Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Privatøkonomi: Skattesatser, bidrag og fradrag i 2018

  • Af Mette Rasmussen
  • 17. jan 2018
  • 29 Spørgsmål & svar

Dit overblik over de nye skattesatser

 

Personfradrag

Skattesatsen for personfradraget for alle danskere over 18 år er steget fra 45.000 kroner i 2017 til 46.000 kroner i 2018. For personer under 18 år er fradraget steget fra 33.800 kroner i 2017 til 34.500 kroner i 2018.

Personfradraget trækkes fra din løn, inden du skal betale A-skat. Hvis du ikke selv kan udnytte dit personfradrag, kan den uudnyttede del overføres til en eventuel ægtefælle.

Topskat

Du må tjene 498.900 kroner i 2018, før du skal betale topskat. Det er 19.300 kroner mere set i forhold til 2017s skattesatser, hvor grænsen var 479.600 kroner.

Afgiftsfri gavebeløb

I 2018 har du mulighed for at give dine nærmeste slægtninge en skattefri kontantgave på op til 64.300 kroner. I 2017 var afgiftsgrænsen 62.900 kroner. Giver du mere end 64.300 kroner, skal modtageren betale gaveafgift af det beløb, som overstiger 64.300 kroner.

Alt du skal vide om de nye skattesatser

Børne- og ungeydelse

Har du børn, kan du glæde dig over, at børne- og ungeydelsen (også kaldet børnechecken) er blevet lidt større i 2018.

For børn fra 0 til 2 år får du i år 18.024 kroner (2017: 17.964 kroner). For børn fra 3 til 6 år får du 14.268 kroner (2017: 14.220 kroner) og for børn fra 7 til 17 år får du 11.232 kroner (2017: 11.184 kroner).

Børnebidrag

Du har ret til børnebidrag, hvis du er skilt fra dine børns anden forælder, og børnene bor hos dig.

Beløbets størrelse afhænger af den bidragspligtiges indkomst. I 2018 ligger normalbidraget på 1.360 kroner om måneden (grundbeløb + tillæg).

Konfirmationsbidrag

Kan I som forældre ikke blive enige om at holde fælles konfirmation for jeres barn og dele udgifterne til konfirmationen, kan Statsforvaltningen i visse situationer fastsætte konfirmationsbidrag.

I 2018 er konfirmationsbidraget 3.612 kroner (2017: 3.540 kroner).

Bundfradrag dødsbo

Alle personer, der dør, udgør hver ét dødsbo. Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. I 2018 er bundfradraget på 289.000 kroner (2017: 282.600 kroner).

Spørgsmål
Lars-Erik Nielsen
25-01-2018 10:35:47

Først tak for nogle gode nyhedsbreve. Med hensyn til grænsen for topskat, burde det så fremgå, at det var efter AM-bidrag?

God dag til jer.

Besvar indlæg
Lars Emde Poulsen
3/7/2018 2:06:40 PM

Det er korrekt. Grænsen for betaling af topskat hæves til 498.900 kr. efter AM-bidrag

Besvar indlæg
anne merete
25-01-2018 13:49:29

kan jeg som værge for min fader modtage en pengegave af de penge der står i forvaltningen ud over de 64300 i arveforskud og betale skat af de extra penge

Besvar indlæg
Lars Emde Poulsen
3/7/2018 2:10:06 PM

De 64.300 kr. nævnt i artiklen er ikke ment som arveforskud, men en gave. Om du som værge kan give store gaver til dig selv fra den forvaltede formue bliver en konkret vurdering, hvor forholdet skal undersøges nærmere, før der kan svares mere konkret.

Besvar indlæg
Marianne Andersen
3/5/2018 2:34:48 PM

Hvordan kan det være at et ungt menneske skal betale skat af uddannelsesbidrag fra faderen. Normalt må forældre jo gerne give deres børn penge. Faderen kan jo ikke trække uddannelsesbidrag fra i skat. Det vil sige man skal betale skat 2 gange af de samme penge.

Besvar indlæg
Lars Emde Poulsen
3/7/2018 2:13:33 PM

Som udgangspunkt er alle indtægter skattepligtige (eller afgiftspligtige), medmindre der i lovgivningen er undtagelser fra dette. Forældres gaver til sine børn er som udgangspunkt også skattepligtige, men der er enkelte undtagelser til dette, bl.a. ovennævnte regler omkring skatte- og afgiftsfrie gaver. Det er et politisk spørgsmål hvor mange undtagelser der skal være til hovedreglen.

