PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ansættelsesbevisloven – dine arbejdsvilkår

Ansættelsesbevisloven sikrer, at du som lønmodtager kan få oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du får oplysningerne.

Det er en god idé, at du sætter dig ind i, hvad din arbejdsgiver har pligt til at give dig oplysninger om. Dette for at undgå at der opstår unødig tvivl om forholdene i din ansættelse.

Det skal du vide om ansættelsesbevisloven

Hvis du som lønmodtager arbejder mere end otte timer om ugen, og det er hensigten, at ansættelsesforholdet skal vare i mere end en måned, har din arbejdsgiver som beskrevet i ansættelsesbevisloven pligt til at oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Arbejdsgiverens pligt ifølge ansættelsesbevisloven 

Arbejdsgiveren skal ifølge ansættelsesbevisloven mindst give lønmodtageren oplysninger om:

 • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder, hvis der ikke er et fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Det kan være pensionsbidrag eller kost og logi.
 • Lønnens udbetalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Retten til oplysninger er ikke et udtryk for, at der skal foregå en forhandling mellem dig og din arbejdsgiver om ansættelsesvilkårene. Din arbejdsgiver kan i princippet selv udforme et dokument, der lever op til lovens regler. Du kan så gøre op med dig selv, om du ønsker at arbejde under de angivne vilkår.

 

Ved væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold har du ifølge funktionærlovens bestemmelser krav på at blive varslet med det antal måneder, som svarer til dit opsigelsesvarsel.

Varsling af væsentlige ændringer ifølge ansættelsesbevisloven

Arbejdsgiver har inden for visse grænser ret til at ændre på dine arbejdsforhold. Det kan for eksempel være ændring af opgaver, lønforhold, arbejdssted og arbejdstid.

Ved væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold har du ifølge funktionærlovens bestemmelser krav på at blive varslet med det antal måneder, som svarer til dit opsigelsesvarsel.

Det er svært at vurdere, hvornår ændringer i arbejdsforholdene er væsentlige i funktionærlovens forstand.

Tag derfor fat i os, hvis du oplever, at dine arbejdsvilkår ændrer sig. Vi kan føre din sag, hvis du ikke er blevet varslet efter lovens bestemmelser.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?