PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Fri telefon og internet kan igen blive attraktive personalegoder

Har du som arbejdsgiver også fokus på at gøre arbejdspladsen attraktiv for dine medarbejdere? Så får du fra 2020 endnu et værktøj til at sammensætte en fordelagtig lønpakke, når beskatning af fri telefon og internet afskaffes.

Som følge af den nuværende regerings nye finanslovsaftale bliver loven rullet tilbage. Skatten på fri telefon og internet vil altså ikke blive afskaffet, som det blev besluttet i 2018.

____________________________________________________________________________

 

”Med Finansloven for 2018 blev det besluttet at afskaffe skatten på fri telefon og internet – det der tidligere hed multimedieskat. Selve skattelettelsen for medarbejderne får dog først virkning om godt et år fra 2020,” forklarer advokatfuldmægtig Anne Fredholm fra Advodan Holbæk.

Som reglerne er i dag, bliver medarbejdere, som får stillet fri telefon, frit internet eller begge dele til rådighed, beskattet af et årligt beløb på 2.800 kr. Det har i mange tilfælde gjort det mindre attraktivt at tilbyde som en del af lønpakken i sammenligning med skattefrie goder som fx befordring, kurser og personalepleje som gaver, fribilletter til koncerter osv.

 

Mere fleksibilitet

Når skatten på fri telefon og internet falder bort, får du som arbejdsgiver dermed en endnu bredere palette af goder, du kan tilbyde, når du vil tiltrække og fastholde dine medarbejdere. 

Ud over selve den økonomiske lettelse for medarbejderen kan den skattefri telefon og internet også gøre det nemmere at tilbyde fleksible arbejdsvilkår, hvor dine ansatte kan arbejde på farten eller hjemmefra og bare være tilgængelig på telefon og mail.

Det kan også give et skub på digitaliseringen i din virksomhed, hvor dine medarbejdere måske nu kan få adgang til nyere og mere tidssvarende smartphones, der kan lette deres daglige arbejde.

Advokatfuldmægtig Anne Fredholm peger på, at du som arbejdsgiver samtidig kan trække udgiften for fri telefon og internet fra i skat.

”Når telefoni og internet bliver skattefrit for medarbejderen, kan du som arbejdsgiver fortsat trække dine udgifter til goderne fra i skat."

 

Fakta – fri telefon og internet:

  • I dag skal medarbejdere betale skat af et årligt beløb på 2.800 kr., hvis deres arbejdsgivere tilbyder dem fri telefon eller frit internet eller begge dele, som de kan benytte både arbejdsmæssigt og privat.
  • Fra 2020 bortfalder den beskatning. Det blev besluttet som en del af Finansloven 2018.
  • Arbejdsgiverne kan trække udgiften til fri telefon og internet fra i skat.
Indsender formularen...

Brug for rådgivning om din virksomheds personalegoder?

5 kommentarer

Erik

Min arbejdsgiver, har siden min ansættelse i 2006, stillet mobiltelefon og bærbar PC til rådighed. PC og mobil er blevet brugt i forbindelse med en hjemmearbejdplads. Jeg har selvfølgelig betalt multimedieskat efter reglerne i perioden frem til i dag. Jeg har selv afholdt udgifter til internet. Spørgsmål: 1) Kan jeg helt eller delvis skattemæssigt fradrage udgifter til internet? 2) Hvis ja, hvor langt tilbage kan jeg fradrage mine udgifter. Men venlig hilsen Erik

Anne Fredholm

Hej Erik Tak for dit spørgsmål. Hvis der er et erhvervsmæssigt behov for internet i hjemmet, er der mulighed for, at du kan få fradrag for udgiften. Du skal dog være opmærksom på, at der kun gives fradrag for den del af den årlige udgift, som overstiger et grundbeløb på 6.300 kr. (2020), og at fradraget kun har virkning ved beregningen af den skattepligtige indkomst. Udgifterne kan ikke fradrages i den personlige indkomst. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Thomas Ellegaard

Hvis man kun har været ansat en del af året, f.eks. 6 mdr. med fri telefon og internet, kan man så slippe med også kun at betale skat proportionalt, dvs. skat af den halve afgift? Skal man betale denne skat, hvis man f.eks. kun har fri internet (men ikke telefon)? Med venlig hilsen Thomas Ellegaard

Anne Fredholm

Hej Thomas, Tak for dit spørgsmål, som vedrører de nuværende regler. Hvis du kun har haft fri telefon og internet til rådighed i en del af året, beskattes du kun af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, du har haft telefon og internet til rådighed. Beskatningen udgør 2.800 DKK uanset om du har fri telefon eller fri internet eller begge dele. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Jimmy Henriksen

Det kan trækkes fra i virksomhedes skattepligtige indkomst MEN hvad kan så trækkes fra momsmæssigt? Fuld fradrag, delvis fradrag iht privatmæssig andel, eller en anden fordeling?

Anne Fredholm

Hej Jimmy, Alene den erhvervsmæssige andel af momsen kan fradrages. Det vil sige, at der skal foretages et skøn af, i hvilken grad telefonerne bruges henholdsvis erhvervsmæssigt og privat. Finanslovsaftalen for 2018 angiver ikke, om dette ændres ved afskaffelsen af skat på fri telefon. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Kim Eli Bender

Gælder den samme frihed for selvstændige med personligt ejet virksomhed?

Anne Fredholm

Hej Kim, Ja, reglerne gælder også for selvstændige. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Jan Igaard

Er der planer om at vi arbejdsgivere kommer til at kunne trække udgiften til fri telefon og internet fra i skat? Synes det er enormt dejligt for medarbejderne at de kan spare 2.800 i skat om året, men hvad med arbejdgiverne? Endnu engang et rigtig brugbart nyhedsbrev fra jer... Tak Med venlig hilsen Jan Igaard, fotograf www.igaard.dk

Anne Fredholm

Kære Jan, Det havde desværre sneget sig en fejl ind i artiklen. Arbejdsgivers omkostninger til telefon og internet kan trækkes fra i skat. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Jan Igaard

Dejligt den omkostning kan trækkes fra, er det allerede fra årsskiftet eller først i 2020? Med venlig hilsen Jan Igaard, fotograf https://www.igaard.dk

Anne Fredholm

Hej Jan, Nej, udgifterne kan også trækkes fra under de nuværende regler. Med venlig hilsen Anne Fredholm