Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Pas på skattereglerne i uskiftede boer

  • Af Mette Rasmussen
  • 15. jun 2018
  • 18 Spørgsmål & svar

Ved uskiftet bo skal du ikke udbetale arv til dine børn, og du beholder råderetten over din afdøde ægtefælles formue. Det betyder, at du kan bruge midlerne på fx at betale termin på jeres fælles hus. Men du er også underlagt en række begrænsninger og forpligtigelser i forhold til jeres fælles formue. Fx kræver uskiftet bo, at du tager det fulde ansvar for din afdøde ægtefælles gæld, og at du overtager din afdøde ægtefælles skattepligt.

Har du aktiver, som udløser skat ved salg, bør du derfor nøje overveje, om uskiftet bo er den optimale løsning i din økonomiske situation.

”I en situation hvor eksempelvis ældre mennesker har solgt boligen og i stedet har investeret i værdipapirer, kan det være en fordel for den længstlevende ægtefælle at vælge at skifte boet. På den måde kan boet blive fritaget for skat, hvis afdødes andel af formuen (boslodden) er under 2.839.100. kr. Det betyder, at eventuelle værdipapirer kan sælges skattefrit i boet. Det er en fordel, som selvfølgelig skal holdes op mod, at man skal udbetale arv, hvis man har fælles børn”, forklarer advokat Lissen Bengtsen fra ADVODAN Helsingør.

Eksempel
Ægtefællerne Hans og Grethe lever i ægteskab med fælleseje. De har børnene Simon og Lise. Den samlede formue er opgjort til 4.600.000 kr., som fordeler sig sådan:

  • Indbo = 20.000 kr.
  • Bil = 80.000 kr.
  • Værdipapirer = 4.500.000 kr. (anskaffet af afdøde for kr. 3.000.000).

Da Hans dør, skal Grethe vælge skifteform:

Hvis hun vælger et uskiftet bo, skal hun betale skat, når hun sælger værdipapirerne. Sælger hun alle værdipapirerne, vil det udløse en skat på ca. 42% af avancen på 1.500.000 kr. svarende til 630.000 kr.

Hvis Grethe i stedet vælger at skifte boet, bliver boet fritaget for skat, og boet kan derfor sælge de værdipapirer, der vedrører afdøde, skattefrit.

Til gengæld skal Grethe ifølge arveloven betale arv til børnene med 1/4 af den samlede formue svarende til 1.150.000 kr. til deling mellem Simon og Lise. Det beløb kan dog reduceres til 287.500 kr., hvis afdøde har efterladt sig et testamente med ønske om, at børnene i første omgang alene skal modtage deres tvangsarv.

  Uskiftet bo Skiftet bo
Skat ved salg af værdipapirer (42% af 1.500.000 kr.)
= 630.000 kr.
(Skattefrit )
= 0 kr.
Arv til børnene uden testamente 0 kr. (1/4 af 4.600.000 kr.)
= 1.150.000 kr.
Arv til børnene med testamente
= tvangsarv
- (1/4 af 1.150.000 kr.)
= 287.500 kr.
Vil du vide mere?
Spørgsmål
Jan F Pedersen
6/19/2018 11:14:51 AM

Jeg køber en privat ejendom på tvangsauktion. Den offentlige vurdering er 5 mil kr. Jeg er højestbydende og får hammerslag på 2,5 mill kr. Kan jeg herefter regne med at få en ny offentlig vurdering på 2,5 mill kr.

Med venlig hilsen
Jan

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/20/2018 12:03:47 PM

Kære Jan
Den offentlige ejendomsvurdering er blevet suspenderet.

Hvis der ikke er sket større ændringer på din ejerbolig, vil der ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før engang i 2019. Indtil da gælder ejendomsvurderingen fra 2011.

De nye vurderinger bliver beregnet ud fra gennemsnitsbetragtninger og fratrukket en sikkerhedsmargin. Du kan derfor ikke uden videre regne med, at den nye vurdering bliver 2,5 mio.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Frode Pedersen
6/20/2018 10:13:54 AM

Hvordan er reglerne, hvis værdipapirerne er indeholdt i en pensionsordning/ratepension?

