PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Aftaleloven: Hvornår gælder en aftale?

Måske overvejer du at sælge din brugte Toyota eller hyre en håndværker til at skifte dit vindue. Men kender du reglerne for, hvornår en aftale er bindende?

”Generelt set er det faktisk ret simpelt. En aftale er bindende, så snart den er indgået af begge parter,” fortæller advokat Maja Juhl Sørensen fra Advodan Slagelse og uddyber: ”I praksis betyder det, at hvis du tilbyder at sælge din bil til 60.000 kroner, og en køber takker ja til dette tilbud, så er I begge forpligtet til at overholde aftalen.”

 

Mundtlig eller skriftlig aftale

Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

”Selvom loven siger, at en mundtlig aftale er bindende, kan det være rigtig svært at bevise sådan en aftale i en retssag. Drejer det sig om en vigtig aftale såsom et bilkøb eller en håndværkerydelse, vil jeg altid anbefale, at man får den på skrift. Til gengæld er det ikke nødvendigvis vigtigt, hvordan den skriftlige aftale indgås. I de fleste tilfælde kan det ligeså godt foregå over sms, som det kan ske i form af en kontrakt – så længe pris og ydelse altså tydeligt fremgår af teksten,” fortæller Maja Juhl Sørensen.

Hvis tilbudsgiver ikke selv fastsætter en acceptfrist, bestemmes den af aftaleloven.

Frist for accept af aftalen

Hvis en håndværker tilbyder at skifte dit vindue for 2000 kroner, er dette tilbud naturligvis ikke bindende for dig, før du har accepteret det. Håndværkeren er imidlertid bundet af tilbuddet indtil acceptfristen. Håndværkeren kan selv fastsætte denne frist, når han fremsætter tilbuddet. Hvis han beder om svar inden den 30. juni, er han altså forpligtet til at skifte dit vindue for 2000 kroner, såfremt du accepterer tilbuddet inden månedens udgang.

”Hvis tilbudsgiver ikke selv fastsætter en acceptfrist, bestemmes den af aftaleloven. Hvis tilbuddet fremsættes mundtligt, bortfalder det, hvis modtager ikke accepterer det på stedet. Reglerne er dog ikke ligeså simple for skriftlige tilbud. Her afhænger acceptfristen bl.a. af en rimelig betænkningstid for tilbuddet,” forklarer Maja Juhl Sørensen og fortsætter:

”Det er også værd at være opmærksom på, at det ifølge loven betragtes som et nyt tilbud, hvis accepten sker efter acceptfristen. Hvis håndværkeren har sat den 30. juni som acceptfrist, og du accepterer den 3. juli, er du altså forpligtet til at betale 2000 kroner for en udskiftning af dit vindue, hvis håndværkeren accepterer tilbuddet. På den måde er rollerne altså blevet byttet rundt: Du er nu tilbudsgiver, og håndværkeren er tilbudsmodtager.”

Hvis aftalen ikke overholdes

Desværre kan du komme ud for at indgå en bindende aftale, som modparten alligevel ikke ønsker at overholde. I sådan et tilfælde bør du hurtigst muligt kontakte en advokat. Er du tilbudsmodtager, vil det dog være en god idé først at tjekke, at tilbudsgiver ikke har beskyttet sig gennem forbehold. Har tilbudsgiver nævnt forbehold i tilbuddet, er det nemlig ikke nødvendigvis bindende for vedkommende.

224 kommentar

0 / 700 tegn

A

Hej Maja i forbindelse med et overfald er der underskrevet flere dokumenter politiet havde ved afhøring, bl.a. tilladelse til at indhente sundhedsoplysninger. Underskrift ønskes trukket tilbage ift. det med indhentning af sundhedsoplysn.. Kan man det og hvordan? Der er flere gange skrevet til politiet og skrevet at den trækkes tilbage men for ingen bekræftelse andet end der er jo givet lov... Det skal siges at personen er ordblind, var alene da de bad om underskrive. har løst fået fortalt hvad det handlede om. var lige blevet overfaldet. Pyskisk påvirket Gør det at politiet skal trække underskriften/fuldmagten tilbage, da vi mener de har fået den på vilkår som til egen vinding for politiet?

Maja Juhl

Hej A. Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Dit spørgsmål er meget relateret til det strafferetlige område, som jeg desværre ikke har indgående kendskab til. Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat, som har speciale inden for området for at høre nærmere om dine rettigheder. Som udgangspunkt skal der dog meget til at trække et samtykke tilbage. Venlig hilsen

Maja

Hej Maja. Jeg står i en træls situation ift. vores gamle lejligheds udlejere. Vi indgik på skrift (over sms) en aftale, efter længere kamp med dem om flytning, at de fik lov at beholde diverse møbler og andet vi tilkøbte af tidligere lejere samt depositum “i byt” for at vi ikke ønskede mere kontakt eller noget med lejligheden at gøre (dette er som skrevet i vores besked). Depositum var på 20.000 og lejligheden var i bedre stand ved fraflytning end da vi flyttede ind. De vil nu have betalt en varmeregning. Kan vi bruge at de på skrift har godtaget en aftale der lyder på “ingen kontakt/intet med lejligheden at gøre” for dette depositum? De var urimelige i hele flytningsprocessen.

Maja Juhl

Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Konkret afhænger det af aftalens indhold. Hvis aftalens indhold tydeligt indikerer et forlig fsva. samtlige krav hidrørende fra lejeforholdet, kan I påberåbe jer dette. Det er vigtigt, at I så gør indsigelse, og udlejer må så indbringe sagen for Huslejenævnet, hvis de vil opretholde deres krav. Venlig hilsen

Claus

Kære Maja, Jeg har crowd-fundet et dansk motorcykelprojekt i 2020 og fik i den forbindelse en option på at købe en motorcykel til en dengang fastsat og bestemt pris, såfremt produktet blev sat i produktion. Altså tilbydes der en "reward" ved denne satsning. Nu fire år senere er der lavet en prototype klar til snarlig produktion. Firmaet bag har nu udsendt en mail om, at den ikke vil overholde den aftale fsva. de personlige optioner, eftersom salgprisen bliver dyrere end forventet. Dette mener jeg, er et klart brud på aftaleloven, upåagtet at produktet bliver dyrere end antaget samt leveringstid er overskredet lidt. Noget for noget, skulle jeg mene... Vh Claus

Maja Juhl

Hej Claus, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Med forbehold for indholdet af jeres aftale, herunder en fortolkning af vilkårene, så er jeg enig med dig i, at der kan være noget at komme efter i forhold til overholdelse af aftalen. Konkret afhænger det af, om der er taget forbehold herfor i jeres aftale. Du må derfor meddele dem, at aftalen skal overholdes samt herefter overveje at indlede retslige skridt til opfyldelse af aftalen, hvis ikke du modtager den aftalte motorcykel. Alternativt må du kompenseres for deres manglende overholdelse af jeres aftale. Vær dog opmærksom på omkostninger og sagsbehandlingstid, hvis du vælger at foretage retslige skridt, da en sådan sag hurtigt kan tage rigtig lang tid at få afgjort. Derfor vil en mindelig løsning på sagen nok være at foretrække. Venlig hilsen

Rasmus

Hej Maja, Jeg skal giftes til sommer og har et spørgsmål vedr. løbende prisstigninger og ændringer af betingelserne: I den oprindelige kontrakt (Maj 2023) med bryllupsstedet stod der ” There might be minor price changins in 2024”. Vi har nu for nyligt modtaget en opdateret kontrakt med adskillige nye vilkår, samt højere priser. Som eksempel: Oprindeligt havde vi frit valg af konditor til kagen og skulle betale 10 kr./person for udskæring. Nu melder de at de har en specifik konditor som partner, og vælger man en anden end dem, koster det 2.500 kr. ekstra i gebyr + 20 kr./person. Med 130 gæster er det en prisstigning på ca. 300%. Har de lov til at ændre vilkår på denne måde? Mvh Rasmus

Maja Juhl

Hej Rasmus Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Med forbehold for det fulde indhold af jeres kontrakt mener jeg ikke, at en stigning på 300 % er omfattet af kontrakten. I må derfor gøre indsigelse mod dette vilkår. Udfordringen er desværre nok, at man også ønsker en ordentlig bryllupsfest, og derfor skal passe på med at være for uenige med bryllupsstedet, så det går ud over jeres fest. Det er dog vigtigt, at I reagerer på vilkåret og gør skriftlig indsigelse mod ændringerne. Afhængigt af, om I har betalt allerede, kan I overveje kun at betale det, som er rimeligt i henhold til kontrakten – især hvis der skal ske en restbetaling efter festen. Det afhænger dog også af, hvornår betaling skal ske samt kontraktens indhold i øvrigt. Hvis bryllupsstedet vil fastholde den fulde pris, skal de foretage retslige skridt mod jer, og de skal kunne bevise, at der er aftalt mulighed for en prisstigning som sket. En sådan sag er forbundet med en risiko for alle parter, da det vil afhænge af fortolkning af aftalevilkårene. Venlig hilsen

Mette

Hej Maja, Jeg har for et par uger bestilt en lækker og meget dyr cykel. Da jeg bestilte den i butikken, fik jeg forhandlet mig til at butikken betalte for skærme. I dag er jeg så blevet ringet op af butikken, som fortæller mig, at chefen ikke vil acceptere at jeg får skærme gratis, da det betyder at de ikke tjener på cyklen. Jeg er jo blevet lovet gratis skærme - og argumenterer for at ved indgåelse af aftale var det ikke et problem. Jeg har ikke betalt - og har bedt om betænkningstid - men har slet ikke lyst til at handle, når de ændrer på aftalen. Kan jeg opsige købet? Venlig hilsen Mette.

Maja Juhl

Hej Mette, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Hvis det er aftalt, at du skal have skærmene med, så er aftalen bindende for butikken. Du kan derfor vælge enten at holde fast i aftalen, men hvis ikke butikken accepterer, skal der indledes retslige skridt, hvilket sjældent kan betale sig i sager af denne type og størrelse. Du kan også sagtens oplyse, at du ikke ønsker at købe cyklen alligevel, når ikke aftalen overholdes. Reelt set har du ret til at gøre krav på, at butikken overholder den indgåede aftale. Der kan selvfølgelig blive et bevismæssigt spørgsmål i forhold til den indgåede aftale, og konkret afhænger din sag også af, hvad der kan dokumenteres. Venlig hilsen

Lisa

Hej Maja, Min butik har skrevet kontrakt med en måtteservice leverandør, der står for månedlig afhentning/rengøring af måtten ved indgangen i butikken. Jeg har betalt et år forud(fra nov 2023) og jeg har betalt for tilskæring af en måtte, der passer til min indgang. Da de endnu ikke har været her tog jeg kontakt til dem i sidste mdr, uden svar. Nu skrev jeg til dem at jeg ønsker at ophæve kontrakt og binding på 3 år da de ikke opfylder aftalen. De ringer at det ikke kan lade sig gøre, da jeg har skrevet kontrakt med dem og de mener ikke de har misligeholdt den ved at have misset et par mdr, da det ligner deres chauffør bør have været i området. Han har ikke været her. Kan jeg ophæve? MVH

Maja Juhl

Hej Lisa, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Ja, hvis aftalen er misligholdt, kan den ophæves. Jeg vil dog anbefale, at du kontakter en advokat som kan gennemgå sagen og udarbejde et brev til modparten som sikrer dig, at ophævelsen sker på korrekt vis. Det er bl.a. en god ide, at modparten har fået en frist for at overholde aftalen, inden du ophæver aftalen. Endvidere vil det kræve et sagsanlæg, hvis modparten ikke frivilligt tilbagebetaler det, som du har betalt forud, hvorfor det under alle omstændigheder er en god ide, at involvere en advokat. Venlig hilsen

Jonas

Hej Maja. Jeg står i en sag hvor et stort byggefirma har taget fat i os, og ville have vi projektere et projekt for dem. De beder om overslag som de kvittere for de har modtaget.. alt er planlagt, og lige inden opstart aflyser de, og giver projektet til anden side.. kan vi på nogen måde fakturere for den tid vi har rådgivet og projekteret for dem? Samt for det arbejde vi har 'aflyst' for at gøre plads til sagen? Vh

Maja Juhl

Hej Jonas, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Forudsat at I har skriftlig dokumentation for indgåelse af aftalen, så kan der være mulighed for at gøre et krav gældende som følge af, at byggefirmaet har brudt aftalen. Jeg vil anbefale jer at kontakte en advokat, så processen bliver håndteret korrekt. Venlig hilsen

Ali

Hej Maja, Jeg aftalte køb af en bil og underskrev en slutseddel for at få lånet. På afhentningsdagen spørger jeg til dækkene og finder ud af, at den har sommerdæk på - hvilket sælgeren ikke har oplyst. Jeg udtrykte bekymring over sikkerheden og bad om prisnedslag for at købe vinter- eller helårsdæk straks efter købet. Vi blev ikke enige, og handlen blev annulleret. Nu har sælgeren anmeldt det brudte køb til nembilhandel.dk, som vi anvedte til at underskrive slutseddelen. Hvordan står jeg i dene situation?

Maja Juhl

Hej Ali, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Hvis ikke der specifikt er aftalt en bestemt type dæk, kan du som udgangspunkt ikke stille krav om, at der skal medfølge vinterdæk ved købet. Min erfaring er, at det er kutyme inden for bilbranchen, at en bil leveres med sommerdæk, hvis ikke andet er aftalt, så medmindre du kan bevise, at det har været aftalt, eller at du gennem sælgers oplysninger havde fået en forventning om, at bilen blev leveret med vinterdæk, så er din sag desværre ikke den stærkeste, og du kan risikere, at sælger stiller krav om, at du overholder aftalen – eller dækker sælgers tab ved, at du uberettiget har brudt handlen. Jeg har ikke kendskab til nembilhandel.dk eller konsekvenserne af, at sælger har anmeldt det brudte køb her. Hvis sælger ender med at starte en sag mod dig på sit tab – eller på overholdelse af aftalen - vil jeg anbefale dig at finde en løsning med sælger hurtigst muligt, så du ikke risikerer unødvendige omkostninger. Venlig hilsen

Patrick

Hej Maja. :) Jeg har en lille enkeltmandsvirksomhed der laver video og billed materiale til virksomheder og andet. Jeg indgik tilbage i august måned en aftale på noget arbejde med en forening. Vi aftalte en pris og at vi skulle finde nogle datoer jeg kunne filme. Nu er vi så landet i februar, og der er ikke blevet lavet noget arbejde endnu, og jeg får ikke rigtig svar retur længere. Jeg har endda indkøbt noget halv dyrt video udstyr som jeg skulle bruge til opgaven. (Den udgift regnede jeg ligesom at jeg fik dækket med den aftalte betaling) Kan jeg tillade at sende en faktura, eller hvordan kan jeg komme i kontakt med dem så der kan komme skub på opgaven. Mvh Patrick

Maja Juhl

Hej Patrick, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Konkret vil det afhænge af jeres aftale, herunder om der på baggrund af jeres korrespondance er tale om en bindende aftale uden forbehold. Hvis korrespondancen dokumenterer, at der er indgået en bindende aftale, kan du sende en faktura. Dog skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt kun kan kræve betaling for den tabte fortjeneste, som den manglende overholdelse af aftalen medfører. Gør foreningen indsigelse mod betalingen, kan dit krav kun inddrives gennem en civil retssag, og her bør du være meget opmærksom på risikoen. Du skal kunne dokumentere, at du har lidt et tab, og at du ikke har kunne påtage dig andre tilsvarende opgaver i perioden, hvilket måske kan blive svært, hvis ikke der er en nærmere aftale om, hvornår arbejdet skulle udføres. Hvis du vil være helt sikker på at gribe det korrekt an, kan du kontakte en advokat for en nærmere gennemgang af din sag. Konkret vil rådgivningen også afhænge af, hvad dit evt. krav kan opgøres til. Venlig hilsen

Kim

Hej Maja, Jeg indgik i december måned en bruttolønsaftale med min arbejdsgiver, og får leveret udstyret. Jeg bliver så opsagt i starten af januar måned. Udstyret tilbydes så frikøbt eller leveret tilbage. Desværre er der sket det i mellemtiden at det er blevet stjålet fra min firmabil i mellemjulen sammen med nogen andre af firmaet tilhørende genstande. Bruttolønsordningen indeholder en all-risk forsikring, men de dækker ikke siger de. Nu vil udbyderen af bruttolønsordningen så opkræve mig for genstanden, må de det? Som jeg læser aftalen er genstanden indtil frikøb min arbejdsgivers ejendom som jeg har brugsret til. X har ejendomsretten til udstyret i aftaleperioden står der i kontrakt.

