Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Har du styr på, hvornår dine medarbejdere på tilkaldevagter betragtes som arbejdstid eller hviletid?

Vestre Landsret har afsagt dom i en principiel sag vedrørende arbejdstid.

Arbejdsgiver og arbejdstager var ikke enige om opgørelsen af arbejdstagerens arbejdstid.
Problemet vedrørte, hvorvidt arbejdstagerens ophold i hjemmet mellem arbejdet skulle betragtes som arbejdstid eller hviletid. Arbejdstageren stod til rådighed for arbejdsgiveren og skulle inden for kort tid kunne fremmøde på arbejdsstedet.
Udslagsgivende var, at opholdet blev betragtet som arbejdstid.

Vestre Landsret har med deres afgørelse ændret tidligere praksis således, at der i ovennævnte tilfælde var tale om arbejdstid og ikke hviletid.

Hvornår er der tale om arbejdstid henholdsvis hviletid?

Udgangspunktet er, at der ved tilkaldevagter efter en standby-ordning er tale om hviletid, når medarbejderen opholder sig uden for tjenestestedet, f.eks. i hjemmet.

Udgangspunktet modificeres dog i de tilfælde, hvor medarbejderen står til rådighed og skal kunne nå frem til sit arbejdssted inden for ganske kort tid.

I den konkrete sag lagde Vestre Landsret afgørende vægt på, at arbejdstagerens responstid var nogle få minutter. Det var uden betydning, at den gennemsnitlige responstid konkret var 29 minutter, idet arbejdstageren til stadighed var beredt på at forlade hjemmet med meget kort varsel.

Der blev lagt vægt på, at arbejdstageren ikke kunne hellige sig sine personlige og sociale interesser under opholdene, hvorfor opholdet skulle betragtedes som arbejdstid.

Det afgørende i vurderingen af, om der er tale om arbejdstid er således responstiden for hvor hurtigt dine medarbejdere skal kunne fremmøde på arbejdsstedet.

Hvad betyder denne ændring?

Konsekvensen af, at tilkaldevagten kategoriseres som arbejdstid i stedet for hviletid, kan have betydning for, om du som arbejdsgiver overholder 48-timers reglen.

En arbejdstagers gennemsnitlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer om ugen på en 4 måneders periode.

Når hjemmetiden betragtes som arbejdstid, skal denne medregnes i de 48 timers arbejde.

Det anbefales derfor, at du som arbejdsgiver gør dig nogle overvejelser i forhold til, hvad du forventer af responstid hos dine medarbejdere. 

Lars Stuckert
VIL DU VIDE MERE?

Lars Stuckert

Advokat Vis faglig profil
Amalie Bursche Hansen
VIL DU VIDE MERE?

Amalie Bursche Hansen

Stud.jur. Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.