Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Kend reglerne for tvangsarv, når du vil oprette et testamente

 • Af Simone Lehmann Plett, ADVODAN
 • 01. okt 2019
 • 22 Spørgsmål & svar

Tvangsarv er en del af din formue, som du ikke kan testamentere til andre end tvangsarvinger.

Tvangsarven kan variere afhængigt at, om du er gift og har børn. Tvangsarven er ifølge arveloven 25 % af din formue. Det betyder, at hvis du enten har en ægtefælle og/eller livsarvinger, skal de minimum have 25 % til deling. Efterlader du dig både ægtefælle og livsarvinger, vil de 25 % blive delt med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til livsarvingerne.

Ifølge advokat Hanne Bruun Jacobsen fra ADVODAN Aalborg kan tvangsarvinger ikke gøres arveløse, men skal arve en fjerdedel af din formue: ”Du kan ikke undgå, at din ægtefælle og/eller dit barn modtager tvangsarv, medmindre du bruger alt hvad du ejer og ikke efterlader dig noget.”

Tvangsarvinger har ikke pligt til at tage imod arven, men kan give afkald på den både før og efter dødsfaldet.

Hvem er livsarvinger og tvangsarvinger?

Ifølge arveloven er det kun dine livsarvinger og din ægtefælle, der er tvangsarvinger efter dig. Livsarvinger er dine børn – herunder adoptivbørn, børnebørn, oldebørn osv. Forældre, søskende og andre familiemedlemmer er således ikke tvangsarvinger.

Har du ingen børn eller ægtefælle, har du derfor ingen tvangsarvinger og du kan bestemme over hele din formue, hvis du laver et testamente.

Hvad er særbørn?

Særbørn er børn, som kun den ene ægtefælle eller samlever er forælder til. Det vil sige, at det er et barn fra et tidligere forhold eller ægteskab.

Juridisk set er særbørn anderledes stillet end fællesbørn, især i forhold til arv efter deres biologiske forælder eller stedforælder. Kun en persons biologiske børn og adoptivbørn arver automatisk efter personen. Det vil sige, at særbørn arver efter deres biologiske forælder, men ikke efter den biologiske forælders samlever eller ægtefælle.

”Hvis du ønsker at alle jeres børn, både særbørn og fællesbørn, skal kunne arve på lige fod, skal du derfor oprette et testamente. Det gælder også for en sammenbragt familie, der kun har særbørn og ingen fællesbørn,” forklarer Hanne Bruun Jacobsen.

Fakta – tvangsarv, tvangsarvinger og særbørn:

 • Tvangsarv er en del af din formue, som du ikke kan testamentere til andre end tvangsarvinger, når du afgår ved døden.
 • Hvis du ikke har nogen tvangsarvinger, kan du bestemme over hele din formue, hvis du laver et testamente.
 • Tvangsarvinger er din ægtefælle og dine livsarvinger og skal arve deres del af tvangsarven.
 • Tvangsarven er ifølge arveloven 25 % af det, du efterlader dig.
 • Har du kun en ægtefælle, får ægtefællen de 25 % og tilsvarende, hvis du kun har livsarvinger. Har du flere livsarvinger deles de 25 % ligeligt mellem dem.
 • Har du både en ægtefælle og livsarvinger, skal de 25 % deles med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til livsarvingerne.
 • Særbørn er børn, som kun den ene af de to ægtefæller eller samlevere er forælder til. Det vil sige, at det er et barn fra et tidligere forhold eller ægteskab. Hvis du ønsker at alle jeres børn, både særbørn og fællesbørn, skal være ens stillet, skal du oprette et testamente.
 • Ved oprettelse af testamente kan du begunstige din ægtefælle til at arve 87,5 % af din formue og dine livsarvinger 12,5 %.
 • Ved oprettelse af testamente kan du begunstige dine livsarvinger til at arve 87,5 % af din formue og din ægtefælle 12,5 %.
 • Ved oprettelse af udvidet samlevertestamente kan du begunstige din samlever til at arve 87,5 % af din formue og dine livsarvinger 12,5 %.
Vil du vide mere?
Hanne Bruun Jacobsen

