PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Undgå hvidvaskning: Guide til virksomhedsoprettere og bogholdere

Er du bogholder, eller opretter du virksomheder for andre? Så er det vigtigt, at du gør en aktiv indsats for at undgå, at din virksomhed udnyttes til at medvirke til hvidvaskning af penge. Erhvervsstyrelsen har lavet en guide med 5 opmærksomhedspunkter, som hjælper dig med at overholde hvidvaskloven.

”Du er selv ansvarlig for at kende til og leve op til alle regler og pligter i hvidvaskloven!”

Sådan skriver Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn i quick-guiden ”Sådan undgår du at medvirke til hvidvask”. Her får du overblik over de 5 punkter, som du skal være særligt opmærksom på for at undgå hvidvaskning.

 

1) Indhent information og legitimation

Når du får en ny kunde, skal du bede om legitimation og gemme en kopi af den. Hvis der er tale om en person, kan du fx få en kopi af pas. Hvis der er tale om en virksomhed, skal du slå virksomheden op på CVR.dk og gemme en udskrift med virksomhedens ejere, ligesom du skal indhente dokumentation for ejer- og kontrolstruktur, fx vedtægter, ejerbog m.v. Du kan også med fordel indgå en skriftlig kontrakt med kunden.

Indhentning af legitimation er et krav i hvidvaskloven.

 

2) Risikovurder og kontroller kunden

I hvidvaskloven står det beskrevet, hvordan kunder kan placeres i enten en lav-, mellem- eller højrisikogruppe. Ud fra lovens bestemmelser skal du sortere dine kunder og kontrollere dem afhængigt af deres risikoplacering. En kunde i højrisikogruppen skal kontrolleres mere grundigt end en kunde i lavrisikogruppen.

 

3) Undersøg og noter usædvanlig aktivitet

Hvis du får mistanke om hvidvaskning eller oplever anden usædvanlig aktivitet, skal du undersøge kunden og notere resultatet af din undersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen skal du opbevare i mindst 5 år efter afslutningen på dit/jeres samarbejde med kunden.

 

4) Underret Hvidvasksekretariatet ved mistanke

Hvis du enten kender til eller har en formodning om hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal du straks indberette det til Hvidvasksekretariatet. Hvidvasksekretariatet vil derefter foretage en vurdering af sagen, så den kan blive undersøgt nærmere, hvis det er relevant.

Underret om en mistanke her.

 

5) Dokumentation og opbevaring

Det er ikke kun undersøgelser af en kundes usædvanlige aktivitet, som du skal opbevare i mindst 5 år efter samarbejdets ophør. Du skal gemme ”alle væsentlige oplysninger”; dvs. oplysninger indhentet for at opfylde kapitel 3 i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer. Vær opmærksom på, at personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven ikke må gemmes længere end 5 år. Du skal derfor også sørge for at have styr på dine sletteprocedurer.

 

Du kan læse Erhvervsstyrelsens guide i sin fulde længde her.

 

Få hjælp til at undgå hvidvaskning

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med arbejdsprocesser og procedurer, som sikrer at du/I forebygger hvidvaskning.

Indsender formularen...

Tag kontakt til en erhvervsadvokat

Vil du vide mere?

Karina Lind Bertelsen

Advokat / Partner / Certificeret persondatarådgiver
Læs mere om Karina

0 kommentar

0 / 700 tegn