sig bevis for påstanden om, at din nabos ageren ved anlæggelse af vejen har medført en direkte følge på din ejendom, som du beskriver.

Det er muligt, at han, hvis du kan dokumentere din påstand, vil være erstatningsansvarlig for forholdet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
jesper kock
8/2/2018 1:03:11 PM

vi er nogle stykker som har hus op til en privat offentlig vej. Men ham som bor for enden af vejen mener at han har ret til at parker lige i indkørslen så vi ikke kan komme forbi den ene vej må han det

hilsen jesper
.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/6/2018 8:13:21 AM

Hej Jesper.

Det er lidt afgørende hvad for en vej der er tale om.

Som du beskriver det, lyder det som om at den omhandlede vej tjener som adgangsvej for en række beboere. Hvis det er udgangspunktet må der naturligvis ikke foretages blokering af vejen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Henning
8/6/2018 12:43:46 PM

Jeg har et sommerhus ved en udskilt privat fællesvej hvor vi gennem ca. 18 år har indbetalt
penge til et vejlaug for at vedligeholde vejen. Vejen er 8 meter bred og skellet er i midten af
en bæk, sådan at fra midten af bækken og til den anden side er 8 meter incl. vej & rabat.Fra midten af bækken og op til vejen står der nogle træer på vejens matrikel. Mit Spørgsmål går på
hvem der skal fælde dem hvis de til gene både for bækken og trafik.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/6/2018 12:57:16 PM

Hej Henning.

Det afgørende her vil være om kommunen foretager vedlighold af bevoksning og bækken i øvrigt.

Jeg ville søge afklaring hos kommunen, idet vedligehold af vejen i udgangspunktet alene omhandler selve vejens stand, herunder underlag mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Henning
8/6/2018 1:19:54 PM

Det gør Kommunen jo ikke mere da den er overgået til os og mit spørgsmål er derfor om det
er vejlauget eller grundejerne der skal fælde træerne det vil kommunen ikke afgøre.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/20/2018 10:36:07 AM

Du er velkommen til at kontakte mig for en lidt mere uddybende beskrivelse af forholdene.

Det vil være afgørende hvor træerne helt præcis befinder sig og på hvilken matrikel de står ift. ansvar for en eventuel ejer mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Martine
8/15/2018 3:57:12 PM

Hej,

En grusvej i et sommerhus område har i en periode pga. nybyggeri været belastet af tunge køretøjer med byggematerialer.

Til daglig bliver vejen benyttet af skaldevogne, slamsugere, hestetrailere, af og til traktorer, GLS biler mv. og ellers bare normal biltrafik til og fra sommerhusene (15 stk), samt 2 helårsboliger.

Spørgsmålet lyder: Kan grundejerforeningen, på en generalforsamling beslutte at en enkelt husstand (nybyggerne) skal betale for renovering af grusvejen som er privat fællesvej?

Med venlig hilsen
Martine

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/20/2018 10:51:10 AM

Hvis den konkrete kørsel har medført konkrete skader, og det kan dokumenteres at der foreligger sammenhæng, herunder at det må have været givet for transporten at vejen ville blive beskadiget, vil der kunne rejses et erstatningskrav.

Det vil efter min opfattelse ikke være et grundejeranliggende, og det vil formentlig også være uden for grundejerforeningens kompetence at pålægge en grundejer et erstatningsansvar. Men det afgør foreningens vedtægter først og fremmest.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Martine
8/20/2018 11:41:39 AM

Tak for svaret..
Der er desværre ingen konkrete skader og det kan heller ikke dokumenteres at det er lige præcis nybyggernes kørsel der har lavet slidtage på vejen. Der er måske tale om at det hele kan rettes ved den årlige kørsel med vejhøvl.

Der står i vedtægterne at grundejerforeningen er stiftet med bla. at varetage medlemmernes interesse.... osv. samt administrere og vedligeholde veje.

Men der står også i punkt 6. For dispotioner, foretaget af bestyrelsen inden for den nærværende lov givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.

Her tænker jeg, at det derfor ikke er muligt at pålægge en enkelt husstand at hæfte for en evt. vejrenovering - Da der ikke er sket skade på vejen, i form af store huller, ødelagte hække eller andet som man kan henlede til at kunne rejse et erstatningskrav.

Igen, tusind tak for svaret.

Med venlig hilsen
Martine

Besvar indlæg
Kurt Thomsen
8/20/2018 6:27:20 PM

Kommunen har forlangt en uansøgt opkørsel/overkørsel ud til privat fællesvej fjernet fordi den var sikkerhedsmæssig problematisk.
Må ejeren fortsætte med at benytte udkørslen ud over fortovskanten?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/21/2018 11:05:33 AM

Hej Kurt.

I princippet har benyttelse og godkendelse ikke noget med hinanden at gøre.

Hvis kommunen har forlangt, at man skal fjerne opkørsel skal den naturligvis fjernes.

Om den benyttes frem til fjernelse, eller man i øvrigt fortsætter med at foretage udkørsel efter den er fjernet, er et færdselsmæssigt hensyn som underlægges færdselsloven og således politiets pådømmelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Sac
8/28/2018 1:53:12 PM

Hej

Ved køb af grund.
Tinglysning af vejbelysning hvor kommunen efterfølgende betaler de fremtidige el-udgifter.

Opsigelse af tinglyst aftale!
Nu er der kommet en varsel om, at gadelyset skal overdrages til grundejer, som så skal stå for el udgiften fremadrettet, da kommunen ikke længere vil kræve den private fællesvej belyst!
Kan kommunen bare sådan lige gøre det?
Vh
Sac

Simon Mortensen
9/4/2018 3:03:28 PM

Hej Torben.

Jeg forestiller mig der er tale om en politisk beslutning om nedlæggelse/opretholdelse af gadebelysning.

Det vil således ikke være et spørgsmål konkret rettet imod lov om private fællesveje mv.

Jeg vil foreslå du undersøger nærmere om beslutningsgrundlaget og sikre at alle forhold, herom er overholdt med henblik på nærmere oplysning om hvorledes og med hvilken begrundelse afgørelsen er truffet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben Sverre Jørgensen
9/4/2018 2:43:23 PM

Hej

Jeg bor fast i sommerhus(svagelighedspenionist) på hjørnegrund. Må jeg lave en ekstra indkørsel bag huset til nyligt anskaffet autocamper? Når parkeret ved vores indkørsel, så holder den ca. 1,5 meter ud på fællesarealet/vej.
Naboen har det fint med parkering i baghaven, da den på ingen måde generer både fysisk eller visuelt.......altså en god løsning for mig og genboer og andre, der færdes på vores primære vej.

Mvh

Torben

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/4/2018 3:05:42 PM

Hej Svare.

Spørgsmålet vedrører som sådan ikke forholdet omkring privatefælles veje.

Jeg vil dog henvise til at du skal sikre dig at samtlige foreskrifter er overholdt såfremt du agter at anlægge en ny indkørsel. Forhold dig til såvel lokalplanerne og forspørg hos kommunen inden du foretager dig noget der potentielt vil kunne blive pålagt omgjort igen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Iben Gravengaard
9/7/2018 3:54:03 PM

Hejsa.

Vi bor på en privat fællesvej der i den ene ende er lukket a garager, Der er 4 separate ejerforeninger, og de er fordelt på 2 blokke/huse, med 2 lejligheder i hver opgang,
(stuen og 1sal)
som udgør en ejerforening, hvor hver ejerforening så har sin egen matrikel.

Ind langs denne vejen som er ca 2m bred, går der en hæk, hvor villa ejerne på den anden side a hækken holder den i fin stand.
Problemet er så bare to af ejerforeningerne på vores vej, holder ikke deres del af hæk og den ene fjerner heller ikke ukrudt langs deres bygning.
Og det skal vi så forbi for at komme ind til os.
Jeg har lagt et hav af sedler i deres postkasser uden hverken svar eller handling, da vi ikke ka få de pågældende naboer i normal tale.
Derud over har jeg har snakket med hegns tilsynet og de ville kun afvise en ansøgning, da der ikke er tale om naboer på hver sin side af hækken.

Hvordan kan man få naboen til at holde sin den af hækken, og kan man evt få omlagt vejen til offentlig?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/11/2018 4:31:04 PM

Hej Iben.

Jeg tænker jeg har brug for lidt nærmere præcisering, hvorfor du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse på tlf. 30 78 87 45.

Udgangspunktet i forhold til at få omlagt vejen til almindelig offentlig vej, er normalt en smule vanskeligt, da det vil kræve at kommunen er villige til at tage vedligeholdelsespligten på sig. Det ses sjældent at være noget der motivere kommunen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Iben louise Gravengaard
9/12/2018 8:07:16 PM

Tak for svar jeg tager kontakt.

Besvar indlæg
Maik Rachow
9/11/2018 8:15:54 PM

Hej Simon.

Vi har sidste år købt et nedlagt landbrugsejendom hvor der er en vej på grunden (grusvej) hvor vi ikke er blevet informeret om at der er tredje der har vejret til den vej. Nu har jeg ikke kunne finde noget som helst oplysninger om hvem der har vejret og i hvilken omfang. Hvordan kan jeg finde ud af det og hvad kan man gøre, har nemlig tænkt mig at anlægge grunden på en anden måde.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/12/2018 10:27:18 AM

Hej Maik.

Det afgørende vil være at få afklaret hvilken type vej der er tale om.

Er det en privat vej - så vil forholdet omkring andres vejret skulle være tinglyst på ejendommen ved servitut/deklaration i tingbogen.

Er det en privat fællesvej - så har alle i princippet ret til at benytte vejen i det omfang det måtte være nødvendigt. En privat fællesvej, kan opfattes som en offentlig vej, bortset fra det faktum, at vedligeholdelsen er pålagt de vejberettigede (altså dem som benytter vejen til adgangsvej for deres ejendom).

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Maik Rachow
9/12/2018 10:50:06 AM

Hej Simon.
Tak for svar men hvordan ser jeg så lige om det er privat eller fælles privatvej?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/12/2018 10:51:27 AM

Hej Maik.

Kommunen har fortegnelser over vejenes kategorisering. Så henvend dig til kommunen for afklaring.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Michala
9/12/2018 10:05:07 AM

Vi bor i et hus i Lund, hvor vi står som ejer af 170 kvm vej. Vi bruger vejen for at komme ind til vores indkørsel. Grunden bag vores har ingen tilkørsel til offentlig vej. De skal kører på vores vej for at komme ind til deres hus, så vi går ud fra de har vejret, selvom vi ikke kan finde det skrevet nogle steder.
Nu har vi hørt rygter om at boligen bag os er opkøbt af et firma, der vil rive huset ned og bygge 7 lejeboliger på grunden. Det vil betyde voldsomt meget for trafikken forbi vores hus og slid på vejen. Der ud over vil tunge lastbiler med bygge materialer højst sandsynlig ødelægge vores allerede slidte asfaltvej.
Kan vi gøre indsigelse mod flere boliger på samme grund og hvem skal betale for renovering af vejen?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/12/2018 10:32:33 AM

Hej Michala.

Det forhold at vejen ligger på jeres matrikel, betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om en privat vej.

Det vil være afgørende, at få afklaret hvilken type vejen er registreret som hos Kommunen.

Er der tale om en privat fællesvej, vil vedligeholdelsen skulle bæres af de vejberettiget i ligelig fordeling, dog med forbehold for om nogen slider særligt på vejen. Altså, hvis det nye ejer af ejendommen bag jer medfører et særligt forøget slid, må de bære en forhøjet del af omkostningerne til vedligeholdelse.

Konkrete skader på vejen som følge af tung trafik der ikke tager hensyn til vejen stand, vil kunne gøres direkte gældende overfor den 3. part som måtte forsage skaderne, så det vil være et civilt søgsmål ved domstolene hvis et sådant krav skal rejses.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Michala
9/12/2018 11:56:11 AM

Tak.
Kan vi på nogen måde forhindre at de bygger de 7 lejeboliger? Vi er sikre på at 7 gange så mange biler/familier vil øge trafikken og støjniveauet betydeligt omkring huset og højst sandsynlig få værdien på vores hus til at falde. Vores nabo på den anden side af vores lille vej har de samme bekymringer.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/12/2018 12:02:38 PM

Hej Michala.

Indsigelser til opførelse/byggeri mv. bør drøftes med kommunen i forhold til en byggetilladelse eller lignende.

Jeg kan ikke svare på om det er muligt ud fra de givne oplysninger.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
9/20/2018 1:46:08 PM

Hej
Jeg har et sommerhus på privat fællesvej. Vores vejskilte til vejnavne er godt slidte efterhånden. Hvem har ansvaret for at udskifte dem? Er det kommunen eller grundejerforeningen?
Ved du ligeledes om der er krav til hvordan et skilt skal være? Jeg mener man må vel ikke selv male dem?
På forhånd tak.
Annette

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/26/2018 11:13:32 AM

Hej Annette.

Det er i udgangspunktet kommunen/politiet der godkender og opsætter skilte med anvisning af færdselsforhold vejnavne mv.

Min opfattelse er, at kommunen bør orienteres med henblik på deres stillingtagen til udskiftning/vedligehold.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Henning Mortensen
9/30/2018 3:17:35 PM

Hej
Må jeg parkere på en privat vej hvor jeg har tinglyst vejret på, men som ejes af naboen?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/11/2018 3:59:29 PM

Hej Henning.

Er der tale om en privat vej, hvor du alene har en tinglyst vejret - så er din råden/gøren betinget af indholdet af din vejret.

Altså anviser vejretten alene en ret gennemkørsel mv., er der i princippet ikke hjemmel til parkering eller anden brug. Du kan ikke uden nærmere aftale parkere på privat vej idet der er tale om privat ejendom, hvor færdselsloven i udgangspunktet ikke er gældende.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanna Hansen
10/2/2018 6:32:34 PM

Mit spørgsmål er vi er 3 landejendomme på en Privat fællesvej og vores indkørsel op til vores gårde, er der 2 små søer som bønderne i gamle dag brugte til deres jorde de er helt nede til hovedvejen, men på vores privat fællesvej, disse søer har træer, så vi skal køre lige som en tunnel for at komme op til vores gård, da disse træer ikke bliver klippet har vi problemet med at få større biler og lastbiler op med varer, vi kan heller ikke få tømt vores septiktanke, da de ikke vil ødelægge deres vogne, kommunerne forlanger at disse skal tømmes, og bønderne som ejer disse træer og søer gider ikke at overholde sine forpligtelser, jeg har gentagende gange ringet til dem men får at vide at de nok skal komme og beskære træerne og så sker der ikke mere, der foreligger et vejforlig hvori disse bønder også har rådighed over vores private fællesvej og skal betale til denne vej men træerne er ikke nævnt. Skal lige nævne at bønderne bo ikke på vores vej men anden sted.
Hvad kan jeg gøre for at slippe for ævl og sure miner for efterdags.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/11/2018 3:18:52 PM

Hej Susanna.

Dit spørgsmål går i virkeligheden ikke på forholdet omkring privatfællesvej, men snarere på forhold omkring skel mv.

Dit spørgsmål kan dog besvares således, at ejerne af de træer der rager ind over din grund er forpligtet til at beskære hvis de udgør væsentlig gene. Som du beskriver det lyder det som om det er tilfældet.

Vil de ikke selv beskærer kan du anlægge sag med påstand om anerkendelse af at de skal beskære. Hegnsyn er ligeledes en mulighed.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Per Pedersen
10/4/2018 12:07:49 PM

Hej
Jeg bor for enden af en privat fællesvej. Kommunen har sat en lysmast til den offentlige vej inde i det der er udlagt til privat fællesvej. Det betyder at større lastbiler (fragtmænd) ikke har plads nok til at de kan dreje ned ad vejen.
Der er desuden også placeret et vejskilt og en elboks inde i vejen.

Har kommunen pligt til at flytte mast mm.

På forhånd tak.

/Per

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/11/2018 3:20:56 PM

Hej Per.

En privat fællesvej er reelt set en offentlig vej, med den forskel at de vejberettiget er har forpligtelsen til vedlighold.

Kompetencen til at opsætte såvel el-boks som vejskilte mv., foreligger derfor stadig hos kommunen, og drøftelser omkring uhensigtsmæssigheden i opsætningen skal derfor drøftes med dem.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Chalotte Trasborg Josefsen
10/14/2018 10:07:54 PM

Hej Simon
Jeg bor som lejer i en ejendom, som ligger klods op af en hytteby/ kolonihaver. Kaseren i denne forening påstår hårdnakket de har vej ret til at færdes gennem vores have. Har så undersøgt sagen yderligere på kommunen og de siger at de ikke kan se noget her om. Nu har udlejer givet mig fuldmagt til agtinsigt i vejretten og gennemgang af vores fælles have.
Han er blevet meget syg så har derfor ikke overskud til selv at gøre noget.
Kan du give mig en besked via mail så jeg ved hvad jeg skal stille op og hvordan jeg lige gør.
Mvh Chalotte Trasborg Josefsen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/15/2018 11:00:35 AM

Hej Chalotte.

Der kan være 2 muligheder for at erhverve sig en ret til at færdes på grunden.

1) En tinglyst ret (servitut/deklaration) på ejendommen. Det vil fremgå af tinglysningen hvis en sådan ret måtte være sikret.

2) Hævd. Hvis det kan dokumenteres at der har været rådet (altså at naboen har benyttet muligheden for at gå henover haven) i mere end 20 år kan der drøftes hævd. Reglerne er komplicerede så det vil ikke være muligt at redegøre til fulde herfor.

Jeg ville derfor afklare om der er tinglyst nogen ret på ejendommen som det første.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Chalotte Josefsen
10/15/2018 1:13:28 PM

Hej igen
Jeg har idag indhentet oplysning på tinglysning der står at vejretten er ophævet i 1945.
Mvh Chalotte Trasborg Josefsen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/15/2018 4:09:16 PM

Det er fint.

Det afgørende er så hvorvidt de uberettiget har fortsat bruge, og om det er sket i et omfang der over en 20 årig periode har vundet dem hævd.

Indledningvist ville jeg dog blot skrive til modparten og orienterer om at vejretten er ophævet og at der således ikke foreligger noget grundlag for at de kan benytte sig af haven mv., i forhold til deres færdsel.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisa Sonesson
10/18/2018 7:19:32 PM

Kommunen har for nogle år siden defineret hvilke veje, der fremover skal være private fælles veje. Nu er turen kommet til vores vej, der skal overtages.
vores vej er lige som de andre veje i rækkehuskvarteret 5 m. bred med mange parkerede biler. Vores vej er en af de få veje i området, hvor man kan komme til en større kommunal vej uden at skulle køre en ekstra rute på ca 200 m. Hvis vores vej havde være bredere, ville den nok have fungeret som officiel tilkørselsvej til området. Vi beboerne har klaget over al for meget gennemkørende trafik - og kommunen har lovet at etablere en "vej indsnævring" men vi tror ikke at det vil hjælpe noget som helst, eftersom mængden af parkerede biler ikke har haft nogen betydning for transit trafikken. Vi er ca 45 husstande og der kører samlet på en hverdag ca 400-500 biler i gennem. Kommunen siger nu, at nabo vejenes beboere også er lokale og har ret til at bruge vores vej.
Hvor står vi?
Kan vi nægte at modtage vejen?
Kan vi frit gøre vejen til en grusvej?
Hvor meget transit trafik skal man acceptere?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/22/2018 6:30:56 PM

Hej Lisa.

Dit spørgsmål kræver lidt afklaring omkring den forudgående korrespondance med kommunen. Du er velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Janne Hvid
10/19/2018 7:50:48 AM

Jeg bor på en privat fælles vej (grusvej), som engang har været gennemgående. Vi er 7 huse på vejen hvor vi er det "sidste" hus i rækken. Da vi flyttede ind, døjede vi en del med "uvedkommende gæster/folk der snusede rundt" så vi lukkede vejen ved os, iflg. aftale med de andre beboere. Dette er 10 år siden nu. Vejen som fører op til os fra den side som ikke bliver brugt mere fører op til et fortidsminde/gravhøj (ved siden af os) og har derfor altid været skiltet som gangsti og "forbudt for motorkøretøjer" - men det blev ikke overholdt da vejen var åben. Der er ikke et sådan forbud op fra den vej vi bruger. Nu færdes her kun folk til fods og folk med ærinde til markerne.
Jeg/vi er nu blevet kontaktet af kommunen, som ønsker at åbne vejen for gående, cyklister, heste mv. Ingen af os med ejendomme på vejen ønsker dette. Kan kommunen tvinge os ? Der er jo fri adgang til fortidsmindet ?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/22/2018 6:34:38 PM

Hej Janne.

