PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kender du reglerne for feriekørsel i firmabilen?

Sommerferien står for døren, og det betyder, at mange familier pakker bilen for at køre sydpå. Planlægger du at tage turen i firmabilen, så er det en god idé at tjekke reglerne først.

Advodan skitserer reglerne her:

 

Begrænsninger for brug af fri bil

Får du stillet fri bil til rådighed af din arbejdsplads - det vil sige en firmabil på hvide plader - og er der ingen begrænsninger for, hvor meget du må køre i bilen, så kan du uden problemer køre på ferie i firmabilen.

Har din arbejdsgiver derimod fastsat restriktioner for, hvor mange kilometer, du må køre på virksomhedens regning - og betyder det, at du selv skal betale benzinen, når du bruger bilen til at køre til udlandet i ferien, så er der særlige regler, du skal være opmærksom på for ikke at gå glip af dit fradrag.

Betaler du selv benzinen, så kan du få fradrag i beskatningsgrundlaget for fri bil for din egenbetaling - men det skal ske på en særlig måde. Du skal sørge for at samle alle bilag for benzinkøbene og give dem til din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal derefter sørge for, at dine udlæg bliver ført ind i regnskabet, som egenbetaling fra dig, og i øvrigt udgiftsføre de originale bilag i virksomheden. Det kan virke formalistisk, at det skal ske på denne måde, men sådan er reglerne.

 

Brug gulpladebilen til feriekørsel

Det er lovligt at bruge firmabilen på gule plader til private formål i op til 20 dage om året ved køb af såkaldte dagsbeviser. Det betyder, at du har mulighed for at bruge virksomhedens gulpladebil til fx at trække campingvognen sydpå i sommerferien, hvis ikke din private bil kan det.

Du kan anvende dagsbeviset i forbindelse med alle typer af private formål, herunder fx flytninger, vareindkøb og feriekørsel til udlandet. Du skal dog huske at købe dagsbeviser svarende til det antal dage, du bruger bilen på forhånd - og naturligvis tjekke af med arbejdsgiver, at det er i orden. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du maks. kan købe dagsbeviser til 20 dage om året, så hvis du tidligere har benyttet dig af muligheden, kan du bruge det antal dage mindre i sommerferien.

Vær også opmærksom på, at betaler din arbejdsgiver for dagsbeviset til en gulpladebil og stiller bilen til rådighed for dig som medarbejder, så bliver det betragtet som et personalegode, og du skal beskattes af beløbet.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

20 kommentar

Morten

Kan det være en skattemæssig udfordring hvis man forestiller sig en virksomhed hvor man har en direktør med fri bil som udlåner sin bil til et familiemedlem som OGSÅ er ansat i samme virksomhed (og i øvrigt også aktionær) men som ikke bliver beskattet af fri firmabil når de IKKE har samme bopæl?

Peter

Kan arbejdsgiver bestemme at kun 1 navngivet person (udover jeg som beskattes som ansat og bruger), må anvende den firmabil jeg bliver beskattet af. Dvs. at min datter og kone f.eks. ikke begge må benytte bilen. Er det ikke en indskrænkning med tanke på jeg jo beskattes på lige fod med brugere, der kan anvende deres bil til f.eks. hele husstanden?

Steen

Hej Kristian Er svaret til Niels Hansen "Hej Jeg har firmabil stillet til rådighed ( hvide plader) som jeg bliver beskattet af og som jeg benytter privat. Må jeg låne den ud til min datter som er flyttet hjemmefra eller er det kun husstandens medlemmer som må benytte den?" stadigvæk gældende, eller er der nye regler, som gør at Skat vil opkræve ekstra skat og straf betaling, hvis andre end medlemmer af min husstanden kører i min fri bil?

Kristian Weber

Hej Steen Tak for spørgsmålet. Svaret er som udgangspunkt fortsat gældende, men som med meget andet med forbehold for omfanget og omstændighederne i øvrigt. Derudover kan det være en god idé at kontrollere leasingvilkårene (hvis det er en leasingbil), virksomhedens/arbejdsgivers vilkår for ordningen og evt. også forsikringsvilkårene. Med venlig hilsen

Morten

Jeg har en hvidplade bil til rådighed i arbejdstiden, som jeg ikke bliver beskattet af. Er det muligt at købe dagsbilletter, så den kan bruges privat ?

