PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Arbejdsgivers guide til funktionærloven

Hvor lang opsigelse har en funktionær, og hvornår må man bruge 120-dages reglen? Mange arbejdsgivere er forvirrede, når det kommer til funktionærloven. Og det kan blive dyrt at overtræde reglerne. Her får du en guide, så du er klædt godt på både før, under og efter en ansættelse.

”Funktionærer er en særlig lønmodtagergruppe, der er sikret bestemte rettigheder i ansættelsesforholdet. Det er mange dog ikke klar over. En udbredt misforståelse er derfor, at arbejdsgiver frit kan bestemme hvilke ansatte, der er funktionærer. Og dermed hvem, der har hvilke rettigheder”, siger advokat Trine Binderup Larsen fra Advodan Aalborg og fortsætter:

”Kort fortalt defineres funktionærer som personer, der laver bestemte typer opgaver, ofte kontorarbejde. Men det inkluderer fx også medarbejdere, som leder eller fører tilsyn med andre funktionærer. Derudover skal lønmodtageren arbejde gennemsnitlig mere end otte timer om ugen for at være ansat som funktionær”.

Her sætter advokaten fokus på de punkter i funktionærloven, som mange arbejdsgivere går galt i byen med.

 

Før underskriften

Ansætter du medarbejdere som funktionærer, skal du allerede inden ansættelseskontrakten underskrives overveje, om du vil have mulighed for at benytte dig af den såkaldte 120-dages regel. Reglen betyder, at du som arbejdsgiver kan afskedige medarbejderen med en måneds varsel efter 120 dages sygdom under visse betingelser. Men det gælder kun, hvis det er skrevet ind i ansættelseskontrakten på forhånd.

 

Løn under sygdom

Bliver dine funktionær-ansatte syge, har de ret til at holde fri med fuld løn i perioden. Trækker sygdomsforløbet ud, kan det være en mulighed at bruge 120-dages reglen. I så fald skal du vide, at det gælder for 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Og samtidig skal opsigelsen ske umiddelbart efter den 120. sygedag, ellers kan reglen ikke anvendes.

 

Funktionær på barsel

Holder en af dine funktionær-ansatte barsel, har vedkommende ret til at vende tilbage til det samme job, som han eller hun forlod. Men som arbejdsgiver du må gerne lave mindre justeringer i opgaverne, hvis det kan begrundes driftsmæssigt. Sker der omvendt væsentlige ændringer, fx at arbejdspladsen flytter til en ny by eller ændring i arbejdstiden, skal du varsle medarbejderen med det antal måneder, som hans eller hendes anciennitet kræver.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at en funktionær har ret til halv løn under fravær på grund af graviditet samt under barsel. Det gælder fra orloven begynder til 14 uger efter fødslen, medmindre I aftaler mere gunstige vilkår.

 

Husk opsigelsesvarsel

Hvis der opstår problemer, eller du ikke har ansat den rette medarbejder, kan det blive nødvendigt med en opsigelse. Her er det vigtigt at nærlæse kontrakten, så du ikke misser bestemte varsler, som gælder for funktionærer.

Hvis din medarbejder fx har været ansat i fem år, skal du give vedkommende fire måneders opsigelsesvarsel. Men opsigelsen skal ske inden for fem år og otte måneders ansættelse, ellers rammer du næste trin, hvor din medarbejder har ret til fem måneders varsel.

 

Fratrædelsesgodtgørelse

Opsiger du en funktionær, som har været i virksomheden i 12 eller 17 år, har han eller hun ret til en godtgørelse på henholdsvis en eller tre måneders løn ud over lønnen i opsigelsesperioden. Det gælder også, selvom funktionæren efterfølgende kontraopsiger sit ansættelsesforhold.

Fratrædelsesgodtgørelsen udgør det samme beløb pr. måned, som den senest udbetalte bruttoløn. Der beregnes ikke feriepenge af beløbet, hvorimod arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning skal medregnes. Bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse gør sig også gældende i tilfælde af uberettiget bortvisning.

 

Urimelig opsigelse

Opsiger du en funktionær, der har været ansat i virksomheden i mindst et år, og viser det sig, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal du betale godtgørelse til medarbejderen. Hvor stor en godtgørelse, du skal betale, afhænger af funktionærens anciennitet og andre omstændigheder.