Hanne Bruun Jacobsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Lars
10/1/2019 1:08:16 PM

Min søster er gift med Poul. Poul dør og efterlader sig 2 børn fra et andet ægteskab. Der udstedes et testamente hvor min søster og Poulś 2 biologiske børn arver hver 1/3 del.
Nu har jeg hørt, at den formulering ikke kan anvendes uden et såkaldt særeje. Er det rigtigt? Mvh Lars

Vibeke Andersen
10/4/2019 12:42:51 PM

Hej Lars
Jeg er ikke helt med på dit spørgsmål - Var din søster og Poul gift uden særeje - så havde de formuefællesskab og så skal der ske opgørelse af begge ægtefællers delingsformue på skiftet - er de begge positive aflevere man halvdelen til hinanden og når det er sket så beholder din søster den ene del og den anden falder i arv efter Povl. Povl kan så i testamente have bestemt at hans ægtefælle og to særbørn hver arver 1/3.
Du er velkommen til at ringe mig op hvis du har spørgsmål på 96313308.

Besvar indlæg
Lasse
10/25/2019 10:29:40 AM

Hvilke ting skal et dokument om familielån indeholde, for at være juridisk gyldig overfor skat.

Vibeke Andersen
11/1/2019 11:25:42 AM

Kære Lasse

Jeg tænker det vil være en god ide at kontakte en advokat som kan udarbejde en skriftlig aftale som bevis for lånet og med bestemmelse om at gælden kan inddrives.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at vende tilbage.

Besvar indlæg
Mette
10/25/2019 10:50:10 AM

Min mand og jeg er et ældre barnløst ægtepar, og vore forældre er døde. Dvs. der er ingen tvangsarvinger. Vi vil nu oprette ét fælles testamente, hvori der skal stå følgende:

Vi har fælleseje. Længstlevende arver alt efter først afdøde. Når længstlevende så efterfølgende dør, arver 2 niecer og en humanitær forening hele boet.

Hvis en af os senere ønsker at ændre testamentet, kræver det så, at vi begge er enige?

Er det mere smidigt at oprette hver sit testamente fra starten?

På forhånd tak for svaret.

Vibeke Andersen
10/31/2019 1:17:56 PM

Kære Mette
Jeg vil mene at I kan gøre begge dele - opretter I et fælles anfører man hvordan man i fremtiden kan ændre i testamentet.

Mange humanitære organisationer betaler for oprettelse af et testamente, hvis de bliver begunstiget i testamentet. Det vil den advokat der skal hjælpe jer med testamentet vide, hvordan man gør.

Jeg tænker derfor I skal til en advokat.


Besvar indlæg
Helge
10/27/2019 7:04:48 AM

Om man lever i uskiftet bo i mange år efter ægtefællens død, gælder tvangsskiftet så værdien af boet på den tid ægtefællen døde, eller værdien af boets nuværende værdi ved et eventuelt nutidigt nyoprettet testamente ?

Vibeke Andersen
11/1/2019 11:30:01 AM

Kære Helge
Den længstlevende ægtefælle har ret til at bruge af midlerne i det uskiftede bo men må ikke misbruge midlerne. Det er værdien på skiftetidspunktet. Har den længstlevende ægtefælle ved misbrug af sin rådighed over det uskiftede bo væsentligt formindsket dette, kan enhver livsarving, når boet skiftes, kræve vederlag derfor af det beholdne bo.
Livsarvinger kan kræve boet skiftet såfremt der er misbrug men der er snævre tidsmæssige grænser for anmodningen i sammenhæng med misbruget.
Jeg forstår ikke helt det du skriver omkring et testamente. Det kan være lettere at du ringer til mig på 9631 3308.

Besvar indlæg
Rslf
1/29/2020 2:47:59 PM

Min søster er enke og hendes datter er også død. Hun har et barnebarn. Er barnebarnet
tvangsarving?

