PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny dom: Fri mobil er ikke lig med frit forbrug

Arbejdsgiverbetalt mobil er ikke ensbetydende med, at en medarbejder må foretage private køb via mobilen, hvis det ikke er aftalt på forhånd mellem parterne. Højesteret blåstempler bortvisning af medarbejdere, hvis reglerne bliver overtrådt.

En ny højesteretsdom har netop slået fast, at en arbejdsgiver var i sin gode ret til at bortvise en medarbejder, der uden tilladelse havde købt togbilletter til privat brug via sin arbejdsmobil. Det fortæller advokatfuldmægtig hos Advodan Helsingør Mads Cramer T. Kam.

I den konkrete sag havde medarbejderen i forbindelse med sin ansættelse fået stillet en mobiltelefon til rådighed og blev beskattet af det på helt normal vis.

”Når man bliver beskattet af arbejdsmobilen, forudsætter det almindeligvis, at medarbejderen også må
anvende mobilen til private formål. Men nu har Højesteret altså slået fast, at deciderede private køb, der er foretaget – og betalt af arbejdsgiveren – via en arbejdsmobil, kræver arbejdsgiverens udtrykkelige accept – og den havde medarbejderen ikke i denne sag, ” forklarer Mads Cramer T. Kam.

Højesteret pointerede ligesom landsretten, at selv om arbejdsgiveren ikke havde opstillet regler eller en politik for medarbejderens anvendelse af mobiltelefonen, burde det alligevel have stået medarbejderen klart, at hans arbejdsmobil var et arbejdsredskab, som ikke kunne benyttes til betaling af rent private udgifter uden, at arbejdsgiveren havde givet lov til det.

 

Beløbets størrelse ikke afgørende

I dommen har Højesteret ikke lagt afgørende vægt på selve beløbsstørrelsen af medarbejderens private køb, og det åbner ifølge Mads Cramer T. Kam op for, at en medarbejder principielt også kan bortvises på grund af helt små beløb – fx gebyrer i forbindelse med en sms-afstemning. En almindelig proportionalitetsbetragtning vil dog formentlig tale imod en bortvisning, hvis en sag handler om få kroner, påpeger han.

 

Hav tjek på aftalerne

Uanset om du er arbejdsgiver eller medarbejder, er det altid en god idé at tjekke, om arbejdspladsen har en politik omkring brugen af arbejdsgiverbetalte mobiltelefoner.

”Trods højesteretsdommen er omfanget af en medarbejders private forbrug i forbindelse med ”fri mobil” stadig et delvist uafklaret retsområde, og derfor bør alle arbejdspladser, der stiller mobiltelefoner til rådighed for medarbejdere, udarbejde en egentlig mobiltelefon-politik” lyder anbefalingen fra Mads Cramer T. Kam.

Vil du vide mere?

6 kommentarer

Malene Løkkegaard

Kære Kim Ud fra din beskrivelse er fri telefon en forudsætning for din ansættelse, og det korte svar er der for ja. Det er helt sædvanligt, at det er nødvendigt at udlevere en telefon til medarbejderne, for at de kan varetage deres arbejdsopgaver, og da arbejdsgiver ved en almindelig arbejdstelefon skal føre kontrol med, at medarbejderen ikke benytter telefonen privat, er det for de fleste arbejdsgivere langt mere fordelagtigt med fri-telefon ordningen.

Kim

Den virksomhed, hvori jeg er ansat, udleverer en telefon med firmabetalt abonnement med fri tale, sms, mms og data inkluderet til alle ansatte. Telefonen må også anvendes privat og beskattes derfor efter gældende regler. Der er pre-installeret en del sikkerhedssoftware på telefonen og der er desuden restriktioner i forbindelse med brug og log-on procedurer, som besværliggør almindelig og privat brug af telefonen, om end dette er inklusive i ordningen. Iflg. arbejdsgiver er ordningen obligatorisk, og man kan ikke undsige sig, ej heller undgå den obligatoriske beskatning ved at underskrive en tro- og love erklæring, om at undlade privat brug. Kan arbejdsgiver påtvinge medarbejderne denne ordning og dermed beskatningen? Mvh Kim

Malene Løkkegaard

Hej Selve telefonen er også omfattet af beskatningen. Telefoner, der udleveres uden simkort er også omfattet. Ligeledes er simkort, der udleveres uden telefon, omfattet af beskatningen.

