Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Kæledyr og husdyr: Sådan er reglerne, når du bor i byen

  • Af Pia Eskildsen
  • 06. sep 2017
  • 35 Spørgsmål & svar

Der er forskel på, hvilke dyr du må holde i land- og byzoner. Det er de enkelte kommuner, der fastsætter reglerne for dyrehold i byzoner. Det forklarer advokat Trine Irmang Østengaard fra ADVODAN Lyngby, der gennemgår de vigtigste regler her.

Hvilke dyr er tilladte?
Som udgangspunkt må du gerne have kæledyr som fx hund, kat, hamster, kanin, mus, marsvin, ørkenrotter, akvariefisk, krybdyr, fugle og høns, når du bor en i byzone. Det er derimod ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder og heste i byzoner. Dog kan kommunen give dispensation i særlige tilfælde.

Husk at almene-, ejer- og andelsboligforeninger kan vedtage lokale forbud mod bestemte typer dyrehold. Det ser man især i forbindelse lejligheder i etageejendomme.

Hvor mange dyr må du have?
Som hundeejer må du højst have fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Har du flere end fire hunde, anses det for en kennel, og det kræver, at du får en særlig tilladelse.

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange katte du må have i din bolig – og det samme gælder for gnavere som kaniner, mus, marsvin, hamstere og ørkenrotter. Ifølge Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter” har kommunen dog mulighed for at gribe ind, hvis dit dyrehold kan anses for at være erhvervsmæssigt (fx som føde for krybdyr), eller hvis det giver store gener i forhold til forurening eller hygiejne.

Der er heller ingen begrænsninger for, hvor mange indendørsfugle som fx undulater, parakitter og kanariefugle du må have. Derimod udstikker kommunerne ofte særlige regler for fugle, der færdes udendørs. Det kan fx være høns, gæs, ænder, kalkuner og duer. Det er typisk regler om, hvor mange fugle du må have og krav til de fysiske forhold såsom indhegning, stalde/hønsehuse, opbevaring af foder og placering på din grund.

Har du høns, må du typisk have ca. 10 høns og én hane. Det er dit ansvar at sikre, at hanen ikke er til gene for dine omgivelser. Hvis dine naboerne klager over støj og lugtgener, kan kommunen kræve forbedringer af dit hønsehus, eller at din hane bliver slagtet. En hane må ikke gale udendørs før kl. 7 på en hverdag og kl. 8 i weekenden og på helligdage.

Hvor klager man over naboens dyr?
Hvis du vil klage over dine naboers dyr, fordi der fx er for mange af dem i forhold til, hvad loven tillader, eller hvis de larmer eller lugter, skal du i første omgang henvende dig til kommunen.

Hvis du har mistanke om, at dyrene mistrives, kan du ringe til Dyrenes vagtcentral på 1812. Herefter vil vagtcentralen fortælle dig, hvor du skal henvende dig eller sende hjælp ud.

Fakta: Se liste over forbudte dyr for private:
I Danmark har vi en lang liste over dyr, som er forbudte at holde som privatperson. Det kan enten være, fordi de er farlige, eller fordi ikke er muligt at holde dem på en forsvarlig måde. Se listen her

Vil du vide mere?
Trine Irmang Østengaard

Trine Irmang Østengaard

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Birgitte Albrechtsen
19-09-2017 08:26:50

Hvordan ansøger man om kennel tilladelse, hundene skal bruges til noget forskning i adfærd?
vh. Birgitte Albrechtsen

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
19-09-2017 14:15:51

Kære Birgitte.

Tak for din henvendelse. Dit spørgsmål ligger ikke inden for mine kerneområder, og jeg foreslår, at du retter henvendelse til Dansk Kennel Klub.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina Jensen
19-09-2017 08:54:47

Hvis man har problemer med sine kloarker/kloakering (eget hus) - og det falder tilbage på, at det sikkert stammer fra husets opførelse (bygget 1967) - kloarkmester er død nu...
Og man nu har mistanke om, at en fornyligt opstået skimmelsvamp udspringer herfra...
Forsikringen (TopDanmark) er mildest talt ikke særlig hjælpsomme ej heller Odsherred kommune😔
(Havde Kloarkskade sidste år som forsikringen dækkede - men stadig udfordret ifht. kloarker😔)

Hvad går man så?

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
19-09-2017 14:24:06


Kære Christina.

Tak for din henvendelse, som imidlertid ikke har noget med indholdet af artiklen her på siden at gøre. Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk (45 88 05 55) for en drøftelse af dine udfordringer med kloakken.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne Johannesen
19-09-2017 10:26:36

Er det tilladt at holde høns, højst 10 stk. + én hane, i sommerhus område, -
når man som pensionist bor og har fast adresse i sommerhuset?

Mvh. Hanne

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
20-09-2017 10:11:24

Kære Hanne.

