PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lovændring: Kommuner kan også forsikre frivillige

Selvom frivillig arbejdskraft er en stor hjælp i mange kommuner, kan kommunerne i dag ikke forsikre frivillige i tilfælde af ulykker. Det laver en lovændring om på fra den 1. juli 2017. Her får du en guide til reglerne.

Sker der en ulykke under besøget på plejehjemmet eller som lektiehjælper på det lokale bibliotek, er de frivillige lige nu ilde stedt. I dag er det nemlig ikke muligt for kommunerne at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for deres frivillige på samme måde som private foreninger og organisationer.

”I nogle tilfælde er det imidlertid lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring på sine frivillige, og det har skabt tvivl om forsikringsforholdene på fx plejehjemmene. Samtidig har det været svært at rekruttere nye frivillige, fordi forsikringssituationen har været så usikker. De nye regler fra 1. juli 2017 skulle gerne gøre det mere klart at arbejde med frivillige”, siger Louise Rosenkilde fra Advodan.

Her giver hun en guide til reglerne om forsikring af frivillige.

 

1. Lovpligtig forsikring for nogle frivillige

Der skelnes mellem to typer af frivillig arbejdskraft, når det kommer til forsikring – frivilligt arbejde og frivillig indsats. Det er lovpligtigt både for kommuner og for private foreninger og organisationer at tegne en arbejdsskadeforsikring for de personer, der leverer såkaldt frivilligt arbejde.

”Det er frivilligt arbejde, når det har karakter af et rigtigt arbejde, også selvom det er ulønnet. Dette gælder eksempelvis, hvis der udarbejdes vagtplaner for de frivillige, eller hvis kommunen eller foreningen bestemmer hvilke opgaver, der skal udføres og hvornår. Omvendt er en frivillig indsats kendetegnet ved mere løse rammer, hvor den frivillige fx selv bestemmer, hvornår der skal hilses på besøgsvennen”, forklarer Louise Rosenkilde.

Hidtil har det kun været de frivillige, som har udført frivilligt arbejde, som har været dækket af kommunens forsikring, hvorimod de frivillige, som har udført en frivillig indsats, ikke har været dækket af nogen forsikring ud over egne private forsikringer.

 

2. Valgfrit at tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring

Som forening, og nu også som kommune, kan man vælge at tegne en kollektiv ulykkes- og/eller ansvarsforsikring for de personer, som leverer en frivillig indsats, og som dermed ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen.

”Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om der skal tegnes en ulykkes- og/eller ansvarsforsikring, og i givet fald, om det er alle eller kun udvalgte frivillige indsatser og aktiviteter, der skal omfattes”, siger Louise Rosenkilde.

 

3. Frivilliges egne forsikringer dækker også

Endelig bør man undersøge, om de frivilliges egne forsikringer dækker, hvis de kommer til skade under udførelse af frivilligt arbejde eller en frivillig indsats.

”De fleste har en såkaldt fritidsulykkesforsikring, som dækker de skader, der sker uden for den normale arbejdsplads. Fritidsulykkesforsikringen dækker dog normalvis ikke, hvis der er tale om frivilligt arbejde eller en frivillig indsats. Frivilligt arbejde skal i stedet dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

Er der tale om en frivillig indsats, kan man som skadelidt komme til at stå i en situation, hvor man ikke er dækket, medmindre kommunen har tegnet en frivillig ulykkesforsikring, idet hverken arbejdsskadeforsikringen eller den private ulykkesforsikring dækker. Som forening eller kommunebør man tage stilling, tale med sine frivillige og informere dem om, hvordan de er dækket, så der ikke falder noget ned mellem to stole”, anbefaler Louise Rosenkilde.

 

Fakta – frivillige og forsikringer:

  • Er der tale om frivilligt arbejde, som minder om lønnet arbejde, skal der tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
  • Kommunen kan fra 1. juli 2017 vælge at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for de frivillige, der laver en frivillig indsats, da de ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen.
  • Tegner kommunen ikke en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring, er det den frivilliges egen forsikring, der skal dække, i de tilfælde hvor der er tale om en frivillig indsats. Men det kan man ikke være sikker på, at den gør.

Vil du vide mere?

3 kommentarer

Michella

Hvis man er en haveforening og man har arbejdsweekender, hvilken forsikring skal foreningen have og er det et krav ? Arbejdsweekenderne består i alt fra hækkeklip til renovering af bygninger. Er der et krav om at foreningen skal sørge for de rigtige værnemidler, hjelm og tøj ?

Louise Brandt Rosenkilde

Det er lovpligtigt både for foreningen at tegne en arbejdsskadeforsikring for de personer, der leverer såkaldt frivilligt arbejde. Det er frivilligt arbejde, når det har karakter af et rigtigt arbejde, også selvom det er ulønnet. Dette gælder eksempelvis, hvis der udarbejdes vagtplaner for medlemmerne af foreningen, eller hvis det er foreningen der bestemmer hvilke opgaver, der skal udføres og hvornår. Foreningen kan også vælge at tegne en kollektiv ansvarsforsikring, som dækker medlemmerne, men det er der ikke lovkrav om. Jeg kender ikke til sikkerhedsreglerne om hjelme og tøj, men dem kan I sikkert finde på arbejdstilsynets hjemmeside.

Dorte

Hej Har læst artiklen fra 2016 om forsikring af frivillige i kommunesammenhæng. Er denne lov stadig gældende? Eller er der ændringer?

Mona

Hej jeg har været frivillig på en boot camp, hvor jeg tilmeldte mig. Det var en aftale fra starten at alle skulle arbejde hverdag, med forskelligt arbejde, rengøring, hjælp i køkken, afrydning, betjening af industri opvaskemaskinen og meget andet. Det gjorde prisen billig. Der blev lavet et skema for hele ugen for hver enkel deltager. Arrangørerne er ikke et firma eller organisation, de er vist ikke registret på nogen måde, men de har annonceret på en offentlig hjemmeside og på fb. Hvilke regler gælder her, hvis der sker noget?

Louise Brandt Rosenkilde

Hej Mona, Tak for dit spørgsmål. For at kunne besvare det fyldestgørende, har jeg imidlertid brug for yderligere oplysninger om "Boot-campen". Hvem er arrangør, betalte du for at deltage, hvem deltog, hvad var formålet med Boot-campen, mv. Du kan evt. sende oplysningerne til mig pr. e-mail på loro@advodan.dk, så vil jeg snarest vende tilbage til dig med et svar. Mvh. Louise Rosenkilde, advokat.