PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Aftaleloven: Hvornår gælder en aftale?

Måske overvejer du at sælge din brugte Toyota eller hyre en håndværker til at skifte dit vindue. Men kender du reglerne for, hvornår en aftale er bindende?

”Generelt set er det faktisk ret simpelt. En aftale er bindende, så snart den er indgået af begge parter,” fortæller advokatfuldmægtig Maja Juhl Sørensen fra Advodan Slagelse og uddyber: ”I praksis betyder det, at hvis du tilbyder at sælge din bil til 60.000 kroner, og en køber takker ja til dette tilbud, så er I begge forpligtet til at overholde aftalen.”

 

Mundtlig eller skriftlig aftale

Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

”Selvom loven siger, at en mundtlig aftale er bindende, kan det være rigtig svært at bevise sådan en aftale i en retssag. Drejer det sig om en vigtig aftale såsom et bilkøb eller en håndværkerydelse, vil jeg altid anbefale, at man får den på skrift. Til gengæld er det ikke nødvendigvis vigtigt, hvordan den skriftlige aftale indgås. I de fleste tilfælde kan det ligeså godt foregå over sms, som det kan ske i form af en kontrakt – så længe pris og ydelse altså tydeligt fremgår af teksten,” fortæller Maja Juhl Sørensen.

 

Frist for accept af aftalen

Hvis en håndværker tilbyder at skifte dit vindue for 2000 kroner, er dette tilbud naturligvis ikke bindende for dig, før du har accepteret det. Håndværkeren er imidlertid bundet af tilbuddet indtil acceptfristen. Håndværkeren kan selv fastsætte denne frist, når han fremsætter tilbuddet. Hvis han beder om svar inden den 30. juni, er han altså forpligtet til at skifte dit vindue for 2000 kroner, såfremt du accepterer tilbuddet inden månedens udgang.

”Hvis tilbudsgiver ikke selv fastsætter en acceptfrist, bestemmes den af aftaleloven. Hvis tilbuddet fremsættes mundtligt, bortfalder det, hvis modtager ikke accepterer det på stedet. Reglerne er dog ikke ligeså simple for skriftlige tilbud. Her afhænger acceptfristen bl.a. af en rimelig betænkningstid for tilbuddet,” forklarer Maja Juhl Sørensen og fortsætter:

”Det er også værd at være opmærksom på, at det ifølge loven betragtes som et nyt tilbud, hvis accepten sker efter acceptfristen. Hvis håndværkeren har sat den 30. juni som acceptfrist, og du accepterer den 3. juli, er du altså forpligtet til at betale 2000 kroner for en udskiftning af dit vindue, hvis håndværkeren accepterer tilbuddet. På den måde er rollerne altså blevet byttet rundt: Du er nu tilbudsgiver, og håndværkeren er tilbudsmodtager.”

 

Hvis aftalen ikke overholdes

Desværre kan du komme ud for at indgå en bindende aftale, som modparten alligevel ikke ønsker at overholde. I sådan et tilfælde bør du hurtigst muligt kontakte en advokat. Er du tilbudsmodtager, vil det dog være en god idé først at tjekke, at tilbudsgiver ikke har beskyttet sig gennem forbehold. Har tilbudsgiver nævnt forbehold i tilbuddet, er det nemlig ikke nødvendigvis bindende for vedkommende.

51 kommentarer

Henrik vest

Sagen: Der er afgivet tilbud fra en Håndværker på afslibning af gulv (forsikrings skade) Håndværkeren afgiver tilbudet efter besigtigelse af gulvet og gulvets areal. Tilbudet er skriftligt afgivet og godkendt af forsikringsselskabet og mig. Gulvet er af mig først vurderet til ca. 20 kvm. som beskrives i en mail til håndværkeren. Håndværkeren besigtiger stedet og vurderer/beregner at arealet er 24 kvm. Til orientering har forsikringsselskabet sagt nej til at ville betale for de ekstra kvm. da de mener det afgivne tilbud er bindende. Det mener jeg jo også. Der er ligeså afgivet tilbud indhentet af forsikringsselskabet, som er fravalgt af mig grundet forskelle i efterbehandling af gulvet. Spørgsmål: Kan håndværkeren efter arbejdet er udført efter-sende en ekstra fakturering på et for lille beregnet gulvareal, da gulvet viser sig at være nærmere de 29 kvm?

Jørgen

Jeg har for nogle år siden indgået en mundtlig aftale om at købe grund og hus af en ældre dame. Vi aftalte en fast pris, baseret på vurdering fra ejendomsmægler. Vi aftalte en pris der var lige under vurderingen, da hun ville spare salær til ejendomsmægler. Vi skulle så betale alle udgifter. Hun ville være sikker på at have en køber, da hun stod på vente liste til en beskyttet bolig. Hun har løbende spurgt om vi stadig havde en aftale og det har jeg bekræftet hver gang hun har spurgt. Nu skal hun flytte, men desværre ser det ud til at hun ikke vil sælge til os. Vi har valgt at vente og ikke købe andet. Hendes søster var til stede da aftalen blev lavet. Kan man rejse en sag? I så fald hvilken erstatning kan man forvente?

Maja Juhl Sørensen

Hej Jørgen, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det er svært at svare på dit spørgsmål uden at have konkrete dokumenter og bilag. I udgangspunktet kan jeg ikke garantere, at I ville få medhold i sådan en sag, men hvis I har vidner, som kan bekræfte den mundtlige aftale, er chancen alt andet lige det større. Udfordringen består dog i, at det på området omkring handel med fast ejendom er helt fast kutyme, at der først er en aftale, når begge parter har skrevet under på en købsaftale, og derfor vil det efter min vurdering være forbundet med stor risiko for jer at føre sådan en sag. Skulle I have været sikre, burde der have været lavet en betinget købsaftale, da I indgik aftalen. Dog vil jeg sige, at såfremt I har betalt nogle udgifter under forudsætning af, at der var en aftale om at I skulle købe ejendommen, så vil jeg mene, at disse udgifter kan kræves tilbage, da der jo er tale om bristede forudsætninger, idet hun ikke længere vil sælge til jer. Jeg anbefaler dog, at I kontakter en advokat i nærheden af jer, som kan gennemgå jeres sag og muligheder. Held og lykke med det.

Nicholas Jensen

Hej Jeg har tideligere skrevet med som om en bodelings sag. Nu er vi nået så langt, at hun har lavet en kontrakt for et par måneder siden, men hun ikke overholdet den. Vi havde en bil sammen, vi blev enige om at jeg overfører hende nogle penge for restgælden, og at hun så sørger for og dokumenterer, at jeg kommer ud af lånet. Jeg venter bare på, hun får mig ud af det lån, så jeg kan overfører pengene til hende og komme videre. Hun vil nu have jeg skal betale omkostningerne. Det tænker jeg ikke jeg skal. Når der står sort på hvidt at hun sørger for og dokumenterer jeg kommer ud af lånet. Vi har begge to skrevet under på den kontrakt. Vh Nicholas

Maja Juhl Sørensen

Hej Nicholas, Øv hvor træls, at I ikke kan få det løst. Hvis ikke I har skrevet en tvangsfuldbyrdelsesklausul ind i aftalen, kan du desværre ikke gå direkte i fogedretten. Her er du så nødt til at anlægge en civil retssag, så du får en dom på, at hun er forpligtet til at overtage lånene. Når du har dommen, kan du tvangsfuldbyrde gennem fogedretten. Vær opmærksom på, at sådanne sager sædvanligvis ikke er dækket af din retshjælpsforsikring, og derfor vil være for egen regning. Derfor anbefaler jeg, at I forsøger at finde en løsning sammen. Måske du skal tale med hende om disse mulige sagsskridt, som jo vil påføre hende endnu flere omkostninger, hvis du får medhold i Retten. Det kan være, at hun så løsner op for at finde en løsning. Under alle omstændigheder ville jeg altid sende et brev til hende fra en advokat først. I nogle tilfælde hjælper det til at modparten vil samarbejde omkring en løsning. Held og lykke med det.

Kenneth

Hej Maja Jeg har et spørgsmål omkring hvis man som virksomhed laver en aftale med enhedspriser via mail til en entreprenør. Entreprenøren accepter enhedsprisen Entreprenøren forlader landet eller går konkurs. Er det aftaleloven der er gældende hvis man ikke kan få penge for sine leveret ydelser til entreprenøren som er konkurs eller forsvundet fra landet.? mvh Kenneth

Maja Juhl Sørensen

Hej Kenneth, Tak for dit spørgsmål. Aftalteloven er gældende, når der indgås aftaler. Hvis entreprenøren forlader landet, kan det i sagens natur være svært at finde vedkommende, så man kan gøre sit krav gældende under en retssag. Hvis man ved, hvor entreprenøren befinder sig, er der nogle muligheder, men man bør overveje, om der er udsigt til at få nogle penge, da processen kan være utrolig lang, hvis man skal have entreprenøren ind fra udlandet og møde i den retssag. Opnås der dom for kravet, skal det efterfølgende også inddrives i udlandet. Hvis entreprenøren er gået konkurs, er det Konkursloven som regulerer forholdet. Her skal du sørge for at anmelde dit krav overfor konkursboet inden for fristen. Held og lykke med det.

emilio sabbagh

Har lavet en mundlig aftale med en yousee medarbejder, hvor jeg har købt en ny mobiltelefon. Her har jeg så snakket med pågældende medarbejder som jeg laver en aftale om at jeg oveni mit abonnement får det 50 kr billigere end jeg allerede nu betaler, Cmore (streaming tjeneste) oven i hatten. Så da jeg ringer dagen efter for at bekræfte og hører omkring hvor langt min nye telefon er, så hører jeg at jeg hverken får Cmore eller 50 krs rabat på mit abonnement. Og at de intet af det jeg er blevet lovet kan få. Kan de tillade sig dette?

Maja Juhl Sørensen

Hej Emilio, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. I udgangspunktet er en mundtlig aftale ligeså bindende som en skriftlig. Udfordringen består i, at det er meget svært at bevise en mundtlig aftale, hvis ikke man har vidner eller lignende. Derfor anbefaler jeg altid, at man sørger for at få aftaler på skrift, så man kan bevise aftalen. I dit tilfælde ville jeg forsøge at tage fat i den pågældende medarbejder for at se, om vedkommende kan erindre jeres aftale. Du kan også klage til Ankenævnet, men vær opmærksom på, at det nok vil være svært for dig at bevise aftalen, hvis ikke du har noget på skrift. Held og lykke med det.

Henrik

Hej:-) Vi er i gang med en bolighandel uden om mægler, da sælger har reageret på et brev vi har lagt ind. Vi har spurgt/forslået en pris på 5.750.000 alt sammen skriftligt via mails, og fortalt at vi i løbet af september skulle til møde i div. banker for at få tilsagn på ovennævnte beløb, og vi har fået accept fra banken, som aftalt i denne måned, men nu siger de der er et andet par på banen med bedre bud... Kan de det eller er nedestående skrift fra sælger bindende i forhold til at vi nu opfylder det aftalte/foreslåede som de skriver? Hvordan er vi stillet i forhold til den aftale der er indgået herunder? Pfh. tak og Dbh. Henrik Hej Henrik, Den anden børnefamilie bor i dag i Nordjylland, så det er et besøg der skal planlægges lidt. De kunne ikke få det til at passe denne weekend, men forventer at komme til Lyngby den kommende uge. Så må vi se om huset er noget for dem - det er jo slet ikke sikkert. Indtil da er I jo meget længere i processen, så du og Astrid har et forspring - og min mor er også klar til at gå videre med jer, hvis I kan få det til at hænge sammen med det foreslåede. Og så kom I jo også først! 😊 Rigtig god weekend

Maja Juhl Sørensen

Hej Henrik, Tak for din besked, som jeg her skal besvare. Umiddelbart lyder det til, at I har givet et tilbud med forbehold, som sælger skal acceptere. Jeg vil ikke mene, at beskeden fra sælger udgør en accept. Helt konkret er det tillige fast kutyme i bolighandler, at der først er indgået en aftale, når alle parter har underskrevet købsaftalen og evt. forbehold i aftalen udløbet, så aftalen er endelig. Det er min vurdering, at det vil være svært at få medhold i, at der er indgået en bindende aftale mellem jer - i hvert fald ud fra de oplysninger, som jeg har fået her. I bør derfor overveje, om I vil byde højere på ejendommen, eller om I hellere vil søge videre efter en anden ejendom. Dette er desværre helt fast praksis på området for bolighandler. Held og lykke videre frem.