Besvar indlæg
Merete
6/9/2018 10:55:42 AM

Hvad er "nærmeste slægtninge" i forhold til gaver? Klart nok børn og ægtefælle, men hvad med svigerbørn, søskende og nevøer/niecer?

Malene Warming Nissen
6/11/2018 10:18:40 AM

Hej Merete.

Tak for din henvendelse.

Når følgende personer modtager en gave, skal de betale afgift af den del af gavens værdi, der overstiger bundbeløbet:

• Børn, stedbørn og deres afkom

• Barns eller stedbarns ægtefælle

• Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle

• Forældre

• Personer der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste to år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig

•Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnets fyldte 15. år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet

•Stedforældre og bedsteforældre.

Alle andre, herunder søskende, nevøer og niecer, der modtager en gave, skal indkomstbeskattes af hele gaven.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben
7/1/2018 3:22:49 PM

Hvis man i 2018 kun har indtægt på 20.000, er fradraget så 46.000? Så betaler man ikke skat dette år. Kan resten overføres til næste indkomstår? Hvis det kan fremføres, hvor mange år kan det + f.eks. samme situation i 2019 fremføres?

Tak for svar.

Venlig hilsen
Torben

Malene Warming Nissen
7/3/2018 11:36:39 AM

Hej Torben.

Ja fradraget er 46.000 kr., og man kan ikke overføre det til næste indkomstår. Det kan overføres til en evt. ægtefælle i samme indkomstår.

Så det kan desværre ikke fremføres.

Mvh Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben
7/4/2018 3:12:42 PM

Hej Malene

Tak for hurtigt svar. Bare lige for prins Knud, så vil man ikke, i det givne tilfælde ikke skulle betale nogen skat?
Jeg ønsker dig en god sommer.

Venlig hilsen
Torben

Mie Rahbek Thomsen
7/31/2018 2:04:49 PM

Hej Torben

Det er korrekt. Så betaler man ikke skat det år, og du vil i så fald også få udstedt et frikort.
Du skal dog altid betale 8 % i am-bidrag af din løn (men ikke af SU, dagpenge og pension.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben
7/31/2018 2:10:45 PM

Tak Marian

Det var præcis det svar jeg ønskede. Det er pension jeg vil udbetale lidt før en planlagt.
Der var en bank, der syntes jeg skulle 'gå' før end jeg havde planlagt. Det laver jo så om på de oprindelige planer.
Tak for svar og håber du har haft en dejlig ferie.

Bedste hilsner - Torben

Marian Alber
7/4/2018 7:08:59 PM

Hvis det er at min mand og jeg beslutter at melde ham ud af jobcentersystemet (han har lidt over 3 år tilbage til folkepension) er det så mulig at jeg kan få hans personsfradrag fordi vi er gift og har forsørgerpligt)))

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
7/31/2018 2:08:31 PM

Hej Marian

Som ægtefæller kan du udnytte din mands uudnyttede personfradrag og bundfradrag. I bliver automatisk sambeskattede, således at uudnyttede fradrag bliver ført over til dig.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne Voll
9/24/2018 12:12:54 PM

Hej
Ægtefæller kan overføre uudnyttede personfradrag til hinanden. Men er det en betingelse for overførsel af uudnyttet skatteværdi af personfradrag mellem ægtefæller, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb?
Vi er gift, men da vi ejer både lejlighed og hus, har vi 2 forskellige adresser. Skal vi bo sammen, så at sige, for at det overføres? Og sker det i så fald automatisk?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
9/27/2018 10:48:15 AM

Hej Susanne

Sambeskatningen ophører som udgangspunkt ved udgangen af det kalenderår, hvor samlivet ophører. I jeres tilfælde består samlivet trods forskellige adresser, og sambeskatningen bør derfor kunne fastholdes. Jeg vil anbefale jer at kontakte SKAT herom, da de ikke kender jeres konkrete omstændigheder. Derfor kan sambeskatningen godt bortfalde automatisk pga. forskellene i folkeregisteradresserne.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
David Johnson
10/9/2018 6:41:57 AM

Jeg er p.t. udlandsdansker men forventer at vende hjem omkring 1. december i år og umiddelbart herefter blive tilmeldt folkeregistret. Da jeg formentlig først kommer i job i starten af 2019 er mit spm. om jeg 1) er berettiget til personfradrag for 2018, og 2) om jeg kan overføre dette helt eller delvist til 2019. På forhånd tak og med venlig hilsen David

Besvar indlæg
Phillipp Quedens
10/15/2018 3:11:17 PM

Ja, du er berettiget til fuldt personfradrag for 2018 med kr. 46.000,00 (til modregning i løn efter AM-bidrag 8 %).