Advokat Hanne Bruun Jacobsen/Advodan Aalborg A/S
1/31/2020 11:57:20 AM

Hej RSLF

Barnebarnet er tvangsarving og arver således din søster, med mindre din søster opretter et testamente.

Med venlig hilsen
Hanne Bruun Jacobsen
Hanne Bruun Jacobsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Helene
1/30/2020 6:35:19 PM

Jeg har 2 voksne børn af første ægteskab. Jeg overvejer at gifte mig igen. Skal jeg spørge mine børn om lov til at sidde i uskiftet bo. Hvis børnene siger nej og vil have skifte hvor stor en del af min formue har de ret til. Hvad skal jeg gøre hvis det ene barn vil skifte nu og det andet ikke vil. Det skal hertil siges at jeg har været skilt fra børnenes far i 25 år og været gift med en anden, hvor børnene gav tilladelse til at vente til vi begge var væk. min man døde for nogle år siden og jeg har nu mødt en anden mand og vil gerne gøre tingene rigtigt

Advokat Hanne Bruun Jacobsen/Advodan Aalborg A/S
1/31/2020 12:05:08 PM

Hej Helene.

Jeg skal forsøge at besvare dit spørgsmål.

Jeg forudsætter, at de 2 børn du har, er fra et ægteskab, der blev opløst ved skilsmisse. I den situation kan du sagtens gifte dig igen og du skal overhovedet ikke spørge dine børn, om lov til at gifte dig og dine børn skal heller ikke have nogen arv.

Hvis du sidder i uskiftet bo nu, er det fordi din sidst afdøde mand har nogen børn som accepterede, at du sidder i uskiftet bo, men det vedrører ikke dine børn, men kun hans børn.

Hvis du sidder i uskiftet bo med din seneste afdøde mands børn, skal du skifte, hvis du ønsker at gifte dig igen.

Med venlig hilsen
Hanne Bruun Jacobsen
Hanne Bruun Jacobsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten
2/2/2020 12:02:50 AM

Min far er død, min mor sidder i uskiftet bo, og fælles testamente blev oprettet før min fars død. Hvor stor en del af det testamenterede kan min mor ændre? Livsarvingerne består af søskende.

Besvar indlæg
Hanne Bruun Jacobsen
2/3/2020 12:29:20 PM

Hej Karsten
medmindre der står noget specielt i testamentet udgør halvdelen af formuen din mors og hun kan disponere over halvdelen med respekt af evt. tvangsarveret, så hun vil kunne disponere over 3/4 af halvdelen af dine forældres formue svarende til 3/8 af deres fælles formue.

Med venlig hilsen
Hanne Bruun Jacobsen
Hanne Bruun Jacobsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten
2/3/2020 12:57:37 PM

Tak for svar. Nyt spørgsmål.
Kan min mor disponere og erhverve sig en ny bolig ved brug af midler, der overstiger halvdelen af fælles formue?

Besvar indlæg
Hanne Bruun Jacobsen
2/3/2020 1:58:50 PM

ja det kan hun - hun råder over hele boet i levende live

Med venlig hilsen
Hanne Bruun Jacobsen
Hanne Bruun Jacobsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne
2/9/2020 9:36:11 PM

Hej
Jeg er gift og min mand og jeg har ingen fælles børn, men børn hver især
Jeg ved, jeg vil modtage en stor arv fra min far, som jeg gerne ser går til min datter ved min død. Arven er af min far i et testamente nedskrevet som særeje ved skilsmisse og død. Men nu har jeg forsøgt at læse lidt om særeje og er blevet i tvivl: Kan det virkelig passe at jeg ikke vil kunne oprette en ægtepagt hvori denne familiearv alene vil kunne gå videre til min datter ? Min mand er indforstået med dette.
Vh S. Madsen

Besvar indlæg
Christian
3/11/2020 10:32:45 PM

Hej Susanne

Arven efter din far vil være dit særeje jf. hans testamente. Dette betyder blandt andet, at denne arv ikke skal indgå i delingsformuen ved din død. Det ændrer dog ikke på, at særejet indgår i den samlede arv, som du efterlader dig.