Torben Pedersen

Hej. Jeg sidder i et landsbylaug, hvor vi på privat grund, har fået lov til at opføre en stendysse som vartegn. Vi vil gerne over for grundejer have rene linier, så vi vil lave en skriftlig aftale omkring opførsel, ansvar for vedligehold mm. Kan vi bare lave et formelt brev som begge parter underskriver som skriftlig aftale, eller skal den forbi en advokat, lidt a'la tinglysning. Vi vil jo ikke gerne have at grundejer om et år siger at vi skal pille skidtet ned igen. Det er en installation til over 30.000 kr. Hvad er bedst for begge parter her. Med venlig hilsen T. Pedersen

Maja Juhl Sørensen

Hej Torben, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Jeg vil anbefale jer, at aftalen tinglyses på den pågældende ejendom, således at aftalen omkring stendyssen fremadrettet er sikret - også i forhold til fremtidige ejere af ejendommen. I bør derfor kontakte en advokat som har speciale i tinglysning, servitutter m.v. og som kan hjælpe jer med tinglysningen, herunder om der er specifikke krav til aftalens indhold. Held og lykke med det.

Erik

Hej. Jeg har accepteret et tilbud fra en håndværker. Han starter op på projektet, men krævede så at få det halve af det pålydende tilbuds beløb betalt, inden det kunne bestille yderligere materialer. Det står intet i tilbuddet om at en del af beløbet skal betales. Er det et brud på aftaleloven? Projektet er stoppet. Han mener at jeg hæfter for de materialer som står ved min grund. Selvom det er købt i hans navn. Hvordan er reglerne lige her? Vh Erik

Victor

Hej Jeg har haft kigget lidt på en gammel amerikanerbil på nettet, og valgte at skrive til sælger at jeg var interesseret. Vi ender på en pris på 85.000kr som både sælger og jeg tydeligt er enige om, og aftalen var på plads. Dagen efter trækker sælger sig, da han lige pludselig af personlige årsager ikke vil sælge bilen alligevel. Det er vel et brud på AFTL paragraf 7, er det ikke? Da jeg netop dagen inden havde takket ja til bilen til 85.000kr. Og i så fald, hvad ville man kunne opnå hvis man tog den videre i retten? Nu hvor det er en gammel veteranbil, som man ikke bare lige kan finde hos en bilforhandler. På forhånd tak.

Maja Juhl Sørensen

Hej Victor, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Sikke en træls situation. Hvis I har indgået en bindende aftale, så kan du bede sælger opfylde sin del af aftalen. Hvis ikke sælger gør dette, så kan du i visse tilfælde have et erstatningskrav. Du skal her være opmærksom på, at du har bevisbyrden for, at du har lidt et tab i forbindelse med, at sælger ikke har overholdt sin del af aftalen. Dvs. kan du købe en tilsvarende bil til samme pris et andet sted, så har du IKKE lidt et tab. Hvis en tilsvarende bil f.eks. koster 100.000 kr. et andet sted, så kan du opgøre dit tab til 15.000 kr. og rette dette krav mod sælgeren. Du skal dog være opmærksom på, at en retssag tager 1-2 år at få afgjort og kan koste mange penge i omkostninger. Dertil kommer, at der altid er en risiko ved en retssag, og man er ikke garanteret at vinde sagen. Derfor bør du kraftigt overveje, om du vil bruge mere tid på sagen. Hvis det er muligt at købe en tilsvarende bil et andet sted, så ville jeg anbefale dig at gøre dette i stedet. Hvis tilsvarende biler er meget dyrere, kan du selvfølgelig sagtens overveje at gå videre med sagen. Held og lykke med det.

Iver Poulsen

Hvis man har accepteret et "tilbud" (titel på mail), hvor der godt nok står "OVERSLAG" øverst i materialet, men hvor der også står i materialet: "Tilbud og pris er fast i 60 dage". - Er det så ikke et tilbud med fast pris ? Selvfølgelig med forbehold for ændringer i forhold til indholdet i entreprisen. Bør firmaet ikke undlade at bruge ordet overslag (mest for deres egen skyld, for det er vel forhåbentlig en klar sag ?).

Maja Juhl Sørensen

Hej Iver Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Jeg er helt enig med dig. Begrebet "overslag" vil typisk indikere en forventet ca. pris, men når der samtidig står angivet, at tilbuddet og prisen er fast i 60 dage, så er der reelt tale om et tilbud med fast pris. Hvorfor man har valgt at kalde tilbuddet for et overslag, kan jeg desværre ikke svare på - formentlig skyldes det uvidenhed om begrebernes betydning.

tove olesen

Jeg har en hest som jeg skal have insemineret iår og finder en passende hingst ,jeg ringer til hingsteejeren og forhøre mig om hingsten. De tapper sæden på en god anerkendt hingstestation så det er betryggende. Jeg bestiller sæden da hoppen er klar men her får jeg at vide at de er begyndt at tappe sæd derhjemme istedet for ,det er selvfølgeligt lidt træls for kender ikke til stedet men henter sæden hos ejeren. Hoppen bliver ikke drægtig efetr at være insemineret . næste gang hoppen er klar igen meddeler hingsteejer at hingsten er flyttet langt væk nord på og at der kommer ekstra udgifter til transport af sæden til mig men ellers så bliver der tappet alle dage også lørdag ,jeg er lidt træt af at den igen er flyttet , og det bliver dyrer ,da jeg føler mig fanget i at blive nødt til at fortsætte fordi jeg allerede har betalt for bedækning som gælder gratis sæd resten af sæson. jeg ringer en lørdag og bestiller sæd næste gang hos hingsteejeren men hun er meget afvisende og siger at hun har travlt og kan ikke snakke og at hun ikke kan tage sig nu at hoppen er klar . Jeg bliver paf over afvisningen men ringer til hingstestation og forklare at min er klar og de sender sæden til mig med kurer ,jeg får sæd til sendt på samme måde med aftale fra hingstestationen. Og det er også normalt at det er hingstestation man ringer til fordi de skal vide tidlig inden kl 9 at hingsten skal tappes så der er frisk sæd .Men efter en 3 uger ringer ejeren til mig og jeg bliver voldsomt overfust og hun siger at jeg ikke har lov til at selv bestille sæden og at jeg nu selv skal betale hvad det koster at få tappet de to gange med sæd . hvis ikke jeg gør det går hun til advokaten, men jeg har jo ikke vidst at når hun ikke selv havde var villig til at bestile sæden så måtte jeg ikke få . det er normalt indenfor hesteverden at når hoppen er klar så skal hingsten også være det ,plus hun havde lovet at om lørdagen var det muligt at få sæd. men der er ingenting på skrift med aftaler kun at der står hvad det koster at få bedækket . men står jeg godt stillet hvis det ender med en sag?

Maja Juhl Sørensen

Hej Tove Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det lyder som en træls sag. Jeg har selv heste og kender til proceduren omkring bedækning. Jeg synes også det lyder som en mystisk håndtering af sagen fra hesteejerens side. Jeg vil anbefale, at du slår koldt vand i blodet. Hvis hingsteejeren mener at have et krav, så er det hende, der skal dokumentere det. Hvis ikke der er noget på skrift, kan dette blive svært. Dog kan der også være en risiko for dig forbundet med, at du ikke har noget på skrift, men jeg forstår, at du allerede har betalt noget. Afvent derfor, om der overhovedet bliver en sag. Indimellem kan der være tale om tomme trusler, og en sådan sag vil alt andet lige også være forbundet med risiko og omkostninger for hingsteejeren. Så længe du ikke har hørt noget, ville jeg altså ikke bekymre mig yderligere. Hvis du hører noget, må du overveje at kontakte en advokat i nærheden af dig, men vær dog opmærksom på, at dette jo er forbundet med omkostninger. Held og lykke med det - jeg håber ikke, at der bliver mere ud af det.

Thomas

Kære Maja. Jeg har nyligt bestilt en rejse til Island gennem et rejsebureau. De sørgede bla. for leje af bil+div. forsikringer gennem AVIS. Alt var aftalt og betalt på forhånd. I lufthavnen på Island henter vi nøglen til bilen i AVIS-skranken. Manden i skranken beder om mit og min hustrus kørekort, samt mit kreditkort. Han tager et billede af dem og taster ting og sager ind i sin computer. Han beder mig underskrive et dokument elektronisk på en Ipad. Han scroller forbi alt teksen på Ipaden og peger hvor jeg skal skrive under, hvilket jeg gør. Jeg får nøglen og vi kører afsted. (Vi afleverer bilen igen uden problemer efter endt ferie) Da vi kommer hjem til danmark igen, får jeg en mail med en opkrævning på lige over 1600kr, for flere services end dem vi har aftalt og betalt på forhånd via vores rejsebureau. Bla. ekstra forsikringer, og for at min hustru også må køre bilen. Jeg mener ikke at jeg har indgået nogle af de ekstra aftaler, som AVIS vil have jeg skal betale for. Jeg har ikke bedt om nogle af de ting der står i "kontrakten", manden har ikke informeret os med et eneste ord om at der er lagt ekstra ting til. Jeg har ganske rigtigt skrevet under på hans Ipad, men i den tro at det var en standardprocedure, der omhandlede de betingelser jeg havde bestilt og betalt hjemmefra. Er jeg forpligtet til at betale regningen? Vi har desuden lige opdaget at de allerede har trukket pengene fra min hustrus konto, hvilket de må have fået informationer til gennem rejsebureauet. Må de trække pengene fra min hustrus konto? Hun har i hvert fald ikke lavet nogle aftale hverken mundtligt eller skriftligt på de ekstra services. Venlig hilsen. Thomas

Maja Juhl Sørensen

Hej Thomas Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Sikke en træls situation. I forhold til din konkrete situation vil det være en juridisk diskussion af, om aftalen er bindende. Vi må formode, at de ekstra gebyrer stod i de vilkår, som I underskrev ved afhentning af bilen. Det er selvfølgelig ikke god skik, at biludlejningsfirmaet beder jer om at underskrive nye vilkår uden af få lejlighed til at gennemgå dem eller i øvrigt bliver gjort opmærksom på væsentlige ændringer. Udfordringen kan dog bestå i, at I har underskrevet et dokument, uden først at gennemlæse det, da det så kan blive svært for jer at bevise, at I ikke var klar over indholdet. Jeg vil anbefale, at I først tager kontakt til jeres rejsebureau, for at høre om de kan hjælpe jer. Såfremt de ikke vil bistå jer yderligere, vil jeg anbefale, at I klager direkte til AVIS. Jeg ved, at der findes en videre klagemulighed gennem ECRCS, som behandler klager over biludlejningsfirmaer beliggende i EU. At gå videre med klagen er desværre forbundet med længere sagsbehandlingstid - særligt i disse COVID-19 tider. Derfor bør I selvfølgelig overveje, om I ønsker at investere den tid, som det kræver at få behandlet klagen, når der samtidig er risiko for, at I ikke får medhold. Held og lykke med det.

