PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ejendomsadministration i ejerforening

I ejendomme med ejerlejligheder vil der altid være en ejerforening, som driver ejendommen. Hos Advodan kan vi varetage ejendomsadministrationen for jeres ejerforening.

Her på siden får du overblik over de administrative opgaver i en ejerforening.

Hvad er en ejerforening? 


En ejerforening er et administrativt fællesskab mellem lejlighedsejerne i en ejendom. Lejlighedsejerne ejer hver især deres egne lejligheder, mens de sammen ejer resten af ejendommen (fx tag og fundament) og selve grunden gennem ejerforeningen.
Alle lejlighedsejere er med i ejerforeningen, som er ansvarlig for ejendommens daglige drift.

 

Bestyrelse og ejendomsadministrator

I en ejerforening er der en bestyrelse, hvis primære opgave er at lede foreningen og træffe beslutninger. Ifølge vedtægterne er det ofte også bestyrelsen, som skal varetage både de administrative og praktiske opgaver på ejendommen. Det er tidskrævende, og derfor kan bestyrelsen vælge at ansætte en professionel ejendomsadministrator.

Vælger I Advodans ejendomsadministration, tager vi ansvar for foreningens daglige drift, regnskab og budget og sikrer, at jeres forening overholder loven. Desuden klarer vi alt det formelle omkring ejerforeningen, ligesom vi kan planlægge og lede generalforsamlinger.

Indsender formularen...

Har I brug for professionel hjælp til ejendomsadministrationen i jeres forening, så tag kontakt her.

Advodan kan hjælpe jer med… 

En professionel ejendomsadministrator kan hjælpe jeres ejerforening med en lang række opgaver, herunder generalforsamlinger, bogføring, drift og boligsalg.

 

Ejerforeningens generalforsamlinger

Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor alle beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter træffes. På mødet har foreningens medlemmer ret til at deltage, stille forslag og stemme.

Det er vigtigt, at generalforsamlingen følger lovens og vedtægternes krav. For eksempel skal indkaldelsen til generalforsamlingen altid ske med det varsel, der er fastsat i vedtægterne. Der er også formkrav til de bilag, der skal sendes ud sammen med indkaldelsen. Hvis generalforsamlingen ikke overholder kravene, risikerer I, at jeres beslutninger er ugyldige.

Som ejendomsadministrator sikrer Advodan, at generalforsamlingen gennemføres korrekt, og at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Vi står for indkaldelse, dagsorden og referat og er ofte mødeleder under generalforsamlingen.

 

Regnskaber og bogføring

I en ejerforening er der mange terminer og frister at holde styr på. Samtidig kræver loven, at bogføringen af foreningens økonomi og fællesudgifter følger særlige regler. Vi hjælper jer med at sikre, at jeres ejerforening overholder lovgivningen i forhold til regnskaber og bogføring.

 

Den daglige drift 

Der er mange praktiske gøremål forbundet med at drive en ejerforening. Vælger I Advodans ejendomsadministration, sørger vi for den daglige drift. Vi opkræver blandt andet fællesudgifter og varetager kontakten til håndværkere og vicevært.
Hvis regninger ikke bliver betalt, sørger vi for at udsende rykkere. Vi orienterer bestyrelsen om restancer, og bliver det nødvendigt, videresender vi sager til inkasso.

Ved at samle ejendomsadministrationen hos Advodan sikrer I, at foreningens daglige økonomi og drift hænger sammen.

 

Salg af boliger i ejerforeningen 

Skal en bolig i ejerforeningen sælges, hjælper Advodans ejendomsadministration med økonomi og formaliteter omkring salget. Vi kender ejerforeningens regnskaber og opstiller alle de tal og beregninger, som I skal bruge i salgsopstillingen.


Hos Advodan arbejder vi med mange ejerforeninger, og vi kender prisniveauet i jeres lokalområde. Derfor kan vi hjælpe med at fastsætte den rigtige salgspris og rådgive omkring alle aspekter ved salget.

Få hjælp til ejendomsadministration

Få hjælp til ejendomsadministrationen i jeres ejerforening. Læs mere her. 

Ejendomsadministration