Private fælleseje udgør i princippet offentlige veje med den ene forskel at forpligtelsen til vedligehold påhviler de vejberettiget.

Der foreligger derfor ingen særlige rettigheder for at I som vejberettiget kan ændre vejens forløb, herunder afspærre eller lignende.

Umildbart er det derfor min vurdering at kommunen vil have hjemmel til at anmode om at i bringer vejen forløb tilbage til originalt udgangspunkt.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristine T
10/26/2018 3:11:14 PM

Hej
Vi bor på en vej med privat fælleseje. Vores genbo er ved at renovere hus med henblik på salg. De tidligere beboere fik ikke lagt fjernvarme ind, da alle andre gjorde, så det er man ved at gøre nu. Derfor er vejen blevet åbnet og der er gravet et stort hul. Når de lukker det igen, genetablerer de selvfølgelig, men det kommer til at ligne et forfærdeligt kludetæppe, da de har haft åbnet flere steder og på flere lader og kanter. Kan vi kræve, at der ikke kun genetableres, så det er funktionelt, men at det også gøres pænt? Mvh Kristine

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/29/2018 11:26:14 AM

Hej Kristine.

Den part som har foretaget opgravning mv. er forpligtet til at reetablere i rimeligt omfang. Altså skal vejen bringes tilbage i den stand den var.

Det skal derfor, hvis muligt, bringes tilbage til det tidligere kosmetiske udseende.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
john kristensen
11/1/2018 3:19:09 PM

Jeg bor på en privat/fælesvej i landzone,(vejen er grusbelagt) og er en stikvej fra den offentlige vej af samme navn. Der er 3 matrikler som har adresse på vejen. Vi har en nabo som har adresse til den offentlige vej. Med hensyn til benyttelse af grusvejen må vores nabo benytte vejen som det passer ham, han har lavet hans garage om til billiard rum så han har ikke mulighed for at komme i haven med trailer etc. uden at bruge vores vej. Han har tilligemed en kæmpestor bøgetræ som står ca 1 meter fra skel og som overhæger min carport og terrasse og den og sviner uhyggeligt med alt hvad et bøgetræ kan præstere. Med hensyn til rengøring/oprydning er der ingen hjælp at hente fra de andre personer som bruger vejen. Hvad kan jeg gøre for at få hjælp med problemet. mvh john kristensen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/2/2018 10:14:31 AM

Hej John.

Ift. vedligeholdelse af vejen skal den deles ud mellem de vejberettigede, altså de ejere som alene kan tilgå deres ejendom via den private fællesvej. Hvis de nægter at betale, og du kan dokumentere reelle udgifter til vedligeholdelse, kan du principielt sagsøge for deres andel af udgifter.

En privat fællesvej er ikke en "privat vej" hvorfor man ikke kan forhindre øvrige i at benytte vejen.

I forhold til de naboretlige forhold omkring træer der rager ind over skel, kan det kort siges at grundejere er forpligtet til at beskære deres træer så de ikke rager ind over skel, ligesom træerne skal beskæres hvis de udgør gene for naboerne.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
john kristensen
11/7/2018 12:47:05 PM

Hej Simon.

Takker for dit svar, det er noget af en vanskelig opgave at få nogen af dem til at medvirke til vedligeholdelse af vejen. Hvad angår min nabo har jeg spurgt om han kan trimme bøgetræet, det kan han ikke siger han, kan heller ikke se at han har mulighed selv at gøre det og da han er tysker vil han ikke betale for at få det gjort så jeg skal finde en løsning på problemet da jeg er træet af at blive begravet i afffald fra det bøgetræ. mvh john

Besvar indlæg
Susanne
11/3/2018 4:46:09 PM

Jeg bor på en landejendom og ejer en grusvej hvor en anden helårsbolig og et enkelt sommerhus har vejret.

Jeg har læst mig til at det kun er de 'vejberettigede', der må benytte vejen i bil. Sommerhuset bliver nu ulovligt beboet og benytter vejen med 1-3 biler hver dag.

Er det lovligt at en ikke-lovlig beboer benytter min vej i bil plus diverse gæster?

Ejeren har lejet sommerhuset ud og ikke reageret på den ulovlige beboelse og beboeren er bare blevet boende da 'han ikke har noget sted at bo og vil blive der til han er færdig med sin uddannelse til sommer' og åbenbart ligeglad med at jeg har gjort opmærksom på den ulovlige beboelse.

Dette forhold ved jeg hidrører under kommunen, som jeg vil kontakte ang. den ulovlige helårsbeboelse - men hvad med benyttelsen af min vej...?

Vh Susanne

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/5/2018 10:20:35 AM

Hej Susanne.

Indledningsvis er det afgørende om det er en privatvej, med en tinglyst vejret for sommerhuset, eller om det er en privatfællesvej.

For privatfællesvej er det korrekt at baggrunden for benyttelse beror på vurderingen af om man er vejberettiget eller ej. For privatvej vil vejretten være nærmere defineret i konkret deklaration/servitut som er tinglyst i tingbogen.

Udgangspunktet for om der er tale om uretmæssig benyttelse af vejen, vil bero på netop afgørelsen om, hvorvidt sommerhuset benyttes "ulovligt".

Spørgsmålet om vejens benyttelse afhænger derfor af en afgørelse om huset benyttelse.

Objektivt, vil det ikke være uretmæssig at der køre 1-3 biler på vejen om dagen, hvis det i øvrigt sker i henhold til almindelig benyttelse af sommerhuset inden for lovens rammer herom.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Karl Jørgen Nielsen
11/5/2018 5:03:50 PM

Vi har 3 privat fællesveje i et sommerhusområde, området består af Sønderås Ejerlav med 42 tvungne medlemmer/husstande, med årlig generalforsamling og valgt bestyrelse. Desuden ca. 20 husstande som ikke er og heller ikke kan optages som medlemmer i ejerlavet. Men alle 62 er beboere og benytter de private fællesveje. Sønderås Ejerlav arrangerede og betalte ca. 100.000,00 for renovering af de 3 veje. De 42 betalte via kontingentet deres andele, ikke-medlemmer blev informeret om forestående renovering, og eftf. opkrævet et beløb som deres andel af
omkostningerne. Langt de fleste betalte uden problemer af nogen art, men 5 nægter at deltage i omkostningerne med forskellige begrundelser, hhv. uden begrundelse. Hvordan griber vi sagen an, og kan man undslå sig betaling, alle benytter de private fællesveje. Herunder naturligvis også i forbindelse med renovation, post, gæster etc.
På forhånd tak for vejledning.
Med venlig hilsen
Karl Jørgen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/6/2018 9:37:44 AM

Hej Karl.

Det korte svar er nej. Hvis du er vejberettiget og derigennem benytter vejen er du forpligtet til at tage del i vedligeholdelsesomkostningerne.

Det vi nogen gange ser i de her sager, er så at der opstår en diskussion om hvad "rimelige" omkostninger til vedligeholdelse kan siges at være.

Altså, et vejlavbestående af eksempelvis 80 % af de vejberettiget kan ikke vælge at gå udover normal vedligeholdelse og forvente fuld deltagelse heri fra øvrige vejberettigede hvis ikke der har været accept til omfanget, og omfanget kan dokumenteres at være udover sædvanlig vedligeholdelse.

Sagerne vil kunne føres ved domstolene ift. indkrævning/inddrivelse af vejberettigedes forpligtelse til betaling.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Micki Berg
11/12/2018 6:37:23 PM

Hej Simon.

Jeg har købt mig en landejendom der består af adskillige matrikler heraf en del gamle moseloder hvor der i sin tid er gravet ud til tørv.
I gammel tid er der et lod som ligger inde mit imellem alle mine som tidligere ejer ikke har haft mulighed for at opkøbe.
De nuværende ejere af dette lod nævner at der er en vejret henover mine jordstykker som de tidligere har benyttet til at komme til deres lod. Denne vej har ikke været brugt i mange år og er blevet en ret etableret del af det skov/moseområde den ligger i.
Ejerne af lodet vil reetablere vejen og grave ud og ligge stabilgrus så den igen bliver farbar.
Det siger sig selv at jeg ingen interesse har i at få en sådan vej som går lige igennem min skov.

Hvilke rettigheder har de i forhold til vejen?
Jeg kommer ikke til at bruge vejen så har jeg pligt til at vedligeholde vejen når det er i deres interesse at den bliver reetableret.

I forhold til at få oplyst hvor vejen ligger helt præcist, skal der vel en landmåler ud. Kan de kræve at jeg betaler en del af dette ?

Håber du kan hjælpe med mine spørgsmål.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/13/2018 9:46:48 AM

Hej Micki.

Det afgørende er om der er tale om en vejret (tinglyst) eller om vejen er kategoriseret med vejtype fra kommunens side.

Besvarelsen af dit spørgsmål afhænger i høj grad heraf - du er velkommen til at kontakte mig for yderligere - tlf. 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus
11/23/2018 7:04:20 PM

Jeg har en skov, og inde i denne skov ligger et hus. Ejeren af dette hus bruger min vej til at komme til huset, dvs. de benytter min privatvej. Jeg benytter kun meget sjældent denne vej ind i skoven, da jeg bor andetsteds. I de år jeg har ejet skoven, har jeg aldrig vedligeholdt vejen. Der er kommet ny ejer af huset, og de mener nu, at jeg skal stå for vedligeholdelse af vejen. Jeg kender ikke til dokumenter, der stipulerer hvilke rettigheder, der er. Derfor det følgende spørgsmål: kan det virkeligt passe, at jeg pludselig skal være ansvarlig for at holde vejen?

Simon Mortensen
11/26/2018 10:12:44 AM

Hej Klaus.

Det kommer ene og alene an på hvad der måtte stå i den deklaration/servitut som måtte fastlægge vejretten for husejerne.

Hvis der er tale om en privat fællesvej, og ikke en privatvej, så skal i begge afholde omkostninger til vedligehold.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus
11/26/2018 11:13:43 AM

Tak for svar. Det er en privatvej, og hvis der ikke er nogen servitut, og der ikke tidligere er betalt for vejarbejde, så antager jeg, at reglen er, at man fortsætter som det har været i årtier.

jens jørgensen
1/5/2019 7:50:21 PM

Hvis en privat vej er delt, så flere grundejere ejer en del af vejen, kan en' grundejer så lukke vejen med bom?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
1/9/2019 11:23:21 AM

Uden at have yderligere oplysninger end du anviser, så er det min opfattelse, at en enkeltstående ejer ikke vil kunne afskære benyttelsen af vejen, herunder idet vejen jo formentlig tjener det formål at øvrige parter kan benytte den ift. deres ejendom.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere på tlf. 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Preben Beier
12/16/2018 3:05:49 PM (1)

Hej
Vi er 16 som har købt ejendom i en ny udstykning, alle grunde er nu solgt og vi skal have etableret en grundejerforening, og det er aftalt at vi skal have overdrager private fællesveje og arealer når de er færdig lavet, dvs med asfaltering o.s.v., hvilket ikke er tilfældet, der mangler en hel del asfaltering.
Entrepenøren mener vi skal vintervedligeholde disse veje, selvom de endnu ikke er færdig udført og ikke har overdraget ejerskabet til grundejerforeningen endnu.
Er der nogen retspraksis i sådan en situation.
Mvh Preben

Besvar indlæg
Simon Mortensen
12/18/2018 12:57:33 PM

Hej Preben.

Udgangspunktet må klart være at i først efter vejene er overtaget, overtager forpligtelsen til vedligehold.

Det bør fremgå af købsaftalerne, hvad der nærmere er aftalt.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim Kristensen
1/9/2019 9:44:59 PM

Vi har overtaget en landejendom med 5 ha jord og erhverstilladelse. Ejendommen ligger for enden af en blind vej. Vi har adgang til vores ejendom via en vej som er ejet af naboen (ejer markerne på begge sider af vejen). Det er vores eneste adgang til ejendommen. Vi har nu etableret en gårdbutik der heldigvis afstedkommer noget ekstra færdsel. Men naboen er noget utilfreds med trafikken og mener at bl.a. rabatten bliver ødelagt som følge af den ekstra trafik. Kan ejeren forbyde vores kunder at benytte vejen? Der er ingen problemer med vores egen benyttelse af vejen. Men både kunder og leverandører af byggematerialer ifm. en ombygning er et udskældt folkefærd.

Pft.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
1/11/2019 9:41:25 AM

Hej Kim.

Et direkte forbud vil jeg ikke mene kan komme på tale, men det kan/bør få indflydelse på fordelingen af omkostninger til vedligehold af vejen.

Det er afgørende om der er tale om en privat fællesvej, eller en privat vej.

Private fællesveje er i princippet en offentlig vej, men hvor vedligeholdelsesomkostningerne fordeles ud imellem de vejberettigede (dem der bruger den som adgangsvej. Her vil det være afgørende hvem der eksempelvis slider mest på vejen, i forhold til en fordeling af omkostninger til vedligehold.

Ved en privat vej, der vil/bør jeres vejret været anvist som en tinglyst deklaration på ejendommen, og indholdet af denne vil beskrive under hvilke vilkår i kan benytte vejen.

Så det afgørende vil være at få afklaret hvilken type vej det vedrører, og undersøge nærmere i tingbogen omkring vejretten hvis det er en privat vej, og ikke en privat fællesvej.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
John Valore
1/20/2019 4:55:59 PM

Vi er en grundejerforening med private fællesveje, hvor et medlem i forbindelse med et større byggeprojekt har forvoldt skade på vejen. Såvel medlem som entreprenør havde ikke i tilstrækkelig grad dækket sig ind ift. aktivitet på vejen i form af køreplader etc.

Medlemmet har dokumentation for skaden, men har uden held forsøgt at få skadesvolder til at anerkende/betale for udbedring.

Medlemmet mener ikke at de er ansvarlige overfor foreningen, men at foreningen selv skal drive en (retslig) proces mod skadesvolder for at få dækket skaden.

Det er jo ikke specielt rimeligt at andre tilstødende grundejere skal dække en reparation, når det er et enkelt medlems aktivitet/entreprenører, som har udløst skaden. Det virker hellere ikke specielt rimeligt at en forening skal påtage sig den risiko, indsats som er knyttet til at jagte alle skadesvoldere direkte.

Når et medlem indgår en egen kontrakt om byggeaktivitet, levering etc, påtager de sig så et selvstændigt ansvar for skader i forhold til grundejerforeningen ?

Kan foreningen rejse et selvstændigt krav overfor medlemmet ?


På forhånd tak.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
2/8/2019 8:21:01 AM

Hej John.

Det vil være skadevolder der skal erstatte, og som vil være at betragte som rette sagsøgte i tilfælde af en retssag.

At rette kravet mod selve grundejeren kan blive vanskeligt.

Du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben Nielsen
1/24/2019 2:51:44 PM

Vi er nogle grundejere, som i 1999 fik lov at anlægge en vej, på en anden lodsejers jord. I forbindelse med anlægning blev der indgået en aftale om, at lodsejeren kunne bruge vejen i tilfælde af, at vejen kunne bruges af lodsejeren, hvis der på et specifikt stykke jord, senere skulle udstykkes. Vejens beskaffenhed blev dikteret af kommunens vejmyndighed. Anlægning blev alene bekostet af grundejerne. Der blev ifm aftalen spurgt om lodsejeren ville betale til vedligeholdelse, hvilket blev afslået. Der blev også spurgt til om lodsejeren ville betale en forholdsmæssig del af anlægningsomkostningerne, hvilket også blev afslået, med begrundelse i at det måske først skete om mange år og at lodsejeren vederlagsfrit stillede jordstykket til rådighed for grundejerne. Aftalen blev ydermere tinglyst i Grundejerforeningens vedtægter og i Lokalplanen. Begge påtegnet af kommunen. Nu har lodsejeren solgt jorden til en anden lodsejer, som ønsker at bruge vejen til en udstykning et andet sted. Vi har fået at vide, at aftalen ikke betyder at han ikke kan bruge den til andre udstykninger, at han ejer jorden og dermed også vejen og at vi kan rende og hoppe. vi får ikke en krone. Det er ikke fair, at han kan sælge billigere grunde fordi andre grundejere har betalt over 1/2 mill for anlægning. Det er ikke fair, at aftalen ikke nogen som helst værdi har. MEN er det også juridisk muligt for den nye ejer at gøre det?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
2/8/2019 8:23:58 AM

Hej Torben.

Det vil være nødvendigt at se den konkrete aftale, hvis jeg skal kunne besvare korrekt.

Svaret vil afhænge helt af hvorledes aftalen er formuleret.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben Nielsen
2/8/2019 9:22:22 AM

I Grundejerforeningsvedtægterne står: "Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matrikel XX, beliggende XX, og matrikel XX, beliggende XX, har ret til at anvende den nederste del af A-B-vejen som adgangsvej til et eventuelt fremtidigt boligområde NORD for A-B-vejen, såfremt det måtte vise sig muligt at etablere et sådant, mod at ejerne af det nye boligområde/grundejerforeningen dér deltager forholdsmæssigt i de løbende udgifter".
(Matrikelnumre ect er nævnt i vedtægterne - her erstattet af xx) Vedtægterne påtegnet af kommunen og tinglyst. Disse vedtægter lå til grund for køberne i udstykningen, hvorfor man naturligvis har haft dette i overvejelser ved køb.
Desuden står der i Lokalplanen, som naturligvis også er tinglyst: "Vejforhold: Lokalplanområdet vejbetjenes fra XXvej, idet der etableres en tilkørselsvej langs den nordlige side af slugten. (A-B-vejen) Såfremt der på et senere tidspunkt udlægges et boligområde nord for lokalplanområdet, kan boligområdet benytte samme vejadgang".
Kommunen mener at disse bemærkninger kun gør det tilladt at anvende vejen nord for OGSÅ, men ikke hindrer at man bruger vejen til en bebyggelse ØST for.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/2/2019 11:04:07 AM

Hej Torben.

Jeg tror det kræver en nærmere gennemgang for at kunne give præcist svar.

Du er velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Hannah
1/24/2019 4:07:48 PM

Hej Simon

Tak for en god artikel om offentlig og private veje.
Kan du oplyse hvem der ejer og hvem der har ansvaret for selve matriklen på en privat fællesvej? Er det Kommunen? Og kan man i så fald anmode kommunen om at lave en opmåling/berigtigelse af selve matriklen?

På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Hannah

Simon Mortensen
2/8/2019 8:38:59 AM

Hej Hannah.

Den private fællesvej er alene et udtryk for, at en udlagt vej kan benyttes at de vejberettigede til adgangsvej til deres ejendomme mv.

Vejene er oftest udlagt på private matrikler, som ejes af den tinglyste adkomsthaver. Adkomsthaver har i udgangspunktet ansvaret for sin matrikel, men selve vedligeholdelse af vejen, herunder underlaget mv., skal fordels mellem de vejberettigede.

Jeg vil ikke mene du kan få kommunen til at foretage opmåling mv., med mindre der er helt særlige årsager der kan gøres gældende.Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
1/29/2019 1:33:36 PM

Hej Simon
Er man fritaget for at betale kontingent til en GF, hvis personen/udstykker ejer 14 matrikler, som godt nok er vej/sti og fælles areal, og som ikke er overdraget til GF. Vores påstand er, at han skal betale til fælleskassen, da det stadig er en privat person der ejer matriklerne. Vi syndes ikke, at vi kan findes nogen tekster/love/regler der fritager ham. Det står i lokalplanen, hvad der udlagt til vej/sti og fælles areal, men ikke at han skal fritages.
Kan vi sende en opkrævning til ham, og hvis ja, hvor mange år kan vi gå tilbage.
På forhånd tak
// Fmd. GF

Simon Mortensen
2/8/2019 8:43:09 AM

Hej Rasmus.

Jeg ville starte i grundejerforeningens vedtægter, og se nærmere på formålsbeskrivelsen og øvrige betingelser.

Min umildbare vurdering er, at det nok alene vil være de konkrete grundejere, herunder de konkrete matrikler der er udstykket, der kan betragtes som reelle medlemmer.

