PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

8 gode råd om erhvervsleje: Få de bedste vilkår for virksomheden

Som virksomhedsejer bør du have fokus på at sikre individuelle vilkår, når du lejer en erhvervsejendom. Sørg også for, at formuleringerne i kontrakten ikke sætter unødvendige begrænsninger for din virksomhed.

Når du skal indgå en lejeaftale med en udlejer af en erhvervsejendom, er der stor aftalefrihed, og den skal du benytte dig af, så du får de mest optimale vilkår for din virksomhed. Det fortæller advokat Camilla Kisling fra Advodan i Helsingør. Hun giver her 8 gode råd til virksomhedsejere, der skal indgå en erhvervslejekontrakt.

 

1. Gå i dialog om vilkårene i lejekontrakten, inden du skriver under

Du bør ikke uden videre bare acceptere udlejers vilkår uden forhandling. Det kan være katastrofalt for din virksomhed, hvis du skriver under på vilkår, som du senere opdager, du ikke kan komme ud af. Og det er altid bedre at tage en vilkårsforhandling up front i stedet for at vente, til det går galt. Det er nemlig meget dyrt at føre en lejeretssag.

 

2. Få hjælp til at forhandle vilkår

For de fleste virksomhedsejere vil det være godt givet ud at have en rådgiver med på sidelinjen, som kan hjælpe med at forhandle de rigtige vilkår i lejekontrakten. Under alle omstændigheder bør du have en fagperson til at se lejekontrakten igennem, så du ved, hvad du skriver under på.

 

3. Undgå, at formuleringerne i lejekontrakten begrænser din virksomhed unødigt

Tænk lidt ind i fremtiden. Sørg for at formuleringerne omkring, hvad din virksomhed må anvende lejemålet til, er så brede som muligt. Det giver dig mulighed for eksempelvis at udvide med nye produkter eller ydelser senere. Samtidig giver det dig større mulighed for at overdrage lejemålet til en ny lejer fx i forbindelse med et generationsskifte. Og det kræver i øvrigt, at du også sørger for at aftale en såkaldt afståelsesret i lejekontrakten

 

4. Afklar, hvem der betaler eventuelle omkostninger til ændringer af lokalet

Har du behov for, at lejemålet bliver tilpasset til din virksomhed, inden du tager det i brug, kan det også godt betale sig at forhandle med udlejer om, hvem der skal bære udgiften til ændringerne. Er det rimeligt, at det er dig som lejer, der skal betale, hvis ændringerne fx er med til at forbedre ejendommen, eller bør udlejer betale en del af udgifterne?

 

5. Pas på bindingsperioden

Er din virksomhed nyopstartet, bør du som udgangspunkt ikke binde dig til en lejekontrakt længere end et år ad gangen. Binder du dig til en lejekontrakt, som er uopsigelig i flere år, er du også bundet til at betale lejen, og det kan godt gøre ondt på en virksomhed, som er ved at etablere sig.

 

6. Vær opmærksom på, hvad der står i lejekontrakten om regulering af leje

Er der tale om en pristalsregulering med en minimum regulering på fx 1,5 procent, så er det en god idé også at få indsat et maksimum på fx 3 procent. Samtidig skal du som lejer sikre dig, at det ikke kun er udlejer, som har mulighed for at regulere lejen op i forhold til markedslejen efter fire år. Det bør fremgå af lejekontrakten, at også du som lejer har mulighed for at få reguleret lejen ned, når der er gået fire år, hvis den er højere end markedslejen

 

7. Tjek hvad der står i lejekontrakten om vedligeholdelse og ekstraudgifter

Det er normalt lejer, der står for vedligeholdelse inden for lejemålets fire vægge. Men sørg alligevel for, at vilkårene for vedligeholdelsen er nøje beskrevet i lejekontrakten. Hold også øje med, om du som lejer skal betale ekstraudgifter til drift ud over lejen fx til udvendig renholdelse, reparationer af varmeanlæg, skatter og afgifter.

 

8. Sørg for klare aftaler om, hvordan lejemålet skal afleveres ved fraflytning

Det er vigtigt, at det er klart beskrevet i lejekontrakten, hvordan lejemålet skal afleveres ved fraflytning. I den sammenhæng bør du eksempelvis også sørge for, at der ikke skal ske reetablering, hvis du i løbet af lejemålet har foretaget ændringer, der er med til at forbedre lejemålet. Allerede ved indflytning bør du derfor tage billeder af lejemålet, der kan dokumentere standen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

2 kommentarer

Jørgen

Jeg har lejet en butik siden 1993. Efter 10 år udløb lejekontrakten, så jeg har været uden kontrakt i 17 år. Kan jeg sige op med 1 måneds varsel ? eller hvordan er reglerne ?

Emma Laursen

butik Facade rettigheder