PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvidvask

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til hvidvaskloven og Advodans håndtering?

Advodan Bornholm er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”). I sager omfattet af hvidvaskloven skal Advodan indsamle oplysninger om klientens navn, adresse, CPR- eller CVR-nr. Hvis der er tale om et selskab, skal der også indsamles oplysninger om selskabets ejer- og kontrolstruktur, herunder dokumentation for de reelle ejerforhold. Oplysningerne skal opbevares i fem år efter afslutningen af sagen.

 

Hvidvaskloven indeholder en skærpet pligt til at undersøge klienter, hvis der er tale om politisk eksponerede personer (PEP’s), eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en PEP. Såfremt klienten er omfattet heraf, skal der gives besked til Advodan inden aftale om opdrag indgås.

 

Hvis Advodan konstaterer uoverensstemmelser mellem de af klienten oplyste reelle ejerforhold og de reelle ejerforhold anmeldt til Erhvervsstyrelsen (og som fremgår på www.cvr.dk), er Advodan ifølge hvidvaskloven forpligtet til at underrette Erhvervsstyrelsen om denne uoverensstemmelse.

 

Derudover forpligter hvidvaskloven Advodan til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advodan desuden være forpligtet til at underrette Advokatsamfundet eller Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne samt videregive de indsamlede oplysninger til Hvidvasksekretariatet. I tilfælde af underretning må klienten ikke orienteres om, at underretning har fundet sted.