Maja Juhl

Hej Kim, Tak for dit spørgsmål. Dit spørgsmål vil kræve en nærmere gennemgang af jeres aftaler, idet der også kan være ansættelsesretlige problemstillinger at tage højde for i sagen. Dvs. sagen er ikke kun aftaleretlig, men afhænger også af regler om opsigelse, indholdet af ansættelseskontrakt og bruttolønsaftale m.v. Jeg kan derfor ikke svare dig ud fra disse oplysninger. Jeg vil anbefale dig at få en advokat til at gennemgå de relevante bilag. Venlig hilsen

Maria

Hej Maja Vi står i den pressede situation, at have solgt et hus, hvor vi gik 100.000kr ned, med den betingelse om, at vi må tage ALT med,. Herunder køkken, vinduer, ydredøre, kontakter m.m. - Køber skal rive huset ned og bygge nyt. Dette sagde mægleren tydeligt ja til, efter at have drøftet det med køber. som en del af forhandlingerne. Der bliver skrevet under, og nu siger køber, at han ikke er er gået med til at sælge vinduer m.m. Hvilket mægleren også er uforstående over for. I salgsaftalen står der ikke direkte at ydredøre og vinduer må tages med, men det står beskrevet som at sælger tager inventar og hvidvare med. Hvordan skal vi forholde os? Da køber nu trækker i land.

Maja Juhl

Hej Maria Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. I denne sag er det uden tvivl mægler, som er jeres rådgiver, og hvis mægler ikke har formuleret sig tydeligt nok, så kan mægler have et ansvar over for jer. I er derfor nødt til at tage dialogen med mægler, og så må mægler sørge for at løse sagen. Hvis mægler står uforstående over for købers anfægtelse, så må det jo betyde, at mægler er enig med jer. Har mægler derfor formuleret sig utydeligt til skade for jer, kan I evt. kontakte Dansk Ejendomsmæglerforening for nærmere dialog, og det er også muligt at klage over mægler gennem ankenævnet for ejendomsformidling. Til en start bør i dog tage en dialog med mægler, og så må vedkommende prøve at løse situationen. Hvis købsaftalen er underskrevet, så må I henholde jer til dette og gennemføre de aftalte tiltag men sørg dog for at drøfte evt. risiko for erstatningskrav med mægler. Venlig hilsen

peter

Hej Maja, Min kæreste og jeg er medlem i en golfklub. Min kæreste blev sidste år gravid og har termin i midten af marts 2024, hvorfor hun ikke får mulighed for at spille overhovedet. Da vi modtager fakturaen i december for sæson 2024 på 9000 kr. bliver vi fortalt, at man ikke kan ændre på abbonement efter d. 30/9, hvilket også fremstår i vedtægterne, og bliver fortalt vi skal skrive til bestyrelsen så de kan vurdere vores sag. Det gør vi, og bestyrelser afslår vores ønske. der er afholdt en generalforsamling d. 23 november 2023 hvor vedtægterne er blevet ændret og prisen på abbonnementet er steget betydeligt. Min spørgsmål lyder på, om vi ikke skulle have haft mulighed for ændre abbonme?

Maja Juhl

Hej Peter Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det er meget svært for mig at svare, uden at jeg har gennemgået alle relevante bilag. Jeg vil anbefale, at du kontakter en advokat, som kan gennemgå sagen for dig. Som udgangspunkt gælder vedtægterne, men der kan være forhold, som I kan påberåbe jer, hvilket dog vil kræve en nærmere gennemgang. Venlig hilsen

Michael

Hej Maja jeg har aftalt et forløb på 10 måneder, med en binding på 6 måneder. Har du lavet en aftale om et hhv. 8 eller 10 måneders forløb, og som følge heraf fået en månedlig pris, der er tilrettet dette – vil du, hvis du vælger at afslutte dit forløb inden det givne antal måneder, blive opkrævet en difference, som svarer til prisen for et forløb med 6 måneders binding. Kan man kræve en betaling for differencen hvis jeg opsiger efter 6 måneder, der er ingen priser på hjemme side eller andet så man kan ikke se hvad prisen er for nogen af forløbende.

Peter Stoltz Nielsen

Hej Michael. Det er desværre svært for mig at svare dig helt præcist, når jeg ikke har flere oplysninger. Svaret vil bero på en fortolkning af aftalen og vilkårene. Hvis man på baggrund af aftalen kan fortolke et opsigelsesvarsel eller andet aftalt gebyr, så vil du selvfølgelig være bundet af dette. Hvis du afbryder dit forløb tidligere end det aftalte, så bryder du i princippet den indgåede aftale, så der kan formentlig være grundlag for at opkræve dig betaling. Omvendt er der ud fra dine oplysninger åbnet op for, at aftalen kan opsiges tidligere ved, at man betaler for minimum 6 måneder, så der kan også sagtens argumenteres for, at der så modsætningsvis ikke er krav om betaling, når der opsiges efter 6 måneder. Skal du have et mere specifikt svar, skal du have en advokat til at gennemgå aftalen og vilkårene nærmere. Venlig hilsen

Malik

Hej Maja, Jeg har et spørgsmål vedr. salg og køb på bl.a den dba og guloggratis. Sagen er den jeg har købt en telefon i det henseende at den var sort, men da jeg modtog den var den farven midnight, hvilket er en mørkere blå. Jeg ønsker derfor ikke telefonen i den farve. Sælger har skrevet på det givne opslag at telefonen var sort. Jeg ville vare høre, hvordan jeg er stillet, hvis sælger ikke ønsker at tage den retur. Gælder ingen ingen fortrydelsesret stadig, når sælger har opgivet forkerte oplysningen omkring telefonen? Hilsen Malik

Maja Juhl

Hej Malik, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Jo, du har en række rettigheder i henhold til købeloven. Da sælger har afgivet urigtige oplysninger og dermed handlet i ond tro, vil du kunne hæve købet. Udfordringen er dog, at hvis sælgeren nægter dette, så kan det være svært at effektuere og vil formentlig kræve en retssag. Du bør derfor overveje, om det ikke er bedre givet ud, at du prøver at sælge telefonen til anden side, for herved at minimere dit tab mest muligt. Venlig hilsen

Jesper

Hej Maja, Vi har booket en DJ til vores bryllup. Vi har så fundet en anden musik løsning og skriver vi ønsker at annullere aftalen hele 5,5 måned før ydelsens udførelses tidspunkt. Frmaet svarer de syntes det er en sen annullering og henviser til aftaleloven med bindende aftale. De ønsker en økonomisk godtgørelse som størrelsesmæssigt skal aftales nærmere. Vi er ikke blevet bekendtgjort med nogen vilkår, betingelser eller afbestillingspolitik i tilbuddet eller efter. Vi fik kun ydelse, pris og dato. Ingen kontrakt eller ordrebekræftigelse. Kun et OK de booker datoen svar. Der er intet oplyst på deres hjemmeside omkring afbestilling eller ombookning. Hvordan er vi stillet her?

Maja Juhl

Hej Jesper. Tak for din henvendelse, som jeg her skal besvare. Det vil være op til den pågældende DJ, at dokumentere, at der er lidt et tab som følge af jeres aftalebrud – særligt hvis der ikke er anført bestemmelser eller vilkår om betaling ved annullation. Konkret vil det afhænge af, om DJ’en kan nå at finde en tilsvarende opgave på den aftalte dato. Som udgangspunkt kan I sagtens fastholde, at I har annulleret i så god tid, at han har mulighed for at påtage sig andre opgaver, men det kan aldrig udelukkes, at han går videre med et krav på kompensation. Konkret mener jeg dog, at det vil være svært for ham at bevise, at han har lidt et tab – særligt hvis jeres bryllup lå i højsæsonen, hvor det er forventeligt, at han kan nå at blive booket til anden side. Jeg mener dog, at jeres aflysning sker i så god tid, at det vil være svært for DJ’en at dokumentere, at der herved er lidt et tab. Derfor vil min anbefaling være, at I afviser hans krav på godtgørelse, og så afventer, om han foretager sig yderligere. Venlig hilsen

Anne

Hej Maja, Vi var i kontakt med men en vvs'er i september, hvor vi ønskede et tilbud på reparation af hul i tag. Vi ringede til dem og følger op fire gange, hvor de siger, at de vil sende en ud og kigge. Derefter hører vi aldrig dem fra igen. Vi ser ikke nogen af deres håndværkere og modtager aldrig et tilbud. Derefter kontakter vi selvfølgelig et andet firma, som udfører arbejdet. Nu modtager vi så en faktura for 'besigtelse af hul i tag' på godt 600kr. Vi er ikke på noget tidspunkt blevet gjort opmærksom på at afgivelse af tilbud ville blive faktureret, og vi modtog jo heller aldrig et tilbud fra dem. Kan vi nægte at betale denne faktura? Eller hvordan står vi i denne situation? /Ann

Maja Juhl

Hej Anne. Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Jeg ville kontakte firmaet og meddele, at I ikke agter at betale, fordi de aldrig gav jer en tilbagemelding trods jeres løbende opfølgning. Jeg vil mene, at I har en række gode argumenter, hvis I nægter at betale fakturaen. Dels har de ikke reageret på jeres henvendelser, hvorfor de har skabt en forventning hos jer om, at de ikke ønskede at påtage sig opgaven alligevel, og dels vil det være en diskussion af, om der med rimelighed kan faktureres et beløb, når der ikke er oplyst om en pris for besigtigelse, eller indgået en aftale herom. Dertil kommer, at de har besigtiget ejendommen uden forudgående aftale. Konkret afhænger det dog af, om der kan dokumenteres en aftale, som berettiger til fakturering. Ud fra oplysningerne forventer jeg ikke, at det er tilfældet. I kan altid meddele på skrift, at I ikke agter at betale, men det er vigtigt med en begrundelse. Hvis håndværkeren vil forfølge sit krav skal dette ske ved en retssag, hvilket typisk ikke kan betale sig for dem for et krav på 600 kr. Mit svar er med forbehold for, at der er oplysninger, som jeg ikke har kendskab til. Venlig hilsen

EVA

Hej Maja Vi har haft besøg af en entreprenør ang. efterisolering af loft. Han får talt sin sag, vi går med til aftalen og får skrevet under. Det hele foregår dog digitalt (ikke mit-id, underskrift på skærm) så vi fik ikke nogen kopi af kontrakten. Den siger han så, vi har i løbet af to dage. Der er nu gået 8 dage, og vi har stadig ingen kontrakt - på trods af, at vi har ringet til ham der var her og snakket direkte med ham om det. Her siger han så, at han sørger for, at vi har den meget snart. Vi har ikke aftalt nogen dato for arbejdet, men overvejer at sammenligne priser med andre firmaer. Er der nogle regler for hvornår man senest skal have modtage sin kontrakt? Eller er der intet at gøre?

Maja Juhl

Hej Eva, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Der er som udgangspunkt ingen regler for, hvornår man skal modtage kontrakten, medmindre dette er aftalt direkte i aftalen. Det er naturligvis altid en god ide at sikre sig en kopi af aftalen med det samme f.eks. ved hjælp af et billede eller tilsvarende, og samtidig er det en endnu bedre ide at sikre sig en konkret aftale om arbejdets starttidspunkt. Afhængigt af de nærmere omstændigheder har I muligvis en fortrydelsesret, som I kan gøre gældende. Ud fra jeres oplysninger kunne det lyde som om, at aftalen er indgået hjemme hos jer – og I vil derfor, såfremt aftalen er indgået af jer som privatpersoner, have en fortrydelsesret på 14 dage i henhold til forbrugeraftaleloven. Mit svar er dog med forbehold for, at der er omstændigheder og oplysninger, som jeg ikke har kendskab til. Venlig hilsen

Thomas B

Hej Maja Vi har booket et lokale til en konfirmation for nogen tid siden,. Dialogen med udlejeren er foregået via mail, hvorfor alt da er på skrift. Dette omhandler alene leje af et lokale, ingen yderligere services. Der har ikke været en dialog omkring økonomi, dog er vi bekendt med en leje omkostning mellem 8-12000 kr. Der er formidlet at afbestilling frit kan ske op til 12 måneder, uden yderligere uddybning omkring omkostning såfremt man kommer tættere på. Ej heller en henvisning til betingelser på hjemmesiden. Vi har ser os nødsaget til at afbestille 4 måneder før, og ved gennemgang af deres afbestillings vilkår på hjemmesiden see vi nu at de kan opkræve fuld beløb- er det korrekt?

Maja Juhl

Hej Thomas. Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det vil være et spørgsmål om fortolkning af jeres aftale, herunder om I ud fra den indgåede aftale og vilkårene heri er gjort bekendt med afbestillingspolitikken. Hvis I ud fra aftalevilkårene har fået en forventning om, at afbestilling kan ske uden betaling ind til 4 måneder før, så ville jeg fastholde dette. I skal sørge for at sende en skriftlig redegørelse til udlejeren med besked om, at I ikke mener, at der er aftalt et vilkår om afbestillingsbetaling, herunder at I ud fra korrespondancen havde den helt klare forventning, at man kunne afbestille uden yderligere betaling ind til 4 måneder før. Det virker som en mærkelig afbestillingspolitik, for hvad sker der så, hvis man afbestiller f.eks. 2 måneder før? På den måde har I umiddelbart haft en berettiget forventning om, at I frit kunne afbestille, men dog med forbehold for oplysninger, som jeg ikke kender til. Konkret vil det afhænge af, om I har booket lokalet via hjemmesiden og den vej burde være bekendt med vilkåret. Risikoen vil være, at der skal køres en retssag om jeres betaling, og I må derfor overveje, om I har is i maven til at afvise udlejeren med den risiko, at udlejer måske starter en retssag. Bemærk, at udlejeren ikke må tage jer til inkasso, hvis I har gjort begrundet og skriftlig indsigelse mod betalingen. Beløbet er dog af så lille størrelse, at en retssag formentlig ikke kan betale sig for udlejer, men risikoen vil være til stede. Alternativet er, at I skal se, om I kan forhandle et forligsmæssig beløb på plads, så I undgår at betale det fulde beløb, men samtidig også undgår risikoen. Skal I være helt sikre, bør I få gennemgået jeres aftale og korrespondance herom hos en advokat. Venlig hilsen

Kasper

Hej Maja, Jeg har indgået i en aftale ude aftaleudløb, er der nogen mulighed for at komme ud af den aftale, så en ny kan forhandles da nogle af vilkårene ikke er fair for mig?

Maja Juhl

Hej Kasper. Tak for dit spørgsmål. Jeg kan desværre ikke svare nærmere konkret uden at have gennemgået aftalen nærmere, herunder oplysninger om hvilken type aftale, der er tale om. Konkret vil det afhænge af aftalens vilkår samt typen af aftale, herunder om aftalen er omfattet af andet lovgivning – udover aftaleloven.

Ulla

Kære Maja Juhl Jeg har solgt en pladespiller uden at få betaling. Køberen tog den med og har solgt den videre med stor fortjeneste. Jeg har anmodet " køber " om at fremskaffe genstanden til tilbagelevering. Kan jeg forlange genstanden tilbage og hvorledes gør jeg dette. Han kom uden forudgående aftale. Jeg lod mig overrumple. Det viser sig at han køber hi-fi udstyr og sælger konstant forskellige varer på forskellige medier. Kan jeg på lovlig vis efterlyse pladespilleren ned serienummer og fotos i håb om at finde køber nr. 2 ?! Han vil ikke oplyse noget som helst - han spiller nærmest den forurettede - Hvordan er muligheden for at få genstanden tilbage via køber nr.1 eller 2. ?! Vh Ulla

Maja Juhl

Hej Ulla. Sikke en træls situation for dig. Det er svært for mig at svare dig helt konkret på spørgsmålet, når ikke jeg kender jeres dialog og korrespondance. Hvis ikke han har betalt, kan du gå videre med dit krav om betaling af købesummen via inkasso eller retssag. Du kan ikke kræve genstanden retur, hvis pladespilleren er overdraget til køber, og der ikke i forbindelse med handlen er aftalt et ejendoms- eller kontantforbehold. Du må derfor overveje, om du vil bruge ressourcer på at inddrive dit krav på købesummen Venlig hilsen

Lykke

Hej Maja, kan en privat udlejer udleje nye boliger med 3 måneders depositum og en måneds forudbetalt leje og derefter hvor de første få lejere er flyttet ind ikke rigtig kan få nye lejere til resten af boligerne lave et tilbud til billigere indflytning med kun én måneds depositum og ingen forudbetalt husleje hvor der i tilbuddet fremstår st betingelsen er at hvis man underskriver lejekontrakten i 2023, så kunne man benytte sig af deres tilbud. Men kan man benytte sig af tilbuddet når man har underskrevet en lejekontrakt i 2023 og allerede er flyttet ind og betalt det fulde pris? Kan man godt be’ om at få anvendt deres tilbud? Tilbuddet er offentligt

Maja Juhl

Hej Lykke. Dit svar er meget specifikt på lejeret og ikke generel aftaleret. Det korte svar er dog, at det kan udlejer godt. Du har accepteret nogle vilkår ved din underskrift af kontrakten, og derfor er du bundet af dette. Udlejers nye tilbud gælder kun udleje af resterende boliger. Depositummet indgår desuden i en flytteopgørelse, når du en dag fraflytter, og derfor er det ikke nødvendigvis en fordel at indbetale et lavt depositum. Venlig hilsen

Jan

Hej. jeg har desværre betalt for mobil-abonnement for 4 numre da jeg ville ændre leverandør. Modsat telefonsamtale - som firmaet ønsker - ej kommunikation pr. mail, lægges moms oveni tilbuddet, som af min sekretær betales ved en fejl. Jeg har ikke gjort brug af sim-kort såvel som den mobiltelefon der fulgte med i købet. Har jeg ingen mulighed for fortrydelse - evt. ved hjælp af advokat? VH Jan

Maja Juhl

Som udgangspunkt er der ingen lovmæssig fortrydelsesret ved indgåelse af aftaler mellem erhvervsdrivende. Du bør derfor tjekke aftalegrundlaget for vilkårene, herunder din mulighed for at opsige aftalen. Jeg går ud fra, at du har modtaget en skriftlig aftale på din bestilling? Din betaling kan anses for at være en accept af prisen, men du kan reelt også argumentere for, at betalingen ikke kan anses som værende en accept, fordi det er din sekretær, som har foretaget betalingen. Betalingen vil dog udgøre en risiko for dig, hvis du går videre med sagen. Uanset hvad, er dialog med firmaet vejen frem, hvis du ønsker en mindelig løsning på sagen. Du kan evt. få en vurdering af aftalegrundlaget og dine muligheder ved en advokat, men umiddelbart vil udgifterne hertil nok desværre ikke være forenelige med sagens økonomiske størrelse i øvrigt. Hvis jeg var i dit sted, ville jeg prøve at forhandle en forligsmæssig løsning på plads, alternativt opsige aftalen og tage ved lære til en anden gang. Venlig hilsen

Douglas

Hej Maja Jeg skal til at have ny bil, men fortryder lidt af økonomiske årsager. Forhandleren lavede en formidlingsaftale, da han skulle hente min bil fra Tyskland. Jeg har betalt 20.000 kr. i depositum som vil blive trukket fra købsprisen. Spørgsmålet er om jeg kan annullere og få mine penge tilbage? Her er hvad der står i formidlingsaftalen: 6) Køberen accepterer at betale et depositum på 20.000kr. til formidleren, inden køretøjet afhentes. Depositummet skal betales via bankoverførsel. 7) Køberen accepterer, at det betalte depositum ikke kan refunderes. 8) Undtagelse: formidleren kan levere den aftale bil, såfremt skal det betalte depositum refunderes til køberen..

