PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

De tre største misforståelser inden for ansættelsesretten

I mange små og mellemstore virksomheder lever misforståelser omkring opsigelser, funktionærloven og overenskomster i bedste velgående. Er din virksomhed en af dem, der ikke har helt styr på fakta?

Når det kommer til lønmodtagernes rettigheder inden for ansættelsesretten, har mange små og mellemstore virksomheder desværre en helt forkert opfattelse af, hvad deres medarbejdere har krav på. 

Og det kan koste virksomhederne unødigt dyrt, siger advokat med speciale i ansættelsesret Steen Marslew fra Advodan i Holbæk. Ifølge hans erfaringer er der især tre områder, hvor virksomhederne ofte går galt i byen.

_________________________________________________________________________

 

Misforståelse 1:


Det er ulovligt at opsige en sygemeldt medarbejder

Mange arbejdsgivere tror fejlagtigt, at det er ulovligt at opsige en medarbejder, der er syg. Det er det ikke, men opsigelsen skal være begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold for at være saglig. 

En opsigelse kan eksempelvis være saglig, hvis en medarbejders sygdom er belastende for virksomhedens drift. Der er dog altid tale om en konkret vurdering, hvor flere forskellige faktorer spiller ind. Hvis arbejdsgiveren ud fra en sådan vurdering har rimelig grund til at gå ud fra, at medarbejderen ikke vil kunne bestride det pågældende arbejde, vil en opsigelse som udgangspunkt være saglig.

En opsigelse er som udgangspunkt usaglig, hvis medarbejderen kun har haft meget få sygedage, eller hvis sygdommen fx skyldes forhold på arbejdspladsen. Bliver opsigelsen erklæret usaglig af domstolene, risikerer du at skulle betale en godtgørelse til den opsagte medarbejder.

 

Faktorer, der kan ligge til grund for en saglig opsigelse:

  • Omfanget og længden af medarbejderens sygdom
  • Årsagen til sygdommen (arbejdsrelateret eller ej)
  • Medarbejderens anciennitet
  • Arbejdsgiverens forsøg på at afdække mulighederne for, at medarbejderen kan komme tilbage
  • Evner og muligheder for at udføre arbejdet

_________________________________________________________________________

 

Misforståelse 2:


Det er valgfrit om en lønmodtager er funktionær eller ej

Når en medarbejder bliver fastansat i en virksomhed, tror mange arbejdsgivere, at de selv kan vælge, om medarbejderen skal være omfattet af funktionærlovens regler eller ej. Men det kan en arbejdsgiver ikke. Det er nemlig arbejdets karakter og antallet af arbejdstimer, der afgør, om medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Som hovedregel er det en fordel for lønmodtageren at være omfattet af funktionærloven, fordi den sikrer lønmodtageren nogle rettigheder, som vedkommende ikke ellers ville være omfattet af (med mindre ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst med lignende rettigheder). Det gælder eksempelvis løn under sygdom, regler om opsigelsesvarsler mv. Ud fra den betragtning kan det være en fordel for arbejdsgiver, at lønmodtageren ikke er omfattet af funktionærloven, fordi arbejdsgiver i så fald har langt større mulighed for selv at fastlægge, hvilke vilkår en medarbejder skal være ansat under.

Omvendt vil nogle arbejdsgivere sikkert mene, at det er en fordel, at en lønmodtager er omfattet affunktionærloven, fordi der påden måde er fastsat nogle foruddefinerede rammer for ansættelsesforholdet.

_________________________________________________________________________

 

Misforståelse 3:


Overenskomster gælder for alle medarbejdere

I Danmark arbejder rigtig mange lønmodtagere under vilkår, der er reguleret af overenskomster. Men disse vilkår er ikke nødvendigvis en del af lovgivningen på området.  Alligevel hersker der en udbredt misforståelse blandt arbejdsgivere om, at disse vilkår også gælder for alle andre, der ikke er dækket af en overenskomst. Det kan fx være vilkår omkring fuld løn under barsel, arbejdsgiverbetalt pension og feriefridage/omsorgsdage. Hvis du ikke har styr på, hvem af dine medarbejdere, der er dækket af hvad, risikerer du at gøre det dyrere for dig selv end nødvendigt.  

Indsender formularen...

Vi kan rådgive dig om ansættelsesretten.