Allan Højbak

Nej, det er desværre ikke muligt at købe dagsbeviser til hvidpladebiler. venlig hilsen Allan Højbak

Niels Hansen

Hej Jeg har firmabil stillet til rådighed ( hvide plader) som jeg bliver beskattet af og som jeg benytter privat. Må jeg låne den ud til min datter som er flyttet hjemmefra eller er det kun husstandens medlemmer som må benytte den ?

Allan Højbak

Hej Skattemæssigt er der ingen problemer med at udlåne bilen lejlighedsvis til din datter der er flyttet hjemmefra. Din arbejdsgiver kan derimod måske have stillet nogle betingelser op i forbindelse med at du fik fri bil til rådighed - ex. forbud mod udlån etc. I så fald vil du jo kunne få problemer med din arbejdsgiver. venlig hilsen Allan Højbak

Sebastian Fonvig

Hej har lige et spørgsmål min fars kones forældre har et firma hvor de har 2 firmabiler med et klistermærke hvor der står den må bruges privat er det så tilladt for mig at låne den ene af bilerne og hvordan med forsikringerne er alt dækket ind hvis nu uheldet skulle ske eftersom min far kun er goft med deres datter. Mvh. Sebastian Fonvig

Allan Højbak

Der er som jeg ser det intet skattemæssigt i vejen for at du låner bilen Derimod skal du være helt på det rene med, hvilken aftale firmaet og datteren/din far har, og det er også nødvendigt at man forinden undersøge om en sådan kørsel vil være dækket af den forsikring som firmaet har tegnet. venlig hilsen Allan Højbak

Michael Schrøder

Hej Allan, Kan man få fradrag i beskatningsgrundlaget såfremt man selv betaler for navigation eller tagrails til sin firmabil? Mvh Michael

Allan Højbak

Hej Michael Godt spørgsmål, som jeg ikke umiddelbart kender svaret på ! Udgangspunktet for beskatningen af fri firmabil efter LL § 16, stk. 4, er, at firmaet betaler alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin. Beløb, som den ansatte selv betaler til fx køb af benzin til firmabilen, kan som udgangspunkt ikke reducere den skattepligtige værdi. I en afgørelse om fri firmabil udtalte Landsskatteretten, at udgangspunktet for beskatning af fri firmabil var, at firmaet betalte alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin. Beløb, som den ansatte selv betalte til fx køb af benzin til firmabilen, kunne således ikke reducere den skattepligtige værdi. En reduktion i den skattepligtige værdi forudsatte derfor, at den ansatte betalte firmaet med beskattede midler. Told- og Skattestyrelsen har dog udtalt, at den ansatte og arbejdsgiveren ved at benytte en særlig fremgangsmåde har mulighed for at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med den ansattes køb af benzin. Fremgangsmåden er, at den ansatte formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget egenbetaling fra den ansatte. Den ansattes egenbetaling sker således ved, at arbejdsgiveren ikke udbetaler det beløb, den ansatte har lagt ud for arbejdsgiveren til betaling af benzin. ** Dette får mig til at konkludere, at indkøb af navigation etc. ikke kan reducere skattebetalingen. Men jeg ved ikke om det er korrekt!! Det kunne måske være andre læsere af vores hjemmeside, der konkret ved dette I så fald håber jeg de vil besvare indlægget. venlig hilsen Allan Højbak

Uffe Christensen

Hej Allan Jeg har firmabil på papegøje plader til frit forbrug og bliver selvfølgelig beskattet af det. Må jeg låne firmabilen ud til min kone? Mvh. Uffe

Allan Højbak

Der er ikke noget til hinder for at du udlåner bilen til din hustru, såfremt arbejdsgiveren ikke har sat begrænsninger for anvendelsen. Der skulle heller ikke være noget forsikringsmæssigt problem, naturligvis under forudsætning af et låneren har gyldigt kørekort m.m. Du må dog ikke udleje bilen - det vil kunne give problemer forsikringsmæssigt og formentligt overfor arbejdsgiveren. - Venlig hilsen Allan Højbak