Maja Juhl

Hej Douglas, Tak for dit spørgsmål. Jeg kan desværre ikke besvare dit spørgsmål uden at kende til det fulde aftaleindhold. Ud fra de anførte oplysninger er der ikke umiddelbart adgang til at annullere – dette i særdeleshed fordi du allerede har betalt et depositum - og du må derfor forvente at være bundet af aftalen. Hvis du vil have afklaret, om du alligevel evt. har en mulighed for at fortryde eller annullere aftalen, vil jeg anbefale, at du får aftalen gennemgået af en advokat i nærheden af dig. Ud fra de foreliggende oplysninger, mener jeg ikke, at der er adgang til at annullere. Venlig hilsen

Anna

Jeg formidler katte via en frivillig organisation. Det hele foregår efter bogen, med revisor, indsamlingstilladelse osv. Prisen for en adopteret kat er 1500kr, og der underskrives kontrakt. Nu står jeg med en kat der er købt og betalt. Der er aftalt tidspunkt for levering af katten, der er sendt billede af kontrakten og den er blevet godkendt (via sms), men nu har køber ændret mening og vil have pengene tilbage. I kontrakten står der, at penge ikke refunderes i disse tilfælde. I mine øjne er der indgået en helt klar aftale, trods manglende signatur, men hvad siger loven?

Maja Juhl

Hej Anna, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Ud fra en generel vurdering af dine oplysninger, foreligger der umiddelbart tilbud og accept, og udgangspunktet er, at aftalen er gældende. Det er svært for mig at svare nærmere konkret, når jeg ikke har gennemgået kontraktens konkrete indhold og formulering og jeres korrespondance. Vær opmærksom på, at hvis den pågældende nægter at modtage katten, så kan det desværre ikke betale sig for dig at gå videre med sagen, fordi der er tale om så lille et beløb. Venlig hilsen

Jesper

Hej Jeg har en mailkorrespondance med vores erhvervsrådgiver, hvor jeg medio juni 23 beder om en fastkurs på indfrielse af et realkreditlån. Jeg får oplyst kurs 78,92, som jeg skriftligt accepter med +/-0,2 få minutter senere. Han bekræfter efterfølgende i mailsvar at han har låst kursen på kurs 78,912 frem til 12/12-23. Nu skal vi så ha’ det nye lån på plads, så vi kan indfri det gamle lån 12/12. Han oplyser nu at det er en forkert obligationsserie han har lavet fastkursaftale på og at vi i stedet skulle ha’ givet kurs 91,85. Ydermere skriver han at kursen pt. er 94 og det vil være den kurs vi skal betale. Kan banken løbe fra en 5,5 mdr. gammel skriftlig bekræftelse på en indfrielseskurs?

Maja Juhl

Hej Jesper, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Dit spørgsmål vedrører er meget specifikt i forhold til finansielle ydelser i banker og kreditinstitutter. Umiddelbart kan I ikke bære ansvaret for rådgiverens fejl, men konkret kan der være taget forbehold, som kan få betydning. Jeg vil anbefale jer at klage over forløbet og fastholde den oprindelige aftale samt varsle en videre klage, hvis ikke dette accepteres af rådgiveren. I har herefter mulighed for at klage til det finansielle ankenævn, hvis ikke det er muligt at få løst sagen direkte med rådgiveren. Venlig hilsen

Marie

Hej Maja, Vi satte vores lejlighed til salg via en ejendomsmægler i 2023. Vi siger vi forventer han står for salget og ber ham bekræfte - han svarer ‘JA’. Vi underskriver formidlingsaftale. Da vi kommer ind i butikken 3 dage senere får vi at vide han er taget på ferie - i 6 uger. Han ‘står’ nævnt som mægler på alt materiale. Er dette et løftebrud? Hvad kan man gøre? Vi synes ikke det er fair vi skal betale fuldt salær. Konsekvens for os: Utroligt uprofessionelt, rodet og forsinket forløb; mangelfuld overlevering, forsinket og mangelfuld markedsføring og andre ting. Vi er endt med at gå næsten 1.65 mio kr ned i pris. Nu er den solgt (efter 2 måneder). Vh Marie

Maja Juhl

Hej Marie, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Jeg tror desværre ikke, at der er meget at gøre. En formidlingsaftale løber typisk i 6 måneder, og det faktum, at ejendomsmægleren er på ferie i 6 uger ud af 6 måneder mener jeg ikke kan danne grundlag for misligholdelse af aftalen. Det kommer naturligvis an på, hvad der specifikt er aftalt i formidlingsaftalen. Jeg forstår jeres frustration, men det er desværre kutyme inden for mæglerbranchen, at mæglere i samme butik ofte tager over for hinanden. Ejendomsmæglere holder også fri og ferie, og derfor skal man som kunde acceptere, at der i perioder vil være andre, som overtager. Selvom han holder ferie i 6 uger, vil han reelt stadig godt kunne være ansvarlig mægler på jeres salg. Hvis I generelt er utilfredse med forløbet, og I har konkrete forhold i aftalen, som ikke er overholdt – eller mægler på anden måde har handlet ansvarspådragende, kan I klage til Klagenævnet for ejendomsformidling. Venlig hilsen

Nikolaj

Hej Maja. Jeg står i den situation, at jeg fortryder min tilmelding hos en virksomhed, som har en uddannelse. Jeg gjorde fra starten opmærksom på, at jeg ikke vidste om det var dette jeg ville. Det lød derfor ikke som et problem at melde sig fra igen. Nu siger modparten at, jeg har accepteret samtlige ratebetalinger, da jeg betalte første gang. Man skulle nemlig betale inden man startede, og jeg ville som sagt prøve det af. Jeg finder ud af, to uger inde i forløbet, at det ikke er for mig. Er jeg bundet til at betale fremadrettet, jeg har ikke skrevet under på noget, udover at have betalt første rate

Maja Juhl

Hej Nikolaj Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Det er svært for mig at svare helt konkret, når ikke jeg har set vilkårene som danner grundlag for din tilmelding. Mit svar afhænger i givet fald af, hvad der er af underliggende vilkår og betingelser. Står der noget om, at man kan framelde sig undervejs, og hvad er reglerne i givet fald her. Derudover kan det også have indflydelse, hvor lang en uddannelse der er tale om, og derved også de samlede betalinger. Jeg vil anbefale dig at undersøge vilkårene nærmere – evt. bede om dokumentation på, at du er bundet og skal betale samtlige rater. Spørgsmålet er, om du kan bindes på denne måde, men jeg kan ikke vurdere det nærmere uden at have flere oplysninger. Du bør kontakte en advokat i dit nærområde, som evt. kan bistå dig med sagen samt gennemgå aftalevilkårene med dig. Venlig hilsen

Kenan

Hej Hvis der er indgået en tryghedsaftale i marts måned, omkring køb af bil. Prisen på aftalen er 475kr pr måned. Virksomheden har nu ændret priserne, og den er steget til 575kr pr måned fra 2024. Kan virksomheden opkræve at jeg skal betale differencen på 100kr. pr måned. for det sidste halve år?

Maja Juhl

Hej Kenan, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Helt konkret vil det afhænge af, om der i jeres aftale er taget forbehold for prisændringer samt i givet fald, hvordan aftalens vilkår herom er formuleret. Du er derfor nødt til at gennemlæse vilkårene for aftalen nærmere – eller få en advokat til dette. Jeg kan desværre ikke svare nærmere uden at have set selve aftalen. Venlig hilsen

malene

hej Maja jeg startede en virksomhed op og skulle have en hjemmeside og der har jeg bundet mig for 7 år , men det virker til at jeg slet ikke kan komme ud af aftalen hverken ved at opsige den på forhånd eller betale for resten af perioden , hvad pokker kan man gøre her ?

Per Nielsen

Hej Malene, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Når der indgås en aftale mellem to erhvervsdrivende, er der som udgangspunkt ingen opsigelsesmuligheder udover det, som fremgår af aftalegrundlaget. En gennemgang af dine muligheder vil derfor kræve en nærmere gennemgang af aftalen, og jeg kan derfor ikke give dig et mere konkret svar, når ikke jeg har aftaledokumentet. Venlig hilsen

Abbi

Hej Maja Jeg fik en pris af en håndværker hvori der stod i aftalen "ovenstående timepriser inklusiv moms". Jeg læser dette som at priserne derfor er inkl. moms. Men da jeg får regningen er moms kommet oveni, da de selvfølgelig mente at skrive "plus moms". I min verden, når man laver faktura, skriver man enten inkl. el. ex. moms. Er der en klagesag her eller er ansvaret mit? Mvh A

Maja Juhl

Hej Abbi. Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Når en fagperson afgiver prisoplysninger til en forbruger skal det altid være inkl. moms. Såfremt du som forbruger har indgået en aftale med håndværkeren, skal du holde fast i, at aftalen var inklusiv moms. Håndværkeren bærer ansvaret for fejl i oplysningerne. Venlig hilsen

Huseyin

Hej Maja, jeg har fået dette på mail fra en forhandler: Buddet fra os ligger pt. På 215.000 kr., du nævnte at du først skal af med bilen når din nye er kommet hjem. Som jeg fortalte, holder den pris du har fået 1 måned – så lad os tales ved når vi nærmer os at du får din nye bil Nu trækker de i land og siger at bilmarkedet har ændret sig og de skal vudere den på ny. Er det foroven fra deres side en bindende aftale og der er ikke gået en måned endnu?

Maja Juhl

Hej Huseyin, Tak for dit svar, som jeg her skal besvare. Sikke en træls situation for jer. Desværre er det kutyme ved køb og salg af biler, at der reelt først er indgået en bindende aftale, når der er underskrevet en slutseddel. Jeg vil dog anbefale jer, at I går lidt til bilforhandleren alligevel, da de trods alt har nævnt nogle aftalevilkår om, at prisen er bindende i en måned. Som udgangspunkt er der dog ikke meget at gøre, når der ikke foreligger en slutseddel, som er underskrevet af alle, men jeg tænker, at du alligevel bør prøve at forhandle med dem. Hvis du gerne vil have prøvet sagen, kan du klage til Bilankenævnet, som behandler sager som din. Det koster et mindre gebyr, men så kan du få svar på, om de oplysninger, som forhandleren har givet dig, er bindende. Venlig hilsen

Sara

Jeg har en meget gammel bøgehæk, der nærmest er små træer i skel ud til et boligforening, som jeg gerne vil have udskiftet. Jeg har kontaktet foreningen, der sagde at jeg skulle indhente nogle tilbud på fjernelse og plantning af ny hæk. Jeg fik indhentet tilbud hos nogle gartnerfirmer og sendt til dem. Herefter foreslår de, at de selv står for at fjerne den, og jeg så sætter en ny. Det siger jeg er fint. Nu har de så trukket i land, da de ikke har resurser til det. Så er det en bindende aftale, og jeg derved kan forlange at de skal fjerne den? Jeg har alt på skrift.

Maja Juhl

Hej Sara, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Sikke en træls situation for dig. Hvorvidt der er indgået en bindende aftale afhænger meget af, hvad der konkret står i jeres korrespondance. Hvis der er en accept uden forbehold, så kan der være indgået en bindende aftale, men for at kunne svare helt præcist, vil det kræve en nærmere gennemgang. Hvis ikke boligforeningen vil anerkende, at der er indgået en aftale, vil du skulle gå til hegnssynet, som er der, man kan få prøvet uenigheder om etablering eller ændring af hegn eller hæk, som er placeret i eller ved skellet. Fra hegnssynet kan må gå videre til domstolene, hvis ikke man får medhold. Vær opmærksom på, at du typisk kan få retshjælpsdækning til en sag vedr. hegn via din retshjælpsforsikring, så dine advokatudgifter dækkes af forsikringen. Det kræver, at du kontakter en advokat, som kan hjælpe dig med en ansøgning til forsikringen. Venlig hilsen

Tommas

hej jeg har en bil til salg til 105000 . jeg får en kontakt til en køber via Facebook/messenger, hvor vi skriver lidt frem og tilbage ang bilen, er også en enkelt gang i telefonisk kontakt med ham. han skriver efterfølgende på messenger at hans bud er 85000kr. jeg skriver tilbage på messenger at jeg acceptere herved hans bud på 85000kr. vil aftaler at snakkes ved ugen efter ang afhentning/levering af bilen. jeg får en uge efter en besked på messenger at han ikke vil købe bilen alligevel. hvordan står jeg? er hans bud ikke bindende? jeg har alle beskeder på messenger. VH Tommas

Maja Juhl

Hej Tommas, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. For hvad angår køb og salg af biler, er det sædvanlig praksis, at der skal indgås en skriftlig slutseddel, før der er indgået en gyldig bindende aftale mellem jer. At I pr. besked har drøftet prisen og er blevet enige om denne, ændrer ikke på, at der først er indgået en bindende aftale vedr. køb af bilen, når samtlige kontraktvilkår er aftalt. Udover prisen, kan der være andre kontraktvilkår, som skal aftales mellem jer – f.eks. overtagelsesdag, registrering af ejerskifte, oplysning om bilens stand, servicerapport, oplysninger om syn eller andre særlige kontraktvilkår. Det er derfor altid en god ide, at man beder en køber skrive under på en slutseddel, hvis man skal være sikker på, at der er indgået en bindende aftale om købet. Du må derfor desværre gå videre med salg af bilen til anden side. Venlig hilsen

Gitte

Jeg har indgået en skriftlig aftale med en murer på opmuring angivet til 13 kr. pr sten inkl. moms og 2 uger før han skal i gang hæver han prisen til 18 kr. ex moms - hvilket er en væsentlig ændring. Hvad er vores rettigheder - og kan mureren gøres økonomisk ansvarlig for forsinkelsen og de ekstra udgifter, der kommer i forbindelse med at entrere en ny murer, nu hvor både tillid og det økonomiske er ændret.