Nej, det kan ikke overføres, helt eller delvist, til skatteåret 2019.

Hvis du som angivet ikke har en lønindtægt i skatteåret 2018 er fradraget tabt.

Besvar indlæg
Michael Warning
10/29/2018 1:33:04 PM

Hvis den ene ægtefælle betaler topskat, kan den der betaler topskat få ægtefællens personfradrag og undgå topskat?

Besvar indlæg
Phillipp N. Quedens
10/30/2018 11:33:13 AM

Tak for din mail.

Dette er ganske kompliceret. Det korte svar er desværre et nej i relation til topskatten.

Jeg har af hensyn til Hjemmesiden valgt at redegøre for reglerne generelt.

Det er en betingelse, at ægtefællernme er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark og sambeskattet, dvs. samlevende, ved indkomstårets udløb.

Ægtefæller kan overføre uudnyttede personfradrag til hinanden. Det er en betingelse for overførsel af uudnyttet skatteværdi af personfradrag mellem ægtefæller, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb

Det uudnyttede personfradrag, der kan overføres til ægtefællen, er den del af personfradraget, der ikke er udnyttet hos den anden ægtefælle, efter at den anden ægtefælles indkomst i skattepligtsperioden er omregnet til helårsindkomst (situationen hvor en ægtefælle er flyttet til Danmark fra uslandet). Har den anden ægtefælle ingen indkomst i skattepligtsperioden, er det et fuldt personfradrag, der overføres til ægtefællen.

Man har samtidig som ægtefælle mulighed for at overføre et eventuelt underskud til den anden ægtefælle. Også dette bringer ægtefællernes samlede skat ned.

Muligheden for at overføre bundfradrag og underskud har naturligvis størst betydning i ægteskaber, hvor den ene ægtefælle har en stor indkomst, mens den anden har en lille eller ingen indkomst.

Eksempler på særregler for ægtefæller

Hvis eksempelvis en af ægtefællerne ikke har kunnet udnytte hele sit personfradrag, kan den resterende del overføres til den anden ægtefælle ved beregning af skatten. Dette tilgodeser for eksempel familier, hvor den ene er hjemmearbejdende, og derfor ikke har indkomst.

Også ved beregning af mellemskatten kan ægtefæller overføre den del af bundfradraget på 279.800 kr., som de ikke har kunnet udnytte. Dette er blandt andet til fordel for familier, hvor den ene har deltidsjob.

Ved beregning af topskatten er der imidlertid ikke adgang til, at en ægtefælle kan overføre nogen del af den anden ægtefælles ikke udnyttede bundfradrag.

Besvar indlæg
C
3/18/2019 8:47:43 PM

Hej,

Vi købte bolig i 2018 med udgift fra d.1/10, vi giftede os d.17/11 og i hele november og december havde jeg minimum indkomst og absolut ikke udnyttet mit dertil store fradrag jeg havde. Jeg troede at dette nu kunne udbetales efter endt årsopgørelse, men det ser ikke sådan ud i mit resultat på skat. hvor forsvinder det fradrag hen? Kan jeg ikke få det udbetalt nu? Det drejer sig o et ca. fradrag på over 13.000kr. og en indtægt på max. 5000kr. på mdr. i årets sidste 2 måneder af 2018.
på forhånd tak

Phillipp Quedens
3/19/2019 10:34:12 AM

Tak for dit spørgsmål.
Der kan være sket følgende:
1: ved ægteskabet bliver i sambeskattet for skatteåret 2018 og dit "skattemæssige underskud" kan være overført til din ægtefælle, så du må her se på dennes årsopgørelse 2018. Dette er det mest sandsynlige.
2: dit skattemæssige underskud er indregnet i din samlede indtægt for 2018, herunder således de rentefradrag (negativ kapitalindkomst) du har haft for oktober - december 2018 er godskrevet din årsopgørelse 2018.
Rentefradraget "forsvinder" således ikke.