 

Hvis funktionæren dør

Sker det ulykkelige, at en funktionær dør, mens han eller hun er ansat i din virksomhed, så har boet ret til den sædvanlige løn- og feriegodtgørelse frem til dødsdagen. Derudover har funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, ret til en efterløn svarende til én, to eller tre måneders løn, alt efter om funktionæren ved sin død har været ansat i ét, to eller tre år.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om funktionærloven?

34 kommentar

0 / 700 tegn

Rikke

Hej Trine, Jeg er ansat som funktionær (privat kontor) med en kontrakt på 25 timer. I en lønforhandling oplyser min arbejdsgiver mig at, de ikke kan imødekomme mit ønske om X% da min løn ved fuldtid ville være meget høj. Jeg har ingen intention om at skulle på fuldtid, og i så fald ville jeg mene det kun kunne lade sig gøre i overensstemmelse med min arbejdsgiver. Min arbejdsgiver er af den overbevisning at de ikke kan nægte mig at gå op i tid, hvis det er det jeg ønsker. Jeg er godt bekendt med at, man altid beskytter den "svage" part (som er arbejdstager), men er udsagnet korrekt, så finder jeg det helt urimeligt for arbejdsgiveren. Håber I kan opklare dette for mig.

Trine Binderup

Hej Rikke Din arbejdsgiver må mene at ville henvise til deltidsloven, der giver nogle rettigheder til en deltidsansat. Jeg mener dog aldrig en arbejdsgiver er forpligtet til at ”give fuld tid” til en medarbejder, hvis der ikke er driftsmæssige grund, der tilsiger det. Så skal det i hvert fald fremgå af en specifik overenskomst, det tvivler jeg dog meget på. Venlig hilsen

Mathilde

Jeg er ansat som studentermedhjælper i en virksomhed under funktionærloven. I min kontrakt har jeg 10-12 timer om ugen, men virksomheden mangler arbejde, og derfor har jeg svært ved at indhente disse timer. I januar vil jeg f.eks. sandsynligvis kun få 30 timer for hele måneden. Har jeg ret til at få løn for 40-48 timer uanset hvad? Jeg undrer mig, da jeg har fået at vide, at man også kigger på et gennemsnit over året? Men hvordan fungerer det, hvis jeg f.eks. siger op om en eller to måneder? Jeg håber, du forstår mit spørgsmål.

Trine Binderup

Hej Mathilde Hvis det konkret fremgår i din kontrakt at du er ansat til 10-12 timer, så er arbejdsgiver forpligtet til at aflønne dig for mindst 10 timer ugentligt. Der er en eller anden margen ift. hvornår timerne kan placeres, uden at det er defineret lovgivningsmæssigt. Det vil nok bero på kutyme for virksomheden og/eller ift. hvad der eventuelt fremgår af en personalehåndbog. Men hvis du siger op, og arbejdsgiver du fortsat på fratrædelsestidspunktet mangler nogle timer, så har du krav på at få dem udbetalt. Venlig hilsen

Hanne

Hej Trine :-) Jeg har arbejdet som kontorfunktionær i en virksomhed i 5 år. På grund af arbejdspres har jeg været nødt til at bede om at komme fra 37 timer ned på 30, indtil jeg var lidt ovenpå igen, dvs midlertidigt, idet min læge mener, der er basis for en del- eller fuldtidssygemelde mig. Min arbejdsgiver har udarbejdet et tillæg til min fuldtidskontrakt, som jeg ikke mener, jeg umiddelbart bør acceptere, da der i tillægget er anført, at jeg fremadrettet er ansat på 30 timer med tilsvarende lønnedgang, og at man så kan tale sammen igen om 4 mdr. og se, om der er behov for mine 37 timer. D.v.s. at jeg ikke umiddelbart kommer tilbage på mine opr. vilkår, hvis jeg er klar. Er det lovligt ?

Diana

Min mand var ansæt som funktionær i 5 måneder. Han døde den 14. august. Arbejdsgiveren har udbetalt det halve af min mands løn til mig. Har jeg ret til efterindtægt, selvom han kun var ansat i 5 måneder?

Trine Binderup

Hej Diana Som udgangspunkt har man som arving ret til at få udbetalt funktionærens sædvanlige løn og feriepenge, der er optjent frem til dødsdagen. Retten til udbetaling af en efterløn, tilkommer kun arvinger i de tilfælde hvor funktionæren har været ansat i minimum 1 år, jf. funktionærloven §8. Med venlig hilsen

Kirsten

Jeg er blevet sagt op til fratræden den 31/12 2020 efter 40 år. Jeg er funktionær med en arbejdstid på 20 timer ugentlig. Jeg har i en længere periode udover lønnen tillige modtaget folkepension. Har jeg krav på en godtgørelse på 3 måneder, Jeg er 78 år.