Eve

Hi, I have a question about the housing associations and the waiting lists. What are the rules concerning accepting or declining flat offers? I would like to ask if there is any rule or restriction in the housing organizations about accepting the initial offer on the waiting list that would bind me to rent the flat or pay the fee if I had to decline it after it was finally proposed to me? I would like to be extra sure how the system runs because I actually was confronted with that situation where flat association demand from me 3 months' rent because I agreed to the flat proposition being 10 on the waiting list and now I have to decline it before signing any contract. They argue that if they will not find anyone else for the flat I have to cover their costs. I have not been explicitly informed about it and I cannot find information on the flat association website about those rules. I did not see any clear explanations about that kind of consequences and restrictions put on the members. I think that their argumentation is connected with this sentence: Ja-tak, jeg ønsker at leje denne bolig. Vi gør opmærksom på at siger du Ja-tak og får tildelt boligen, så er boligen din, og du hæfter derfor for husleje mv I have understood this sentence that I need to be aware that after actually renting the flat so signing lease contract and moving in I am capable to pay the rent. Thank you for any information on this issue. I am very worried about this situation and any problems that it can cost me. I have a question if this practice has any legal basis if I did not sign an actual contract and did not pay any advance payment for the flat? What are my rights in this situation and what would be the best for me procedure, and how to make clear in an official way to the flat association that I am not interested in renting this flat? Thank you.

Maja Juhl Sørensen

Dear Eve, Thank you for your question. According to the Danish legislation, a housing association can collect 3 months' rent as a deposit when a tenant moves into a tenancy. This is quite usual when you're renting a tenancy in Denmark, regardless of whether it is a housing association or a private landlord. It can be discussed whether your acceptance triggers a payment claim if the landlord has not disclosed you about the term. If you can prove that it does not appear in any places on the website etc., you must insist that you can not accept this term and that they must then pass the lease on to another tenant. If the landlord can prove that you have been informed of the condition before your acceptance, you risk being held liable for the payment. I wish you the best of luck and hope, that you'll find af solution with the housing association.

Helle

Jeg har modtaget et krav på en 7 år gammel faktura. I perioden 2013 til nu har jeg intet hørt fra udstederen. Der foreligger ingen underskrevne dokumenter vedr kravet, og kreditor oplyser, at fakturaen udgør et gyldigt juridisk dokument. 1. Gælder en faktura som en kontrakt? 2. Er fakturaen ikke forældet (efter 3 års forældelsesfrist). 3. Kan jeg trækkes i fogedretten?

Maja Juhl Sørensen

Hej Helle, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Nedenstående svar er med forbehold for, at der er oplysninger i sagen, som jeg ikke kender til. Hvis der er tale om et fakturakrav, som er 7 år gammelt, og hvor udstederen ikke har forsøgt at inddrive sit tilgodehavende, så er kravet forældet. Udstederen kan principielt godt trække dig i fogedretten, men hvis ikke fogedretten selv afviser sagen, må du sørge for at gøre forældelsen gældende. Held og lykke med det.

Dorte

Hej, Jeg har indgået en aftale med en håndværker om et stykke arbejde der skal laves. Imellemtiden er min privat økonomi dog ændret markant (mistet job), så jeg har ikke råd til at få det lavet. Har jeg nogen mulighed for at opsige aftalen (arbejdet er endnu ikke påbegyndt) eller evt betale en bod?

Maja Juhl Sørensen

Hvis der er indgået en bindende aftale, kan du risikere, at håndværkeren holder dig op på aftalen. Hvis du aflyser og ophæver aftalen, kan håndværkeren være berettiget til erstatning. Dog har håndværkeren en tabsbegrænsningspligt og denne er derfor forpligtet til at tage andet arbejde ind på det tidspunkt, hvor der skulle være udført arbejde for dig. Hvis håndværkeren kan nå at finde andet arbejde, kan du højest risikere at skulle betale en evt. forskel i avancen på det arbejde, som du skulle have haft udført og det nye arbejde, som håndværkeren har taget ind. Jeg vil anbefale, at du tager en dialog med håndværkeren for at se, om ikke I kan finde en løsning.

Daniel

Hej Hvordan er man stillet, når man har skrevet en kontrakt (AB-forbruger standardkontrakt) med en tagreparatør med dato, men hvor reparatøren bliver ved med at komme med undskyldninger for, at han igen i dag ikke kan komme og udføre arbejdet. Det er nu sket 5-6 gange og meldingen kommer som regel på selve dagen, da vi sjældent har held til at kontakte ham inden for at få bekræftelse. Venlig hilsen, Daniel

Maja Juhl Sørensen

Hej Daniel, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Sikke en træls situation for jer! Hvis der er aftalt AB-forbruger i jeres indbyrdes forhold, kan I formentlig enten kræve dagbod af reparatøren eller måske endda hæve aftalen. Helt konkret afhænger det af, hvor stor en forsinkelse, der er tale om, samt om reparatøren berettiget har udskudt arbejdets udførelse.

Thomas

Hej Maja Jeg har indgået en bindende aftale med en tømmer om at skifte et vindue. Han takkede for det og lovede mig "ca. 4 ugers" leveringstid, hvilket jeg accepterede med forventning om at det ville holde. Efter 4 uger skriver jeg til ham for at høre hvornår han forventer at udføre arbejdet. Han svarer at der desværre på grund af corona virus er rest ordre på de materialer der skal bruges men vil vende tilbage når han ved mere. 9 dage senere rykker jeg ham igen for en dato og oplyser nu at der er 3 ugers leveringstid til han modtager materialerne. Det skal lige nævnes at jeg har kontaktet producenten som oplyser at de alle materialer på lager som skal bruges, men jeg ved selvfølgelig ikke hvilken leverandør (byggemarked) tømreren bruger. Jeg skal nu ud og aflyse andre håndværkere som skulle komme efter tømreren, da tidsplanen er skredet gevaldigt i forhold til lovet. Kan jeg annullere det bindende tilbud fra tømreren uden at betale ham omkostning for bestilling af materialer eller andre udgifter han agter sende mig en faktura på? Jeg føler ikke han har opfyldt de tidsforventninger han lovede og jeg har skulle skrive til ham få at komme nærmere en dato for hvornår det kan laves. At gå fra "ca 4 uger" til minimum 10 uger er i min bog ikke acceptabelt og jeg ønsker ikke at bruge ham men jeg agter heller ikke få en faktura for evt. omkostninger han vil kræve fra mig. Jeg håber du kan give mig svar på min frustration Mvh Thomas

Maja Juhl Sørensen

Hej Thomas, Du kan ophæve aftalen grundet væsentlig misligholdelse fra tømrerens side. Det er naturligvis ikke uden risiko, men ud fra dine oplysninger er der tale om en væsentlig forsinkelse i forhold til den aftalte levering. Derfor mener jeg, at du straks kan ophæve aftalen og bestille håndværker et andet sted. Ud fra dine oplysninger lyder det til, at du har dokumentation for forsinkelsen og dine henvendelser til håndværkeren, hvilket du skal sørge for at gemme. Du bør være opmærksom på, at håndværkeren potentielt kan vælge at rette sit krav for det aftalte arbejde mod dig. Ud fra det forløb du har beskrevet her og med forbehold for, at jeg ikke kender alle oplysninger i sagen, mener jeg dog ikke, at håndværkeren har noget at komme efter hos dig. Hvis han alligevel holder fast på sit krav, vil han skulle anlægge en retssag om dette. Han kan ikke tage et omtvistet krav til inkasso. Du skal selvfølgelig være bekendt med risikoen. Min vurdering er med forbehold. Hvis du vil være på den sikre side, skal du få en advokat til at vurdere sagen.

Grethe

Jeg skal skilles. Min mand og jeg har underskrevet et bodelings formular angående økonomi. Der står: Bodeling ligeligt delt angående økonomi. Vi har begge underskrevet. Kan den ophæves. Jeg har fået at vide at det kan den ved falske forudsætninger. Kan det passe ? Grethe

Maja Juhl Sørensen

Hej Grethe, Hvis du kan bevise, at du har underskrevet aftalen på forkert grundlag eller at din eksmand i øvrigt har været i ond tro ved f.eks. at tilbageholde oplysninger eller udnytte situationen til sin egen fordel, så er det muligt, at aftalen ikke er gyldig. Spørgsmålet er dog, om du kan bevise de "falske forudsætninger", hvilket jeg ikke ud fra dine oplysninger kan vurdere. Om aftalen er ugyldig afhænger også af, hvad de falske forudsætninger helt konkret består af. Svaret er derfor svært at komme nærmere, da det vil afhænge af en samlet vurdering af sagens forhold.

Karen

Ved rådgivning/besøg har jeg oplyst, at jeg fakturerer som andre fagkonsulenter, uanset at der her er tale om en medlemspris. Huskede ikke beløbet, men bad dem se på hjemmesiden. Kunden tilkendegav tilfredshed med første ideer og accepterede, at jeg optegnede projektet som skitse med tilhørende beskrivelse. Også her blev udtrykt tilfredshed, og kunden vendte ikke tilbage som opfordret med ønsker om ændringer eller tilføjelser. Da faktura på knapt 8000 kr inkl. moms og kørsel blev fremsendt, fulgte en længere korrespondance. Kunden syntes, det var for dyrt ift. hvad lignende kunne fås til via nettet. Jeg forklarede flere gange, at jeg måtte fastholde prisen, og at arbejdet var ud over det medlemstilbud, der var mit udgangspunkt for aftale og fakturering. Sidst ville kunden være så flink at betale 4000 kr. for projektet, men jeg svarede, at pris og tidsfrist for betaling fortsat ikke var til forhandling. For yderligere henvendelser ville jeg begynde at fakturere timer til min normale timepris på knapt 1000 kr pr time. På betalingsfristen indbetalte de de 4000 kr, de selv syntes, de ville. Jeg kan ikke finde noget på nettet om korrekte rykkere for den slags halve betalinger. Det er ikke et stort beløb, men jeg synes, det er en uforskammet adfærd. Håber, I kan hjælpe med en vejledning. Mvh Karen

Maja Juhl Sørensen

Hej Karen, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Hvis ikke I har aftalt en pris, skal der principielt betales, hvad du forlanger ifølge købelovens principper. Det er herefter op til kunden at dokumentere, at prisen er urimelig. Hvis de har betalt noget af beløbet, skal du anlægge en retssag for at inddrive resten af pengene. Baggrunden for dette er, at man ikke kan tage et beløb til inkasso, hvor der er indsigelser - medmindre indsigelserne er åbenbart grundløse. I forhold til beløbets størrelse bør du dog være opmærksom på, at omkostningerne ved en retssag formentlig vil være højere end det beløb, som modparten skylder. Dertil kommer, at en retssag kan tage rigtig lang tid. Du kan jo forsøge at forhandle en løsning på plads med dem - alternativt kan du forsøge at sende et brev gennem en advokat. Jeg vil dog ikke anbefale dig at køre en retssag om 4000 kr. Held og lykke med det.

Diana Welle

Hej, Jeg har som Tømrerfirma sendt et tilbud til en kunde på udskiftning af undertag og tag. I tilbuddet står der at kunden selv har sørget for alt hvad der skal bruges til taget. Det jeg skal stå for er indkøb af lægter og undertag. Dette gør jeg. Jeg har givet hende en billig pris da hun skrev at det var 4-5 dages arbejde. Det viser sig så at hele taget er piv skævt og skal rettes op ca 5 cm. Det viser sig også at det lange stålplader hun skal have på taget og ikke de standard stålplader. Ergo skal der bruges dobbelt så mange lægter. Herefter skal der lægges planker på i gavlen. Der er nogle omkostninger ved. Jeg sagde til hende at det var ikke med i mit tilbud. Jeg skulle kun stå for undertag og lægter. Der er så to måder at lægge det her tag på. Og hun holder på sin måde og vi har udført arbejdet på vores måde. Nu kræver hun at det skal lægges om og gøres på hendes måde (hun har fået det af vide af hendes fætter som er tømrer). Hun forstår ikke hvordan det kan tage så lang tid at lægge et tag. Der er ikke blevet lovet en frist for udført arbejde. Kun afsendt et tilbud. Men enten laver vi arbejdet om eller også stopper vi arbejdet og så de 12000 kr vi har fået udbetalt a conto fra hende er betaling for det arbejde der er lavet. Eller hun vil få fat i en byggesagkyndig til at kigge på opgaven om der er flere fejl og mangler. Der er hverken fejl eller mangler i forhold til arbejdet. Blot forskellige måder at udfører opgaven. Kan hun springe fra et tilbud? Med venlig hilsen Diana

Maja Juhl Sørensen

Hej Diana, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Sikke en træls situation for dig. Hvis arbejdet er udført uden fejl og mangler, så skal hun betale som aftalt. Hvis I mener, at arbejdet er udført korrekt, bør I stå fast på dette. Det er kunden, der må bevise evt. fejl og mangler, hvis hun mener, at der er tale om dette. Det er ikke nok, at hendes fætter har udtalt noget omkring arbejdet. Udgangspunktet er altså, at hun skal betale for jeres arbejde. Dog kan det anbefales, at I forsøger at aftale en mindelig løsning med kunden, da en retssag om uenighederne kan gå hen og blive rigtig dyrt samt tage rigtig lang tid. Jeg håber, at I kan få det løst.