Maja Juhl

Hej Gitte, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Hvis der er indgået en aftale mellem jer uden forbehold for prisændringer, så kan mureren ikke hæve prisen udover aftalen. Der er flere muligheder for, hvordan I kan gribe det an. I kan enten vælge at kræve opretholdelse af aftalen, så mureren skal udføre arbejde i henhold til jeres aftale – alternativt kan I kræve, at I stilles som aftalen var overholdt – dvs. jeres tab på evt. merudgifter til anden håndværker skal dækkes af mureren, som ikke har overholdt jeres aftale. Hvis jeres kommunikation er gået galt, vil det typisk være den sidstnævnte mulighed, som anvendes, fordi parterne har mistet tillid til hinanden. Det er vigtigt, at I får gennemgået korrespondancen og aftalegrundlaget, så I er sikre på, at der er indgået en fuldkommen gyldig aftale uden forbehold af enhver art. Venlig hilsen

Kay

Hej jeg har et godt eksempel på tilmeld eller framelding. For år tilbage tilbydes der en service til et program som jeg har gratis i år 2021 på opfordring af udbyderen, jeg har aldrig brugt den og i mellemtiden er mit program, blevet fornyet (moderne) og her er tilbudet ikke med over. Nu kommer der en meddelelse, at jeg skal betale for den den service, og der meddeles at jeg selv skal framælde mig ordningen ellers vil den fortsætte. Jeg kan se på min nuværende program, at jeg ikke er tilmeldt, derfor ingen framelding. Nu vil de have mig til at betale for tillægget, fordi jeg ikke har frameldt mig i gammel program, der ikke bruges. MVH Kay

Maja Juhl

Hej Kay, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Da dit spørgsmål relaterer sig til en konkret aftale, er det svært for mig at svare, uden at have gennemgået aftalegrundlaget. Svaret afhænger af, om det specifikt i aftalen er oplyst, at du selv skal framelde dig. Hvis dette er tilfældet, så mener jeg, at du hænger på betalingen – uanset at programmet ikke er med over i et fornyet program. Det afgørende vil være indholdet af din aftale med udbyderen. Generelt tror jeg at svaret på dit spørgsmål skal besvares af en advokat, som har kendskab til praksis og kutyme på lige netop dette område, da det også kan have betydning, hvordan sådanne situationer sædvanligvis håndteres inden for branchen. Venlig hilsen

Mads

Jeg har en bil som jeg har haft telefonisk og sms kontakt med en bilforhandler der gerne ville have den. Han har fået info omkring bilen samt billeder af bilen ude fra og indefra. Vi har skrevet lidt frem og tilbage på sms også, hvor han skriver at hvis bilen er fin og holdt med service vil han byde 90-95.000kr for den. også spørger han hvornår han må se den. Jeg svare ham så, at han hjertens gerne på komme forbi og se på den, og vi kunne godt aftale noget nærmere over telefonisk. Der er så gået et par dage, og han begynder at trække i land. Jeg ringer til ham og siger, at nu er der næsten gået en uge, og jeg havde den klare forståelse bl.a. fra hans bud at vi havde en aftale. hvad gør jeg?

Maja Juhl

Hej Mads, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Ud fra dine oplysninger lyder det ikke som om, at der er indgået en bindende aftale. For at der er tale om en juridisk bindende aftale, skal der foreligge et tydeligt tilbud og en tydelig accept – begge dele uden forbehold. Dvs. hans tilbud om køb af bilen for 90-95.000 kr. skulle have været uden forbehold. Allerede fordi han tager forbehold for, at bilen er fin og med overholdt service samtidig med, at han ønsker at se bilen, vil det ikke kunne betegnes som et tilbud i aftalelovens forstand, men alene en opfordring til at gøre tilbud. Lige så snart et bud opfordrer modtageren til at foretage sig noget konkret, er der ikke tale om et tilbud. Derfor er det min vurdering, at der på baggrund af oplysningerne ikke er indgået en aftale, og derfor er der desværre ikke meget, som du kan gøre, udover at finde en ny køber til bilen. Min besvarelse er med forbehold for oplysninger, som jeg ikke kender til. Venlig hilsen

Anders

Jeg har en robotplæneklipper fra Gardena. Selve robotten er fra 2019 men er blevet repareret for 25 måneder siden. Den er nu holdt op med at virke. Jeg har skrevet frem og tilbage med Gardena gennem en uge og til sidst skriver de per mail at jeg skal sende robotten ind til reparation og at de ville tage den på kulance. Jeg tænker jo så at de ville påtage sig udgiften, men efter kontrollen finder de et hul der er blokeret med gaffetape, så kondens ikke kan komme ud. Hverken de eller jeg selv har dækket dette hul. Jeg er klar over et reklamationsretten er overskredet, men kan de afvise nu hvor de har skrevet at de ville tage den på kulancen.? Der er i mailen intet forbehold for evt påført fejl

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anders Gardena har ingen forpligtelse til at reparere plæneklipperen, når den er ældre end 2 år. Da den er blevet repareret, gælder der en forlænget frist for reparationen, men ikke for ”resten” af plæneklipperen. Hvis det har vist sig, at plæneklipperen egentlig ikke er i stykker, men at der er sat gaffatape på den, mener jeg godt, at Gardena kan afvise at gøre yderligere ved den. Med venlig hilsen

Sebastian

Hej Mie og Maja. Jeg bestilte i går et produkt på Elgigantens hjemmeside, hvor produktet var nedsat med ca. 500 kroner (15 %). Jeg bestilte produktet, reserverede beløbet via MobilePay, og modtog en automatisk ordrebekræftelse m. levering. I dag får jeg at vide, at produktet er blevet annulleret, da deres leverandør stopper produktionen produktet. Det fremgår ikke af varesiden, at tilbuddet kun er gældende indtil lager haves e.l. og heller ikke, at en samarbejdspartner leverer produktet. Elgiganten skriver selv, at tilbud på deres hjemmeside ikke er bindende. Men kan det passe, eller bryder de aftaleloven? De har E-mærke certifikat, som hævder, at sådanne aftaler er bindende. Mvh, Sebastian

Maja Juhl

Hej Sebastian, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Helt overordnet er det relevant at gennemlæse Elgigantens salgs- og leveringsbetingelserne, som foreskriver, at der ikke indgås en bindende aftale ved bestilling af en vare via hjemmesiden, men at endelig aftale først er indgået, når der modtages en ordrebekræftelse. Ifølge betingelserne tæller den automatisk genererede kvittering, som modtages direkte efter bestilling, ikke som ordrebekræftelse. Det afhænger derfor konkret af, om du har modtaget den endelige ordrebekræftelse, eller om du blot har modtaget den automatiske og indledende kvittering. Helt konkret har du mulighed for at kontakte en advokat for nærmere gennemgang af sagen men du kan også selv rette henvendelse til forbrugerklagenævnet, hvis du ønsker sagen prøvet her. Venlig hilsen

Rebecca

Hej Mie og Maja, Jeg har fået tilbud fra to forskellige VVSer til noget større arbejde i en ejerforening. Den 6. August har jeg så skriftlig accepteret et af tilbuddene. Det var dog under den betingelse at arbejdet kan udføres inden udgang af September fordi det kræves en afbrydelse af varmt vand mens byggeperioden. Jeg fik ikke noget svar eller ordrebekræftelse af ham. Jeg prøvede at kom i kontakt med ham flere gang uden held. 8 uger senere har jeg så skrevet til ham at vi ikke længere er interesseret i at bruge ham. Pludselig svarer han og stiller et krav mod os at vi skal betale ham fordi vi har accepteret tilbuddet. Må han det?Er der ikke et krav om ordrebekræftelse fra hans side?

Ulla

Jeg har leveret en pladespiller til en person der ikke medbragte kontanter og jeg har ikke fået betaling. Kan jeg forlange at få min pladespiller tilbage ved selv at hente den hos personen. Det er længe siden - i går skrev jeg en sms besked til personen om at jeg ville hente den - cirka 600 km retur. Venlig hilsen Ulla

Hanne

Hej, i 1996 havde jeg et skænderi med min far. Jeg havde dengang solgt for 8000 kr af en portefølje på 1.000.000, som han havde givet mig i 1994. Jeg var ung og økonomisk afhængig af ham og han insisterede på, at jeg skulle underskrive et løfte, der gjorde min portefølje til sikkerhed for den gæld, jeg havde til ham (selv om jeg ikke havde nogen) eller kunne få i fremtiden, og som forhindrede mig i at bruge min portefølje uden hans godkendelse. Det var urimeligt og ubegrænset i tid, men jeg underskrev det. Nu, 25 år senere, endnu en skænderi. Min far bad min bank om at blokere min portefølje (som nu er 5x mere værd), hvilket de gjorde. Kan jeg gøre noget i dag for at få løftet annulleret?

Afrim

Hej Maja Jeg har et firma bil som er hos en mekaniker som jeg har fået et tilbud uden forbehold, som jeg sagde ja tak og som de nu er/var igang med den men nu ringer de og siger efter at de har skilt motoren ad og derefter Ødelægger de skruer og bolte som de nu mener at jeg betale for deres ekstra tid og det vil jeg ikke da det er dem der har ansvaret og ikke mig!! De ringer og siger at jeg skal købe en ny motor osv hvor Bilen kunne kører ud til mekanikeren uden et problem og bilen er kun ca 4 år gammelt og kun kørt ca 100.700km.. Bilen har været hos dem nu ca 3 uger og de lovet mig 3-5 dage og har skrevet med dem frem og tilbage de vil have flere penge ud ad mig men jeg giver mig ikke

Mie Rahbek Thomsen

Hej Afrim, Tak for din henvendelse. Hvis der er aftalt en fast pris, kan mekanikeren som udgangspunkt ikke opkræve yderligere uden, at der indgås en ny aftale. De har derimod ikke pligt til at udføre ydelser, der ligger uden for aftalen. Hvis der er et problem med bilen, som mekanikeren ikke har inddraget i jeres første aftale, måske på grund af manglende kendskab til problemet, skal I indgå en ny aftale om dette specifikke problem. Mit svar er med forbehold for omstændigheder og aftaleforhold, som jeg ikke er bekendt med. Venlig hilsen

Hanne

Hej Vi har accepteret et tilbud fra brolægger på ca 60tkr ig der stør også hvornår de starter Efterfølgende blev vi spurgt om de også måtte arbejde i weekenden pga travlhed . Det sagde vi ja til. Det er et firma med cvr nr og skal betales via faktura De dukkede ikke op torsdag som aftalt og fredag skrev jeg hvor de blev af - fik så opkald fra en af brolægger dom sagde de var på vej til Fyn Siden har jeg sendt sms’er men intet hørt Kan vi komme ud af den aftale

Thyge

Hej I forbindelse med renovering af et badeværelse, har vi haft en håndværker ude for at give tilbud på udførelse af el arbejde. Han har på intet tidspunkt oplyst, at han ville sende faktura i forbindelse med besøget, ligesom der på hans hjemmeside står at der gives gratis og uforpligtende tilbud. En uge efter sender han dog en faktura for kørsel og 1.5 times arbejdsløn, med påstand om at jeg i telefonen har accepteret, at han vil opkræve for både kørsel og arbejdstid i forbindelse med besøget. Vi har sendt en indsigelse, hvor vi skriver, at vi ikke kan vedkende os hans krav, og kræver fuld kreditering. Hvordan skal vi forholde os herfra? Han har sendt en rykker med påbud om inkassosag

Ronnie

Jydsk TagTeknik (JTT) giver tilbud på udskiftning af tag til 288.937 kr (14 dages frist). 6 dage efter accepteres tilbud på mail men jeg beder om anden farve. JTT kvitterer for accept dagen efter. Efterspørger JTT om plan for udførelse flere gange. En måned efter accept af tilbuddet modtager jeg ordrebekræftelse af byggeleder. 2 dage efter 'afvises' sagen på mail pga. "en del justeringer og væsentlig prisforskel". JTT forsøger én opringning på forkert nr. 3 uger efter ringer jeg til byggeleder for forklaring. Kort efter ringer en afdelingleder med forklaring på 3 store mangler. Merudgift på 108.023 kr. Nyt tilbud på mail til 390.000 kr. med "rabatter". Hjælper I med at løfte sådan en sag??

Rikke

Hej Mie og Maja Min mor har modtaget et tilbud på udskiftning af et vindue. Håndværkeren oplyser min mor om, at vinduet skal specialfremstilles og giver hende et tilbud. Min mor accepterer tilbuddet (skriftligt) jeg forhører mig hos en anden tømrer der mener at det er et standard vindue og at selve tilbuddet ligger ca 5000 kr højere end det burde. Jeg har kontaktet firmaet og bedt dem om en ophævelse at tilbuddet. Det vil de ikke, med den begrundelse at de er gået i gang med arbejdet. Hvilket de ikke er. De skriver i kontrakten at de først påregner at begynde arbejdet i oktober/november. Har vi nogen mulighed for at komme ud af aftalen?

Anne

Hej. Vi modtog i sommers en opringning fra 3 part at sælger havde frigivet et stort beløb til os. Altså 3 part havde ringet og spurgt sælger hvem der skulle have beløbet og de siger det følger huset og giver 3 part vores navn og nr. 3 part ringer så til os og siger at sælger har frigivet et xxx.xxx,xx beløb til os. Men ugen efter ringer sælger og siger at de har fortrudt. Har denne sag mon en chance i retten? Vi har jo et vidne altså 3 part (den der skal frigive pengene)

Anna

Vi fik tilbud fra Entreprenør med en diskrepance: det var totalentreprise indhold “XL all inkl “(projektering, arkitekt, landinspe, nedrivning) men overskriften på tilbud var “overslag/tilbud” og pris 3.3 mio. vi har accepteret det. E. har lavet i 7 måned totalentreprise arbejd, sendt byggeansøgning, fik fuldmagt til hele projektet. Timepriser på E rådgiver ( arkitekt, landinspek, ingenør ) var ikke oplyst og det er E, der ansat sine rådgiver. 7 måned efter vi har accepteret tilbuddet, har E meldt ud, at de ikke kan bygge for 3.3 men for 4.9 og eller vi acceptere nu pris eller vi skal betale opgørelse E/rådgivers arbejde 300.000. E fik os tro på falske det var tilbud/ totalentreprise.

Maria

Hej! Vi har underskrevet en betinget aftale på en landejendom, som forventes at blive ubetinget indenfor få dage. Hidtil har aftalen været at sælger skulle udføre et nedsivningsanlæg jf. påkrav fra kommunen. Sælger så gerne at vi fik et nedslag i pris tilsvarende tilbud på udførelse af anlægget. Vi har ni ændret mening og ønsker denne løsning - altså med prisnedslag. Det er sælger glad for, men mægler kræver vi acceptere at bruge den entreprenør som sælger angiveligt har indhentet tilbud hos og indgået aftale med (vi kendte ikke til at der er indgået aftale herom) uagtet arbejdet ikke er påbegyndt. Kan sælger ikke ændre en sådan aftale ved hussalg, eller er den bindende? Bh Maria

Kim

Hej hvis man aftale en pris på et stykke abejde og abejder så laver mere end aftalt og sender en støre regning skal man så betale den ? For han levede mere end aftalt og ikke noget jeg ville ha

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kim, Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt vil du ikke være bundet til at betale for arbejde, du ikke har indgået en aftale om at få lavet. Alt efter omstændighederne kan det dog være vanskeligt at dokumentere, hvorvidt der er er indgået en aftale eller ej. Jeg vil anbefale at du kontakter en advokat nær dig, som kan rådgive dig nærmere om din konkrete situation. Venlig hilsen

henning

Hej. Mit spørgsmål handler om en dating side, der siger at der er binding på en betaling, der er ikke er gået igennem, men jeg kan ikke huske, at jeg har trykket på noget. De kan ikke bevis noget med betaling, kun mit login og at jeg skulle har trykket på betalingsknappen, og de mere nu, at det er nok til binding, men mener, at først når en betaling er gået igennem, at så er der binding?

Conny

Jeg har en skriftlig aftale med et selskab om, at jeg kan afdrage en opsat varmepumpe over 4 år. Og at jeg kan starte med at afdrage den, når jeg er oprettet som strømkunde hos dem. Nu har de stævnet mig for at få mig til at betale det fulde beløb på en gang. Må de det?

Anna

Min datter blev uopfordret ringet op af sit elselskab med et tilbud om, at de ville gennemgå hendes lejlighed for at se hvor hun kunne spare på el + at de ville tilsende nogen elsparepærer. Det skulle koste 765 kr. , hvilket hun sagde, at hun ikke havde råd til. Men sælgeren var påtrængende og sagde, at hun til enhver tid kunne fortryde, til sidst sagde hun ok, men fortrød. Da hun ringede til elselskabet og meddelte dette, påstod de, at der kun var 14 dages fortrydelsesret. Den oprindelige aftale blev optaget, men den var slettet sagde man. Hun har ikke modtaget nogen elsparepærer og har ikke booket et besøg, Men hun bliver rykket for de 765 kr. Er hun bundet af noget sådant?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anna, Tak for din henvendelse. Hvis aftalen er indgået mundtligt, vil det være vanskeligt at dokumentere indholdet af aftalen. Det er dog sædvanligt med 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det kan dog også være vanskeligt for selskabet at dokumentere at der har været en aftale, hvis din datter ikke har modtaget ydelsen. Da jeg ikke har nærmere kendskab til sagens omstændigheder, kan jeg ikke oplyse om din datter har indgået en bindende aftale. Hvis din datter mener, at hun ikke er bundet af en aftale, bør hun sende en skriftlig indsigelse til selskabet. Med venlig hilsen

Jan

Vi har haft en skade på vores hus (gavlen er fugt/råd skadet) som forsikringen skal dække. Vi har aftalt med forsikringen at de skal udbedre skaden med deres tømrer, som har bekræftet at han kan gøre det for det aftalte beløb mellem ham og forsikringen. Nu da de skal til og i gang springer deres tømrer fra og forsikringsselskabet frasiger sig alle forpligtelser overfor os. Vi står nu tilbage med en gavl der skal laves - men en forsikring der frasiger sig alt omkring dette. Er den aftale vi har indgået med forsikringen ikke bindende? Vi har jo sagt ok for at deres tømrer laver den, men pludselig vil de ikke - hverken forsikringen eller tømrer.