Trine Binderup

Hej Kirsten Udgangspunktet er, at du efter funktionærlovens § 2 a har ret til 3 måneders løn i form af en godtgørelse, idet du har været ansat i 17 år eller længere i samme virksomhed. Dit spørgsmål kan dog kræve individuel rådgivning, idet det er nødvendigt med konkret indblik i dit ansættelsesforhold. Du er velkommen til at kontakte mig for konkret bistand.

Cr

Hej Trine, Min kæreste har været ansat i en restaurant i 18 måneder. Hans 'kontrakt' skriver at han er ansat efter funktionærloven. Dog er der flere ting i kontrakten der ikke giver mening. Blandt andet at han får en fast månedsløn, men ikke udbetaling for overarbejde. Men hvis han afholder ferie i en måned og dermed arbejder færre timer i den måned, så bliver han kun betalt for det antal timer han arbejder. Han bliver konstant mødt med forklaringen fra arbejdsgiver, at det er fordi han er ansat under funktionærloven. Dog ser jeg intet i loven der giver arbejdsgiver ret til ikke at udbetale ferie i form af optjent ferieløn eller udbetalt i ferie dage. Har jeg misforstået noget?

Trine Binderup

Hej Cr Som funktionær er man omfattet af ferielovens regler. Det betyder, at funktionæren er sikret retten til at holde fem ugers ferie. Det gælder overordnet, at arbejdsgiver altid skal følge ferieloven. Det er min anbefaling at du søger kompetent og individuel rådgivning til denne problemstilling. Du er velkommen til at kontakte mig for konkret bistand.

Annette

Vi har en medarbejder ansat, med acc. på 15 år, ansat efter funktionærloven, som vi vil lave en fratrædelsesordning med, da hun ønsker at gå på pension. Kan vi bede hende afholde al ferie inden hun stopper i løbet af 2021.

Trine Binderup

Hej Annette Ferie skal aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager, men såfremt ferieafholdelse er sagligt begrundet i virksomhedens driftsmæssige hensyn, kan arbejdsgiver således bestemme ferieafholdelsen. Det kan dog variere afhængig af den konkrete situation og ansættelseskontrakten, hvorfor du anbefales at søge kompetent rådgivning, således at den ansættelsesretlige lovgivning overholdes.

Louise

Hejsa. Jeg er ansat som funktionær, som værkfører på et autoværksted. Der er ikke nogen overenskomst, så der er ikke så meget ekstra at hente. men som jeg kan forstå på ferieloven omkring funktionærer, så er jeg berettiget til løn under ferie, i modsætning til de alm feriepenge ??? er det sandt ?

Malene

Hej Trine! Vi har 2 medarbejdere som har kontrakter der henviser til funktionærloven med hensyn til ferie, sygdom og opsigelse. De er ansat som Formand / Driftchef på byggepladser og har ikke noget kontorarbejde og har aldrig haft det. De er ufaglærte og udfører håndværksmæssig arbejde, kører med materialer, rydder op på pladserne, udfører nedrivningsarbejde osv. Rent arbejdsmæssigt er de nok mere arbejdsmænd i det som de udfører i deres daglige virke. Hvordan skal vi så forholde os til den ansættelsesaftale de har som siger 'Funktionær' men arbejdsopgaverne siger 'Timelønnet medarbejder' som de øvrige medarbejdere i virksomheden. Er lidt forvirret over at de så ikke skulle være dækket ind under funktionærlovens rettigheder når det nu står i deres ansættelsesaftale. Håber at mit spørgsmål giver mening

Trine Binderup

Hej Malene For en nærmere beskrivelse af hvilken personkreds der er omfattet af funktionærloven, kan du læse funktionærlovens § 1. Hvis deres arbejde udelukkende eller i det væsentligste består i på vegne af ledelsen at lede eller føre tilsyn med andre, så er de omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1, nr. c. Den indgåede kontrakt er imidlertid uanset gældende, det vil kræve en varsling med gældende opsigelsesvarsel, hvis kontrakten skal ændres til ikke længere at være omfattet af funktionærloven. Hvis du har brug for konkret rådgivning i dette henseende, er du mere end velkommen til at kontakte mig.

camilla

Hej Trine. Jeg er i tvivl om hvad funktionæres rettigheder er, nu hvor der er tale om coronavirus. Kan coronavirussen betragtes som force majeure, eller skal dette være skrevet ind i kontrakten forinden ansættelse? Hvordan er en funktionærs rettigheder ved hjemsendelse eller opsigelse? Hvordan er en funktionærs rettigheder ved hjemsendelse eller opsigelse grundet coronavirus (hvis det betragtes som force majeure, og ligledes hvis det ikke betragtes som force majeure?) Ligeledes om coronavirussen kan betragtes som force majeure i forhold til ferielovens § 15, stk. 3? -Camilla.