Vedr tilskud

Nysgerrig De nye iphones har dual sim og jeg har over ejet om det var mulighed i stedet for at rende med 2 telefoner.. dvs jeg har mit private nummer deri men også mit firmaes nummer/min arvejdedsgiver. Spørgsmplet er så.. kan firmaet så “bidrage” til telefonen, dvs tilskud eller hvordan ville det fungere.. gider ikke have 2 telefoner.. eller skal jeg bare acceptere at sådan er det.. men synes at dual sim er fristende

Nadia Dyg Staunæs

Når medarbejderen bliver beskattet af telefonen, har arbejdsgiveren så ret til via en mobilpolitik at begrænse forbruget på f.eks. private udlandssamtaler? Eller skal det være kontraktsligt aftalt forinden?

Mads Cramer-Kam

Hej Nadia, Tak for dit spørgsmål. Arbejdsgiveren har ret til at begrænse medarbejdernes mobilbrug inden for rimelighedens grænser, selvom man beskattes af fri telefon. Det kunne f.eks. være et loft på privat mobilbrug og/eller databrug i udlandet. Det er min opfattelse, at en arbejdsgiver vil kunne indføre en sådan begrænsning, selvom det ikke er aftalt allerede ved ansættelsen.

Birgitte Albrechtsen

Tak for en god og oplysende artikel. Mit spørgsmål er om man kan købe sig til hjælp med udformning af en sådan politik + en serviceaftale om løbende opgradering. Der sker jo så meget på telefon og IT markedet hele tiden. Det kan være svært at følge med, hvis man ikke arbejder indenfor området selv. vh. Birgitte Albrechtsen

Mads Cramer-Kam

Hej Birgitte, Tak for dit indlæg. Du skal være meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse omkring udarbejdelse af mobilpolitik m.v. Du kan kontakte mig på tlf. 49 21 21 21. Med venlig hilsen Mads Cramer T. Kam Advokatfuldmægtig ADVODAN Herlsingør

Birgitte Albrechtsen

Hej Mads Cramer T. Kam Jeg kan allerede her afsløre at politikken henvender sig til enkeltmandsvirksomheder. Vi har brug for telefonpassere, disse kan passe telefon og give beskeder. Hvis nogen prøver at påstå at nogle har lovet noget som helst andet - "så må de kalde mig Mads", altså så går der jura i den for deres egen regning. Det er så ærgerligt at dygtige håndværkere, kunstnere, direktører, chefer og andet fagligt personale må bruge kostbar tid på at rede tråde ud - som fint kunne være fæstet fra start. Jeg holder dit nummer klar til jeg skal i forhandlingslokalet til uforpligtende forhandlinger omkring fælles mobilpolitik mv. vh. Birgitte Albrechtsen

Kim Hvirring

Sagen er vel egentligt nemt løst - du kan blot sætte et max forbrug ind i medarbejdernes kontrakter, og samtidig gøre opmærksom på at oversteget forbrug vil blive trukket i lønnen. Kim

Birgitte Albrechtsen

Nu taler jeg om enkeltmandsvirksomheder. Der er mange ting der kan vælte likviditetsbudgettet. At vente på at medarbejderen sparer sammen til at tilbagebetale "udefineret" gæld, er ikke noget jeg har tid til. Jeg vil hellere bidrage til ordnede telefonforhold i arbejdstiden - herunder aftale om at flexe ud til at tale privat i egen telefon. Min virksomheds telefon kan så blive omstillet til mig så længe, folk skal jo også på toilettet o.a. - det er "min biks" og mit ansvar om jeg tjener nok penge til at SKAT ikke kalder mig en hobby! Det er vigtigt for mig at jeg ikke bliver så stresset, af at have personale, at jeg ikke har psykisk overskud til at pejle mig ind på hvad jeg kan hjælpe nye kunder med. Mine gamle kunder ved jeg præcist hvor jeg kan hjælpe og når de får sparet penge sammen, så står de i kø for at købe igen. vh. Birgitte