Kan kravet gøres gældende, vil den normale forældelsesfrist på 3 år, være udgangspunktet for hvor langt i ville kunne opkræve tilbage i tiden.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank Christensen
2/5/2019 12:24:03 AM

Strøtanke: Jeg har en noget lang indkørsel (der har karakter af grusvej) der ikke benyttes af andre, som munder ud i en privat fællesvej. Må jeg gerne navngive mit "vejareal" opsat med skilt og stander med fx. ordlyden "Karl-Marx-Straße" eller andet morsomt navn lige inden for ved skellet til fællesvejen? :-)

Besvar indlæg
Simon Mortensen
2/8/2019 8:45:00 AM

Hej Frank.

Så længe der er tale om privat grund, altså et areal inde for din matrikel, så kan du gøre præcis som du ønsker.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank Christensen
2/9/2019 9:29:52 AM

Hehe.. fedt. :-)

Besvar indlæg
Bjarne Ditlevsen
2/10/2019 11:02:07 AM

En privat Fællesvej i vort sommerhusområde er blevet lukket permanent for en del år siden.
Der opstår desværre problemer med at finde ind til flere beboere p.gr.a denne lukning, idet de fleste GPS systemer viser adgang fra den lukkede side. Vi har udover flere tilfælde, men også fornylig haft brug for Falck med udrykning. Deres GPS viser samme adgang. Her kan flere minutter være ret afgørende. Mit spørgsmål er :. Hvor eller hvem kan man rette henvendelse til, så "alle" i fremtiden får den rette kørselsvejledning ??

Mvh

Besvar indlæg
Simon Mortensen
2/12/2019 11:55:19 AM

Hej Bjarne.

Dit spørgsmål er lidt uden for artiklens område, der jo primært vedrører grundejerens forpligtelser i forbindelse med bolig til offentlig og privat fællesvej.

Jeg ville dog, i jeres tilfælde, sikre at kommunen blev orienteret om forholdene således at udryknings-kørsel ikke var i risiko for forsinkelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
K. Schou
2/11/2019 2:23:50 PM

Hej,
Jeg bor til leje på et mindre slot, hvor jeg lejer portnerboligen. Adgangen til min bolig er via alleen op til slottet. Min nabo som også lejer, spærrer alleen af ,uden at spørge mig , i forbindelse med afholdelse af marked 2 gange årligt, hvilket gør at jeg ikke uhindret kan komme frem til mit lejemål.
Er dette lovligt?
Hverken brandvæsnet eller andre kan komme frem..

Besvar indlæg
Simon Mortensen
2/12/2019 11:57:12 AM

Hej K. Schou.

Jeg har brug for lidt yderligere oplysninger for at kunne besvare, herunder om alleen er optaget som privatfællesvej hos kommunen, eller om den henligger som reel privatvej.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 46 14 59 45, for nærmere drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kurt
2/16/2019 6:01:41 PM

Hej Simon,
Tak for info.
Vedr. Vejen.
Jeg tror det er en privat vej men er ikke sikker. Det kan ligeså godt være en privat fællesvej.Der er 2 lejemål på vejen, mit og naboens(erhvervslejemål). Der er omdeling af post og renovation på min adresse. Er det muligt at finde ud af hvilken status vejen har via kommunes hjemmeside?
Ringer gerne.
Mvh
K

Simon Mortensen
2/19/2019 1:04:47 PM

Hej Kurt.

Det divagere fra kommune til kommune, om du via hjemmesiden kan finde et kort med optagelse af veje efter type.

Ellers kan du altid kontakte kommunen for direkte oplysning.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Koed
2/17/2019 11:16:24 PM

I et tidligere svar til mig lader du forstå at en vej ikke er privat hvis flere bruger vejen for at få adgang til deres ejendom. Det er derimod tale om en privat fællesvej hvor kommunen er myndighed, svarede du. Men i indledningen på denne side omtaler du netop den situation hvor flere ejere ejer hver et stykke privat vej og kommunen ikke er myndigheden.
Hvis det virkeligt er en “rigtigt”privat vej, kan kommunen så ændre vejens status til privat fællesvej, og hvilke betingelser skal være opfyldt for at det kan ske?
Venlig hilsen og tak

Besvar indlæg
Simon Mortensen
2/19/2019 1:11:41 PM

Hej Jan.

Udgangspunktet er, at en privat vej, ikke uden videre kan optages som offentlig vej, eller privat fællesvej.

En privat vej ejes af én eller flere grundejere, og er typisk små vejarealer. I modsætningen til en privat fællesvej er en privatvej ikke underlagt kommunens myndighed, så den er ikke åben for offentlig færdsel. Du bestemmer som grundejer, hvem der har adgang til vejen.

Der kan ikke umildbart ske ændring af en privat vej til privat fællesvej, uden der er en helt særegen grund hertil.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte Krog
2/26/2019 11:38:25 AM

Hej Simon
Kan et vejlaug med flere ejere forbyde kørsel med renovationsbiler på deres private fællesvej?

mvh Birgitte

Besvar indlæg
Simon Mortensen
2/28/2019 10:35:41 AM

Hej Birgitte.

Private fællesveje er offentligt tilgængelige for færdsel. Det er derofr alene politiet der kan lave forbud eller opstille øvrige færdselsvilkår for vejen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kurt Plesner Sørensen
3/8/2019 2:10:47 PM

Hej , jeg bor for enden af en privat fællesvej, kommunen har planer om at udstykke fire nye grunde, planen er at de skal benytte vores vej for at komme til de nye grunde, er det ok? Hilsen Kurt

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/12/2019 12:19:01 PM

Hej Kurt.

Der er intet i vejen for at jeres vej skal benyttes, herunder idet det alene vil betyde, at fællesudgifterne til vedligeholdelse vil blive spredt ud imellem det samlede antal nye ejere.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik Eriksen
3/10/2019 4:46:36 PM

Hejsa
Hvem afgør om man har vejret?

Den aktuelle vej er ikke klarificeret, ikke engang som privat vej.

Men det er den eneste vej ind til de bagerste matrikler som er til salg. Men det vil værre træls at købe noget jord man ikke kan komme ind til.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/12/2019 12:20:36 PM

Hej Erik.

Vejen skal klassificeres af kommunen som enten offentlig- privat- eller privat fællesvej.

Udgangspunktet kan sagtens være at der ligger en tinglyst deklaration der potentielt giver brugsret til vejen hvis det er eneste adgangsvej - andet synes ikke at have formodningen for sig.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
3/15/2019 10:26:36 PM

Jeg er i bestyrelsen for en grundejerforening. Der er 17 grunde med beboelsesejendomme på vort område. De 8 er beboet af ejerne - de øvrige 9 er lejet ud til beboelse. Vi fornemmer mere og mere, at de ikke-herboende grundejere ikke er aktive og "med".... og det giver problemer med især rekruttering til bestyrelsen (på 3 personer).

Vort formål er at holde arealet (mange træer og buske og grønne arealer - og vores grusvej). Kontingentet påhviler selvsagt grundejeren, uanset om boligen er udlejet eller ej.

Jeg har den kætterske tanke i baghovedet, at omdanne foreningen til en beboerforening. Dels er vore lejere anderledes engagerede, og dels trænger vi til mulighed for udskifting i bestyrelsen... jeg har siddet i samfulde 16 år. Hvad er de umiddelbare juridiske udfordringer ved dette tankespind ?

Simon Mortensen
3/20/2019 11:42:38 AM

Hej Thomas.

Dit spørgsmål går udover hvad nærværende artikel vedrører.

Jeg vil dog påpege at der sagtens kan være udfordringer ift. omdannelse fra ejerforening til beboerforening, og du bør søge nærmere rådgivning herom for afklaring.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper Sørensen
3/17/2019 2:18:36 PM

Jeg bor på en privat fælles vej i landzone. Jeg har meldt mig ud at den ikke tinglyst grundejerforening da vi ikke var enige om vejvedligeholdelse. Selvfølgelig skal jeg vedligeholde min del vej, men kan de tillade sig at sende faktura og opkræve betaling for vedligeholdelse af vejen part fordelt hvis jeg på forhånd har udtrykt mig negativ for deres arbejde?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/20/2019 1:26:17 PM

Hej Jesper.

I skal afholde ligelige omkostninger til vedligehold af vejen.

Er man uenige om hvordan vedligeholdelse skal foretages, kan kommunen trækkes ind over sagen og overtage vedligehold mod jeres betaling - de afviser dog oftest hvis ikke der er enighed, og så står I/du tilbage med en sag der skal anlægges ved de civile domstole for afgørelse af om der er sket vedligeholdelse udover det nødvendige mv.

Det vil helt sikkert ikke være gunstigt for nogen, idet omkostningerne herved langt vil overstige det konkrete beløb i formentlig slås om.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Henning Olesen
3/26/2019 8:44:10 AM

Mit spørgsmål. Vi er 12 grundejer som bor på en privat fællesvej med et fællesareal i midten
som kommunen ejer er det så korrekt at vi skal vedligeholde til midten og kommunen skal vedligeholde ud til midten fra deres side, da fællesarealet aldrig er blevet tilskødet vores
grundejerforening som der ellers står i en tinglyst Deklaration at de skulle når vejen
var færdig samt grundejerforeningen stiftet. Dette har kommunen bekræftet ikke er sket og
de bekræfter også at de er ejer fællesarealet.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/27/2019 9:21:56 PM

Hej Henning.

Indledningvist ville jeg anmode kommunen om at bekræfte at de vedligholder eget areal.

Det vil være vanskeligt for dem at anlægge et andet synspunkt vil jeg mene.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Johan
3/27/2019 9:36:39 AM

Hej
Vi er et nystiftet vejlaug i et gammelt fritidshusområde med 55 parceller, hvor der ikke er grundejerforening o.l. og dermed ikke tinglysning om vedligeholdelse af de private veje. Vi løb ind i en kommunal vejtilsynssag pga grundejeres manglende vejvedligeholdelse, men stiftede et vejlaug og tog sagen i egen hånd og istandsatte 2 veje, der tillige tjener som adgang til andre veje i området. Alle grundejere var positive og betalte deres andel og kontingent på nær 2 grundejere.
Kan disse 2 grundejere tvinges til at betale?
Det drejer sig om små beløb, så det er nok snarere viljen end evnen, der mangler.

Simon Mortensen
3/27/2019 9:24:10 PM

Hvis der er tale om private fællesveje, vil de grundejere, som er vejberettiget, kunne tilpligtes at betale deres andel af nødvendige omkostninger til vedligeholdelse.

Det skal, hvis de ikke betaler frivilligt, ske ved anlæg af civilt søgsmål.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Johan
3/28/2019 10:20:57 AM

Tak for et hurtigt svar.
Er det praksis, at sagsøgte også dømmes til at betale vejlaugets sagsomkostninger?
Hvis sagsøgtes andel i istandsættelsudgifterne f.eks. udgør kr. 500 og vejlauget selv skal afholde advokatomkostninger på f.eks. kr. 5000 er et sagsanlæg næppe en farbar vej.

Simon Mortensen
4/1/2019 8:31:14 AM

Sagsomkostninger udmåles i udgangspunktet efter landsrettens vejledende takster herfor.

I småsager (sager under kr. 50.000,00) udmåles der alene omkostninger til brug af advokat for selve hovedforhandlingen, idet man antager at parterne kan forberede sagen uden advokat.

Derfor bliver der alene udmålt i størrelsesordenen kr. 5000,00.

Det vil betyde, at hvis advokaten også skal forberede sagen (udtage stævning mv.) vil der komme en egenbetaling.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge Henriksen
3/31/2019 9:24:24 AM

Vores privat fællesvej er en grusvej. Her færdes mange gående også med med hunde, heste og cyklende, post og renovation bruger også vejen. Naboer har kørt kolort på markerne ved siden af vores hus, der er meget kolort efterladt på vejen. Skal de på lige fod med en asfalteret vej rydde op efter sig?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/1/2019 9:17:54 AM

Ja.

Den private fællesvej skal vedligeholdes af de vejberettigede, men dette vedrører alene vejen belægning mv.

Almindelig oprydning skal naturligvis ske fra dem der måtte "rode" vejen til.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge Henriksen
4/1/2019 10:22:03 AM

Tusind tak for dit meget hurtige svar.
Rigtig god dag til dig

Besvar indlæg
Torben Kjærsgaard Nielsen
4/2/2019 7:44:53 PM

Jeg er formand i en grundejerforening der har tre private fælles veje. Vi har fået visse udfordringer med visse dele af kloakeringen i området primært relateret til regnvandbrøndene og deres kontakt til tilstødende regnvandsopsamlingssystem (dræn). Jeg er bekendt med, at vi som "ejere" af en privat fælles vej har visse vedligeholdelsesforpligtigelser/ansvar. Vi gennemfører løbende kloaksugning af vejbrøndende og også en enkelt gang udført rodbeskæring. Men, hvis der sker større sætninger eller utætheder i regnvandsbrøndene, deres ledning til hovedkloakken og tilhørende stikledninger (på foreningens område) ,- hvem skal så udbedre skaden; kommunen eller grundejerene ???
Med venlig hilsen,
Torben K., Nielsen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/4/2019 11:27:51 AM

Hej Torben.

I udgangspunktet omfatter de vejberettigedes forpligtelse til vedligehold alene vejens tilstand, belægning mv. Det er ikke min opfattelse at kloakforholdene er omfattet.

Min opfordring vil være, at kommunen kontaktes for afklaring af deres stillingtagen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben Kjærsgaard Nielsen
4/4/2019 7:54:50 PM

Hej Simon,

Tak for dit svar. Jeg har haft en indledende diskussion med kommunen og det er deres klare opfattelse (med hjelm i gældende lovgivning !!), at det er os om grundejere og ejere af den private fællesvej der er ansvarlig for, ikke blot selve vejbrøndens funktion og tilstand men også for den ledning der går fra vejbrønd til hovedkloak. Så en kontakt til kommunen vil på ingen måde gavne vores sag - endelig er sagsbehandlingen urimelig lang.
Vi står overfor en større renovering af vores veje - derfor er det væsentligt, at vi inden da får afklaret vores situation. Endelig vi en ekstra forpligtigelse også få en urimelig indflydelse på den i forvejen høje betaling vi har til grundejerforeningen.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/8/2019 10:36:05 AM

Hej Torben.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere - høre gerne lidt nærmere om kommunens begrundelse mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
kaj Frilev
4/16/2019 7:00:04 PM

Vi bor på en landejendom hvor der er en privat fællesvej . Vejen er ca 1000 m. lang og der bor 5 husstande i tilknytning til vejen. feks. er der 1000 m. fra den ene ejendom og 750m. og ca 400 m, fra den tredje.osv.

når vejen skal have tilført grus, vil jeg gerne vide om der er en fordeling i forhold til brugen af vejen, eller alle skal betale lige meget.

mvh Kaj

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/23/2019 6:06:18 PM

Når der er tale om private fællesveje i landzoner vil udgangspunktet være en fordeling efter brugen af vejen, hvor man i byzoner i udgangspunktet vedligholder ud til midten af vejen ift. ens matrikkel (ligeligt).

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Helena
4/20/2019 9:25:34 AM

Hej, og tak for muligheden for hjælp.
I vores sommerhusområde ligger en privat fællesvej inde på en anden husejers matrikel. På trods af at denne private fællesvej er klassificeret og leder ind til en tredje sommerhusgrund, påtager ejeren af matriklen sig retten til at vælge hvem der har adgang til denne vej fordi han jo kan se at den ligger indenfor hans Skelpæle. Er dette hans ret???

Simon Mortensen
4/23/2019 6:07:57 PM

Private fællesveje er underlagt færdselsloven som øvrige offentlige veje, og skal således være offentligt tilgængelige. Kommunen er vejmyndighed og er de eneste der kan begrænse færdslen på en privat fællesvej.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Helena
4/20/2019 10:38:39 AM

Uddybning af ovenfor.
Vores grund grænser op til den matrikel hvorpå den private fællesvej ligger, men der er en meters penge fra skellet ind til vejen. Så vi krydser sådan set en meter af hans grund for at nå hen til vejen. Må vi så ikke benytte denne private fællesvej fra vores grund?

Ulla
4/21/2019 10:57:10 PM

I vores grundejerforening står der i vedtægterne:
"Vejenes vedligeholdelse kan forestås af Grundejerforeningens bestyrelse, der danner Vejlaug i henhold til kendelse af 01.07.1964".

Vedtægterne er ikke ændret i forbindelse med at området (sommerhus) er blevet ændret fra at ligge i landzone til at ligge i byzone. Kendelsen er ikke gyldig for vores område mere. Istedet er det reglerne for private fællesveje i byzone der skal følges.

Jeg er usikker på, hvad det betyder for bestyrelsens og medlemmernes forpligtelse ved kommende renoveringer. Kan du hjælpe med at afklare hvad reglerne er og om hvilken betydning det kan have, at vedtægterne ikke lever op til de regler, der er gældende?

Venlig hilsen
Ulla

Simon Mortensen
4/23/2019 6:05:02 PM

Hej Ulla.

Det vil formentlig i første omgang medfører at vedtægterne skal revideres. Herefter vil udgangspunktet være, som du beskriver, at reglerne for vedligeholdelse af private fællesveje vil regulere, altså at der skal ske fordeling af omkostningerne til renovering imellem de vejberettigede.

Forskellen på om der er tale om byzone eller landzone, er at der ved tilfælde af landzone normalt foretaget en vurdering af i hvilken grad den enkelte vejberettigede benytter vejen, og at fordeling sker efter brug af vejen frem for ligeligt som i byzoner.

Du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse om nødvendigt. tlf. 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Uffe Nielsen
4/26/2019 6:29:59 PM

Jeg har adgang til en privat fællesvej. Mod nord er der 6 matrikler, mod syd 2 matrikler, hvor den ene består af 35 udlejningslejligheder. Administratoren af udlejningslejlighederne mener, at udgifterne til fællesvejen skal deles med 1/8 til hver matrikel. Jeg mener, at når der er ialt 42 adgangsberettigede, så skal udgiften deles med 1/42 til hver.
Hvad er rigtigt?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/30/2019 2:20:02 PM

Kære Uffe.

Er vejen belligende i land- eller byzone?

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Uffe Nielsen
4/30/2019 8:07:05 PM

Landzone, Rungsted.

Besvar indlæg
Uffe Nielsen
4/30/2019 8:07:50 PM

Undskyld! Byzone Rungsted.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/1/2019 3:21:27 PM

Forskellen på om der er tale om byzone eller landzone, er at der ved tilfælde af byzone i udgangspunktet lægges den betragtning til grund, at hver matrikel ejer vedligeholder vejen ud for sin matrikel med hvad det må indebære - typisk medfører det en ligelig fordeling.

I tilfælde med landzoner bliver der taget en konkret vurdering af de vejberettigedes brug og slid af vejen ift. fordeling af omkostninger til vedligeholdelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
John
5/3/2019 4:47:49 PM

Vi har en lille fællesvej / privatlvej som ligger på min matrikkel, vi er 3 ejendomme, som har tilkørsel til deres ejendom.. vejen er blind, men for enden af vejen, ligger der en grund, hvor der har været vognmandsforretning, som er lukket for 40 år siden, den nuværende ejer, bruger pladsen som lager.
Jeg har skrevet til kommunen for at høre om vejen er privatvej eller privat fællesvej, de svare, at det er en privat fællesvej, hvor jeg mener, det er en privat vej, fordi der er tale om en lille vej, som jeg ejer.
Som jeg forstår det, har jeg ingen rettigheder om færdselen på vores vej, kommunen har lavet en slags gangsti for offentligheden på min matr. vi bor i landzonen, konsekvensen er masse gående og masser af cykelryttere, vælger at køre ned af vores vej og over nogle græsmarker.

Spørgsmålet er kan Kommunen bare, uden min samtykke, etablerer gående trafik, på min matr. I går aftes kom der 12 cykelryttere blæsene ned af vejen, vores edyl, er ligesom forsvundet her, addressen er Hylkedalvej 68 6000 Kolding.

På forhånd tak

Med venlig hilsen

John Deleuran

Simon Mortensen
5/16/2019 11:02:29 AM

Hej John.

Hvis der er tale om en privat fællesvej, er det desværre meget klart at det er kommunen/politiet der er færdselmyndighed.

Der er ikke tale om en privat vej, hvorfor det er uden betydning at den ligger på din matrikel.