Trine Binderup

Hej Camilla COVID-19 betragtes på nuværende tidspunkt i flere henseender som force majeure, men en funktionærs rettigheder til løn og opsigelse kan ikke fraviges på grund af force majeure. Ved hjemsendelse har en funktionær således ret til løn. Hvis der ikke udbetales løn, anses det for en uberettiget ophævelse af ansættelsen, og funktionæren har krav på løn under det almindelige opsigelsesvarsel. Som arbejdsgiver kan du forsøge at indgå en frivillig aftale med arbejdstager om lønnedgang eller hjemsendelse uden løn. Alternativt, har regeringen netop introduceret en ny lønkompensationsordning til arbejdsgivere, som vælger at hjemsende deres medarbejderne med fuld løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer. Arbejdsgivere bør derfor undersøge om de kan benytte kompensationsordningen inden de søger at indgå aftaler med deres ansatte. Det forventes, at der åbnes for ansøgning om lønkompensation i midten af uge 13, som er næste uge. For så vidt angår ferieloven er det min umiddelbare vurdering, at COVID-19 kan betragtes som force majeure, hvorfor arbejdsgiver kan varsle, at medarbejdere, herunder funktionærer, skal afholde eventuel restferie. Du er velkommen til at kontakte mig for rådgivning herom.

Tilde

Hej! Jeg arbejder som timelønnet med i gennemsnit 10 timer i ugen, fastsat i ansættelseskontrakt, som researcher i en privat bedrift, der jeg for det meste sitter på computeren og samler infomasjon, statistik m.m. Som jeg har forstået det er jeg da funktionær? Videre er jeg suspenderet /hjemsendt (?) under nogle uger, da det ikke er behov for min arbejdskraft, på grund av de store ændringer i erhvervlivet nu. Jeg fik besked om dette på dagen og har kun fået besked om at jeg skal holdes opdateret om forholdene og eventuelle ændringer. Mit spørgsmål er så om jeg har ret til løn for de timer jeg ikke får arbejdet (10 timer i ugen) under de uger jeg ikke får arbejde, selv om jeg er timeansat, om det stemmer at jeg er funktionær? Mvh, Tilde

Trine Binderup

Hej Tilde For at være omfattet af funktionærloven skal du beskæftige dig med kontoropgaver, og du skal gennemsnitligt arbejde mere end 8 timer om ugen. Derudover skal du være underlagt instruktion fra en arbejdsgiver/overordnet. Ud fra de oplysninger du giver mig, er det min umiddelbare opfattelse at du opfylder betingelserne, hvorfor du er omfattet af funktionærloven. Hvis du arbejder freelance uden instruktion, kan svaret være et andet. Hvis du er funktionær, kan du sædvanligvis ikke hjemsendes uden løn. Hvis du bliver sendt hjem uden løn, anses det for en uberettiget ophævelse af ansættelsen. Funktionærlovens opsigelsesvarsler kan ikke fraviges på grund af force majeure, og kan således ikke begrundes med den nuværende COVID-19 situation. Opsigelse af funktionærer kan derfor kun ske med det almindelige opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven, i hvilken periode, du skal modtage løn. Du er meget velkommen til at kontakte mig i forbindelse med rådgivning herom.

Lykke

Når arbejdsgiver skal udbetale 3 måneders løn efter en ansat funktionærs død, formoder jeg, at det fortsat er den nu afdøde som lønnen anvises til. Skal udbetalingen foregå over 3 måneder eller må virksomheden udbetale alle 3 måneder på en gang evt. med rettelse af skattedage svarende til 3 mdr.