Kurt Haastrup

Har investeret i en ny hoveddør, der efter lidt forhandling er sat til nedskrivning på 20 år. Der er p.t. 16 år tilbage, og på det tidspunkt er jeg 98 år. Min bopæl er i et almennyttigt boligselskab ( AAB ) og døren er betalt kontant iflg. den individuel råderet. Jeg har modtaget en mail fra boligselskabet, men ønsker et tillæg til min husleje kontrakt. Er mailen rimelig dokumentation for investeringen. Venligst Kurt

Steen Hemmingsen

Jeg har sagt ja til et ophold på Bennigård, jeg var i den tro at det var Benninsgård kro, men nu viser det sig så at sælgeren sagde Bennigsgaads Anneks. Sælgeren snakkede meget hurtig så jeg fik ikke fat i at det var annks og ikke kroen er jeg bundet af aftalen

Maja Juhl Sørensen

Hej Steen, Hvis sælgeren har sagt Anneks, så er du bundet af aftalen. Hvis aftalen er indgået mundtligt bliver det både svært for sælgeren at bevise dette, men også svært for dig at sandsynliggøre din påstand. Derfor er det altid en god ide at have tingene på skrift. Under alle omstændigheder er det ikke noget, som kan betale sig at gå videre med, og jeg vil derfor anbefale, at du forsøger at finde en løsning med sælgeren. Jeg håber, at I finder ud af det sammen.

Maja Juhl Sørensen

Hej Anita, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Umiddelbart er der ikke indgået en bindende aftale, hvilket du straks må gøre sælgeren opmærksom på pr. mail. Det vil være op til sælgeren at dokumentere, at du har accepteret aftalen, så det må du bede dem om at fremvise. Jeg håber, at I finder en løsning.

Anita

Hej. Jeg snakkede med en sælger en gang. Angående noget med at, de kunne hjælp mig med flere kunder og bla bla. Jeg lyttede og siger at jeg er interesseret, men jeg vil vende tilbage. Dette gjorde jeg aldrig. Jeg får så 1-2 dage efter en regning på 7000 ( kan ikke huske det fulde beløb), for det mener de jeg har sagt ja til. Hvilket jeg bestemt ikke mener de har. Men de mener at aftalen er bindene. Kan man virkelig binde sig til et produkt gennem en mobil? Skal man ikke have en skriftelig aftale på det produkt de vil sælge???

Lis Larsson

Jeg er ved at sælge min andelsbolig og der har været ekstern vurdering på. Rapporten er fremsendt ti vores bestyrelse, som på baggrund af rapporten har udarbejdet en salgsopstilling og omdelt den til samtlige andelshavere med henblik på besigtigelse. Dagen efter besigtigelsen, som er 9 dage efter modtagelsen af vurderingsrapporten, meddeler bestyrelsen, at de ikke kan godkende vurderingen over forbedringerne, og har bestilt en ny rapport med henblik på en ny salgsopstilling. Det er vel et brud på aftaleloven? Jeg kan vel med rette antage, at når der er lavet et salgsopslag, ja så er det også ensbetydende med at vurderingsrapporten er godkendt... mvh Lis

Maja Juhl Sørensen

Hej Lis, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Spørgsmålet kan diskuteres, og derfor kan jeg ikke give dig et konkret svar. Det er dog min personlige vurdering, at bestyrelsen har udvist passivitet, og at rapporten derfor er godkendt ved den udarbejdede salgsopstilling. Det forhold, at bestyrelsen har nået at uddele salgsopstilling til samtlige andelshavere, indikerer tillige, at rapporten er godkendt. Du må holde fast på, at den første rapport er bindende, men spørgsmålet er herefter om du får noget ud af at klage over beslutningen. Hvis du ender med at lide et tab, fordi en ny rapport har væsentlige ændringer, så kan du overveje, om du så har et krav. Dog bør du overveje, om du ønsker at investere tid og omkostninger i en sådan sag, og derfor vil jeg altid anbefale, at man forsøger at finde en løsning med bestyrelsen. Det afhænger dog også konkret af, hvor stort et tab, du evt. ender ud med. Jeg håber, at I finder en løsning.

Lis Larsson

Kære Maja Tak for dit svar - det matcher mit eget synspunkt. Der er ikke noget jeg hellere vil end blive enige, men det skal der to parter til. Bestyrelsen har fået udarbejdet to vurderingsrapporter nu og forkaster dem begge - den ene er udarbejdet efter vores vedtægter, den enden er udarbejdet efter ABF's vejledning. Vi er meget tæt på at miste drømmen om at købe det hus vi har ledt efter i tre år. Det er slet ikke til at bære.Hvordan kommer jeg videre med dem (bestyrelsen) mvh Lis

Maja Juhl Sørensen

Hej Lis, Jeg kan godt forstå, at det er en træls situation for dig. Du kan overveje, om du skal have en advokat til at hjælpe dig. Måske ville det hjælpe, hvis foreningen fik et brev fra en advokat om dine synspunkter, selvom dette jo desværre ikke er en garanti for en løsning. Du bør også tage forbehold for at gøre krav på erstatning, såfremt foreningens dispositioner ender med at påføre dig et tab. Du er velkommen til at sende mig bilag og korrespondance pr. mail, hvis du ønsker bistand. Jeg bemærker dog, at det vil blive afregnet efter medgået tid.

Preben

Hej. Jeg har i 1969 opført en hangar på en kommunalt ejet flyveplads. Efter kommunesammenlægningen fik jeg i 1971 tilsendt en lejekontrakt for jordleje, for min opførte hangar. Jeg ville ikke indgå/underskrive kontrakten, hvorfor jeg aftalte med flyvepladsudvalget, at det var i orden!! (jeg har herefter punktligt betalt årlig leje 1639 Kr.) Kommunen har derfor påskrevet: "Efter aftale med flyvepladsudvalget." Nu har kommunen indgået en råderetsaftale med et flyfirma, der forlanger hangaren fjernet, hvis jeg ikke indgår på en lejekontrakt, der medfølger 300-400% forhøjelser. Hvorledes står jeg i den kommende fogedretssag?

Maja Juhl Sørensen

Hej Preben, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Nedenstående svar er med forbehold for, at der er forhold i sagen, som jeg ikke kender til. I det nævnte tilfælde er det et spørgsmål om, hvad den hidtidige aftale har været. Hvis ikke du har skrevet under på en kontrakt, er der i princippet ikke nogle skriftlige vilkår for din leje af jorden og derfor heller ikke et egentligt opsigelsesvarsel. Har du alligevel betalt den anførte leje, er det centrale spørgsmål, om du alligevel ved lejebetalinen har accepteret vilkårene i den oprindelige lejekontrakt. Det kan jeg ikke svare konkret på her, da det også afhænger af, om dialogen mellem dig og flyvepladsudvalget kun har foregået mundtligt samt øvrige forhold i sagen, herunder om den leje du har betalt, også er den leje, som står anført i den oprindelige kontrakt. Jeg ville derfor overveje at kigge i de oprindelige vilkår, som måske kan give et fortolkningsbidrag til din situation. Spørgsmålet er herefter, om du kan pålægges at indgå en lejekontrakt på de nye vilkår. Udgangspunktet må være, at såfremt du ikke kan acceptere den nye kontrakt, kan du betragte dig selv som opsagt. Spørgsmålet kan diskuteres, da du på den ene side har lejet jorden gennem mange år, hvorfor du ud fra en rimelighedbetragtning også bør få et opsigelsesvarsel, der modsvarer den lange lejeperiode. På den anden side har du ikke en kontrakt, der regulerer dine rettigheder, så det vil være en diskussion af, hvad et rimeligt opsigelsesvarsel så er i situationen. Jeg vil anbefale dig at tage fat I en, som har lidt mere kendskab til forpagtning og leje af jord, og som derfor bedre kan rådgive dig omkring, hvad den generelle retsstilling på området er.

Flemming

Hej. Jeg har fundet en bil på nettet som jeg så skrev til sælgeren om. Bilen stod til 349800kr, jeg skriver til sælger jeg mener han skal slå af prisen og tage min gamle bil i bytte, jeg skriver at mit foreslag er at han skal slå 20000kr af give 25000kr for min bil så jeg skal finansieres for 300500kr, sælger skriver tilbage at han kunne slå 10000kr af og give 25000kr for min bil hvis den var mekanisk i orden, han har så vedhæftet 2 tilbud hvor tilbuds summen lyder på 240000kr med forskellige udbetalinger. Jeg skriver tilbage til ham om tilbuddene er gældende, dertil svare han ja det er de, jeg skriver at jeg skal vende det med min kæreste inden jeg svare, dertil svare han at det er helt fint, men hvilket tilbud det skulle være hvis vi accepterede, jeg svare at vi ville vælge det hvor vi skal give 25000kr dvs min bil i bytte dertil skriver jeg så for så skal jeg ikke have ekstra penge op af lommen. Jeg snakker med min kæreste, vi bliver enige om at acceptere da det var en god pris. Så jeg skriver til sælger og acceptere, sælger for cpr numre så han kan søge ved finanserings selskabet og der har han søgt om 240000kr. Vi var derovre igår og prøve bilen og vil skrive slutseddel så hvis vi bliver godkendt køber vi bilen. Der siger han så han har lavet en fejl med prisen, jeg siger at jeg havde spurgt på mail om tilbuddet var gældende over mail. Han siger han ikke er bundet af aftalen da der kan være snak om god og ond tro. Hvor står jeg? Mvh Flemming.

