PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvordan betaler man skat i en enkeltmandsvirksomhed?

Enkeltmandsvirksomheder kan beskattes på tre forskellige måder. Som ejer af denne type virksomhed bør du derfor sætte dig ind i de forskellige ordninger, så du kan vælge den, der passer bedst til dine behov.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal du selv sørge for at betale skat af overskuddet. Der er overordnet tre forskellige måder, du kan gøre det på:

  1. Beskatning efter personskattereglerne
  2. Beskatning efter virksomhedsordningen
  3. Beskatning efter kapitalafkastordningen

Advokat Mette Asmussen fra Advodan i Helsingør gennemgår de forskellige ordninger her.

 

Personskattereglerne

Du kan vælge at betale skat af overskuddet i din virksomhed som af almindelig personlig indkomst. Det vil sige, at du betaler det samme i skat, som hvis en arbejdsgiver udbetalte løn til dig.

Eftersom du ikke har en arbejdsgiver, der udbetaler pengene – og du kan hæve dem, når det passer dig – skal du selv huske at betale skat af overskuddet.

 

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kan give dig nogle af kapitalselskabernes skattemæssige fordele. Benytter du dig af virksomhedsordningen, skal du i regnskabet skelne mellem privatforbrug og de penge, du opsparer i virksomheden.

De penge, du trækker ud af virksomheden til eget forbrug, skal du betale skat af efter de almindelige personskatteregler. De penge, du opsparer i virksomheden, skal du imidlertid kun betale 22% i skat af. Når du hæver af opsparingen, skal du betale almindelig indkomstskat fratrukket de 22%, du allerede har betalt.

En anden fordel ved virksomhedsordningen er, at du kan fratrække virksomhedens renteudgifter i din personlige indkomst. Det betyder, at du betaler mindre i AM-bidrag.

Der ligger en del regnskabsmæssigt arbejde i at komme under virksomhedsordningen – vælger du denne model, anbefaler advokaten, at du får hjælp af en revisor. Det samme gælder for den tredje beskatningsmodel: kapitalafkastordningen.

 

Kapitalafkastordningen

”Ved kapitalafkastordningen kan du få nogle af fordelene ved virksomhedsordningen, men på en lettere måde. Du har fx ikke bogføringspligt, og du behøver ikke adskille din private økonomi og din virksomhedsøkonomi på samme måde som i virksomhedsordningen,” forklarer Mette Asmussen.

Det er ikke muligt at opspare overskud i virksomheden ved denne ordning, som det er ved virksomhedsordningen. Til gengæld betaler du mindre i AM-bidrag end ved beskatning efter personskattereglerne, fordi du også i denne ordning kan fratrække virksomhedens renteudgifter i din personlige indkomst.

Indsender formularen...

Er du i tvivl om, hvilken ordning der er den rette for din virksomhed?

Vil du vide mere?

5 kommentarer

Mette Asmussen

Kære Louise, Tak for dit spørgsmål. Du vælger beskatningsform når du laver din selvangivelse. Mvh Mette Asmussen

Louise

Hvornår og hvordan vælger man hvilken beskatningsform man vil anvende?

Bent Haslebo

Jeg har en byggegrund I buddnge, 2860 Soborg Jeg købet den i 2017 og der var/er et beboet lille hus på grunden. Jeg agter at nedrive huset og bygge 3 kædehuse a 150 m2 Jeg mener nu at jeg ikke skal betale moms af byggegrunden ved videresalget af de 3 huse? JDet skulle jeg jo tidligere. Ejendommen med hus af e dødsbo og moms har ikke været indblandet i købet Der har ikke været aftalt/betinget udnyttelse af grunden Jeg skal selvfølgelig betale moms af alt andet Med venlig hilsen bent Loua Haslebo

Mette Asmussen

Kære Bent, Tak for dit spørgsmål. Det er korrekt, at den hidtidige praksis i forhold til salg af en grund med en ”gammel” bygning med henblik på nedrivning er ændret ved EU-domstolens afgørelse af 4. september 2019 og Landsskatterettens afgørelse SKM2019.530.LSR af 27. september 2019. Imidlertid vil endelig besvarelse af dit spørgsmål fordre nærmere kendskab til detaljerne omkring sagen, og jeg vil derfor bede dig henvendelse til mig på meas@advodan.dk med henblik på et møde. Med venlig hilsen Mette Asmussen advokat

jørgen jensen

jeg har i viksomhedsordningen 4 mindre ejendomme. kan jeg ophøre med vso , sælge en af disse, og starte vso igen med de 3 resterende. mvh jørgen

Mette Asmussen

Kære Jørgen, Tak for dit spørgsmål. Udgangspunktet er, at virksomhedsskatteordningen vælges for de enkelte indkomstår, der er således ikke noget til hinder for, at du ophører med virksomhedsskatteordningen i et indkomstår, og genindtræder i det følgende indkomstår. Du skal blot være opmærksom på, at eventuelt opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen kommer til fuld beskatning når du ophører. Jeg vil imidlertid anbefale dig, at du drøfter de forskellige muligheder med din revisor, og såfremt du ikke har en revisor er du naturligvis også velkommen til at rette henvendelse til mig, hvorefter jeg kan sætte dig i forbindelse med en. I alle tilfælde er du velkommen til at kontakte mig for yderligere spørgsmål på meas@advodan.dk. Mvh. Mette Asmussen

Trine

Der står ikke noget om, hvordan kapitalafkastordningen i princippet er. Hvad baseres beskatningen på, når det ikke er, hvad man har hævet til privatforbrug?

Mette Asmussen

Kære Trine, Tak for dit spørgsmål. Ved brug af kapitalafkastordningen kan du beregne et kapitalafkast af virksomhedens aktiver, uden gæld, som herefter kan trækkes fra i din personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten, altså den indkomst, du f.eks. får fra aktier og renter. Hermed formindskes din personlige indkomst, men kapitalindkomsten forhøjes. Et kapitalafkast er din virksomheds aktiver ganget med en procentsats kaldet “kapitalafkastsatsen”. I 2019 er satsen imidlertid 0 %, hvilket gør, at de tidligere fordele ved ordningen er sat på standby, indtil satsen for 2020 offentliggøres. Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål. Med venlig hilsen Mette Asmussen advokat