Belinda

Er en aftale bindende selvom den ene part dør? Eks ved en skriftlig aftale som denne: Det drejer sig om salg/køb af andelsbolig og hvad der sker hvis sælger dør inden salget er effektueret. Er man sikret ift andre begunstigede hvis man laver en aftale på denne måde? Det aftales herved at X køber boligen beliggende på "adresse" af Y for kr ??,- Salget effektueres når sælger fraflytter adressen. Boligen sælges med de ejendele som befinder sig/efterlades på adressen. Underskrifter af køber, sælger og et vidne. Vil den være gældende også ved dødsfald? Han ville have ført aftalen ind i sit testamente men advokaten sagde bare at det ikke kunne lade sig gøre uden at give et andet forslag.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Belinda, Tak for din henvendelse. En aftale er som udgangspunkt også binde over for afdødes dødsbo. Den beskrevne aftale er imidlertid meget atypisk. Det vil være bedre, hvis ejeren af andelsboligen opretter et testamente, hvor ønsket er udtrykt. Det kan som udgangspunkt godt lade sig gøre. Dog er der en del andelsboliger, som har ventelister mm., så man ikke frit kan overdrage sin andelsbolig til hvem man vil. Med venlig hilsen

Brian

Har fået tilbud fra en tagreparatør, og accepteret dette (5 dage siden). Fået ordrebekræftelse. Er efterfølgende usikker på om jeg har fået den korrekte pris. Lyder lidt i overkanten, efter jeg har fået gået det igennem af andre. Kan man ophæve ordren eller er denne bindende?

Vibeke

Lejemålet indgået februar 2018. Indskud på 22.000 betalt. Udlejer lovede nyt badeværelse, køkken og renovering af bryggers løbende. Rykket flere gange, badeværelse aftalt fornyet uge 43.22. Rykket for fremmøde da jeg havde afmonteret alt. Fraflyttet 30.07.23, 5 år uden de mundtlige løfter om ovenstående er udført. Alt gjort i stand og rengjort ved syn 02.08. Aldrig røget i Lejemålet. Jeg afleverede nøglen men har betalt leje til 01.09. Nu mener Udlejer at maler vil koste kr 25.000, jeg vil så selv sørge for det, men Udlejer vil ikke returnere nøglen jeg sendte straks en sms og mail, men han reagerer ikke. Hvad gør jeg, der trænger ikke til maling men kan ikke komme ind med en uvildig synp

Mie Rahbek Thomsen

Hej Vibeke Tak for din henvendelse. Din udlejer har formentlig lavet en fraflytningsrapport på baggrund af et flyttesyn. Der gælder dog nogle frister herfor, så jeg vil anbefale dig at kontakte en lokal advokat og tjekke, at udlejer har opfyldt disse frister. I så fald har udlejer formentlig ret til at kræve lejemålet istandsat/malet, da du har boet i lejemålet i mere end 5 år. Med venlig hilsen

Lars

Hej Jeg er tilbudt en medejerskab - for etablering af en vandrerhjem med plads til 9 personer. Vi har fået en arealreservation. Jeg har d. 25/7-23 til mine partnere lave et en plan for gennemførelse af projektet, - et aktionæroverenskomst mellem os 3, -udarbejd. af kontraktaftale med leverandør af byggematerialer mv. Projektet er lovende, i det der opføres Atlantlufthavn i byen.(Bor i en anden by men, vil sørge for alt opstart og drift). Der vil være belægn. på 70% pr/året, værelse koster 499kr/nat. Hvor indtægterne er på 1.150.000 kr. allerede 1. år. Fået en sms idag at vide at De alligevel ikke vil have mig med? Er det ikke mislighold af aftalen? Kan jeg kræve erstatning? Lars J.

Anita

Hej Jeg svarede på et opslag vedr. en salgshest. Hesten skulle først prøves men idet der var mange henvendelser fik jeg lavet en skriftlig aftale. I aftalen står at vi har førsteret til at købe hesten , der er også i aftalen aftalt pris. Såfremt vi fortsat er interesseret når vi har prøvet hesten kan vi gå videre i processen. Der står i aftalen at vi har førsteret og at hesten ikke vil gå i bud, da de gerne vil sælge hesten til os. Dagen før vi skal prøve hesten bliver jeg ringet op. De har solgt hesten da de fik et højere bud. Er de i deres ret til det, når der er lavet skriftlig aftale med os og hvilke rettigheder har vi i sådan en situation? Er sælger ikke underlagt bindende aftale

Gitte

Jeg har lavet en aftale med et rengøringsfirma om afkalkning af badeværelse pris 995kr og hovedrengøring af 53m2 lejlighed 4 timer pris395kr pr. Time. De var her i 1time og 50min. De sagde de ikke havde mere tid. Jeg har klaget men de vil have det fulde beløb 2575kr. Betaler jeg ikke truer de med inkasso og Ribers. Skal jeg bare betale. Jeg ved godt det er et lille beløb,jeg føler mig virkelig snydt Hilsen pensionisten

Lana

Hej. Jeg takkede ja tak til et tilbud som en bilsælger havde sat. Vi indgik en aftale, og jeg skulle til at betale, da han så siger at hans kollega allerede har solgt bilen. Tilbuddet var rigtigt godt, og det er derfor ret øv at jeg gik glip af det, selvom jeg takkede ja i god tid og vi faktisk havde en aftale. Har jeg krav på noget som helst her? Jeg skulle bruge bilen til mit job som taxachauffør og derfor er det ret vigtigt for mig at vide.

Martin

Hej Jeg har en campingvogn som jeg satte til salg privat i foråret. Jeg har så fundet en køber, som har beset campingvognen. Der er af både sælger og køber underskrevt på en slutseddel med overtagelse D.1/9-23 ( skabelon printet fra FDM, begge har underskrevet D.18/5-2023 ) Nu D.3/7-23 meddeler køber at denne af personlige årsager ønsker at springe fra købet. er Køber ikke underlagt en bindende aftale ?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Martin Tak for din henvendelse. Du har ret i, at køber er bundet af jeres aftale. Hvis køber ikke vil lade handlen gennemføre, har du ret til at sende campingvognen til anden side. Hvis du kun kan få en mindre pris for vognen, kan du som udgangspunkt kræve differencen betalt af den køber, som sprang fra handlen. Jeg vil anbefale dig at gøre køber opmærksom på det og bede om at få oplyst, om køber ikke vil gennemføre handlen. Kan du sælge til samme pris, kan du ikke gøre noget gældende overfor den nuværende køber. Med venlig hilsen

Oscar

Hej Min eks og jeg har solgt huset og indgået en aftale pr. SMS hvor jeg får et X antal kroner, inden vi gør hushandlen op. Som hun også har bekræftet på sms. Her efter lidt tid vil hun ikke give banken den endelige bekræftelse, fordi der er nogen møbler som skiller vores enighed. Hvordan er jeg stillet i forhold til denne aftale via sms? Banken vil gerne have accept fra begge parter inden de gør regnskabet op. Skal der advokat ind over, eller kan man taget det på anden vis? Mvh. O

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tak for din henvendelse. Hvis jeres aftale ikke er en endelig bodelingsaftale, så vil banken ikke udbetale iht. aftalen uden samtykke fra jer begge to. Desværre er det typisk indbo af beskeden værdi, som parter kan blive mest uenige om i skilsmissen. Den af jer, som har købt eller indbragt møblet, har ret til at udtage det. Markedsværdien af det skal dog indgå i bodelingen. Hvis der er tale om fælles møbler, er mit bedste råd at trække lod om, hvem der først må vælge, så I skiftes til at vælge et møbel at udtage. Er der forskel på markedsværdien, må det reguleres rent økonomisk. Det kan som oftest ikke betale sig at involvere advokater til deling af indboet. Det bliver for omkostningstungt. Jeg håber I når i mål, så jeres bodeling kan afsluttes. Med venlig hilsen

Kirsten

Hejsa. I forbindelse med en hushandel (Vi var køber) aftalte vi, at en gammel olietank skulle graves op. Vi aftalte en fast pris, hvor vi skulle betale halvdelen. Nu vil sælger ikke dokumentere, hvad han reelt har betalt. Kun give billeddokumentation for, at det er sket. Og fastholder prisen. Kan vi kræve dokumentation for betalingen eller kan vi på den baggrund komme ud af aftalen om den faste pris (prisen er aftalt på skrift)? Mvh K

Jacob

Hej Vi accepterede et tilbud fra en tømrer hvori der stod: Levering og montering af ventilatorer. Der var angivet 16 svendetimer, incl. vægboring, eksl. Strømføring. Et uheld opstod og tømreren kunne da kun stå for selve leveringen af ventilatorerne, og fik derfor en murer til vægboring - 7 timer tog det. En elektriker monterede derfor ventilatorer og strømførte dem. Vi modtog nu fakturaen fra tømreren, hvoraf de 16 svendetimer stadig var faktureret. Ligeledes har Elektrikeren også faktureret os for monteringen, en opgave som han har udført. Tømreren holder nu fast i, at vi har accepteret et tilbud og at vi skal betale det der står i tilbuddet. Er det tilbud fra tømreren overholdt?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jacob Tak for din henvendelse. Da omfanget af ydelsen fra tømreren er ændret, skal I kun betale for det reelt udførte arbejde. Bordet fanger ikke, når tømreren alligevel ikke skal stå for monteringen, og I derfor skal betale en anden håndværker for den del. Jeg vil anbefale jer at betale tømrerens faktura delvist – altså for den tid, som I mener han reelt har brugt og kan fakturere ud fra den angivne timepris. Med venlig hilsen

Lene

Jeg accepterede et tilbud om overdækning af terrasse 14/3-24, betalte halvdelen af prisen forud 20.500kr ved bestilling. Ifølge tilbuddet var det forventet opsætning efter 4 uger. Jeg har rykket håndværker, han fortæller hustru har været svært syg og han derfor er forsinket. For 4 uger siden skrev han varen blev leveret til ham 1-2 uger efter og så ville blive opsat, han takkede for tålmodighed og skrev han ville give noget godtgørelse når han fremsendte sidste faktura, efter opsætning. Jeg rykkede igen for 1 uge siden, bad om en dato og skrev at vi ellers måtte opsige aftalen. Han ligger færdige job op på Facebook. Hvordan får jeg mine penge igen?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lene Tak for din henvendelse. Hvis du vælger at hæve aftalen, skal beløbet tilbagebetales til dig. Du skal kontakte ham skriftligt med oplysning om, at du ønsker at hæve aftalen som følge af hans misligholdelse. Det kan anbefales at oplyse en frist for, hvornår du vil modtage beløbet, samt naturligvis et kontonr. hvortil beløbet kan overføres. Hvis han ikke returnerer din indbetaling, kan du ved et betalingspåkrav få hjælp til at få pengene retur via fogedretten. Med venlig hilsen

Tove Linda

Jeg har indgået aftale med en mægler, at de skal sælge min ejerlejlighed. Lejligheden er på 96 kvm. I salgstilbuddet har mægleren fejlagtigt skrevet 74 kvm. De vil først rette det i vores lokale avis med boligmarked en måned senere. Kan jeg hæve kontrakten med mægleren ? Vh. Tove

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tove Tak for din henvendelse. For at hæve en aftale, skal der være tale om væsentlige mangler ved ydelsen. Det beror på en konkret vurdering, om det er en væsentlig mangel at der er angivet forkert kvm. i avisannoncen, og at denne fejl ikke straks rettes. Jeg vil dog anbefale dig i første omgang at drøfte det med mæglerbutikkens leder, så der ikke indrykkes forkert annonce igen. Så må I samtidig drøfte det fremtidige samarbejde og/eller en kompensation for fejlen. Med venlig hilsen

Jan

Hej, Jeg har via mail fået og accepteret et tilbud på en varmepumpe og installation af VVS virksomhed i august 2022. På grund af den store efterspørgsel på varmepumper, er vores pumpe først blevet leveret her 9 måneder senere. Håndværkeren der skal installere skriver så at den i mellemtiden er steget fra 56.457 til 68.337 + moms, altså 14.840 kr. og at det er vilkårene i disse tider. Det skal jeg vel ikke acceptere?

Anita

Hej. Får et tilbud på en tatovering på 4500/5000 kr, og den vil tage 8 timer. Da de 8 timer er gået, er tatoveringen ik færdig, og jeg bliver bedt om at bestille en ny tid til at få lavet den færdig, jeg skal bestille 4 timer, og betale for de ekstra 4 timer. Hvad er reglen her. Jeg sagde ok til prisen og de 8 timer, men står med noget der ik er færdig

Thomas

Hej Maja. Jeg har en gæld til Lowell Sverige. Jeg har i den forbindelse forhandlet med lowell Danmark som har tilbudt mig at indfri gælden til fuld og endelig indfrielse for 90.600kr efter jeg skriftligt accepterede det skriftlige tilbud inden den forfaldsdato de havde sat for tilbudet, vender de tilbage og siger de ikke kan efterleve aftalen alligevel da det er lowell Sverige som jeg skylder penge, og de vil have flere penge... Er den aftale jeg har indgået skriftligt med lowell Danmark bindende eller skal jeg starte en ny forhandling med lowell Sverige nu? Mvh Thomas.

Mads

Hej Maja, Har et lille firma, hvor vi har lavet en aftale om Facebook markedsføring. Efter aftalen startede skete der ikke noget i 6 måneder, selvom vi aftalte, at de skulle i gang med det samme. Det fik vi så løst med, at vi ikke skulle betale for de 6 måneder næste år, nu kommer regningen så og kan se prisen er stegen selvom det var en fast aftale de næste 7 år. Er ret utilfreds med dem lige pt, har tjekket op på alle vores aftaler, kan se vi har betalt for meget ca. 15.000 kr for meget. Kan jeg komme ud af de aftaler? har ikke snakke med dem endnu om prisen, tror nok de vil sende en kreditnota, hvis det er. Magter bare ikke at skal tjekke om prisen er rigtigt, med andre ord stole ikke på dem.

Maja Juhl

Hej Mads, Tak for din henvendelse. Jeg kan desværre ikke besvare dit spørgsmål uden først at have læst jeres aftale, ligesom det er svært for mig at svare, når ikke jeg ved, hvor mange af jeres aftaler der findes på skrift. Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig for nærmere rådgivning. Venlig hilsen

Lone

Hej Maja. For 2 år siden overtog min daværende svoger en sejlbåd. Vi var sammen 4, som var interessenter i den, men der var ingen købekontrakt på nogen af os 4. Min x svoger valgte pludseligt, at sælge båden. Der var åbenbart en skade på den, som blev oplyst til x svogeren og som vi andre ikke blev oplyst om. Min x svoger valgte åbenbart, at bestille og få udført en reparation ved en bådmekaniker og fortælle køber, at den regning ville "vi" betale. Nu er x svogeren stukket af, og regningen er sendt til mig! Er det ikke ham der bestilte reparationen, som alene skal betale regningen? Ingen af os andre, var på noget tidspunkt, viden om reparationen, før regningen dumpede ind i min mail!

Maja Juhl

Hej Lone, Tak for din henvendelse. Udgangspunktet er, at det er bestiller, som hæfter for arbejdet. Ud fra din beskrivelse lyder det til, at der alene er indgået en aftale mellem din eks svoger og bådmekanikeren. Ud fra det oplyste, lyder det ikke til at bådmekanikeren har haft grund til at tro, at han har indgået en aftale med jer alle fire i forening, medmindre i f.eks. er et interessentskab. Hvis det er bådmekanikeren, der har sendt regningen, skal den sendes til din eks svoger, og du må afvise, at du hæfter for regningen. Såfremt det er køber, der har videresendt regningen, fordi i alle fire er sælger og aftalen er, at sælger skal betale regningen, vil jeg mene at i alle fire hæfter for den. Dette er dog svært for mig at svare mere konkret på, når jeg ikke ved, om I alle står anført i købsaftalen med den nye køber. I et sådan tilfælde kan I dog have et krav mod din eks svoger. Hvis ikke I står anført i købskontrakten, må du også her afvise regningen med henvisning til, at du ikke har bestilt det udførte arbejde – eller i øvrigt har haft noget at gøre med aftalen. Mit svar er med forbehold for omstændigheder jeg ikke kender til. Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig for mere konkret rådgivning. Venlig hilsen

Lars V

Hej Maja Gælder aftaleloven på arbejdsmarkedet for mundtligt indgåede aftaler. Jeg indgik en aftale om jobprøvning på 4 dage hvor jeg arbejdede gratis, mod job hvis denne faldt ud tilfredsstillende. Det gjorde den og alligevel ønsker arbejdsgiver denne forlænget (gratis arbejdskraft er jo fint). Den mundtlige 4 dages aftale er indgået i 3 parters nærvær. Kan jeg kræve den overholdt ?

