PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Husk at registrere dine ansattes orlov

Hvis dine mandlige ansatte går på fædreorlov, skal du registrere det på Virk.dk. Ellers kan din virksomhed ikke få refusion for orloven.

Nybagte fædre har ifølge Barselsloven ret til to ugers fædreorlov. Orloven skal holdes inden for de første 14 uger efter barnets fødsel – fx lige efter fødslen eller én dag om ugen i ti uger.

”Mange arbejdsgivere er dog ikke klar over, at fædreorloven skal registreres på Virk.dk, for at de kan opnå refusion for den udbetalte løn – på samme måde som når kvindelige ansatte går på barsel, eller en medarbejder er sygemeldt,” siger advokat Karen Wung-Sung i Advodan Holbæk.

Fædreorloven skal registreres på Virk.dk senest otte uger efter, at orloven er afholdt.

 

Fakta – sådan opnår I refusion ved barsel:

  • Dine ansattes barselsorlov skal registreres på Virk.dk under ”Indberet”.
  • Du skal registrere orloven tidligst fire uger før forventet fødsel og senest otte uger efter afholdt orlov.
  • Din virksomhed kan få udbetalt det beløb, der svarer til barselsdagpengesatsen. I 2016 er satsen 4.180 kr. om ugen før skat for en fuldtidsansat.

Vil du vide mere?

0 kommentarer