PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvidvask

Hvidvaskloven

Krav i henhold til hvidvaskreglerne

I henhold til hvidvaskloven er vi som advokater forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt foretage en vurdering af risikoen for at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering i forhold til klienten.

Når du modtager en mail fra Creditro, vil du få valget mellem at oprette en profil hos Creditro, eller at fortsætte uden at oprette en profil. Det er dit valg. Opretter du profil, opbevares dine data hos Creditro og vil evt. kunne genbruges, hvis du har andre rådgivere, der benytter Creditro. Fortsætter du uden at oprette profil, behandler Creditro dine data på vores vegne, indtil KYC-tjekket er gennemført, hvorefter vi lagrer resultatet i vores eget sagssystem.

Du vil ved at benytte linket i den mail, du modtager fra Creditro kunne se, hvilke spørgsmål, du skal besvare, og hvilket materiale, du skal uploade, men typisk vil det for personer dreje sig om foto-ID og sundhedskort, mens det for selskaber typisk vil dreje sig om vedtægter og ejerbog.

Vi må ikke påbegynde behandlingen af en hvidvaskrelevant sag, før vi har modtaget svar og dokumenter, så det er i din egen interesse at besvare henvendelsen hurtigst muligt.

Vi opbevarer identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven i 5 år efter sagens afslutning, hvorefter oplysningerne slettes. Samme opbevaringsperiode er gældende for data, der behandles i Creditro’s system.

Hvidvaskloven indeholder en skærpet pligt til at undersøge vores klienter, hvis der er tale om politisk eksponerede personer (PEP’s), eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en PEP. Du bliver spurgt herom i spørgeskemaet fra Creditro, men du skal huske at oplyse os direkte, hvis forholdene ændrer sig, mens sagen verserer.

Hvis vi konstaterer uoverensstemmelser mellem de af klienten oplyste reelle ejerforhold og de reelle ejerforhold anmeldt til Erhvervsstyrelsen (og som fremgår på cvr.dk), er Advodan ifølge hvidvaskloven forpligtet til at underrette Erhvervsstyrelsen om denne uoverensstemmelse.

I henhold til hvidvaskloven skal vi ligeledes informere om, at såfremt vi får mistanke om at, der pågår hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, er vi endvidere forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 

 

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til hvidvaskloven og Advodans håndtering?

0 kommentar

0 / 700 tegn