Trine Binderup

Hej Lykke Hjemmelen til udbetaling af efterindtægt findes i funktionærlovens § 8. Ifølge bestemmelsen tilfalder lønnen funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, som funktionæren har forsørgelsespligt overfor. Hvis der er en efterlevende ægtefælle eller børn skal lønnen derfor anvises til dem, hvorfor arbejdsgiver skal sørge for at få deres fulde navn og cpr-nummer. Det betyder også, at A-skat skal beregnes og trækkes i henhold til den efterlevendes skatteoplysninger. Hvis der ikke er efterlevende, skal lønnen udbetales til boet. Lønnen kan så anvises til den nu afdødes NemKonto, som boet råder over. Det er hele den optjente løn, som skal udbetales ved medarbejderens død, som er enten 1, 2 eller 3 måneders løn i henhold til funktionærlovens § 8. For månedslønnede skal udbetaling ske ved udgangen af måneden, hvori dødsfaldet er sket. Du bør i øvrigt være opmærksom på, at der ikke skal beregnes feriegodtgørelse af efterindtægten.

Claus

Hej Trine, Jeg arbejder i en NGO organisation og har i min underskrevne kontrakt under overskriften Opsigelse, en formulering der lyder noget ala: Vi følger funtionærloven. Fra medarbejderens side er der 3 måneders opsigelse. Er det lovligt at skrive at man følger funktionærloven, men samtidigt tilføjer en afvigelse i kontrakten, så jeg er stillet dårligere med et 3 mdr. opsigelsevarsel, mod normalt 1 mdr.? Mvh Claus

Trine Binderup

Hej Claus Ved skriftlig ansættelseskontrakt kan der træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende. Såfremt opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side ikke er forlænget, fremstår det nævnte vilkår i modstrid med funktionærlovens ufravigelige regler

Marianne

Spændende artikel - hvordan forholder det sig egentlig med fratrædelsesgodtgørelse á 1 månedsbruttoløn v. 12 års anciennitet, såfremt medarbejderen opsiges efter 120 dages reglen? Skal man stadig udbetale den ekstra månedsløn som fratrædelsesgodtgørelse? På forhånd tak. Hilsen Marianne

Trine Binderup

Hej Marianne Ja, hvis medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren efter 12 og 17 års ansættelse, har denne som udgangspunkt altid ret til fratrædelsesgodtgørelse. Denne er, som du nævner, svarende til en godtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Dette skyldes, at medarbejderen efter funktionærlovens § 2 a har optjent anciennitet ved lang og tro tjeneste, og derfor er berettiget fratrædelsesgodtgørelse herefter. Denne regel er uafhængig af en eventuel anvendelse af 120-dages reglen. 120-dages reglen åbner alene op for muligheden for at opsige en medarbejder ved sygdom med forkortet varsel i forhold til funktionærlovens almindelige opsigelsesregler.

Peter

Har indgået en fratrædelsesaftale underskrevet af arbejdsgiver og undertegnede. I aftalen fremgår fratrædelses dato. Efterfølgende meddeler arbejdsgiver at dato ikke er gældende. Hvorledes står jeg. Er en underskrevet aftale af to parter ikke gældende.

Trine Binderup

Hej Peter Alle aftaler er som udgangspunkt bindende så snart, at aftalen er indgået, hvorfor den aftalte fratrædelsesdato som udgangspunkt er gældende. Dette kan undtages, hvis din arbejdsgiver i fratrædelsesaftalen har fastsat, at fratrædelsen datoen kan ændres eller ikke er specifikt fastlagt. I det tilfælde, at vilkårene for fratrædelsen fremstår urimelige, og du fortsat ikke kan finde frem til en mindelig løsning med din arbejdsgiver, anbefaler jeg at du søger fagkyndig bistand.

Britta Høgh Hansen

Hej Når teksten i overenskomsten siger "ansatte kan efter 6 mdr. uafbrudt sygdom opsiges med en måneds varsel (regnet fra førstkommende 1. efter sygdommens indtræden)". Når ansatte sygemeldte sig 4.3.19 varer de 6 mdr. så fra d.1.4.19 til 1.10.19 ?? Hvis opsigelse er 1 måned varsel ved 6 måneders uafbrudt sygdom, skal opsigelsen så dateres EFTER 1.10.19 med fratræden 1.11.19 eller bliver det til 1.12.19??? Vh. Britta

Andreas

1) Hvis jeg er ansat i en fødevare butik og håndterer bl.a. penge som timelønnet, men med over 8 timer om ugen gennemsnitligt, så går jeg efter min forståelse og ift. Funktionærloven ind under som funktionær. Er dette korrekt? 2) Hvis ja, hæver funktionærloven sig over sin ansættelseskontrakt, eller SKAL det stå beskrevet i sin kontakt, at man er ansat under funktionærloven, for at kunne benytte sig af f.eks. fuld løn under sygdom. 3) Hvis ja, og at der så betyder at ens arbejdsgiver snyder med nævnte (løn under sygdom) hvem kan man så kontakte hvis man ikke har en fagforening. Tak på forhånd

