PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vær opmærksom på forældelsesfristen på dine fakturaer

Fakturaer kan forældes, og det betyder, at gæld kan blive for gammel og bortfalde, hvis man ikke reagerer. Som virksomhed er det derfor vigtigt for dig at reagere, så forældelsen bliver afbrudt, og du dermed har mulighed for at få dine penge.

“Det er vigtigt, at man som virksomhed får styr på sine udeståender, så man har mulighed for at få sine penge. Og jo tidligere man har styr på det, og dermed jo yngre fordringen er, jo nemmere er det at få sin betaling,” siger Mads Cramer-Kam, advokat hos Advodan Helsingør.

 

To principielle sager om forældelse af fakturaer på vej i højesteret

Som reglerne er i dag, er der 3 års forældelse på almindelige fakturaer - og 10 års forældelse, hvis gælden er blevet skriftligt anerkendt. Det er fx, hvis sagen har været i retten og der foreligger en dom.

Det har været almindelig praksis kun at indbringe sagen for en del af beløbet, så man på den måde sparer retsafgiften. Det har ikke tidligere haft betydning for afbrydelsen af forældelsen for det fulde beløb, at man kun indbringer en del af beløbet. Indtil nu. For nu ligger der to kendelser fra Østre Landsret og Vestre Landsret, der er uenige. Østre Landsret mener, at man kun afbryder forældelsen for det beløb, man indbringer i sagen, og Vestre Landsret mener, at selvom man indbringer for et begrænset beløb, så er hele fordringen der stadig, og derfor gælder afbrydelsen af forældelsen også for hele fordringen. Derfor skal de to sager nu afgøres i Højesteret.

“Det er meget interessant. I praksis er det naturligt, at man kun indbringer for et begrænset beløb for at spare kreditor for retsafgifter eller fogedgebyrer. Som det ser ud nu, kan Højesterets afgørelse falde til begge sider. Men jeg mener, at det mest rimelige er, at Vestre Landsrets afgørelse skal stå ved magt. Det mener jeg ud fra, at det kommer alle parter til gode, at man kan indbringe for en begrænset del af fordringen uden at opgive hele fordringen,” siger Mads Cramer-Kam.

 

Forældelsesfristen påvirker mange erhvervsdrivende

Højesterets afgørelse kan få stor økonomisk betydning for mange erhvervsdrivende, hvis Højesteret går med Østre Landsrets afgørelse, og man som virksomhed derfor skal indbringe sagen for det fulde beløb. Derfor er Mads Cramer-Kams klare opfordring til alle erhvervsdrivende, at de får styr på det, de har liggende: “Få gennemgået debitorbogholderiet og tjek alle gamle fordringer. Få brugt noget tid på at sætte jer ned og gennemgå hvad I har liggende. Find ud af om det er rene fakturakrav, som kun har tre år at løbe på, eller om der er domme, som giver længere tid, men måske er ved at løbe ud. Hvis I har brug for hjælp til at få det struktureret så ring til en advokat, der arbejder med det her område.”

Grunden til at der kommer disse sager nu, er at det er ti år siden, at de nye regler trådte i kraft. Mange af sagerne fra dengang har rødder i finanskrisen, og derfor er det afgørende for de erhvervsdrivende, hvordan udfaldet fra Højesteret bliver.

“Vi har mange kunder, der har op til hundrede domme liggende. Derfor er der væsentlig forskel på, om man skal betale 6000 kr. pr. sag i omkostninger eller 800 kr. alt efter om man indbringer det fulde beløb eller kun en del af det, som har været praksis indtil nu,” siger Mads Cramer-Kam.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at holde øje med eller afbryde forældelsesfristen på dine fakturaer?

Vil du vide mere?

0 kommentar

0 / 700 tegn