Charlotte

Hej, Jeg sidder på den anden side med løndelen og har 4 nye medarbejdere på firmabil-ordning. Kan jeg begrænse deres kørsel, så den kun må foregå i DK, når vi taler privat. Eller blot skrive at firmabilen ikke må tanke i udlandet. Så kan de trods alt, komme så langt som tankfuld kan bringe dem. Ville gerne give medarbejderne lov til at køre i udlandet for egen regning, men må erkender at vi ikke har administrativt personale, til at sikre at vi håndtere SKATs regler med returnering af udlæg, omregning af beskatningsgrundlag og bogføring heraf er korrekt. Mvh Charlotte

Allan Højbak

Hej Charlotte, Ansatte med fri bil har som udgangspunkt ret til at køre på ferie i udlandet. Men som arbejdsgiver kan I samtidigt godt indgå en aftale med dem om at de selv skal betale alle udgifter, herunder benzin, motorvejsafgift m.m. for kørsel i udlandet og aftale at de ikke kan få refusion herfor i beskatningsgrundlaget. Så undgår i det administrative i forbindelse hermed. Alternativt kan I også skrive at de overhovedet ikke må anvende bilen privat i udlandet. venlig hilsen Allan Højbak

Charlotte

Hej Allan, Mange tak for dit svar. Jeg har læst, at jeg er forpligtet til foretage refusion mv. hvis ansatte afholder omkostninger til drift af firmabilen. mvh Charlotte

Finn Christensen

Hej Troels. Mit spml har ikke noget med ferie at gøre, men det går på: Hvis man fx har en firmabil stillet til rådighed fra det offentlige, der bliver brugt til transport fra og til arbejde. Efter reglerne/aftale må den, efter endt arbejdsdag, ikke parkeres på privatadressen. Jeg har dog hør, at man i op til 25 dage om året godt må ha den parkeret på egen adresse - er det rigtigt?

Allan Højbak

Den regel du har hørt om er nok følgende: ( citat fra SKATS hjemmeside): Undtagelsesvis kørsel mellem bopæl og arbejdsgiverens adresse - 25 gange-reglen Kørsel med firmabil mellem hjem og arbejde er privat kørsel. Dette gælder også, selvom bilen bliver brugt til kørsel til og/eller fra bopælen i forbindelse med kørsel, der i øvrigt er erhvervsmæssig. Ligningsrådet har dog udtalt, at hvis en ansat undtagelsesvist kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl op til 25 gange om året, udløser kørslen ikke beskatning hvis •bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag •den ansatte i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat •der føres kørselsregnskab. vh Allan Højbak

Troels

Hej Jeg har lige fået nyt arbejde, hvor der følger en firmabil med. I min kontrakt får jeg min md ydelse + et tillæg til beskatning af firmabil. Mit spørgsmål er, om firmaet kan bestemme, hvor mange km jeg må køre privat, samt hvem der skal betale for udgiften til diesel både i DK samt i udlandet. Mvh Troels

Allan Højbak

Hej Troels Jeg er ikke helt med på hvad du mener med "min md ydelse + et tillæg til beskatning af firmabil. Men I har formentlig aftalemæssig forhandlet jer frem til at arbejdsgiveren i en vis udskiftning skal kompensere dig for beskatningen af fri bil. Arbejdsgiveren kan godt aftalemæssigt fastsætte et maksimum for antal kørte private kilometre samt bestemme at du selv skal betale for diesel i dk og udlandet. Men det kræver naturligvis, at dette fremgår af jeres aftalen om fri bil. Hvis det fremgår af kontrakten at du har fri bil (uden restriktioner), så kan arbejdsgiveren ikke egenændigt efterfølgende fastsætte disse restriktioner. Det vil jo så være tale om en ændring af jeres lønaftale. Venlig hilsen Allan Højbak

Mikael

Firmabil - Benzin i udlandet Hej Allan. Jeg er med på at når jeg selv betaler for benzin i udlandet, så kan virksomheden fratrække det i beskatningsgrundlaget, men er virksomheden forpligtiget til at gøre det? I kontrakten står der bare at medarbejderen selv skal betale benzin i udlandet. På forhånd tak Bedste hilsner Mikael

Allan Højbak

Hej Mikael. Der er ihvertfald ingen tvivl om at arbejdsgiveren moralsk er forpligtet hertil! Hvorvidt arbejdsgiveren juridisk er forpligtet hertil er jeg mere usikker på. Umiddelbart er det min opfattelse, at arbejdsgiveren formentlig også juridisk må være forpligtet hertil, idet det jo stiller arbejdstagerne bedst muligt skattemæssigt, og nok bliver arbejdsgiveren pålagt nogle administrative bryder, men igen : det er jo også arbejdsgiveren der stiller krav om at arbejdstageren selv skal betale benzinen. venlig hilsen Allan Højbak

