PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Advodan Lyngbys persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Advodan Lyngby, er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

Advodan Lyngbys behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse hos Advodan Lyngby. 

Det bemærkes, at Advodans sekretariat i København S (Advodan A/S) ikke deltager i rekrutteringsprocessen, hvorfor ansøgninger ikke kan sendes dertil, med mindre du søger et job på sekretariatet.

Advodan Lyngby behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og ADVODAN Lyngbys håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til Advodan Lyngby, Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby på lyngby@advodan.dk

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Advodan Lyngby kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed. 

 

Indhentning af referencer

Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i Advodan Lyngby, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke. 

 

Følsomme oplysninger

Advodan Lyngby indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

På grund af de regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som advokatfirmaer er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til klient- og sagsoplysninger – dvs. både jurister, sekretærer og visse administrative medarbejdere. Bliver du indkaldt til en samtale, bedes du derfor medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger – f.eks. som regnskabschef - kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

 

Opbevaring af personoplysninger

Advodan Lyngby opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Advodan Lyngby overholder gældende krav til it-sikkerhed. 

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Advodan Lyngby opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Advodan Lyngby, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

 

Rettigheder

I forbindelse med Advodan Lyngbys behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Advodan behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200)

0 kommentarer