Reelt vil vejen være at betragte som "offentlig", bortset fra at pligten til vedligeholdelse er udlagt til de vejberettigede grundejere der knytter sig til vejen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars E
5/7/2019 12:47:13 PM

Vi har en ejendom 200 meter fra offentlig vej - med en tinglyst privatretslig vejret på 4 meter i bredden, hen over naboens landbrugsmark, og vejen er registreret som ejendommens vej adgang. Må vi lejlighedsvis parkeres med en bil på denne vej som vejberettigede ? Bredden af vejen muliggøre passage - uagtet en evt. parkering, men retten løse en lidt snæver gårdsplads - lejlighedsvis. Hvad siger loven op parkering på privat vej - når intet er aftalt herom ud over en brede på 4 meter ?

Simon Mortensen
5/21/2019 1:35:04 PM

Hej Lars.

Hvis der alene er tinglyst en vejret som følge af at vejen udgør en adgangsvej til jeres ejendom, er det ikke min opfattelse at der heri kan indeholdes en fortolkning om at vejen kan benyttes til andet end færdel til og fra ejendommen, og således ikke parkering i noget omfang.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
5/10/2019 7:42:58 PM

Hej

Jeg er i den situation at der står gadebelysning inde på min matrikel uden at det er tinglyst hvad siger loven helt præcist kan jeg forlange det fjernet, leje eller hvad er mine juridiske rettigheder helt præcis.

Mvh Thomas

Simon Mortensen
5/21/2019 1:36:11 PM

Hej Thomas.

Jeg har brug for lidt yderligere oplysninger for at kunne besvare dig bedst muligt - du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 30 78 87 45 for en drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
René
5/12/2019 7:11:34 PM

Hej Simon

Vi bor i et rækkehus hvor der ialt er 3 rækkehuse på hver sin matrikel. På 2 af matriklerne er der tinglyst en 4 meter bred privat fællesvej, så vi kan få adgang til vores ejendom fra den offentlige vej.
I tinglysningen står også at:
“De to arealer må af deres ejere benyttes til henstilling af cykler. Og barnevogne etc: på god ordensmæssig måde eller til haveanlæg; alt i det omfang dette ikke vil være uforeneligt med udlægget af vej på de to del numre.”

Er det tilladt at plante et 2 meter levende hegn på tværs af den 4 meter privat fællesvej?
Og hvad gør vi, hvis de har gjort det uden vores tilladelse?

Mvh. René

Simon Mortensen
5/21/2019 1:41:02 PM

Hej René.

Som du anviser beskrivelsen, herunder at der er tale om en privat fællesvej, så kan der ikke beplantes på vejen da den skal kunne befærdes som hensigtet.

Hvis det udgør en privat fællesvej som du beskriver, og ikke en privat vej, kan forholdet bringes foran kommunen da de sammen med politiet er færdselmyndighed på området.

Start dog med påkrav til dem der har opført hækken, hvori i varsler dem en frist for udbedring/nedtagning.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Merete
5/17/2019 11:50:18 AM

Jeg bor på en privatvej, hvor vejarealet ejes af en person, der ikke har adresse på vejen jævnfør udstykningsplanen fra 1943. Mine
spørgsmål er følgende:
Hvem skal friholde rabatten for buske og træer, udfor matrikler hvor matrikkelejeren ikke har adresse på vejen, eksempelvis hjørnegrunde?

Er det lovligt (med vejejerens tilladelse) at placere en grusbunke til vedligeholdelse af vejen, i rabatten udfor en matrikkel hvor matrikkelejeren ikke har adresse på vejen?

Med venlig hilsen Merete.Simon Mortensen
5/21/2019 1:43:31 PM

Hej Merete.

Vedligeholdelse af selve vejen vil formentlig være reguleret i den tinglyste deklaration på ejendommen. Forhold omkring tilstødende matrikler skal afklares direkte med den konkrete ejer som ejer grundende der støder op til vejen.

Du er velkomment til at kontakte mig for uddybning.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisa
5/21/2019 8:17:50 PM

Hej Advodan,

Min mand og jeg bor på en fælles privatvej og er med i en grundejerforening. Vejene er relativt gamle. Vi har revet vores hus ned for at bygge nyt. I den anledning er vi af grundejerforeningen blevet oplyst at lastbilen fra nedrivningsfirmaet har lavet hul i vejen og beder os betale for skaden. En del af kontingentet til grundejerforeningen skal netop bruges på vedligehold af vejene. Kan de bede os betale? Hvem har ansvaret? Det er jo en fællesvej med mange forskellige brugere og vejen har været brugt i mange år. Om det faktisk var lige netop en af de lastbiler, der var med i vores nedrivningsprojekt, som udgjorde skaden, vides ikke. Men jeg tænker at vejen er slidt af vejr og mange forskellige brugere, og så kan en lastbil godt skabe det endelige brud i vejen.

Simon Mortensen
5/27/2019 9:25:14 AM

Hej Lisa.

Sagen vil være en civilretlig sag, og skulle afgøres ved en domstol hvis parterne ikke kan blive enige.

I dette tilfælde er bevisbyrden helt afgørende. Hvis grundejerforeningen mener at det er en konkret lastbil der har lavet skaden, skal de kunne dokumentere forholdet, herunder at der ikke er tale om en skade der er fremkommet som følge af normalt slid og ælde.

Denne bevisbyrde vil være særdeles vanskelig at løfte, hvis der ikke foreligger billeder fra den konkrete kørsel og følgende skade.

Når det er sagt, så vil konkrete skader der forårsages af ekstraordinær kørsel (herunder tung kørsel ved nedrivning) i udgangspunktet skulle afholdes af den konkrete grundejer der potentielt kan føre kravet videre til vognmanden hvis det er kørslens karakter der har medført skaden. Vedligehold af vejen via vejlauget er alene "normalt" slid og ældre og således ikke specifikke skader som følge af enkeltstående episoder der ikke kan siges at være normal brug af vejen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Karin
5/23/2019 7:32:51 PM

Hej
Jeg ejer en ejendom hvor der er ca 135 m2 privat vej på min ejendom.

Foran min ejendom er der en grund.
Jeg har ikke skriftligt eller mundtligt givet grunden vejret, men for at komme til grunden fra offentlig vej skal man passere min privat vej.
Der findes heller ikke deklaration eller byrder med vejret for grunden foran mit hus.
Har jeg nogen mulighed for at få denne færdsel stoppet eller begrænset på min private vej?

Mange tak.

Simon Mortensen
6/11/2019 4:49:02 PM

Hej Karin.

Uanset at vejen ligger på din matrikel kan den sagtens være optaget som en privat fællesvej, og ikke en fuldstændig privat vej.

Dette vil i udgangspunktet være tilfældet hvis den øvrige grund har behov for at benytte den som adgangsvej.

Kontakt kommunen og få bekræftet hvilken type vej den er optaget som i deres system. Er det en privat fællesvej vil der være ret til færdsel.

Er der tale om en privat vej, vil der kun være ret til færdsel som følge af deklaration, eller hævdvunden ret hvis vejen har været benyttet i lang tid uden tilladelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Karin
6/13/2019 7:45:16 PM

Hej Simon

Tak for dit svar.

Kommune siger at en ejendom skal være sikret adgang til offentlig vej.

Kommune kunne ikke sende noget dokumentation på hvad vejen var angivet som hos dem, men oplyste at da vejen betjener mere end en ejendom "må" det være privat fællesvej.

Skal jeg som ejer af arealet slet ikke give vejret ?

Hvad vil du råde mig til tak.


Simon Mortensen
6/17/2019 12:05:09 PM

Hej Karin.

Hvis vejen er optaget som privat fællesvej, hvilket bør være tilfældet, når den tjener som adgangsvej til øvrig beboelse, så er der automatisk vejret.

Det forhold at vejen ligger på din matrikel gør det ikke automatisk til "din" vej.

Du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse om nødvendigt - tlf. 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Gudmann Christensen
5/27/2019 6:44:57 PM

Hej Simon
Jeg bor i en udstykning fra 2007, hvor firmaet, som udstykkede 27 parceller plus en parcel med den private fællesvej gik konkurs efter salg og opførsel af 9 huse. Vejen blev etableret med stenbelægning på ca. 2/3 af strækningen. Den sidste 1/3 har kun det underliggende lag af stabilgrus. Vejmatriklen ligger stadig i konkursboet, men de sidste parceller er ved tvangsauktion solgt og nu bebygget. Ingen ønskede at erhverve vejmatriklen! Lokalplan og grundejerforeningens vedtægter siger at foreningen er forpligtet til omkostningsfrit at overtage færdigetableret vej. Hvem skal betale for færdiggørelse af vej? De 9 oprindelige købere mener ikke de skal deltage, da de påstår allerede at have betalt hus og færdig vej - og henviser iøvrigt til lokalplan og vedtægter. Det kan oplyses, at grundejerforeningen ikke gjorde krav på færdiggørelse af vej og gældende i konkursboet.
Venlig hilsen
Jan

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/11/2019 4:51:25 PM

Det kontraktlige forhold for færdiggørelse af vejen er væk med konkursboet.

Herefter vil det alene ud fra en ny aftale imellem parterne kunne lægges til grund hvordan vejen skal færdiggøres.

Alternativt vil kommunen kunne give påkrav om at vejen skal vedligeholdes, herunder som følge af dens ringe stand. Det vil følge de gældende regler på området i forhold til fordeling bland de vejberettigede, eller grundejerforeningen hvis de har forpligtelsen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Leo
6/4/2019 2:43:40 PM

Jeg bor i Næstved Kommune i en bebyggelse med en privat fællesvej hvor der er afmærkede p- båse. Jeg har 2 spørgsmål :

1. Må der opsættes nummerskilte ved båsene, med det formål at reservere en personlig/privat p-plads ?

2. Må en almindelig lille indregistreret trailer (ofte kaldet “havetrailer”) parkeres på vores p-pladser ?

Simon Mortensen
6/11/2019 4:52:57 PM

Hej Leo.

Det er kommunen der er vejmyndighed på en privat fællesvej. Samtlige færdselsforhold, herunder parkeringsbåse og reservation heraf, skal således ske med kommunens godkendelse. De vejberettigede har ingen særlig ret til at råde over færdselsforhold på vejen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne Petersen
6/12/2019 7:58:54 PM

Hej Simon

Vi har købt sommerhus i et sommerhusområde i landzone, hvor kommunen intet krav stiller til vintervedligeholdelse af vej. Der ligger på denne private fællesvej enkelte helårshuse. I vores genstiftet vejlaug diskuteres der derfor om vi sommerhusejere alligevel er forpligtiget til at vintervedligeholde og bidrage økonomisk til snerydning, da helårs beboerne kunne falde uden for vores grund og da de har behov for post, dagrenovation og komme på arbejde.


Har vi pligt til dette, når vi ikke må bo der helårligt?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
7/12/2019 11:20:19 AM

Det er min opfattelse, at samtlige vejberettigede er forpligtet til at deltage i vedligeholdelsesarbejdet i forhold til vejens belægning og fremkommelighed mv. Det er ikke min opfattelse at i er undtaget fordi der ikke er tale om helårsboliger.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Karin
6/13/2019 10:50:27 PM

Vi er en andelsboligforening beliggende på en privat fællesvej i Københavns Kommune.

Har vi mulighed for at tilknytte et P firma, således at kun beboere og gæster må parkere og alle andre kun har tilladelse til på- og aflæsning på vores del af vejen ?

Mvh Karin

Simon Mortensen
6/17/2019 12:07:24 PM

Hej Karin.

Nej det har i ikke bemyndigelse til - kommunen/politiet er færdselsmyndighed på offentlige og private fællesveje, hvorfor det alene er dem der kan foretaget ændringer om færdselsforhold herunder parkering.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
freddy jensen
6/17/2019 1:02:51 PM

hvem kan bestemme om der må lægges asfalt på en privat fælles vej i landzonen hvis der er et vejlaug

Besvar indlæg
Simon Mortensen
6/24/2019 4:16:56 PM

Hej Freddy.

Det vil altid være de vejberettigede der skal afholde udgiften, fordelt efter individuelt brug - oftest ligeligt fordelt, med mindre der er landbrugskøretøjer eller andet der særligt slider på vejen.

Det forhold at der er et vejlag er ikke afgørende for hvem der kan bestemme hvordan der skal vedligholdes. Der er derfor afgørende om der er tale om en rimelig omkostning ift. hvad krav kommunen har til vedligeholdelsesstanden. At nogle måtte beslutte sig for at gå videre end hvad der er at betragte som rimelige omkostninger, binder ikke de øvrige vejberettigede.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Rune
6/18/2019 3:14:55 PM

Hej Simon, her er meget brugbar information på siden. Tak for det.
Jeg har et sommerhus på en koteletgrund, og jeg overvejer at give 3 matrikler færdselsret ad min indkørsel langs skel til deres egne grunde ved servitut. Adgangen skal holdes på et minimum i forhold til udførelse af vej, som jeg forestiller skal være så tæt på almindelig græsplæne som det nu kan lade sig gøre med den trafik der nu en gang vil være. Jeg forestiller mig et 3 meter bredt spor langs skel på min matrikel, og adgang for beboere med vogntog op til 3500kg.

Nu til spørgsmålet: Den beslutning vil jo forringe værdien af min grund, i al fremtid. Vi er på alle matrikler enige om jeg skal kompenseres økonomisk for at oprette servitutterne.
Men hvordan foregår et sådant "salg" hvad skriver man i selvangivelsen når der tikker x-antal hundrede tusind ind på kontoen? Bliver man beskattet af beløbet. er det en ejendomsmægler der skal vurdere hvad det skal koste?

Det var mange spørgsmål på éen gang, håber du er tålmodig med mig. På forhånd tak, mvh Rune

Simon Mortensen
6/24/2019 4:20:15 PM

Hej Rune.

Jeg skal ganske enkelt sige, at det ikke ligger inden for mit speciale, hvorfor du bør kontakte enten advokat eller revisor ift. afklaring af såvel skat som anførelse i din selvangivelse.

Beklager.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole
6/20/2019 9:42:20 PM

Hej Jurist.

Jeg blev ophidset i dag. Spørger derfor her.
Jeg købte i 1995 en ejendom med ca. 20.000 kvm. grund. Der gik en kommunal vej (ca. 80 meter lang) meget tæt på huset og haven. Mellem haven og vejen er der en ca. 20 meter lang hæk, som når ud til den asfalterede vej – det har den altid gjort.
Da jeg købte ejendommen i 1995 lå den offentlige vej på min matrikel. Så kom der en lov? - som betød, at alle veje skulle have deres eget matrikelnummer. Der kom landmålere på – de bankede skelpæle i og jeg fik brev fra tinglysningen om, at min grund var blevet ca. 2500 kvm mindre – da vejen var matrikuleret fra. For mit vedkommende var det økonomisk et 0 – altså ingen udgifter eller indtægter.
Hækken har været der altid; men i går holdt der en bil fra kommunen nogen tid. Da jeg kiggede i postkassen, havde de lagt en seddel (med kort og tegning) hvor de beder mig om at fjerne hækken, da den ligger på vejens matrikel.
Det var det jeg hidsede mig op over. Først stjæler de en halv tøndeland og så kommer de efterfølgende med krav.
Det er kort beskrevet det, som jeg godt kunne tænke mig en juridisk udtalelse om.
Jeg har først opdaget nu (flere år efter udmatrikukeringen af vejen) at skelpælene står bag hækken.
Hvad gør jeg?

Mvh. Ole

Simon Mortensen
6/24/2019 4:23:17 PM

Hej Ole.

Det korte svar vil være at indgå i dialog med kommunen omkring den specifikke situation, herunder henvise til forløbet som du har anført for mig.

Kravet kan nok, rent juridisk være vanskeligt at komme med et egentlig svar på, men argumentationen kunne være at det ikke længere er din hæk, idet den ligger på deres matrikel og har gjort det siden skelpælene blev slået i.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
A.P.
6/25/2019 1:43:34 PM

Vi har hus på en matrikel hvor der for mange år siden blev inddraget noget af grunden ( før vores tid i huset) som blev omlagt til en lille blind grusvej, hvor der i dag er tilkørselsret til et hus der ligger bag ved os.
Dette hus blev revet ned sidste år, og de er netop færdige med at opføre nyt.
Mit spørgsmål går på om de skal parkere på egen grund, eller om de har ret til at parkere på vores vej.
Hvis vi feks. ønsker at nyt om eller til, er det inkl. de kvadratmeter vejen udgør ( dette blot for at forklare hvordan kommune sejr på vejen)

venligst A.P.

Simon Mortensen
7/12/2019 11:23:13 AM

Det er afgørende om der er tale om en privatfælles vej eller ej - hvis det er en privat fællesvej kan vejen benyttes, og færdslen reguleres i udgangspunktet fortsat af kommune/politiet i forhold til hastighed, parkering mv.

Jeg ville tage fat i kommunen/politiet for deres oplysning om vejens klassificering og deres stillingtagen til parkering mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
6/26/2019 3:53:08 PM

Hej
Vi har købt en ejendom som oprindeligt er landbrug. Hele vejen rundt om i to udenpå hinanden liggende cirkler er frastykket grunde hvorpå der er opført sommerhuse. Fra kommunal vel er der vej med grus til alle matrikler. Fra kommunen vej og ned til midten ved vores ejendom er udlagt, så vi tinglys ejer den del af vejen. Ialt 1300 m2. Det betyder at på forsiden af vores ejendom langs hækken ejer vi over til genboens skel. Inkl. Vejen ialt 7 meter bred. Nu kommer spørgsmålet. Vi ejer vejen, men der er tinglys brugsret for alle på området. Ialt 48 lodsejere. Vi betaler alle til vedligehold via grundejerforening. Vi er eneste ejendom med ret til helårsbeboelse og erhverv. Nu mener man så fra foreningen at vi skal sørge for at fælde træer, holde vej og lignende på den del af vejen som ligger langs vores hus. En vej vi ikke bruger og som kun er vej til glæde for alle dem som passerer. Altså reelt et stykke jord vi ingen glæde eller brug har af. Vi mener logisk set at det må være foreningen idet de bruger vores matrikel uden beregning. At de så også må vedligeholde for at få passage. Hvordan får vi afklaret hvem der reelt skal stå for at fritholde den vejkant mht både træbeskæring og græsklipning?

Mvh Mette

Simon Mortensen
8/13/2019 2:12:58 PM

Hej Mette.

Jeg har lidt svært ved lige at greje de fysiske forhold ud fra din beskrivelse. Du er dog velkommen til at kontakte mig for en drøftelse over telefonen - tlf. 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus
6/27/2019 6:16:05 PM

Hej
En ikke helt tænkt situation:
Omkring år 1900 udstykkes en ejendom i det åbne land med adgang fra nord. Vejen ligger på ejendommens matrikel, men er ikke tinglyst som vej. Vejens areal er dog angivet i BBR.
Efter et par år udstykkes en ejendom lige ved siden af med adgang fra syd. Denne vej er heller ikke tinglyst på den pågældende matrikel men er heller ikke opført i BBR.
Vejene danner et ubrudt forløb, og giver samtidigt en landmand adgang til arealer nord for ejendommene fra begge ender.
Den samlede vej er gennem mindst 20 år blevet benyttet af 3. mand til spadsere- og rideture.

Vejene fremgår af 2cm-kort, der er over 80 år gamle. I over 20 år er begge vejstykker blevet benyttet af ejerne af ejendommene til almindelig færdsel og af landmanden med arealer mod nord til færdsel med landbrugsmaskiner. For nyligt er der på den ældste ejendom godkendt håndværksmæssigt erhverv. Dette erhverv medfører færdsel med person- og varebiler med trailere samt rendegraver.
Der foreligger ikke udtrykkelig accept af hverken vej- eller færdselsret fra nogen af parterne.
Mine spørgsmål går på,
- hvad lægges der til grund for en afklaring af vejens status?
- hvor langt går man tilbage i tid for at afklare vejens status?
- hvordan (og hvem) skal dokumentere om der er vundet hævd eller ej på henholdsvis vej- og
færdselsret?
På forhånd tak

Simon Mortensen
8/13/2019 2:25:25 PM

Hej Claus.

Indledningsvist ville jeg forsøge afklaring af vejens klassificering via kommunen for at se om de har optaget den i deres vejnet som privatfællesvej, privatvej eller lignende.