16 kommentar

0 / 700 tegn

Birgitte

Jeg blev fyret som faglærer på teknisk skole. Begrundelsen var aktivitetsnedgang efter Ansættelses bekendtgørelsen § 24,stk 1. Derefter en opsigelses på 5 mdr. der snart udløber. Jeg blev sygemeldte og får professionel hjælp. Min ansættelse var tjenestemands lignende. Ca 1-2 mdr efter min afskedigelse, bliver en tidligere kollega tilbudt mit job. Skolen betaler den nødvendige efteruddannelse der er obligatorisk, for at kunne bestride stillingen. Indtil kollegaen har bestået efteruddannelsen, har min tidligere chef købt ydelsen af et privat firma. Ydermere ansætter de efter min opsigelse, en medarbejder i en midlertidig timelønnet stilling. Fagforeningen kan ikke hjælpe. Vh Gitte

Steen Marslew

Vurderingen af opsigelsen skal formelt vurderes på opsigelsestidspunktet. Såfremt det efterfølgende viser sig, at der igen er midler eller at aktiviteten stiger igen, så vil det være sagligt at ansætte. Såfremt man på opsigelsestidspunktet kendte til, at der ville komme flere midler eller at aktiviteten hurtigt igen vil stige, så vil man kunne stille spørgsmål ved sagligheden. Med venlig hilsen

Mette

Hej Steen Min arbejdsgiver har tilbudt, at jeg kan arbejde en dag mindre om ugen, fordi jeg har flere tillidshverv og har svært ved at nå det hele. Hvis jeg siger ja til det, får jeg så mit opsigelsesvarsel på 6 mdr. med? Eller starter jeg forfra med en ny kontrakt og en måneds opsigelse i de første seks måneder?

Steen Marslew

Hej Mette. Du mister ikke din anciennitet og dit opsigelsesvarsel, blot fordi dine ansættelsesforhold ændres således, at du skal arbejde en dag mindre om ugen. Du er stadig funktionær, hvis du blot har mere end 8 timer om ugen, og det er den ubrudte ansættelse som funktionær som er afgørende for opsigelsesvarslets længde. Med venlig hilsen

Jytte

Hej. Jeg er offentlig ansat og blev fyret med begrundelse "omstrukturering". Jeg finder ikke begrundelsen saglig, men er desværre ikke organiseret i den fagforening, som dækker mit arbejdsområde. Min fagforening har protesteret i forhold til partshøringsbrevet, men har de i det hele taget mulighed for at hjælpe mig med en godtgørelse for usaglig opsigelse ?

Bettina

Hej, Jeg er blevet fyret under sygdom med den begrundelse at de skulle spare, samme dag ser jeg de søger nye medarbejder, derfor finder jeg min fyring usaglig. Men da jeg kun har været ansat i 9 måneder og de ikke har en overenskomst, kan jeg ingenting stille op. Kan det virkelig være rigtig? Mvh Bettina

Ib Madsen

Kan en arbejdsgiver give som begrundelse for en opsigelse, at jeg (speditionsmedarbejder) i en tre måneders periode kun har ekspederet 252 sendinger og den, jeg sammenlignes med har klaret 746 sendinger. Tidsforbruget pr sending på mine kunder er væsentligt større, da mine kunder skal have flere dokumenter med pr sending. Jeg kan derfor ikke ekspedere det samme antal sendinger, som min arbejdskollega. Jeg mener ikke, at arbejdsgiver kan vurdere mig på denne måde, når min arbejdskollega og jeg ikke arbejder med de samme type kunder. Er det et forsøg på forskelsbehandling?

jørgen

Jeg blev som 75 årig opsagt fra stilling i staten efter 15 års ansættelse. Grundet besparelser blev min arbejdstid ændret til 43% de sidste 7 år inden min fratrædelse. Nu er mit spørgsmål om min fratrædelsesgodtgørelse skal være med baggrund i 43% stillingen, eller en kombination af fuldtidsstillingen og deltidsstillingen.

Steen Marslew

Hej Daria. Det kunne godt lyde som om, at der kan være tale om en usaglig opsigelse - men det beror på en konkret vurdering, om det kan give anledning til en godtgørelse til dig, herunder din anciennitet mv. Du kan rette henvendelse til din lokale ADVODAN advokat og få råd og vejledning om din sag. Mvh. Steen Marslew

Daria

Hi there! I was terminated for the reason of restructuring in the company. In my termination letter it says "position is no longer exist". However, two months later I found out that my position is published on internal career site. And in fact, person who was later hired in my place has less experience in the industry than myself. I never had any warning and only praise from my manager. Can that qualify as wrongful termination? Thank you!

Marc

Hej, Er det muligt at ansætte folk som associeret partnere i normale virksomheder? Jeg kan se det er typisk noget som er brugt i advokat- og marketing firmaer for på den måde kan virksomheden vel spare en del - Såsom ferie penge, opsigelses uden varsel mv. Eller er det helt forkert forstået?

