PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Undgå afskedigelser med ny arbejdsfordelingsaftale

Kan din virksomhed ikke beskæftige sine medarbejdere på grund af arbejdsmangel, kan den nye arbejdsfordelingsaftale være et alternativ til afskedigelser. Få svar på de vigtigste spørgsmål om den nye ordning her.

For mange private virksomheder betyder coronakrisen, at det er svært at holde de ansatte beskæftiget. Derfor er der nu indgået en ny aftale om en midlertidig arbejdsfordelingsordning som en hjælp til arbejdsgivere, der gerne vil beholde sine ansatte. Ordningen forventes vedtaget ved lov i uge 37, hvorefter den kan benyttes i alle private virksomheder.

 

Hvad går ordningen ud på?

Når du som arbejdsgiver benytter dig af arbejdsfordelingsordningen, kan du dele virksomhedens arbejde mellem dine ansatte, som derved går ned i arbejdstid. Når de arbejder, modtager de fuld løn – resten af tiden kan de få en forhøjet dagpengesats, hvis de er medlem af en a-kasse. Den forhøjede sats ligger cirka 20 % over den almindelige dagpengesats.

De af dine ansatte, som ikke er medlem af en a-kasse, kan opnå ret til dagpenge under den nye ordning ved at betale tre måneders medlemskab af a-kasse for hver måned, de ønsker at modtage dagpenge.

 

Hvem omfatter arbejdsfordelingen?

Du kan benytte arbejdsfordelingsordningen for alle typer medarbejdere. Medarbejderne behøver ikke være omfattet af en overenskomst eller anden kollektiv aftale, og der behøver ikke være indgået nogen form for aftale for, at du kan benytte ordningen.

Arbejdsfordelingen behøver ikke omfatte samtlige af virksomhedens medarbejdere. Du kan godt benytte ordningen for en bestemt afdeling eller produktionsenhed i virksomheden.

 

Hvilke krav er der til, at ordningen kan benyttes?

Ønsker du at benytte den nye arbejdsfordelingsordning, skal du være opmærksom på en række krav og begrænsninger:

  • Dine medarbejdere skal i gennemsnit være hjemsendt mindst 20 % og maksimum 50 % af arbejdstiden målt over fire uger
  • Du kan ikke anvende både den traditionelle og den nye, midlertidige arbejdsfordelingsordning samtidig
  • Du skal give de omfattede medarbejdere frigørelsesmulighed – de skal altså kunne sige op uden varsel til fordel for et job med mere arbejdstid
  • Du skal betale et månedligt beløb svarende til tre G-dage for hver medarbejder, der indgår i arbejdsfordelingsordningen
  • Du kan ikke begrunde afskedigelse af medarbejdere på samme måde, som du begrunder arbejdsfordelingen

Vær desuden opmærksom på, at du skal anmelde til kommunens jobcenter, at du vil bruge den nye ordning, senest den dag arbejdsfordelingen begynder.

 

Hvor længe gælder aftalen?

Den nye arbejdsfordelingsordning gælder indtil udgangen af året. Igangsætter du arbejdsfordelingen i 2020, kan den godt fortsætte efter nytår – dog højst fire måneder ind i 2021.

Uanset hvornår du igangsætter arbejdsfordelingen, kan du ikke benytte den i mere end fire måneder.

 

Hvor kan jeg få hjælp?

Er du i tvivl om, hvorvidt arbejdsfordeling er en fordel for din virksomhed, eller har du andre spørgsmål til ordningen, kan du til enhver tid kontakte dit Advodan-kontor for juridisk rådgivning.

0 kommentarer