Maja Juhl

Hej Lars, Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Indledningsvis skal jeg oplyse, at jeg ikke er specialiseret inden for ansættelses- eller arbejdsret, hvorfor jeg ikke har kendskab til særlige regler på området. Helt generelt kan jeg dog oplyse dig, at du i princippet godt kan kræve aftalen overholdt. En mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig – hvis den kan bevises. Hvis 3 vidner kan bekræfte aftalen, vil du kunne bevise den gennem vidneforklaringer. Udfordringen er dog, at hvis arbejdsgiver ikke vil anerkende aftalen, eller ikke overholder den efter dit påbud herom, så vil processen være utrolig lang med involvering af bl.a. domstolene. En sådan sag kan for tiden tage op til 2 år eller mere at få afgjort, hvis ikke den kan løses mellem parterne. I mellemtiden har du formentlig fundet andet arbejde, hvis ikke der kommer en afklaring, der hvor du nu er i jobprøvning. Jeg vil anbefale dig at du straks forlanger at få jeres aftale på skrift, ligesom du bør kontakte din fagforening, hvis arbejdsgiver herefter ikke overholder aftalen. Held og lykke med sagen. Med venlig hilsen

John

Casper spørger d. 31. mar 2023 kl. 11:53 hvordan han er stillet, når en sælger løber fra en aftale om køb af lp'er. Du svarer d. 4. apr 2023 kl. 12:42, at det i en sådan sag ikke kan svare sig at gøre mere ved det, selvom det er ærgerligt. Hvorfor egentlig ikke? Jeg er klar over, at man ikke har lidt et økonomisk tab, når sælger ikke overholder den indgåede aftale. Men man mangler jo den vare man har indgået aftale om. Hvorfor kan sælger ikke pålægges at fremskaffe en tilsvarende vare og gennemføre aftalen? Aftaleloven må da gælde ALLE aftaler? Jeg er selv flere gange blevet "snydt" af sælgere, der har solgt til anden side på trods af helt klare aftaler, hvilket er ret frustrerende.

Maja Juhl

Kære John Tak for dit spørgsmål, som er meget relevant. Grunden til, at der er svaret således tidligere er, at hvis man i en sag vedrørende et mindre beløb, skal forsøge at gøre krav gældende mod sælger, så skal man dels enten kontakte en advokat, som har en timetakst på 2.500 kr. eller mere, alternativt skal man selv forsøge at anlægge en retssag, hvor man risikerer at blive idømt at betale omkostninger, hvis sagen tabes. Rent økonomisk kan det altså ikke rigtig betale sig at gøre noget i sager, der vedrører aftaler om køb af genstande af mindre økonomisk værdi. I sager med en værdi under 50.000 kr. skal man desuden selv betale sin advokat for forberedelse af retssagen, og man kan derfor ikke engang få sin retshjælpsforsikring til at dække hele sagen. I princippet kunne man i nogle sager godt bede sælger om at overholde aftalen, men når sælgeren jo desværre oftest benægter dette, så er sagsgangen meget lang og tung, og vil i givet fald tage flere år at gennemføre. Dette er desuden forbundet med betydelige sagsomkostninger, retsafgifter samt evt. advokatudgifter, som ikke står i forhold til det, man vil få ud af sagen i sidste ende. Med venlig hilsen

Casper

Hej. Hvordan er jeg stillet hvis en sælger løber fra en mundtlig aftale omkring salg af ca. 2000 lp'er. Aftalen er indgået pr. telefon med afhentning denne lørdag. Jeg har ligeledes bekræftelse på aftalen pr. SMS, men i dag modtog jeg så en besked hvori sælger skriver at han pludseligt har solgt til en fælles kammerat på trods af vores aftale. Udover frustrationen, er der vel ikke meget at gøre i sådan en sag - eller hvad? Sælger virker i øvrigt ret ligeglad når han påtales på telefonen og henviser til at jeg i så fald måtte have betalt et depositum. Venligst Casper

Kim

Jeg er kørelærer og har indgået en aftale med en anden kørelærer om at kører nogle elever for mig til en given lektionspris.. den pågældende kørelærer har nu gennem 5 mdr ikke udført andet end teoridelen der andrager 4 x 45 min. Arbejde.. ingen elever kan komme i kontakt med ham og jeg kan ej heller da han nægter at svare. Det har for nuværende betydet at en del selvfølgelig har søgt andre græsgange med tab for mit vedkommende og i tillæg til dette kan jeg ikke få udleveret de papirer eleverne skal bruge for og komme videre.. hvor står jeg retslige og kan jeg stille krav om at han dækker det tab jeg har i forbindelse med han ikke overholder aftalerne

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kim Det kommer helt an på, hvordan I har haft udformet jeres aftale. Det kan dog være muligt at gøre krav gældende i forhold til din tabte fortjeneste, men spørgsmålet er, om det kan svare sig. Rådgivning om det mere konkret kræver gennemgang af aftalen og nærmere drøftelser, så jeg vil anbefale dig at kontakte en lokal advokat, så du kan få undersøgt dine muligheder. Med venlig hilsen

Lotte og peter

Hej. Jeg har Et lille spørgsmål. Hvis man som privat sælger en vare og indgå en aftale med en køber og denne køber ligger et depositum på varen men så løber fra aftalen 14 dage senere hvor mange penge er depositumet skal denne køber så have retur? Der er lagt i depositum på 5000 kr. og vi har efterfølgende fået solgt varen til en anden mand tabt 2000 kr. på det. Jeg mener jo så at den første køber skal dække dette tab på 2000 kr. ud for det det depositum som de har lagt. Varen var nogen stålspær til den lavet som lå på en ejendom vi havde solgt og som skulle væk SAP. Mvh lotte

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lotte og Peter Hvis I har haft indgået en bindende aftale med den første køber, kan I juridisk set som udgangspunkt kræve, at han skal dække det tab, som I har lidt ved at sælge varen billigere til en anden køber. Der er nogle konkrete krav til, hvornår man kan modregne, men som udgangspunkt er det en mulig løsning at tilbagebetale kr. 3.000 til den første køber. Uden at kende de nærmere omstændigheder, kan jeg desværre ikke oplyse, om I juridisk set har ret til modregning. Med venlig hilsen

Esben

Jeg/virksomhed har underskrevet aftale for flere måneder siden, men tilbudsgiver har ikke selv underskrevet aftale, som anvist i aftalen. Kan jeg trække mig?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Esben I mange aftaler angives det, at en underskrift fra den ene part kun er gældende et vist antal dage, således at den anden part skal underskrive inden eksempelvis 8 dage. I modsat fald er den første underskrivende part ikke længere bundet af sin underskrift. Jeg vil anbefale dig at oplyse til tilbudsgiver, at da han ikke har underskrevet aftalen anser du aftalen for bortfaldet, således at du ikke er bundet af din underskrift længere. Bed om en bekræftelse på, at aftalen ikke er aktuel længere. Med venlig hilsen

Yosra

Hej, Jeg har været medlem af HK fagforening siden 2020. Jeg betalte så mit kontingent for sent, jeg havde helt glemt det. Jeg sender dem så en mail, hvor jeg skriver at jeg nu har betalt og håber at jeg fortsat er medlem. De svare så på mail, at de har modtaget min betaling og at jeg fortsat er medlem. Efter nogle dage, ringer de mig op og siger at det er en fejl og at jeg er slettet og ikke er medlem mere. Er det en bindende aftale? Jeg har det på skrift, hvor de tydeligt udtrykket at jeg stadig er medlem.

Anne

Min kæreste og jeg har skrevet under på en lejekontrakt med 2 års forkøbsret. Det er samtidig beskrevet hvad huset skal koste og at depositum på 50.000 kr indgår i købssummen, hvis vi køber huset indenfor de to år. Vi flyttede ind i huset d. 1/8 2022 og har dermed til 1/8 2024 til at finde købe huset. Nu kommer udlejer først med et nedslag i prisen med ønske om hurtig handel (sendt på sms) Derefter nævner han en anden interesseret køber, som han vil sælge til. Det presser mig til pr. sms at godkende at købet skal ske inden 1/8 2023. Kan godkendelsen trækkes tilbage? Bør vi foreslå, at der laves en ny kontrakt? Hvis den ikke underskrives, er det så den oprindelige kontrakt, der gælder?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anne Tak for din henvendelse. Hvis din godkendelse om at købe huset er tilstrækkeligt konkretiseret og kommet frem til udlejer, kan godkendelsen rent juridisk ikke trækkes tilbage. Der er formentlig ikke behov for en ny lejekontrakt, da den gamle stadig gælder uforandret indtil I måtte overtage ejendommen. Hvis I ønsker at få undersøgt, hvordan I helt konkret er stillet, vil jeg anbefale jer at kontakte en lokal advokat, som kan gennemgå lejekontrakten og jeres korrespondance om køb af ejendommen. Med venlig hilsen

Stine

Hej Mie Jeg skal reklamere for et møbelfirma, hvor jeg vil få en sofa. Aftalen er, at jeg skal lave en giveaway for dem, samt selv give 3000 kr. for sofaen (normal pris 9000). Jeg skulle have reklameret for to uger siden, men da jeg ikke havde fået en bekræftelse på at sofaen var sendt, ville jeg ikke det. Har også bedt om konto og reg. nr, for at overføre pengene. Han skrev han gjorde det i næste uge. Ugen gik og hørte intet. Nu har jeg skrevet jeg synes det er en træls situation, men nu svarer han mig ikke. Fra aftalen trådte i kraft første gang, er det næsten 2 mdr. siden. Er aftalen ikke bindende når han i flere beskeder skriver ja mm?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Stine Tak for din henvendelse. En indgået aftale er juridisk bindende for parterne. Det er altid en fordel at have en klar og tydelig skriftlig aftale af bevisårsager. Hvis du ikke kan få møbelfirmaet i tale, kan det tyde på, at de ønsker at trække sig fra aftalen. Af økonomiske årsager kan jeg ikke anbefale dig at forfølge sagen yderligere. Med venlig hilsen

Michael

Hej med jer Vi er et privat kloaklaug med 40 lodsejere på 3 veje, og vi har papir på, at kloaken ikke kan bære flere tilslutninger. En entreprenør har så købt 2 grunde og bygget 6 huse, lavet egen kloak, uden laugets tilladelse. Efterfølgende har han lagt ny kloak på den ene vej, igen uden tilladelse fra kloaklauget og efterfølgende sendt os lauget en regning på Kr. 700.000, hvilken vi selvfølgelig ikke vil betale, da vi ikke har bestilt arbejdet, nu vil han så sende os i retten. Ved godt vi behøver en advokat, men hvor står vi i denne sag 🤔 Med venlig hilsen Michael

Irene

Jeg har fået rettet mine tænder hos tandlægen med en invisaline, jeg har fået regninger hjem som jeg betaler hver måned for det, nu når de er rettet skal jeg have en natskinner på som gør at mine tænder ikke bliver skæve igen, men lige før hun skal bestille den, ringer tandlægen og siger hun ikke vidste at denne natskinner ikke var med i prisen, som hun havde sagt før mundligt og jeg bliver nød at betale 3000 kr. mere for at få den, jeg spørger om jeg kan undlade denne skinne men hun fortæller at så vil mine tænder blive skæve igen (så faktisk nej). På regningen står der kun invisaline, så har ikke på skrift hvad det indebærer. Har hun lov til det?

Martin

Hej Jeg har (som håndværker) sendt et tilbud på udskiftning af nogle vindskeder på et tag, et tilbud min kunde har accepteret og aftalen var de blev udskiftet så snart vejret tillod dette. Nu viser det sig at taget (for 2. Gang) er utæt, og kunden skal derfor vis forsikringen have nyt tag. Derfor ønsker de naturligvis at aflyse vores aftale. Materialerne er købt og ligger klar. Hvordan forholder jeg mig her?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Martin, Tak for din henvendelse. Det lyder til at I har indgået en bindende aftale. Hvis I ikke har aftalt vilkår om fortrydelse eller lignende, vil din kunde derfor som udgangspunkt være bundet af denne. Da kunden ikke har overholdt jeres aftale, har du som udgangspunkt krav på erstatning for det tab du er blevet påført. Hvis du ikke kan bruge materialerne til andre opgaver, kan du f.eks. kræve udgifterne til disse erstattet hos kunden. Mit svar er dog med forbehold for forhold og aftalevilkår jeg ikke kender til. Med venlig hilsen

Mia

Hej Advodan. Vi er en selvstændig klinik, der har haft en ansøger til jobsamtale. Vi vurderede, at hun var et godt match til vores team, hvorfor vi ringede og tilbød hende jobbet. I den forbindelse gjorde hun opmærksom på, at hun er gravid. Der er ikke indgået en skriftlig kontrakt. Vi tolker, at ansøgeren bevidst har tilbageholdt den information i ond tro. Har vi ret til at annullere tilbuddet om ansættelse? Kan vi ophæve en evt skriftlig kontrakt indenfor prøveperioden på 3 måneder, når vi er vidende om, at hun er gravid? Vi føler os noget ført bag lyset, da vi mener, at ansøgeren burde have nævnt så vigtig en detalje til jobsamtalen. Ser frem til at høre fra jer. Bedste hilsner Mia

Mie Rahbek Thomsen

Hej Mia, Tak for din henvendelse. En jobansøger har ikke pligt til at oplyse at vedkommende er gravid til en jobsamtale. Som gravid har man alene pligt til at varsle en arbejdsgiver om at man er gravid 3 måneder før termin. I må ikke trække jobtilbuddet tilbage eller senere opsige hende, med den begrundelse at hun er gravid. Hvis I opsiger hende, vil I, som arbejdsgiver, bære bevisbyrden for at hun ikke er opsagt pga. graviditeten. Tilsvarende gælder, hvis i trækker jeres tilbud tilbage. Med venlig hilsen

Camilla

Hej Team Advodan, Jeg er i den lykkelige situation at jeg skal giftes i 2023. Stedet vi har valgt er lige det jeg drømmen om, en ombygget lade hos et etableret sted ejet en privat. Vi har betalt 2000 i depositum og prisen var 8750 for lokalet og 400 pr værelse for deres 7 værelser Incl. forbrug. Nu har vi så fået at vide at prisen stiger til 15000 for lokalet og 600 pr værelse Excl. forbrug. Altså minimum 7650kr i stigning plus forbrug. De begrunder stigningen med energi krise og inflation. Samtidig siger de at tilsvarende deres udlejning nemt kan ligge på 25.000. Vi mener at vi har indgået en aftale der er bindende ud over en rimelig stigning pga energi. Tak for jer! Camilla

Signe

Hej, jeg har sat min bil til salg og har over sms forhandlet pris. Jeg ender med 220.000 og køber skriver “aftale”. Vi udveksler e-mails. Jeg har endnu ikke underskrevet eller sendt ham slutseddel. Jeg ønsker nu ikke at fortsætte handlen. Er handlen bindende? Kan jeg få problemer juridisk? Efterfølgende ringede køber og angav racistiske bemærkninger overfor mig :(

Mille

Hej Mie Jeg har den 8. skrevet under på en lejekontrakt, det er i dag den 11, og jeg fortryder. Er der mulighed for at trække min underskrift tilbage?

Jannie

Hej Mie Jeg har 2 spørgsmål: 1. Hvornår er handlen juridisk indgået? Jeg aftaler i december 2021 pr. sms at købe en pony til min datter til 62.500 kr. Handelsundersøgelsen ligger også i december 2021. Ponyen bliver dog først leveret til mig d. 2/1 2022, hvor vi underskriver kontrakten. 2: Kan handlen gå tilbage? Ponyen bliver halt på dag 3 og vi sætter behandling i gang. Det tager flere måneder før den er rengående. Den kommer aldrig 100% i ridning, da den hele tiden fejler nye ting. Jeg har dokumenteret brugt ca. 20.000 kr. på dyrlægeregninger og andre behandlinger. Ponyen er stadig halt 90 % af tiden. Med Venlig Hilsen Jannie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jannie Tak for din henvendelse. Aftalen er bindende, når din accept af købet er kommet frem til sælger. Hvis ponyen spontant bliver halt efter du har fået ponyen, altså efter d. 2/1-2022, er risikoen overgået til dig og er desværre sælger uvedkommende. Medmindre en dyrlæge oplyser, at ponyen har været halt før d. 2/1-2022, mener jeg derfor ikke, at du kan gøre noget gældende over for sælger. Du kan heller ikke fortryde købet, da du ikke kan tilbagelevere ponyen i samme stand og ikke har en misligholdelsesgrund. Hvis jeg har misforstået fakta, er du velkommen til at kontakte mig direkte på mirt@advodan.dk. Med venlig hilsen

Minna

Hej Mie Min datter har en ansættelseskontrakt i en tatoveringsshop og har kontrakt med tre måneders opsigelse. Shoppen skiftede til nye lokaler og hun har mundtlig lovet at være der to år. Det ønsker hun ikke mere da arbejdspladsen er præget af meget dårlig trivsel. Er hun bundet af den mundtlig løfte eller kan hun opsige med tre måneders varsel?