Trine Binderup

Hej Andreas, Ad 1) For at være omfattet af funktionærloven skal du beskæftige dig med kontor, køb og salg, og du skal gennemsnitligt arbejde mere end 8 timer om ugen. Derudover skal du være underlagt instruktion fra en arbejdsgiver/overordnet. Ud fra de oplysninger du giver mig er det min umiddelbare opfattelse at du opfylder betingelserne, hvorfor du er omfattet af funktionærloven. Ad 2) Det SKAL ikke stå i din ansættelseskontrakt, at du er omfattet af funktionærloven, når blot du opfylder betingelserne for at være omfattet af denne lov. Idet du er funktionær, kan du aldrig stilles ringere end efter lovens bestemmelser, uanset hvad der måtte fremgå af din ansættelseskontrakt. Ad 3) Du er meget velkommen til at kontakte mig i forbindelse med rådgivning herom.

Holm

Når en arbejdstager ikke har underskrevet en fratrædelsesordning, men HR afd. og Fagforening har for flere måneder siden...... Hvordan er arbejdstageren så stillet med henblik på arbejdsophør, som egentlig skulle være i oktober.. Tænker jo den først er bindende 6 måneder efter arbejdstager har underskrevet... vh.

Trine Binderup

Hej, En fratrædelsesordning er et udtryk for arbejdstager og arbejdsgivers frie vilje. Arbejdsgiver kan derfor ikke lovligt tvinge arbejdstager til at indgå en sådan, hvorfor arbejdstager ikke er forpligtet til at underskrive en fratrædelsesordning. Derfor bestemmer arbejdstager selv, om vedkommende vil underskrive aftalen og i givet fald hvornår. Såfremt du imidlertid har givet fuldmagt til at din fagforening skal føre din sag, kan fagforeningen have fuldmagt til at indgå aftalen på dine vegne, og så er aftalen også bindende for dig. Hvis imidlertid fagforeningen har betinget sig, at aftalen ikke er gyldig før du har underskrevet, så mener jeg ikke at der indgået en gyldig fratrædelsesaftale. Din sag kræver dog konkret rådgivning og vurdering, hvorfor jeg vil være nødt til at gennemgå sagens bilag før jeg kan give dig et klart svar. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker konkret bistand i din sag.

johnny vestergaard

Hej Trine Jeg går på efterløn næste år og spørger nu. Har jeg krav på 3 måneders fratrædelse ordning når jeg selv vælger at gå på efterløn.Jeg har været ansat samme sted i 25 år VH Johnny

Trine Binderup

Hej Johnny, Der skelnes mellem om, man er funktionær eller ikke-funktionær. Hvis du er funktionær, og selv har valgt at fratræde, har du som udgangspunkt ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse. Du kan således ikke få fratrædelsesgodtgørelse, medmindre din opsigelse er sket på baggrund af din arbejdsgivers væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet. Hvis du derimod er ikke-funktionær, kan du efter din overenskomst have ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvilket vil kræve nærmere konkret gennemgang af dine forhold. Derudover kan der være aftalt i ansættelsesaftalen, at du har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Anne Nielsen

Hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt under prøve perioden, kan arbejdsgiver så stadig opsige kontrakten i prøveperiode?

Trine Binderup

Hej Anne, Der er i udgangspunktet ikke nogen hindring i at opsige en medarbejder under en langtidssygemelding, særligt ikke hvis man befinder sig i prøveperioden. Opsigelsen må dog ikke være i strid med eksempelvis ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. Er der tale om en offentlig ansættelse, kræver en opsigelse dog altid en saglig begrundelse.

Lars Kristensen

Hej Er ansat som funktionær og har spørgsmål ang. pension. Kan arbejdsgiver diktere hvilke forsikringer ansatte skal "købe" af pensionselskabet. Har pt en årlig præmie på 10300,- som bliver trukket fra indbetaling til pension. Mvh Lars

Michael Madsen

Hej Jeg har lige afskediget en medarbejder , som har været i firmaet i mange, p.g.a at han er langtids sygemeldt , ca 5 måneder. Det er den eneste mekanikersvend som var ansat. Jeg har selv klaret firmaet i den forgangne periode. Det er dog ikke muligt for mig at drive virksomheden under disse betingelser. Jeg har derfor ansat en ny mekanikersvend . Den “gamle” mekaniker har så fået af vide fra Metal , at han har ret til fratrædelses godtgørelse på 7500.00kr. Kan dette være rigtigt når han er fyret P.g.a 5 måneders sygemelding ?