Maja Juhl Sørensen

Hej Flemming, Tak for din henvendelse som jeg her skal besvare. Min besvarelse er med forbehold for, at der er oplysninger og konkrete formuleringer, som jeg ikke kender til. Ud fra dine oplysninger lyder det som om, at der er indgået en bindende aftale mellem jer. Du har mulighed for at holde sælger op på aftalen, og diskussionen vil så være, om der kan påvises ond tro hos dig. Nu kender jeg ikke de generelle markedspriser på den konkrete bil, men det vil være et spørgsmål om, hvor meget prisen afviger fra den sædvanlige pris for en tilsvarende bil. Jo mere prisen afviger, jo større sandsynlighed er der for, at sælger kan påvise ond tro hos dig. Derudover er spørgsmålet, om du ønsker at gøre en sag ud af det. Hvis ikke man kan finde en løsning med sælger, skal der anlægges en retssag omkring tvisten. Her vil du maksimalt kunne kræve erstatning for differencen mellem den aftalte pris, og prisen som du må give for en tilsvarende bil et andet sted. Dertil kommer procesrisikoen, den økonomiske risiko samt tidsperspektivet ved en retssag, der i værste fald kan tage op til to år. Jeg håber, at mit svar gjorde dig lidt klogere. Hvis du har behov for konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Pia Aagaard

jeg har til dette firma Frede Andersen & Søn A/S Uglehøjvej 2 4700 Næstved Tlf. 55 70 03 80 Dir. 55 70 72 84 CVR. 10063639 Fremsendt et tilbud på indkøb af et lager af sorte murestene pålydende 2000 kr og med tilbuddet fremsendte jeg også et par billeder af hvilke mursten det omhandlede, dette tilbud accepterede Peter Andersen på vegne af ovenstående firma.. Jeg accepterede også at betale for transporten fra dem til mig pålydende 750 kr pr time excl moms, jeg bor knap under 15 min fra dem, og hermed startede en dialog om hvor lang tid det transportmæssigt vil tage, pludselig ændret tilbuddet sig til et helt andet beløb og vil jeg ikke acceptere dette, kan jeg nu ikke købe murestene og modtager nu denne besked " Du må købe dine mursten et andet sted, jeg har brugt rigelig af tid på det her, og det er meget billigt for de mursten, men du vil fortsat gerne bestemme prisen.Prisen er ikke til diskussion, så du må finde mursten andre steder, hvis du ikke vil betale prisen." Men nu er det jeg vil høre om den først indgået aftale pr mail ikke er juridisk bindende ? mvh Pia Aagaard

Maja Juhl Sørensen

Hej Pia, Tak for dit spørgsmål. Jeg henviser til mit svar til dig pr. mail. Hvis der er indgået en bindende aftale med tilbud og accept uden modifikationer eller anslåede priser, så kan du godt gøre aftalen gældende mod firmaet. Hvis du har brug for en konkret vurdering, kan du sende korrespondancen til mig pr. mail, så skal jeg gerne hjælpe dig.

Martin Aaslev Olsen

Hej Jeg er tømrer og har et enkeltmands firma. Jeg blev ringet op af en kunde, som havde fået mit mobil nr. af en anden kunde på samme vej. Denne kunde havde et varmtvands basin på 10.000 liter til hjælp for deres multi handicappede datter. Bassinet er overdækket og klemt inde mellem husets to udbygninger og samtidig er der bygget en terrasse i hårdt træ en halv meter over terræn og lukket med 6 stk. Skydedøre i thermoglas. Alt det her blev bygget for 6 år siden, i mellem tiden har varmtvands bassinet sunket ned i jorden og trukket noget af terrassen med ned, samtidig med at skydedørende falder ud skinnen for oven. Kunden ber om et tilbud på at demontere skyddedørrende og bundskinne, demontere terrassebrædder og demontere underlaget for terrassen, fordi at der skal et firma ind og pilotere under bassinet for at rette det op og stabilisere bassinet. Der efter skal jeg genmontere hele terrassen igen. Jeg ser problemet med bassinet og svare ham at jeg ikke kan give ham et tilbud på opgaven pga. at jeg ikke kan se hvordan konstruktionen er lavet. Kunden presser mig og siger at han skal bruge et tilbud til kommunen så han kan søge om en bevilling til at få arbejdet betalt. Jeg går med til at give ham et tilbud på betingelse af, at konstruktionen er lavet som elementer som er meget nemme at skille og genmontere. Jeg sender ham et tilbud på 21.450,00 kr inkl. Moms januar i år. Jeg får en mail fra kunden i februar og han oplyser mig at kommune har bevilget dem midlerne til at de kan få sat gang i opgaven, men han skal lige koordinere det med dem som skal pilotere. Vi aftaler senere at jeg skal starte den 07.04 og den 08.04 2020 med at demontere terrassen og dem som skal pilotere starter den første dag efter påske den 14.04 Jeg fjernede skyddedørende og skinne samt alle terrassebrædderne den første dag, anden dagen den 08.04 blev vi enige om at konstruktionen var så dårlig og at det afviger så meget fra tilbuddet at jer laver resten af opgaven på medgået timer og materialer. Jeg bruger en hel dag på at fjerne resten af terrassen, eternit plader, flamingo som isolering, lecanødder og glasuld. Jeg går igang med at bygge terrassen op den 20.04 og gør ham opmærksom på at arbejdet bliver udført på timeløn og han siger at han gruer for når regningen kommer, det er jo ikke sikkert at kommune vil betale for ekstra omkostninger og at han måske må betale i to omgange, han siger så at de offentlige byggerier aldrig holder budgetterne og vil sikkert betale og dække ham ind. Jeg blev færdig den 05.05. 2020 og sendte ham en faktura på medgået timer og materialer, regningen lød på 71.383,00 Et par dage senere fik jeg en mail fra kunden som ikke kund forstå at det var blevet så dyrt, jeg ringede til ham og aftale et møde den 12.05 kl 09:30 Efter en halv time gik jeg med knude i maven, han nægtede at jeg havde sagt at arbejdet vil udføres på medgået tid og materialer og at han ville betale det som står i tilbuddet plus materialerne. Han har d.d betalt det som tilbuddet var på og de materialer der er blevet brugt. Mit spørgsmål er, har han ikke på en måde godkendt at det udførte arbejde er på timeløn ved at betale for materialerne. Kommunen kan ikke finde en sag på det aktuelle arbejde eller tilbud der omhandler denne sag, kan man bruge det i mod kunden at han bruger kommune på denne måde, har en mail fra kunden som siger at kommunen har accepteret arbejdet. Glæder mig til at få et svar. Med venlig hilsen Martin Aaslev Olsen

Maja Juhl Sørensen

Hej Martin, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det er altid træls, når aftaler ikke bliver overholdt. Som udgangspunkt har I jo indgået en aftale, som kunden har accepteret. Spørgsmålet er herefter, om du kan bevise jeres aftale. Hvis du har noget på skrift omkring ændring i afregningsmåden, og at kunden har accepteret, at der afregnes efter medgået tid, så ville jeg gå videre med sagen. Det ville være en fordel for dig, hvis der kunne forhandles en forligsmæssig løsning på plads mellem jer, så I ikke skal bruge tid på en retssag. Helt konkret vil din sag dog afhænge af beviser. Hvis ikke du har noget på skrift, vidner eller andet, så vil en sådan sag være op ad bakke, da en dommer under en retssag formentlig vil falde tilbage på tilbuddet. I forhold til sagen omkring Kommunen tror jeg desværre ikke, at du kan bruge dette til meget. Det er dig der skal bevise, hvis I har indgået aftaler udover tilbuddet, og det kan være dyre lærepenge, hvis ikke man sørger for at have aftalerne på skrift. At han udover tilbuddet har betalt for materialerne indikerer helt klart, at han har accepteret en eller anden form for ekstraarbejde. Spørgsmålet er dog, om du vil kunne få medhold i yderligere beløb. Hvis du ønsker en gennemgang af sagen og dine beviser i forhold til, om det kan betale sig for dig at gå videre med sagen, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg skal også gerne være behjælpelig med en forligsforhandlinger, hvis sagens forhold giver anledning til at forsøge sig med dette.

Sarah

Hej, Vi har fået lavet jordvarme på vores ejendom, hvor jordvarmeslangerne ligger på nabomatriklen som ejes af en landmand. Vi har lavet en skriftlig aftale med landmanden om, at slangerne kan ligge på hans matrikel (aftalen er lavet i efteråret 19). I slutningen af februar 20 er jordvarmeanlægget færdigt og taget i brug, og vi vil nu tinglyse jordvarmeanlægget på nabomatriklen. Tinglysningen er et krav fra kommunen i den tilladelse vi har fået til jordvarmeanlægget (men vi ville have tinglyst alligevel). I samme uge som vi går i gang med tinglysningen, finder vi ud af at landmanden, der ejer nabomatriklen er gået konkurs. Ved henvendelse til kurator får vi at vide, at der ikke er noget at gøre, andet end at vente til der kommer en ny ejer og så indgå en ny aftale med vedkommende. Kurator fortæller, at selv skriftlige aftaler ophæves ved en konkurs, hvis de ikke er tinglyst inden. Er det korrekt? Og er der ikke noget vi kan gøre? Vi kan jo risikere at en ny ejer kræver et ublu beløb eller vil have slangerne fjernet... På forhånd tak for hjælpen, Mvh. Sarah

Maja Juhl Sørensen

Hej Sarah. Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Sikke en træls situation for jer! Med forbehold for, at jeg ikke sidder med konkursret, skal jeg forsøge at besvare dit spørgsmål. Jeg er bange for, at kurator har ret. Da landmanden er gået konkurs, skal konkursboet tage stilling til, om man vil indtræde i aftalen, når den ikke er sikret ved tinglysning. Det er desværre risikoen ved ikke at tinglyse straks efter aftaleindgåelsen. Jeg vil dog anbefale, at I kontakter en advokat med speciale i konkurs, for at være helt sikre på jeres rettigheder, herunder om der er noget, som I kan gøre.

Maria

Hej Jeg har fundet ud af at jeg har betalt for Antenne dvs. TV i 9 år som jeg kunne have fra valgt den. Ejendomsadministrationen mener at jeg har overtaget lejligheden med de aftaler som var indgået med den tidligere ejer. Kan de trække fra mig hver måned uden at få en skriftlig aftale med mig? Venlig hilsen Maria

Maja Juhl Sørensen

Hej Maria, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det er svært for mig at svare på dit spørgsmål, når jeg ikke har set de eventuelle aftaler der ligger. Hvis ejendomsadministrationen kan dokumentere, at du har overtaget tidligere ejers aftaler, så kan de formentlig godt opkræve dig hver måned. Hvis de derimod ikke kan dokumentere aftalen, bør du finde en løsning med dem, og alternativt må du opsige aftalen straks, hvis du ikke ønsker at være bundet af den længere. Hvis det viser sig, at der IKKE ligger en aftale, om at du overtager tidligere ejers forpligtelser, bør du være opmærksom på, at du maksimalt kan kræve tilbagebetaling for de seneste 3 år, da resten er forældet. Jeg håber, at mit svar hjalp dig lidt på vej. Hvis du har behov for yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Susan

Hej. Min datter og kæreste gik fra hinanden først i november 2019. De ejer et hus 50/50. Min datter ville sætte huset til salg men kæresten ville gerne beholde huset. På det tidspunkt havde ejendomsmægleren flere købere i skuffen samt vi selv have nogle interesserede. Min datter gik med til, at han skulle forsøge at få lån til selv at sidde for huset. Hun skulle ikke have nogen penge. Det tog flere måneder og banken sagde nej. Han sagde så, at hvis han satte nye vinduer i, så kunne det måske lade sig gøre. De blev så enige om, at han overtog huset per 1.2.20 med alle udgifter, altså som om det var hans hus. De var igang med at lave et bilag hvor alt blev udpenslet, men da så min datter kommer for at underskrive, så har han ændret i det. Han vil have 3 år til at udbedre huset - altså min datter skulle være bundet til huset så længe og kan intet andet gøre. Ligeledes ville han opsige deres testamente, så hun ikke fik noget. Helt fair at hun ikke skulle arve noget, men huset skulle betales ud, så hun ikke Hang på gælden, da det jo var hans hus, ikke? Han har to børn af tidligere ægteskab, som selvfølgelig skal arve ham. De har ligeledes aftalt, at hun ikke skulle komme ud i huset for at hente hendes ting uden at have aftalt det. Nu er han så vendt på en tallerken. Efter han i sms’er har skrevet at hun ikke skulle komme ind i hans hus, med sit hold for at flytte sine ting, så er det lige pludselig blevet hendes hus og selvfølgelig må hun gå ind. Nu siger han at aftalen er annulleret. Hvad kan min datter gøre. Hun er i flexjob og lige nu meget både psykisk og fysisk påvirket af situationen. Der har været grimme sms’er fra eks’ en. Han har sendt hende “regning” helt tilbage til maj måned, hvor de boede sammen. De var blevet enige om en opgørelse han havde lavet fra November, hvor hun flyttede og indtil den 1.2.20, hvor de havde aftalt han overtog huset,hvilket hun har på skrift. Det skal siges, at da de købte huset sammen var min datter i flexjob og det var ham som tjente de fleste pengene. Det var vilkårene. Håber meget du kan hjælpe, da vi ikke sover og min datter er meget langt nede.