Anette V

Hej Allan Jeg sidder så på den "anden side" lønningsafdelingen, hvor vi i firmaet har medarbejder med fri bil, som også har brugt den i udlanden og kommer med diesel kvitteringer. Jeg ligger det ind i lønningssystemet, da det selvfølgelig er den mest rigtige måde. Det jeg så opdager er at dvs medarbejderen får mindre udbetalt end normalt - det forstår jeg simpelthen ikke..Først betaler de selv dieslen, så trækker jeg det fra før SKAT og de får så igen mindre udbetalt ?? Kan du evt forklare mig om det er rigtigt. Mine medarbejder vil derfor ikke have deres kvitteringer lagt ind, da det for dem virker som om de betaler 1 1/2 gang. Anette

Allan Højbak

Hej Anette Nej desværre har jeg intet kendskab til hvordan selve udgiften regnskabsmæssig skal posteres. Måske jeres revisor ved dette. venlig hilsen Allan Højbak

Tine L

Hej Allan, Tak for super mailkasse som gør det nemt for os andre at forstå reglerne! Jeg har firmabil på hvide plader og med arbejdspladsen har vi den aftale at vi får dækket 50% af dieselen når vi har taget bilen med på udlandstur,. Nu er jeg lige kommet hjem fra en tur til Italien - med bilen - og havde taget alle kvitteringer med til chefen. Han sagde så at det var noget jeg selv skulle orden med skat - og altså ikke noget han skulle have noget med at gøre. Ud fra det du skriver er det da stadig min chef der skal indberettige min udlæg eller?? Jeg ville ikke vide hvor jeg skulle starte i forhold til at finde ud af at gøre det selv.. På forhånd tak for svar. Mvh Tine

Allan Højbak

Hej Tine Ja du har helt ret. Det er desværre nødvendigt for at du kan få godskrevet de afholdte udgifter til diesel i din beskatning af fri firmabil, at det går via firmaets regnskab. Så du må bede arbejdsgiveren være behjælpelig hermed. vh Allan Højbak

Claus H

Hej Allan! Fantastisk og brugbar "mailkasse" -tak for den! Er netop kommet hjem fra udlandsferie og sidder med benzinregnskab til firmaet, der dukkede desuden mange små bilag frem på bro- og motorvejsafgifter, der alligevel summer sig; kan man mon .........? ;-)

Allan Højbak

Hej Claus Nej, desværre anser SKAT ikke de af dig nævnte udgifter som et "naturligt led i driften af en firmabil", så du kan desværre ikke få fradrag for broudgifter, motorvejsafgifter m.m V.h. Allan Højbak

Erik /Gilpa.dk

Super gennemgang. Du skriver at man Maks må købe 20 dagsbeviser. Jeg læser det som at det er mig som person der kun må købe 20 stk. Men jeg har læst et andet sted at det er maks 20 dagsbeviser pr bil pr år. Så hvis vi er flere om at købe dagsbeviser til bilen må det maksimalt blive til 20 stk pr kalenderår? .... eller hvad er rigtigt?

Allan Højbak

Hej Erik Mange tak for din kommentar. Du har helt ret. Der kan maksimalt udstedes 20 dagsbeviser til hvert køretøj pr. kalenderår. Det var godt at vi fik det præciseret. teksten i artiklen kunne godt have været mere præcis på dette punkt. venlig hilsen Allan Højbak

Henrik Hansen

Hej Per Jeg har fået fri firmabil på hvide plader, der står kun i min ansættelses kontrakt, at firmaet stiller fri bil til rådighed men jeg er ansat i virksomheden. Skal jeg selv betale brændstof udgifter når jeg køre på ferie ud over Danmarks grænser? Og hvis ja er der så noget fradrag i min netto beskatning? Mvh. Henrik Hansen

Allan Højbak

Hej Henrik Jeg mener ikke formuleringen i din ansættelseskontrakt sætter begrænsning for omfanget af din kørsel. På det foreliggende grundlag mener jeg således ikke du er forpligtet til selv at betale benzin ved feriekørsel i udlandet etc. Er du i tvivl så vil jeg anbefale at du får det afklaret med din arbejdsgiver inden ferien. Hvis du selv skal betale benzin, så beskriver min artikel - ovenfor- hvad du skal gøre. God ferie vh Allan Højbak

Ole

Hej Per, Jeg har firmabil på papegøje plader til frit forbrug og bliver selvfølgelig beskattet af det. Jeg har læst på skat.dk at man kun bliver beskattet i de måneder bilen er til rådighed. - Idet jeg rejser på ferie fra imorgen af og tom. August, har jeg ikke bilen til "rådighed" hele juli. Kan jeg på den måde undgå at blive beskattet for denne måned?