Venlig hilsen
Frode

Besvar indlæg
Lissen A. Bengtsen
6/22/2018 3:15:53 PM

Kære Frode

Forsikringssummerne fra kapital- og ratepensioner udbetales normalt uden om dødsboet, og de indgår ikke i bobeholdningen. Beskatningen foretages derfor ikke i boet og påvirker ikke dødsbobeskatningen.
Disse ordninger beskattes efter de helt almindelige regler, og der er således ingen finesse ved skifte.

Med venlig hilsen
Lissen A. Bengtsen

Med venlig hilsen
Lissen Bengtsen
Lissen Bengtsen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Ib Nielsen
2/14/2019 2:06:40 PM

Min afdøde kone har en ratepension, som var under udbetaling, restbeløb ca. 850.000.
Jeg har valgt uskiftet bo. Hvordan får jeg overdraget ratepensionen (som fortsat ratepension eller kontantbeløb + aktier?). Og hvordan beskattes overdragelsen?
Mvh Ib Nielsen

Besvar indlæg
Lissen A. Bengtsen
2/19/2019 1:52:45 PM

Da du har overtaget boet efter din afdøde kone til uskiftet bo indtræder du i hendes rettigheder og forpligtelser. Hvilke rettigheder hun havde vedr. ratepensionen kan udstederen af pensionsordningen besvare, og jeg tilråder derfor, at du kontakter pengeinstituttet/banken.
Her vil du formentlig også kunne få oplysninger om beskatningen, som ofte er besværlig at udregne.

Med venlig hilsen
Lissen Bengtsen
Lissen Bengtsen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Anette Olsen
3/9/2019 11:32:57 AM

Min far døde l januar 2015 , vi er 4 fællesbørn , og min mor sidder i uskiftet bo. Mine forældre havde en fast ejendom , et sommerhus sammen med min lillesøsters mand ( vores svoger) & vores lillebror , samtidig havde min far en ferie lejlighed på Bornholm sammen med før omtalte svorger .
1 1/2 år efter vores død vil min mor pluselig holde en pause fra mig , det skal siges at min lillebror altid har været hendes yngling . Før min fars død hjalp de ham med at betale en regning på ca 190.000kr på moms han havde glemt at betale . Min mor har nu også fået solgt deres fælles hus med en fortjeneste på 1 million kr . Hun er nu flyttet ind hos min lillebror i hans gamle hus , og der er nu pluselig sat nyt køkken ind ,nyt badeværelse ,nye vinduer og døre overalt ,og gulvvarme over det hele , en næsten fuld renovering af hans hus . Min mor havde tiderliger sagt at der var ingen der skulle bestemme hvad hun brugte hendes penge til .
Min bekymring er om der er noget tilbage fra min far , eller om det hele er gået til min lillebror og måske også til lillesøster . Hvad med sommerhuset og ferielejligheden . Jeg får intet at vide efter min bror og søster har lukket en ring om vores mor .
Skal jeg søge om at få skiftet boet nu , kan jeg forlange det ,eller hvordan skal jeg forholde mig i det her problem .

Mvh Anette

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
3/12/2019 3:43:00 PM

Hej Anette,

Med det hændelsesforløb, du beskriver, kan jeg godt forstå din bekymring. Der er dog mange forhold, der skal tages i betragtning, når det skal vurderes, om der i et uskiftet bo er sket dispositioner, som kan betragtes som "misbrug" eller lignende af et uskiftet bo, og som dermed kan danne grundlag for et krav om skifte.

Der kan være taget helt legitime forholdsregler for det tilfælde, at renoveringerne af din brors hus er finansieret af det uskiftede bo, men det vil kræve nærmere oplysninger at fastslå dette.

