PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Drømmer du om en fælles forældremyndighed (igen)?

Med forældreansvarsloven fra 1. oktober 2007 blev det muligt for forældre, der tidligere havde mistet forældremyndigheden, at søge om fælles forældremyndighed igen. Men det tyder på, at mange ikke kender til denne mulighed.

Advokat Malene Warming Nissen, Advodan Tønder/Toftlund har haft mange forældremyndighedssager, men hun undrer sig over, at hun ikke har fået flere henvendelser fra forældre, som har mistet den fælles forældremyndighed i en tidligere retssag, og som nu igen ønsker at få del i forældremyndigheden.

Den eneste logiske forklaring er, at de forældre ganske simpelt ikke er klar over, at de nu har en stor mulighed for igen at få del i forældremyndigheden, siger advokat Malene Warming Nissen.

 

Forældreansvarsloven

Fokus i forældreansvarsloven er barnets ret til begge forældre, og ikke forældrenes ret til barnet.

Før lovens ikrafttræden anvendte mange fraskilte forældre børnene som skyts i deres egne kampe, og i alt for mange tilfælde har forældre anlagt sag ved retten om ophævelse af den fælles forældremyndighed - uden at der var en egentlig begrundelse for det.

Udgangspunktet i forældreansvarsloven er nu fælles forældremyndighed. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, eller undlade at dømme til fælles forældremyndighed, hvis tungtvejende grunde taler for det.

Det kan fx være:

  • svære og uovervindelige samarbejdsproblemer mellem forældrene af varig karakter
  • den ene af forældrene har været voldelig eller krænket barnet seksuelt
  • man er uegnet som forælder

 

Få del i forældremyndigheden

Sagsgangen er meget enkel. Man skal blot fremsende en ansøgning om fælles forældremyndighed til den lokale statsforvaltning, hvorefter forældrene vil blive indkaldt til et vejledningsmøde.

Hvis parterne opnår enighed om forældremyndigheden på mødet, afsluttes sagen i statsforvaltningen. Hvis parterne ikke kan blive enige, vil statsforvaltningen sende sagen i retten.

Retten vil - som nævnt - som udgangspunkt træffe afgørelse om fælles forældremyndighed, medmindre tungtvejende hensyn taler for, at der ikke skal være fælles forældremyndighed.

 

Fri proces

Hvis en forælder opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, betaler staten sagsomkostningerne i en sag om forældremyndighed, uanset om sagen tabes eller vindes.

I 2010 må en ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 275.000 kr. De anførte beløb forhøjes med 48.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Kontakt derfor en advokat og medbring din årsopgørelse for 2008. Så kan ønsket om fælles forældremyndighed med overvejende sandsynlighed gå i opfyldelse, lyder rådet fra advokat Malene Warming Nissen, Advodan Tønder/Toftlund.

Du kan her læse mere om forældremyndighed

0 kommentar

0 / 700 tegn