Allan Højbak

Hej Ole, Man er som udgangspunkt alene skattepligtig af fri bil for den del af året man har bilen til rådighed (opgørelse i dage). Det kræver dog at man efter aftale med arbejdsgiveren afleverer nøgler og bil til arbejdsgiveren, der positivt ( og beviseligt) afskærer medarbejderen fra at benytte bilen i perioden. Såfremt man som ansat ikke afleverer bilen/nøgler til arbejdsgiveren, kan årssatsen for fri bil kun nedsættes i det omfang, andre beskattes af bilen, i den periode, hvor den pågældende ansatte er på rejse. For direktører, hovedanpartshavere m.fl. med fri bil vil udgangspunktet derfor normalt være, at beskatningen gennemføres efter årssatsen uden reduktion for fravær.” Det er en meget tung bevisbyrde at slippe for beskatning af fri bil i en periode, hvis man er direktør/hovedanpartshaver etc. da SKAT ikke accepterer at man "selv" kan fratage sig selv rådigheden. Så det er måske forsøget værd for dig, God ferie.

Per

Hej Jeg bliver beskattet af fri bil og må ligeledes benytte bilen privat i udlandet. Mit spørgsmål er om jeg ifm. Privat rejse til USA hvor jeg har lejet en bil derovre kan få refunderet brændstof udgifterne efter udlæg selvom det ikke er firmabilen jeg køre i derovre. Firmabilen holder blot parkeret hjemme hvorfor jeg jo bliver beskattet i perioden til trods for at jeg ikke bruger den..

Allan Høbak

Hej Per, Godt spørgsmål. Desværre er det min opfattelse, at det ikke er muligt at få refunderet brændstofudgifterne som beskrevet uden at det får skattemæssige følger. Jeg vil tro at SKAT vil anse forholdet som om du har fået stillet en ny firmabil ( nr. 2) til rådighed - med de deraf følgende ubehagelige skattemæssige følger for dig.

Michael Nielsen

Hej Allan Jeg har et spørgsmål til dig. Jeg har firmabil på hvide plader, fri km, forsikring, vægtafgift, værksted, mv. Må andre end mig køre bilen, jeg tænker her forsikring ? Med venlig hilsen Michael Nielsen

Allan Højbak

Hej Michael Der er ikke noget til hinder for at du udlåner bilen til andre, såfremt arbejdsgiveren ikke har sat begrænsninger for anvendelsen. Der er heller ikke nget forsikringsmæssigt problem, naturligvis under forudsætning af et låneren har gyldigt kørekort m.m. Du må dog ikke udleje bilen - det vil kunne give problemer forsikringsmæssigt og formentligt overfor arbejdsgiveren.

Mathias

Hej Allan Mit spørgsmål ligger lidt op af det første fra Michael Nielsen. Må jeg, som ikke har nogen firmabil i min kontrakt, låne en kollegas firmabil i en weekend hvor man skal til Jylland med familien? Kollegaen bliver beskattet af fri bil og for ham må jeg gerne. Det er mere i forhold til hvis jeg med familie bliver stoppet på turen i weekenden. Skal man blot sige at man har lånt denne, og så oplyse personens navn og arbejdsplads ? Mvh. Mathias

Allan Højbaj

Hej Der er et aftalemæssig problem i forhold til arbejdsgiveren, da han jo stiller den frie bil til rådighed for din kollega, og jo næppe ønsker at kollegaen låner denne ud. Jo mere bilen anvendes/kører jo dyrere for arbejdsgiveren. Hertil kommer at du risikerer at SKAT vil anse lånet som om du "deler" en fri bil med kollegaen, og dette medfører - som jeg ser det - at du/I risikerer at I begge bliver beskattet af fri bil. venlig hilsen Allan Højbak