Steen Marslew

Hej Marc. Begrebet er ikke noget, som er forbeholdt en bestemt branche. I mange tilfælde er det blot en titel - hvor der reelt er tale om et almindeligt ansættelsesforhold, evt. i en mellemlederposition. Andre steder kan man bruge begrebet om en partner, som måske kun er mindretalskapitalejer. Her vil det komme an på en konkret fortolkning, om personen kan holdes udenfor de beskyttelsesregler, som omfattet ansatte, herunder funktionærloven, ferieloven, skatteregler mv. Mvh. Steen Marslew

Mette

Kan min arbejdsgiver bestemme at jeg ikke søger nyt job offentligt hvis jeg har opsagt min stilling (1 md. Varsel) og selv bestemmer hvornår det skal meldes ud eksternt og internt?

Carina Jensen

Jeg har været ansat som kordegn siden d.1. maj 2018. D. 5. nov. blev jeg sat tjenestefri og samtidig bedt om at aflevere mine nøgler, hvilket for mig svarede til en bortvisning, som der ikke er grundlag for. Jeg modtog en partshøring og derefter en afskedigelse, som jeg modtog som anbefalet brev d. 3. dec. Jeg har i følge min ansættelsekontrakt en opsigelse på tre måneders varsel med udgangen til en kalendermåned. Det vil vel sige, at de tidligst kan opsige mig ved udgangen af marts måned? I opsigelsen står der dog ved udgangen af februar. De påstår, at de har forsøgt at aflevere brevet personligt torsdag d. 29. nov kl. 20, på min privatadresse, men at jeg nægtede at åbne døren for dem, selv om de kunne se at jeg var hjemme (Min søn var hjemme). Har de ret til dette? Desuden påstår de at have sendt en mail til min private mail, som jeg dog ikke har modtaget.

Christina

Kan en arbejdsgiver bede en ansat holde det hemmeligt indtil videre, at de har opsagt ham (3mdrs varsel)? Dvs give ham mundkurv på både externt og internt? Begrundelsen for opsigelsen er kommende organisatoriske ændringer - men hvilke vides ikke.

Steen Marslew

Hej Christina. Ja - det vil jeg mene. Hvis virksomheden har en forretningsmæssig interesse i, at det f.eks. ikke skal blive offentliggjort for tidligt, at virksomheden har økonomiske udfordringer, så vil det være et rimeligt krav til den ansatte. Mvh. Steen

Tove Albrechtsen

Hej Steen Min søster er blevet afskediget fra et job som pædagogisk assistent i et bosted for psykisk syge. I hendes kontrakt (som i øvrigt ikke er underskrevet af arbejdsgiver) står, at arbejdsgiver har 1 måneds opsigelse, kan det være rigtigt? Hun har arbejdet fuldtids og været ansat i 9 mdr. Bostedet er ikke omfattet af en overenskomst. mvh Tove

Kirstine

Hej Steen. Jeg gik ned med arbejdsrelateret stress og blev fyret efter ca 2 mdr med argumentation om, at driften ikke kunne bære min sygemelding. Jeg har så efterfølgende fået oplyst, at de ikke har ansat nogen i min stilling og at min stilling vist er blevet nedlagt. Er det så berettiget fyring?

Kurt Mejer

Jeg har i mere end 10 år arbejdet som lagerekspedient i et mindre firma, hvor jeg kender indehaveren. Firmaet er i min tid vokset fra, at jeg mest var alene på lageret til nu 5-6 fuldtidsansatte. Jeg er nu 75 år, og arbejder nu kun 2 dage om ugen. Der aldrig skrevet nogen kontrakt, da det bare har udviklet sig løbende. Er jeg omfattet at funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel?

Birgitte Albrechtsen

Hej ADVODAN Jeg synes at det lyder spændende med denne, lidt anderledes, vinkel. Små virksomheder eller virksomheder med små afdelinger, kan have brug for en hurtig løsning omkring folk til at løse opgaven med drift af virksomheden. Det er jo i driften (dagligdagen) at man udmærker sig i konkurrencen. Medarbejdernes tryghed i ansættelsen, herunder muligheden for at komme fri af virksomheden og videre i arbejdslivet/efteruddannelseslivet o.s.v. , kan sagtens være et konkurrence parameter. IF YOU LOVE SOMEBODY- SET THEM FREE, sådan sang Sting og han har jo ret! Folks interesser kan sagtens ændre sig over et helt arbejdsliv. Den dygtigste medarbejder på akkorden ønsker måske at undervise andre. Den dygtige underviser ønsker at kommen på undervisnings akkord o.s.v vh. Birgitte Albrechtsen