I forhold til hævd, er det en konkret vurdering, herunder i forhold til om der er tale om hævd der kan opnås efter 20 år eller alderstid (40 - 50 år). Den vurdering kræver yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Helge
7/1/2019 6:07:42 PM

Hej jeg har en udlejnings ejendom hvor der er flere små ny startet erhvervs lejer, vejen ind til os er en privat fælles vej ejet af naboen.
Hvordan er regler ang at vi gerne vil have et skilt op ude ved hovede vejen ( i enden af den private fælles ved )
Skiltet er så nye kunder kan finde os og se hvem der ellers er af “ butikker “

simon mortensen
8/13/2019 2:27:54 PM

Hej Helge.

En privat fællesvej udgør reelt en offentlig vej, hvor de vejberettigede har forpligtelsen til vedligehold af vejen.

Øvrige forhold er reguleret som ved offentlig vej, hvorfor det er min opfattelse at skiltning mv. må tages op med kommunen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Andreas
7/3/2019 8:58:53 PM

Hej Simon
Tak for masser af god information!
Jeg bor på en grund med offentlig vej igennem. Der er ingen servitut vedr. vejen. Kommunen sørger for rydning og vedligeholdelse, så der er intet galt i dagligdagen.
Mit spørgsmål er:
Skal vejen frastykkes min grund til dens egen matrikkel, og i så fald er det noget man som ejer bliver kompenseret for (andet end mindre i skat)?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/13/2019 2:30:33 PM

Hej Andreas.

Det korte svar er nej, men der er et par spørgsmål jeg gerne vil have afklaret inden jeg vil sige det er mit endelig svar.

Du er velkommen til at kontakte mig - tlf. 30 78 87 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jane
7/5/2019 10:38:00 AM

Hejsa
Jeg skriver, da jeg har et spørgsmål i henhold til, hvorledes husejeren er forpligtet til at holde en opkørsel til deres indkørsel ren for grus (perlegrus)? Gruset stammer helt klart fra husejerens indkørsel.
Der er tale om privat fælles vej.
Grunden hertil er, at jeg søndag den 24/3-19 sammen med med min mand og datter er ude og samle ind via Landsindsamlingen for Børns Vilkår, hvor jeg, da jeg er på vej fra husejeren, glider og få åbent benbrud via højre underben. Jeg ender med et brækket skinneben, lægben samt forled, som jeg bliver opereret for den 25/3-19. Jeg er fortsat sygmeldt.

simon mortensen
8/13/2019 2:33:05 PM

Hej Jane.

Spørgsmålet beror på et erstatningsretligt forhold, hvorfor jeg ikke kan besvarer det under nærværende emne.

Jeg kan alene sige, at vurderingen af om husejeren er erstatningsansvarlig beror på en vurdering af om han har handlet culpøst i en sådan grad at han ifalder ansvar. Dette skal ses overfor "egen skyld", altså om du har kunne se forholdene og burde have forholdt dig nærmere hertil (forsigtighed mv.).

Det kræver en nærmere specifikation at kunne afklare endeligt.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
René
7/6/2019 10:32:07 PM

Hej Advodan.

Jeg bor i Næstved kommune.
Bag ved min have er der en privat fælles vej. Der har jeg parkeret min bil

Har fået et brev fra en af beboerne af at jeg ikke må parkere der da dette er en privat fælles vej og jeg ikke betaler til vedligeholdelse af vejen

Har ingen tilknytning til vejen overhoved.

Mvh.

Simon Mortensen
8/13/2019 2:35:36 PM

Hej René.

Der gælder almindelige færdselsregler på private fællesveje, hvorfor forholdet alene reguleres af de konkrete forhold på vejen. Hvis der ikke er anvist parkering forbudt eller i kommunen i øvrigt er særlige regler for parkering, er det ikke min opfattelse at du skulle være forhindret i at parkere.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
7/14/2019 6:05:00 PM

Hej Simmon

Jeg bor på en privat fællesvej, hvor hver grundejer har matrikel ud til midten af vejen. Langs vejen er der vejtræer, som hver husstand beskærer årligt. Ved seneste affaldsafhentning påkørte blev et af træerne påkørt og væltet. Er der mit træ og mig der skal søge erstatning hos kommunen/renovations selskabet eller hvorledes er ejerforholdet for vejtræerne?

Venlig hilsen

Martin

Simon Mortensen
8/13/2019 2:37:14 PM

Hej Michael.

Det er min opfattelse, at hvis træet står på din matrikel er du rette part til at gøre kravet gældende.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
7/14/2019 11:44:37 PM

Jeg bor på en privat fælles vej, hvor en af de andre beboere har matrikel nr på vejen. Har det nogen betydning overhoved? Vedkommende mener at han ejer vejen, mvh

Simon Mortensen
8/13/2019 2:39:10 PM

Hej Peter.

Nej det er ikke afgørende om den ligger på en andens matrikel. Så længe den er optaget som privat fællesvej, så er det alene vedligdeholdelsen som differentiere vejen fra en offentlig vej. Færdselregler og øvrige forhold ligger fortsat under kommunens kompetence på vejen. Det kan dog være at den heldige "ejer" er den der skal afholde skatten for grundstykket.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
7/28/2019 5:40:35 PM

Vi bor på en privat vej på 300 meter den er med på vores skøde(landzone) vi er de eneste som bor på vejen og der er 2 andre der har brugsret på vejen en landmand og en ældre dame som har en lille ekstra have bag vores grund nu er nogen beboer i byen begyndt at bruge vejen til at gå tur på vores vej og de går igenmen vores gårdsplads de har ikke spurgt om lov men tog som en selvfølge at de må gå på vores vej vi har sagt nej da de ikke spurgte om lov men de respektere det ikke må vi sætte skilte op med på lydene PRIVAT GRUND ADGANG FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE Mvh

Simon Mortensen
8/13/2019 2:49:13 PM

Hej Anja.

Så længe i bor i landzone og der er tale om en privat vej, er det min opfattelse at i ikke behøver tilladelse til opsætning af skilt, herunder med anvisning af uvedkommende færdsel forbudt (privat vej)

Kommunen kan modsætte sig skiltning på private veje, hvis det hindrer gående, cyklende og ridende færdsel på gennemgående veje, men det lyder ikke som om det er tilfældet her.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
8/13/2019 10:51:02 AM

Hej,
Vedrørende privat fællesvej, gælder det da at grundejerne er pligtig til at udbedre kloakeringen under vejen. Jf. beskrivelsen skal man holde afløbsrender rensede og udbedre skader på kloakdæksler, men hvad med kloakken under jorden.

mvh

Michael

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/13/2019 2:50:55 PM

Hej Michael.

Jeg er enig i den opremsning, herunder at der er krav om at holde afløbsrender rensede og udbedre skader på kloakdæksler - reelle skader på kloaknettet vil jeg mene henhøre under kommunen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
8/13/2019 10:59:12 PM

Hej
Jeg bor ud til offentlig vej. Fortovet er ikke etableret, det vil sige, at fortovet består af grus, græs og ukrudt. Kan det være rigtigt, at jeg skal holde et område, som kommunen ikke selv har gjort noget for at etablere. Vejen som min vej fortsætter som er pænt asfalteret, jeg har ikke set andre steder i kommunen, hvor fortovet ikke er asfalteret medmindre vejen er privat. Jeg er helt sikker på at min vej er offentlig. Kan jeg henstille til kommunen om at få fortovet asfalteret?

Simon Mortensen
8/16/2019 2:38:43 PM

Hej Gitte.

I udgangspunktet skal du holde fortorvet i en rimelig stand så det er fremkommeligt mv.

Jeg ville henvende mig til kommunen for oplysning om hvordan vejen er optaget i deres system (offentlig vej, privat fælles vej, eller privat vej) så du for afklaring for hvem der er rette modtager i forhold til et påkrav om asfalteringen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Leif Jensen
8/18/2019 11:20:36 AM

Vi er 2 ejendomme i villakvarter, hvor der er en ca. 30 m lang privat fællesvej ind til et sommerhusområde/helårsbeboelse. Vejen var asfalteret, men foreningen ville forskønne området, og lagde et ca. 5 cm. tykt lag store skærver (2-4 cm) oven på asfalten, uden emulsion eller anden form for binding. Dette har medført en markant støjgene for os i de 2 ejendomme. Vi har ikke vejret. Der er således tale om en markant forringelse af vejen. Kommunen mener, at der er tale om almindeligt vedligehold, og afviser at behandle en klage over støjgener.
Vi har fremført, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til trafikkens art og omfang, da skærverne ligger løse i overfladen. Ligeledes står der vand i skærverne efter mindre regnskyl, og ved større regnskyl, løber vandet ud over fortovet på off. vej. Skærver ryger også ud over fortovet til kørebanen på off. vej, til gene for bl.a. cyklister og fodgængere.
Vi tolker § 57 således, at der er tale om ændring af vejens indretning, og at der skal søges derom.
Hvad forstås der ved en privat fællesvejs indretning ?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/19/2019 11:40:10 AM

Hej Leif.

En privat fællesvejs indretning skal forstås således at den omfatter forhold vedrørende afspæring af vejene, trafiksaneringer, afmærkninger eller andre færdselsretlige forhold. Dette kræver godkendelse af kommune og bestyrelse.

Umildbart anlæg af skærver som underlag vil udgøre en del af den normale vedligeholdelse som vurderet og udført af de vejberettigede.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Simon Mortensen
9/19/2019 11:43:08 AM

Hej Leif.

Ved indretning af privat fællesvej som anvist i § 57, forstås afspærring af vejen eller ændringer af færdselsretlige forhold, herunder skiltning, afmærkninger mv.

I forhold til udlægning af andet underlag vil det blive betragtet som en del af det sædvanlige vedligehold af vejen, som skal udføres og bekostes af de vejberettigede.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge
8/27/2019 11:55:02 AM

Hej og på forhånd tak

Kort spørgsmål men lang forklaring. Vi bor for enden af en privat fællesvej.
Vi købte huset i 1988 som er fra 1934 (der var udkørsel tilladelse). Hertil hørte en meget stor grund.
Vi ville udstykke den så vi kunne bygge et nyt hus. Så skulle vi ifgl. Kommunen have en udkørselstilladelse.
Vejen ligger på en matrikel tilhørende en af grundejerne X. vores grund har en en 1m bred og 17,3m ”tange” ud på denne vej. Vi måtte ”købe” os til en tilladelse i form af 1,5 x 30m stykke jord til førnævnte grundejer X til plantning af en ny hæk.
Undrer mig over kommunen intet ville gøre selv om vi var til flere møder sammen med X og Kommunen. Der gik 4 år før vi fik solgt hus og kunne bygge. Vi søgte byggetilladelse til
énfamiliehus og samtidig principiel godkendelse til dobbelthus, da vi kunne se os selv blive boende når alderen ikke længere var til store haver.
Det afstedkom et 2 sider langt uvenligt brev fra X til kommunen hvor X ville stoppe byggeriet
( var i gang).
Kommunen skrev der var søgt om én familiehus og der forelå en udkørselstilladelse. Så langt så godt indtil vi netop var flyttet ind, lå der et brev i postkassen fra X (ikke sendt til kommunen) at han ville lukke vejen da X havde andre planer for vejen. Det brev reagerede vi overhovedet ikke på. Det er nu 26 år siden.
Før os var en anden grundejer Y i knibe da udkørsel til en til den grund liggende vej ifgl. Kommunen var for farlig og ville have Y til at køre ad fællesvejen. Det lykkedes så men besværligt.
Grunden til alt dukker op igen er, at der i den modsatte ende af vejen ligger et ældre hus som er blevet solgt til Z. Her var der udkørsel til vejen fra en garage. Z søger om en indkørsel så han kan køre direkte ind på grunden. Får tilladelsen af kommunen og rydder sin hæk. Kommunen trækker tilladelsen tilbage fordi X protesterer. Z kører materialer ind til renovering af sit hus. Der er stadig ingen ordning og X proklamerer over for Z at X vil plante hæk. Stykket med hækken er ikke i skel til X men kun fra Z til vej. Z vil ikke have hæk, så X siger han vil sætte hækken uden for skel, altså på vejen.
Vi er 4 andre grundejere der gerne vil hjælpe Z.
Så mit spørgsmål er: Kan X skalte og valte med vejen som om det er hans private grund og kan kommunen ikke ”skære igennem” når vejen ifgl. Kommunen er klassificeret som privat fællesvej og undertegnet i virkeligheden har en del af vejen på vores matrikel.

Mvh. Inge

Simon Mortensen
9/19/2019 12:00:40 PM

Hej Inge.

Det er en længere udredning og en smule uoverskuelig uden at have set forholdene.

Umildbart er det korrekt at der skal søges tilladelser, hvis der ønskes nye tilkørselsveje der går ind over privat grund. Dette vedrører reelt ikke forholdet omkring vejens klassificering som privat fællesvej, idet dette alene medfører en vedligeholdelsespligt for de vejberettigede.

De øvrige forhold er ikke forhold der behandles ift denne artikel, men du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ena
8/29/2019 8:23:52 AM

Hej Simon

Mine forældre bor på en gård, og den eneste vej til deres gård er via en privat fællesvej, som ejes af en anden grundejer.

Idet mine forældre ønsker at få fibernet har de indgået en aftale med et energiselskab om, at der skal graves kabler ned under jorden i grøftekanten på vejen, hvorefter der skal skydes fibernet igennem kablerne.

Ham grundejeren, der ejer den private fællesvej har dog stoppet arbejdet med fibernettet nu. Han forsøger nu at afpresse mine forældre for penge.

Vi har fundet ud af, at han (og ikke kommunen) oprindeligt skulle have givet tilladelse til at mine forældre kunne få en entreprenør til at grave i vejen, da den private fællesvej er beliggende i landzone. Der er åbenbart forskel på landzone og byzone.

Imidlertid er alt gravearbejdet helt færdigt nu, og det er blevet dækket flot til igen. Om kort tid, kan man slet ikke se, at der er blevet gravet i grøftekanten.

Det eneste der mangler for at mine forældre kan få fibernet er, at fibernettet "sendes afsted" igennem kablet, men energiselskabet tør ikke at gå videre med arbejdet nu pga. grundejeren.

Herudover skal det siges, at det ene og alene er mine forældre, der benytter den pågældende privatvej, da det er en lille grusvej, der fører direkte ned til deres gård. Grundejeren selv kører kun på vejen et par gange om året i forbindelse med drift af sin gård. Desuden har gravearbejdet ikke været og er heller ikke fremover til gene for ham overhovedet.

Efter min mening forsøger han derfor bare at udnytte situationen til at presse penge af mine forældre. Mit spørgsmål lyder derfor: Er der ikke nogen regler, der hindrer en grundejer i at misbruge sine ejerbeføjelser over for andre? Hvilke regler kunne det være?

På forhånd tak for svar.

Mvh.

Simon Mortensen
10/2/2019 9:01:33 AM

Hej Ena.

Udgangspunktet for arbejder på vejen, herunder gravearbejder mv. er at det skal godkendes af grundejeren, uanset om det måtte være en privat fællesvej, herunder idet dette alene medfører en forpligtelse til vedligehold og ikke mindst en brugsret til vejen.

Det er derfor et forhold imellem leverandøren af fibernettet og grundejeren, hvis der er foretaget nedgravning uden tilladelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Bent J
8/30/2019 11:40:09 AM

Hej Simon,

Vi har en fritidsbolig, som ligger på en privat grusfællesvej. Vor helårsbolig er på Sjælland og fritidsboliger er i Jylland.
Området er et kombineret fritids- og helårsboligområde.
Der er oprettet et frivilligt vejlaug, som primært skal tage sig af vejen(es) vedligehold. Da det frivillige vejlaug blev oprettet, var der kun tre helårsboliger i området.

Vejlauget er de senere år begyndt at rydde sne i påkomne tilfælde. Vejlauget fraskriver sig ansvaret i tilfælde af manglende snerydning.
Det forekommer mig, at jeg på et tidspunkt har læst en dom, hvor et vejlaug også ryddede sne på en privat grusvej i et fritidsområde, og en person var kommet til skade. I dette tilfælde kom vejlauget til at hæfte, idet grundejeren skulle kunne sætte sin lid til, at når vejlauget var begyndt at rydde sne, ville dette fortsætte.

Spørgsmål:

A
Hvorledes er vor forpligtelse generelt for snerydning for snerydning ved et fritidshus på en fælles privat grusvej?

B
Set i lyset af den geografiske afstand imellem boligerne, er vi da forpligtiget til evt. snerydning?

C
Når vejlauget har påbegyndt at rydde sne, kan det så fraskrive sig ansvaret, da vi jo så sætter vor lid til at dette bliver gjort?

D
Vil der være nogen forskel om man er medlem af vejlauget/ikke medlem.?

På forhånd tak for svar

Mvh

Simon Mortensen
10/2/2019 9:04:15 AM

Hej Bent.

I udgangspunktet er alle de vejberettiget forpligtet til at varetage nødvendigt vedlighold, herunder snerydning mv. Hvorvidt vejlauget har påtaget sig ansvaret i en grad der gør at de er forpligtet til at fortsætte, afhænger af en række forhold, herunder den tidsmæssige udstrækning af hvor længe de har udført snerydning, og ikke mindst hvorledes aftalen om rydning er udformet/indgået.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere drøftelse på tlf. 46 14 59 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Sidse Dahlin
9/1/2019 12:35:04 PM

Hejsa,
Vi bor på en privat fællesvej, hvor én af vores naboer bevidst lader hækafklip ligge med store torne i strategisk placerede bunker for at forhindre at man parkerer ud for hans matrikel. Det går især ud over os, da vi bor tættest på, og må parkere langt fra vores hus. Sidste år fejede jeg det sammen 3 gange og han spredte det igen 3 gange. Til sidst oplyste jeg, at jeg ville klage til kommunen, hvis han ikke fjernede det (uden at vide, om det var sådan jeg skulle gøre...). Han fjernede dog sit hækafklip under vrede protester. Han har gjort det igen i år. Jeg ved godt, at han har vedligeholdelsespligt ud til midten af vejen. Men hvilken statut er det konkret han forbryder sig imod, og skal jeg anmelde ham til politiet eller klage til kommunen?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/2/2019 9:06:27 AM

Hej Sidse.

Udgangspunktet i tilfælde hvor nogen hindre eller på anden måde påvirker færdslen på vejen uhensigtsmæssigt, vil være at vejmyndigheden skal kontaktes. I dette tilfælde vil det være kommunen/politiet, således at de kan påtale forholdet.

Om de finder at ville afsætte tid til det er en helt anden sag.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten
9/9/2019 9:47:58 AM

Hej

Vi er en grundejerforening på en privat offentlig vej. Der er 9 alm.grundejer, samt en offentlig børnehave, som er medlem af grundejerforeningen. I bunden af vænget ligger der et Boligudlejningsselskab med 42 lejemål.
Problemet er at Boligudlejningsselskab ikke ønsker at betale sin del af udgifterne til renovering af slidlaget - til trods for at der er lavet en fordelingsnøgle af kommunen. Når vi så henvender os til Vejmendigheden (kommunen) med henvisning til privatvejloven - vedr. uening om fordeling af udgifterne, afviser kommunen at gå ind i sagen, som vi mener de skal jf. privatvejloven. Hvad skal vi som alm. grunderforening gøre !
NB Boligselskabet er ikke medlem af grundejerforeningen

Vh

Karsten

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/2/2019 9:09:17 AM

Hej Karsten.

Hvis kommunen har truffet afgørelse om fordelingsnøglen, hvori det fremgår med hvilken del boligselskabet skal biddrage, er de forpligtet til betaling, med mindre der er foretaget vedlighold som ikke er proportionel med tilstanden ift. udgifter.

Løsningen vil herefter være at afsende et påkrav med frist for betaling, og varsel om stævning hvis ikke betaling finder sted.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Troels
9/9/2019 2:46:43 PM

Hej Simon.

Håber du kan hjælpe.

Vores vej er en privat-fællesvej der i begge ender tilstøder offentlige veje. Grundet megen gennemkørsel blandt andet fra tung trafik tog vi for nogle år siden kontakt til kommunen for at få foretaget en trafiktælling. Denne viste at %-delen af gennemkørende trafik var væsentlig over de 50 %. Efterfølgende har Kommunen dog afvist undersøgelsen og vil have udført en ny.