Tak for din henvendelse.

Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag svare entydigt på dit spørgsmål, da det afhænger af, hvilken kommune dit sommerhus er beliggende i.

I Odsherred Kommune, som er Danmarks absolut største sommerhusområde, er det for eksempel tilladt at have op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt andre dyrehold af tilsvarende størrelse (bortset fra svin, kvæg, får, geder og heste). Det er derimod ikke tilladt i Odsherred Kommune at holde fjerkræ i sommerhusområder, hvilket fremgår af kommunens regulativ for fjerkræhold. Du kan se mere herom på: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-og-byggeri/min-bolig/dyrehold-i-byzone-og-sommerhusomraade.

Hvis det er en anden kommune dit sommerhus er beliggende i, kan du undersøge reglerne for den pågældende kommune på kommunens hjemmeside. Desuden bør du være opmærksom på, om der er tinglyst deklarationer, om der er lokalplaner eller byplanvedtægter, som forhindrer fjerkræhold i dit område - ligesom det er nødvendigt at undersøge, hvad der fremgår af vedtægterne for en eventuel grundejerforening.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne Skou
20-09-2017 07:59:24

Hvor mange dyr må man have i landzone førend det anses for kennelvirksomhed og kræver særlig tilladelse?

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
25-09-2017 10:21:50

Kære Marianne.

Tak for din henvendelse.

Det er tilladt at have 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger før, at det anses for at være erhvervsmæssig virksomhed, der kræver kenneltilladelse.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne Skou
30-09-2017 06:44:31

Jeg har tidligere (2013) fået oplyst hos kommunen, at det var 5 hunde pr. person incl. børn, jeg kan nu forstå, at det er blevet ændret, så det er 4 hunde pr. husstand + hvalpe.

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
03-10-2017 14:56:50

Kære Marianne.

I henhold til den gældende bkg.(nr. 1261 af 17/11/2015) § 7,stk. 2, er størrelsesgrænsen for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold får så vidt angår hunde som tidligere anført 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Anita Andersen
09-11-2017 00:06:45

Hejsa

I min leje kontrakt står der, at jeg ikke må holde husdyr, men intet om kæledyr? Hvor går grænsen mellem de 2 kattegorier hvis der er nogen? Har tænkt mig en lille kat, og ser den som et kæledyr, og ikke et husdyr, men mener loven det samme?
Mvh. Anita

Besvar indlæg
Trine irmang Østengaard
09-11-2017 10:10:03

Kære Anita.

Man skelner ikke i den sammenhæng mellem husdyr og kæledyr, så hvis der i din lejekontrakt står, at du ikke må holde husdyr, er katte tillige omfattet af forbuddet.

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Emma
4/10/2018 1:12:56 PM

Jeg skal flytte til Danmark med en undulat. Kan utleier forby fugl som bor i bur?

Trine I. Østengaard
4/10/2018 3:13:14 PM

Kære Emma.

Tak for din henvendelse.

Som udgangspunkt må du godt have kæledyr som en undulat når du bor i byzone, men det afhænger af, hvad der fremgår af din lejekontrakt og evt. husorden.

Hvis ikke det fremgår af lejekontrakten om du må have husdyr, vil jeg anbefale dig at spørge udlejer, således at du ikke risikerer efterfølgende - når kæledyret er anskaffet - at blive mødt med krav om at du skal skille dig af med det.


Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisa
5/19/2018 4:42:01 PM

Hej.

Der står i min lejekontrakt at jeg ikke må have husdyr, men i husordenen står der, at det er tilladt at have 2 husdyr pr. lejlighed.
Mit spørgsmål går så på, om udlejer kan nægte mig at anskaffe mig et hamster?

Trine I. Østengaard
5/22/2018 3:00:11 PM

Kære Lisa.

Tak for din henvendelse. Uden at kende indholdet af din lejekontrakt og husordenen ud over det, du kort refererer, er jeg af den opfattelse, at det er indholdet af lejekontrakten, som du primært skal henholde dig til. Hvis det heraf fremgår, at du ikke må have husdyr, så gælder det i princippet også et hamster.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Henning Jespersen
7/3/2018 9:10:45 PM

Der er tale om byzone og her har genboen en meget støjende hund - læs, gø'er fra morgen til aften.
Har kikket efter kommunale regler, men der er ikke noget specifikt herom?
Findes der overordnet et regulativ om støj fra hunde?
Henning

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
7/4/2018 1:07:01 PM

Kære Henning.

Det fremgår af Hundelovens § 4, at såfremt en hund forstyrrer de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden kan der indgives klage derover til politiet, som kan give ejeren af hunden pålæg om at holde hunden indelukket, eller hvis det ikke hjælper, til at lade hunden fjerne. Der er ikke faste retningslinjer for, hvor grelt det skal stå til, førend hundeejeren får et påbud, men af praksis kan det udledes, at der skal en hel del til.