Har du ikke oprettet testamente, vil din mand og din datter hver arve 50% efter dig.

Hvis du vil ændre i denne fordeling til fordel for din datter, skal du og din mand oprette et testamente. Jeg anbefaler klart, at du kontakter en advokat for at sikre, at det bliver din datter som arver denne "familiearv".

Med venlig hilsen
Christian Lund Agerbæk
Christian Lund Agerbæk Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Lilli Andersen
3/7/2020 2:58:49 PM

Vi er gifte og har ingen fællesbørn. Jeg har to børn fra tidligere ægteskab og min mand har et barn. Mine børn ønsker at min mand sidder i uskiftet bo ved min bortgang . Hans barn ønsker ikke at jeg sidder i uskiftet bo, ved hans bortgang. Min mand ønsker at hans barn arver mindst muligt og at mine børn skal efter ham , hvis han bliver den længst levende. Hvad gør vi, kan vi selv oprette et testamente med vidner. Hvor lille kan han gøre sit barns tvangs arv og er det muligt at mine børn kan arve mest muligt efter ham.

Besvar indlæg
Christian
3/11/2020 10:38:52 PM

Hej Lilli

Din mands særbarns arv kan begrænses meget. Den største begrænsning sker ved, at I opretter en ægtepagt, og kombinerer den med et testamente.

Det er muligt selv at udarbejde et testamente, men jeg anbefaler - især i jeres situation - at I får advokatbistand til dette.

Det er muligt at oprette vidnetestamente, men det er noget, som man gør meget sjældent. Dette hænger sammen med, at der vil kunne opstå for mange usikkerheder omkring testamentets gyldighed. I stedet anbefaler jeg, at testamentet underskrives ved notaren.

Med venlig hilsen
Christian Lund Agerbæk
Christian Lund Agerbæk Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Leif
3/26/2020 7:26:20 PM

Min kone og jeg har 2 voksne fælles børn og ikke andre. Der er kun formue og ingen gæld i ægteskabet.
Hvis vi opretter et testamente er det så korrekt, at børnene skal have mindst 1/16 af arven, hvis en af os dør? og så fordeles resten, når den længstlevende dør. (Det er i hvert fald det vi ønsker)
Fungerer det så som et uskiftet bo, og at hvis den længstlevende evt. gifter sig, så skal der skiftes med vores 2 børn, så de får halvdelen af afdødes arv.
Man kan vist også i testamentet skrive, at arven skal gå til vores børn og ikke deres ægtefælle (særeje?) Men hvis de i deres ægteskab har fælleseje, hvordan foregår det så?

Peter
5/29/2020 11:34:28 PM

Hej
Først godt at i lægger info på nettet og jeres hjemmeside,godt gået

Nå lige spørgsmål i forbindelse m jeres super gode artikel.

Min far døde for lidt over 3 uger siden
Han har en kone,de har boet sammen og været gift i rigtig mange år.
Der er så 2 børn,min lillebror og jeg.

Min far har fået lavet et testamente

Og hvis jeg forstår jer ret, så står der et sted at 25% er tvangsarv

Min fars advokat kom med testamentet kort tid efter han gik bort

Men jeg fik ikke lov at se testamentet,det er nu hos min bror,og vi har et anstrengt forhold til hinanden.

Så derfor. Når der nu er 25% tvangsarv og jeg er en at de to
Der så står til at arve halvdel af de 25%
Kan det så være rigtigt at jeg ikke har ret til at se testamentet

Eller får nogen som helst info fra min mor,bror og min fars advokat.

Hvordan kan jeg så vide hvad jeg arver

Mvh peter

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Testamente og arv Testamente og arv

Vil du vide mere? Se videoguides og prøv vores interaktive grafik over arveklasser og boafgifter. Du kan også tage en arvetest, der afdækker dit behov for et testamente.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.724 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.724 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.