Kommunen lægger på nuværende tidspunkt op til at undersøgelsen kun skal foregå midt på dagen og ikke alene udføres for vores vej men også skal tage en stor del af nabovejene med (disse er ikke med i vores grundejerforening).

Er der nogle klare krav til hvordan en sådan trafiktællingsundersøgelse skal udføres?

Vh TroelsSimon Mortensen
10/2/2019 9:11:48 AM

Hej Troels.

Kommunen har kompetencen til at foretage de nødvendige vurderinger, herunder trafiktællingen. Resultatet, herunder den tidligere optælling, bør indgå i deres senere afgørelse, og en eventuel afgørelse vil kunne påklages.

Jeg ville afvente deres undersøgelse, og herefter gennemgår konklusionen i deres afgørelse for at vurdere om den skal påklages, herunder hvis de eksempelvis ikke medtager, eller negligere den første optælling.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Nina
9/9/2019 8:41:35 PM

Hej
Vi er en grundejerforening som er under udvikling. Der kommer hele tiden nye udstykninger til osv. (Der er tale og private fællesveje.)
Vi har indtil videre kun fået tilskødet det første område til grundejerforeningen, men de næste to veje er endnu ikke blevet tilskødet til foreningen da de endnu ikke har fået færdigetableret alle fællesarealer osv. Er det ikke korrekt at vejejer/udstykker, indtil der er sket en tilskødning af området til grundejerforeningen, skal stå for vedligehold af de fællesarealer der er etableret? Grundejerforeningen har faktisk de sidste 5 år eller mere endda, selv betalt for græsslåning osv af disse fællesarealer, men det er vel egentlig ikke os der skal betale dette så længe det ikke er tilskødet os? og hvad med betaling af gadebelysning så længe vejene ikke er tilskødet os?

Derudover er vi nysgerrige efter at vide, om udstykkeren må bygge mere på et område der allerede er blevet tilskødet grundejerforeningen?

Mvh. Nina

Simon Mortensen
10/2/2019 9:13:41 AM

Hej Nina.

Dit spørgsmål afhænger i høj grad af de underliggende aftaler for udstykningen, hvorfor jeg vil være varsom med at besvarer på det foreliggende grundlag. Du er dog velkommen til at kontakte mig, tlf. 46 14 59 45, for en drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Lise Christensen
9/11/2019 7:02:48 AM

Vi ejer et lille grundstykke på 107 kvm hvoraf 40 kvm er vej. Det ligger ikke i forbindelse med vores hus men ca 400 m derfra. Det må være privatvej da det kun er et hus der benytter vejen? Ejer af grunden ( der er fjernet et hus på grunden) skal nu til at bygge et nyt hus og dermed benytte vejen til tung trafik for byggematerialer, maskiner mm. Han ønsker ikke at overtage grundstykket. Det er en smal vej og kun anvendt til en privatbil ved tidligere ejer. Vi vil gerne høre hvordan vi sikrer os at vejen ikke bliver ødelagt og vi får diskussion om at reetablere vejen.? Og kan vi forbyde tung trafik?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/2/2019 9:16:30 AM

Hej Lise.

Udgangspunktet vil være at ejeren af huset naturligvis skal forholde sig til vejens stand, og dens mulighed for at modstå tung traffik.

Ødelægger eller forringer trafikken vejen væsentlig, er ejer erstatningsansvarlig for udgifterne til udbedring. Det er dog jeres bevisbyrde, hvorfor det er afgørende at det dokumenteres (evt. via billeder, videor mv.) at der har været foretaget tung trafik og at den har medført direkte skade på vejen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Tommy
9/12/2019 11:57:09 AM

Kære rette vedkommende.

Jeg forstår artiklen sådan, at der på en privat vej ikke er adgang til offentlig færdsel - og slutter modsætningsvist, at der ER adgang til offentlig færdsel på en privat fællesvej (og altså ikke kun adgang for grundejer og vejberettigede).
Er det mon korrekt opfattet?
OG: Når en grundejer ønsker at sætte pæle/pullerter op i begge sider af vejen (for at forhindre tunge/brede køretøjer i at færdes der) på en privat fællesvej, hvem skal så godkende dette arrangement?
Tak.

Simon Mortensen
10/2/2019 9:19:15 AM

Hej Tommy.

Det er korrekt forstået. En "ren" privat vej medfører at den i udgangspunktet ikke er tilgængelig for andre end ejere, og dem som ejeren tillader færdsel, herunder via servitutter mv.

En privat fællesvej er underlagt den almindelig færdselsmyndighed(politiet) og kan derfor kun reguleres mv. efter godkendelse fra kommune/politi.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Steen Winkel
9/23/2019 5:49:50 PM

Bor på privatfællesvej med 8 villaer. En af disse er et psykisk bofællesskab med en del gener til følge. Det er muligvis ved at lukke ned, og ejeren har solgt til en investor der har planer om oprettelse af et kollegie. Hvordan er det med erhverv og private fællesveje?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
10/2/2019 9:20:45 AM

Hej Steen.

Udgangspunktet vil formentlig være at forholdet omkring hvilke erhverv der kan placeres på en given location, vil være reguleret i planloven for området.

Det vil ikke være reglerne for private fællesveje der afgør forholdet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik Breukelman
9/30/2019 10:22:05 AM

hej ,

jeg ejer sammen med min nabo et fællesprivatvej på landet .
jeg betaler 2/3 del og kommune 1/3 del af vedligeholdelse (pga. vandboring bag min ejendom )
dvs. min nabo som ejer en del af fælles privatvejen betaler ingenting til vedligeholdelse og nægtet oven i købet at deltage i betaling og vedligeholdelse .
han ejer marker på begge sider af vejen men har tilkørsel /indkørsel på andet vis muligt .
har min nabo så brugsret på vejen ?


Besvar indlæg
simon mortensen
10/2/2019 9:22:38 AM

Hej Erik.

Der er truffet en del afgørelse på området, og de kan til dels fortolkes lidt i begge retninger.

Udgangspunktet vil være at han skal have adgangvej via den private fællesvej for at være vejberettiget og i den forbindelse være forpligtet til at deltage i vedligeholdelsen.

Du er dog velkommen til at kontakte mig for lidt nærmere specifikation af forholdene, så jeg kan give et mere uddybende svar.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Inga
10/17/2019 4:11:22 PM

Mit spørgsmål vedrører ændring af offentlig vej i et villakvarter til privat fællesvej.

Vi bor i et villakvarter fra 1970-erne, hvor der er og altid har været offentlige veje. Der er ikke etableret grundejerforening for kvarteret.

For ca. 15-20 år siden opfordrede kommunen os beboere til at stifte en grundejerforening. Der blev indkaldt til møde med henblik på stiftelse, men en nu afdød landsretssagfører, som boede i kvarteret, advarede mod at stifte en grundejerforening. Han mente, at kommunen havde en skjult dagsorden, nemlig at overdrage vejene til grundejerforeningen, hvorved vejene ville ændre status fra offentlige veje til private fællesveje med udgifter til vedligeholdelse for grundejerforeningen og derved for os beboere i kvarteret. Til orientering er der ikke tinglyst lokalplan eller servitut om pligt til grundejerforening på matriklerne.

Vi undlod derfor at stifte en grundejerforening. Andre steder i byen så vi da også dengang, at veje blev overdraget og ændret til private fællesveje.

Nu er der en beboer i kvarteret, som ønsker stiftet en grundejerforening med henblik på at stå stærkere overfor kommunen mht. trafikstøj, internetdækning mv. Det er sandsynligvis en beboer, som ikke boede i kvarteret for de ca. 15-20 år siden.

Men er det korrekt, at vi ved stiftelse af en grundejerforening løber en risiko for, at kommunen kan overdrage vejene, ændre dem til fællesveje og dermed overføre udgifter til vedligeholdelse af veje, fortove, stier, snerydning mv. til os grundejere?
Står vi stærkere, hvis vi fortsætter uden grundejerforening og uden lokalplan?

Ingen kan jo være interesseret i at få disse udgifter pådraget. Som det er nu, er det et kommunalt anliggende. Jeg er opmærksom på, at kommunen kan forsøge at få etableret en lokalplan for området, men p.t. er det jo os selv, som bringer det i spil.

Simon Mortensen
10/22/2019 2:58:21 PM

Hej Inga.

Udgangspunktet for overdragelse af offentlig vej til private fællesvej, afhænger ikke i sig selv af om i har en grundejerforening eller ej.

Når det er sagt, vil det praktiske for kommunen være "nemmere" hvis der er en grundejerforening, idet hele forpligtelsen blot kan overdrages hertil, og der således ikke vil opstå direkte tvister som skal afgøres af kommunen for afklaring af de enkelte ejeres vedligeholdspligt.

Så jeg kan ikke give dig et direkte svar, men jeg må nok erkende, at de betragtninger i har gjort jer for 15-20 år side, stadig er relevante.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens Erik
10/25/2019 9:44:01 AM

ansvar for snerydning på privat fællesvej ?.

Er der forskel på om der er en grundejerforning eller ej.

I mit område er der tinglyst tvungen medlemskab af vores grundejerforening.
Er det så stadig mig som grundejer der har ansvar for snerydning (for halvdelen af vejen )
eller er det grundejerforeningen der har ansvar for snerydning og saltning

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/7/2019 10:40:30 AM

Hej Jens Erik.

Dit spørgsmål afhænger i høj grad af grundejerforeningens vedtægter, og beslutninger ift. netop snerydningen.

Har foreningen påtaget sig forpligtelsen har de naturligvis ansvaret for at opfylde den. Ligger der ikke klarhed omkring det bør det drøftes så der ikke er tvivl.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
J. Olsen
10/26/2019 12:03:19 AM

Hej,
Vi bor på en hjørne grund, adgangen til vores grund/hus er fra en kommunal vej, men vejen bagved vores hus er en privat fællesvej. Vi benytter aldrig den privat fællesvej, har ingen udgang til denne og har hæk hele vejen.
Beboerne på denne private fællesvej mener, at vi har vejret til den private fællesvej, og er forpligtet til at indgå i et ny oprettet vejlaug, og tage del i vedligeholdelses omkostningerne.
Vi holder vores hæk og fortov, men finder det urimeligt at skulle betale til en vej vi aldrig benytter.
Hvordan kan vi afvise deres krav?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/11/2019 1:04:06 PM

Hej J. Olsen.

Det er alene de vejberettigede der er tilpligtet vedligeholdelsesomkostninger til en privat fællesvej.

Hvis i ikke har adgang til ejendommen fra vejen, er det min opfattelse at I ikke er vejberettigede.

Der kan være konkrete omstændigheder jeg ikke kender til, der kan ændre udgangspunktet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jørgen
10/27/2019 12:28:26 PM

Jeg bor på en privat fællesvej og er med i bestyrelsen for denne Grundejerforening.
Vi har fået et problem, hvor en beboer udenfor egen matrikel på privat fællesvej har slebet en skrå kant på en ca. 3-4 cm. høj kantsten, som ligger udfor hans indkørsel.
Vi mener det er selvtægt, ud fra devisen, hvis alle bare kan gå og ændre alt udenfor deres egen matrikel "Privat fællesvej" efter deres eget synspunkt, så hersker lovløsheden.
Hvad kan bestyrelsen gøre.

Med venlig hilsen
Jørgen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
12/2/2019 1:40:26 PM

Ændringer af vejen kan kun ske med vejmyndighedens tilladelse, altså kommunen/politiet.

Ændringen skal anmeldes til kommunen, som må tage stilling til udbedring, herunder eventuelt erstatningskrav overfor den konkrete husejer.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jørgen
12/11/2019 10:59:05 PM

Hej Simon
Tak for et meget kort og præcist svar.
Mit meget korte svar er: Bestyrelsen skrev til vedkommende og henviste bl.a. til regulativ fra kommunen om der var foretaget en af vedkommende ulovlig ændring af vejen.
For to dage siden rekvirerede vedkommende selv et professionel firma, som udskiftede begge kantstene som der var blevet slebet på.
Arbejdet ser fornuftigt ud, herved er sagen uden sværdslag blevet bragt tilbage til det oprindelige.

Med venlig hilsen
Jørgen

Besvar indlæg
Jørgen
10/29/2019 10:09:30 PM

I vort sommerhusområde med et skrånende terræn, ligger grunde på hver side af en eksisterende, asfaltbelagt vej.
De lavest liggende grunde får dermed overfladevand – primært fra vejen, hvilket giver nogle - i enkelte tilfælde alvorlige - gener.Hos én af grundejerne er generne så alvorlige, at foreningen – efter udtalelser fra en ingeniør – er erstatningsansvarlig.Grundejerforeningen har vedligholdelsespligten for vejen, idet det er en privat vej

Er grundejerforeningen forpligtet til at iværksætte foranstaltninger til afhjælpning af disse gener ?Venlig hilsen
Jørgen

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/11/2019 1:05:41 PM

Hej Jørgen.

Det vil være en civilretlig vurdering af sagens, som vil være udover min artikels formål, men du er velkommen til at kontakte mig direkte på tlf. 46 14 59 45 for en drøftelse, herunder for nærmere omkring de konkrete omstændigheder.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
11/7/2019 8:29:09 PM

Jeg overtog en ejendom 1. november 2018.
Ejendommen består af to matrikler.
Hvis jeg kigger på vejdirektoratet.dk så grænser en af matriklerne delvist op til en privat fællesvej, men der er ikke tinglyst noget vejareal på matriklen.
Jeg troede at en privat fællesvej lå på de tilstødende matrikler, men det lader ikke til at være tilfældet her. Hvordan kan det være?
For en god ordens skyld kan jeg tilføje at jeg ikke ved om vej tidligere har været offentlig.

Med venlig hilsen
Jesper

Simon Mortensen
11/11/2019 1:07:39 PM

Det er ikke afgørende for kategoriseringen af den private fællesvej om den ligger på en "privat" matrikel eller om den er udmatrikuleret på egen matrikel eller lignende.

Det afgørende er om kommunen har den optaget som en privat fællesvej.

Kommunen kan sagtens tidligere have haft vejen som offentlig vej, men efterfølgende udlagt den som privat fællesvej uden den reelt er blevet arealoverført eller lignende.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria Jørgensen
11/13/2019 7:48:47 AM

Vi købte vores hus i 2012, hvor vi er oplyst om at vejen imellem tilstødende huse er offentlig.. Kort efter spørger vi kommunen om vedligeholdelse af vejen og får at vi vide at den er ændret til privat fællesvej. Men kontakter man en anden afdeling i samme kommune så er den stadig offentlig.. Ingen på vejen er informeret om at statussen på vejen er ændret. Spørgsmålet går på om de må "afleverer" en vej i dårlig stand og kræve at vi selv skal betale for den bliver renoveret.. Vejen har ikke været vedligeholdt på nogen måde de sidste mange, mange år. Der er dybe huller og den smule asfalt der er tilbage er så porøs at du kan grave det væk med en skovl.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/21/2019 4:25:44 PM

Hej Maria.

Ved omlægning af offentlig vej til privat fællesvej skal der afholdes et vejsyn som konstaterer vejens tilstand, ligesom kommunen skal bringe vejen i rimelig og forsvarlig stand inden vedligeholdelsespligten overgår til de vejberettiget.

Jeg ville kontakte kommunen og bede dem om aktindsigt i processend i forhold til omlægningen af vejen, herunder hvilke overvejelser og undersøgelser der er foretaget med henblik på konstatering af vejens tilstand forinden klassificeringen blev ændret.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
11/20/2019 10:36:32 PM

Vi bor på en privat fællesvej - i landzone, som er en gennemgående grusvej mellem to kommunale asfaltveje (ca 800 m lang). På vejen bor en familie, med et barn som hver dag hentes/bringes af en privat skolebus, hvilket naturligt nok belaster vejen. Kan vi begrænse denne skolebus’ adgang til vejen og bede om at barnet samles op/afleveres for enden af vejen, eller bede familien påtage sig en større del af omkostningen til vedligehold, eller hvad?

Med venlig hilsen
Jens

Simon Mortensen
11/21/2019 4:29:21 PM

Hej Jens.

En privatfælles vej er offentlig tilgængelig, og kan benyttes som sådan.

Vedligeholdelsespligten, når der er tale om privat fællesvej i landzone, fordeles mellem de vejberettiget efter opgørelse af den brug der foretages - typisk ligeligt hvis der er tale om to almindelige beboelser mv. der udgør de vejberettigede husstande.

Det er ikke min overbevisning, at skolebussen kørsel, nødvendigvis vil kunne konstateres til at udgøre en benyttelse af vejen der går udover hvad der normalt kan forventes ved brug af ejendommen, hvorfor det kan være vanskeligt at vurdere om der vil kunne opnås en differentieret fordeling af vedligeholdelsesudgifterne i tilfælde af en retssag mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
11/27/2019 3:42:20 PM

Hej Simon , vi ejer en grund på 1399m2 og heraf er der en privat fællesvej på 317 m2 , som går op til vores grund , så selve vores grund er 1082 m2 vi betaler ejendomsskat af vejen da den jo er indregnet i vores grund areal , men der er 2 andre byggegrunde der har vejret til denne private fællesvej , da det er den eneste vej ind til deres byggegrunde , mit spørgsmål er så , vi ejer alle 3 grunde men sælger de 2 grunde som også har vejret , og den private fællesvej er ikke lavet endnu , der er p.t kun lagt stabilgrus på hele vejen så der kan komme køretøjer ind til grundene når der nu skal bygges . Men kan vi ikke dele udgiften til hele den private fællesvej til alle 3 grunde , da de alle 3 har vejret og det er den eneste vej ind til deres grunde ??? Og senere hen så er det vel alle 3 grundejere der står for vedligeholdelse af selve vejen og renholdelse af sne o.s.v , grundejeren skal vel holde rent udenfor deres matrikel og hvis der skal reparation af vejen senere hen skal alle 3 grundejer dele regningen i 3 ???? På forhånd tak fra gitte brunslev

Simon Mortensen
12/2/2019 1:38:25 PM

Hej Gitte.

Alle vejberettigede vil skulle deltage i vedligeholdelsesudgifterne - og som du beskriver det vil alle 3 huse være vejberettigede idet vejen er eneste adgangsvej til ejendommene.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
2/13/2020 8:08:26 PM

Hej Simon tak for dit svar , det er jeg glad for at hører men det vigtigste er faktisk om jeg kan kræve at alle 3 matrikler skal samlet betale for udførelsen af en private fællesvej altså omkostningerne for at lave vejen delt i 3 lige dele , da dette er den dyreste del, jeg er med på at vejen er med i vores matrikel areal og vi er grundejer , men når de andre 2 matrikler/grunde har vejret og eneste vej til deres grunde er ved den private fællesvej , skal alle 3 så ikke ligeligt dele omkostningerne til at udfører/lave vejen færdigt ??? Håber på dit svar /råd på forhånd tak jurist 👍

Erik
12/8/2019 10:52:20 PM

Jeg bor på en privat fællesvej med ca. 20 boliger. Vejen E45 blind og vi har ikke nogen vejforening. Mit spørgsmål er flg.; vi har kun fortov på den ene side af vejen så er der nogen lovhjemmel for at begge sider kan skiftes til at holde fortov ?

Simon Mortensen
12/15/2019 7:42:18 PM

Hej Erik.

I udgangspunktet vil den "daglige vedligeholdelse", herunder snerydning mv. være pålagt den enkelte husejers matrikel ud til fortovet - der kan dog være undtagelser - her har jeg brug for lidt yderligere oplysninger til at kunne besvare, du er derfor velkommen til at kontakte mig på tlf. 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Oliver og Cecilia
12/12/2019 8:27:10 PM

Hej!
Vores spørgsmål er måske lidt udenfor denne artikel, men vi kan simpelthen ikke finde svar eller råd andre steder på nettet, så vi håber det er okay at vi prøver her...
Vi bor i en landejendom, som den eneste for enden, af en blind vej. Der er lavet en mindre vendeplads, i siden af vejen, for enden. Vi har dog grund på begge sider og for enden af vejen. Derfor er vores spørgsmål, om man på nogen måde kan overtage/købe sig til "enden" af vejen? Da vi gerne vil lave det til en hel grund, med aflukket indkørsel.
Og ved i mon hvor vi mere præcist, end kommunen, kan henvende os?
Mvh. Oliver og Cecilia

Besvar indlæg
Simon Mortensen
12/15/2019 7:44:34 PM

Kære Begge.

