PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bjørn Caning

Advokat (H)

Bjørn Caning

Advokat (H)

Bjørn Caning

Advokat (H)
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Beneficeret forsvarer i Københavns Byret
Beneficeret i Frederiksberg Ret
Beneficeret forsvarer i Østre Landsret
Beneficeret forsvarer i Sø- og Handelsretten i Kbh.
4.400
Straffesager
6
Sager for Højesteret

Om Bjørn

Volontør hos politimesteren i Gentofte og Lyngby sommer 1978, dernæst hos Københavns Politi januar 1979 til august 1980. Cand.Jur. juni 1980. Sekr. cand.jur. i Den Sociale Ankestyrelse (1980-1984) Adv.fuldmægtig 1980-1984 - Advokat 1984 - selvstændig samme år og nu i 33 år. Møderet for Landsret 1985 - Møderet for Højesteret 1990 - samme år: Beneficeret forsvarer i Københavns Byret (nu tillige Frederiksberg Ret), endvidere i Østre Landsret og i Sø- og Handelsretten i Kbh.

Fra sept. 1984, selvst. advokat i kompagniskab med nu afdøde landsretssagfører Ole Budtz (f. 1919) i Vestergade 3, København (fuldmægtig fra samme januar 81) og i senere tillige i kontorfællesskab med nu afdøde landsretssagfører Bent Jespersen (f. 1922).

Fra 1.3.2018 gik jeg med mit nye firma ADVOKATFIRMA BJØRN M. CANING i kontorfællesskab med Advodan Lyngby, og kan via mine kolleger tilbyde hjælp inden for flere traditionelt også civilretlige områder.

Jeg medbringer mine beneficier for byretter og landsret, og hvad jeg har lært om straffesagers behandling fra byret til Højesteret siden jeg i 1978 så min første straffesag som stud.jur. hos Politimester Stevns i Gentofte.

Jeg glæder mig over firmasamarbejdet med Advodan Lyngby - til fælles glæde og til gavn for de klienter, der i al diskretion har behov for at søge hjælp og erfaring hos os indenfor dette særlige retsområde som strafferet og færdselsret tilhører. Tallet af straffesager, som jeg har modtaget siden 1990, har nu passeret 4.400. 

I de forløbne år har jeg fået lov til at føre nogle meget specielle sager, hvoraf mange naturligt ligger år tilbage: millionrøveriet i Københavns Lufthavn med de falske politifolk, attentat imod person i andet land ved brug af postvæsenet, kvindemordet på Genforeningspladsen, sommerhusdrabet på Frølunde Fed, sagen om det hovedløse lig i Christianias Voldgrav, sagen angående 18 bankrøverier over det ganske Sjælland, sagen om drabet på kvinden, der blev kastet ud fra 7. sal i København NV, samt en række andre drabssager og større narkosager for nævningeting efter den gamle ordning. Enkelte sager har ført mig til fremmede retssale i Østrig, Tyskland, Holland og Sverige, og jeg har haft den ære at få lov at føre i alt 6 sager for Højesteret, - den seneste i maj 2017. Yderligere er mit arbejde over flere år med sagen for kronvidnet i den store rockersag beskrevet i bogen "Guldfuglen". Endelig har jeg over mange år ført sager for personer med tilknytning til rockerkredse, senest i 2014 i Retten i Næstved. Dertil har jeg løbende ført en række mindre straffesager og til tider komplicerede særlovssager for byret og landsret. Jeg henviser til, at man kan slå mit navn op i Ugeskrift for Retsvæsen og se de af mine sager, der af redaktionen er offentliggjort af ugeskriftet i almen juridisk interesse.

Vise mere

Mere om Bjørn

Medlemskaber:

Medlemskaber:

Medlem af Foreningen Højesteretsskranken
Tidligere medlem af bestyrelsen til Beskedforsvaret i København
Tidligere medlem af bestyrelsen for Københavns Advokatforening