Generelle regler om støjgener fra hundehold findes også i bkg 2017 844 om miljøregulering af visse aktiviteter, hvorefter kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger eller, hvis generne ikke kan afhjælpes, kræve hundeholdet fjernet, jf. § 10.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
10/24/2019 9:57:40 AM

Hunde store+små må ikke gø uhæmmet i byområder. Min nabo har en lille hund (+høns og en gris)som står og gø'er helt vildt og uhæmmet og de kan ikke selv få den til at holde bøtte selv indenfor står den i vinduet og gø'er når man går forbi de går aldrig tur med den men de tager nu selv affærre, en gang imellem smutter den ok det er ikke noget at tale om. Så man skal tale med hinanden og blive enige om tingene så skal det nok gå den rigtige vej. Det var bare det hej hej.

Lone Jensen
8/17/2018 1:10:18 PM

Hej.
Jeg bor i Faxe kommune, i by zone. Villa kvarte. Vi har en nabo som har kennel. Pt 5 store hunde primært schæfer. De gør mange gange, meget længe og meget højt. Både kl 05 og kl 23. De gør hvis vi er i vores have, hvis nogen går forbi huset på fortovet. Selv hvis hundene er inde og vi har lukket døre Og vinduer kan vi høre dem. Jeg synes at jeg har læst noget om 100m fra kennel til nærmeste beboelse og 15m fra løbegård til skel. Men kan ikke finde det. Lone

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
8/17/2018 3:07:01 PM

Kære Lone.

Etablering af hundekennel kræver landzonetilladelse. En kennel som den du beskriver i byzone forudsætter derfor en dispensation. Afstandskrav må antages at fremgå af denne dispensation, hvorfor jeg vil anbefale dig at tage kontakt til Faxe kommune. Jeg kan oplyse, at kommunen kan føre tilsyn med hundekenneler og hundepensioner, særligt hvis der er blevet klaget over gøende hunde.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone Jensen
8/17/2018 3:17:01 PM

1000 tak. Det vil jeg gøre.

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
8/17/2018 3:21:24 PM

Selv tak:-)

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Sarah Jeppesen
11/7/2018 8:45:18 PM

Hej.
Jeg bor til leje i et seperat hus på en stor gård, hvor der bor et ægtepar i hovedhuset som ejer gården. De har selv 2 hunde, og min kæreste og jeg har også 2.
Nu er min hanhund blevet far, og vi vil gerne have en hvalp fra kuldet.
Hvad skal vi gøre for at få tilladelse til at få en hund mere?
Hvad jeg er bekendt med, hører vi alle under den samme adresse.

Med venlig hilsen Sarah

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
11/8/2018 10:52:29 AM

Kære Sarah.

Hvis der på ejendommen er flere end fire voksne hunde, anses det for en kennel, og det kræver, at du får en særlig tilladelse. Jeg vil derfor anbefale, at du retter henvendelse til kommunen for at høre om evt. dispensationsmuligheder eller muligheder for at få kenneltilladelse.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard
Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia Manniche
2/27/2019 8:26:39 AM

Hej jeg hat en chihuahua hund på 4 1/2 år og en kat på 10 1/2 år. Har haft dyr i de 14 år jeg har boet i min lejlighed hvilket ejendomskontoret har været vidende om, nu har Lejerbo slået sig sammen med Bovita og vil have alle husdyr ud. Jeg er vel vidende om at der i lejekontrakten står at det ikke er tilladt, men man har hidtil accepteret dette, jeg har en udtagelse fra min læge at jeg af helbredmessige grunde behøver at have min lille hund. Hvor søger jeg dispensation ?
Venlig hilsen Pia

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
3/4/2019 11:40:10 AM

Kære Pia.

Hvis udlejer har været bekendt med, at du har holdt husdyr og har accepteret dette, vurderer jeg, at udlejer ikke kan kræve, at du skaffer dig af med dem nu.

Hvis du skal søge om dispensation skal dette typisk ske skriftligt til udlejer. Jeg foreslår, at du vedlægger udtalelse/erklæring fra lægen.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard


Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia Manniche
4/7/2019 1:47:23 PM

Tak for svar. Jeg har efterfølgende fået brev om at min lille hund skal ud straks, har skrevet til boligselskabet og søgt dispensation og vedlagt lægeudtalelse, stamtavle og forsikringsbevis ( alt i kopi ). Kan de kræve hunden ud inden der foreligger svar ?
Hilsen
Pia

Besvar indlæg
Trine I. Østengaard
4/9/2019 11:34:51 AM

Kære Pia.