Søren

jeg er funktionær med mere end 17år ansættelse. Jeg har været syg i mere end 120 dage. Jeg har fået en opsigelse mens jeg var syg på 126sygedag vedr. 120 dages reglen men i opsigelsen er ikke nævnt fratrædelsesgodtgørelsen i henhold til Funktionærloven Dagen før modtagelse af opsigelsen gav firmaet mig et udkast til en fratrædelsesaftale. I den er nævnt de 3 mdr. fratrædelsesgodtgørelsen men da firmaet ikke selv har skrevet under på aftale forventer jeg ikke at det bliver gjort. Aftalen er endnu ikke underskrevet fra nogle parters side af. Hvis jeg takker nej til fratrædelsesaftalen, så gælder betingelserne vel i min opsigelse, men i den er der er ikke nævnt godtgørelsen på 3 mdr. Har jeg kun ret til de 3 mdr. fratrædelsesgodtgørelse hvis det står i opsigelsen? mvh Søren

kim Andreassen

Hej jeg vil lige høre om man kan være timelønnet eller man skal være funktionær for at have medarbejder under sig ( altså være leder for medarbejder) Venligst Kim Andreassen

Trine Binderup

Hej Kim Der er intet til hinder for at man kan være leder, selvom man er timelønnet. I mange situationer bliver man imidlertid også omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1, c, hvis arbejdet udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

Trine Andersen

Hvis man benytter sig af 120 dages reglen kan man så "tvinge" den opsigede til at afvikle ferie, der skal afvikles inden 30.04. Venlig hilsen Trine Andersen

Trine Binderup

Kære Trine Opsigelse efter 120 dages reglen skal ske medens funktionæren endnu er syg helt eller delvist. Sygedagpengelovens sygdomsbegreb er ikke foreneligt med afholdelse af ferie og derfor mener jeg ikke, at du påtvinges at afholde ferie i opsigelsesperioden. Du er velkommen til at kontakte mig for konkret rådgivning, da det nærmere svar vil kræve en gennemgang af din sag.

Yvonne

Jeg har forsøgt at finde svar på dette spørgsmål via funktionærloven og her på google uden held. Situationen er: Personen har 2 deltidsjobs - forskellige virksomheder, 2 kontrakter. Bliver sygemeldt fra det ene job (3 dage i ugen) og opretholder det andet job (2 dage i ugen). Hvordan stiller det personen i f.t. 120-dages-reglen, som er gældende i begge kontrakter? Mh. Yvonne

Hansen

Kan jeg tage til genmæle og få omstødt en usaglig performancevurdering? Jeg er funktionær (IT udvikler) Jeg er blevet opsagt pga. en performancevurdering. Der er ikke blevet fremlagt nogen dokumentation for hvad der ligger til grund for performancevurderingen. Under afskedigelsessamtalen, nævnte min chef nævnte blot én blandt flere hundrede ligeværdige sager som begrundelse. Dette får performancevurderingen til at virke usaglig, den hviler på et alt for spinkelt grundlag. Der foreligger intet på skrift omkring de yderligere grundlag for performancevurderingen undtagen ordet performance i afskedigelsesbrevet. Jeg kan dokumentere at min performance ligger i midten i forhold til kollegaerne på mit team. Har jeg nogen mulighed for at tage til genmæle i mod den usaglige performancevurdering? Jeg føler mig krænket over virksomheden har udmeldt til kunder og kollegaer at min performance ikke er god nok. Dette er skadeligt for min karriere og jobmuligheder. Jeg kan, som sagt, dokumentere at min performance er i midten i forhold til kollegaerne på teamet. Jeg kan også dokumentere at performancevurderingen bygger på et usagligt grundlag. Hvad kan jeg gøre for at få rettet på på mit professionelle renome? Hvad kan jeg gøre for at få erstatning /kompensation for den usaglige performancevurdering jeg har været udsat for? Jeg har tænkt lidt på om jeg skulle anlægge en injurie sag?

christina jensen

Hej, jeg er blevet opsagt pr. 31/12-17. Min kontrakt startede den 7/8-17. mit spørgsmål går nu på, tæller opsigelsesperioden (én måned) med og er det for hele måneder, dvs. at jeg når at have været her i 6 måneder og ryger derfor op på 3 månder opsigelse efter funktionærloven??