Udgangspunktet vil være at undersøge om vejen er privatvej, eller om det er en privat fællesvej.

Tinglysningen kunne være et godt sted at starte, hvis der er tale om en privat vej, idet ejeren vil kunne findes her.

Alternativt kan jeg desværre ikke give bedre svar end at kontakte kommunen for afklaring af vejens klassificering og nærmere oplysninger herom.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
12/13/2019 12:05:51 PM

Hej Jesper

Hvis man bor i hus ud til en offentlig vej, hvor der ikke er og aldrig har været etableret fortov. hvem skal så betale for etablering af fortov?
Der er i dag et bredt grus areal mellem vores hæk/matrikelgrænse og den offentlige vej. Dette grus areal ligger på vejmatrikel og er bredt nok til at man i virkeligheden kan etablere både cykelsti og fortov.
i hvilken lov finder man reglerne for det?
Mvh Heidi

Simon Mortensen
12/15/2019 7:46:17 PM

Hej Heidi.

I udgangspunktet vil al vedligeholdelse og eller ændring af vejens tilstand (herunder fortov mv.) ligge under kommunens kompetence når der er tale om offentlig vej. Et anlæg af fortov og eventuel cykelsti vil derfor være en politisk beslutning.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
12/15/2019 8:07:46 PM

Undskyld jeg kaldte dig Jesper.
Så kommunen kan ikke pålægge os at vi skal betale for at der etableres fortov?

Christina
12/14/2019 10:03:22 AM

Hej Simon

Jeg overvejer at købe en ejendom (A) hvorpå der er tinglyst en deklaration om uhindret færdelsret for naboen (B) fsva. indkørsel til deres carport i en bredde af 2,40m. Der er desværre ikke tinglyst yderligere aftaler.
Selve bygningen på ejendom (A) ligger med gavlmuren direkte i "skellet" til indkørslen hvortil (B) har færdelsret.
Carporten på matrikel (B) er bygget ind over skel til matrikel (A), således at matrikel (A) ikke tilsvarende har plads til at etablere en carport i egen indkørsel og dermed dele denne med matrikel (B).
(A) kan derfor ikke selv benytte ikke selv denne del af matriklen. Man har valgt at opsætte et afgrænsende hegn mellem indkørsel og bygning (A), trods det at (B)´s indkørsel ligger på (A)´s matrikel. Dvs. i praksis fremstår indkørslen som hørende til ejendom (B). A har etableret en ny indkørsel og carport midt på egen matrikel.

Hvem har pligt til at vedligeholde denne indkørsel til ejendom (B), rydde sne m.v.? Er det ejer af matrikel (A), der ikke har nogen gavn deraf, eller (B) der har tinglyst uhindret færdselsret?

Svaret er helt afgørende for min lyst til at erhverve ejendom (A).

På forhånd tak.
Christina

Besvar indlæg
Simon Mortensen
12/15/2019 7:49:34 PM

Hej Christina.

Det korte svar er at ejeren af grundstykket hvorved der er afgivet en færdselsret, har pligt til vedligehold, herunder rydning mv., så der er mulighed for at benytte netop færdselsretten.

Du er dog velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse om nødvendigt - tlf. 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Carlsen
12/16/2019 5:11:22 PM

Jeg er ejer af en gård - fritidshus - der ligger midt på ca. 6 hektar land. For at komme fra gård til offentlig vej skal jeg ad en ca. 170 meter lang grusvej (indkørsel).

Hvem er som regel ejer af indkørsel / tilkørsel og hvem har vedligeholdelsespligten?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
12/19/2019 9:45:51 AM

Hej Carlsen.

Det kommer helt an på om vejen er anlagt som privat vej, eller om der er tale om en privat fællesvej.

Kommunen kan kontaktes for opgørelse af hvilken kategori vejen er.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Carlsen
12/19/2019 10:15:03 AM

Mange tak for svar.

I dette tilfælde er det agerbrugeren - ejeren af den omkringliggende jord - der giver mig adgang til til min ejendom via grusvejen, der ligger på hans jord.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
12/19/2019 10:20:55 AM

Så vil det formentlig være en privat vej, og således formentlig reguleret ved servitut på din og hans ejendom - betingelserne for brugen af vejen, vil være defineret nærmere heri.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Carlsen
12/19/2019 12:15:03 PM

Hvor kan jeg evt. finde denne servitut?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
1/9/2020 11:36:44 AM

Tinglysning.dk - her vil der være anvisning af servitutter med. nr. mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
carl Broed
1/31/2020 2:34:27 PM

vi bor i et sommerhus område med fælles vej og rabatter som vi passer,efter vores vedtægter.
men vores bestyrelse vil lave om på vej og rabatter,så rabatten hører under vejen.det mener vi ikke er lovlig at lave om på vedtægter,uden om generalforsamling. vi får kørt græsrabatten op.
til stor sene for os vi kan ikke komme tll postkassen for plader.er det lovlig. vi har sat reflxpinde
op,det må vi ikke for bestyrelsen der bliver begået hærværk mod dem.

Besvar indlæg
carl Broed
2/2/2020 10:39:12 AM

hej Simon Mortensen. jeg kan ikke se at jeg har fået svar på det.
de kan ikke lave om på vedtægter uden generalforsamling.

Venligst Carl Broed.

Besvar indlæg
Pia Ask
2/2/2020 10:08:13 PM

Hej Simon. Jeg bor i et område hvor der er 3 rækker af rækkehuse (6 huse i hver række) fra ca 1958 med 3 private fællesveje imellem. Dvs at kun 2 af rækkerne har vej både til forside og bagside af huset, nogle har adgang til carport og andre har blot en havelåge. Den ene række har en ca. 10 år gammel asfalteret vej (fik de af Banedanmark som byggede en togstation og brugte vejen som kørevej) de øvrige 2 veje har aldrig fået ny asfalt belægning og de er meget nedslidte.

Vi er nu flere beboere som vil forsøge at lave et vejlaug for at samle penge til ny asfalt på de 2 nedslidte veje. Men nogle beboere som allerede har asfalt på vejen vil ikke være med, til trods for at de også har del i vejen på bagsiden af huset. Hvordan kan det håndteres?

Vil man kunne oprette vej vejlaug uanset at alle ikke vil være med eller kan de pålægges at være medlem?

Vil man kunne lave en fordelingsnøgle da ikke alle har lige meget vej ?


Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/18/2020 3:03:11 PM

Det vil være vanskeligt at tvinge nogen med i et vejlaug.

Udgangspunktet for vedligeholdelse af vejen vil være at alle de vejberettigede, uanset vejlaug eller ej, er forpligtet til at deltage - herunder i ligedeling (typisk i byzone) eller efter brug (typisk landzone).

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
3/18/2020 4:08:10 PM

Tak for svar.

Jeg vil dog lige spørge til de beboere som står udenfor et vejlav - hvem og hvordan kan man inddrive betaling for den del som de skal bidrage med ?

Simon Mortensen
3/18/2020 4:11:46 PM

er der uenighed omkring omkostningsfordelingen til vedligehold mellem de vejberettigede, kan kommunen anmodes om at træffe afgørelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Dennis
2/3/2020 1:25:54 PM

Hej har for 6 måneder siden købt et ny bygget hus i et nyetableret område i byzone.

vejene der støder op til husene der er bygget er privat fælles veje, men for at komme ind til vores vej/veje skal man kører ca. 8 meter på en privat fælles vej som tilhører et ældre byggeri i en anden grundejerforening.

Dette er den eneste vej der lavet ind til det nyetableret område med ca. 26 nybyggede huse.

Ejerne af den privat fælles vej som støder ud til offentlig vej som vi bruger de første 8 meter af har nu sendt en Prøvetinglysning igennem advokat hvori der står at jeg ved underskrift får vejret til at bruge det stykke vej, men samtidig at vi skal være med til at vedligeholde vejen.

Jeg har ikke ville skrive under da vejen allerede inden byggeriet på vores veje var og er meget medtaget og burde blive ud bedret, før jeg vil skrive under på noget, der var hverken tinglysninger eller servitutter angående dette da jeg for 6 måneder siden købte huset.

Hvordan står jeg i sagen, er jeg forpligtet til at skrive under i sidste ende da det er den eneste adgangsvej ind til vores område.

Eller kan jeg frit benytte vejen da den er en privat fælles vej.

eller skal jeg henvise til dem som har bygget husene på de grunde vi nu bor på, da de ikke har haft tænkt på dette inden byggeriet.

Med venlig hilsen

Dennis

Simon Mortensen
3/18/2020 3:01:05 PM

Hej Dennis.

Min opfattelse er, at du er vejberettigede, hvis det er eneste mulighed for at tilgå din ejendom.

Du har som vejberettigede ligeledes pligt til at bidrage til vedligeholdet.

Tinglysningsforholdet, lyder umildbart til at være en formalisering af din vejret.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne-Matilde
2/5/2020 9:57:54 AM

Hej

Vi bor på en privat fælles vej og oplever megen trafik i form af uvedkommende fodgængere samt ryttere.

Vejen går ca. 14 m. fra vores stuehus, hvorfor vi ofte føler os generet.

Spørgsmålet er så:
Kan vi forbyde uvedkommede fodgængere og ryttere brugen af vejen? I så fald, hvordan?

Vh. Anne-Matilde

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/18/2020 2:58:54 PM

Enhver skiltning ift. færdsel forbudt, eller kun ærindekørsel tilladt, skal godkendes af færdelmsyndigheden politiet/kommunen.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
kjeld
2/5/2020 9:54:55 PM

jeg bor til leje i en almen lejlighed vi har meget færdsel af folk fra byen vi bor tæt på en biograf og en havn hvor der er aktiviteter en gang imellem kan vi som beboere bede folk forlade vores område pga. larm om natten må vi lukke området af fek.s ved hegn eller en port eller hvor meget må vi lukke af vi har græsplæner samt en lille legeplads. Vi har en kamp når der sker noet oppe i vores by så vil folk meget gerne parkerer hvor vi bor til stor gene for dem der bor her mit spørgsmål går ud på hvad må vi og hvad må vi ikke.

MVH.

kjeld

Simon Mortensen
3/18/2020 2:57:37 PM

Hej Kjeld.

Det er afgørende om der er tale om privat fællesvej, offentligvej eller privat vej.

I de fleste tilfælde, vil det være kommunen/politiet der er færdselsmyndighed, hvorfor enhver ændring af færdselsforhold (parkeringsforbud mv.) skal vedtages af myndigheden. I kan derfor ikke selv agere i denne henseende.

Afspærring af områder, vil på samme vis, hvis ikke der er tale om helt privatejet grund, også skulle foretages via rette myndighed.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels-Erik Christensen
2/13/2020 12:00:21 PM

Hej
Jeg er ejer af en bolig med tinglyst privatvej - Naboens bolig blev for 5 år siden solgt og indtil da, havde vi haft et naboskab, med en familie, hvor pligterne for vedligeholdelse af fælles færdselsareal blev udført. Nu har vi i 2015 så fået en ny ejer som nabo, som med det samme lavede naboens hus om til 3 lejemål - det resultere i en voldsom stigning i arbejdet omkring vedligeholdelse af vejarealet, da 3 familier naturligvis også har biler som skal frem og tilbage hverdag - men da han udlejerne i ejendommen ikke deltager i vedligeholdelses arbejdet i form at snerydning, planering og generelt oprydning på arealet, ja så er der kun os selv til at foretage aktiviteterne og betale for udbedringerne, for vores nye nabo har på trods af skrevne breve, telefonsamtaler, møder osv, INTET foretaget sig i 5 år. Vi er blevet oplyst omkring, at det er matriklerne på området, som deler vedligeholdelses opgaverne imellem sig og ikke hvor mange familier der bor på matriklen, er det også korrekt forstået?

Det skal lige nævnes at vores private vej er anlagt til hestevogns kørsel tilbage i 1917, den er blevet asfalteret de sidste 20 meter op i mod offentlig vej for 22 år siden i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør, og ellers består den af div. brokker og granit skærver og har en god stigning på det sidste stykke op til offentlig vej - som resultere i hjulspænd i gruset hver eneste dag - men det ændre ikke på at køretøjer over 3500 kg, ikke er godt for vejens tilstand og dens opbygning. Nu har naboen så købt et hus/ grund, opstødende til hans nuværende bolig og i den forbindelse har han haft kæmpe gravemaskiner, lastvogne og andet ned på vejarealet, som nu ligner et krater hvor asfalt stykker kan pilles op med hænderne.

Jeg forventer ikke at naboen ændre sin tilgang til vedligeholdelse i fremtiden og derfor er mit spørgsmål - hvilke muligheder er der for mig til at få naboen til at efterleve sine forpligtigelser, evt. ansøge om at få vejretten ophævet?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/18/2020 2:55:05 PM

Såfremt der er tale om en privatfællesvej, er de vejberettigede, herunder naboen, forpligtet til at deltage i vedligeholdelse.

Kan det dokumenteres at der er opfordret hertil med rimeligt varsel osv., kan der anlægges en sag for de omkostninger det har medført at varetage den forpligtelse de ikke selv har afholdt.

Det vil ikke være muligt at fratage dem deres vejret som vejberettigede, herunder hvis vejen er eneste adgangvej til deres ejendom.

Det er afgørende for ovenstående besvarelse, at der er tale om privatfællesvej, idet det tilfælde af "ren" privatvej, vil være tinglyste vejrettigheder og vedligeholdelsesforpligtelser der formentlig styre forholdet.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kewin
2/22/2020 8:28:21 PM

Hej
Jeg bor på en vej med ca. 14 andre huse
Her er der en grundejerforeningen. Det siges at der er en grundejerforening fordi vi har en bæk som løber en over fælles grund og at det er et lovkrav at forsikre denne Dette kan “kun” ske gennem en grundejerforening.

Mit spørgsmål er så
Er det korrekt at det er et lovkrav at forsikre en bæk?
Og hvis kræver dette en grundejerforening?

På forhånd tak ☺️
Mvh Kewin

Simon Mortensen
3/18/2020 2:50:28 PM

Hej Kewin.

Dit spørgsmål går lidt udover nærværende artikels indhold - du er dog velkommen til at kontakte mig for nærmere.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
2/26/2020 8:46:12 PM

Hej.
Vi bor på en grusvej, hvor naboen har vejpligten. Der kommer en del vand ud på vejen fra hendes have. Ca. 20cm henover vejen til en mark. Vi har pumpet både med strøm samt benzindrevet pumpe.
Hun mener eftersom hun bor helt oppe ved slutningen af vejen, at det er vores pligt at fjerne vandet fra hendes have, som der kommer ud over vejen. Kan det virkeligt passe, hun siger at det er fordi vi bruger hele vejen. Vi synes bare at vi i fællesskab skal lave noget dræn. Hvad siger du?

Simon Mortensen
3/18/2020 2:49:20 PM

Dit spørgsmål kræver lidt uddybning forinden jeg kan besvarer - herunder ift. hvad der menes med vejpligten?

Du er velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
5/11/2020 6:04:17 PM

Hej Simon
Vi bor ved en privat fællesvej (for enden, hvis det betyder noget), og vores genbo, som også ejer matriklen med vejen på, har lige stillet en lygtepæl op lige uden for vores skel (men stadig i hækken) på området med fællesvej, altså på 'vores' halvdel.. Han mener at det har han ret til da han ejer jorden.. Er det rigtigt?
Vh Christian

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/12/2020 11:27:33 AM

Hej Christian.

I udgangspunktet er dine rettigheder på den private fællesvej alene at være kategoriseret som vejberettiget jf. lov om private fællesveje, og herigennem biddrage til vedligeholdelsen af vejen.

Øvrige forhold omkring vejen der ikke direkte vedrører vejens belægning mv., er i princippet et selvstændigt civilretligt spørgsmål - altså skal det afklares om der måtte være naboretlige principper der eventuelt har indflydelse på placeringen af lygtepælen mv.

Selve indretningen af vejen ift færdsel, herunder efter min opfattelse også belysning mv., kan forelægges kommunen for at se om de finder der burde være søgt tilladelse hertil mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
5/11/2020 6:54:12 PM

Vi har et rækkehus i en grundejerforening med private fællesveje.
En stor del af husejerne har indgået aftale med en udbyder om etablering/nedgravning af et fibernet til vores huse. Gravearbejdet kommer til at berører de private fællesveje.
Grundejerforeningen mener ikke at vi kan indgå en sådan aftale, og at foreningen kan nægte at der bliver gravet.
Vi mener at der er lovhjemmel (muligvis i "graveloven") for at gennemføre dette.
Kan grundejerforeningen nedlægge forbud? (der står intet i vores vedtægter om dette)
Kan kommunen nedlægge forbud?

Hvilke love er gældende på dette område?

Med venlig hilsen
Peter

Simon Mortensen
5/12/2020 11:19:42 AM

Hej Peter.

Svaret er en smule kompliceret og kræver lidt flere oplysninger. Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 30 78 87 45 for en uforpligtende og uddybende snak.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
2/28/2020 9:07:51 AM

Har offentligheden adgang til grønne områder i tilknytning til private fællesveje? Kan beboere på den private fællesvej nægte andre at færdes på de grønne områder?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/18/2020 2:48:13 PM

Hej Michael.

Adgang til private fællesveje styres af flere forskellige lovgrundlag. Det er derfor helt afgørende hvilke grønne områder du henviser til, altså om det er offentlige arealer, strand, kyst osv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte Theils Hald
3/4/2020 7:42:55 PM

Vi bor for enden af en "privat fællesvej". Dvs der bor en stor grisebonde før os og vi kører igennem hans bygningsarealer med grisebygning på den ene side og stuehus/lade på den anden side. Vores nabo har meget hård trafik og vejen er derfor meget medtaget. De nævner at vi har vej ret, men i vores skøde står der privat fællesvej. Hvad kan vi gøre for at få en løsning på, hvordan vi står? Skal jeg ringe til kommunen og finde ud af hvem der er grundejer? Kan man stille nogle krav til at det er grisbonden der skal vedligeholde i kraft af at han har meget hård trafik på vejen?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/18/2020 2:46:49 PM

Hvis der er tale om en privat fællesvej, og vejen udgør eneste adgangsvej til jeres ejendom har i per automatik vejret og er vejberettigede.

Det betyder at vedligeholdelsesomkostninger ligeledes påhviler jer.

I landzone vil vedligeholdsforpligtelsen typisk blive opgjort efter brug af vejen. Altså Landmanden med tung traffik skal afholde forholdsmæssigt mere til vedligehold af vejen.

Kommunen kan kontaktes for afklaring af vedligeholdet og fordelingen heraf, hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
5/13/2020 1:12:03 PM

Hej Simon

Spørgsmål der gælder regler for skitning i Grundejerforeninger.

Der er fornyligt opsat nye skilte om NABO-hjælp - ikke ubetydelige i størrelse ej heller i omfang. Det er ikke just forskønnende for området. Med et eller to ville budskabet trænge igennem.

Skal der være kvalificeret flertal eller 100% tilslutning på en GF for at opsætte skilte?

Kan én af 5 parcelejere på en privat fællesvej i en grundejerforening sætte skilt op uden at spørge de øvrige 4 og/eller resten i grundejerforeningen?

Hvis de 5 er enige, er det se lovligt at skilte ved indkørsel til vejen?

På forhånd tak og
Mvh Henrik

Simon Mortensen
5/19/2020 12:36:15 PM

Hej Henrik.

Al skiltning på privat fællesvej vedr. trafikforhold skal godkendes at af politiet som færdselsmyndighed.

Øvrige skilte kan opstilles af ejeren af grunden/vejen i det tilfælde det i øvrigt ikke strider imod anden lovgivning.

Ejergrundejerforeningen vejen, eller er forholdet omkring ændring af området omtalt i vedtægterne og parcelejerne i øvrigt er tinglyste medlemmer, så må beslutningen skulle træffes på en generalforsamling eller lignende.