Principielt kan de godt - men det vil i min optik være usædvanligt.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank
3/2/2019 1:56:08 AM

Hej
Min nabo har høns
Desværre er de begyndt og rende ind i vores have.
Jeg har påtalt at vi IKKE er int. i deres høns hos os, men de smiler bare og siger vi bare kan jage dem væk.
Jeg gider ikke rende og være bussemand for deres dyr.
Hvad gør jeg for at de forstår at fordi de gerne vil have høns er det ikke alle naboernes int.
Mvh.
Frank

Trine I. Østengaard
3/4/2019 11:42:57 AM

Kære Frank.

Tak for din mail. Jeg vil foreslå, at du retter henvendelse til kommunen, som er tilsynsmyndighed.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Cindy
3/28/2019 8:29:26 AM

En tysk kvinde har købt et hus i vores landsby, og nu vil holde heste i en "mark " bagved mit hus, marken er faktisk en byggegrundt og har matr.nr. Jeg har hørt at hun er ved at søge om tilladelse til at holde 2 heste på grunden. Jeg er særlig følsom overfor insekt stik, hestebremser i særdelsehed. Jeg har ingen forhave, og hele min haven ligger lige op til denne tom grund bagved. Jeg har hørt at der skal nok en nabohøring til, når kommunen modtager ansøgning om dispensation. Der er kun 4 huse der støder direkte op til den tomme byggegrund og det er helt åben til vest og nord, hvorfra vinden kommer fra hele året, derfor kommer der også luft gener, såvel som luftbåren insekter.
Hvor hvor mange ud af de 4 husejer skal laver indsigelser mht at forhindre hestehold lige op til ens have?
mvh
cindy

Trine I. Østengaard
3/28/2019 1:40:48 PM

Kære Cindy.

Din henvendelse falder uden for emnet for denne artikel, og jeg vil anbefale dig at rette henvendelse til din kommune vedr. din forespørgsel.

Med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Irene
9/3/2019 5:31:12 PM

Hej Trine

Jeg vil gerne høre din mening om, hvor jeg retsligt står i nedenstående sammenhæng.

Jeg har boet til leje i en ejerlejlighed i 30 år, hvor det i al den tid i følge husorden, har været tilladt at holde husdyr/kæledyr.
Ejendommen var tidligere lejelejligheder, men blev i 80'erne lavet om til ejerlejligheder.

Jeg har tidligere haft kat og for 7 år siden fik min datter og jeg 2 små hunde.

Jeg har desværre fornylig fået en klage over støjgener( i en kortere periode), i forbindelse med at vores hunhund er i løbetid. Dette er naturligvis er utilsigtet og vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at forbygge støjgener i fremtiden.

De 2 foregående ejere har aldrig anfægtet min ret til at have husdyr, men der er nu kommet en ny ejer, som i forbindelse med klagen påstår, dels at jeg ikke har kontraktlig hjemmel til at holde husdyr og dels at jeg tydeligvis er til gene for de andre beboere og har sendt et påkrav om, at jeg skiller min af med hundene og at jeg ellers kan blive smidt ud af lejemålet.

Min lejekontrakt er en typeformular A 1979 og i den er der ikke specifikt anført om jeg må/ikke må have husdyr.

Venlig Hilsen

Irene Hansen

Trine I. Østengaard
9/9/2019 10:51:19 AM

Kære Irene.

Tak for din henvendelse.

Det afgørende er, hvad der fremgår af din lejekontrakt. Du kan som lejer ikke få lov til at holde husdyr ved en husordensvedtagelse, hvis det er forbudt i kontrakten.

Jeg forstår din henvendelse således, at der intet står i lejekontrakten herom. Her vurderer jeg, at hvis ikke der står noget i kontrakten (hvilket der normalt vil være afkrydset), så er der gode holdepunkter for at antage, at husdyr må være tilladt ud fra princippet om, at en lejer har uindskrænket brugsret til lejemålet, med mindre brugsretten er aftalt indskrænket idet der her ikke er tale om en usædvanlig brug af lejemålet.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at der er nogle dyr, der kan være forbudte, selv om lejeaftalen tillader husdyr - for eksempel hvis de er forbudte efter hundeloven, krybdyrloven eller andre regler.

Hvis dine husdyr er til gene for andre beboere i ejendommen, hvilket vil bero på en konkret vurdering - kan det være i strid med husordenen og kan i nogle tilfælde medføre en advarsel, opsigelse eller ophævelse af lejemålet.

Jeg vil klart anbefale dig at kontakte en advokat med kendskab til lejeret, og som kan hjælpe dig med at udfærdige en indsigelse.

Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk for en drøftelse af sagen.

med venlig hilsen
Trine I. Østengaard

Med venlig hilsen
Trine Irmang Østengaard
Trine Irmang Østengaard Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Boligkøb Boligkøb

At købe bolig er en stor investering, og faldgruberne er mange, men med den rigtige rådgivning kan du undgå dyre overraskelser.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.706 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.706 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.