Trine Binderup

Kære Christina Dit opsigelsesvarsel, hvis din ansættelse er omfattet af funktionærloven, afhænger af tidspunktet for hvornår du meddeles opsigelse. Dette tidspunkt har du ikke oplyst, men det fremgår som om du har fået 1 måneds opsigelse, hvorfor det ikke tyder på, at du har været omfattet af prøvetid. Hvis du har været ansat mere end 5 måneder, og du bliver opsagt, så vil du have 3 måneders varsel jf. funktionærloven, indtil da 1 måneds varsel, hvis du ikke er omfattet af prøvetid, der løber de første 3 måneder. Såfremt du ønsker konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Dorthe Andersen

Jeg er ansat i flexjob under funktionær loven- og er ikke steget i løn i 5 år nu !? Er det ok i flg. Loven?? Skal den ikke stige hvert år?. Mvh. Dorthe og på forhånd tak for hjælpen.

Trine Binderup

Kære Dorthe Det er ikke hjemlet i funktionærloven, at du kan kræve stigning i løn hvert år. Endvidere skal det nævnes, at hvis du er ansat på et overenskomstdækket område, bliver dine løn og arbejdsvilkår fastsat efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. På områder, der ikke er dækket af overenskomst, bliver løn og øvrige arbejdsvilkår aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den. Funktionærloven giver dig ret til at kræve forhandling om løn og andre vilkår med din arbejdsgiver.

merete

Hej, Må man som arbejdsgiver nægte, at ens sygemeldte medarbejder vender tilbage før vedkommende kan arbejde fuldtid igen? På forhånd mange tak, og tak for en god webside. Med venlig hilsen

Trine Binderup

Hej Som udgangspunkt skal en arbejdsgiver medvirke til, at en medarbejder kan starte op som delvist sygemeldt med henblik på optrapning til fuld tid. Hvis der er en reel og god driftsmæssig begrundelse, kan det imidlertid som arbejdsgiver være sagligt at kræve, at medarbejderen skal kunne arbejde fuld tid før vedkommende kan vende tilbage.

John Nielsen Bjørn

Jeg har været ansat i samme firma i 14 år . Ansat efter Funktionærlovens regler.Fik en opsigelse pr 27 sep 2016 med fratræden 31 03 2017. Har jeg ret til fratrædelsesgodgørelse..? Jeg er 66 år gammel..

Trine Binderup

Kære John Funktionærlovens § 2 a bestemmer, at en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 år eller mere, har herefter ved afskedigelse ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til én måneds løn. Kravet på fratrædelsesgodtgørelse, svarende til én måneds løn, gælder som udgangspunkt uanset, om du efter ansættelsesforholdets ophør overgår direkte til alderspension, efterløn eller folkepension. Arbejdsgiveren kan således ikke stille krav om, at du er erhvervsaktiv efter ansættelsesforholdets ophør.

Lars

Vi har en funktionær ansat den 20 marts 2015. Skal han opsiges den sidste hverdag måneden før, den 19 i en måned eller den sidste hverdag i måneden for at starte hans opsigelsesvarsler? F.eks hvis han bliver opsagt i dag starter hans varsel på 3 måneder så i morgen eller først den 20 eller næste måned?

Trine Binderup

Kære Lars, Ifølge funktionærloven skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst med 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang, jf. din ansattes anciennitet. Varslet skal altid afgives til en måneds udgang, hvilket fx kunne være i dag. Herefter løber de 3 måneder og din funktionær vil således fratræde stillingen den sidste hverdag i maj. Hvis du har brug for rådgivning til en konkret opsigelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Birgitte Albrechtsen

Hej ADVODAN Jeg har heldigvis ikke nogle ansatte endnu - for jeg forstår simpelthen ikke artiklen. Men jeg gætter på, at jeg vil ansætte funktionære i stillinger på virksomheden, som er de pladser ved "samlebåndet" som skal "spille perfekt" for at mine kunder/+SKAT, mener at jeg er en plausibel virksomhed og ikke en hobby forretning: nå, det nåede vi heller ikke at leverer idag! Super spændende artikel, jeg glæder mig til at læse mere. vh. Birgitte Albrechtsen

John Kilhof

Vi har smede ansat i virksomheden som er på månedsløn. De bliver aflønnet efter gældende overenskomster og får betalt sygedage. Er de funktionærer eller ikke funktionærer? Venlig hilsen, John Kilhof