PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kontrakt med underentreprenør

Mange hovedentreprenører benytter underentreprenører i forbindelse med større entrepriser. Som hovedentreprenør er det vigtigt, at du indgår skriftlige kontrakter med eventuelle underentreprenører.

Når du laver en kontrakt med en underentreprenør, er formålet ligesom ved en almindelig entreprisekontrakt, at det bliver klart, hvilke rettigheder og forpligtelser aftaleparterne hver især har.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at udarbejde eller gennemgå underentreprisekontrakten, så du er sikret bedst muligt som hoved- eller underentreprenør.

 

Derfor skal du have en kontrakt med underentreprenører

Hvis der opstår problemer undervejs i byggeprojektet, skal det afklares, om der er tale om et projekteringssvigt eller et udførelsessvigt. Et udførelsessvigt betyder, at entreprenøren ikke har udført sit arbejde som aftalt eller efter tilstrækkelig håndværksmæssig standard. Forekommer der et udførelsessvigt under projektet, er det dig som entreprenør, der skal betale for udbedringen.

Benytter du underentreprenører i forbindelse med et byggeprojekt, kan du komme ud for, at en underentreprenør bliver skyld i et udførelsessvigt. Har du ikke indgået en skriftlig kontrakt med underentreprenøren, kan du risikere, at det alligevel er dig, der står med regningen for udbedring. Desuden er der stor risiko for, at arbejdet ikke bliver færdigt til den aftalte tid, hvis der ikke foreligger en kontrakt med dato for arbejdets færdiggørelse.

 

Pas på entreprenørfælden

Når du udarbejder kontrakten med en underentreprenør, er det vigtigt, at du er opmærksom på de krav og forpligtelser, som fremgår af kontrakten med bygherren – især når bygherren er forbruger. Anvender du forskellige forældelsesregler i dine aftaler med bygherren og underentreprenøren, kan du nemlig havne i ”entreprenørfælden”.

 

Eksempel:

Du er hoved- eller totalentreprenør på en entreprise, hvor du indgår aftale med en underentreprenør efter reglerne i AB18. Bygherren er forbruger og opdager efter 6 år en mangel, som underentreprenøren viser sig at være skyld i. Du er forpligtet til at udbedre manglen, fordi der imellem forbrugerbygherre og total/hovedentreprenør gælder de sædvanlige forældelsesregler i forældelsesloven på hhv. 3 og 10 år. Du kan imidlertid ikke sende kravet om udbedring videre til underentreprenøren, fordi AB18 indeholder en regel om, at der skal gøres indsigelse inden for 5 år.

Samme problem kan opstå ved entrepriser for erhvervsdrivende bygherrer, hvis du som total/hovedentreprenør har aftalt AB18 med underentreprenøren, men ikke med bygherren.

 

Underentreprisekontraktens indhold

En kontrakt mellem hovedentreprenør og underentreprenør bør som minimum indeholde følgende:

  • Kontaktoplysninger på aftaleparterne
  • Beskrivelse af arbejdet som underentreprenøren skal udføre
  • Oplysning om hvorvidt AB-systemet benyttes
  • Prisen på underentreprenørens arbejde og information om eventuel sikkerhedsstillelse
  • En realistisk tidsplan afstemt i forhold til resten af entreprisen
  • Aftale om dagbod ved forsinkelse
  • Aftale om forældelse i overensstemmelse med kontrakten med bygherren
Få hjælp til

Kontrakt med underentreprenør

Vil du sikre dig, at underentreprisekontrakten tager højde for alle relevante forhold, bør du få en advokat til at hjælpe med udarbejdelsen eller gennemgang af kontrakten. Hos Advodan har vi advokater med speciale i entrepriseret, som både kan bistå dig, der er hovedentreprenør, og dig, der er underentreprenør.

Læs mere her