Vedtægterne vil anvise hvorledes der kan træffes beslutninger, og i dette tilfælde ville det undre mig hvis ikke det kunne ske ved almindeligt flertal, idet kvalificeret flertal oftest benyttes ved "større" forhold som eksempelvis vedtægtsændringer eller lignende.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
5/14/2020 2:29:10 PM

jeg er medlem af en grundejerforening, der består af 3 veje. Der er tale om privat fællesveje. Foreningen har et vejlag, som varetager, veje, beskæring af træer, kloaker m.v. Det fremgår af formåls paragrafen i vedtægterne, at det er det som vejlaget skal varetage. Nuvel, bestyrelsen har nu ved fuldmagt afgivet suverænitet til en anden forening som på vores vegne, uden yderligere, har fået forhandler retten til at hyre et privat parkeringskorps til at kontrollere parkering i et meget stort område. Hele beløbet for afgifter tilfalder parkeringsselskabet, der nu stiller skilte op (uhensigtmæssigt) her i foreningen. Ikke ret mange ønsker denne kontrol, men nu fanger bordet og skiltene sætter de ned som det passer dem. Vi har haft en ophedet diskussion om det rette i, at foreningen har indladt sig på aftalen via fuldmagt til en anden forening og ved ikke fuldt at oplyse om hele grundlaget for aftalen på en afholdt generalforsamling. Det kan konstateres via referater, at bestyrelsen har "løjet" for generalforsamlingen i den forbindelse, hvilket bevirkede at et spinkelt flertal stemte for at give mandat til den anden forening til at forhandle tingene. Spørgsmål. Kan sådan en aftale, der anses for at være udenfor formålsparagrafen for foreningen, overhovedet været juridisk gældende blot ved en underskrift fra formanden, og kan det pågældende parkeringsselskab, der allerede opfører sig meget ubehøvlet, uden yderligere tvinge en skiltning igennem, der ikke er lovmæssigt grundlag for i bekendtgørelsen herom, med baggrund i den mulige ulovlige beslutning på generalforsamlingen.

U & S
3/6/2020 6:53:49 PM

? ifm. ophør af vejvedligehold i grundejerforening

Vi er medlem af en vejvedligeholdsordning i grundejerforeningens regi. Ordningen er frivillig, det er kun nogle af de private fællesveje i grundejerforeningens område, der er tilmeldt ordningen. Ordningen har et selvstændigt regnskab. Man kan melde sig ud af ordningen.

Ordningen er simpel, grundejerforeningen sørger for veje får et nyt slidlag hvert 20 år. For det indbetaler alle medlemmerne af vejvedligeholdsordningen årligt det samme bidragsbeløb til opsparingskontoen. Pt. har vi indbetalt bidrag i 11 år siden sidste vedligehold af vores vej.

Ordningen i grundejerforeningens regi stopper, og den øremærkede selvstændige vejvedligeholdskonto med de opsparede bidrag skal i den forbindelse udbetales, så kontoen går i 0.
Vejvedligehold overlades i stedet til grundejerne selv/de enkelte veje. Nye individuelle vejlaug for vejene tænkes oprettet, det med egne bestyrelser og egne opkrævninger af bidrag til opsparing for fremtidig vedligehold af vejlaugets vej.
Udbetalingerne fra vejvedligeholdskontoen i grundejerforeningens regi tænkes ske til de nye vejlaug.

Desværre medfører de nye vejlaug ordninger så omfattende forandringer, at grundejerforeningens og de nye vejlaugs ordninger ikke kan siges at være med sammenlignelige forpligtelser og vilkår.
I nye vejlaugs fremlagte forslag til vedtægter forpligtes vejens grundejere bl.a. til medlemskab af vejlauget uden mulighed for udmeldelse, der er solidarisk hæftelse for vejlaugets påhvilende forpligtelser (altså at nogen skal betale for andre der ikke betaler), vejlauget kan ikke opløses medmindre kommunen ønsker en overtagelse af vej og tilhørende vejarealer, og vejlaugs bestyrelser er bemyndiget til at opkræve ekstraordinære indbetalinger fra medlemmerne.

Vi ønsker ikke at være medlem af et vejlaug med sådanne forpligtelser. I stedet vil vi afholde vores andel af omkostningerne til vejens vedligehold, når vedligeholdet bliver udført.
Naturligvis ønsker vi i den sammenhæng også, at det større beløb vi i 11 år har indbetalt som bidrag til opsparingskontoen bliver udbetalt til os, eller alternativt tilgodeses os ved næste vejvedligehold.

Så vores spørgsmål er:
1. Kan vi tvinges ind i et medlemskab af det nye vejlaug?
2. Kan vi opfylde vores vejvedligeholdelsespligt ved at afholde vores andel af omkostningerne på det tidspunkt, vedligeholdet bliver udført?
3. Kan vi forlange, at vores andel af de opsparede bidrag bliver udbetalt til os?
4. Alternativt til spørgsmål 3, kan vi forlange en skriftlig garanti af grundejerforeningen for vores opsparede andel af bidrag bliver tilgodeset os ved næste vejvedligehold?

På forhånd tak for svarene.

PS. Vi er ikke pligtige til medlemskab af grundejerforeningen, der er ikke nogen tinglyst servitut desangående på vores ejendom.

Med venlig hilsen, U & S

Simon Mortensen
3/11/2020 12:15:11 PM

Hej U & S.

Hvis ikke der foreligger særligt tinglyste forpligtelser til medlemsskab, så kan i principielt ikke tvinges ind i et vejlaug.

Ift. fordelingen af indskudte midler, skal det ske med respekt for de medlemmer der har indbetalt, og det bør fremgå af vejlauget vedtægter hvorledes midler fordeles ved opløsning.

Uanset om I indgår i nyt vejlaug eller ej, er det, hvis der er tale om privat fællesvej hvortil jeres ejendom har eneste tilkørsel til anden offentlig vej, udgangspunktet at de vejberettigede afholder udgiften til vedligehold sammen, med en fordeling enten efter brug(primært i landzoner) eller ligeligt (byzone). At nogen opretter et vejlaug ændre ikke herpå.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
3/12/2020 2:23:16 PM

I et engområde, hvor der har været mange ejere af mindre lodder, og hvor der stadig er flere ejere og beboere, går der flere km private fællesveje.
Ejerne har holdt vejene, men store dele af området er nu udlagt til vådområde, hvor staten i øjeblikket ejer væsentlige dele af det samlede areal.
De private fællesveje er bevaret, og vejene udgør genveje til større offentlige veje, og er samtidig vejadgang til flere beboere. Nogle af egnens borgere hævder ligefrem, at de har benyttet vejene altid, og derfor føler at de nærmest har vundet hævd til adgang på vejene.
Nu har 2 af de tilbageværende vejejere ønsket, at alt motorkørsel forbydes på vejene, hvorimod de resterende vejejere fortsat ønsker at vejene må befærdes af alle.
Det har medført at kommunen, som i øvrigt påstår at de ikke kan blande sig i ønsket fra vejejerene, har anmodet politiet om tilladelse til opsætning af skilte med alt motorkørsel forbudt, og med undertalvle ærindekørsel tilladt.
Det er vi resterende vejejere meget utilfredse med, og har henvendt os på kommunen med ønsket om at skiltene fjernes, så området og vejene igen kan anvendes af alle. Der er øvrigt også viadukter over de private fællesveje, med begrænset højde, hvilket kan nødvendiggøre at man kan anvende flere tilkørsler for at få adgang til beboelser og lodder.

Spørgsmålet er så, har kommunen ikke et ansvar i en sådan sag?

Kan 2 ejere, ud af ca 20 vejejere bare ved en henvendelse til kommunen og politiet lukke sådanne veje af?

Er det god forvaltningsskik at handle hen over hovedet på et markant flertal af vejejerene i en sådan sag?

Hvem er vejbestyrelse/forvaltning i en sådan sagsgang?
Vi er flere vejejere, der ikke har været indkaldt til nogen form for dialog forud for skiltenes opsætning, og deraf afledt adgangsbegrænsning.

Simon Mortensen
3/18/2020 2:44:12 PM

Hej Peter.

Dit spørgsmål kræver yderligere oplysninger ift. processen omkring opsætning af skiltene - du skal være velkommen til at kontakte mig for en drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Rune
5/15/2020 1:00:32 PM

Hej Jan

Vi kæmper lidt med kommunen omkring definitionen på vores vej.

Vejen er en mindre grusvej, som har sin egen matrikel, der ejes af én beboer på vejen.

I hans tinglyste skøde står direkte hvilke huse, der har brugsret til vejen. For år tilbage har kommunen selv sendt oversigt over hvilke huse der faktisk har brugret.

Kommunen har selv 2 matrikler der støder op til vejen. Disse er reelt set lukket af mod vejen, men man kan gå igennem. Disse har IKKE tinglyst ret i skødet og er ej heller krydset af på kommunens egen oversigt.

Nu ønsker kommunen at køre hen over over vejen fra den ene til den anden matrikel med store maskiner og mener det er deres ret, da der er tale om fællesprivatvej?

Når jeg læser din tidligere definition, mener jeg at vejen er en Privatvej og ikke fælles? Det stiller os nemlig noget forkskelligt, hvis vi ønsker at nedlægge overkørsels forbud! Ikke sandt?

mvh
R

Tina
4/22/2020 5:18:52 PM

Jeg bor på privat fællesvej i landzone. Vi er 2 ejendomme på vejen med tinglyst vejret og 1 landmand på nabovejen har tinglyst vejret så han kan komme til sine marker. Nu har landmanden givet andre lov til at bruge hans marker til jagt og hundetræning. Derfor kører der næsten dagligt flere biler og de parkerer på vejen.
Er det lovligt når det er privat fællesvej i landzone?

Simon Mortensen
4/23/2020 1:43:06 PM

Hvis der er tale om privat fællesvej er færdsel i princippet åben for offentligheden, men det er klart at hvis brugen, som vil kunne henvises til anden vejberettigede medfører skader af omfattende karakter grundet øget traffik, vil vedligeholdelsesomkostningerne kunne fordeles herefter.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulrich Echternach
3/18/2020 6:22:46 PM

Mojn Simon
Jeg bor på en privat fællesvej i landzone, d.v.s. vi er 2 der bor på denne vej + 1 der kommer en gang imellem, vejen er ca. 3.20 m bred, her kommer der flere gange om året rigtig store køretøjer læs landbrugsmaskiner som er så bredde at de kører med det ene hjulsæt ude i græsset som så bliver kørt op eller trykket rigtig godt ,kan se at asfalten ligesom bøjer nedad, og flere steder er ligefrem knækket , heldigvis har har der ikke været det helt store frostvej så er jeg sikker på at vej ville se noget anderledes ud.
Mit spørgsmål er så ! Må de køretøjer bruge vejen hvis der findes andre veje til markerne (vej ret)
Hvor kan jeg læse om landmændene har lov at benytte denne vej ?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/20/2020 9:57:53 AM

Hej Ulrich.

Hvorvidt der ligger konkrete vejretter til benyttelse af vejen for landmændene vil typisk fremgå af tingbogen hvor deklarationer mv. kan være tinglyst med konkret oplysninger om omfanget og benyttelse af vejen i øvrigt.

Vejretten eksistere dog uden tinglysning, hvis der er tale om en vejberettigede som følge af bopæl og adgangsvej hertil via den private fællesvej.

Konkrete skader som følge af "ikke normal" kørsel på vejen skal erstattes af den pågældende, alternativt i fordelingen af vedligeholdsomkostningerne hvis det er en vejberettigede der er skyld i forholdene.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristian
5/15/2020 10:12:20 PM

Jeg bor på en blind vej (gældende for både offentlig vej og de private stikveje). Vejen der går gennem boligområdet er offentlig vej og alle stikvejene, som udspringer herfra, er private fællesveje.
Fartbegrænsning er 40 km/t, hvilket er alt for meget, da vi er et boligkvarter med mange børn på vejen. Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen og de vil ikke sænke farten yderligere. Begrundelsen er åbenbart at siden det er blind vej, så er det jo kun beboere og gæster. Der kommer dog stadig taxi, mad udbringning, fragtfirmaer og meget andet, hvor det bare går for hurtigt. Derudover er det svært at opdrage alle gæster.
Er der ingen mulighed for at få skiltning med lavere hastighed? Er det virkelig utopi at håbe på kommunen kan være en medspiller?
Bonus info, hvis det har nogen betydning. Der er et skilt med legende børn i forvejen. Åbner det en mulighed eller?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/26/2020 11:53:49 AM

Kompetencen til ændringer af færdselsforhold, herunder hastighedsbegrænsninger og skiltning herom, ligger hos ærdselsmyndigheden (kommunen/politiet).

Desværre er det derfor også dem der sidder med beslutningen. Jeg forestiller mig de i deres afvisning har anvist en klageadgang som i givet fald kan benyttes.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Hans
3/19/2020 7:38:43 PM

Hej Simon

Vi er 7 parceller der er adviseret om at vores vej skal omklacificeres fra offentlig til privat fællesvej .
På vejen er foruden vores boliger et offentligt vandværk samt et kommunalt rostadion samt adgang til store fællesområder/ rekreative område.

Der er tale om en daglig ret trafikeret vej ( blind) hvor offentlig kørsel /brug er væsentlig større end vores egen ,
slitagen er derfor primært af brugere der ikke bor på vejen.( brugere af det kommunale rostadion )

Mit spørgsmål er :
Har vi behov for juridisk assistance for at undgå at blive omklacificeret til privat fællesvej der jo medfører økonomiske belastninger ??

Kan vi evt selv ændre vejen med hastighedsdæmpende foranstaltninger?!

Mvh

Hans

Simon Mortensen
3/20/2020 10:00:01 AM

Omklassificering sker ikke uden jeres inddragelse, altså bliver i hørt, og der skal i øvrigt foretages et vejsyn af vejens tilstand mv.

Det er vigtigt at i, overfor kommunen, får gjort opmærksom på problematikkerne omkring færdslen, herunder i forhold til fordelingen af omkostningerne til vedligehold.

Det vil kun være færdselsmyndigheden, altså kommunen(politiet) der kan træffe afgørelser omkring restriktioner ift. færdsel - vejbump, hastighedbegrænsninger mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim
5/18/2020 4:16:58 PM

På vores matrikel kort er der indtegnet en markadgang til den bagvedliggende mark, som ejes af 3 mand. Vejen/markadgangen er over tid udvidet og gennemført til anden vej. I forbindelse med at 3 part opkøber en nedlagt ejendom og opfører et stort svinebrug, har kommunen opført markadgangen som privat fælles vej på landet. Og givet 3 part færdselsret på vejen med tung trafik til svinebruget. Svinebruget har tinglyst færdselsret til anden vej, med forbindelse til offentligvej, men ønsker ikke at bruge den. Her ud over er der en vej mere til gården. Jeg har haft indklaget sagen med påstand om at det er en markadgang, men har trukket sagen tilbage fra ankestyrelsen, idet kommunen "truer" med, at det er mig der skal betale deres sagsomkostninger. De har haft to landmåler og advokat på deres sagsbehandling. Nu har kommunen opsat vejnavnskilt pålydende den tinglyste vejs navn, ved vejen/markadgangen med begrundelse i forhold til GPS. Hvordan står jeg lovmæssig. Kørslerne er meget generende, det rumler meget ind i vores hus. Vi kan i store perioder ikke anvende haven på grund af støv fra vejen. På forhånd tak Venlig hilsen Kim

Simon Mortensen
5/19/2020 12:40:01 PM

Hej Kim.

En konkret vurdering af sagen vil kræve yderligere oplysninger.

Jeg vil dog bemærke, at du i forhold til omkostningerne ved sagens førelse for diverse instanser, potentielt vil kunne få retshjælp til sagen via din indboforsikring.

Typisk indeholder din indboforsikring også en retshjælpsforsikring der medfører at en advokat på dine vegne vil kunne anmode forsikringsselskabet om at tage stilling til hvorvidt de kan/skal dække omkostninger til en retssag hvor der er rimelig grund til proces.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Lena
3/20/2020 1:11:25 PM

Hej Jan
Er det muligt at få ændret sin vej fra privatfællesvej til privatvej? Eller er det en håbløs kamp med kommunen. Vi er 5 parceller i et vejlaug der er enige.
Mvh Lena

Simon Mortensen
3/23/2020 11:26:32 AM

Hej Lena.

Udgangspunktet herfor skal ses i forhold til om vejen alene tjener som adgangsvej til de 5 parceller eller i øvrigt har indflydelse på vejnettet som helhed. Jeg kan ikke forudse om dialogen med kommunen vil være vanskelig eller ej, men man kan jo forsøge.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Damhus
5/19/2020 8:57:43 AM

Hej Simon

Vi bor med fronten af vores hus ud til offentlig vej, samt indgang/indkørsel til vores hus via denne offentlige vej, men vores grund grænser op til privat fællesvej på husets Venstre side.

Den private fællesvej bruges af de 3 huse som alle har udkørsel og indgang til deres huse via denne. Så i bund og grund har vi kun en hæk der grænser op til vejen og som vi selvfølgelig passer og vedligeholder som man nu gør.

Hvem skal afholde udgifter til vedligeholdelse af vejen, kan vi blive pålagt dette, når vi aldrig bruger vejen, selvom vores grund grænser op til denne via en hæk.

Har du brug for yderligere info, hører jeg gerne fra dig.

Simon Mortensen
5/26/2020 8:51:49 AM

Hej Damhus.

I udgangspunktet vil i ikke være omfattet af vedligeholdelsesomkostningerne til vejen, da I ikke vil være at betragte som vejberettigede.

Der kan dog være underliggende forhold der kan ændre den vurdering, herunder tinglyste forhold mv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne Eis
5/20/2020 7:07:54 PM

Hej Simon

Vi bor i en ejerforening med 20 huse med en fælles privat vej. Vejen er blind og benyttes kun af ejerforeningens beboere. Området er rimeligt kuperet.

Vi kæmper i flere huse med tilbageløb af regnvand fra stamvejen grundet manglende eller defekte kantstene.

I forbindelse med fjernvarmerenovering skal stamvejen asfalteres med nyt lag asfalt hvilket vil forværre den nuværende situation.

Kan vi husejere, der er berørt af tilbageløbet af regnvand fra stamvejen forlange, at kantstene genetableres i en højde der sikrer, at vandet fra vejen afvendes via de tiltænkte render og ikke havne i de private carporte og haver ?

I givet fald gerne med en reference til lovtekst.

På forhånd tak.

Mvh
Bjarne Eis

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/26/2020 9:03:33 AM

Hej Bjarne.

Udgangspunktet for vedligeholdelse af vejen er enighed blandt de vejberettigede - altså, hvis intet andet er aftalt, så fordeles omkostningerne til vedligeholde ligeligt, og omfanget af vedligeholdelse aftales ligeledes efter enighed.

Kan der ikke opnås enighed, kan kommunen anmodes om at fastsætte rammerne for vedligehold.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge Asmussen
5/25/2020 2:30:26 PM

På den en side ligger 4 sommerhuse. Den anden er landbrugsjord som strækker sig hele vejen. Skal landmanden betale til fælles vedligeholdelse?
Mvh. Inge

Besvar indlæg
Simon Mortensen
5/26/2020 9:05:22 AM

Hej Inge.

Udgangspunktet vil ikke være at Landmanden, blot fordi hans mark grænser op til vejen, vil være at betragte som vejberettiget.

Benytter han vejen som adgangsvej til hans ejendom, vil han formentlig være vejberettiget og derfor også forpligtet til at deltage i vedligehold.

Benytter han vejen ift. sit landbrug og kørsel herved, så skal han sørge for at udbedre eventuelle skader mv. som afstedkommes direkte af hans kørsel.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge Asmussen
5/25/2020 2:30:28 PM

På den en side ligger 4 sommerhuse. Den anden er landbrugsjord som strækker sig hele vejen. Skal landmanden betale til fælles vedligeholdelse?
Mvh. Inge

Besvar indlæg
Anne
5/26/2020 6:14:14 PM

Hej Simon
Tak for en informativ side.

Vedr spørgsmålet om klassifikation af vej.
Grusvej på landet, gårdene (4 stk) der har jord til vejen vedligeholder. Et spor over en bro gør vejen gennemgående, men ikke alt vej er registreret på kort. I forbindelse med nogle tvivlsspørgsmål omkring vedligehold af broen har jeg forsøgt at finde ud af hvordan vores grusvej er klassificeret hos kommunen - den er slet ikke klassificeret og meddelelsen var at vi kunne gøre som vi ville på vejen, ved skiltning blot spørge politiet.
Mit spørgsmål er så : har vi en privat vej eller en fælles privatvej når den ikke er klassificeret hos kommunen?
På forhånd tak
Anne

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Boligkøb Boligkøb

At købe bolig er en stor investering, og faldgruberne er mange, men med den rigtige rådgivning kan du undgå dyre overraskelser.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.774 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.774 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.