Jeg vil anbefale, at du kontakter din nærmeste ADVODAN-advokat og drøfter, om der er grundlag for at forlange et skifte. Advokaten vil have brug for yderligere oplysninger bl.a. om det uskiftede bos formue ved din fars død.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Jannie
3/12/2019 7:35:41 AM

Min man døde i januar 2017. Han efterlod sig tre sønner som dengang var 11, 15 og 19 år.
Jeg sidder i uskiftet bo som dengang blev opgjort til ca. 8.000.000kr excl. de forsikringer der ikke skulle medtages. Mine sønner skal dele hvad jeg anslår til 2.000.000kr. I stedet for at skifte her og nu er det så en mulighed at give dem pengegaver på omkring 65.000kr pr. år i ca. 10 år og de så herefter fraskriver sig deres fars arv? Er der nogen tvagsarv hvis de fraskriver sig arven?
Kan man fraskrive sig sin arv når boet er positivt?
Med venlig hilsen Jannie

Lissen
3/12/2019 3:06:55 PM

Besked: Kære Jannie Hvis du vælger at skifte boet på nuværende tidspunkt, er det de nuværende værdier, som skal indgå i boopgørelsen. I stedet for at skifte kan de børn, som er fyldt 18 år vælge at give arvekald mod vederlag. Dette vederlag vil blive betragtet som en gave, hvoraf der skal betales gaveafgift. Du kan ikke undgå afgiften ved at aftale, at vederlaget bliver betalt - over en periode - som afgiftsfrie gaver. Arveafkaldet omfatter også tvangsarv, medmindre I aftaler andet. Det er ikke en betingelse, at boet er solvent/positivt, men hvis det er insolvent, bliver der ingen arv til udbetaling, og et afkald har derfor ikke umiddelbart nogen retsvirkning.

Med venlig hilsen
Lissen Bengtsen
Lissen Bengtsen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
ANNELISE
3/13/2019 9:39:39 AM

Jeg er fraskilt, pensionist 71 år og har 2 voksne børn og med en ratepension, som jeg stadig indbetaler til på ca 1 mio.
Jeg har ikke lavet testamente.
1. Hvis jeg dør inden ratepensionen kommer til udbetaling, hvordan er mine børn så arveretligt stillet i forhold til ratepensionen?
2. Hvis jeg begynder at få den udbetalt fx over 10 år, hvorledes er mine børn så stillet arveretligt?
Baggrunden for spørgsmålet er, at hvis den udbetales til mig skal der jo betales skat af beløbet. Skal børnene ikke betale skat eller arveafgift af beløbet?
Med venlig hilsen Annelise

Besvar indlæg
Lissen
3/14/2019 4:12:50 PM

Kære Annelise
Ratepensionen tilfalder den person, som du har begunstiget i din police. Hvis du ikke har indsat begunstigede, vil summen tilfalde "nærmeste pårørende", hvilket er dine børn/ deres afkom, subsidiært dine arvinger efter loven.Disse vil modtage den del af summen, som ikke er udbetalt til dig.
Jeg vil tilråde, at du kontakter forsikringsselskabet/ pengeinstituttet og tjekker begunstigelsesklausulen i din police.
Af summen skal betales en afgift til staten på 40%, og derefter en boafgift på 15%. Samlet set bliver det en afgift på 49 % af det oprindelige beløb.

Med venlig hilsen
Lissen Bengtsen
Lissen Bengtsen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Birgit
7/4/2019 10:02:24 PM

Min mand døde i marts dette år. Han efterlader sig (ud over mig) vores to voksne børn. Jeg har valgt at sidde i uskiftet bo.

Ved min mands død efterlod han sig en formue i værdipapirer (som han selv handlede). Værdipapirerne var hans alderspension, som jeg nu har overtaget. Da jeg ingen forstand har på handel med værdipapirer ønsker jeg at sælge disse og i stedet lade dem indgå i en investeringspulje, som Banken administrerer. Risikerer jeg nu at komme i klemme med denne manøvre i forhold til Skat?

Venlig hilsen Birgit

Lissen
7/8/2019 4:14:16 PM

Kære Birgit

Da du har valgt at sidde i uskiftet bo, har du overtaget din afdødes mands forpligtelser i skattemæssig henseende. Det betyder, at såfremt der ved salg af værdipapirerne fremkommer en skattepligtig avance, er det dig, som skal betale skatten.
Hvorvidt du kunne havde undgået skatten ved et skifte afhænger af de konkrete værdier i boet. Desuden skulle du ved et skifte også udbetale arv til børnene.

Med venlig hilsen
Lissen A. Bengtsen

Med venlig hilsen
Lissen Bengtsen
Lissen Bengtsen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Peter
12/12/2019 11:22:50 AM

Min svigerfar er lige død og min svigermor sidder i uskiftet bo i henhold til det forliggende testamente, som er underskrevet af min kone.