Besvar indlæg
Lars
5/13/2019 4:33:58 PM

Hej,

Hvis 2 sambeskattede ægtefæller bosætter sig i 2 forskellige kommuner uden at have ophævet samlivet, hvilken kommune vil de respektive ægtefæller blive beskattet i?

Venlig hilsen
Lars

Phillipp Quedens
5/15/2019 11:56:35 AM

Tak for din mail.

De vil blive beskattet i de respektive bopælskommuner, men er fortsat sambeskattet som ægtefæller (jeg lægger her til grund, at der ikke er tale om separation, men blot at man af arbejdsmæssige grunde ol bor i forskellige kommuner).

Besvar indlæg
Lis
10/19/2019 7:59:33 AM

Kan en ejerforening (ejerlejligheder) eller dennes administrator selv fastsætte rykkergebyr, eller skal den følge reglerne i lov om renter ved forsinket betaling?

Phillipp Quedens
10/22/2019 3:46:50 PM

Ifølge renteloven § 9 b kan man beregne sig et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykker man sender, dog maksimalt kr. 300. Første rykker må først sendes efter forfaldsdagen, for man må ikke rykke, så længe medlemmet stadig kan nå at betale rettidigt.

Renteloven regler om rykkergebyr gælder dog kun i forbrugerforhold, jf. lovens § 9b, stk. 4, 2.pkt., der angiver, at der må beregnes et andet rykkergebyr hvis der ikke er tale om et forbrugerforhold. Et forhold imellem en ejerforening og en lejlighedsejer er ikke et forbrugerforhold jfr. Ejendomsforeningen Danmark. Det er derfor muligt at opkræve et andet rykkergebyrer, såfremt der er en aftale (i vedtægterne )eller sædvane for i branchen og det sidste er antageligt tilfældet.

I praksis går denne sædvane ud på, at medlemmer af ejerforeningen kan opkræves samme rykkergebyrer som medlemmer af andelsboligforeninger og lejere, hvor der er fastsat en takst i lejeloven, der er højere end den, der gælder efter renteloven.

Hvis der står noget specifikt i vedtægterne, gælder det dog altid forud for alt andet.

Dertil er der for nyligt afsagt en dom på området (GD 2018/40 B), hvor en ejer af en ejerlejlighed var i restance med betaling af fællesudgifter, hvorfor administrator fremsendte rykker til ejeren og pålagde ejeren rykkergebyr på kr. 281,00 pr. rykker. Rykkergebyret var fastsat i henhold til LL § 93, stk. 2. Administrator havde hjemmel i administrationsaftalen til at opkræve rykkergebyret. Ejeren mente ikke, at rykkergebyret var i overensstemmelse med renteloven og nægtede at betale rykkergebyret. Boligretten kom frem til at rykkergebyret var gyldigt og bemærkede særligt, at størrelsen på rykkergebyr var fastsat i overensstemmelse med LL § 93, stk. 2. Det nævnte gebyr reguleres årligt og er i 2019 kr. 284,00.

Besvar indlæg
John
2/5/2020 1:32:18 PM

Hvis jeg har en indtægt på 3000 kr om måneden så overfører jeg mit uudnyttede personfradrag til min kone og hun har en indtægt på ca 100000 kr pr år.
Vi har et lån og diverse pensioner som vi kan leve af.
Vi har jo også fradrag til lånet på 19.000 om året,og jeg får udbetalt en arbejdsmarkedspension på 27.600 om året.
Hvis jeg har beskrevet det rigtigt kan i så give mig et svar på hvad vi skal betale i skat

Phillipp Quedens
2/10/2020 1:50:51 PM

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan desværre ikke besvare dette præcist, da jeg ikke kender din bopæl (kommune) og dermed ikke skattesatserne, ikke ved om du er medlem af et trossamfund (kirkeskat ol) og det af mig anførte er derfor "bedste skøn":
Jeg går ud fra, at arbejdsmarkedspensionen er et nettobeløb udbetalt (dvs. at skatten er beregnet og fratrukket).
På denne baggrund skønner jeg den samlede skat for jer til ca. kr. 23.000,00 inkl. arbejdsmarkedsbidrag og skat samlet for din hustrus lønindtægt.

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skat Skat

Det kan have store konsekvenser for din privatøkonomi, når der kommer ny skattelovgivning, eller der sker ændringer i din livssituation.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.