PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Undgå konflikter om fartbøder i firmabilen

En ændring i færdselsloven betyder, at du som arbejdsgiver fremadrettet hænger på bøden, hvis dine ansatte kører for stærkt i firmaets bil. Derfor bør du tage en snak med dine medarbejdere om fartkultur i virksomheden og samtidig forberede medarbejderne på, at eventuelle bøder kan trækkes i lønnen.

Fra den 1. februar er det ejeren af bilen, der skal betale en eventuel fartbøde – og ikke føreren af bilen. Det får i praksis den konsekvens, at det nu i udgangspunktet er arbejdsgiveren, der skal betale fartbøden, hvis en medarbejder kører for stærkt i firmabilen. Men som arbejdsgiver kan du godt sende regningen videre til den rette medarbejder, hvis du på forhånd har skrevet det ind i kontrakten med medarbejderen, fortæller Advodan-advokat Tina Høpfner.

”Lovændringen betyder, at det nu er arbejdsgiverens opgave at indhente betaling for bøden hos medarbejderen, hvis vedkommende har fået en fartbøde. Vil medarbejderen af en eller anden årsag ikke betale, så hænger arbejdsgiveren på regningen. For at undgå konflikter vil jeg anbefale, at arbejdsgiveren på forkant sætter det på dagsordenen i virksomheden og laver de nødvendige justeringer i kontrakterne”, forklarer Tina Høpfner og fortsætter:

”Det er en god ide at tage en snak med medarbejderne om de nye regler, så de er bekendt med dem og de konsekvenser, de fører med sig. Herudover skal der laves et tillæg til ansættelseskontrakten, hvor det klart og tydeligt står, at en eventuel fartbøde vil blive modregnet i medarbejderens løn. Arbejdsgiver kan også med fordel skrive det ind i personalehåndbogen”.

Download eksempel på tillæg til ansættelseskontrakten

 

Fakta om lovændringen

  • Lovændringen trådte i kraft 1. februar 2015.
  • Ved hastighedsforseelser, hvor føreren af bilen kører op til 30 procent for stærkt, hæfter bilens ejer for forseelsen, selvom han eller hun ikke var føreren af køretøjet på forseelsestidspunktet.
  • Ved hastighedsforseelser, hvor føreren af bilen kører mere end 30 procent for stærkt, vil det fortsat kun være føreren af køretøjet, der hæfter for bøden.
  • Hvis føreren af bilen inden 30 dage selv erkender at have overtrådt hastighedsreglerne, så pålægges ejeren af bilen ikke ansvaret.

4 kommentarer

Casper

Hej hvis en tidligere ansat har kørt i en firmabil og har fået en fartbøde, kan virksomheden så godt kontakte den tidligere ansatte og kræve at han/hun betaler bøden selvom de ikke længere er ansat i virksomheden? Eller hænger ejeren af bilen, altså virksomheden på bøden?

Tina Høpfner

Hej Casper Det har som sådan ikke betydning at ansættelsesforholdet er afsluttet. Det afgørende er om virksomheden har meddelt medarbejderne enten i ansættelseskontrakt eller anden måde, at bøder vil blive modregnet i lønnen. Jeg vil mene at du kan videresende udgiften til bøden til den tidligere medarbejder, med mindre bøden er mere end 3 år gammel. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Peter

Hej Tina, Jeg har netop erhvervet en virksomhed, og nu har en konsulent/vikar kørt for stærkt i en af vore biler (dog mindre end 30%). Kan / Skal / Må jeg modregne dette i hans regning til virksomheden? - Jeg har umiddelbart ingen intentioner om at skulle betale hverken vikarer, konsulenter el. ansattes fartbøder!

Tina Høpfner

Hej Peter For at kunne modregne (fratrække) en fartbøde i en medarbejders løn, skal der på forhånd være indgået aftale herom mellem virksomhenden og medarbejderen. Der er forskel på om den blot kan modregnes i lønnen (det kræver forudgående aftale med medarbejderne) og så om hvem der hæfter for bøden. Medarbejderen hæfter uanset hvad, og skal således betale bøden, men du kan ikke uden aftale fratrække det i lønnen uden videre. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Henrik Holstein

Skal arbejdsgiveren reducere sin lønomkostning til medarbejderen med fartbødens størrelse, eller skal lønudbetalingen reduceres med fartbødens størrelse?

Tina Høpfner

Hej Henrik Udgangspunktet vil være at lønudbetalingen reduceres med fartbødens størrelse. Mvh Tina Høpfner

Henrik Holstein

Hej Tina, Er der noget til hinder for at arbejdsgiver og arbejdstager aftaler, at det eneste arbejdsgiver kræver, er at blive stillet uden omkostning? Dvs. at arbejdsgiveren kan reducere sin faktiske omkostning til medarbejderen med bødens størrelse, f.eks. kr. 1.500. Mvh Henrik Holstein

Tina Høpfner

Hej Henrik Det er min opfattelse, at udgiften vil skulle fratrækkes medarbejderens løn efter skat, men du er velkommen til at kontakte mig for en gratis drøftelse heraf. Jeg kan træffes på tlf. 46 14 59 15. Mvh Tina

Miguel

Going to put this arltice to good use now.