Maja Juhl Sørensen

Kære Susan, Tak for din henvendelse, som jeg her skal besvare. Sikke dog en træls situation for din datter. Jeg kan godt forstå, at det er hårdt for jer. Det er altid en lidt vanskelig situation, når der er tale om sameje omkring fast ejendom mellem tidligere samlevende. Her gælder ikke nær så mange regler, som ved ægtefæller. Jeg forudsætter, at der ikke er lavet en samejeaftale, da din datter og hendes ekskæreste købte huset sammen. Dette ville - set i bakspejlet - have gjort situationen noget lettere for din datter nu. Skulle der være lavet en aftale, er du velkommen til at sende denne til mig pr. mail. Din datter bør være opmærksom på, at testamentet formentlig ikke gælder længere, eftersom samlivet er ophævet. Hvis I ønsker en vurdering af dette, kan I sende en kopi af testamentet til mig pr. mail. Det bedste er, hvis din datter og ekskæresten kan finde en løsning sammen. Man kan søge samejet opløst via fogedretten, men her vil man ende ud i en frivillig auktion, hvor parterne risikerer at gå derfra med et større tab og en masse sagsomkostninger. Måske skulle din datter fortælle ekskæresten om denne mulighed - i håb om, at han bliver mere samarbejdsvillig. Det er sjældent, at man benytter sig af muligheden for frivillig auktion, da dette ofte er forbundet med, at ejendommen sælges til en meget lavere pris end ved fri handel via en ejendomsmægler. Der er desværre ingen mulighed for at tvinge ekskæresten til at sælge huset. Så hvis ikke han vil samarbejde, er fogedretten den eneste mulighed. Det er desværre risikoen ved, at der ikke laves en konkret samejeaftale fra start. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis jeg skal hjælpe jer med at udarbejde et brev til ekskæresten omkring ovenstående. Det kunne jo være, at et brev fra en advokat kunne hjælpe ham i den rigtige retning, men der er ingen garantier. Jeg håber, at mit svar kunne hjælpe dig.

Jimmi Thomsen

Hej, jeg har af et tømrefirma modtaget et tilbud på ombygning af mit hus på 146000,- hvilket jeg via mail accepterede, problemet er at tømreren laver mange fejl, mit nye køkken er sat skæv op så højglanspladerne ikke passer over for hinanden, karmskure er boret ind hvor hængslerne til skabene skal sidde, hvilket nu gør skabene ikke kan monteres i den rigtige side, mit gulv er lagt forkert i sture og bryggeres, vores nye emhætte til 14000,- er blevet ridset i glaset under montering osv osv.... hvordan kan jeg komme ud af den aftale hurtigst muligt inden han ødelægger resten af huset ?

Maja Juhl Sørensen

Kære Jimmi, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Nedenstående svar er med forbehold for, at der er oplysninger i sagen, som jeg ikke kender til. Som du skriver i dit spørgsmål, så har tømrerfirmaet lavet en del fejl ved ombygningen af dit hus. Som udgangspunkt har firmaet en afhjælpningsret. Det betyder dog ikke, at firmaet har uanede antal udbedringsforsøg i forhold til manglerne. Som du skriver det i dit spørgsmål, lader det til, at der her er tale om væsentlige mangler ved det udførte arbejde. Når der er væsentlige mangler er en af mulighederne, at du kan ophæve aftalen med håndværkeren. Det er dog din bevisbyrde, at manglerne er væsentlige. Du kan muligvis rette et krav mod håndværkeren, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et tab på baggrund af det mangelfulde arbejde. Du skal under ingen omstændigheder betale for arbejde, der er udført mangelfuldt. Hvis noget af det udførte arbejde er udført korrekt og dermed har en værdi for dig, skal der dog betales for dette. Disse sager er dog noget komplicerede, og der er ret mange forhold som spiller ind. Da du har bevisbyrden for manglerne, er det vigtigt, at arbejdet ikke udbedres af anden håndværker, før du har sikret beviser f.eks. i form af syn og skøn. Jeg vil dog anbefale, at du forsøger at finde en løsning med håndværkeren, da en retssag vil være forbundet med store omkostninger for jer begge samt i øvrigt kan tage op til flere år at få afgjort. Har du brug for yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

A.

Har bekræftet at tilbud/overslag fra håndværker på, mail. Nu ønsker jeg at annullere min "ordre" Kan jeg det?

Maja Juhl Sørensen

Kære A, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Nedenstående svar er med forbehold for, at der er oplysninger i sagen, som jeg ikke kender til. Som udgangspunkt er en aftale bindende for begge parter, og der skal derfor være nogle konkrete forhold til stede, for at du kan annullere aftalen. Jeg kender desværre ikke indholdet af aftalen eller de øvrige forhold, hvorfor det er svært at sige, om du kan annullere den uden at skulle betale et beløb til håndværkeren. Du er velkommen til at kontakte mig, så har jeg bedre mulighed for at rådgive dig.

Anette Weirsø

Hej. jeg har et spørgsmål om i hvilke tilfælde aftaleloven ikke er gældende. Vi har bestilt et band til vores bryllup den 23 maj, men som situationen ser ud på nuværende, ser det ikke ud til at vi kva lovgivning kan holde festen. Vi har kontaktet booking firmaet, om hvordan vi forholder os i denne situation, idet at det jo ikke er os som aflyser bookingen, men et lovindgreb der gør at banded som, må sådan som lovgivningen er nu, ikke kan opfylde deres aftale om at spille til vores bryllup. Vi har ikke underskrevet kontrakten, og aftalen er indgået inden CORVID krisen var aktuel, så vi har handlet i god tro. I kontrakten står at ved aflysning skal vi betale halvdelen af honoraret. Vi endnu ikke aflyst aftalen, men tænker at der er tale et lovindgreb som vi jo ikke kan undsige os. Med Venlig hilsen Anette Weirsø

Maja Juhl Sørensen

Hej Anette, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Nedenstående svar er med forbehold for, at der er oplysninger i sagen, som jeg ikke kender til. Sikke en træls situation med usikkerheden omkring jeres bryllup. Som udgangspunkt har I indgået en aftale, der er bindende. Det er herefter aftalens indhold, der regulerer forholdet mellem jer og bandet. I denne situation er det aftalt, at I skal betale det halve af honoraret, såfremt brylluppet aflyses. Uden kendskab til størrelsen af jeres bryllup, kan jeg dog sige, at der ind til videre ikke er kommet nogen reguleringer for arrangementer med under 500 personer efter 10. maj. Derfor er det endnu usikkert, om I kan gennemføre brylluppet, eller om der kommer yderligere restriktioner. Vælger I at aflyse før der evt. kommer lovgivning for området, må I være indstillede på at skulle betale. Hvis I derimod afventer situationen, og såfremt det nuværende forsamlingsforbud forlænges, vil der være tale om en uventet situation, hvor force majeure kan påberåbes, således at I ikke skal betale. Der er dog en række betingelser for, hvornår man kan påberåbe sig force majeure, og en konkret vurdering kræver, at jeg har lidt flere oplysninger omkring aftalen. Hvis bandet fastholder, at I skal betale, vil det i værste fald ende med, at I skal køre inkasso- eller retssag omkring betalingen. Da dette er forbundet med en stor økonomisk risiko, vil jeg anbefale, at I forsøger at finde en mindelig løsning med bandet. Måske kan I aftale, at I booker bandet til en evt. ny dato for jeres bryllup? Hvis I har behov for yderligere rådgivning, er I velkomne til at kontakte mig.

Lene Elm

Jeg er frivillig økonomisk rådgiver for Dansk Folkehjælp. Jeg har telefonisk indgået en aftale på vegne en skyldner. Skyldner har af egen vilje (manglende betalingsevne ud fra rådighedsbeløbsberegning) forpligtet sig til at indgå en aftale om afvikling hvis kreditor ville indvilge i rentestop. Dette blev mig lovet under forhandlingen. Efterfølgende fremsender kreditor en skyldnererklæring direkte til skyldner af hvilken det fremgår at der vil blive beregnet rente. Erklæringen kommer først til mit kendskab efter at skyldner har underskrevet og er påbegyndt den aftalte månedlige afvikling og nu vil kreditor ikke overholde aftalen om rentestop og det skønt kreditor har noteret den mundtlige aftale om rentestop i deres sag. Fejlen er tilsyneladende at jeg (rådgiveren) ikke i min mail korrespondance om afviklingsvilkår gentager løftet om rentestop. Skyldner er mest opsat på at tilsidesætte aftalen pga. løftebruddet og da vedkommende efter en længere sygeperiode nu er på kontanthjælp vil der ikke ved en evt. fogedsag være dækning for kravet. Der er til orientering en stor offentlig gæld (skyldige børnebidrag) hos Gældsstyrelsen og den gæld vokser måned for måned da der ikke er betalingsevne til mere end 1. bidrag af gangen. Jeg føler mig lidt som Sorteper i denne sag - jeg forhandler en aftale, der telefonisk bekræftes med begår en procedurefejl i min mail korrespondance ved ikke at gentage aftalen om rentestop eller bede kreditor sende skyldnererklæringen til mig til godkendelse inden underskriften går aftalen bindende. Er det OK at bryde aftalen hvis kreditor vedholder deres krav om renteberegning?

Maja Juhl Sørensen

Kære Lene, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Nedenstående svar er med forbehold for, at der er oplysninger i sagen, som jeg ikke kender til. Som udgangspunkt er en aftale bindende for begge parter ved aftaleindgåelsen. Dette gør sig også gældende ved mundtlige aftaler, og som udgangspunkt er der derfor indgået en aftale om rentestoppet. I og med, at kreditor selv har noteret aftalen ned, vil der heller ikke være nogen problemer med at fremskaffe bevis for den første aftales eksistens. Problemet i forløbet opstår dog på det tidspunkt, hvor skyldner underskriver den frivillige skyldnererklæring. Her accepterer skyldner en ny og revideret aftale. Da skyldnererklæringen udgør et nyt tilbud, og da skyldner har accepteret ved sin underskrift, er skyldner bundet af denne aftale. Det er som udgangspunkt skyldners egen risiko, at erklæringen underskrives uden at denne læses grundigt igennem enten af skyldner eller dig. Herefter kan det dog diskuteres, om kreditor har været i ond tro ved fremsendelse af skyldnererklæringen. Hvis man kan påvise, at kreditor har været i ond tro ved fremsendelse af skyldnererklæringen, vil man kunne fastholde den oprindelige aftale over for kreditor. Dette vil dog skulle afgøres ved en retssag som dels udgør en økonomisk risiko og dels tager rigtig lang tid. Sådan en retssag vil efter min opfattelse være svær at vinde, da skyldner har udvist egen skyld ved ikke at læse erklæringen igennem inden sin underskrift. Skyldner har i min optik følgende muligheder: 1. At betale i henhold til skyldnererklæringen 2. At betale i henhold til den første aftale om rentestop 3. Slet ikke at betale Mulighed 1 er forbundet med den mindste risiko. Mulighed 2 vil medføre, at kreditor skal anlægge en retssag, hvis man vil støtte ret på skyldnererklæringen. Hvis der er indsigelser, kan skyldnererklæringen ikke inddrives via inkasso. Det vil dog være en meget lang proces med en væsentlig risiko for skyldner. Mulighed 3 kan ikke anbefales - uden at jeg dog har kendskab til skyldners økonomiske forhold. Jeg vil derfor anbefale, at der findes en mindelig løsning med kreditor, som begge parter kan leve med. Kreditor bør alt andet lige være mere interesseret i at få sine penge (eller nogle af dem), end at skulle starte en retssag omkring, hvorvidt underskriften på skyldnererklæringen er bindende for skyldner, herunder om aftalelovens ugyldighedsbestemmelser finder anvendelse, fordi kreditor har handlet i ond tro. Hvis du har behov for yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

birgit

Min søn har talt om at optage kreditforenings lån med banken og har modtaget et låne tilbud med kurssikring som han ikke har underskrevet men banken mener at det har han accepteret mundtlig. Tilbudet er givet på det tidspunkt hvor corona krisen sendte renten op og her 8 dage efter er det en hel anden kurs. Der er 2 mdr. til at han skal bruge pengene så under alle omstændigheder er det dårlig rådgivning. Banken mener at have optaget samtalen og derved kunne dokumenterer aftalen. Hvad gør han kan han anfægte bankens påstand.