Jeppe

Hejsa :-) Jeg har et spørgsmål angående en kompensation, som jeg har på skrift med et udenlandsk flyselskab (har fået det bekræftet over mail). Har på skrift, at jeg skulle modtage 800 euro inden for 9 uger, men nu er der gået 11 uger og de vender ikke tilbage på mine mails. Hvad har jeg har muligheder? :-)

Anette

Hej Mie Jeg har et spørgsmål. Jeg fik et tilbud om at flytte op på anden sal, da vi får ny udlejer her fra den 1. januar 2023. Jeg fik så dette her tilbud mundtlig og skrev, at jeg bliver boende og da jeg så fik en besked at det kunne jeg ikke, da han havde fundet en ny lejer som flytter ind den 1/2-23 og hvis vi bliver boende forlanger den nye udlejer endnu et indskud på 16.500 samt en mdr. husleje på 5.500 kr. og det kan han da ikke, da der er betalt indskud en gang her, hvor vi bor, da vi har boet her i samme lejlighed i over 2 år siden den 1/11-20, og da der hverken er skrevet nogen former for skriftligt opsigelse eller nogen underskrift. Mvh Anette

Robert

Hej Team Jeg har d. 18 November godkendt et tilbud på Internet til 219 kr, pr md, de fremsender ordrebekræftelse som også siger 6 md til 219 pr md. Nu d. 25 november skriver de så at de hæver prisen for mit abonnement til 269 men da jeg er inde i en bindingsperiode så hæver de den kun til 239, men det jo stadigvæk mere end 219 som jeg har en bekræftelse på. Må de det? De hæver først beløbet d. 1/1-23 men forstår slet ikke at jeg kan købe til en pris også har de lov til at hæve prisen: Jeg er velkommen til at sige mit abonnement op siger de. Tak for svar.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Robert Internetudbyderens salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra aftaleindgåelsen. Hvis en virksomhed har lovet, at en pris vil være gældende i en bestemt periode, vil virksomheden normalt ikke kunne hæve prisen, heller ikke du får mulighed for at opsige aftalen. Virksomheden vil normalt heller ikke kunne ændre i aftalen i en periode, hvor forbrugeren er bundet af en uopsigelighedsklausul. Med venlig hilsen

Tina

Hej Mie. Jeg havde bestilt en tid til ansigtsbehandling hos en kosmetolog klinik. Aftalen lå på en mandag og klinikken har lukket om søndagen. Jeg bliver syg lørdag aften sent og kan først kontakte klinikken mandag morgen, hvilket jeg gør på telefon, får ikke fat i personalet men ligger en besked. Der bliver ringet tilbage fra klinikken et par timer senere, men da jeg er meget dårlig og sover det meste af dagen taler jeg ikke med dem. De lægger en besked til mig de er kede af det men opkræver betaling alligevel, da de har udgifter i form af moms osv. Jeg modtager så en sms sent på mandagen omkring afbudsbetaling, som er den fulde pris af behandlingen. Er dette lovligt?

Emil

Hej Jeg har et cykelabonnement, hvor min cykel blive stjålet. Derefter var jeg nødt til at betale 3800 kr. pr den aftale for at erstatte cyklen. I weekenden har jeg så fundet cyklen igen hvor jeg kontakter så selve ejeren af cyklen, hvor tilbuddet så at kom og hente cyklen for et gebyr på 150 kr. men at de vil så droppe den resterende gæld, det synes jeg er meget rimligt og accepterer det. Senere får jeg så en mail hvor de vil komme og hente cyklen her om 2 dage, men at gebyret er 1200 kr. og ikke 150 kr. Af hvad jeg kan forstå, så kan de ikke nu bagefter lave om på deres tilbud. Tager jeg fejl? og hvis ikke, er der noget jeg kan gøre ved det?

Barbara

Hej Mie Vi er et gulvfirma som har udført noget arbejde for en kunde. Ifbm gulvarbejdet spurgte kunden at vi kunne nedrive og udsmide hendes køkken. Vi aftaler en pris mundtlig og får ikke sendt noget på skrift til hende. Vi går igang med opgaven med det samme. Hun vil nu ikke betale for nedrivning og udsmidning af køkkenet da hun siger at det ikke var en del af aftalen. Hun Beder om skrifligt dokumentation men det har vi ikke, da vi indgik det mundligt. Hun skrev dog en sms til den ene medarbejder “Fandt I ud af at få det fjernet”. Vi har sendt sagen til inkasso men der er indsigelse. Tror I at sagen er værd at gå videre med? eller sagen tabt grundet manglende dokumentation på skrift?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Barbara, Tak for din henvendelse. Da det kan dokumenteres, at I efter aftale har udført noget arbejde, vil I som udgangspunkt, hvis der ikke er aftalt en pris, selv kunne fastsætte denne- så længe den ikke er åbenbart urimelig. Det forhold, at den aftalte pris ikke kan dokumenteres, betyder dermed ikke at arbejdet bliver gratis. Vurderingen af om det giver mening at gå videre med sagen, kræver et større kendskab til det specifikke forløb samt sagens økonomiske værdi. I er meget velkommen til at kontakte mig, eller en Advodan-advokat nær jer, for en mere konkret vurdering. Med venlig hilsen

Masja

Det her virker som et helt skørt spørgsmål. Men kan en aftale imellem sælger og køber godkendes med en emoji? Problematikken er at den ene part mener at aftalen er godkendt med en emoji. Hvor den anden part mener at emojien betød noget andet og mener derfor ikke at have bundet sig til nogen aftale.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Masja Tak for din henvendelse. Der er ikke nogen formkrav til en aftale. Man kan derfor i princippet godt indgå en aftale med en emoji. Svaret på dit spørgsmål, vil derfor nok afhænge af kontekst og hvilken emoji der er brugt. Det kan dog bevismæssigt blive vanskeligt, da emojis bruges meget forskelligt. En Thumbs Up kan derfor ikke nødvendigvis lægges til grund som en godkendelse. Med venlig hilsen

Flemming

Hej Når jeg har arbejdet for en kunde gennem et firma, som lønmodtager, arbejder jeg ikke for egen eller andens regning for denne kunde 12 mdr. efter sidst afsluttede opgave. Er det ok at et firma kan forlange dette? Mvh Flemming

Mie Rahbek Thomsen

Hej Flemming Jeg er lidt i tvivl om jeg skal forstå det således, at du er underlagt en kundeklausul fra din arbejdsgiver eller om der er tale om noget helt andet. I så fald vil jeg anbefale dig at kontakte en lokal Advodan advokat for en gennemgang af din kontrakt, da der er meget specifikke krav til, hvornår en kundeklausul overhovedet kan aftales, ligesom du vil skulle kompenseres for det. Med venlig hilsen

Ralf

Hej Mie Den 11. april 2002 indgik vi aftale om brugsretten til en bådplads. På vores af havnen underskrevne kontrakt står der: Bådpladstype C, passende til vores båd. Ved kontraktens underskrift kostede bådpladsen 31.000,-, som blev betalt over 10 år med 3.100,- pr. år. Denne pladstype, som vi købte, er nu værdisat til 33.000,-. Vi blev torsdag den 30.08.2022 pr. telefon kontaktet af havnekontoret, der fortæller, at vores C-plads har man nu "opgraderet" til en D-plads, som er værdisat til 42.000,- og differencen i priserne vil de nu opkræve os for. Det har vi afvist, da vi ikke mener det er lovligt at ændre en gældende kontrakt efter 20 år? Har vi ret i det?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Ralf Det kommer lidt an på, hvad der står i den oprindelige aftale om brugsret. Hvis det er angivet, at havnen kan ændre pladstypen, har de ret til det. Jeg forestiller mig dog ikke, at det har stået i aftalen, da det må være afhængigt af bådtypen. I så fald er I helt berettigede til at henholde jer til den indgåede aftale og pris. Hvis I ikke kan nå til enighed, vil jeg anbefale jer at tage kontakt til mig eller til en lokal Advodan advokat, så vi kan gennemgå kontrakten for jer. Med venlig hilsen

Melek

Hej Jeg har indgået en skriftlig aftale med en håndværker mht. en trappe, vi har bestilt. I den skriftlige aftale, står der leveringstid i uge 23-24 (betalt i start maj-22) og vi har betalt 50% beløbet, hvor de sidste 50% skal betales ved montage. Vi står nu i et hus uden trappe, og vi forsøger at kontakte firmaet og får kun sekretæren i røret som beklager forløbet hver gang. Mailene bliver heller ikke besvaret af håndværkeren. Nu har jeg fået en mail med ændret leveringstid i uge 43-43. Hvad er mine rettigheder og hvordan skal jeg forholde mig til sagen? Kan jeg som køber fortryde og kræve mine penge tilbage eller kræve afslag på prisen?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Melek Da I har aftalt et leveringstidspunkt, som formentlig har været rimeligt på daværende tidspunkt, vil du som udgangspunkt være berettiget til at hæve aftalen. Det vil du dog skulle gøre skriftligt med henvisning til misligholdelsen fra deres side. Få bekræftet skriftligt, at de har modtaget din mail, og be´ også om at få din indbetaling returneret inden eksempelvis 8 dage. Hvis det ikke lykkes, er du velkommen til at kontakte mig eller en lokal Advodan advokat, så vi kan hjælpe dig med at få dine penge tilbage. Med venlig hilsen

Martin

Hej Jeg har via korrespondance skrevet en købsaftale om køb af en båd, Aftalen indeholder bl.a. følgende: "Fratrædelse Aftalen kan ophæves af begge parter indtil købsaftalen er underskrevet af begge parter. " ............. " Undertegnede sælger og køber erklærer, at nøje have gennemlæst købsaftalen. Købsaftalen er bindende når parterne pr. mail har erklæret at være enige om alle vilkår i købsaftalen." ................ " Købsaftalen underskrives når parterne mødes ved overtagelse den 10. september 2022." Kan jeg som køber, fortryde denne aftale så længe jeg ikke har underskrevet aftalen? Uden at sælger kan kræve nogen form for kompensation?

Johnny

Hejsa Jeg indgik i januar en aftale med X om lev. af el til en fastpris på 12,5 øre pr. kWh, et "fastintro" abonnement. Jeg har nu modtaget en faktura for juni, hvor prisen er ca. 17 gange højere end aftalte pris. I kontrakten står, at de kommunikerer prisstigninger ud skriftligt via mail, e-boks etc. med et varsel på 3 måneder. På en aconto regning fra slut februar står på sidste side, at de ændrer den måde "fastintro" og andre abb. beregnes således, at det er deres indkøbspris -70 øre. Det havde jeg selvsagt ikke set. Mit spørgsmål er: Er det lovligt? De ændrer jo ikke bare prisen, men også den måde abb. er beskrevet - altså til en variabel pris fremfor en fast pris? Mvh. Johnny

Mie Rahbek Thomsen

Hej Johnny, Tak for din henvendelse. Situationen du beskriver må sidestilles med at X ikke længere leverer det produkt, som jeres aftale vedrører. Denne situation kan være reguleret i kontrakten - muligvis i en anden bestemmelse end den der regulerer prisstigninger, da der ofte tages forbehold herfor. Uanset dette, bør en ensidig ændring af en aftale, med en forbruger, altid oplyses til forbrugeren individuelt og forbrugeren bør have mulighed for at opsige aftalen som følge af ændringen. Dette gælder også, hvor det fremgår af aftalen, at virksomheden kan ændre den. Det er ikke i sig selv ulovligt, at orienteringen fremgår af sidste side. Afgørende er om det fremgår klart og tydeligt. Yderligere besvarelse er ikke mulig ud fra de foreliggende oplysninger. Med venlig hilsen

soeren

Hejsa. Ifm. bruttolønsordning og laptop indgik jeg aftale om lønnedgang i en 12 måneders periode mod at laptop blev stillet til rådighed i den givne periode. Nu efter 4 måneder kan leverandør stadigvæk ikke oplyse hvornår laptop blevet leveret og jeg mener derfor de aftaleretlige betingelser indgået ikke er overholdt og aftalen derfor er misligholdt og jeg ønsker ophævelse idet modparten ikke har opfyldt sine betingelser. Modparten oplyser at pga. krigen i Ukraine og deraf manglende levering af teknologisk udstyr kan de ikke give nogen forventede leveringstid men at de leverer på et tidspunkt og aftale er bindende. +4 måneders forsinkelse er vel ikke rimeligt og ditto løntræk på 2700,- mdr.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Søren, Tak for din henvendelse. Hvis det fremgår af aftalen, at lønnedgangen er betinget af, at der stilles en laptop til rådighed, vil den manglende levering af en laptop medføre, at aftalen er misligholdt. Jeg vil mene, at 4 måneders forsinkelse er en væsentlig forsinkelse, dette skærpes yderligere af, at det ikke er muligt for dem at oplyse, hvornår laptoppen vil blive leveret. Du kan derfor hæve den indgåede aftale. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald ikke vil kunne kræve en laptop udleveret. Med venlig hilsen

Elias A

Hej Må man videresende et billede af tilbud, man har fået tilsendt fra en leverandør pr. mail, til en anden leverandør, for at høre om de kan matche prisen, startdato-slutdato på udførelsen af arbejdet? Der skal siges at man har fjernet logoet fra det firma som har givet tilbuddet. På forhånd tak.

jette

Hej, Jeg havde i april måned en aftale med en VVS om at afmontere mit gamle gaskomfur og montere mit nye gaskomfur samt vaskemaskine. Vi aftalte, at han skulle komme og afmontere mit gamle, så jeg kunne have plads til det nye, det var dagen før påske, efterfølgende aftalte vi, at han skulle komme lige umiddelbart efter påske 19/4-22. Men jeg venter og venter, ringer til fastnr., mobil nr. ligger en besked på begge telefoner om at kontakte mig, det har jeg på en mail, hvor jeg efterfølgende minder ham om vores aftale. Jeg hører intet, men efter et stykke tid modtager jeg så en faktura på afmontering af mit gamle komfur. Det var jo ikke aftalen, han har ignoreret mine henvendelser, har lige fået rykker. Vh Jette

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jette, Tak for din henvendelse. Dine muligheder for at gøre indsigelser mod den tilsendte faktura afhænger af, hvilken aftale du kan dokumentere der er indgået, samt hvad fakturaen lyder på. Kan du dokumentere at VVS’eren har misligholdt sin aftale og er fakturaen på 2.000 kr. eller mere kan du som forbruger klage til Ankenævnet for tekniske installationer https://el-vvs-anke.dk/forbrugere/hvad-kan-du-klager-over/. Med venlig hilsen

Mogens

Hej, vi har samarbejdet med en leverandør længe. Vi havde en rammeaftale med hans gamle virksomhed. Vi har ikke nogen rammeaftale eller serviceaftale med den nye virksomhed, som han nu fakturerer fra, da han ikke vil skrive under på sådan en. Han arbejder med "sund fornuft" og ikke skriftlige aftaler, siger han. Vi har haft en mundlig aftale om at han skal have refunderet noget udlæg han har haft. Han sender så faktura - vi er ikke enige i hele/dele af grundlaget og dertil mener vi at han har sendt det til den forkerte virksomhed (vi har 2 virksomheder). Han vil ikke samarbejde og vil ikke sende til den rigtige virksomhed. Han ønsker sagen til inddrivelse. Har vi en sag, hvis vi går videre?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Mogens, Tak for din henvendelse. Man kan ikke køre en inkassosag, hvis der er indsigelser mod kravet. Derfor bør I gøre jeres indsigelser gældende, hvis han vælger at sende sagen til inddrivelse. Herefter vil det være op til ham, om han ønsker at udtage stævning, i forsøg på at få hans krav anerkendt af retten. Det er ikke muligt for mig at foretage en konkret vurdering af sagen ud fra din henvendelse. Udvikler sagen sig kan du kontakte en advokat nær dig.