I boet er der værdipapirer, hvis værdi på dødsdagen overstiger et to-cifret milionbeløb.

Indtræder min svigermor i sin afdødes mands forpligtelser i skattemæssig henseende. Eller skal de pga. af formuens størrelse beskattes nu?

Lissen
12/18/2019 4:43:26 PM

Kære Peter

Hvis din svigermor vælger at sidde i uskiftet bo indtræder/succederer hun i afdødes skattemæssige stilling.
Svigermor kommer derved til at succedere i både fortjeneste og tab. Formuens størrelse har ingen indflydelse på dette.
Hvis afdøde var indehaver af værdipapirer og disse udløser skat ved salg, kan det være en fordel at skifte boet i stedet for at vælge et uskiftet bo.
Jeg tilråder derfor, at I drøfter dette med en advokat, inden I vælger skifteform.

Med venlig hilsen
Lissen A. Bengtsen

Med venlig hilsen
Lissen Bengtsen
Lissen Bengtsen Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Jesper Kobberrød
4/24/2020 6:57:51 PM

Min kusine bor i udlandet - og er, efter flere års "kamp" nu endelig blevet værge for sin demente far i Danmark - og har samtidig fået bekræftet af skifteretten, at han kan sidde i uskiftet bo.
Hendes afdøde søsters børn - og deres såkaldte "Stedmor" har været en medvirkende årsag til, at sagen har trukket i langdrag, idet de udelukkende har gjort alt for at stille min kusine i et meget dårligt lys, idet de åbenbart kun er interesseret i at arve en masse penge fra boet.
De er tilmed gået så vidt, at de, inden min kusines mor døde, benyttede lejligheden til at fotografere og katalogisere alt det inventar min onkel og tante havde i deres lejlighed og i deres sommerhus således, at de omgående kunne gøre deres krav gældende lige så snart hun var begravet.
I tillæg til det, så har den såkaldte "Stedmor" også udtalt, at det var "Peace of Cake" at besøge min onkel på plejehjemmet og lægge en pude over hovedet på ham således, at de kunne få udbetalt deres "Retmæssige arv".
Efter denne udtalelse, så kontakte vi omgående plejehjemmet - og "Stedmoderen" er omgående blevet stemplet som "Persona Non Grata".
Som det fremgår af indledningen, så har min kusine endelig fået medhold i sagen, men vi er naturligvis meget nervøse for, hvad "Stedmoderen" kan finde på af yderligere ubehageligheder.
Hvordan kan hun sikre både sin far og sig selv?
Hun er naturligvis ikke interesseret i at søsterens børn arver mere end den såkaldte tvangsarv.
Håber at høre fra jer hurtigst muligt.

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
4/28/2020 3:04:52 PM

Hej Jesper,

Det lyder som en ubehagelig situation din kusine har stået i.

Jeg har forståelse for, at din kusine ønsker, at hendes søsters børn kun skal modtage deres tvangsarv, sådan som du beskriver situationen.

For så vidt angår arven efter hendes afdøde mor, så skal den fordeles med halvdelen til hende, og halvdelen til hendes søsters børn, hvis de ikke er flere søskende.

Arven efter hendes far skal fordeles på samme måde, medmindre han opretter et testamente. Du skriver imidlertid, at din onkel er dement og under værgemål med din søster som værge. Der er derfor en formodning for, at din onkel ikke mentalt er i stand til at oprette et testamente. Demente kan naturligvis have klare øjeblikke, og han vil i et sådant øjeblik formelt være i stand til at oprette et testamente. Gyldigheden af et sådant testamente vil dog formentlig altid blive betvivlet, og der er derfor ingen garantier for, at testamentet vil blive fulgt.

Min umiddelbare vurdering er derfor, at der ikke kan ændres på din kusines søsters børns arv efter din kusines forældre.

Hvis din kusine ikke er gift og ikke har børn, kan hun altid oprette et testamente vedrørende arven efter hende selv, og dermed undgå, at hendes søsters børn arver hende.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Testamente og arv Testamente og arv

Vil du vide mere? Se videoguides og prøv vores interaktive grafik over arveklasser og boafgifter. Du kan også tage en arvetest, der afdækker dit behov for et testamente.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.