Maja Juhl Sørensen

Kære Birgit, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det er under alle omstændigheder banken, som skal dokumentere, at der er indgået en aftale. En mundtlig aftale er sværere at bevise end en skriftlig aftale. Hvis din søn er helt sikker på, at han IKKE har accepteret lånetilbuddet, så skal han selvfølgelig holde fast i det. Hvis banken mener at have en optagelse, der siger noget andet, må din søn bede om at få fremsendt denne optagelse, så han har mulighed for at forholde sig til indholdet af den. Normalvis kører bankerne også med digitale underskrifter på diverse aftaler, så det lyder en anelse mystisk, at denne bank gør en mundtlig aftale gældende. Hvis banken ønsker at gøre aftalen gældende over for din søn, vil det være op til dem at gå videre med sagen f.eks. ved en retssag. Det er derfor vigtigt, at din søn straks sender sin indsigelse skriftligt til banken, således at han har dokumentationen i orden. Skulle banken sende en optagelse, hvor der kunne være tvivl om, hvorvidt din søn accepterer tilbuddet, bør din søn være opmærksom på procesrisikoen og den økonomiske risiko ved en retssag. Derfor bør han bestræbe sig på at finde en fornuftig løsning med banken. Alternativt kunne I overveje at få Det Finansielle Ankenævn til at vurdere sagen, hvilket er forbundet med en noget mindre risiko såvel økonomisk som processuelt. Hvis I har behov for bistand eller yderligere rådgivning, er I velkomne til at kontakte mig.

Maja Juhl Sørensen

Hej Marianne, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Nedenstående svar er med forbehold for, at der er oplysninger i sagen, som jeg ikke har kendskab til. Helt konkret afhænger svaret af, hvad der står i aftalen. Hvis du har en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at der er en bindingsperiode, så er du som udgangspunkt bundet heraf - medmindre: - Du kan dokumentere, at du er blevet stillet andre vilkår i udsigt - Du har ret til at hæve aftalen Hvis der alene har været telefonisk kontakt omkring vilkåret om ingen bindingsperiode, kan det være svært at bevise. Dog vil jeg sige, at hvis der IKKE fra den erhvervsdrivende er blevet leveret som aftalt og til den aftalte tid, og hvor du har givet virksomheden ny mulighed for at levere, så kan du være berettiget til kompensation for dit evt. lidte tab samt i visse tilfælde også til ophævelse af aftalen. Købeloven kræver normalt, at man som forbruger giver virksomheden en frist for levering i henhold til aftalen, og såfremt der ikke sker levering inden for denne frist, er man berettiget til at hæve købet. Du kan derfor enten vælge at give dem en frist for levering. Medmindre du allerede skriftligt har gjort dette. Alternativt kan du forsøge at forhandle en forligsmæssig løsning på plads med virksomheden. Hvis du ikke betaler til virksomheden, er det vigtigt, at du skriftligt fremsender dine indsigelser. Herefter skal de anlægge en retssag mod dig. Du skal dog være indforstået med den økonomiske og tidsmæssige risiko, der er ved en retssag. Dertil kommer procesrisikoen. Hvis du ønsker en mere konkret vurdering, eller bistand til sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte mig.

marinne lagholm

hej jeg har bestilt den 10 feb, internett fra fastspeed, og her efter sendt en router, og et tekniker besøg fastsat til den 11 marts, de kommer ikke, ringer dagen efter og spørger hvorfor de ikke kom,, han underliger det, siger han jeg ringe 4½ time efter, og de har stadig ikke noget svar,, siger jeg så vil annullere aftalen, men der griner han bare og siger at vi er i binding, da der er gået 1 mdr,. for det første reklamere firmaet med o binding, og derfor troede jeg det , da jeg indgik aftalen, men nu siger de noget andet, jeg mener at de ikke har overholdt den såkaldte kontrakt,(der er indgået telefonisk) da de ikke kom som planlagt, hvad kan jeg gøre?

Maja Juhl Sørensen

Hej Helle, Tak for dit spørgsmål. Svaret på dit spørgsmål afhænger meget af en række forskellige forhold, som jeg ikke ud fra din besked har kendskab til. Nedenstående svar er derfor med forbehold for, at der er detaljer i sagen, som jeg ikke kender. Er der knyttet nogle vilkår til den første uddannelse, i forhold til, hvad der gælder, hvis man stopper uddannelsen før tid? Og er der i øvrigt knyttet vilkår til uddannelsen omkring betaling, hvornår skal der betales, betales der ad én gang etc.? Hvis ikke I betaler, vil det være op til den pågældende underviser/uddannelsesudbyder at gå videre med sagen. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at I straks giver besked til ham med din mands utilfredshed. Hvis ikke I påtænker at betale, skal I samtidig give besked om dette med henvisning til, at undervisningen har været så mangelfuld, at den er uden værdi for din mand. I bør dog være indforståede med, at der er en risiko forbundet med at indtage dette standpunkt - både tidsmæssigt og omkostningsmæssigt. Svaret på dit spørgsmål er således ikke helt klart, da det kan diskuteres, hvad din mand skal betale for mangelfuld undervisning. Spørgsmålet er, om din mand trods alt har fået noget ud af de 6 uger, og derfor er forpligtet til at betale et eller andet beløb. Det beløb kan man forsøge at forhandle om. Dertil kommer, at det er din mand, som skal bevise, at undervisningen var mangelfuld, hvis man - worst case - endte ud i en retssag omkring problemstillingen. Jeg vil anbefale, at I forsøger at finde en forligsmæssig løsning med den pågældende underviser eller uddannelsesudbyder, medmindre der er nogle vilkår, som taler til jeres fordel. Jeg kan ikke anbefale, at der køres en retssag omkring forholdet, da det hverken tidsmæssigt eller økonomisk kan betale sig for jer. Hvis I har brug for rådgivning og/eller bistand i sagen, er I velkomne til at kontakte mig.

Helle Pedersen

Hej. Mit spørgsmål er : Min mand er startet uddannelse, som er selvbetalende. Han finder ud af at undervisningen er manglefuld og han bliver frustreret og kontakter en anden skole som udbyder samme uddannelse. Hans fornemmelse er korrekt og han beslutter at stoppe på skolen han startede på og skifter til en anden skole. Min mand har spurt flere gange til betaling af kurset, men har ikke fået betalingskort. Han har ikke skrevet under på noget, hverken pr mail eller på udleveret papir, han har deltaget i undervisningen i 6 uger. Selve kurset koster 28.000 i alt ( det er uddannelsen som kørerlærre ) kurset startede op d 7.1.20 med undervisning tirsdag/torsdag fra 16-21. Og slutter slut Maj 20. Underviser blev vred over skiftet og vil have 9000.- for den undervisning min hand har fået. Min mand har været utilfred med undervisningen og har været frustreret over manglende hjælp fra underviser. Spørgsmålet er, skal min mad betale de 9000.- Mvh Helle Pedersen

Lone B.

Hejsa.. Vedr. Min mand som er gået konkurs med firma og privat i efterået 2019. Vi købte en landbrugsejendom i 2008 som vi ejer 50/50 og den var med alt inventar og maskiner klar til produktion samt masser af byggematerialer. Nu har kurator har sat en del på auktion, næsten 200 katalog nr.!!! Men jeg ejer 50% af mange af tingene, da mange af tingene er købt med ejendommen og ting vi har købt i fællesskab, han har også sat flere af lejerenes ting, legetøj som ejes af vores søn på 11 år, værktøj vores søn på 11 år har arvet fra hans bedstefar m.v Men kan bare sætte andre folks sager på auktion ??? Så er spørgsmålet hvem skal dokumentere ejerskabet ?? Kurator siger det skal dokumenteres via faktura/kvitteringer... Men vi har jo boet på ejendommen i 12 år, så det eneste vi kan fremligge er et skøde, hvori der står at ejendommen er købt med løsøre og div. inventar og vi stod selv for oprydningen af ejendommen ved overtagelse. Lejere har jo ikke fakturaer/kvitteringer på alt de har til at stå på ejendommen. Det er vel de færreste der gemmer kvitteringer på alt hvad de køber, noget er også arvet, så det er ikke nemt at dokmentere ejerskab! Kan det passe at det ikke er kurator der skal dokumentere tilhørsforhold ? Ser frem til at høre fra jer! Med venlig hilsen Lone

Stina

I oktober blev vi kontaktet af en annoncesælger, der fik mig overbevist om at købe en annonce i hans norske blad...dvs. at jeg accepterede hans pris på skrift. Tiden går og jeg glemmer alt om det, men d. 20/12 bliver jeg kontaktet igen da vi har overset deres faktura og ikke har betalt rettidigt. Jeg oplyser at jeg har overset den - og at vi i mellemtiden faktisk har fortrudt. Dertil skriver sælgeren at det kan jeg ikke, for deadline for materialeindlevering er for længst overskredet….. Deadline for materialefrist var tre uger tidligere og det var der ingen påmindelser om …..og i øvrigt går bogen først i trykken sidst i Februar. Dvs. at vi ikke har modtaget en ydelse eller fået udført et stykke arbejde endnu. Hvordan står jeg juridisk hvis jeg fastholder?

Maja Juhl Sørensen

Kære Stina, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Som udgangspunkt har du indgået en bindende aftale med den pågældende sælger, og derfor skal du betale for annoncen. Dine muligheder for fortrydelse afhænger lidt af, om du har indgået aftalen som privatperson eller som led i dit erhverv. Uanset dette er den sædvanlige fortrydelsesret for forbrugere dog overskredet på tidspunktet, hvor dette meddeles sælgeren. Om du helt konkret har nogle muligheder afhænger af indholdet af jeres korrespondance i forbindelse med aftalens indgåelse. Hvis deadline, vilkår m.v. fremgår heraf, vil jeg anbefale, at du betaler og herefter opsiger aftalen på de vilkår, som aftalen evt. foreskriver. Er der ikke givet nogen form for meddelelse om deadline m.v. kan du ophæve aftalen som misligholdt fra sælgers side og herefter fastholde, at der ikke vil ske betaling, idet du ikke har modtaget den aftalte ydelse. Helt konkret bør du være meget opmærksom på risikoen for at sælgeren indleder en retssag ved sidstnævnte løsning. Ved en retssag er der altid en procesrisiko, og du risikerer derfor, at det bliver endnu dyrere for dig. Samtidig bør du være opmærksom på evt. værnetingsregler, herunder om sælgeren kan indlede retssagen i Norge. Hvis du har behov for, at jeg gennemgår din sag med henblik på mere konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig. Mit svar er med forbehold for, at jeg ikke har set sagens korrespondance og bilag, og at der derfor er forhold, som jeg ikke kender til. Mvh. Maja Juhl Sørensen, advokatfuldmægtig

Dorthe

Til min lønforhandling i juni 2018 aftale jeg med min chef, at jeg kunne få en to årig diplomuddannelse, da han ikke kunne give mig lønforhøjelse, men i stedet foreslog at vi arbejdede på mit CV. Jeg er påbegyndt uddannelsen, men er nu informeret om at jeg ikke må fortsætte pga. besparelser i firmaet. Jeg har det desværre ikke på skrift. Er der så ikke mere at gøre?

