PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ændringer i konkursloven har sat en stopper for konefinten

Ændringer i konkursloven har taget livet af den såkaldte ”konefinte”. Kreditorer i et konkursbo kan derved nemmere få dækket deres økonomiske krav.

Konefinten betegner den fremgangsmåde, hvor en person, som er i økonomiske problemer, overdrager særligt værdifulde aktiver som fx hus, bil eller værdipapirer til sin ægtefælle eller samlever for at undgå, at kreditorerne kan få fat i værdierne. Men fra 1. januar 2018 blev det så godt som umuligt at lave denne undvigelsesmanøvre, fortæller advokat Hanne Bruun Jacobsen fra Advodan Aalborg.

 

Den toårige frist er forsvundet

I de gamle regler kunne et konkursbo omstøde en gave, der ikke står mål med skyldnerens økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor gaven blev givet, hvis den er givet senere end to år inden konkursen.

”Det er fristen på de to år, der nu forsvundet helt ud af konkursloven. Det har nemlig vist sig i nogle tilfælde at være for kort tid, hvis det har været nødvendigt at føre langvarige retssager ved flere instanser, inden det har været muligt at få erklæret skyldneren konkurs, ” siger Hanne Bruun Jacobsen.   

Hvis en gave til en ægtefælle eller en samlever bliver omstødt af et konkursbo, betyder det, at den, der har modtaget gaven, skal aflevere den tilbage eller tilbagebetale et beløb svarende til gavens værdi til konkursboet. Herefter vil værdierne blive fordelt mellem kreditorerne efter konkurslovens regler.

 

Krav til skyldners bevisførelse

Ændringerne i konkursloven har også medført skrappere krav til skyldners bevisførelse i forbindelse med en konkurs. Det betyder, at en skyldner ikke længere kun skal bevise, at han/hun ikke var eller blev insolvent i forbindelse med, at en gave til en ægtefælle eller samlever blev givet. Skyldneren skal fremadrettet også kunne bevise, at der også efter, at gaven blev givet, var indtægter nok til løbende at tilbagebetale gæld og til at opfylde øvrige økonomiske forpligtelser.

 

Løbende betalinger er også gaver

Det er nu også være for en kurator at omstøde beløb, der løbende er blevet overført til en ægtefælle eller samlever. Omstødelsen kan ske, hvis beløbene ikke kan anses for at være ”rimelige bidrag til familiens forsørgelse i forhold til de økonomiske forhold og familiens behov”. Denne regel skal forhindre en variant af konefinten, hvor den person, der har stor gæld, betaler alle løbende udgifter, imens ægtefællen eller samleveren sparer hele sin indtægt op. 

”Reglen slår fast, at løbende betalinger også skal betragtes som gaver. I denne sammenhæng vil der heller ikke være nogen tidsfrist for omstødelse, ” forklarer Hanne Bruun Jacobsen.

 

 Fakta om ændringer i konkursloven:

  • Ændringerne i konkursloven er en følgelovgivning, der er knyttet til loven om ægtefællers økonomiske forhold.
  • Reglerne gælder kun for gaver, der bliver givet efter 1. januar 2018. Gaver, der er givet, inden denne dato, vil blive bedømt efter de gamle regler.
  • Omstødelsesfristen for gaver er forsvundet helt ud af konkursloven.
  • Der er kommet flere krav til skyldners bevis for solvens på tidspunktet for gaveoverdragelsen.
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning i forhold til din virksomhed?

Vil du vide mere?

Hanne Bruun Jacobsen

Advokat, Partner, Autoriseret Bobestyrer
Læs mere om Hanne

4 kommentarer

Bettina

Hej, min samlever gennem 13 år er blevet erklæret konkurs som landmand. Jeg er ikke en del af virksomheden på nogen måde. Vi skal, som en konsekvens, fraflytte ejendommen, men nu er spørgsmålet om vi overhovedet kan købe noget i fællesskab? Vi har to børn og de vil gerne fortsætte i den samme folkeskole, derfor ønsker vi at købe hus i lokalområdet. Lejemål er meget vanskeligt "langt ude på landet" i udkants Danmark. Vi er begge to i arbejde. Er der nogen løsninger du kan anbefale? Min bank er ikke interesserede i at hjælpe, de mener ikke min kærestes indkomst kan bruges som en del af budgettet. På forhånd tak for hjælpen Bettina

Hanne Bruun Jacobsen

Hej Bettina Det vil helt sandsynligt ikke være muligt for din samlever at købe et hus sammen med dig og en dårlig ide i øvrigt, da han jo er gået konkurs og hans kreditorer derfor kan foretage udlæg i huset. Du må i givet fald købe huset selv men han kan evt. være meddebitor. Han skal formentlig have en gældssanering så vær varsom med at få for store boligudgifter. Tænk også på arveret mellem jer, måske i skal have noget rådgivning herom.

Behi

Jeg har haft samme virksomhed i 27 år hvor Skat nu vil begære mig konkurs for samlet priv. og virksomhedsgæld på 700.000. Har tidligere gjort udlæg i huset for ca 150.000. Eksen står stadig på skødet af huset selvom der går over 15 år fra skilsmissen og hun ingen ting har det m det at gøre og er villig til at blive slettet. Skat vil ikke lave to årig afdragsordning som jeg kan og vil have pengene inden for 4 måneder. Ellers skifteretten og lukning af min kære virksomhed. Banken vil ikke hjælpe trods friværdi af huset på over 1.4millioner pga forvirringen. Vil gerne undgå konkursen. Er ret forvirret. Kan jeg forsvare det i skifteretten og få dem med på en afdragsordning der eller gå det sin vej???

Hanne Bruun Jacobsen

Hej Jeg kan oplyse at det ser ud til at du opfylder konkursbetingelserne , da du ikke kan betale din gæld til forfaldstid. Hvis Skat ønsker konklursdekret afsagt vil de formentlig kunne få skifteretten til at afsige konkursdekret, for at få adgang til at få realiseret dine aktiver bedst muligt. Det bedste du kan gøre er at kontakte en advokat der kan hjælpe dig og evt. hjælpe med en rekonstruktion hvis det er økonomisk muligt.

Gregers Gregers

Jeg har et lille transportfirma... økonomi en er ikke for god. Jeg har fået et krav fra en kreditor. Et krav jeg på ingen måde kan betale. Hvordan skal jeg stille mig.....

hanne Bruun Jacobsen

Hej Gregers. Du bør kontakte kreditoren og se om du kan lave en betalingsaftale. Er du dybt forgældet bør du søge advokatbistand og evt. overveje konkurs .

Aimen

Kære advodan Mit spørgsmål er om denne ændring i lovgivningen, alene gælder for gaver givet til ægtefælle, eller om det også gælder gaver fuldbyrdet til andre? Mvh Aimen

Vibeke Andersen

Kære Aimen Ændringen i Konkurslovens § 64 gælder for giverens nærtstående og omfatter således ikke kun en ægtefælle. Det kan blandt andet være: ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linie, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særligt nær. Er du i tvivl bør du kontakte advokat for nærmere hjælp.