PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vælg de rigtige personalegoder

Attraktive vilkår ud over lønnen kan skabe ekstra motivation og være et vigtigt værktøj til at fastholde dine medarbejdere. Og hvis I sørger for at skrue den rigtige lønpakke sammen med øje for skattereglerne, er der store fordele for både ansatte og arbejdsgiver.

Som arbejdsgiver har du mulighed for at gøre arbejdspladsen mere attraktiv ved at tilbyde en række fordele ud over bruttolønnen – det kan ikke kun give mere tilfredse medarbejdere, men også være et værktøj til at holde din virksomheds lønomkostninger længere nede og opnå skattemæssige fordele.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på skattereglerne, så de attraktive goder ikke ender med at være en belastning.

”Man kan som arbejdsgiver gå galt i byen, hvis man i den bedste mening tilbyder eksempelvis en gratis sundhedsforsikring, og så ender medarbejderen alligevel med at skulle betale af sin egen lomme, fordi godet var skattepligtigt. Derfor handler det om at finde personalegoder, der som udgangspunkt er helt eller delvist skattefrie for medarbejderen og fradragsberettigede for virksomheden. Og her giver skattelovgivningen flere værktøjer til at sammensætte fordelagtige lønpakker, som mange rent faktisk ikke kender til,” siger advokat Kristian Weber fra Advodan i Glostrup.

 

Ekstra goder er mest almindeligt

Ifølge Kristian Weber er de mest oplagte, skattefrie goder som uddannelse og fri befordring mellem hjem og arbejde. Der findes overordnet set to metoder til at sammensætte en attraktiv lønpakke.

”Hvis der er tale om mindre dyre goder som fx en Brobizz, vil det mest almindelige være at tilbyde det oven i den eksisterende bruttoløn. Det kan også være som en del af en lønforhandling, hvor medarbejderen udviser såkaldt løntilbageholdenhed og får godet i stedet for en lønfremgang. Fordelen er, at medarbejderen ikke skal betale skat af godets værdi. Og som virksomhed kan man trække udgiften fra i skat,” siger Kristian Weber.

 

Bruttolønsordning har store fordele

Det kan dog være en endnu større fordel i stedet at udarbejde en bruttolønsordning med sine medarbejdere.

”Især hvis der er tale om meget dyre personalegoder som fx en hel uddannelse til flere hundredetusinde kroner, har man som virksomhed måske ikke ressourcer til at tilbyde det oven i bruttolønnen. I stedet for aftaler man en lønnedgang svarende til eksempelvis udgiften til godet, så medarbejderens lønpakke samlet set udgør den samme værdi som den tidligere bruttoløn. Den store skattemæssige fordel for virksomheden er, at godets værdi ikke som udgangspunkt vil indgå i det løngrundlag, som man betaler feriepenge eller pension ud fra – og dermed sparer virksomheden reelt penge,” siger Kristian Weber.

Inden lønpakken omlægges, kan det være en god idé at konsultere en skatteretsadvokat. Både arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold kan nemlig spille ind på mulighederne for at sammensætte lønpakken.

 

Fakta – skattefrie goder:

  • Uddannelse – eksempelvis faglige kurser eller en hel efteruddannelse.
  • Befordring mellem hjem og arbejde – eksempelvis en Brobizz, et togkort e.l. Medarbejderen må dog ikke samtidig modtage befordringsfradrag.
  • Computer eller tablet til arbejdsmæssig brug, også selvom medarbejderen tager fx computeren med hjem.
  • Medarbejderpleje som firmafester, frugtordning o.l.
  • Gaver, fribilletter, årskort o.l. – så længe den samlede årlige værdi er under bagatelgrænsen på 1.100 kr.

5 kommentar

0 / 700 tegn

Pia

Hej Kristian Er det rigtig forstået, at hvis jeg som lønmodtager, modtager betalt uddannelse gennem en bruttolønsordning, så nedsættes min arbejdsgivers andel for pensionsindbetaling og feriepenge i fh.t. beløbet i bruttolønsordningen? Mvh. Pia

Kristian Weber

Hej Pia Tak for spørgsmålet. Det kan efter omstændighederne aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvordan der skal forholdes i relation til beregningen af feriepenge og pension, så i første omgang vil man se på parternes aftale. Men det er klart, at der er "modsatte" interesser i forhold til om beregningen skal ske på baggrund af den gamle eller den nye bruttoløn.

Kristian Weber

Hej Kristian Tak for spørgsmålet. Jeg er ikke helt sikker på, om du i dit eksempel tager udgangspunkt i en varighed af ejerperioden på 5 år, eller en varighed af bruttolønsordningen på 5 år. Men det er korrekt, at det ikke er alle aktiver, der, blandt andet som følge af beskatningen, er lige attraktive at anskaffe på en bruttolønsordning. Mvh. Kristian

Kristian

Jeg har flere stedet kunne læse at der ved køb af computer og tablet mv., vil være beskatning, hvis den indgår i en bruttolønsordning (lønomlægning). Der står flere steder at beskatningen udgør 50 % af nyprisen hvert år, computeren stilles til rådighed. Vil det betyde, at en computer til f.eks. 10.000 kr., vil udløse en beskatning på 5.000 kr. om året, efter købet. I så fald, vil man jo blive beskattiget for 25.000 kr. hvis man har denne computer i 5 år?

Akutera Health Care

Vi er en virksomhed, som hjælper stress - og smerteramte tilbage på arbejdsmarkedet. Vores metoder er samtaler, træning og behandling. Akutera Health Care er ikke tilskudsberettiget, da vores faglige organisation ikke har fået vores profession autoriseret. Derfor leder vi efter løsninger vedr. betaling. Bruttolønsordningen, kan den benyttes i dette tilfælde? Vil I hjælpe med et link, som jeg kan henvise til fra vores hjemmeside? Mvh Susanne Strunge

Kristian Weber

Hej Susanne Tak for spørgsmålet. En bruttolønsordning er en ordning, hvor medarbejderen efter aftale med arbejdsgiveren veksler en del af lønnen til et personalegode, eksempelvis arbejdsgiverbetalt uddannelse eller kursus. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, herunder i forhold til SKAT. Du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse. Med venlig hilsen Kristian

René

Bruttolønsordninger er et fint værktøj, men jeg har svært ved at gennemskue retsstillingen når medarbejder selv siger op. Hvis der er indgået en aftale omkring en løn nedgang/ bruttolønsordning for en medarbejder der skal deltage på efteruddannelse og medarbejderen så opsiger sin stilling inden uddannelsen er færddiggjort (eller måske endda opstartet) er det så korrekt at arbejdsgiveren "bære risikoen" ? I det tilfælde af der er igangsat en bruttolønsordning og medarbejderen har oplevet en løn nedgang igennem flere måneder, men uddannelsen først opstartets og betales af arbejdsgiveren efter at medarbejderen har forladt virksomheden, kan arbejdsgiveren så opsige aftalen ved at tilbageføre bruttolønstrækket ?

Kristian Weber

Hej René Tak for spørgsmålet. Jeg går ud fra at du spørger til lønnen i opsigelsesperioden og værdien af uddannelsen (personalegodet). Svaret afhænger af flere ting, blandt andet ansættelsesformen og indholdet af aftalen indgået mellem arbejdsgiver og medarbejder. Du er velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse. Med venlig hilsen Kristian