Lana

Hej, Ifølge bodelingsoverenskomst fra 2017 skal faren betale 2.000 kr. indtil vores datter fylder 18 år. Fra maj 2022 begyndte han at udbetale kun standardsatse. Udbetaling DK har efter en opkrævningssag svaret at bodelingsoverenskomst ikke længere er gyldigt grundet genoprettet samliv i perioden 22.10.2018 til 31.03.2020. I 2020, var der indgået en mundtlig aftale om at børnepengene fortsat vil være udbetalt af aftalte i bodelingsoverenskomstens størrelse, dvs. 2.000 kr. Det blev der gjort i 2 år fra april 2020 til maj 2022, og hermed, var der givet en accept af den mundtlige aftale som også bekræftes af den aftalte forpligtelse af de udbetalinger, ikke? Er den mundtlige aftale ikke en bindende aftale?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lana, Tak for din henvendelse. Hvis børnebidrag ikke bliver betalt som aftalt, kan man få hjælp til inddrivelsen hos Udbetaling Danmark. Desværre kræver det en skriftlig aftale, og den er som udgangspunkt bortfaldet efter jeres genoptagne samliv. Jeg er dog enig i, at han ved sin fortsatte betaling har bekræftet den oprindelige aftale, og jeg ved ikke, om du har oplyst og dokumenteret dette over for Udbetaling Danmark. Hvis han har en høj indkomst, kan du søge Familieretshuset om fastsættelse af bidrag, hvis du vil kunne opnå større bidrag end normaltaksten. Du kan læse mere på Familieretshusets hjemmeside. Med venlig hilsen

Julie

Hej, jeg har accepteret et tilbud på 4200 kr. for at skrotte min bil. Firmaet med tilbuddet har sendt mig en sms med et skriftlig tilbud som jeg har accepteret for en måned siden. Nu har jeg netop ringet for at aftale en dato til afhentning af bilen, og så siger formidleren at prisen måske ikke længere gælder (altså den accepterede prisen på 4200 kr) da jernprisen er faldet de sidste 3 uger. I sms'en står at hvis jeg ændrer i aftalen så er jeg forpligtet til at betale 500 kr. I administrationsgebyr. Kan de ændre i prisen på et accepteret tilbud? I tilbuds-smsen er der intet om frist for svar eller forbehold beskrevet. Jeg håber at du kan hjælpe. Mvh Julie

Sascha

Hej Mie Jeg har haft en hest til salg. Der opstår herimellem et familieproblem som gør at jeg ikke længere vil sælge min hest. Nu har jeg så en “køber”, som fortæller at siden de har budt 46.000, og jeg samme dag skriver tilbage at jeg godtager budet, at jeg skal sælge ham til dem nu, hvilket jeg ikke er interesseret i, og slet ikke efter de har truet med at tage sagen til en advokat. Da jeg efter at fortælle hvordan omstændighederne er for mig lige nu i forhold til familien, truer de med sag, hvis jeg ikke sælger hesten til dem, eller betaler deres omkostninger til DK (de har kigget på mange flere heste i DK end min) Kan de få noget ud af dette? :(

Yvonne

Hej, Min datter har lånt en bil af hendes venindes stedfar som ejer et autoophug, de har snakket om at han ville finde en god bil til hende og så kunne hun bare bruge den bil han havde indtil. Pludselig for hun så at vide at han selv skal bruge bilen nu og derefter sender han en regning på 1200 kr. Der er ikke underskrevet noget som helst og han har heller ikke fundet en bil som lovet, kan hun nægte at betale denne regning. Mvh Yvonne

Mie Rahbek Thomsen

Hej Yvonne Hvis aftalen er indgået som led i, at han skulle sælge en bil til hende, vil betaling af lånebilen nok være forudsat indeholdt i den samlede købesum. Hvis han alligevel ikke skal finde en bil til hende, vil det nok være naturligt og rimeligt, at hun betaler for brugen af bilen, idet der er udgifter til vægtafgift og forsikring samt slitage. Da der ikke er indgået en reel aftale mellem parterne, kan jeg ikke forholde mig til, om beløbet er rimeligt. Rent juridisk kan det heller ikke afvises, at han ikke vil have krav på betaling, idet han ikke har overholdt den oprindelige aftale. Da ingen af parterne formentlig vil kunne dokumentere, hvad aftalen gik ud på, men da det kan konstateres, at hun har brugt en bil tilhørende ham, vil en sag nok ende ud i en betaling.

Christian

Hej Jeg har til en kunde lavet et tilbud hvor der var en tastefejl i en størrelse og derved også en stor forskel i prisen iforhold til hvad kunde oprigtigt skulle betale for det han ønskede. Kunden har dog accepteret tilbuddet (med forkert mål) og har modtaget varen i forkert mål, men i det mål han er blevet tilbud. Han mener du at jeg skal dække at få produceret i de rigtige mål, kan det være rigtigt når han i princippet aldrig er blevet tilbudt et produkt i det rigtige mål? Plus har accepteret tilbuddet?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Christian Hvis varen er ubrugelig for kunden i det forkerte mål vil svaret nok være at finde i dine salgs- og leveringsbetingelser. Hvis kunden klart og tydeligt er gjort opmærksom på, at kunden skal tjekke mål i tilbuddet inden accept af tilbuddet, så kan resultatet blive, at kunden har ansvaret. Da fejlen dog uomtvisteligt ligger hos dig, vil ansvaret nemt kunne ”vippe tilbage” til dig, hvis det ikke står tydeligt i tilbuddet, hvad størrelsen er og at kunden skal kontrollere mål mm. i tilbuddet. Hvis kunden er forbruger, vil du nemmere ende med ansvaret, end hvis din kunde er erhvervsdrivende.

Daniel

Hej, Jeg har fået købt lejlighed, jeg opdager hvor gulvtæppet har været er gulvet lysere pga. sollys. Jeg kontakter en gulvsliber og sender billeder af gulvet på sms, og beder mundtligt om at få det slebet så gulvet er ens hele vejen rundt. Han svarer mundligt "Det bliver ikke noget problem, det skal have en let slibning" og vi aftaler mundtligt hvad det skal koste. Han kommer så forbi i ÉN time og giver gulvet en behandling med noget brunsæbe. Jeg kontakter ham dagen efter på sms, og udtrykker min utilfredshed med resultatet. Jeg vedhæfter før og efter billede. Der er ingen forskel. Han ringer mig op "Det er ikke til diskussion, jeg får min chef til at sende regning" Kan jeg nægte at betal

Leif

Hej Jeg så et opslag, på FB, fra en der ønskede at sælge sin 3D printer for 1.200,- Jeg skrev straks at jeg ønskede at overtage den. Sælger skriver at den er min og jeg kontakter nu sælger via messenger for nærmere detaljer om overdragelse. Kan jeg gøre nogen form for krav gældende? Jeg har sikret mig dokumentation for kommunikationen.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Leif Tak for din henvendelse. Jeg forstår din besked som om, at sælger er stoppet med at reagere på dine henvendelser. Ud fra din beskrivelse lyder det til at I har indgået en bindende aftale. Derfor kan du kræve at aftalen bliver opfyldt, således at sælger overdrager printeren til dig mod at du betaler de 1.200 kr. Dette følger af aftalelovens § 1. Såfremt du har betalt købesummen, men sælger nægter at udlevere printeren har du krav på at få købesummen ført tilbage eller få printeren udleveret. Det kan dog være tidskrævende og omkostningsfuldt at gå til domstolene for at få gennemtvunget aftalen. Du bør derfor overveje, hvilke skridt der er proportionelle i forhold til størrelsen på dit krav. Mit svar er med forbehold for omstændigheder jeg ikke kender til.

Nikolaj

Hej. Jeg er selvstændig (murermester) Har lavet tilbud på nyt badeværelse til en kunde. Det startede med en forsikringssag, hvor jeg lavede en pris til forsikringen på udbedring af skaden. Derefter ønsker kunden et helt nyt badeværelse og det besøger jeg igen kunden, for at hører ønsker osv. Jeg vender tilbage med et nyt tilbud, som revideres af flere gange indtil vi bliver enige ✅ ca. 85.000 kr. + moms. Dertil udarbejder jeg en vejledende tidsplan for div. Håndværkere og opstart i uge 21-22. Jeg ringer til kunden og spørger om alt er klar ugen inden vi skal starte. Kunden hakker i det i samtalen og undskylder at de ikke har kontaktet mig, men det bliver ikke til noget alligevel 🤔

Jette

Hej, vi forlængede for 4 mdr siden vores Telenor abm i firmaet, hvor vi blev lovet billigere priser pr. 1/2… Telenor har endnu ikke rettet priserne til, og jeg rykkede for 2 mdr siden, men endnu intet er sket. Vi vil egentlig gerne ud af aftalen, kan vi bruge denne grund til dette? De har jo ikke leveret til den aftalte pris.

Mille

Hej! Jeg ved ikke, om denne henvendelse sorterer under aftaleloven. Jeg har en skriftlig indgået aftale med en leverandør, hvor der er aftalt en samlet pris per kvartal for ydelserne. Fakturaerne der sendes og betales er på væsentlig mindre. cirka en 1/3 af den skriftlige aftalte pris. Jeg betaler fakturarene, kan der gøres krav på difference? På forhånd tak.

Michael

Jeg ejer sammen med en anden part et hus på ideelle anparter. Vi har en god samejedeklaration, der definerer, hvad der er fællesområder og hvor parterne har eksklusiv brugsret. For 25 år siden aftalte vi en ændring til samejedeklarationen, nemlig at opdele et fællesområde (del af haven), således at begge parter fik et stykke af området til eksklusiv brugsret. Vi indrettede haven derefter med stakit og beplantning. Vi er fortsat enige om, at ændring blev aftalt, men ændringen blev ikke tinglyst. Nu vil min samejer af ejendommen tilbage til forholdene, som de var beskrevet i den tinglyste samejedeklaration. Går den senere aftale ikke forud for den tinglyste aftale, eller kan kan løbe fra den?

Kim

Hej Maja Jeg gav under vidners nærvær håndslag på et salg af en del af en skovparcel i fredskov. Sælger var rådet af en ejendomsmægler med speciale i skove med en specifik vurdering af skovstykket, hvilket jeg blev præsenteret for via et dokument. Desværre kan skovparceller under samme matrikelnummer ikke deles jvf Skovloven, hvilket skovmægleren, ejendommeligt nok, var uvidende om, hvorfor handelen måtte annulleres to dage efter. Det er selvfølgeligt ærgerligt. Har dette nogle konsekvenser for sælger eller sælgers vurderingsmand? - jeg ønsker ikke at forfølge sælger, som er en ældre god ven, der var uvidende om Skovlovens forbehold ang opsplitning af skovparceller.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kim Tak for din henvendelse. Hvorvidt det har konsekvenser for sælger eller dennes advokat, vil komme an en nærmere vurdering af aftalen og omstændighederne i øvrigt. Herunder bl.a. om der i aftalen var taget forbehold for om du, som køber, har lidt et tab ved at handlen måtte gå tilbage. Hvis du går med overvejelser om at foretage dig yderligere i sagen, vil jeg derfor anbefale at du kontakter en advokat nær dig. Denne advokat vil kunne give en mere konkret rådgivning.

Anders

Hej Maja Jeg har et hus med et gammelt tegltag. Fik overstrøget taget for 7 år siden med fugemasse. Nu er det blevet utæt, jeg var i tvivl om det kunne blive tæt pga fugemassen udvendig. Jeg fik et firma ud, konsulenten sagde at det kunne det sagtens, understryges indvendig. 35000 var det 100 % i orden. Et nyt tag koster over 300.000. Der kommer så 2 mand ud og understryger lidt her og der , de er der 2 x 6 timer. Den ene er i tvivl om det kan blive tæt pga den ydre fugemasse. Det vil sige at jeg skal betale 35.000 for 24 timers arbejde, som muligvis ikke har den ønskede effekt. Der er ikke væsentlige udgifter til materiale. Kun tøvende mundtlig accept, han satte det bare i gang. Tak

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anders Tak for din henvendelse. Mundtlige aftaler er som udgangspunkt lige så bindende som skriftlige. Der kan dog opstå problemer vedr. dokumentation for, hvad der reelt er aftalt. Dette betyder at du som udgangspunkt er bundet til den aftale I har indgået om prisen for arbejdet. Du kan dog, reklamere over mangler ved det udførte arbejde, såfremt du er utilfreds med prisen eller kvaliteten af det udførte arbejde. Hvis det bliver nødvendigt, kan du også undersøge, om virksomheden du indgik en aftale med på aftale tidspunktet var medlem af DI Byggeri. Såfremt dette er tilfældet, kan du forsøge at klage over de forhold du skulle være utilfreds med hos Byggeriets ankenævn.

Jonas

Hej! Jeg har fornyligt fortaget et online køb via DBA. Når jeg så modtager varen viser det sig at sælger er "inde ryger" og varen lugter rigtig meget af røg. Det er et Virtual Reality sæt til computerspil, købt for 6.800kr. Det er ikke muligt for mig at bruge varen uden at få hovedpine. Jeg har kontaktet DBA og fået den originale slagsopstilling og der står intet om overstående. Sælger nægter at tage varen tilbage igen. DBA foreslår at jeg får juridisk hjælp. Er der noget jeg kan gøre? Hvordan går jeg bedst fremad? Mange tak

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jonas Tak for din henvendelse. Der er en betydelig risiko for, at lugten ikke kan anses for en mangel af en sådan karakter, at du vil kunne ophæve handlen. Jeg vil anbefale, at du kontakter sælger igen, i håb om at finde en mindelig løsning – evt. nedslag i prisen. Det er meget begrænset, hvilke retslige skridt der kan svare sig økonomisk ved en uenighed om en vare til 6.800 kr. Særligt i et tilfælde som dette, hvor der ikke er et relevant klagenævn, da sælger er privat.

Kia

Vi har købt en bil i går, underskrevet slutseddel - i dag ringer bilforhandler pludselig og siger, at vi skal betale 50.000 kr. mere for den bil vi har lavet aftale på. Hvordan forholder vi os? Det er en stor, anerkendt bilforhandler i Silkeborg.

Maja Juhl

Hej Kia Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. Hvis der foreligger en underskrevet slutseddel, så kan I som udgangspunkt henholde jer til den, medmindre sælger har taget nogle konkrete forbehold. Hvis ikke der er tage forbehold, så er det sælgers risiko, hvis der kommer prisændringer. I må derfor læse slutsedlen grundigt igennem samt evt. bede en advokat om bistand. I kan også forsøge at holde fast i aftalen for at se, om I derved kan blive enige med bilforhandleren om problemstillingen. Alternativt kan I klage til relevant Ankenævn.

Lene

Hej Maja, Jeg har på mail indgået en aftale om køb af hest. Jeg bød en pris og sælger svarede tilbage at hun accepterede. Vi har aftalt handelsundersøgelse med dyrlæge. Nu dagen før dyrlægen skal komme, meddeler sælger at hun trækker sig fra handlen. Men jeg vil mene der er indgået en handel og at det så for sælger er bindende nu hvor hun har accepteret på mail det bud jeg afgav. Hvordan står jeg stillet? og hvor dyrt ville det være at føre sagen videre. mvh. Lene Fjeldgren

Maja Juhl

Hej Lene Tak for din henvendelse, som jeg nu vil besvare. Hvorvidt sælger kan trække sig tilbage fra jeres aftale, afhænger af en konkret vurdering af den aftale I har indgået og om der er taget nogle forbehold. Umiddelbart lyder det til, at der ikke er indgået en skriftlig aftale, hvilket er kutyme ved køb og salg af heste. Mit svar kan dog ikke være mere konkret, idet jeg vil anbefale, at du kontakter en advokat nær dig, som kan vurdere jeres korrespondance nærmere. Den advokat du kontakter, vil bedre kunne estimere hvilke omkostninger, der vil være forbundet med en videreførelse af sagen, herunder om der i jeres korrespondance er indgået en bindende aftale, som du kan støtte ret på.

Nicoline

Jeg har bestilt et køkken, jeg har under mail og mundligt fortalt at jeg ønsker en messing håndvask Der er skrevet to gange i korrespondancen med sælgeren, da han ville være helt sikker på jeg ønskede en i messing. Jeg får i dag påsat en rustfrit stål vask. Jeg kigger igennem købsaftalen som siger at håndvasken har et forkert navn (dvs. den i rustfrit stål) jeg er i god tro om at håndvasken er i messing. Jeg er i god tro om jeg ikke skal google alle betegnelser på alle køkkendelene der er nedskrivet i tilbuddet, der stod intet om hvilken farve håndvasken har i købsaften, blot “lavbo Nexus 60” Kan jeg få den i messing, da jeg underskrev i god tro?

Maja Juhl

Hej Nicoline Tak for din henvendelse som jeg nu skal besvare. Hvis det er tydeligt, ud fra jeres korrespondance, at det er en fejl at den håndvask, der står nævnt i købsaftalen, er i rustfrit stål og sælger burde have indset dette, vil det være min vurdering, at du kan få leveret en håndvask i messing. Jeg vil anbefale, at du kontakter sælger og gør opmærksom på fejlen, således at I kan finde en mindelig løsning. Det er vigtigt, at du straks sender en skriftlig reklamation til sælger. Hvis ikke du kan finde en løsning med sælger, må du overveje at gå til et relevant klagenævn, ligesom du kan kontakte en advokat for nærmere rådgivning. Min besvarelse er med forbehold for forhold jeg ikke kender til.

Dennis

Hvis man mundligt siger ja til en forsikring over telefonen er den så bindende ? Skal man ikke bekræfte den , feks med mail eller nem id ?

Maja Juhl

Hej Dennis Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare. En mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig, såfremt den kan bevises. Det vil være op til forsikringen at bevise, at der er indgået en mundtlig aftale f.eks. i form af optagelse af telefonsamtalen, eller hvis du på anden måde har indrettet dig efter aftalen. Da jeg ikke kender til sagens øvrige omstændigheder, kan jeg ikke svare mere konkret på dit spørgsmål. Bemærk dog, at du har en fortrydelsesret på 14 dage, når aftalen er indgået over telefonen – dvs. via fjernsalg.

Jennie

Hej Maja. Jeg har købt en brugt bil i aug. 21. For 270.000kr Vi aftaler der er nogle fejl der skal ordnes før jeg modtager bilen. Og det siger han så han har gjort Og så er det bare at jeg kører bilen til værksted Fordi, noget er galt. Og får at vide at lige netop den Ting han skulle skifte før modtagelsen ikke er blevet Skiftet og skal skiftes nu. Og han har skrevet som forhandler under på at det er skiftet. Hvad skal jeg gøre.