Maja Juhl Sørensen

Hej Dorthe, Tak for dit spørgsmål. Dit spørgsmål er af lidt mere ansættelsesretlig karakter. Det er svært at svare uden at vide, hvad du har af dokumentation i sagen. Generelt kan jeg dog oplyse, at såfremt du kan dokumentere, at diplomuddannelsen træder i stedet for en egentlig lønstigning, kan du evt. have krav på at blive godtgjort via din løn i stedet f.eks. med en lønstigning. Helt konkret tror jeg desværre, at sagen - ud fra dine oplysninger - er op ad bakke, hvis du ikke har noget på skrift. Herefter bliver spørgsmålet så, om der er andet korrespondance eller lignende, som på nogen måde kan dokumentere eller sandsynliggøre aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Maja Juhl Sørensen

Hej Christoffer, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Du har helt ret i dine antagelser. Hvis ikke du har accepteret, at virksomheden opkræver særskilt betaling i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet, så skal du naturligvis ikke betale. Det er virksomheden som har bevisbyrden for, at der foreligger en accepteret aftale, herunder at man har orienteret dig om denne betaling i forbindelse med afgivelse af tilbuddet, og at du har accepteret dette vilkår. Det er helt grundlæggende aftalelovens bestemmelser om tilbud og accept, som du skal henvise til her. Du må opfordre firmaet til at redegøre for deres hjemmel til at opkræve denne betaling og i øvrigt sørge for skriftligt at gøre opmærksom på, at du ikke har accepteret denne ekstra betaling. Hvis ikke de har sendt noget på skrift til jer, hvoraf det fremgår, så bliver det svært for dem at løfte denne bevisbyrde. Så helt kort - hvis ikke du har accepteret at skulle betale noget for tilbuddet, så kan de ikke opretholde kravet mod dig. Din henvendelse til virksomheden er alene en opfordring til at gøre tilbud, og derfor kan de på ingen måde rette et krav mod dig/jer med omkostninger forbundet med tilbuddet, hvis ikke de har en tydelig accept fra dig. Sørg for at sende dine indsigelser til virksomheden på skrift, så du har dokumentation, hvis der senere måtte blive et sagsanlæg omkring kravet. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker bistand i forbindelse med sagen, herunder hvis virksomheden mod forventning opretholder sit krav. Med venlig hilsen Maja Juhl Sørensen, advokatfuldmægtig

Christoffer

Hej Må en håndværkere/virksomhed tage penge for at afgive et tilbud på en evt. arbejdsopgave..? Min virksomhed har haft besøg af et firma, som skulle komme med et tilbud på installation af noget teknisk udstyr. For at kunne afgive tilbuddet, havde de behov for at en af deres teknikker kom på adressen og fortog nogle ganske få målinger. Efter en del ventetid kontaktede jeg firmaet, idet vi endnu ikke havde modtaget noget tilbud. Firmaet oplyste at de havde behov for at fortage en sidste måling for at kunne afgive et endelig tilbud. Inden vi fik aftalt en ny dato, modtog vi en pæn stor regning for deres første teknikker der havde fortaget målinger. Mig bekendt så koster det vel ikke noget at få lavet et tilbud - med mindre andet er aftalt eller oplyst herom, hvilket vi ikke var blevet. I så fald havde vi med stor sandsynlighed nok takket nej. Nu står vi så tilbage med en stor regning, og forsat intet tilbud. Er vi forpligtiget til at betale denne regning, og i så fald at vi ikke er, hvad kan vi så henvise til af regler, paragraffer eller lign. På forhånd mange tak.

Jann Pedersen

Hej Jeg har fået et tilbud fra en forhandler, det er på mail. har svaret på mail at jeg godt vil købe varen, men han svare ikke tilbage, har også prøvet at ringe uden held. Prøvede så at ringe fra et andet nummer hvor jeg kom i kontakt med ham, men han kunne ikke lige huske tilbuddet. han ville vende tilbage, som han så ikke har gjort. Skal jeg bare glemme tilbuddet eller forsøge at holde han til aftalen. Der står ikke noget om forbehold på tilbuddet, og det er accepteret inden for fristen.

Maja Juhl Sørensen

Hej Jann, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Hvis du har fået et tilbud, som er accepteret inden for fristen - og din accept ikke i øvrigt indeholder forbehold eller lignende - så er der indgået en bindende aftale. Jeg tager dog forbehold for evt. oplysninger i sagen, som jeg ikke har kendskab til ud fra din besked. Jeg vil anbefale dig at kontakte forhandleren og holde ham op på den indgåede aftale. Jeg vil tillige anbefale, at du i din skriftlige henvendelse til forhandleren giver ham en rimelig frist til at overholde aftalen og samtidig orienterer om, at du herefter vil være nødsaget til at gå videre med sagen. Hvis dette ikke giver noget resultat, er du meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan kigge på dine muligheder.

Steen Bo

Hej. Hvordan skal jeg forholde mig på at mundeligt aftale om kompensation. Jeg købte en ny bil Dec 2018 og fik den den 21.02.2019 men efter kun 8 dages ejerskab blev bilen sat ned med næsten 60.000 kr, og det er lidt surt, men ringer til forhandleren "har navn på vedkomende" og han fortæller at det er en lidt træls situation, men jeg vil få en kompensation i form af en software opdatering til en værdi af 25.000 kr, og det er jo bedre end ingenting. Jeg får det desværre ikke på skrift, men jeg ringer 3 dage senere og den samme sælger fortæller at den er god nok jeg får updateringen gratis om kompensation. Jeg venter så spændt på hvad der sker, men her 7 md efter er der stadig ikke kommet nogen updatering til bilen. Jeg har så rykket og rykket, og nu fået et svar på at jeg ikke vil få den pga jeg ikke har det på skrift. Hvad gør jeg ? Det skal lige siges at jeg er ikke den eneste der er i samme situation, kender ikke det nøjagtige antal, men lad os sige at der er 50 der fik deres bilen inden 1-3-2019 og de 40 af dem har fået den her lovet updatering da de har fået det på skrift. Men jeg læste på facebook at de lovede den gratis fra en anden kunde som havde købt samme bil og jeg ringede til forhandleren og fik bekræftet 2 gange at den var god nok. Men jeg var desværre så naiv at tro at en mundligt aftale løber så stort et firma ikke fra når de har solgt rigtig mange biler på kort tid. Mvh Steen

Maja Juhl Sørensen

Kære Steen, Tak for dit spørgsmål. Ifølge aftalelovens regler er en mundtlig aftale nøjagtig lige så bindende som en skriftlig. Udfordringen her består dog i, at det som udgangspunkt er sværere at bevise en mundtlig aftale. Derfor anbefales det altid, at man sørger for at få aftalen på skrift, så der ikke er nogen tvivl. I din situation vil det umiddelbart være svært at bevise din aftale, hvis du slet ingen dokumentation har. Det kan dog tale for din sag, hvis du har en masse andre personer, som står i samme situation som dig - og som i givet fald kan bekræfte at være blevet lovet det samme. Det skaber i hvert fald en hvis formodning for den mundtlige aftale, som du henviser til. Du kan jo med fordel forsøge at opnå kontakt med så mange af de andre personer, som overhovedet muligt - det kan jo være at det kan få forhandleren ud af busken, hvis I er 30-40 personer som henvender jer med et krav. Spørgsmålet er så, om disse personer er interesserede i at køre en sag mod forhandleren med den risiko, der er forbundet hermed. Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Gitte Elisabeth

Jeg har lejet et hus pr 1/9-19 og fået lov at flytte ind før tid. Iflg tidligere lejer, oplyst pr SMS efter jeg var flyttet ind, er der fugt og skimmelsvamp i huset, som tidligere lejer har affundet sig med, vasket det af hver uge, lige ledes i brusekabinen skulle der komme noget sort ud imellem fliserne. Det er jo meget sundhedsskadelig - hvad kan jeg gøre? Udlejeren siger, jeg skal sætte varme på for at undgå fugtskaderne, som vil opstå bag møbler mv. Det nægter jeg nu i denne sommer temperatur.. Hvad gør jeg?

Maja Juhl Sørensen

Kære Gitte, Tak for dit spørgsmål. Indledningsvis bemærker jeg, at nedenstående svar er med forbehold for oplysninger, som jeg ikke har kendskab til. Dine helt konkrete muligheder afhænger naturligvis af, hvor slemt et tilfælde af skimmelsvamp, der er tale om samt hvad du ønsker at opnå. Hvis der er mangler ved lejemålet, skal udlejer naturligvis udbedre dette. Jeg vil anbefale, at du kontakter udlejer herom straks. Hvis ikke udlejer foretager sig det fornødne, kan du varsle udlejer, at du vil udbedre for udlejers regning. Er der tale om en væsentlig mangel, hvor der f.eks. er tale om et direkte sundhedsskadeligt forhold, har du ret til at ophæve lejemålet og derved modtage dit depositum retur m.v. Om der er grundlag for ophævelse kan jeg ikke vurdere ud fra de oplysninger jeg har på nuværende tidspunkt. I visse tilfælde kan der også være grundlag for at man som lejer tilkendes erstatning. Jeg vil dog anbefale dig at kontakte en advokat, hvis ikke udlejer vil samarbejde omkring at få udbedret skimmelsvampen i lejemålet. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker en lidt mere detaljeret gennemgang af dine muligheder.

jørgen

Hej Min eks kæreste og jeg har et hus sammen 50/50. Vi er gået fra hindanden i februar måned. Eks er fraflyttet ejendommen og har ikke betalt til fælles udgifter på huset( Fælles gæld i huset osv,) Nu vil hun flytte tilbage i huset, Spørgsmålet er. Kan hun bare flytte tilbage, da hun har skiftet adresse og har intet betalt siden februar. Jeg har også gentagne gange bedt om at få udleveret nøglerne til huset, Dette vil hun ikke. Og må jeg skifte låsene i i huset. Håber på hurtigt svar. Mvh. Jørgen

Maja Juhl Sørensen

Kære Jørgen, Tak for dit spørgsmål. Først skal jeg beklage det sene svar, der skyldes sommerferieafholdelse. Jeg skal i det følgende besvare dit spørgsmål. Jeg formoder, at I ikke har lavet en samejeoverenskomst i forbindelse med jeres køb af huset. I har altså ikke en aftale, der regulerer hvad der skal ske med huset i tilfælde af f.eks. samlivsophævelse o.l. Som udgangspunkt ejer I begge ejendommen, og derfor har I begge lige meget ret til denne. Eftersom I ikke har en konkret aftale, er I nødt til at forsøge at finde en løsning sammen. Da I nu er gået fra hinanden, vil jeg anbefale, at I forsøger at finde ud af, hvorvidt ejendommen skal sælges, eller om en af jer skal overtage ejendommen alene. Sidstnævnte kræver, at banken kan godkende den ene af jer til at overtage ejendommen. Et fortsat sameje er ikke hensigtsmæssigt, nu hvor I er gået fra hinanden. Hvis din ekskæreste flytter tilbage, men fortsat ikke betaler til gælden, vil huset i værste fald ryge på tvangsauktion, hvilket ikke gavner jeres økonomi hver især. Det er derfor i både din og din ekskærestes interesse, at I finder en samlet løsning, hvor I enten sælger ejendommen eller den ene af jer overtager. Så længe I ejer huset sammen, og I ikke har indgået en aftale om, hvad der skal ske, må du heller ikke bare skifte nøglerne til huset. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker ovenstående uddybet.

Lene Frederiksen

Hektar været ude for at en skriftlig aftale ble brudt hvilke undtagelser findes i sådan et tilfælde mvh Lene f.

Maja Juhl Sørensen

Kære Lene, For at kunne besvare dit spørgsmål er jeg nødt til at have nogle flere oplysninger. Du er velkommen til at sende flere oplysninger på min mail: majs@advodan.dk. Herefter kan jeg tage stilling til, om du evt. har et krav som følge af, at den skriftlige aftale ikke er overholdt, herunder hvilke muligheder du har for at forfølge kravet.